0

Nr 9 - September 2015 het maandblad van de Brusselse ondernemingen Jacqueline Galant wil bij de NMBS schot in de zaak brengen Een ontmoeting met de nieuwe CEO van Thalys Topic Mobiliteit & Logistiek BIJLAGE Het Witboek over Diversiteit ISSN 2406-3711

WAKE UP ON THE RIGHT SIDE OF THE PLANE. Wake up refreshed in our forward-facing, flat-bed seats with direct aisle access available in our Delta One™ cabin on all nonstop flights to the USA. For further information please visit delta.com, call our reservations number 02 620 0183 or contact your local travel agent.

WOORD VOORAF De ondernemingen geloven erin! Wordt het najaar synoniem van economische relance? Voor het eerst sinds lang (we zijn geneigd “sinds jaren” te schrijven) mogen we hopen. De groeiherneming wordt bevestigd: het Federaal Planbureau mikt dan ook op 1,2% voor dit jaar. In Brussel is het gestaag dalende werkloosheidspercentage van de laatste maanden weer gezakt onder de kaap van 20% – en onder 25% bij de jongeren. De signalen zijn bescheiden, maar bemoedigend. Ook de ondernemers krijgen weer vertrouwen. De laatste editie van onze “politieke barometer” waarmee we konden polsen naar de mening van een duizendtal ondernemers, bevestigt dit gevoel: ze zijn bereid te investeren en aan te werven. Maar voor aanwervingen vragen ze een verlaging van de sociale lasten: met een score van 45% is dit de eerste maatregel die ze van de verschillende overheden van ons land eisen. En dat komt goed uit: de regering heeft pas een akkoord bereikt over de fameuze “tax shift”. Die zou eindelijk de lasten op werk moeten verlichten (zowat 55% volgens het laatste verslag van de OESO!) – hierbij riskeert België een leadership te verliezen, maar ons zul je niet horen klagen… Thierry Willemarck, Voorzitter van BECI Welnu, meer dan de helft van de Brusselse ondernemers verklaart dat ze willen aanwerven indien de lasten dalen! Uiteraard kan men tewerkstelling niet van bovenaf opleggen, maar de omstandigheden lijken verenigd om de positieve effecten van een belastingverschuiving maximaal te versterken. Volgende maand zullen we de resultaten van deze poll in detail bespreken in een speciale Brussels Perspectives editie, maar we onthouden alvast twee grote lijnen ervan. Om ten eerste in het domein van de werkgelegenheid te blijven, hebben we ondernemers gevraagd naar hun visie over diversiteit. We moeten vaststellen dat sommigen onder hen zich weinig betrokken voelen. Een vierde van hen verklaart dat het thema “hen niet interesseert”. Dit kunnen we op twee manieren interpreteren. Ofwel vinden ze diversiteit vanzelfsprekend en vormt dit geen enkel probleem in hun bedrijf. Ofwel hebben ze andere prioriteiten en vinden ze dat diversiteit geen opportuniteit vormt. Toch is dit wel het geval: de integratie van medewerkers van buitenlandse afkomst, van personen met een handicap of oudere medewerkers, kan voor het bedrijf een verrijking van de competenties betekenen en nieuwe uitzichten bieden. Als we alle antwoorden onder de loep nemen, zien we dat ondernemingen vooral vragen naar informatie over diversiteit. En dat is precies de bedoeling van het Witboek dat we bij dit nummer publiceren. Het is de vrucht van een werk van lange adem met raadplegingen, onderzoeken en denkwerk. Ten slotte is er de mobiliteit, waar Brusselse werkgevers nog lang niet het einde van de tunnel zien. Al vijf jaar lang, poll na poll, blijft dit de grootste zorg van ondernemers en de absolute prioriteit die ze aan de Brusselse regering stellen (meer dan 51%, met een grote voorsprong op de vereenvoudiging van de administratie en de daling van de regionale en gemeentelijke belastingen). Erger nog: meer dan 67% van hen vindt dat de mobiliteit in Brussel sinds vorig jaar nog verslechterd is – met of zonder voetgangerszone. Wat nu? Stadstol heffen? Het idee verdeelt en polariseert: voor 38% van onze ondervraagden is het “interessant”, voor 44% van de anderen is het “onaanvaardbaar”. Genoeg materie voor een debat… BECI - Brussel metropool - september 2015 1

INHOUD Think Tank 4 6 9 Speaker’s Corner: een andere kijk op het politieke en economische nieuws Vóór of tegen de black box in de Horeca? Brussel Metropool: 1ste tijdschrift van de Brusselse bedrijfsleiders 13 Fiche Staatshervorming: residentiële huurovereenkomsten 14 Op zondag gaan winkelen nu eindelijk mogelijk! 17 The Shift, van ‘filantropische’ MVO naar een drijvende kracht voor innovatie Internationaal 21 Interview met Denis Robert, Canadese ambassadeur 24 Europese financiering ook voor KMO’s! 25 Euromed Invest Academy : de Middellandse Zee in Brussel 26 De verrassende markten van Jordanië en Libanon Topic mobiliteit & logistiek 29 Nieuwe technologieën om Brussel weer vlot te krijgen 33 Jacqueline Galant: “De tijd is rijp om verandering aan te durven” 36 Thalys, de hogesnelheidsgroei 40 Wat als Brussels Airport zou moeten sluiten? 42 CityDepot: goederenstromen optimaliseren 44 Werken: het beste moet nog komen 48 BECI Mobility Toolbox: gereedschap voor uw mobiliteit 51 Verkeersvrij Brussel: stappen maar! Dynamiek 52 MCA Recycling: het milieu als drijvende kracht van de groei 54 Milieubeheer: 100% winst voor de onderneming 55 M-Village concentreert talent 56 Open Bedrijvendag: kennismaking burger en bedrijf 58 Brillenmaker Ludovic: uw bril op maat 59 Succesvolle overdracht: slechts één onderneming op drie! 60 KMO’s: dividenduitkering tegen 15% 61 Tax shift: wat de zelfstandigen er van vinden Community 62 Het BECI nieuws in beeld 71 Restotip: Cécila 72 Impression of a Brit 73 News 78 Toetredingsaanvragen 81 Agenda CHAMBRE DE COMMERCE & UNION DES ENTREPRISES DE BRUXELLES KAMER VAN KOOPHANDEL & VERBOND VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL Bruxelles Métropole N° 00 Janvier 2015 Brussel metropool Nr 9 september 2015 Volgende maand: de onderneming van de 21e Le mois prochain Mai dossier PME eeuw Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx – owillocx@beci.be Louizalaan 500 - 1050 Brussel T +32 2 648 50 02 - F +32 2 640 93 28 www.beci.be Editeur responsable Olivier Willocx - ow@beci.be Avenue Louise 500 1050 Bruxelles T +32 2 648 50 02 F +32 2 640 93 28 www.beci.be Redactie Media Coordinator Emmanuel Robert - er@beci.be Productie Rédaction Media Coordinator Opmaak & druk db Group.be Vertaling Litteris Foto's Reporters, behalve anders aangegeven Infografiek Fabio Bartali Production Maquette Isabelle André Impression DB Print Traduction Litteris Photos Reporters, sauf indication contraire Abonnementen Prijs: 80 € voor 10 nummers Info: er@beci.be – T +32 2 643 78 44 Publiciteit Brussel Metropool/Bruxelles Métropole wordt maandelijks door meer dan 23.000 decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: 15.500 ex. Publicité Max Saey - msa@beci.be T +32 2 563 68 53 F +32 2 640 93 28 Membership Catherine Mertens - cm@beci.be T +32 2 643 78 16 Inlichtingen en reservaties Max Saey – T +32 2 563 68 53 F +32 2 640 93 28 – msa@beci.be Membership Wim Desloovere – T +32 2 648 50 02 F +32 2 640 93 28 – wde@beci.be Lid van BRUXELLES ENVIRONNEMENT ENTREPRISE DYNAMISCHE ECO LEEFMILIEU BRUSSEL BRUXELLES ENVIRONNEMENT ENTREPRISE DYNAMISCHE ECO LEEFMILIEU BRUSSEL ONDERNEMING DYNAMIQUE label n. 2014/351/2 label n. 2014/351/2 ONDERNEMING DYNAMIQUE Emmanuel Robert - er@beci.be 2 10-32-2225 PRINTED ON TCF PAPER

SPEAKER’S HET POLITIEKE GEDOE WE ZULLEN ZIEN WAT HET WORDT! De zomer is bijna om en het najaar opent een pakket “voortgangen” van de met veel vertoon gestarte dossiers. De evolutie ervan zullen we daadwerkelijk kunnen beoordelen. | Michel Geyer Zo gezegd, zo gedaan. De regering heeft haar “tax shift”-ei gelegd. Niet minder dan dat: DE emblematische maatregel van de kliek van Michel. Uiteindelijk werd de hele zaak afgerond in de vakantie, m.a.w. is alle stilte. Kwestie van het idee te beperken dat het in feite om een “tax pshiit” gaat? Een sociale lastenverlaging is altijd graag gezien bij scheppers van werkgelegenheid. Maar men had de maatregel kunnen aankondigen tijdens eender welk begrotingsconclaaf. Idem dito voor de rest van het pakket. Het belang zit elders: of de maatregel doeltreffend is, net zoals de rest, zal de toekomst op lange termijn uitwijzen. En zelfs als ze duivels doeltreffend zou zijn, dan nog blijft ze een maatregel tussen de andere. In het hoofd van het grote publiek telt de loonfiche evenveel als de verklaringen die politici soms met veel tamtam kunnen afleggen. En – jammer maar helaas – kent deze regering er zo’n beetje de kneepjes van: Jacqueline Galant en de cijfers, Charles Michel die vindt dat hij niks te maken heeft met de N-VA (vóór de verkiezingen, welteverstaan), Jan Jambon met de Belgische vlag in zijn bureau, Theo Francken en de migranten… Opgelet, dames en heren Ministers, soms heeft de kiezer een geheugen. Nu we erover nadenken: deze opmerking geldt evenzeer voor de Ministers als voor de oppositie. Laurette Onkelinx zal zeker last hebben om zich te ontdoen van haar imago van “Pasionária” die met de vuist op haar bank van de Kamer slaat. Hetzelfde geldt voor Benoît Lutgen en zijn, laten we zeggen… snelle vergelijkingen tussen vandaag en de jaren 40 (“nuts”, “collabos” of recenter nog “negationisten”). Winkels met vrije toegang We zullen ook heel snel zien wat de Brusselse voetgangerszone echt betekent. Deze verkeersvrije ader werd net voor de start van de vakantie met veel misbaar ingehuldigd, maar dat belette niet dat ze de volgende maandag al een pak files veroorzaakte in de omgeving. En zelfs nog verder. Er zullen nog andere ongemakken volgen. Hoe dan ook, Yvan de Verschrikkelijke wilde vooruit en de grootste voetgangerszone van Europa creëren. Da’s nu gebeurd en ze stemt overeen met de dynamiekbelofte. Wordt deze voetgangerszone nog uitgebreid zodra een andere stad beslist dit nog beter te doen dan Brussel? En vooral, wordt deze zone herzien zodra de zomerdagen en -feesten voorbij zijn, en zodra blijkt dat de automobilisten, de ondernemingen en degenen die er werken, de buurtbewoners (ja, zij ook), genoeg hebben van al die last? De kans is klein. Het door de stad gehanteerde argument om alleen en snel stappen te zetten, kan inderdaad legitiem zijn: als men in België moet wachten op de resultaten van overleg, dan beginnen stedenbouwkundige dossiers te zinken. Kijk maar naar het GEN, om er één te noemen. Rest nog dat we aan het einde van de zomer de hinderlijke geur van een smeerboel ruiken en van klachten die de kop opsteken. Ook dat is het drama van de energie in de politiek. Wie alleen stappen zet, zal ook alleen de legitieme verwijten krijgen. Oh ja, vooraleer we afsluiten… We glimlachen (toch wel) als we zien dat onze vriend Grégor Chapelle, big boss van Actiris, verzuimd heeft zijn jaarlijkse aangifte van mandaten en erfgoed in te dienen – een aangifte die moet dienen om belangenconflicten te vermijden en transparantie te bevorderen. De verplichting geldt dus voor alle overheidsmandatarissen die het land telt (een massa volk, dus). Chapelle geeft het zelf toe: deze vergetelheid is het toppunt, precies omdat hij beweert dat transparantie in de politiek zo belangrijk is. Of zou het eerder een Freudiaanse verspreking zijn? Ongetwijfeld moet de ambitieuze jongeman meer volgens de “oude school” handelen als hij wil dat zijn partij hem echt vertrouwt en hem binnen enkele jaren een uitdaging op maat biedt. ● CORNER 4 BECI - Brussel metropool - september 2015

SPEAKER’S HET ECONOMISCHE GEDOE DE GOEIE, DE SLECHTE EN DE LELIJKE Drie maanden! Ja hoor, bij ons duurt de vakantie drie maanden. Vanaf half juni daalt het toerental gevoelig en vóór half september moet u geen schot in de zaak verwachten. | Jean Blavier U gelooft me niet, want u had hooguit recht op 10 dagen aan de Middellandse Zee, tussen twee snikhete reizen die 24 uur aansleepten langs de peperdure Franse tolwegen. Ik begrijp uw onbegrip. Ik geef toe dat er uitzonderingen zijn. De examens in juni en de onvermijdelijke tweede zit, bijvoorbeeld. Of de zelfstandigen. Maar kijk even rond: wie lanceert nu een project in de zomer? Och, da’s iets voor september! Ja, maar dan heel snel, want we zitten meteen aan Allerheilig… oeps, nee, ik bedoel de Herfstvakantie. En daarna moet het nog steeds even snel, want de Kerstman komt eraan en, vóór hem, een hele resem bezoekjes van Sinterklaas. Vertraging? Oei, dan glijden we meteen uit naar de wintervakantie. We hebben de ijsschaatsen nog aan de voeten dat we al aan Carnaval, ik bedoel de Krokusvakantie zitten, met ontspanning in Avoriaz: tweemaal 24 uur op de baan, deze keer in de kou, maar nog steeds langs de peperdure Franse tolwegen. Zes weken werken en het is al Lentevakantie. Daarna nog wat prutsen en juni komt eraan. In totaal zullen we zes maanden hebben gewerkt. En aangezien de fiscus ook zes maanden van ons jaarlijks inkomen wegsnoept, werken we voor niks. Wij zijn echt te vrijgevig! Gelukkig wijst het nieuws ons erop dat wij – collectief, welteverstaan – bovendien uitermate naïef zijn. Begin van de zomer stonden de media bol van het Griekse vraagstuk en met dit onwaarschijnlijk gebeuren dat zelfs de gewiekste politicus onmogelijk kan uitleggen. 1. “Neen aan de bezuinigingen die Europa oplegt”, zegt de Tsipras-regering. 2. “Neen”, bevestigt het Griekse volk in een referendum. 3. “Ja”, besluit de Tsipras-regering. Snapt u er iets van? De gebeurtenissen in Griekenland zijn niet voor het verstand vatbaar. Behalve als u tussen de regels begint te lezen: Griekenland laat zich niet vergelijken met Japan waarvan de staatsschuld tot 200% van het BBP oploopt. Griekenland is dus aan het zinken. We gaan het land er dan maar bovenop helpen en een deel van de schuld kwijtschelden. Wedden? Na Griekenland was het de beurt aan China. Dat is een ander paar mouwen. De fabriek van onze wereld kan het niet meer aan. De productie wordt te duur. Het land is het slachtoffer van zijn eigen succes, zoals vroeger ook Japan en een paar andere Aziatische tijgers. Het Chinese model werd gekopieerd, onder andere door hebzuchtige concurrenten als de textieluitvoerders van het Indische subcontinent, die er niet voor terugschrikken vrouwen en kinderen te doen werken in bouwvallige panden waarin wij zelfs de wanhopigste migranten geen onderdak zouden durven geven. Maar de westerse consument kan zich op die manier wel goedkope kleding aanschaffen, zonder het minste schuldgevoel. En wat doet China plots? Het land devalueert zijn munteenheid, drie keer in drie dagen tijd. Onvoorstelbaar. Één keer, zelfs zonder te verwittigen, tot daar toe. Maar drie keer achtereenvolgens, en telkens beweren dat het om een eenmalige ingreep gaat, dat noemen wij monetaire gewelddadigheid om op te treden tegen een andere vorm van geweld: de productie aan absolute bodemprijzen. We zitten al met negatieve intrestvoeten. Krijgen we binnenkort ook negatieve productiekosten? Wedden? U weet ondertussen dat de stranden van Zuid-Europa massa’s ongewenste bezoekers zagen toestromen: vluchtelingen of migranten. Waarom zijn het altijd de Duitsers die duidelijke taal spreken? Angela Merkel is (naar mijn bescheiden mening) de enige die klaar en duidelijk heeft verklaard dat migratie in de komende maanden het voornaamste gespreksthema van de Europese leiders wordt. Wat ze echter niet zei, is dat deze eindeloze stromen van migranten slechts één oorzaak hebben: de boeven aan de overkant. Die trouwens met de maffia samenwerken. Wij Europeanen zullen deze stromen waarschijnlijk onmogelijk kunnen beheren zonder aan de bron van probleem op te treden. De boeven bestrijden, daar gaat het om. Wedden? ● Sociale verkiezingen: 2 dagen vorming om u hierop voor te bereiden Al wat u moet weten op juridisch vlak en qua optimale werkwijzen, met gastsprekers uit de HR-sector en de vakbondswereld op 09/10/15 en 21/01/16 Informatie: Frédéric Simon Sociaal Adviseur BECI fs@beci.be http://www.beci.be/nl/activiteiten/vormingen_en_seminaries/ tel. 02-643 78 17 BECI - Brussels Business - janvier 2015 5 CORNER

THINK TANK VÓÓR OF TEGEN… De black box in de Horeca? Tegen eind december zullen de kasregisters van alle Belgische restaurants uitgerust moeten zijn met een fiscale module – de zgn. ‘black box’ – die fraude moet bestrijden. Hierover twee genuanceerde meningen: “Ja, maar…”, zegt Yves Mattagne, terwijl Roland Debuyst voor de schorsing van de maatregel pleit. Adrien Dewez Roland Debuyst, bestuurder van de Belgian Restaurants Association (BRA) De BRA is nooit voorstander geweest van zulk een drastisch systeem, maar nu vragen om de afschaffing van een maatregel die door drie achtereenvolgende regeringen werd goedgekeurd, zou verloren moeite zijn. De ‘black box’ is bedoeld om zwartwerk en oneerlijke concurrentie tegen te werken. Dit vinden wij positief. Bovendien willen wij onze ondernemingen herwaarderen aan de hand van een transparante balans. Maar het systeem moet billijk blijven; een restaurant die de regels naleeft, moet kunnen overleven. Vandaag vrezen we dat het systeem de middelgrote structuren de grond zal inboren en dat alleen de zeer kleine en de industriële eenheden zullen overschieten. Bepaalde restaurants zullen zich waarschijnlijk gewurgd voelen en riskeren daardoor nog meer in een ondergrondse economie te verzeilen. Wij onderhandelen nu al twee jaar met de toezichthoudende ministers (zes in totaal!). Wij hebben al vooruitgang geboekt, onder meer een verandering van het stelsel voor jobstudenten, een betere regeling van overuren en zelfs de ‘flexi-jobs’. Bovendien kunnen restaurants voor hun eerste vijf werknemers een verlaging van de RSZ-lasten genieten, voor zover het personeel de black box ook als prikklok gebruikt (wat wij niet aanvaarden, want de ‘black box’ mag niet dienen als een verklikker voor de sociale zekerheid). Om de economische leefbaarheid van restaurants te verzekeren, vragen wij aanmoedigende maatregelen, geen afstraffingen. Het gaat hier om de overleving van 40.000 zaken in België. Wij vragen dus dat de regering, naast de ‘black box’, de werkgeverslasten vermindert. Een belangrijke stap zou naar verluidt in die richting worden gezet in het raam van de ‘tax shift’. Toch dient nagegaan of de vermindering van 33 naar 25% ook wordt toegepast op de lagere lonen – naast een daling van de btw van 12 naar 6% op voedsel en niet-alcoholische dranken. Verder willen wij een overeenkomst met de administratie afsluiten: geen controles meer tijdens de diensturen, waarbij de klanten in gijzeling worden genomen. Ten slotte wensen wij dat ook particulieren restaurantkosten fiscaal zouden mogen aftrekken. Wij dachten aan 20% van de rekening, met een maximum van 100 euro per maand, om de activiteit in deze sector te ondersteunen. Yvan Roque, voorzitter van de Horecafederatie van Brussel De ‘black box’ is misschien goed bedoeld, maar ze riskeert de Horecasector zware schade aan te richten als geen nieuw economisch en sociaal systeem wordt uitgedacht om de leefbaarheid van de Horacazaken te verzekeren. De Brusselse Horecafederatie is natuurlijk voorstander van een sanering. De regering wenst een strengere controle. OK, wij zijn niet gekant tegen het principe van een kasregister met een controlemodule, voor zover dit gepaard gaat met een eerlijk denkproces, o.a. over de arbeidskost en de prijs die de klant bereid is in een zaak te betalen. Wij hebben geïnvesteerd in studies waar universiteiten bij werden betrokken. De resultaten zijn overduidelijk: de compenserende maatregelen zijn ontoereikend om de leefbaarheid van de Horeca te verzekeren. Het zou dus best kunnen dat Europa zulke maatregelen aanklaagt, onder meer wegens ongelijke behandeling ten opzichte van andere sectoren. Aan mensen die risico’s nemen, investeren en personeel aanwerven, kunt u niet vragen dergelijke lasten te betalen. Dit is ondertussen een schrijnend probleem. De geëiste bedragen zijn in ons land gewoon onbetaalbaar geworden. Bovendien gaan restaurateurs de grootste moeilijkheden tegemoet in geval van ziekte of bij de aanwerving van vaardig personeel. Ondertussen is ook de proefperiode afgeschaft. Wij vragen dat onze sector in overeenstemming met de huidige samenleving zou kunnen functioneren. Wij vragen dat de regering deze maatregel schorst, want niemand weet waar we naartoe gaan. We hebben trouwens een beroep tot nietigverklaring ingediend. Laten we niet vergeten dat de Horeca veel werkgelegenheid biedt, onder andere aan laaggekwalificeerde jongeren. De sector speelt bovendien een belangrijke rol in de toeristische aantrekkingskracht van het land en van de hoofdstad. De kost van de arbeid verdient op zijn minst een diepgaand debat. Wij hebben een nieuw systeem nodig, met een nieuwe visie om de Horeca opnieuw leefbaar te maken, om personeel te blijven aanwerven en om kwalitatief werk te leveren. Hoe langer hoe meer mensen vragen meer flexibiliteit in hun baan. Dit zou een goed startpunt vormen voor de ontwikkeling van een nieuw systeem. 6 BECI - Brussel metropool - september 2015 Uw mening, graag

Laat andere ondernemers zich met uw zaak bemoeien. Ondernemen zit in uw genen. Ondersteunen in die van ons. Onze bankiers staan dan ook altijd klaar om ideeën uit te wisselen over uw huidige en toekomstige projecten. Ook van andere ondernemers kunt u veel leren. Want van ervaringen delen krijgt u frissere ideeën en een andere kijk op uw zaak. Ontmoet andere ondernemers en inspireer elkaar. Doe mee aan ‘De Doordenkers’ op ing.be/dedoordenkers Gratis actie georganiseerd door ING België, zonder verplichting tot aankoop van een ING-product of –dienst. Inschrijving voor de actie geldig van 24/08/2015 tot en met 06/10/2015. Actie voorbehouden voor personen die een beroepsactiviteit uitoefenen. Een enkele deelname geldig per persoon. Het aantal door ING geselecteerde deelnemers is beperkt. Deelname aan de actie impliceert dat u akkoord gaat met het reglement dat beschikbaar is op ing.be/dedoordenkers. ING België nv – Bank – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

THINK TANK Brusselse kaderleden en bedrijfsleiders gaan voor Brussel Metropool Een onafhankelijke studie bevestigde onlangs dat ons magazine het meest gelezen maandblad van de in Brussel werkende kaderleden en bedrijfsleiders is. Zulke resultaten moedigen ons aan om ons tijdschrift nog te verbeteren. Emmanuel Robert, hoofdredacteur De studie Kaderleden en Bedrijfsleiders (Executive Survey) geldt als een begrip in de mediaberoepen. Ze wordt sinds 1981 om de drie jaar georganiseerd om een duidelijk beeld te schetsen van het mediagebruik door topmensen van Belgische ondernemingen. Onder media verstaan we niet alleen de geschreven en audiovisuele pers, maar ook internet en de sociale media. De onafhankelijkheid van de studie wordt verzekerd dankzij financiering door de ganse Belgische pers (en dus niet door een bepaalde uitgever). Dat zijn de groepen Rossel (Le Soir, La Nouvelle Gazette…), Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad…), De Persgroep (Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Tijd, L’Echo…), IPM (La Libre, La Dernière Heure…), Roularta Media Group (Knack, Le Vif-L’Express, Trends-Tendances…) en de kamers van koophandel, waaronder BECI. De uitvoering wordt aan het beroemde TNS instituut toevertrouwd. De jongste editie van de studie dekt de periode tussen februari en december 2014 en analyseert een representatief monster van 1.250 zorgvuldig geselecteerde hogere kaderleden, namelijk mensen die ten minste aan vijf medewerkers leidinggeven en instaan voor een budget van minimaal 25.000 €, in ondernemingen die minstens 10 personen tewerkstellen. Het gaat dus om decision makers die tot de directie behoren (top management: 51% van de bevraagden) of aan het hoofd staan van een dienst (39%). Hun bevoegdheden zijn divers: HR, marketing, juridisch advies, inkoop, opleidingen, ICT enz. Brussel Metropool is het meest gelezen maandblad van de kaderleden en bedrijfsleiders die in Brussel werken. Elk medium heeft zijn troeven De studie bevestigt een algemene trend, namelijk het naast elkaar bestaan van verscheidene media. Alle vooroordelen ten spijt vervangen internet en de sociale media in geen geval de klassieke media. De televisie heeft de radio trouwens ook niet verdrongen, en de radio de kranten niet. Al die media vullen elkaar aan. In feite heeft elk medium zijn tijdstip in de loop van de dag: de radio vooral ‘s morgens (77% luisterdichtheid tussen 6 en 9 uur, ’s ochtends) en de televisie eerder ’s avonds (84% kijkdichtheid na 20 uur). Kranten worden voornamelijk in de voormiddag en in de avond gelezen, echter veel minder in de namiddag. Wat internet en de magazines betreft, die worden doorheen de dag geraadpleegd. De enquête ging de herschikking van ons magazine vooraf. De nieuwe vormgeving van ons tijdschrift werd op 6 januari voorgesteld. Elk medium heeft ook zijn specifiek nut: in de kranten en op radio en tv krijgt u het nieuws heet van de naald; internet en magazines gelden eerder als referentiemateriaal om markten en concurrenten in de gaten te houden en om informatie te verkrijgen over goederen en diensten. Toegegeven, het web is het medium dat bedrijfsleiders het meest gebruiken (90% van de respondenten), maar magazines blijven op een eervolle tweede plaats (meer dan 75%). 78% van de kaderleden en bedrijfsleiders beschouwen magazines trouwens als een ‘nuttige tot zeer nuttige’ informatiebron. BECI - Brussel metropool - september 2015 9

THINK TANK Het beroepsmatig gebruik van de media: 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Journaux Magazines Kranten TV Radio Websites Het magazine blijft de tweede grootste informatiebron voor professionals, ná het internet maar vóór de kranten. Kamers van koophandel op kop In alle bescheidenheid stellen we vast dat de magazines die door kamers van koophandel worden uitgegeven – en dus ook Brussel Metropool – flinke resultaten oogsten. Wat hun nationaal bereik betreft (alle tijdschriften van de kamers van koophandel samen), vertonen ze eenvoudigweg de beste penetratiegraad van de ganse geschreven pers en laten ze alle kranten en magazines van dit land achter zich! Of we al deze publicaties mogen samenbrengen? Welja, want het geografische bereik van de kamers van koophandel is best te vergelijken met het nationale bereik van andere uitgevers (zo worden de oplages van Trends en Trends-Tendances en die van L’Écho en De Tijd bij elkaar gerekend). Ook op regionale schaal scoort ons magazine: Brussel Metropool/Bruxelles Métropole pronkt op de derde plaats van de gedrukte media die Brusselse bedrijfsleiHet nut van de media in het beroepsleven: 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Journaux Magazines Kranten TV Radio Websites 78% van de kaderleden en bedrijfsleiders beschouwen magazines als ‘nuttig tot zeer nuttig’ in hun beroep, en dan voornamelijk om op de hoogte te blijven van wat er op de markt omgaat (51%). 10 BECI - Brussel metropool - september 2015 Nuttig Zeer nuttig UAles Très uAles ders lezen, net na het dagblad Le Soir en de weekbladen Trends/Trends-Tendances. Brussel Metropool/Bruxelles Métropole is zelfs het meest gelezen maandblad van de kaderleden en bedrijfsleiders die in Brussel werken, met een bereik van 20,2%. Eén bedrijfsleider op vijf, dus. Hier dient wel gezegd dat deze studie in de loop van de tweede semester 2014 werd verricht, net voor de gronNationaal bereik – Top 10 Chambres de commerce Knack + Le Vif Trends + Tendances De Tijd + L'Echo Manager De Standaard Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad Humo Le Soir 0 5 10 15 20 25 30 35 Samen bereiken de magazines van de kamers van koophandel 34,5% van de Belgische kaderleden en bedrijfsleiders, meer dan elk ander gedrukt medium met een nationale spreiding. Bereik in Brussel Le Soir Trends + Tendances BECI Le Vif/L'Express Trends Style - - Trends/ Tendances Style La Libre Belgique Vif WE Knack Knack WE De Morgen De Standaard De Tijd Voka + Voka Tribune La Dernière Heure/ Les Sports L'Echo 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Kamers van koophandel Brussel/Vlaanderen/Wallonië Brussel Metropool/Bruxelles Métropole is het eerste maandblad van kaderleden en bedrijfsleiders die in Brussel werken, met een bereik van 20,2%. dige herziening van ons magazine, dat toen nog onder de naam Dynamiek/Entreprendre en met de toenmalige lay-out verscheen. De resultaten bevestigen in elk geval dat wij terecht voor een papieren medium hebben gekozen en erin hebben geïnvesteerd, ten dienste van de Brusselse bedrijfswereld. Uit deze resultaten putten we de wil om de kwaliteit van ons tijdschrift continu op te krikken. Onze publicatie doorstaat de vergelijking met elk ander Belgisch magazine. Ons maandblad wordt dóór professionals (journalisten, fotografen, grafici…) vóór andere professionals samengesteld, namelijk de kaderleden en bedrijfsleiders van Brusselse ondernemingen. Wij danken onze lezers voor het vertrouwen! ●

Rekruteren met Eenvoudig en gratis. Select Actiris, organiseert Jobdatings voor uw aanwervingen. W ist u dat Actiris jobdatings voor Brusselse werkgevers organiseert? Het principe is eenvoudig: de werkgever vertrouwt zijn werkaanbiedingen aan Actiris toe. Actiris selecteert kandidaten en organiseert de jobdating in zijn lokalen of op locatie bij de werkgever. Op de dag van de jobdating stelt de werkgever zijn onderneming en de vacatures voor. Daarna organiseert hij een individueel gesprek met elke geïnteresseerde kandidaat. Op één dag wordt alles klaargespeeld! Getuigenis Sinds enkele maanden werkt de Zweedse kledinggigant (132.000 werknemers in meer dan 59 landen) samen met Select Actiris voor de aanwervingen in Brussel. Wij hadden een ontmoeting met Nathalie Herman, regionale HRM-verantwoordelijke (BrusselHenegouwen). Hoe is het eerste contact met Select Actiris is verlopen? Een werkgeversconsulent heeft contact met mij opgenomen en heeft me voorgesteld om een jobdating te organiseren. Ik wilde net sales advisors (verkoopsmedewerkers) aanwerven en dacht: “Waarom niet?” Hoeveel tijd zat er tussen het idee om een jobdating op te zetten en de concrete uitwerking? Het ging allemaal erg snel, er verliep minder dan een maand tussen het telefoongesprek met de consulent en de organisatie van de jobdating. Select Actiris heeft uitstekend werk verricht. De jobdating heeft ervoor gezorgd dat ik in een recordtijd de geschikte kandidaten vond. Zou u voor uw toekomstige aanwervingen een beroep doen op Select Actiris? Ja, heel zeker! Hoe vond u het selectiewerk? Stond Select Actiris open voor uw verwachtingen? Absoluut. Ik had een ontmoeting met de rekruteringsconsulenten, zodat ik goed kon uitleggen wat onze verwachtingen en behoeften waren. Zo konden ze rekening houden met onze criteria bij de selectie. Na de jobdating hebben we een debriefing met de consulenten gehad om uit te leggen waarom we bepaalde kandidaten niet hebben geselecteerd. Op die manier willen we elkaar beter leren kennen en toekomstige edities verbeteren. Nathalie Herman regionale HRM-verantwoordelijke (Brussel-Henegouwen) Hoeveel aanwervingen heeft u gedaan naar aanleiding van de jobdating? Bij de meest recente rekrutering hebben we 16 personen aangeworven. Er waren 40 personen die zich hadden aangemeld. Zou u Select Actiris aanbevelen aan een andere werkgever die personeel wenst te rekruteren? Ja. Het is de ideale formule als je meerdere kandidaten wil aanwerven. Je kan heel wat mensen op één dag ontmoeten, de onderneming voorstellen en individuele gesprekken voeren. Actiris neemt de organisatie voor zijn rekening, wat een enorme tijdswinst voor ons betekent. Bovendien is het gratis. Wilt u de jobdating ook eens proberen? Contacteer ons op het nummer 02 505 79 15 of via werkgevers@actiris.be Of surf naar actiris.be/werkgevers Actiris verandert de toekomst van uw bedrijf: www.actiris.be

WILT U ONDERNEMEN IN DE ONTWIKKELINGSZONE? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u tot 30% investeringssteun! Meer info over de ontwikkelingszone, een gebied dat zich uitstrekt over een deel van de gemeenten Vorst, Anderlecht, Molenbeek en Brussel-Stad, vindt u op www.brussel-economie-werk.be en klik op “Algemene investeringen“.

THINK TANK FICHE STAATSHERVORMING Residentiële huurovereenkomsten De overdracht van bevoegdheden en budgetten naar de Gewesten in het raam van de zesde Staatshervorming heeft ook voor de ondernemingen meerdere gevolgen. Om u te helpen dit vraagstuk beter te begrijpen, publiceren wij een reeks praktische fiches die u elke maand in uw magazine kunt lezen. Vincent Delannoy Met de zesde Staatshervorming verhuizen de bevoegdheden met betrekking tot residentiële huurovereenkomsten, handelshuur en pacht naar de Gewesten. De bestaande reglementering blijft van kracht tot wanneer een Gewest wijzigingen beslist door te voeren. Het gemeenrecht terzake blijft een federale aangelegenheid. Een stap vooruit, of toch niet? Voorstanders vinden dat deze regionalisering de bevoegdheden homogener maakt. Vóór de hervorming waren de Gewesten al gedeeltelijk voor huisvesting bevoegd: ze konden veiligheids-, gezondheids- en bewoonbaarheidsnormen uitschrijven en de huur van sociale woningen reglementeren. De reglementering van de contractuele relatie tussen verhuurder en huurder was echter een federale bevoegdheid. Tegenstanders vinden dat deze regionalisering het systeem onnodig ingewikkeld maakt en de weg effent naar ongelijkheden tussen de gewesten. Het geval van Brussel Elk gewest zijn eigenheden. Zo onderscheidt Brussel zich door een zeer hoog aandeel huurders (ongeveer 60%, tegen 30% in andere Gewesten) en veel hogere prijzen. Qua woonbeleid, moet het Gewest de eigenaars kunnen aanmoedigen om in woningen met matige huurprijzen te investeren. Brussel is niet alleen een internationale, maar ook jonge stad, met meer dan 86.000 studenten. En door de bevolkingsgroei ontstaat er elk jaar een vraag naar 7000 nieuwe woningen. Hoe gaat Brussel van deze bevoegdheid gebruik maken? In de gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 lezen we: “De Regering wordt bevoegd voor de wetgeving op de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats en zal in dit verband toezien op een verbetering van de rechten van de huurders en verhuurders, ijveren voor een betere werking van de huurmarkt en aanmoedigen tot het verhuren van woningen die beantwoorden aan de normen” . En verder ook: “De Regering zal zich meer in het bijzonder toeleggen op de opmaak van een duidelijke lijst met werken ten laste van de eigenaars enerzijds en ten laste van de huurders anderzijds.” De bevoegde gewestelijke minister Céline Fremault wil ook andere vraagstukken aankaarten: denk maar aan de registrering en de opzegging van huurcontracten van korte duur, een betere bescherming van de onderhuurder, het renovatiehuurcontract enz. Ze is van plan aan deze vraagstukken door te werken om in de loop van 2016 een ontwerp van ordonnantie voor te leggen. En de indexsprong van de huurprijzen? Wie is bevoegd om al dan niet over een indexsprong van de huurprijzen te beslissen? De Waalse minister (Paul Furlan) en zijn Vlaamse collega (Liesbeth Homans) vinden dat ze daarover kunnen beslissen, nu de huurcontracten een gewestelijke aangelegenheid zijn. Anderen vinden dat de federale overheid, die ook bevoegd is voor de controle op de prijzen, over een dergelijke maatregel kan beslissen. Het gemeenrecht van de indexering die op alle contracten van toepassing is, met inbegrip van de huurovereenkomsten van de hoofdverblijfplaats, wordt door het Burgerlijk Wetboek bepaald. Als de Gewesten daarover moeten beslissen, zal er waarschijnlijk geen indexering van de huurprijzen in Wallonië en Brussel plaatsvinden, in tegenstelling tot Vlaanderen. Behalve als de federale overheid zich dit dossier toe-eigent. FICHE 10 De mening van BECI • BECI vraagt om een harmonisering van de reglementeringen in Brussel (Huisvestingscode, GSV, EPB-Ordonnantie …) en de verwijdering van de inefficiënte of voorbijgestreefde bepalingen; • De bevoegdheidsoverdracht is de gelegenheid om te innoveren ten voordele van huurders en verhuurders: typehuurovereenkomsten, huurcontracten voor studenten, huuruitkering, huurrichtprijzen (zonder verplichting)…; • Wijzigingen moeten voortvloeien uit een consensus tussen huurders- en eigenaarsverenigingen, mogelijkerwijze via een paritaire huurcommissie; • BECI wijst op de noodzaak van een harmonieuze wetgeving die met de andere twee gewesten compatibel blijft, om geen schadelijke juridische ongelijkheden te veroorzaken; • BECI beklemtoont het belang van een efficiënt beheer van sociale woningen en van een betere kennis van de huisvestingsmarkt dankzij de inzameling en systematische verwerking van gegevens (o.a. via de registrering van de huurovereenkomst). BECI - Brussel metropool - september 2015 13

THINK TANK Op zondag gaan winkelen nu eindelijk mogelijk! Het concept ‘I Shop On Sunday’ liep op 24 mei van stapel. Ondertussen heeft de zondagse opening van de winkels in hartje Brussel haar degelijkheid al bewezen. Voordien was het gewoon ondenkbaar op zondag in het centrum van de stad te gaan winkelen. De toeristen die dat in vele andere hoofdsteden wél konden doen, hadden met de sluiting van de Brusselse winkels, eerlijk gezegd, wat moeite. Wij bespraken dit met Marion Lemesre, de Brusselse schepen van economische zaken, die het project op gang bracht. Interview door Gaëlle Hoogsteyn Waarom is de opening van de winkels op zondag een gunstig gegeven voor de stad Brussel? Denk maar aan Maastricht, Luxemburg of dichterbij, zelfs Antwerpen of Brugge! Brussel hinkte in Europa gewoon achterop. Met de handelszaken die nu ook op zondag open gaan, positioneert de stad zich als een bestemming voor toeristen die graag winkelen. Onze reputatie als internationaal handelscentrum vaart er wel bij. Het historisch centrum van onze mooie hoofdstad verdiende een bijgestuurd imago. Ook de inwoners moesten de verscheidenheid en de rijkdom van het commerciële aanbod in de verschillende wijken van het centrum opnieuw ontdekken. ring zorgden. City2 en de winkels van de Nieuwstraat reageerden bijvoorbeeld bijzonder positief en beslisten de formule aanvankelijk uit testen door een opening van de zaken op de eerste zondag van de maand. Gezien het succes wordt er al gedacht aan een hogere frequentie. Nu, zowel voor de winkels als voor hun personeel gebeurt dit op vrijwillige basis. Marion Lemesre: “De Vijfhoek is het internationale beeld van ons gewest en ons land.” Bepaalde vakbonden stribbelen tegen. Bestaat er een gevaar voor de werknemers? Op de dag van de inhuldiging verzette een vakbond zich inderdaad op een vrij hevige manier door bepaalde zaken te dwingen hun deuIs het louter toevallig dat de aanleg van de verkeersvrije zone binnen de Vijfhoek ongeveer op hetzelfde tijdstip wordt uitgetest? Zal dit een invloed hebben? De verkeersvrije zone en het initiatief “I Shop On Sunday” hebben allebei te maken met een economische heropleving van het Brussels stadscentrum. De opening van de handelszaken op zondag geeft een extra troef aan de toeristische zone in het centrum, die constant gebukt gaat onder de commerciële druk uit de rand. De Vijfhoek is het internationale beeld van ons gewest en ons land. Wij hebben dus op alle beheerniveaus een samenhangend politiek beleid nodig om de ontwikkeling van het centrum te bevorderen. Hoe zijn de handelaars tot een dergelijke beslissing gekomen? De voorzitters van handelaarsverenigingen evenals de vertegenwoordigers van grote winkelketens werden doorheen de voorbereiding van dit dossier geraadpleegd. De meerderheid was vragende partij. We konden daarom rekenen op het enthousiasme van bepaalde wijken met veel zelfstandige winkels zoals Dansaert en Sint-Jacobus, en op de hulp van een aantal drijvende krachten die voor een goede uitvoe14 BECI - Brussel metropool - september 2015 ren te sluiten. De zondag moet voor het gezinsleven voorbehouden blijven, vonden de syndicalisten. Ik geloof eerder dat we zulke clichés en conservatisme moeten overschrijden. De werknemers hebben namelijk heel goed begrepen welke voordelen ze hieruit kunnen halen. Een extra inkomen, nieuwe banen en – aanvullend – studentenwerk zijn enkele van de positieve gevolgen van deze nieuwe commerciële aanpak. Het was onder andere de bedoeling meer klanten aan te trekken, ook uit de Brusselse rand. Hoe kunt u nagaan of dit doel werd bereikt? Wij wilden inderdaad mensen aantrekken die hadden afgeleerd hun boodschappen nog in het centrum van de stad te doen. De tegenstanders van het project beweerden dat de aankopen van de bestaande clientèle gewoon naar een extra zevende dag zouden verschuiven. Wij stellen echter nu al vast dat wij wel degelijk met nieuwe klanten te maken hebben, voornamelijk toeristen en mensen uit de Brusselse rand. Met dit initiatief houden wij rekening met de veranderende koopgewoonten van het publiek en met de concurrentie van e-commerce. Onze boodschap luidt: “Vergeet uw PCscherm op zondag en kom in het hart van onze hoofdstad kuieren en winkelen!” “I Shop on Sunday” is een stedelijk en modern gedrag dat bijdraagt tot de economische vitaliteit van het centrum van Brussel. ● R.T.

Innovatie ten dienste van de mens Een intelligente maatschappij Een intelligente mobiliteit Intelligente jobs. Een betere levenskwaliteit door technologische innovatie. Info en inschrijving www.beci.be/nl/events

THINK TANK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN The Shift zet de stap van ‘filantropische’ MVO naar een drijvende kracht voor innovatie Begin maart zegden Kauri en Business & Society elkaar ja en riepen ze ‘The Shift’ in het leven. Welke taak is weggelegd voor deze nieuwe naam in de sensibilisering voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? En hoe overleeft MVO de economische crisis? Interview door Olivier Fabes The Shift en de vijf vaste medewerkers van zijn team namen hun intrek in de Espace Jacqmotte, Hoogstraat, waar ook de Bank Triodos zijn zetel heeft. Dit ligt in het hartje van de Marollen, een bijzonder gemengde buurt, volks, trendy en dynamisch, die redelijk goed aanleunt bij de MVO waarden. Het pand ligt ergens tussen de vroegere kantoren van Business & Society, in het zeer ‘patronale’ gebouw van het VBO, en die van Kauri, dichtbij Brussel-Zuid. Een derde organisatie, die zich ook op MVO toespitst, namelijk het Belgische kapittel van UN Global Compact, vestigde eveneens haar secretariaat-generaal in de Espace Jacqmotte, in afwachting van een meer formele alliantie. Kortom, Sabine Denis (ex-directrice van Business & Society) en David Leyssens (ex-directeur van Kauri) hebben er een soort ‘netwerk van MVO- en duurzame-ontwikkelingsnetwerken’ opgericht. We hebben hen allebei geïnterviewd. Waarom dit huwelijk? Liefde of verstand? Sabine Denis: Och, we waren al enige tijd met elkaar in contact, maar wij wilden een stap verder. Vandaar de toenadering. Wij willen gewoon meer impact hebben door het samenvoegen van elkaar aanvullende netwerken: Kauri was vooral gericht op KMO’s en overheidsdiensten, terwijl Business & Society eerder op grotere ondernemingen focuste. David Leyssens: Wij hebben allebei een vijftiental jaar ervaring. De tijd was dus rijp voor een nieuwe stap waardoor we meer diepgaand gaan werken, om MVO in de strategie van organisaties te integreren. Deze fusie gebeurt dus niet om economische redenen … S.D.: Ze was in elk geval niet veroorzaakt door drastische besnoeiingen in onze eigen budgetten. Anderzijds zal de benadering van ondernemingen door één enkel netwerk onze leden alvast tijdswinst en besparingen opleveren. Waarom ‘The Shift’? Een verschuiving? S.D.: We bedoelen hiermee vooral een ‘shift gear’, naar een hogere versnelling schakelen. Of de ‘shift lock’ van het toetsenbord, om in hoofdletters te schrijven. Wij willen MVO in grote, duidelijke letters aan de prioriteiten van ondernemingen toevoegen Sabine Denis Het profiel van de mensen die met MVO zijn belast, verandert: wij hebben minder te maken met ‘juniors’, en vaker met mensen die diep betrokken zijn bij ‘business development’, strategie of R&D Het MVO van vandaag is sinds 2008 flink geëvolueerd, nietwaar? S.D.: Zeker en vast. In de MVO benadering zijn er tot nu toe drie grote stappen geweest. In het begin werd het beschouwd als een vorm van filantropie. Daarna zijn ondernemingen gaan beseffen dat het ook een middel was om over hun eigen beleid na te denken, via een grotere diversiteit binnen het personeel, meer transparantie en betere energieprestaties. Toch werd in dit stadium niet noodzakelijk de aard zelf van de activiteiten in vraag gesteld. Vandaar de huidige derde stap en de bewustwording dat ondernemingen opnieuw ten dienste van de samenleving moeten staan. Dit is het concept van ‘shared value’ waar Michael Porter achterstaat en waar ik een boek over schreef . De economische en maatschappelijke waarden zijn nauw met elkaar verbonden. Een dergelijke ‘gedeelde waarde’ ontstaat uit partnerschappen tussen verscheidene speBECI - Brussel metropool - september 2015 17 R.T.

THINK TANK lers, groot en klein, overheid en privé, die vandaag weinig onderlinge contacten leggen. Op wereldschaal waren de eerste MVO doelstellingen sterk gericht op het evenwicht tussen Noord en Zuid en de Derde Wereld. In dit opzicht waren ze nauw gebonden aan de doelstellingen van het Millennium. In september zullen de Verenigde Naties hiervan ook de economische dimensie erkennen, via nieuwe duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen die wereldwijd zullen worden toegepast. D.L.: Vandaag gaat het met MVO om de ontwikkeling van nieuwe, innoverende en duurzame businessmodellen die 50-plussers te valoriseren. Onze missie bestaat erin de opkomst van zulke innoverende en zinvolle praktijken te bevorderen. “MVO, niks voor KMO”, beweren sommigen … D.L.: Geruime tijd werd MVO bekeken als een vorm van ‘compliance’, conformiteit dus met ISO standaarden, de doelstellingen van diversiteit e.d. Daar hadden de KMO’s geen behoefte aan. Voortaan ligt de klemtoon eerder op MVO als drijvende kracht van innovatie op lange termijn. Dit spreekt KMO’s sterker aan, en dan vooral familiebedrijven waar duurzaamheid in de genen gegrift staat. De economische context blijft stroef; raakt MVO daardoor niet in het gedrang? Is dit al het geval? S.D.: Wij vangen eerder positieve signalen op. Maatschappelijk ondernemen geniet een steeds bredere steun. Ook het profiel van de mensen die met MVO zijn belast, verandert: wij hebben minder te maken met ‘juniors’ die weinig voeling hebben voor de business, en vaker met mensen die diep betrokken zijn bij ‘business development’, strategie of R&D. Het is nog niet overal het geval, maar de zaken evolueren in die richting. David Leyssens Vandaag gaat het met MVO om de ontwikkeling van nieuwe, innoverende en duurzame businessmodellen die een meerwaarde leveren aan de samenleving een meerwaarde leveren aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld in het raam van de kringeconomie. Om zulke nieuwe modellen te ontwikkelen, gaan grote ondernemingen samenwerken met starters. Zo werkt Proximus samen met verscheidene spelers aan een pilootproject rond een met het internet verbonden ‘Kantoorbus/Bus de travail’, waar professionals op weg naar hun werk al zouden kunnen werken, ondanks de verkeershinder. Hoe gaan jullie concreet tewerk? S.D.: Wij zijn vooral een netwerk. Onze hoofdtaak bestaat erin spelers uit verschillende sectoren samen te brengen om zaken te verwezenlijken. Jaarlijks overhandigen wij een Prijs van het Duurzame Partnerschap en bieden wij een twintigtal activiteiten aan onze leden. Wij leveren geen consultancy op maat en fungeren evenmin als een belangengroep. Wél trachten wij bepaalde projecten te vergemakkelijken vanuit de werkelijkheid op het terrein. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen tot de verwezenlijking van het Experience@Work project en dito website, die de uitwisseling van senior werknemers tussen verscheidene werkgevers – o.a. Proximus, Axa en KBC – vergemakkelijkt. Hier is het de bedoeling de vaardigheden van 18 BECI - Brussel metropool - september 2015 D.L.: … Ondertussen neemt het aantal leden steeds toe. Het zijn er vandaag 335. Hoe langer hoe meer ondernemingen beseffen dat samenwerking vitaal is om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Hebt u voorbeelden van KMO’s die in het Brusselse Gewest echt aan de spits van MVO staan? D.L.: Ik kan ze allemaal niet vermelden, maar ik denk bijvoorbeeld aan NNOF (Nearly New Office Facilities) die kantoormateriaal recupereert, aan BeFre en zijn herbruikbare zakken of nog aan BeeoDiversity, die zich inzet voor bijen en biodiversiteit. Onlangs lanceerde het Brusselse Gewest een plan om de kringeconomie te bevorderen; wij zijn benieuwd naar de gevolgen op middellange termijn. In eerder klassieke sectoren levert het familiebedrijf MCA Recycling prachtig werk in de valorisatie van afval. Een recente studie die het extra financiële ratingbureau Vigéo op 2.500 beursgenoteerde bedrijven voerde, schat de kost van de nietnaleving van MVO beginselen op 95 miljard euro (onder de vorm van gerechtelijke veroordelingen, administratieve sancties enz.). En dan hebben we het nog niet over de negatieve gevolgen voor het imago. De factuur van een gebrekkig MVO kan dus hoog oplopen. S.D.: Grote ondernemingen – o.a. Puma, drie jaar geleden – hebben zich de moeite getroost de totale kost van hun energie- en grondstoffenverbruik te berekenen en zijn er op die manier in geslaagd zowel economisch als qua milieubeleid beter te scoren. Nagaan wat we met MVO kunnen uitsparen is één zaak, maar vandaag vragen we ons misschien beter af welke nieuwe inkomsten we op die manier kunnen genereren. ● 1 Value² Entreprendre pour la société : profit pour un bien-être durable, Sabine Denis, uitgegeven door Borgerhoff & Lambergts R.T.

Risicobeheer 2015 VEILIGHEID EFFICIËNTIE ORGANISATIE MOBILITEIT DELEN ETHIAS PREVENTION REPORTER DECAVI-TROFEE VOOR PREVENTIE Een echte innovatie in risicobeheer! Deze nieuwe digitale applicatie van Ethias zal de rapportering voor preventieadviseurs in collectiviteiten en ondernemingen vergemakkelijken: geolokalisatie, multimedia, risicoclassificatie gekoppeld aan de wetgeving, advies ... Dankzij de vele functionele troeven heeft deze applicatie de eerste DECAVI-trofee voor preventie in de wacht kunnen slepen! Meer informatie op www.ethias.be/preventioncorner Ethias nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 Powered by

EEN WERELD VAN NIEUWE PERSPECTIEVEN. Net zo makkelijk zaken doen aan de andere kant van de wereld als in de eigen straat, dat is de droom van elke ondernemer. Brussel Invest & Export biedt u persoonlijk advies, een netwerk van economische en handelsattachés op elk continent, prospectieacties en fi nanciële steun om van uw internationale projecten een succes te maken. Ontdek een unieke bron van energie voor Brusselse bedrijven op www.brusselinvestexport.be of bel 02 800 40 00.

Ottawa, de federale hoofdstad van Canada. DENIS ROBERT, CANADESE AMBASSADEUR IN BELGIË Belgen begrijpen het potentieel van de Canadese markt Op dinsdag 9 juni was de heer Denis Robert, de Canadese ambassadeur in België, gastspreker tijdens een ontbijtvergadering bij BECI. Hij had het over het zgn. Canada-EU Comprehensive Trade Agreement (CETA). Brussel Metropool vroeg hem hoe hij de samenwerking met de Belgische bedrijfswereld ervaart. Zijn antwoorden leest u hieronder.. Richard Hill BM: Hoe zou u de CETA overeenkomst samenvatten? DR: Op 26 september 2014 kondigden onze Eerste Minister Harper, Voorzitter Van Rompuy en Voorzitter Barroso officieel aan dat de onderhandelingen over het algemene economische en handelsakkoord tussen Canada en de EU (beter bekend als CETA) rond waren. Voor Canada, België en de EU betekent dit een doorslaggevende doorbraak in de relaties. Met CETA ontluiken aanzienlijke nieuwe markten voor onze uitvoerders, ontstaan er hooggekwalificeerde banen voor onze arbeidskrachten en worden de samenwerkingsverbanden tussen onze twee landen flink versterkt. De succesvolle afronding van de CETA onderhandelingen is ook van vitaal belang voor de ontwikkeling van een handelsstructuur in de 21e eeuw. CETA houdt rekening met alle factoren die de wereldwijde economie beïnvloeden: de liberalisering van de handel van goederen en diensten, een allesomvattende en evenwichtige bescherming van de intellectuele eigendom, toegang tot de openbare aanbestedingen van alle overheidsniveaus, samenwerking op reglementeringen en productnormen, de ondersteuning van duurzame ontwikkeling e.d. Dit is ook de allereerste handelsovereenkomst die hoofdstukken voorziet rond duurzame ontwikkeling, tewerkstelling en milieubeleid. CETA zou dus Canada en België moeten helpen meer uitzichten, tewerkstelling en welvaart te scheppen dankzij toegenomen handel en meer investeringen. De grote troeven van CETA sporen ons aan de overeenkomst zo snel mogelijk van kracht te laten worden om ondernemingen en arbeidskrachten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan op korte termijn voordeel te helpen halen uit de versterkte handelsrelaties, de perspectieven en de nieuwe banen. Vindt u dat het voorstel ingaat op de verwachtingen van de Belgische bedrijfswereld? De sterke commerciële banden zijn verre van nieuw. Tussen 2003 en 2013 steeg de export van Canada naar België met een gemiddelde van 3,1% per jaar, 1% hoger dan het groeipercentage van de Canadese export op wereldschaal. België is een betrekkelijk klein land maar een belangrijke partner voor Canada. Onder de 28 Europese lidstaten is België de zesde grootste investeerder in Canada en de vijfde grootste exportmarkt. Met CETA verdwijnen nagenoeg alle belastingen op Belgische export naar Canada. Dit betreft onder andere producten voor de automobielsector, chemie, plastics en cosmetische producten. Wat de landbouwsector betreft, zal België geen taksen meer betalen op belangrijke producten als chocolade, cacaoderivaten en snoep. Bovendien krijgt België een betere toegang tot de Canadese kaasmarkt. In het raam van CETA zal Canada de EU kaasinvoerquota met 16.000 t per jaar verhogen, naast 17.000 t voor kaas van industriële kwaliteit. Belgische bedrijven zullen waarschijnlijk ook niet ongevoelig blijven voor de op 177 miljard dollar geschatte markt van de openbare aanbestedingen in Canada, met heel wat mogelijkheden op subfederaal niveau. De verbintenissen van de Canadese overheid wat betreft BECI - Brussel metropool - september 2015 21

INTERNATIONAAL openbare aanbestedingen in het raam van CETA zijn de meest ambitieuze die de EU ooit van een niet Europees land voorgelegd kreeg In welke domeinen hebben beide landen wederzijds het meest geïnvesteerd? Belgische ondernemingen hebben in Canada vooral geïnvesteerd in informatica, chemie, voeding en drank, hoogtechnologische productiemethoden, luchtvaart en bouwkunde. De directe investeringen van België in Canada bedroegen in 2014 5,7 miljard Canadese dollar, waarmee België wereldwijd op de elfde plaats van de buitenlandse directe investeerders in Canada staat, en op de zesde plaats van de Europese landen. CETA zou Canada en België moeten helpen meer uitzichten, tewerkstelling en welvaart te scheppen.” Ook Canada heeft in België geïnvesteerd, ter hoogte van 1,12 miljard Canadese dollar, eind 2014. België staat op de tiende plaats van de directe investeringen van Canada in de EU. Er zijn zowat 50 dochterondernemingen van Belgische bedrijven in Canada (met namen als Agfa, Asco, Barco, Bekaert, Sonaca en Umicore) en ongeveer hetzelfde aantal filialen van Canadese ondernemingen in België (o.a. Bombardier, CGI, Iko, McCain Foods en SNC Lavalin). Ook Canadese pensioenfondsen investeren in België. Wat vindt u het meest typerend voor de Belgische bedrijfswereld? Toen ik werd aangesteld als ambassadeur in België, stelde ik vast dat de lokale bedrijfswereld bijzonder openstaat voor een samenwerking met Canadese ondernemingen. Belgen begrijpen het bestaande of nieuw te ontginnen potentieel van de Canadese markt in Noord-Amerika. Dit geldt niet alleen voor uitvoerders, maar eveneens voor deelnemers aan een joint venture en firma’s die een eigen filiaal in Canada hebben. Ik heb ook de indruk dat Belgische captains of industry in hun aanpak veel gemeen hebben met hun Canadese collega’s. In beide landen houdt het bedrijfsbeheer rekening met een bijzonder open economie waar de klemtoon moet worden gelegd op handel en de uitbreiding van de markten. Beide landen zijn ook bijzonder bewust van de concurrentie die in de buurmarkten op de loer ligt. Wat zou u aanbevelen om de handelsrelaties tussen beide landen verder te verbeteren? De bekrachtiging en de toepassing van CETA zullen deze relaties al ingrijpend verbeteren. Ik zou Belgische ondernemingen aanbevelen zo vroeg mogelijk op ontdekkingstocht te trekken naar de nieuwe uitzichten die CETA in Canada zal bieden, in alle sectoren trouwens. Laat uw concurrenten niet de tijd om strategische prospecten weg te snoepen. En zowel grote als kleine on22 BECI - Brussel metropool - september 2015 Denis Robert, Canadese ambassadeur in België dernemingen zou ik aanraden constant te focussen op netwerking om nieuwe waardevolle informatie te vergaren, uiteraard, maar ook om belangrijke relaties aan te knopen en te versterken (want zakendoen is nu eenmaal meer dan de verrichting van transacties). Een goede manier van werken, is lid te worden van de bilaterale kamer van koophandel. Hier in Brussel heet die CanCham Belux. Zoals andere groeperingen organiseert die evenementen waar contacten kunnen worden gelegd en gebruikt in vele domeinen, waaronder de digitale economie, e-health en de filmindustrie. Vergeet ook niet de Koninklijke Economische Missie die in de herfst naar Canada trekt (van 24 tot 31 oktober), onder leiding van haar Koninklijke Hoogheid prinses Astrid. Dit wordt voor de deelnemers een schitterende manier om rechtstreekse handelsbetrekkingen te versterken. Hebt u andere bedenkingen bij de BelgischCanadese handelsrelaties? Naast gemeenplaatsen als het verschil in uitgestrektheid of de veel zachtere winters in België, valt mij vooral op dat wij heel veel in gemeen hebben. België en Canada zijn twee officieel meertalige landen met een federaal politiek stelsel, waarbij aanzienlijke bevoegdheden worden toegekend aan provincies en grondgebieden (in Canada) en aan Gewesten en Gemeenschappen (in België). De culturele betrekkingen tussen onze twee landen zijn over de afgelopen 30 jaar gevoelig versterkt en gediversifieerd. België onthaalt vaak Franstalige en Engelstalige Canadese kunstenaars en artiesten die uitblinken in disciplines als toneel, muziek, literatuur, plastische kunsten en dans. Talrijke culturele evenementen worden jaarlijks georganiseerd rond artiesten en groepen in domeinen als hedendaagse kunst, nieuwe technologieen en nieuwe media. Laten we ook niet vergeten dat Canadese soldaten een belangrijke rol hebben gespeeld in de bevrijding van België, zowel in de Eerste als tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat de historische banden tussen onze landen en burgers heeft aangescherpt. ●

Bespaar 44% * * Gemiddelde besparing op het bedrag van de laatste factuur van alle 111 kmo’s die een offerte van BASE business hebben aangevraagd tussen 07/01 en 30/06/2015 en die de laatste factuur van hun operator aan BASE voorgelegd hebben. op uw mobiel telecombudget EN GA OVERAL AAN DE SLAG MET WORD, POWERPOINT EN EXCEL VIA OFFICE 365. Bel nu 0486/19 1940 voor een afspraak of ga naar www.base.be/business

INTERNATIONAAL Europese financiering ook voor KMO’s! ENTERPRISE EUROPE BRUSSELS De financiering van KMO’s blijft voor de Europese Unie een netelige uitdaging. Meerdere hulpmiddelen bestaan en de toegekende budgetten stijgen gestaag. De vraag is echter hoe het beschikbare geld terechtkomt bij de ondernemingen die het nodig hebben. Het onderwerp kwam onlangs tijdens een seminar van Enterprise Europe Network aan bod. Emmanuel Robert U it de statistieken van de ECB blijkt dat de KMO’s het leeuwendeel van de economische activiteit en de tewerkstelling voor hun rekening nemen, maar dat ze hoe langer hoe moeilijker via de banken aan financiering geraken. Geld is er nochtans genoeg, maar dan wel in de Europese programma’s. Volgens Rudy Aernoudt, kabinetschef van voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité Henri Malosse, “mogen we zelfs stellen dat er nooit zoveel geld voorhanden is geweest. Het schoentje wringt echter bij de transmissie aan de begunstigden”. Informatie vormt een ander probleem want heel wat KMO’s hebben gewoon geen weet van de beschikbare middelen. Voor andere bedrijven lijken deze middelen ontoegankelijk wegens de overdreven complexe procedures, de te strenge voorwaarden enz. Het EEN seminar heeft zich over deze vraagstukken gebogen en een aantal vooroordelen de grond ingeboord. Drie Europese instellingen kunnen ondernemingen helpen financieren, zegt de heer Aernoudt: de Europese investeringsbank (EIB), het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Europese Commissie. “Kan ik naar de EIB stappen om een lening aan te vragen? Zeker!”, stelt Rudy Aernoudt. “Ondernemingen als UCB, Solvay of Bekaert doen hier al een beroep op, maar de leningen van de EIB betreffen projecten van minstens 15 à 20 miljoen euro, wat meestal te veel is voor een KMO.” De EIB leent echter ook aan banken die dan als loketten kunnen fungeren en op die manier goedkope lange-termijnleningen verkrijgen. Ga even na of uw bank van dit netwerk deel uitmaakt; de financiële tussenpersonen vindt u op www. access2finance.eu. Van zijn kant levert het EIF risicokapitaal en garanties. Wel niet rechtstreeks maar via een aantal financiële tussenpersonen die u op dezelfde website vindt. Ten slotte ontwikkelde ook de Commissie, vooral voor de KMO’s, een aantal financiële tools. Denk maar aan het COSME programma ter ondersteuning van het concurrentievermogen, met een budget van 1,4 miljard euro onder vorm van risicokapitaal en leninggaranties. “Belangrijker nog is het hefboomeffect”, beweert Monica Salgado Fernandez (Europese Commissie - DG Growth). “De Europese financieringen en garanties stimuleren andere investeerders; op die manier kan veel meer kapitaal worden aangetrokken.” Naast deze programma’s bestaan ook nog EaSI (Employment and Social Innovation), Creative Europe (garantiefa24 BECI - Brussel metropool - september 2015 Rudy Aernoudt: “Geld is er genoeg. Het schoentje wringt echter bij de transmissie aan de begunstigden”. ciliteiten), Erasmus+ (partnerschappen tussen bedrijven en onderwijs), CEF (Connecting Europe Facility), verscheidene structurele investeringsfondsen en zelfs het splinternieuwe ‘Juncker Plan” van 315 miljard euro. “De Commissie wil dus 330.000 KMO’s toegang verschaffen tot financiering, wat zonder al deze hulpmiddelen niet mogelijk zou zijn”, besluit mevrouw Salgado Fernandez. Concreet Tot daar de theorie. Over de praktijk en hun ervaring met dergelijke vormen van bedrijfsondersteuning getuigden Stéphane Joiris de Caussin (EU Vox) en Steven Vyvey (PEAT Europe). Hieruit blijkt hoe belangrijk het wel is de goede financieringsmiddelen te identificeren, de dossiers grondig voor te bereiden en voor een nauwgezette follow-up te zorgen. Stéphane Joiris: “De Commissie stelt zich soepel op en vaak kan over bepaalde voorwaarden worden onderhandeld, tenminste als de nodige documenten worden voorgelegd. Tijdens de evaluatie moet het dossier opnieuw kunnen worden samengesteld, zelfs als een andere projectleider nu aan het roer staat. Zonder bewijsmateriaal is geen overeenkomst mogelijk.” Liggen de Europese financieringsmiddelen binnen bereik van KMO’s? Ja, en de EU is zelfs van plan de drempels verder te verlagen. Maar u moet zich wel grondig informeren en liefst laten begeleiden. ● Informatie: J.-Ph. Mergen – BECI/Enterprise Europe Brussels – Tel: 02 210 01 77 – jpm@beci.be www.access2finance.eu http://een.ec.europa.eu R.T.

INTERNATIONAAL De Middellandse Zee in Brussel EUROMED INVEST ACADEMY De Kamer van koophandel van Brussel ontving in juni de Euromed Invest Academy. Dit driedaags seminar gaf een zestigtal deelnemers van beroepsorganisaties een beter inzicht in de Europese Unie en haar economische programma’s voor de gebieden rond de Middellandse Zee. Emmanuel Robert D e Middellandse Zee zag het ontstaan van beschavingen. Ze bracht, onder andere dankzij de handelsstromen tussen drie werelddelen, de volkeren uit Europa, Noord-Afrika en het Nabije Oosten met elkaar in contact. Vandaag vormt dit gebied het hart van het Euromed partnerschap, een in 1995 ondertekende alliantie die nu de naam Unie voor het Middellandse Zeegebied draagt. Leden zijn de 28 EU-staten en 15 partners langs de Middellandse Zee (Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Mauritanië, Monaco, Montenegro, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië en Turkije). De alliantie wil vrede, welvaart en veiligheid bevorderen door dialoog en samenwerking tussen partners. Voorrang wordt gegeven aan politiek, cultuur, migratiebeleid en – zeer belangrijk – economie. De openstelling van de markten en de economische hervormingen moeten investeringen in de hand werken, de handel bevorderen en de welvaart aan beide kanten van de Middellandse Zee verbeteren. Sabine Soetens (BECI) en Emmanuel Noutary, afgevaardigde-generaal van Anima Investment Network, het economische ontwikkelingsplatform voor de Middellandse Zee. dere jaren lang het Europese gemiddelde overschrijden. In 2014 kende Algerije een groei van 4,1%, Egypte 2,2%, Jordanië 3,1%, Marokko 2,6% en Turkije 2,9%1 ... In deze landen stijgen de meeste ontwikkelingsindicatoren. Euromed Invest lanceerde verleden jaar al een eerste oproep tot voorstellen. Een veertigtal projecten werd geselecteerd en kreeg de nodige steun. In nauwe samenwerking met EuroChambres slaagde de Euromed Invest Academy erin een 60-tal deelnemers aan dit netwerk samen te brengen. Deze mensen vertegenwoordigden 18 landen en ontmoetten elkaar drie dagen lang in Brussel om ervaringen uit te wisselen, hun kennis van de Europese Unie aan te vullen en een beter inzicht te krijgen in de instrumenten waarmee de EU de KMO’s en investeringen in het Middellandse Zeegebied ondersteunt. Dit is precies wat Euromed Invest beoogt, namelijk een Europees programma ter ondersteuning van KMO’s in Europa en in het Middellandse Zeegebied, dankzij een netwerk van ondernemersorganisaties, internationale kamers van koophandel, federaties, verenigingen en andere beroepsorganisaties. Euromed Invest tracht in de KMO-wereld belangstelling te wekken voor de markt die bestaat uit Europa uitgebreid tot het ganse Middellandse Zeegebied. Dit gebeurt door het aanbod van expertise, technische bijstand en toegang tot financiering. De economische uitzichten zijn aanzienlijk, ondanks de grote verscheidenheid aan lokale situaties en de onrust die in bepaalde landen tot voorzichtigheid aanzet. De meeste landen ten zuiden van de Middellandse Zee kennen een snelle ontwikkeling, met groeicijfers die al meer1 Gegevens van de Wereldbank BECI - Brussel metropool - september 2015 25 Hoge vertegenwoordigers van de Commissie en van het Europese Parlement spraken met de deelnemers over verscheidene thema’s zoals de financieringsmogelijkheden in de Europese Unie, het Europese nabuurschapsbeleid, de toegang tot de markt en de normen en wetgevingen in het Middellandse Zeegebied. ● Info: Sabine Soetens International Development Manager BECI 02 643 78 12 — sso@beci.be R.T. R.T.

INTERNATIONAAL De verrassende markten van Jordanië en Libanon Ondanks de nabijheid van een verstoorde internationale zone kunnen Jordanië en Libanon een aanzienlijk aantal troeven voorleggen. Dit was dus de gelegenheid om een handelsmissie in beide landen te organiseren (dankzij Brussels Invest & Export, het AWEX en de Kamer van koophandel België-Luxemburg-Arabische landen). De economische en handelsattaché voor deze landen is mevrouw Nada Abdul-Rahim, die ons hier meer over vertelt. Interview afgenomen door David Hainaut Waarom organiseert u dit nu, ondanks de strubbelingen de regio? Nada Abdul-Rahim: Volgens de Wereldbank heeft de economie van deze twee landen zich niet alleen aan de op het eerste gezicht negatieve gevolgen van de crisis in Syrië aangepast: ze vaart er ergens ook goed bij, met een voorspelde groei van 3,8% in Jordanië en 2,5% in Libanon voor 2015. Dit is niet meer dan logisch, want deze relatief kleine markten bieden verrassende uitzichten! Het wordt dus tijd om hun onderschat potentieel en hun legendarisch herstellingsvermogen te ontdekken. Libanon is niet alleen een regionaal platform, maar ook een vitrine van het Westen in het Oosten, naar de regionale markten toe en ook naar meer complexe markten, onder andere in Afrika. De Franstalige Libanezen onderscheiden zich door hun dynamisme, hun zakelijke netwerken en een bijzonder actieve diaspora. Jordanië is minder bekend bij Belgische uitvoerders, maar houdt ook enkele verrassingen in petto, namelijk een bijzonder aantrekkelijke geografische ligging, een erkende stabiliteit en de aanwezigheid op zijn grondgebied van een omvangrijke gemeenschap van Iraakse zakenlieden. Dit is ideaal om contacten te leggen. Bovendien zijn heel wat infrastructuurprojecten in voorbereiding. Om ons te helpen deze deuren te openen, zullen we waarschijnlijk kunnen rekenen op de aanwezigheid van mevrouw Cécile Jodogne, Staatssecretaris belast met buitenlandse Handel. Nada Abdul-Rahim Heeft de massavlucht van Syriërs naar deze landen en hun economieën momenteel een impact? De oorlog die vier jaar geleden is losgebarsten, joeg naar Libanon meer dan 1,3 miljoen Syriërs (bijna een derde van de lokale bevolking). 628.000 vluchtelingen trokken naar Jordanië. Een dergelijke exodus weegt zwaar op de economie, de overheidsdiensten en de sociale structuren. De vluchtelingen aanvaarden de laagste lonen en verstoren daardoor de arbeidsmarkt, met een stijging van de werkloosheid als gevolg. En toch is de impact van de Syrische crisis op beide economieën niet alleen negatief. Een studie van de UNDP bewijst dat de humanitaire hulp die aan de vluchtelingen werd toegekend een vermenigvuldigend effect heeft gehad op de vraag en op die manier voor extra groei heeft gezorgd 26 BECI - Brussel metropool - september 2015 (1,3% in Libanon). De impact op de economie werd dus gedeeltelijk gecompenseerd. Hoe ver staan vandaag de handelsrelaties tussen België enerzijds en Jordanië en Libanon anderzijds? De handelsbalans van België met deze markten heeft steeds een overschot vertoond. Het volume heeft dus niet geleden onder de regionale crisis. Sinds 2010 stijgt dit volume gestaag. Dit spreekt boekdelen over de gezondheid van onze handelsrelaties. Vergeleken met andere uitvoerende Europese landen van dezelfde omvang positioneert België zich zeer goed. Onze export naar Libanon bereikte zelfs 377 miljoen euro in 2013 (+ 22,6%) en 380 in 2014 (+ 0,9%), onder andere voor chemische producten, edelstenen en minerale producten. In Jordanië bereikte onze export 195 miljoen euro in 2013 (+ 5,8%) en 324 in 2014 (+ 65,8%). Hier gaat het vooral om chemische producten, mineralen, toestellen en machines. Krijgen bepaalde sectoren voorrang tijdens deze missie? En denkt u dat onze ondernemingen aan de behoeften van deze twee landen kunnen voldoen? De missie staat open voor alle sectoren, meer bepaald diegene die uitzichten voor buitenlandse samenwerking en overdracht van deskundigheid bieden. Vanzelfsprekend zijn de sectoren die instaan voor de infrastructuren die economische groei mogelijk maken (energie, water, milieubeheer, telecommunicatie en transport) de grote vragende partijen. Maar er bestaan ook heel wat mogelijkheden in sectoren die gewoonlijk veel invoeren: de bouwsector, lifestyle, toeristische projecten, levenswetenschappen, ICT, agrovoeding, mode en financiële diensten. Ik geloof dat het Brusselse aanbod meer dan voldoende te bieden heeft om zulke behoeften te beantwoorden. ● Info: www.invest-export.irisnet.be/nl/jordanie-liban-me-10-2015 R.T.

Arbeidsongeval ? Zie uw veiligheid en die van uw personeel in het juiste perspectief ! Uw gratis PreventieBox ? www.veiligophetwerk.be Een onveilige werksituatie is niet altijd even makkelijk herkenbaar. Elk arbeidsongeval dat u vermijdt, is pure winst. Economisch, en menselijk ! Neem een afspraak met de adviseur uit uw streek via www.veiligophetwerk.be. Zo ontdekt u de troeven van onze verzekering Arbeidsongevallen en u verneemt hoe u uw premie kan verminderen met onze restorno’s. Bij een off erte krijgt u uw gratis PreventieBox, samengesteld door onze experts, met o.a. een EHBO-doos en handige tips om het veilig werken binnen uw bedrijf te promoten ! www.federale.be De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten van de onderneming en de economische conjunctuur. Ze zijn niet gewaarborgd in de toekomst. De regels inzake de toekenning van de restorno’s zijn vastgesteld in de statuten van de Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be. De verzekeraar die zijn winst met u deelt.

Electrabel, Groep ENGIE, ziet enorm groeipotentieel Naar 15.000 elektrische wagens in de Brusselse metropool Binnen vijf jaar kunnen er 15.000 elektrische wagens rondrijden in de Brusselse metropool. Dat zal een drastische verbetering van de luchtkwaliteit betekenen. Op dit ogenblik zijn er slechts 2.600 elektrische wagens op de Belgische wegen. ENGIE - de nieuwe groepsnaam van GDF SUEZ met energiepoot Electrabel - is overtuigd van het groeipotentieel en timmert aan de weg. De ambitie van ENGIE is om de leider te zijn in de transitie in Europa naar een duurzaam energiemodel. Daarin is mobiliteit essentieel. Een gesprek met Griet Heyvaert, Head of Public Affairs, en Didier Léchaudé, Head of Sales Business. Wat doen jullie bij Electrabel hier concreet rond? G. Heyvaert: “In eigen huis werken we aan een geïntegreerde aanpak rond duurzame mobiliteit. Verplaatsingen worden zo vaak mogelijk vermeden, onder meer door gebruik van videoconferentie of open offices. Daarnaast bevorderen we het gebruik van openbaar vervoer of fiets. De toegang tot het openbaar vervoer is een belangrijk criterium bij de selectie van onze sites. We promoten groenere mobiliteitsoplossingen indien er toch verplaatsingen nodig zijn. We werken sinds 2010 met een groen mobiliteitsbudget waarbij de werknemer kan kiezen uit een portfolio van energiezuinige voertuigen. Hoe minder de bedrijfswagen verbruikt, hoe meer budget. Dit budget geldt ook voor alternatieve modi, zoals trein, metro, fiets. Sinds 2014 kunnen werknemers ook kiezen voor een elektrisch voertuig als bedrijfswagen. We maakten de ommezwaai: in 2010 kwam nog 75% van de mensen met de wagen naar het werk en 25% met het openbaar vervoer. In 2015 is de verhouding omgedraaid.” Wat zijn de troeven van elektrische wagens? G. Heyvaert: “Voertuigen op elektriciteit zijn zeer milieuvriendelijk en maken amper geluid. Vandaag hebben de meeste elektrische auto’s een autonomie van 150 km, met Tesla als uitzondering die tot 450 km ver kan zonder bijladen. Dat is vaak voldoende: 80% van de particuliere chauffeurs legt dagelijks niet meer dan 50 km af. We promoten ook het gebruik van voertuigen op aardgas. Hun actieradius is ruimer en ze zijn ook aantrekkelijk qua energieverbruik en milieuprestaties. Bovendien is de aankoopprijs van dit soort voertuigenvergelijkbaar met die van een klassiek Griet Heyvaert, Head of Public Affairs Didier Léchaudé, Head of Sales Business voertuig, terwijl de prijs van de brandstof ongeveer 25% lager ligt. Voor elektrische voertuigen ligt de aankoopprijs nu nog hoger, maar het prijsverschil slinkt voortdurend.” Welke zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling van elektrische wagens? G. Heyvaert: “De belangrijkste voorwaarden zijn voldoende keuze in aanbod van wagens, voldoende beschikbaarheid van laadoplossingen en een aanvaardbare totale investerings- en gebruikskost. Deze voorwaarden zijn vandaag in België aanwezig voor bedrijven zodat de markt eindelijk kan groeien. De keuze aan voertuigen is sterk toegenomen. De gebruikskost is interessant, voornamelijk voor bedrijfswagens, omwille van relatief lage brandstofkosten en fiscale voordelen: 120% fiscaal aftrekbaar voor elektrische voertuigen en 75% voor de elektriciteit als brandstof. Tenslotte zijn er steeds meer toegankelijke laadpunten. Maar vergeet niet: 90% van het opladen gebeurt thuis of op het werk, slechts 10% op (semi-)publieke plaatsen.” D. Léchaudé: “Electrabel biedt voor het laden een complete oplossing aan. We analyseren de noden van de klant en bieden een innovatieve laadinfrastructuur aan i.s.m. zusterbedrijf Cofely. Electrabel installeerde ook aan haar hoofdzetel naast het Noordstation in Brussel een snellaadpunt waar men 80% van de batterij kan opladen in 30 minuten. Al meer dan 30 taxi’s gebruiken het frequent. Dit laadpunt is beschikbaar voor alle elektrische rijders en laadde sinds de start in juli 2014 al meer dan 8.000 auto’s op, goed voor bijna 800.000 km CO2 vrije kilometers. Om de ontwikkeling van elektrische voertuigen nog meer te versnellen, zijn er extra fiscale incentives nodig.” Wat is nodig voor wagens op aardgas? D. Léchaudé: “De voornaamste voorwaarden om de CNG-markt te stimuleren zijn een voldoende keuze in het aanbod van wagens, beschikbaarheid van de laadinfrastructuur en een stabiel regelgevend kader. Vandaag zijn er 25 CNG-stations in België, wat te weinig is voor de 1.500 CNG-voertuigen die rond rijden. Er is een marktpotentieel van ongeveer 125.000 voertuigen tegen 2025.” “In 2014 richtten we samen met G&V Energy Group en ELSA (IDETA) het bedrijf ENORA op met als doel aardgastankstations te ontwikkelen, te bouwen en uit te baten in België. Op dit ogenblik baat Electrabel drie CNG-stations uit en voorziet ze een tiental andere stations in België van aardgas. Recent openden we 2 nieuwe stations (Aalst en Doornik). Binnenkort volgen nog 2 nieuwe in Zellik en Nijvel.”

MOBILITEIT EN LOGISTIEK Nieuwe technologieën om Brussel weer vlot te krijgen Vandaag kampt Brussel met ongeveer 30% meer verkeersoverlast dan andere Europese steden van dezelfde omvang. Autobestuurders zijn het wachten beu en het aanbod aan openbaar vervoer blijft ontoereikend. De situatie lijkt hopeloos, met een GEN waarop we al decennia zitten te wachten en een betwiste verkeersvrije zone in het stadscentrum. Misschien komen de oplossingen uiteindelijk via de nieuwe technologieën die ondernemingen uit de mobiliteitssector nu inzetten. Julien Ide In zijn in juni 2013 verschenen Witboek van de mobiliteit kwam BECI tot het besluit dat het Iris II plan geen realistisch tijdschema voorlegt en bovendien een gebrek aan coördinatie en samenhang vertoont. Het Witboek raamde de jaarlijkse kost van de hoofdstedelijke verkeersoverlast op meer dan 500 miljoen euro. De doorsnee autobestuurder verspilt jaarlijks meer dan 80 uur in de files. Deze steile uitdaging ontmoedigt gelukkig niet de initiatieven van Brusselse ondernemingen. In maart publiceerde IBM zijn voorafgaand verslag van de Smarter Cities Challenge voor Brussel. Het document werd aan de verschillende stakeholders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgelegd. Het bevat aanbevelingen om de mobiliteit van burgers en pendelaars te verbeteren. De raadgevingen dekken 4 thema’s: openbare gegevens, infrastructuur, ervaring en mobiliteit, uitvoering en governance. In zijn analyse beklemtoont IBM het beroep op nieuwe technologieën en de inzameling van gegevens. Sensoren in de stad De computergigant werkte namelijk samen met de stad Lyon aan de lancering van de sinds de maand mei beschikbare mobiele app Optimod’Lyon. Philippe Dubernard, Smart Cities Leader bij IBM, licht het project toe: “Dit is de eerste multimodale real time stedelijke GPS die bovendien met een André Bouffioux (Siemens) voorspellingsfunctie is uitgerust. Hij levert geogelokaliseerde informatie over het volledige mobiliteitsaanbod (gedeelde fiets, privéwagen, gedeelde wagen, taxi, openbaar vervoer …) of over de parkeergelegenheid, en dit alles met real time updates die rekening houden met de werven, de weersvoorspellingen en de verkeersinformatie. De gegevens worden via vaste sensoren vergaard. Ook de input van de gebruikers wordt geëxploiteerd.” Wat is bij ons de stand van zaken? Het antwoord van Thierry Willemarck, CEO van Touring en bovendien Voorzitter van BECI: “Touring ontwikkelde voor Antwerpen en Turnhout projecten die de openbare parkeergelegenheid beheren. Sensoren worden in de trottoirs ingebouwd om de weggebruikers te informeren over beschikbare parkeerplaatsen. Dergelijke initiatieven zijn in Brussel veel moeilijker toe te passen wegens de versplintering van de beslissingsniveaus. Het zou vlotter verlopen met een unieke en gecentraliseerde structuur zoals in Wenen. Daarmee zouden we de ganse mobiliteit in Brussel kunnen beheren, evenals de verbindingen met de nabijgelegen steden.” De opname van gegevens hoort eveneens bij de prioriteiten van Siemens, aldus André Bouffioux, CEO voor België en Luxemburg: “In Brussel hebben we een centraal besturingssysteem voor verkeerslichten geïnstalleerd. Dat beheert het verkeer op een intelBECI - Brussel metropool - september 2015 29 R.A.

TOPIC ligente manier. Sensoren sturen real time gegevens naar de centrale. In functie daarvan stelt het systeem de verkeerslichten in werking om het verkeer vlotter te maken, rekening houdend met versperde wegen of eventuele ongevallen. Wij hebben echter een mobiliteitsplan op ten minste 10 of 15 jaar nodig om de continuïteit te verzekeren. En dan liefst met aanpassingsmogelijkheden om de vier à vijf jaar, aangezien de verkeersomstandigheden heel snel kunnen veranderen. Brussel heeft een langetermijnvisie nodig, los van de lopende legislatuur. Dit is bijvoorbeeld het geval in Berlijn, waar wij met de stad hebben samengewerkt om een volledig mobiliteitsplan te ontwikkelen.” Met de wagen op internet De wagen blijft, ten minste op middellange termijn, een noodzaak in Brussel. Bedrijven gaan nu voor nieuwe technologieën om de verkeersoverlast in de steden in te dijken. Het aanbod aan de gedeelde wagens breidt uit: met Cambio en Zencar kunt u voertuigen online reserveren. Deze oplossing zou de portemonnee van autobestuurders moeten bekoren, zeker als men weet dat een wagen gemiddeld slechts 15% van de tijd wordt gebruikt. Ook voor het milieu is dit een positief initiatief, want deze diensten doen hoe langer hoe meer een beroep op niet vervuilende energiebronnen. Een veralgemening van het autodelen zou het verkeer moeten vergemakkelijken, mede omdat de formule ook carpooling aanmoedigt en bevordert. De sector gaat een mooie toekomst tegemoet, weet Diether Claeys, directeur van de verkoop aan bedrijven bij Toyota: “In Québec hebben wij een park van 2000 gedeelde Toyota Yaris wagens ingeplant. Dankzij een app kunt u een wagen reserveren, die u daarna met uw smartphone start. Zeer binnenkort wordt een gelijkaardig project in Brussel ontwikkeld. De wagen ondergaat een geleidelijke statusverandering. Hij wordt langer hoe minder als een eigendom beschouwd, en steeds meer als een gedeelde dienst.” Een andere grote verwachting op het vlak van smart mobility betreft autonome voertuigen. Diether Claeys is optimistisch: “In 2020 zullen wij gedeeltelijk autonome voertuigen in het Brusselse verkeer kunnen brengen. Ze zullen in staat zijn gegevens te ontvangen over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en zonder tussenkomst in een parkeerplaats te manoeuvreren. Dit is een niet te onderschatten troef voor de mobiliteit, want de zoektocht naar een parkeerplaats veroorzaakt heel wat verkeershinder in de steden. Daarna zullen zulke smart cars steeds zelfstandiger worden om in 2025 volledig autonoom te rijden.” 30 BECI - Brussel metropool - september 2015 Thierry Willemarck (Touring) Openbaar vervoer geen openbaring Het openbaar vervoer in Brussel is relatief ontwikkeld, maar het aanbod blijft ontoereikend. Thierry Willemarck beschouwt dit vooral als een demografisch probleem: “Bepaalde gemeenten zijn heel dicht bevolkt, andere veel minder. De maatschappijen die instaan voor het openbaar vervoer hebben het daardoor moeilijk om hun diensten rendabel te maken. De stad zou in feite aantrekkelijker moeten worden om mensen aan te zetten er opnieuw te komen wonen. De stad moet net zijn, en goed beveiligd. Bouwvergunningen zouden moeten worden uitgereikt in de buurten waar de dichtheid van de bevolking nog kan toenemen.” Thierry Willemarck wijst ook op een institutioneel probleem: “Onlangs stelde de MIVB voor de capaciteit van trams te verhogen. Dit vereiste wel de vervanging van een parking op de Vleurgatsesteenweg door ondergrondse parkeergelegenheid. De MIVB was bereid zelf in deze werkzaamheden te investeren. Het plan voor ruimtelijke ordening voorzag echter geen mogelijkheid voor ondergrondse parkings in deze wijk. Daarom heeft het Brusselse Gewest het aanbod van de MIVB afgeketst. Deze beslissing werd dus zonder enig pragmatisch inzicht genomen.” De Brusselse metro blijft zich traag uitbreiden. In 2018 begint de bouw van een nieuwe lijn tussen het Noordstation en Bordet, langs de gemeenten Evere en Schaarbeek. Verder is de MIVB van plan de lijnen 1 en 5 tegen 2023 volledig automatisch te laten functioneren, waardoor de capaciteit zou verdubbelen. De Franse constructeur Alstom, die ook in Brussel is gevestigd, hoort bij de potentiële kandidaten en kan meer dan 20 jaar ervaring voorleggen in de levering van automatische metrostellen. Frédéric Devisch, commercieel directeur van Alstom België, geeft uitleg over deze technologie: “Met de automatisering van onze metrolijnen kunnen we tegelijk de frequentie en de veiligheid verhogen. De controle op versnelling en vertraging verbetert het comfort van de reizigers en reduceert het energieverbruik. Dankzij talrijke ‘smart meters’, wordt het onderhoudscentrum in real time op de hoogte gehouden van de staat van het rollend materieel. Eventuele defecten kunnen op die manier worden voorspeld om via gerichte technische interventies pechsituaties te vermijden.” Wij beschikken over de technologie en de oplossingen bestaan. De toekomst van de mobiliteit in Brussel hangt af van toekomstige partnerschappen tussen overheidsdiensten en ondernemingen. Wij houden dit in de gaten. Frédéric Devisch (Alstom) ●

Brussel straten en wegen De stad Brussel telt 296 km (Bron: Stad Brussel) 329.214 werken in Brussel N Z De MIVB bedient Er liggen 40 km 140 km tramlijnen in het Hoofdstedelijk Gewest (Bron: BISA, 2013) pendelaars 364,6 16,6 miljoen km/h (Bron: BISA, 2013) 160.6671.224 Ritten met het openbaar vervoer per jaar (Bron: MIVB, 2014) taxi's bedienen het Hoofdstedelijk Gewest TAXI reizigers gebruiken dagelijks de stations van de Noord-Zuidverbinding 2.154 74%< 250 m STOP haltes (Bron: MIVB, 2014) (Bron: BISA, 2013) (Bron: BISA, 2013) van de inwoners van het Gewest woont op minder dan 250 m van een bushalte (Bron: BISA, 2013) De gemiddelde snelheid van een bus op een weekdag in het Hoofdstedelijk Gewest is metrolijn en (Bron: BISA, 2013)

Leefmilieu Brussel: voor een duurzame mobiliteit De verbetering van de mobiliteit is van essentieel belang om de economische aantrekkingskracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden, maar ook om er een gezonde leefomgeving van te maken en een goede levenskwaliteit te vrijwaren. In deze context is de fiets een van de vervoermiddelen die het Gewest aanmoedigt, o.a. via twee wettelijke verplichtingen die door Leefmilieu Brussel worden beheerd en gevolgd: het bedrijfsvervoerplan en de milieuvergunning. ■ Leefmilieu Brussel helpt zijn personeelsleden in het zadel! In het kader van de verhuizing van Leefmilieu Brussel naar de centrale site van Thurn & Taxis werd een dynamisch fietsbeleid, gebaseerd op meerdere pijlers, voor de personeelsleden opgesteld: ◗ Installatie van een grote, comfortabele en beveiligde fietsparking (210 plaatsen), en ook douches en kleedkamers. ◗ Terbeschikkingstelling van een groot aantal fietsen (vouwfietsen, elektrische fietsen, transportfietsen), zowel om verplaatsingen voor het woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen te bevorderen. ◗ Fietspremie, te combineren met het abonnement voor het openbaar vervoer. Foto A. Ghys ■ Het bedrijfsvervoerplan (BVP): voorzien in een bepaald aantal parkeerplaatsen voor fietsen Elke overheids- of privéorganisatie die meer dan 100 werknemers op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkstelt, moet om de 3 jaar een BVP opstellen. Dat plan omvat zowel een deel "diagnose" als een deel "actieplan". Dat laatste bevat meerdere maatregelen die moeten worden uitgevoerd, o.a. beschikken over een fietsparking, en die aan bepaalde criteria moeten beantwoorden (verlichting, veiligheid, ...). Kortom, het aantal parkeerplaatsen voor fietsen mag niet minder zijn dan: ◗ het aantal fietsers (werknemers en bezoekers) die op de site aanwezig zijn, vermeerderd met 20%; ◗ een vijfde van de parkeerplaatsen voor wagens, gehuurd of in eigendom. ■ De verplichtingen van een fietsparking in de milieuvergunning De milieuvergunning legt meestal de aanwezigheid van een fietsparking op. De vergunning beschrijft meer bepaald een minimumaantal parkeerplaatsen voor fietsen en een bepaald aantal installatiecriteria die moeten worden nageleefd in termen van comfort (nabijheid, zichtbaarheid, gebruiksgemak, ...) en veiligheid (het fietskader kunnen vastmaken). ◗ Sensibiliseringsacties met een “Week van de fiets” in mei. Dit fietsbeleid is succesvol want momenteel komt ongeveer 30% van de personeelsleden met de fiets naar de site. Voor de bezoekers zullen verbeteringen worden aangebracht vanaf het einde van de werken aan het centrale pad dat naar het gebouw leidt. Leefmilieu Brussel organiseert het "Bike Project" (www.thebikeproject.be) dat elk jaar meerdere ondernemingen begeleidt die aan het BVP onderworpen zijn om een dynamisch fietsbeleid op te stellen. Indien u trouwens raad nodig hebt voor het ontwerp van uw fietsparking, kan u terecht op de website http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel. be/nl

TOPIC “De tijd is rijp om verandering aan te durven” MOBILITEIT EN LOGISTIEK Tijdens de zomer stelde Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant haar strategische visie voor de spoorwegen voor. De omstandigheden zijn verre van ideaal: een schuld van meer dan vier miljard euro en de openstelling van de markt voor de concurrentie zetten de toekomst van de Belgische spoorwegsector op de helling. De minister oordeelt dat de verbeteringen die in het verleden werden uitgevoerd, vandaag niet meer volstaan. Met haar plan beoogt ze een aanbod en diensten die de klant écht overtuigen. Propos recueillis par Gaëlle Hoogsteyn De luchthaven op zoek naar een nieuw evenwicht BECI: De luchthaven is van groot belang voor de werkgelegenheid. Hij zorgt namelijk voor 20.000 banen en daarnaast 40.000 indirecte jobs. Is de Staat van plan investeringen te blijven aantrekken? Jacqueline Galant: Jazeker. De steun aan de werkgelegenheid is een van de prioriteiten van de regering. Wij ondersteunen de economische activiteit van de luchthaven, maar beseffen dat een evenwicht moet worden gevonden tussen ontwikkeling en veroorzaakte hinder. Dit evenwicht zal heel moeilijk te bereiken zijn. De luchthaven is namelijk een erfenis van het verleden. Hij ligt vlakbij de stad en is dus gemakkelijk toegankelijk. Met deze grote troef gaan echter ook een aantal nadelen gepaard. Ik begrijp de wrevel van de omwonenden, maar ik wil ook rekening houden met de Een gemakkelijk te bereiken luchthaven vlakbij de stad zorgt natuurlijk voor hinder, maar het is ook een grote troef mensen die in de luchthaven werken en er veel belang aan hechten. De verdwijning van de luchthaven zou voor hen en voor gans het land rampzalig zijn. Ik werk dus aan een plan die, naast structurele maatregelen, de oprichting van een onafhankelijk orgaan voorziet om de situatie te stabiliseren en een duidelijk kader te schetsen voor alle betrokkenen. Dit vergt echter tijd. Tijdens de afgelopen jaren toonden de constante veranderingen aan hoe complex dit vraagstuk wel is. Wordt er aan het probleem van de geluidshinder niet te zwaar getild? In 2014 verwerkte de luchthaven 24 miljoen passagiers (even veel als in het jaar 2000), maar dan wel met 30% minder vluchten. Dit dossier vertoont ook psychologische kantjes, maar de geluidshinder kan in geen geval worden ontkend. Ik ben het probleem zelf in bepaalde gemeenten gaan vaststellen. Nu is het wel zo dat de constante focus op dit vraagstuk voor heel wat onnodige en contraproductieve spanningen zorgt. Ik ontmoet alle afgevaardigden van omwonersverenigingen en de betrokken burgemeesters. Hieruit blijkt hoe veelzijdig de waarheid wel is. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Sommigen zouden de luchthavens willen specialiseren. Zou dit voor de luchtvaartmaatschappijen haalbaar zijn? Een van de grote struikelblokken in België is het uitblijven van een tussenhavenlijk beleid. Ik ga daar trouwens werk van maken. Luchthavens zijn een gewestelijke bevoegdheid. Daarom wens ik als federale minister de betrokken gewestelijke ministers samen te brengen om nationaal over dit vraagstuk na te denken. Er kan natuurlijk geen sprake zijn van initiatieven zonder bezinning of overleg. De liberalisering van het spoor in het verschiet Hoe kunnen we ons voorbereiden op toekomstige concurrenten, nu de NMBS financieel zwak scoort? De voorstellen van de Europese Commissie willen het vervoer van personen vanaf 2019 voor de concurrentie openstellen. Dit dossier komt hoogstwaarschijnlijk op de werktafel van de twee komende Europese voorzitterschappen: Luxemburg en daarna Nederland. Met deze openstelling gaan uitdagingen gepaard. De overheidsdienst en de kwaliteit mogen hier in geen geval onder lijden. Wij hebben nu vijf jaar de tijd om orde te brengen in de spoorwegen en de prestaties te verbeteren. De inspanningen die onze maatschappijen in de komende jaren zullen moeten leveren, zijn ook de gelegenheid om de efficiëntie van de grote Europese BECI - Brussel metropool - september 2015 33

TOPIC spelers van de spoorwegsector te evenaren. Laten we de liberalisering niet gelijk stellen met de aftakeling van de overheidsdienst: het is eerder een uitdaging om deze overheidsdienst opnieuw correct te laten functioneren. Waarom worden de tarieven niet op de vraag afgestemd? Het komt erop neer de vraag enigszins te uniformiseren om de treinen rendabeler te maken. Ik wens de NMBS te helpen haar commercieel beleid te moderniseren, met de klant als topprioriteit. Het geheel is dringend aan vereenvoudiging toe! Het tarievenreglement vult 200 bladzijden, stel u voor! Hoog tijd dus voor een herziening aan de hand van enkele transparante, aantrekkelijke en voor de klant begrijpelijke tariefformules. Hoog tijd ook voor digitalisering, minder papieren vervoerbewijzen en de ontwikkeling van de online ticketverkoop. Innoverende aanbiedingen, vlottere verkoopkanalen en modulering van het aanbod bevorderen de klantentevredenheid. Ze trekken nieuwe klanten aan en positioneren de trein niet meer als Wij hebben vijf jaar de tijd om in de spoorwegen orde op zaken te stellen en de prestaties te verbeteren. een alternatief, maar als een bewuste keuze. Het is ondertussen bewezen dat de NMBS tarieven (ongeveer 45%) lager liggen dan in een aantal buurlanden. Dit heeft zijn weerslag op de commerciële inkomsten. Een aanpassing van de prijzen is echter ondenkbaar zonder een verhoging van de servicekwaliteit. Heel wat klachten hebben te maken met het gebrek aan stiptheid van de treinen. Wat dit betreft, beogen we een stiptheid van 90%. Vandaag heeft alleen de NMBS het recht tickets te verkopen. Is dit niet voorbijgestreefd? Waarom is het niet mogelijk een rit te reserveren, per sms te bestellen of via een app te kopen? Dit bedoelen we met een modernere commerciële aanpak. Digitalisering maakt daar integraal deel van uit. De intermodaliteit staat in het regeringsakkoord. De samenwerking tussen federale overheid en gewesten moet de uitwerking van dergelijke oplossingen bevorderen. Wij mikken voor de toekomst op één en dezelfde kaart voor alle vormen van openbaar vervoer. Ook de klant is vragende partij. Vereenvoudiging, daar gaat het om. En wij overwegen eveneens een uitbreiding van het aantal verkooppunten (krantenwinkels, postkantoren enz.). Een verouderende structuur Kan er niet worden gesleuteld aan de interne doeltreffendheid van de NMBS? Vergeleken met de buurlanden, werkt de NMBS met overtollig personeel. Er zou tot 30% kunnen worden bespaard. In de komende vijf jaar verwachten we meerdere afslankingen omdat mensen met pensioen gaan. Dit is dus de gelegenheid om interne structuren diepgaand te herzien, de or34 BECI - Brussel metropool - september 2015 ganisatie te vereenvoudigen, processen te verbeteren en de interne communicatie efficiënter te maken. Wij wensen ook de motivatie en de trots van het spoorwegpersoneel te stimuleren door de oprichting van een Academie van de Spoorwegen, gericht op de overdracht van manuele vaardigheden. Dit alles is van essentieel belang om jonge generaties aan te trekken, die ten opzichte van de arbeidswereld totaal andere verwachtingen koesteren. Wat zijn de investeringsplannen in Brussel? Blijven de investeringen in infrastructuur een prioriteit? Elke investering moet kaderen in een globale visie van de mobiliteit en zeer nauwgezet gebruikmaken van staatsgelden. Onze nieuwe aanpak verplicht zowel Infrabel als de NMBS ‘klantgericht’ te gaan werken. Werkzaamheden zijn dus geen doel op zich: de kosten-batenverhouding moet worden doorgelicht om de klant een meerwaarde te bieden. Er kan bijvoorbeeld geen sprake meer zijn van investeringen in faraonische stations, ten nadele van kleine, handige en nette stationsgebouwen. De bestaande infrastructuren worden vandaag te weinig gebruikt. Vergeleken met de buurlanden, ligt de dagelijkse verkeersdichtheid in België nogal aan de lage kant. Tegen 2030 willen wij de reizigers 160.000 zitplaatsen aanbieden. ● En hoe zit het met het GEN (S)? Het GEN (S) wordt in december in dienst genomen. Wat zijn de doelstellingen en de verwachte cijfers? Wij spreken liever over de ‘voorstedelijke’ dienstverlening. Met de term ‘GEN’ denken de mensen eerder aan de Parijse RER. Voor cijfers is het te vroeg maar het staat nu al vast dat de voorstedelijke spoorwegdiensten rond Brussel heel wat troeven bieden. Denk maar aan de nieuwe voorstedelijke verbindingen langs de Schumantunnel, de opening van het multimodale Schumanstation, de opening van het nieuwe Mouterijstation en de heropening van de Thurn & Taxisstation. Wat zijn de volgende stappen naar een volledig afgewerkt GEN-netwerk? Wij hopen dat een uitbreiding tot 90% van het voorstedelijk spoorwegaanbod in de zone Brussel ten laatste tegen december 2017 klaar zal zijn. Dit zal een spreiding van de piekuren mogelijk maken, evenals weekend-verkeer en de indienstneming van station Arcaden. Daarna zullen we de toekomstige behoeften aan infrastructuur rond Brussel bestuderen. Wij overwegen bijvoorbeeld het doortrekken van een hogesnelheidstrein tot aan de luchthaven.

We krijgen regelmatig de kans om ook andere takken binnen Brussels Airport Company te bezoeken of leren kennen. Zo krijgen we op een snelle en leuke manier inzicht in onze organisatie. Naïma, Senior Business Controller Unlike any other job Vliegtuigen die voorbij vliegen of taxiën, bijna letterlijk binnen handbereik, dat blijſt tot de verbeelding spreken. Maar niet alleen luchtvaart maakt de jobs hier zo uniek. Onze dynamiek, de drive om de beste, meest klantvriendelijke luchthaven van Europa te worden, de ruimte voor eigen ideeën en de open werksfeer, daarin zijn we als geen ander. Word jij ook deel van Brussels Airport Company? Als uitbater van Brussels Airport zorgen wij met ruim 750 collega’s voor de ontwikkeling van de luchthaven. Jaarlijks passeren 21,9 miljoen passagiers en 454.000 ton cargo bij ons. Onze luchthaven verbindt Brussel met liefst 228 bestemmingen. Direct en indirect werken er ongeveer 60.000 mensen voor en met ons, wat ons tot de tweede economische groeipool van België maakt. Er is geen job zoals een Brussels Airport Company job. Vind die van jou op www.brusselsairport.be/jobs

Thalys, de hogesnelheidsgroei MOBILITEIT EN LOGISTIEK De Thalys begon in 1996 zijn grensoverschrijdende ritten tussen Parijs en Amsterdam, via Brussel. Vandaag is onze stad het spil geworden van waaruit deze trein naar verschillende bestemmingen schiet. Met de 120 miljoen passagiers die hij ondertussen heeft vervoerd, geldt de Thalys wereldwijd als een referentie. De drang naar innovatie en uitmuntendheid waaraan het merk zijn succes dankt, blijft vandaag de drijvende kracht van de groei. Agnès Ogier, de nieuwe van de kring afkomstige CEO van de groep, heeft zelf bijgedragen tot de vroegere prestaties van de onderneming. Deze dynamische zakenvrouw ontvangt ons in haar Brussels hoofdkwartier. Interview afgenomen door Didier Dekeyser Brussel Metropool: De verleiding is te groot; de Thalys slagzin ‘Van harte welkom’ richten we vandaag aan u. Wij ontmoeten u namelijk in Brussel, blijkbaar voortaan de hoofdzetel van Thalys, wat toch wel een flinke evolutie betekent sinds de lancering van een treinverbinding tussen Parijs en Amsterdam, in 1996. Agnès Ogier: Brussel is vandaag inderdaad de hub geworden van waaruit wij ons naar drie andere landen ontplooien. Dit heeft natuurlijk te maken met de centrale Europese ligging van uw stad en haar metropolitane eigenheid. De stad vormt een ideaal kruispunt voor snelle verbindingen met steden die druk door zakenlieden worden bezocht of die toeristen aanlokken. Sommige van deze toeristen komen soms van heel ver en wensen op een vlotte manier de voornaamste oorden in Europa te bezoeken, wat met Thalys perfect mogelijk is. Aan dit gemak danken wij waarschijnlijk de 20% van onze klanten – toeristen en zakenlieden – die van buiten Europa afkomstig zijn. Welke zijn uw concurrenten in ons Europa, waar het vervoeraanbod volop aan diversificatie en uitbreiding toe is? AO: Rekening houdend met de afstanden van onze verbindingen hebt u waarschijnlijk al door dat de wagen onze voornaamste concurrent is. Des te meer omdat wij aanwe1 TickUp, carsharing met Thalys naar Parijs, aan een vaste prijs van 29 € per persoon. 36 BECI - Brussel metropool - september 2015 zig zijn in landen met heel veel bedrijfswagens. Op het eerste gezicht biedt de wagen een goedkoper alternatief, maar met een gemiddelde ticketprijs van 140 euro hanteert Thalys uiterst scherpe tarieven. Neem nu een minimale wagenkost per kilometer – bv. de 0,50 euro per kilometer die een werkgever terugbetaalt voor een verplaatsing met de privé wagen – dan nog toont een eenvoudige berekening dat dit het dubbel zo duur is als een Thalys rit tussen Brussel en Parijs. En in het geval van carsharing met verdeling van de kosten blijft ons aanbod gunstiger dankzij een formule die dit fenomeen nabootst1 . Toch Agnès Ogier even melden dat carsharing zich ook uitBrussel vormt een ideaal kruispunt voor snelle verbindingen met steden die druk door zakenlieden worden bezocht of die toeristen aanlokken. breidt bij mensen die over een bedrijfswagen beschikken. Op het randje van de wettelijkheid, vinden wij… We moeten ook rekening houden met de tijdsfactor en de tijdsbesteding, zeker bij onze trouwste klanten: mensen R.T.

Let the cars for your team be the cars of their dreams. De nieuwe CLA Shooting Brake, nu ook beschikbaar in 180d-versie. Maak de droom nu waar. Reserveer uw testrit op www.mynextmercedes.be/fleet 3,7 - 6,9 L/100 KM • 98 - 162 G CO2 /KM Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid. A Daimler Brand

TOPIC die voor hun werkgever reizen. In dat geval wordt de reistijd zoveel mogelijk ingekort en bovendien productief gebruikt voor het werk. Wij beklemtonen deze ‘productieve reistijd’ en de aangeboden internetverbinding, een dienst die nog zeldzaam blijft in personenvervoer. Voor een onderneming is het dus vanzelfsprekend dat de medewerkers best met Thalys reizen. Eerlijkheidswijze moet ik de concurrentie met de wagen tot haar ware proportie herleiden: nauwelijks enkele percenten. Omdat wij in een economisch model met vaste kosten zitten, mag ik die echter niet verwaarlozen. Ondertussen ontstaan er hoe langer hoe meer internationale buslijnen en gaat de spoorwegmarkt open voor andere grote Europese spelers zoals Deutsche Bahn, Eurostar... AO: De bussen die tussen Parijs en Brussel op en af rijden, richten zich tot een ander type clientèle. Ook de duur van de rit is gewoon niet te vergelijken. Ik voeg eraan toe dat wij noch in Frankrijk, noch in België een ‘bus’-cultuur hebben, zoals spoorwegbedrijf in België en Frankrijk geworden. Budgettair zijn wij voortaan zelfstandig. Dit geeft ons de vrije teugel om de evolutie en de ontwikkeling van ons product te sturen. Aan welke ontwikkeling denkt u? Overweegt u een Thalys dienst om met Eurostar, het andere grote spoorwegsucces van de jongste jaren, te concurreren? Voorziet u in Duitsland te wedijveren met Deutsche Bahn, die nu geen aandeelhouder van Thalys meer is? AO: Er bestaan andere ontwikkelingsstrategieën dan pogingen om marktaandelen bij de collega’s weg te kapen. Denk maar aan de verbetering van de bestaande verbindingen, de uitbreiding van andere, de verhoging van het aantal ritten of treinstellen, samenwerking met andere operatoren enz. Zo hebben wij een aantal originele en interessante partnerships gesloten met luchtvaartmaatschappijen als Air France, KLM, Brussels Airlines, Jet Airways en Hainan Airlines om hun passagiers naar de vertrekpunten van hun internationale bestemmingen te brengen. Bovendien bieden wij een formule met een enkel ticket om van Amsterdam of Keulen, via Brussel en de Eurostar, naar Londen te reizen. Wij zijn helemaal niet van plan om met de Eurostar dienst te concurreren. Dit heeft niet het minste nut. Treinen in tunnels laten rijden is een specialiteit apart. Het is technisch ingewikkeld en de uitbating ervan is duur. Het is evenmin onze roeping om met Deutsche Bahn of een andere nationale spoorwegmaatschappij in haar eigen land te gaan concurreren. Thalys reizigers kunnen in Düsseldorf of in Duisburg op onze treinen richting Essen stappen, maar de rit Düsseldorf-Duisburg verkopen wij niet. Agnès Ogier en Jo Cornu, CEO van NMBS, na de ondertekening van het akkoord voor de transformatie van Thalys tot een spoorwegonderneming. in Spanje bijvoorbeeld. Ook in Duitsland is dit niet het geval, hoewel we daar een zekere ontwikkeling van de busdiensten vaststellen. Wij houden deze evolutie in de gaten maar zijn hierom, voor al deze redenen, niet bezorgd. Wat de andere operatoren betreft, ja, vele geruchten doen de ronde, maar het gaat om grootschalige projecten die degelijk moeten worden gepland. Tot nu toe voelen we ons niet bedreigd. En ook wij bedreigen niemand! Waaraan heeft Thalys zijn succes te danken? AO: De technologische prestaties van de trein en een aantal zeer terechte strategische keuzes. Eén daarvan is onze verankering in Brussel. Andere hebben geleid tot de eigenheid van ons merk: met Thalys reizen is een begrip op zich. Er bestaat nu eenmaal een specifieke manier van treinreizen die eigen is aan Thalys, met comfortabele, gemakkelijke en betaalbare diensten (24% van onze tickets genieten een voorkeurtarief). Wij hebben voor innovatie gekozen, onder andere in onze aanbiedingen en in de wil om het proces voor de klant zo eenvoudig mogelijk te maken. Wij waren de pioniers in ticketless reizen en getuigen, geloof ik, van de grootste soepelheid bij het inruilen van tickets. En dan is er ook nog ons wifi aanbod. Uitmuntendheid maakt deel uit van onze cultuur en ik veronderstel dat heel wat bedrijven ons hierom benijden. Door onze drang naar prestatie zijn wij onlangs een volwaardig 38 BECI - Brussel metropool - september 2015 Snelheid is uw corebusiness. De rit tussen Brussel en Parijs is inderdaad zeer snel. Dit is minder het geval voor de verbinding Brussel-Rotterdam-Schiphol-Amsterdam … AO: 1u10 om Rotterdam te bereiken, 1u32 voor Schiphol en 1u50 voor Amsterdam. Niets om van te blozen! Op deze verbinding zijn 40% van de passagiers afkomstig van Rotterdam en 60% van Amsterdam. Moeten wij één van deze haltes afschaffen om sneller te rijden? Een ander voorbeeld is de Brussel-Marseille verbinding in 5 uur. Een niet te kloppen merkwaardige prestatie! Tot welke reisduur is de keuze van de hogesnelheidstrein vanzelfsprekend? AO: Bij een reisduur van 2 uur zal de hogesnelheidstrein 90% van de reizigers aantrekken. Drie uur is een maximum om met Budgettair zijn wij voortaan zelfstandig. Dit geeft ons de vrije teugel om de evolutie en de ontwikkeling van ons product te sturen. de luchtvaart te concurreren. Dit is echter gedeeltelijk een psychologische beschouwing: het vliegtuig is natuurlijk veel sneller, maar aan de reisduur moet u de tijd toevoegen die u

TOPIC vooraf in de luchthaven doorbrengt, en de verplaatsingen van en naar de beide luchthavens. Vandaar het succes van onze seizoengebonden aanbiedingen. Voor een reis van Brussel naar Marseille zal de reiziger op zijn gemak in de vroege ochtend kunnen vertrekken om in het begin van de namiddag al het stadscentrum van zijn bestemming te bereiken. Het is een keuze aan de hand van een paar vereenvoudigde maar terechte criteria, waarmee ook timing problemen kunnen worden vermeden. De reiziger vermijdt ook de parking- en taxikosten die meestal met een vlucht gepaard gaan. U stond aan de wieg van deze Parijs-Marseille verbinding, een grootschalig industrieel project en bovendien een overweldigend succes. Grote afstanden met een hogesnelheidstrein afleggen, overtuigt dus heel wat klanten. Waarom zou dat ook niet tussen andere grote steden kunnen? Brussel-Barcelona, bijvoorbeeld. AO: Het Parijs-Marseille model kan niet worden gereproduceerd met om het even welke andere stad. Marseille en zijn streek vertegenwoordigen al 35% van de reizen in Frankrijk. Tijdens het laagseizoen zouden we waarschijnlijk moeilijker kunnen concurreren met het vliegtuig op langere afstanden en naar steden die op onze nationale markt minder reizigers vertegenwoordigen. Omdat we een autonome spoorwegmaatschappij zijn, neemt onze kwetsbaarheid toe naarmate wij ons van onze thuisbasis verwijderen. U zegt dat snelheid onze corebusiness is; dat klopt maar wij moeten in staat zijn de gemiddelde snelheid te handhaven, wat moeilijk is op lange afstanden door een hoger risico aan incidenten. En ten slotte vereist een Thalys-trein een specifieke infrastructuur en dus ook belangrijke investeringen. Zoals velen van uw landgenoten (maar dan waarschijnlijk niet om fiscale redenen), leert u Brussel kennen. Werd hier door iets bijzonders getroffen? AO : Ik zou graag begrijpen wat wordt bedoeld met ‘Belgisch compromis’. Ik vraag me trouwens af of dit niet nuttig zou kunnen zijn in mijn zakelijke activiteiten… ● BIJ KINEPOLIS BRUSSEL KUNT U HEEL GROTE ZALEN HUREN. MAAR OOK HEEL KLEINE. NOG IETS DAT U MISSCHIEN NIET WIST OVER ONS. Bij Kinepolis denkt u wellicht aan grote, comfortabele fi lmzalen. Terecht. Maar ook voor kleine groepen hebben we de perfecte eventruimte. Check maar op kinepolisbusiness.com of bel Alisson Sinéchal en Melanie Lisanti op 02 474 26 30 Meer dan alleen cinema.

MOBILITEIT & LOGISTIEK Wat als Brussels Airport zou moeten sluiten? Stel dat het scenario – een sluiting of verhuizing van Brussels Airport – werkelijkheid zou worden? Welke gevolgen zou dit dan hebben voor de stad Brussel? We vroegen experts in economie, toerisme en Europese politiek om deze denkoefening te maken. Peter Van Dyck H eel eerlijk: het idee om een artikel aan de hypothetische vraag ‘wat als Brussels Airport zou verdwijnen?’ op te hangen, was er eerst. Amper enkele dagen nadat we het concept op punt stelden, haalde de werkelijkheid ons in en kwamen twaalf actiecomités naar buiten met hun eis om een onderzoek naar de mogelijke verhuizing van de luchthaven te starten. De alternatieven die ze naast een grotere rol voor Charleroi en Luik aanreiken, zijn Veltem, Beauvechain, Chièvres en Eksaarde (Oost-Vlaanderen)1 . “Het scenario van de sluiting van Brussels Airport zou niet minder dan een absolute ramp zijn, het lijkt me ook niet meteen realistisch”, oordeelt Alain Deneef, intendant van Brussels Metropolitan. “Er zijn misschien wel alternatieve locaties, maar ik geloof nooit dat ons land de nodige financiële middelen voor een verhuizing van de nationale luchthaven zal vinden.” Alain Deneef (Brussels Metropolitan) Dit zou zeer slecht nieuws zijn voor de ontwikkeling van Brussel als economische metropool waar Brussels Metropolitan voor staat. “In de eerste plaats voor de tewerkstelling zou dit enorme gevolgen hebben”, zegt Alain Deneef. “En dit terwijl we de komende 10 jaar 10.000 extra banen op de luchthaven kunnen gecreëerd worden.” Laaggeschoolden de dupe Mocht het zover komen dat andere, vooral buitenlandse luchthavens Brussels Airport cargo-activiteiten afsnoepen, dan zou dit een dikke streep zijn door de ambitie van de nationale Juridisch kluwen Alain Deneef ziet wel een aantal bedreigingen voor Brussels Airport. Zo zijn er de ingewikkelde milieunormen voor geluidshinder die niet altijd begrepen worden door de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Zo beboet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maatschappijen voor het overschrijden van de eigen geluidsnormen, ook als deze maatschappijen de federale wetgeving respecteren. De vrees bestaat dat het ondoorzichtige juridische kluwen op termijn luchtvaartmaatschappijen zal doen uitwijken naar andere luchthavens, buiten België. Een ander gevaar voor een vermindering van de activiteiten op Brussels Airport is een wettelijke beperking op het vrachtverkeer. 40 BECI - Brussel metropool - september 2015 luchthaven om meer Brusselaars aan de slag te krijgen. “Van de groei die Brussels Airport de komende 15 jaar zou kunnen realiseren, zouden vooral de werklozen in Brussel profiteren”, stelt Alain Deneef. “Er zouden immers heel wat jobs voor laaggeschoolden bijkomen. Deze opportuniteit laten liggen, zou ik totaal onverantwoord vinden.” Wat de actiegroepen vooral betwisten, zijn de nachtvluchten (en daarbij de cargo-activiteit). Komt de cargo-activiteit onder druk te staan, dan raakt dit ook de logistiek van Brussel in het hart, weet Deneef. “Een stijgend percentage van de vracht wordt in de buik van passagiersvliegtuigen getransporteerd, de zogeheten belly freight. Luchtvaartmaatschappijen hebben de vracht aan boord van hun passagierstoestellen nodig om rendabel te blijven. Je hebt een volwaardige cargo-activiteit nodig om ook de belly freight te blijven aantrekken. Bij een inperking van de cargo zullen logistieke klanten niet aarzelen om andere oorden op te zoeken. Ze willen de keuze tussen de twee modi behouden, want die keuze maken ze in functie van wat zij te vervoeren hebben. Optimaliseren is hun doel.” 1 Volgens het Witboek van het burgerinitiatief Coeur de l’Europe. Talrijke deskundigen betwisten echter deze gegevens. R.T.

TOPIC de file. Stel, heel hypothetisch dat men Brussels Airport sluit en Charleroi de dichtstbijzijnde luchthaven wordt, dan zou het traject per auto naar Brussel - door het dichtslibben van het verkeer - weleens twee uur en een half kunnen duren. Dat zou het ongenoegen enkel vergroten.” Hendrik Vos (Universiteit Gent) Wachten op spoortunnel Heel wat internationale bedrijven en instellingen hebben een zetel in Brussel. Als gevolg wonen hier heel wat expats. Denk maar aan de eurocraten. “In dat licht is de nabijheid van de luchthaven een zeer grote troef voor onze hoofdstad”, meent Deneef. “Zeker als we weten dat binnen twee jaar de spoortunnel Watermaal-Schuman-Josaphat voltooid zal zijn. Die zal voor een snelle rechtstreekse treinverbinding tussen de Europese wijk en Brussels Airport zorgen. De duur van die verplaatsing zal drastisch inkorten, tot acht minuten. Dit is uniek; geen enkele stad in Europa kan dit aanbieden. Met een sluiting van de luchthaven zouden we die gouden kans opgeven.” Brussels Airport is belangrijk voor de Europese en internationale uitstraling van het Brusselse Gewest, onderstreept Deneef. Hij benadrukt bovendien dat Straatsburg, waar de Europese parlementsleden ook zetelen, een pak moeilijker bereikbaar is. “Met alle respect, maar Straatsburg heeft slechts een tweederangs luchthaven, die niet bediend wordt door de grote luchtvaartmaatschappijen. Als we met Brussels Airport een stap terug zetten, verprutsen we definitief de kans om op termijn de rest van de Europese instellingen naar Brussel over te hevelen.” Professor Hendrik Vos ziet het niet snel gebeuren dat de positie van Brussel in Europa ter discussie wordt gesteld. “Maar uiteraard hebben de Europese leiders het liefst een luchthaven dicht bij Brussel; Charleroi zullen ze al te ver afgelegen vinden. Denk aan de regelmaat waarmee hoge gasten op bezoek komen, aan de talrijke internationale topvergaderingen in Brussel, niet alleen van de Europese Unie, maar ook van andere organisaties. Naast het overleg tussen politici heb je ook nog de veelvuldige werkgroepvergaderingen onder ambtenaren, waar men zich heel gedetailleerd over de Europese wetgeving en cijfers buigt. Voor zulke meerdaagse onderhandelingen vliegen toch altijd een hoop mensen vanuit verschillende Europese steden in. Als Brussel dan plots minder goed bereikbaar zou worden, gaat dit heel wat ongemak veroorzaken.” Rodolphe Van Weyenbergh (Brussels Hotels Association) Geïrriteerde eurocraten De EU zal nog niet zo snel Straatsburg laten vallen, denkt professor Europese politiek Hendrik Vos van de Universiteit Gent. Wél geeft hij toe dat er geregeld kritiek is op de complexiteit van twee Europese parlementszetels en dat vooral de slechte toegankelijkheid van Straatsburg sommigen een doorn in het oog is. “Overigens begint de mobiliteit in en rond Brussel ook hier en daar op de zenuwen te werken. Mensen die regelmatig in Brussel komen vergaderen, staan vaak in Effect op overnachtingen Een goed ontsloten luchthaven is ook onmisbaar voor het toerisme, stelt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brussels Hotels Association. Als vertegenwoordiger van de hotelsector wijst hij erop dat het hotelwezen en de luchtvaart van elkaar afhankelijk zijn. “Het ene kan zich niet zonder het andere ontwikkelen.” Recente cijfers bevestigen dit. Liefst 34,1% van de bezoekers reist met het vliegtuig naar Brussel (ter vergelijking: het gemiddelde voor de Vlaamse steden is 23,2%). De auto is het enige vervoermiddel dat beter doet, met 41%. Sinds Vueling nieuwe routes opende en Ryanair in februari 2014 naar Zaventem kwam, met vluchten naar onder meer Spanje, Italië en Portugal, stegen de overnachtingen van Spanjaarden en Italianen ieder met 14% en die van de Portugezen zelfs met 23%. Voor het toerisme zijn, meer dan de locatie en de afstand, vooral goede verbindingen, voornamelijk met het openbaar vervoer tussen de verschillende activiteitenpolen van Brussel en de luchthaven, van belang. In dit opzicht zou de langverwachte treinverbinding tussen Charleroi-Zuid en Brussel perspectieven openen, meent Van Weyenbergh. “Deze verbinding heeft een directe invloed op het aantal reizigers dat Brussel aandoet, en dit zowel voor vrijetijdsbesteding als voor zakenreizen.” Als Brussels Airport zou gesloten worden, riskeert Brussel als bestemming buitenspel gezet te worden. Dit zou een serieuze impact hebben op de tewerkstelling in de toeristische sector: momenteel 35.000 directe jobs en 15.000 indirecte. ● BECI - Brussel metropool - september 2015 41 R.T.

TOPIC MOBILITEIT & LOGISTIEK CityDepot: Goederenstromen optimaliseren voor een duurzamere stad CityDepot en bpost bundelen hun krachten. Dat is goed nieuws voor Brussel. Dit betekent immers dat de nieuwe initiatieven rond slimme en milieubewuste stadsdistributie een versnelling hoger kunnen schakelen. Peter Van Dyck H et is een opmerkelijke groei die CityDepot, beheerder van het Brusselse stedelijk distributiecentrum binnen het LaMiLo-project (afkorting van Last Mile Logistics), de voorbije vier jaar kende. Oorspronkelijk gestart in Hasselt, boekte het bedrijf al vrij snel succes, wat de honger aanscherpte om zijn systeem van stadsdistributie ook in andere steden te implementeren. Dit maakte dat CityDepot voor de verdere financiering van zijn ambitieuze businessplan een jaar geleden begon uit te kijken naar een mogelijke partner. Bpost bood zich spontaan aan voor een samenwerking. “Bpost is voor ons echt de gedroomde partner”, zegt oprichter Marc Schepers. “We zijn complementair en door de participatie vergroot onze financiële en operationele slagkracht.” Bpost had een jaar geleden met City Logistics al een vernieuwend en financieel sterk pilootproject rond stadsdistributie in Antwerpen opgezet. Een zeer interessante case, al was de benadering minder breed dan die van CityDepot. “Wij zetten inderdaad al heel lang in op de differentiatie van het servicepakket”, bevestigt Schepers. “Bpost heeft meteen die visie omarmd. In Antwerpen concentreerde men zich op de last mile, maar wij hebben aangetoond dat je dit ook kan combineren met de first mile. Zo kan je bij levering ineens retourzendingen terug meenemen of in één moeite het afval oppikken. Anderzijds is de operationele verfijning die City Logistics realiseerde een welgekomen verrijking voor ons. ” De voorbije vier jaar evolueerde CityDepot stapsgewijs. De tijd is rijp om een tandje bij te steken. “We hebben ook een grotere schaal nodig om het systeem leefbaar te houden”, zegt Marc Schepers. “Het is onze ambitie om binnen anderhalf jaar in elke grote stad van ons land aanwezig te zijn.” Community-gedachte Uiteraard biedt de samensmelting ook perspectieven voor de projecten die nu al lopen. In Brussel ging het LaMiLo-project bijna een jaar geleden van start. Na een experimentele fase kon het onlangs een grote stap voorwaarts zetten met de verhuizing van het TIR-centrum aan de Havenlaan naar het voormalige Pavan-gebouw aan de Vilvoordelaan. Schepers: “Daar beschikken we over betere faciliteiten, infrastructuur en IT. Het project kreeg zo een behoorlijke upgrade.” Kreeg het project in het TIR-centrum, dat eigendom is van de Haven van Brussel, slechts 1000 m² toegewezen, in het nieuwe gebouw beheert men 5000 m². “Dat geeft ons voldoende potentieel om ruime goederenstromen in het 42 BECI - Brussel metropool - september 2015 noorden van Brussel te ontwikkelen. Op termijn zoeken we nog een locatie in het zuiden van de stad, liefst met een link naar het water, zodat we vanuit het Pavan-gebouw een Noord-Zuid verbinding langs het water tot stand kunnen brengen. Op kortere termijn willen we ook nog een mini-hub in het stadscentrum in gebruik nemen. Door de verkeersvrije zone wordt het iets gecompliceerder om daar op tijd te leveren. Vandaar de nood aan een kleine overslaglocatie in de rand van deze zone, van waaruit kleine voertuigen kunnen uitrijden.” Enige tijd geleden werd in Brussel een extra medewerker aangeworven die de dialoog moet aangaan met de kleinhandel in de stad. “Hij voert die gesprekken niet vanuit de traditionele sales attitude”, vertelt Marc Schepers. “Het is ons eerder om community building te doen. De community-gedachte houdt ook in dat retailers gezamenlijk bepaalde diensten bij ons zouden kunnen aankopen, tegen een lager tarief.” Services die CityDepot nu al aanbiedt aan winkeliers zijn onder meer de verzending van postpakketten, het beheer van de e-commerce en comfort delivery (waarbij CityDepot fungeert als ontvangstpunt dat op oproep kan aanleveren). “Het uiteindelijke doel is dat steeds meer handelaars hun voorraad extern laten beheren. We luisteren zeer goed naar de behoeften van de stakeholders. Dat zijn niet enkel de retailers, maar ook de KMO’s en overheden. Dit leidt tot nieuwe initiatieven die nu nog in ontwikkeling zijn, maar tegen het einde van het jaar steeds meer in beeld zullen komen, zoals het terugnemen van afval, urban mining en hersteldiensten. Door al die stromen te capteren en te combineren, werken we proactief aan een duurzamere stad.” ● R.T.

Switchen naar een elektrisch wagenpark Duurzaamheid. Daar is het energieleverancier Eneco om te doen en reden waarom het met veel overtuiging de e-mobiliteit ondersteunt. Die inspanning getroost Eneco zich graag, in het besef dat volledig elektrisch rijden niet bepaald evident is. De troeven zijn nochtans legio. Johan Derden, marketing manager business van Eneco somt ze op. “Elektrische wagens gaan zeer efficiënt om met hun energie, die afkomstig is van meerdere bronnen, zoals wind, biomassa en gas. Daarnaast zijn ze, ook als je kijkt naar de uitstoot van schadelijke stoffen, milieuvriendelijker dan andere voertuigen. Dit maakt elektrische wagens bijzonder geschikt voor vervoer in stedelijke gebieden.” Behoorlijk wat bedrijven deinzen terug voor het kostenplatje. Elektrische voertuigen zijn nog altijd zeer prijzig in aanschaf. Johan Derden erkent dit, maar wil graag toch even nuanceren. Hij vraagt om de total cost of ownership, het totaalplaatje dus, niet uit het oog te verliezen. “Die blijkt bij elektrische wagens een pak minder duur dan bij wagens die rijden op fossiele brandstoffen. Dat beseft men niet zo goed. De aankoopprijs ligt aanvankelijk misschien nog hoger, maar op het vlak van onderhoud en verbruik valt de elektrische wagen een stuk goedkoper uit. Zeker omdat er voor die wagen zeer interessante leasingprogramma’s bestaan.” Inhaalbeweging nodig Om de elektrische voertuigen een grote algemene doorbraak te gunnen, moeten er nog aardig wat verbeteringen gerealiseerd worden. Naast de relatieve hoge aankoopprijs zijn er nog andere hinderpalen. Zo staan de beperkte actieradius en de vrij dure batterijen een grootschalig gebruik nog in de weg en staat de lithiumbatterij nog niet volledig op punt. Bovendien voldoet het huidige aantal laadpunten niet, zeker als je weet dat tegen 2020 liefst 650.000 elektrische voertuigen verwacht worden. “Daarin lopen we in België achterop in vergelijking met onze buurlanden”, geeft Johan Derden toe. Momenteel telt België zo’n 800 laadpunten. Eneco heeft van de verhoging van het aantal laadpunten daarom een missie gemaakt. Met e-drive probeert de energieleverancier shoppingcenters en bedrijven te overtuigen een laadpunt te voorzien. Voor wie geen behoefte heeft aan een laadpunt lanceerde het de Eneco laadpas, die garandeert dat men CO2-neutraal kan rijden en dat de elektriciteit die men laadt voor 100 procent afkomstig is van groene energiebronnen zoals windmolens. Met die laadpas kan men terecht op alle openbare laadpunten in de Benelux en geniet men van non-stop ondersteuning door de Eneco helpdesk. Voor de pas betaalt men abonnementskosten. De oplaadbeurten worden postpaid aangerekend door Eneco. Fiscaal voordelig Om de overredingskracht tegenover de bedrijfswereld nog te verhogen, besloot Eneco zelf het goede voorbeeld te geven. Begin 2014 maakte het de switch naar een wagenpark van hybride voertuigen. “Ons wagenpark, dat bestaat uit een 70-tal voertuigen, is sindsdien vernieuwd met hybride wagens”, vertelt HR-manager Carl Michel. “Uiteraard gebeurt dit gefaseerd, aangezien er nog bestaande leasingovereenkomsten waren die nog een tijdje doorliepen. Ons personeel reageerde alvast enthousiast. De meeste mensen die zich bij de kernwaarden van Eneco aansluiten, kunnen zich heel goed vinden in het hele verhaal rond hybride rijden en e-mobiliteit.” Niet alleen het milieu vaart wel bij deze beslissing van Eneco, ook financieel heeft de omschakeling interessante gevolgen. De fiscaliteit van de bedrijfswagens is in ons land immers gelinkt aan de CO2-uitstoot, die bij hybride wagens erg laag ligt. “Voor een werkgever zijn dergelijke wagens fiscaal bijgevolg heel erg interessant”, zegt Carl Michel. “Ook voor de werknemers zijn ze voordelig, gezien ze belast worden op ‘voordeel in natura’ volgens diezelfde CO2-uitstoot.” Elektrisch rijden zou overigens fiscaal nog aanlokkelijker gemaakt kunnen worden, meent Eneco. De energieleverancier roept de overheid dan ook op om een extra stimulans in het leven te roepen door bijvoorbeeld belastingvermindering toe te kennen bij de aankoop van een elektrische personenwagen. Meer informatie: eneco.be/business/nl/e-drive

TOPIC MOBILITEIT & LOGISTIEK Werken: het beste moet nog komen Iedereen kent de ware chaos van de mobiliteit in ons klein Gewest, waar dagelijks bijna heel werkend België neerstrijkt. Maar er worden grote plannen gesmeed ter verbetering van de erbarmelijke levenskwaliteit die de inwoners moeten trotseren, ja zelfs om de verplaatsingen vlotter te maken! Natuurlijk zal dit in een eerste fase gegarandeerd voor nog meer problemen zorgen. Tja, voor wat hoort wat! Didier Dekeyser Ik ga liever te voet Laten we met een vedette beginnen: de voetgangerszone. We hoeven ze niet meer voor te stellen, zo beroemd is ze geworden door de verwijten die men haar naar het hoofd slingert. Het is waar dat men niet zuinig is geweest met de haar toegewezen oppervlakte – ze wordt één van de grootste van Europa – terwijl men gierig is geweest met de voorbereiding van de aanleg en maar heel zwakjes heeft geanticipeerd op alle hinder. Twintig miljoen euro heeft men voorzien voor bovengrondse en ondergrondse veranderingswerken die Voetgangerszone 2015: nutsleidingen (gas, elektriciteit…) 2016: begin van de eigenlijke heraanleg, uitgevoerd per sectie 2017: de drie metrostations in de voetgangerszone worden gerenoveerd 2018: einde met grote finale: de inhuldiging van het Belgisch bierpaleis! ! Ik hou van de tram De tram die men vroeger in vergelijking met de bus achterhaald, hinderlijk en duur vond, zet zijn revival voort. Bovenaan de affiche staat de fameuze 71, gevolgd door het project van tram 9 en van de Tour & Taxis tram. Voor ambtenaren die van het Noordstation naar Tour & Taxis zijn overgeplaatst en die koude rillingen krijgen bij de gedachte aan een niet-omkaderd traject in de gevaarlijke stadsjungle, is dit alles goed nieuws. Voor werknemers die verplicht met de wagen naar Brussel komen, wordt het minder evident, wetende hoe omvangrijk en hoe traag de werven van de MIVB zijn. Maar laten we eerlijk zijn: op lange termijn hebben we het vooruitzicht van een minder verzadigd Brussels wegennet en nieuwe verbindingen tussen de vandaag eigenaardig genoeg geisoleerde polen van ons stadje. Tram 71, weg met de benedenstad Bus 71 zit vol (1.000 personen per uur en in elke richting) en een tram met een grotere capaciteit zal de bus beter vervangen, dixit de MIVB. Het gaat hier inderdaad om de gigantische tram 3000 die tot 2160 passagiers per uur kan vervoeren. Praktisch: omdat hij 32 meter lang is, kan men vlot 44 BECI - Brussel metropool - september 2015 in 2016 starten en in 2018 moeten eindigen. Optimistisch budget en termijnen, een pre-electorale uitspraak waardig. Volgens de Stad Brussel is de impact op de mobiliteit verwaarloosbaar, ook al rijdt men rondjes in de aanpalende straten (gratis dieselwolken op de terrassen van Sint-Goriks). Begin september zal de auteur van het project de volle laag krijgen, want men zal hem de schuld geven voor de grootste opstoppingen en hem meteen ook aansprakelijk stellen voor het nut van een project dat elke zichzelf respecterende moderne stad moet dragen. van de H&M naar de Blokker, zonder de halte te verlaten… Jammer genoeg zal de tram één van de zeldzaamste verbindingen van het Gewest onderbreken, namelijk de verbinding waarmee je de beneden- en de bovenstad kunt bereiken. Maar de MIVB ziet verder dan dat en het is niet minder dan de Bockstael-Delta verbinding die men op het oog heeft. Dit is een schitterende as, tenminste op papier, die rijdt langs Tour & Taxis, de Naamsepoort, het Flageyplein en de ULB om aan Delta te arriveren, waar men een ziekenhuis zal bouwen. Natuurlijk zal de gebruiker een paar keer in © SumProject – Bgroup Greisch

Op de beurs beleggen? Volg dan beter niet Jan, Piet of Paul. Vertrouw eerder op Jacques van TreeTop Online .followjack “Ondanks alle crisissen zit de wereld in een fase van geweldige vooruitgang. Een visie op lange termijn hebben en de bedrijven vinden die wereldwijd mooie perspectieven bieden: dat is belangrijk.’’– Dit is de overtuiging van Jacques Berghmans, die samen met Hubert d’Ansembourg TreeTop Asset Management oprichtte. Een visie die er al meer dan 25 jaar voor zorgt dat ze voordeel halen uit de prestaties van de beursmarkten. Vandaag starten ze met een nieuw online platform. Een unieke tool in België waarmee ze hun expertise op een eenvoudige maar performante manier ter beschikking stellen van iedereen. Beleggen op de beurs? Voortaan weet u op wie u het best vertrouwt. VOLG DE TREETOP PRESTATIES EN EXPERTISE OP treetopam.com BELEGGEN IS EEN KUNST Deze publicatie is een document dat bestemd is voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. TreeTop Asset Management Belgium is een erkende Belgische beursvennootschap.

TOPIC en uit verschillende voertuigen moeten stappen, want een mooie route en de dagelijkse beleving ervan stemmen niet altijd overeen. Tram 71 wordt een enorme werf en niemand zal eraan ontsnappen, hoewel we nog niet alle omtrekken ervan kennen: hoe zit het met het verkeersvrij maken van de handelszone van de Elsensesteenweg, die met het oog op de trambedding onvermijdelijk lijkt? En wat met de heropbouw van de Fraiteurbrug? Enzovoort. Het bijzondere aan plannen op papier is dat ze altijd verleidelijk en onvolledig zijn. Tour & Taxis, weg met de voetgangersbrug Bij de langverwachte realisatie van een tram die Tour & Taxis, een pool in volle ontwikkeling aandoet, mag men geenszins een goede Noord-Zuid verbinding uit het oog verliezen. Het plan bestaat: een lijn van 3 km die het Bockstaelplein via de site verbindt met het Noordstation en die de bouw omvat van een voetgangersbrug over het kanaal om het Noordstation vanuit de site bereikbaar te maken. Over die voetgangersbrug praat men al 15 jaar en vandaag heeft men het er opnieuw over, om maar te zeggen dat ze er uiteindelijk ongetwijfeld zonder tram zal komen… Zoek de fout. Hoe dan ook wordt het een dure operatie (men spreekt van 41 miljoen euro voor deze luttele drie kilometertjes) en wordt de realisatie vervelend voor de Brusselse weggebruikers. Maar laten we positief blijven: als er een plaats in Brussel is waar er te weinig openbaar vervoer is, dan is het zeker “T&T”, dat een volwaardige wijk wordt die vandaag enkel met de auto correct bereikbaar is. Nooit zonder mijn auto Reyersviaduct, Meiserplein, E40, Mediapool… Het Gewest heeft de ambitie om een grote zone, namelijk het stuk van de E40 dat op zijn grondgebied loopt, te hertekenen. Het project bestaat uit de volledige heraanleg van de uitrit van de autosnelweg en van het Meiserplein, de afbraak van het Reyersviaduct, de creatie van een Mediapool met een eigen laan en de herwaardering van de zijstraten tot woonwijk. Even de brug wegzappen… Ongetwijfeld heeft de noodzakelijke afbraak van de brug de gang van zaken versneld. Beter laat dan nooit voor dit bouwwerk uit een tijd van autogekte waarin men niet aarzelde om een halve autosnelweg ter hoogte van je slaapkamer te bouwen. Ter vervanging zou er een mooie stadsboulevard komen en zou deze elegante Schaarbeekse wijk in haar oude, gelukkig nog niet helemaal verloren luister worden hersteld. Tram 9 1ste fase van de werken: de verbinding Simonis – Dikke Beuklaan; verlenging naar de Heizel in een tweede fase. Op dit moment ziet het menu er zo uit: • zone 1 : kruispunt tussen Dikke Beuklaan/ Romeinse Steenweg en Wereldtentoonstellingslaan tot aan Oude Afspanning • zone 2 : Koningin Astridplein: ondergrondse parking en heraanleg • zone 3 : Oude Afspanning tot aan de Jettelaan • zone 4: Jettelaan tot aan de Lakenlaan Tram 9: op weg naar het UZ Tram 9 zal Simonis verbinden met de Heizel en hierbij Jette en het oosten van Ganshoren aandoen. Op die manier biedt tram 9 toegang tot het commercieel hart van Jette (Spiegelplein), tal van scholen, de Modelwijk, het UZ-VUB-ziekenhuis en de Heizel. Het project wordt door heel wat mensen afgebroken. Toch krijgt het steun van de burgemeester van Jette die gelukkig meer visie heeft dan zijn inboorlingen, maar die toch vraagt om de termijnen van de werken te respecteren, zodanig werd hij afgeschrikt door de trage werven van de Woestelaan. Reken maar dat de enige in de werf voorziene creatie, namelijk de aanleg van een ondergrondse parking met 200 plaatsen onder het Spiegelplein, het brandpunt van de gemeente, hem nog regelmatig stress zal bezorgen. De huidige werken verplichten al een omlegging van de wagenstroom – een originele omlegging die je wegvoert naar de grenzen van het Gewest, je vervolgens rechtsomkeert doet maken om ten slotte te belanden op 100 m afstand van je vertrekpunt. De omlegging is relatief vlot maar begin september en enkele regendruppels zullen al volstaan om de pendelaars te ergeren. I love Meiser De grote brok wordt ongetwijfeld de heraanleg van het Meiserplein. Ook daar moet men een dinosauriër uit de “alles voor de auto” tijd onder handen nemen. Het Gewest heeft inderdaad – en eindelijk, want er is al sinds… 1974 sprake van! – beslist om een totaal nieuwe look te geven aan dit emblematisch plein van onze stad. Er wordt een dubbele 46 BECI - Brussel metropool - september 2015 R.T.

Het Mediapark tunnel voor tram en auto gegraven die het plein zal verlossen van haar autorodeo. Zodoende kan de wijk weer ademen en kunnen automobilisten en MIVB-ers elke dag kostbare minuten winnen. Tegenstanders van het project wijzen op de kostprijs van zowat 250 miljoen euro en de logica die de verkeersstroom behoudt, in tegenstelling tot het doel van het irisplan (20% minder verkeersstroom tegen 2018). Hoe dan ook, voor 250 miljoen zullen de aannemers veel aarde moeten bewegen, dus we mogen ons alvast verwachten aan een enorme werf die eerst een negatieve impact op het verkeer zal hebben. Zeker omdat het Meiserproject in feite een beetje meer omvat dan het plein zelf en het voor afbraak bestemde viaduct: naburige wegen, een deel van de Wahislaan en het begin van de Leopold III-laan worden ook in dit project opgenomen, wat de alternatieve verkeersroutes nog ingewikkelder maakt. Het leven op de weg Brussel binnenrijden via de E40 heeft zo zijn charmes: brede rijstroken waarop men kan slalommen vooraleer men beslist welke tunnel men zal nemen, een ruimte zo breed als een sovjetlaan, een open zicht op de hemel, enz. Binnenkort is dit verleden tijd. In een klein Gewest als het onze begint elke m2 te tellen. En de straten in de buurt van de autosnelweg tellen heel wat kiezers die niet meer willen wonen tussen lege kantoorgebouwen in straten die veel weg hebben van opritten van autosnelwegen. Er is dus een inkrimping van de E40 voorzien, met een fikse correctie van de milieukwaliteit voor de naburige wijken en een poging om de kantoren samen te brengen in het mediapark. Andere projecten die de mobiliteit zullen beïnvloeden: • Wegen: versmallen van de Generaal Jacqueslaan (twee wegstroken per richting en een fietspad), einde voorzien in 2017; Belliard: renovatie van de gasleidingen en de voetpaden, afbraak van een huizenblok, einde op 30 september; Oudergemlaan: werken per rijstrook waarbij de 4 rijstroken tot 2 worden herleid, tot 15 november; enz. Rare naam als we weten dat de media vandaag nooit echt aan een plaats zijn gelinkt. Maar ja, de naam doet verkopen en hij herinnert aan de historische vestiging van onze nationale tv-zenders. De “ontwikkelingspool Reyers” strekt zich uit tussen de E40, de Leuvensesteenweg en de Kolonel Bourgstraat. Hier heeft men de ambitie om een hele wijk te hertekenen en te herschikken met voorzieningen, park, KMO’s en vooral woningen. De urgentie achter deze ambitie is dat men wilde ingaan tegen de plannen van de RTBF en de VRT om te vertrekken en de gemeente op te zadelen met twee monsterlijke stadskankers in wording (de twee onvoldoende geëxploiteerde sites tellen samen 189.000 m2 terwijl 95.000 m2 zou volstaan). Ongeacht de inzet gaat het hier om een kolossaal project met een bouwpotentieel van 450.000 m² dat men zal verdelen tussen woningen (55%), handelszaken (10%), voorzieningen en vestigingen van economische activiteiten (35%); het is dus heel waarschijnlijk dat werken op deze strategische plaats tot al even kolossale verstoringen zullen leiden… • Metro Noord: van 2018 tot 2022 zonder vertraging… Wetende dat het startschot van het project aanvankelijk twee jaar eerder was voorzien. • Plan voor de reconstructie van het premetrostation Lemonnier onder het Grondwetplein en aanleg van de Grondwettunnel die zal toelaten om de tram ondergronds onder de Fonsnylaan te laten De Lijn voorziet de uitbouw van drie “sneltram” lijnen naar en rond Brussel tegen 2020. 1 http://www.auderghem.be/nl/wegenwerken BECI - Brussel metropool - september 2015 47 rijden: timing metro Noord? • Verlenging van tramlijn 8 naar Rodebeek, werken van 2015 tot 2018. • Schuman-luchthaven: via de Schuman-Josaphat-tunnel een verbinding van minder dan 10 minuten tegen einde 2015. • GEN, BEN, aanbod voorsteden: de naam heeft geen belang… • Zuidstation: heraanleg terminals van Thalys en Eurostar en heraanlegproject van het hoofdgebouw (met Jean Nouvel-gevel? Niets is nog zeker) • Fietspaden in Brussel: 80 km voorzien; werken (of verf op de weg?) van 2016 tot 2018. • Project De Lijn/Brabantnet: 2016-2020. © De Lijn © Buur-Stratec

TOPIC MOBILITEIT & LOGISTIEK BECI Mobility Toolbox: gereedschap voor uw mobiliteit In september 2013 publiceerde BECI zijn Witboek over mobiliteit met daarin 50 ideeën om Brussel tot verandering aan te sporen. Nagenoeg 16.000 exemplaren van het boek gingen van de hand. Dit initiatief van de Hub Mobiliteit bij BECI kreeg de steun en de bijdragen van talrijke leden en sectorale federaties. Het Witboek was bedoeld om de visie die Brusselse ondernemingen van de mobiliteit nastreven, te verduidelijken. Vincent Campeol O p het Witboek kwam heel wat respons. Brusselse ondernemingen uitten hun mening over een onderwerp dat voordien voorbehouden bleek voor een aantal politici en een paar deskundigen in logistiek, verkeersstromen of geomatica… die meestal geen rekening hielden met economische criteria. Tussen theorie en praktijk hoeft slechts een stap te worden gezet, maar dan wel een grote. Op het terrein zal het werk nog heel wat jaren doorgaan. En ondertussen heeft het waarschijnlijk weinig nut een versie 2.0 van het witboek te publiceren, want de toestand vandaag verschilt nauwelijks van twee jaar geleden. Behalve dan in ondernemingen? De verkeersoverlast in Brussel is weinig of niet verminderd, maar de bedrijven passen zich aan en ontwikkelen expertise om niet langer geld in de files te verspillen. De fleet managers, facility managers of HRM’s van grotere organisaties spelen nu ook vaak mobility manager. Telewerk, new ways of working, gedeelde mobiliteit en cafetariaplans horen ondertussen bij de ingeburgerde trends. Het juridische kader is niet bepaald aanmoedigend, maar het maakt niet uit: de natuur heeft een hekel aan leegte. Bedrijven ook. Grotere ondernemingen vinden middelen om zich aan te passen en hun deskundigheid te ontwikkelen. Dit geldt echter niet voor de kleinere bedrijven, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds talrijker worden (+20% in 10 jaar tijd). Voor een zaak die vijf, tien of zelfs twintig mensen tewerkstelt, loopt de ontwikkeling van een mobiliteitsstrategie niet van een leien dakje. Ook telewerk invoeren of wegwijs geraken tussen al de mobiliteitsproducten of -diensten die dagelijks op een snel veranderende markt verschijnen, is zeker geen lachertje. Hoog tijd dus om naar de Mobility Toolbox te grijpen. Praktisch De Mobility Toolbox voorziet een reeks praktische en commerciële fiches voor de HRM of HR-medewerker die de mobiliteitsstrategie van de personeelsleden en van de goederen wil verbeteren. De Toolbox informeert over wettelijke verplichtingen, oplossingen, de op de markt bestaande producten en diensten, advies en goede praktijken. De Toolbox wordt dus een constant bijgewerkte syllabus voor Brusselse ondernemingen die hun mobiliteitsbeleid willen ontwikkelen. Verscheidene duidelijk omschreven thema’s komen hierin aan bod: het openbaar vervoer, gedeeld vervoer, de new ways of working, parkeergelegenheid, tweewielers, wa48 BECI - Brussel metropool - september 2015 gen, leveringen enz. Elk hoofdstuk bevat algemene fiches (bv: wat is coworking?). Daarnaast zijn er ook fiches over de wetgeving (bv: waarom is een bedrijfsvervoerplan verplicht?). En fiches over producten en diensten die op de markt worden aangeboden voor een vlottere mobiliteit (bv: hoe werkt de derdebetalersregeling van de MIVB?). Eind 2015 verschijnt de Mobility Toolbox, eerst in een papieren versie en snel daarop een online versie die ook dynamischer zal zijn. Als u HRM of HR-medewerker bent, belast bent met de mobiliteit van de werknemers en op de hoogte wil blijven van de evolutie van het project, dan kunt u ons zeker voor aanvullende informatie contacteren. Als u echter diensten aanbiedt die de mobiliteit van Brusselse arbeidskrachten kunnen verbeteren en u wenst in de Toolbox opgenomen te worden, dan kan dit best want het document wordt continu bijgestuurd en aangevuld en wij zullen met veel genoegen uw informatie integreren. Keep in touch. ● Informatie: Vincent Campeol, Mobiliteitsadviseur bij BECI, vc@beci.be – 02 536 68 59

Design: www.acg-bxl.be BRUSSEL, HAVENSTAD IN HET HART VAN EUROPA UITGELEZEN LIGGING De Brusselse haven ligt op vijf uur varen van Antwerpen en biedt een uitzonderlijke toegankelijkheid voor binnenschepen en zeeschepen tot 4.500 ton. De haven ligt bovendien midden in een dicht netwerk van snelwegen en spoorwegen. PERFORMANT WERKTUIG In de voorhaven is er een containerterminal operationeel die aansluit op de vier transportmodi: binnenvaart, zeevaart, spoorwegen en autowegen. Behalve de terreinen langsheen de waterweg heeft de Haven van Brussel ook nog 160.000 m2 pakhuizen in het TIR-centrum. TEN DIENSTE VAN BRUSSEL Het havendomein bedient een afzetgebied van twee miljoen inwoners en vertegenwoordigt een belangrijk economisch gewicht: zowat 350 ondernemingen, goed voor 12.000 directe en indirecte jobs, een jaartrafiek over de waterweg van 6,6 miljoen ton. Jaarlijks 625 000 vrachtwagens minder in de stad – Een jaarlijkse besparing van 97 000 ton CO2 www.port.brussels Redersplein, 6 B -1000 Brussel T : +32 (0)2 420 67 00

Bij Merak zijn uw gegevens in goede handen. Merak is de internationale specialist in dataopslag en -archivering. Elke dag helpen wij lokale en globale bedrijven om hun cruciale gegevens op de veiligste en meest rendabele manier te bewaren. Onze geautomatiseerde systemen garanderen de perfecte bewaaromstandigheden. En onze gestandaardiseerde verpakkingen met barcode garanderen 100% anonimiteit. Bovendien zijn onze Merak-koeriers 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar. Zo verzekeren we ook in noodsituaties een maximale beschikbaarheid van uw gegevens. www.merak.be

TOPIC Verkeersvrij Brussel: stappen maar! MOBILITEIT & LOGISTIEK De testfase van het verkeersvrije stadscentrum ging tijdens de zomer van start. Acht maanden lang worden de wagens uit de 50 ha verkeersvrije zone binnen de Brusselse vijfhoek verband. Het is natuurlijk de bedoeling de stad aantrekkelijker te maken en de handel te boosten, ondanks de terughoudendheid van de winkeliers. Misschien heeft de echte meerwaarde van de verkeersvrije zone per slot van rekening meer te maken met gezondheid… Gaëlle Hoogsteyn E en tof initiatief, zo’n verkeersvrije zone in het hartje van de hoofdstad. De inwoners en de toeristen waarderen het vrijheidsgevoel van een wandeling zonder op het verkeer te moeten letten. Kinderen lopen rond terwijl hun ouders zorgeloos kuieren. Dit heeft veel weg van een vakantiesfeer. Zoals in de stad Ottawa, die in 2013 een voetgangersverkeersplan invoerde, is het verkeersvrije centrum van Brussel bedoeld om de stad aantrekkelijker, veiliger en gezelliger te maken. Het project wil Brussel verkeersvrij maken met een dynamische en praktisch ingerichte voetgangerszone die de inwoners moet aanzetten om elke dag van het jaar op stap te gaan. Dit bevordert ontmoetingen en sociale integratie. Ook de handelaars zouden er wel bij varen. Het moet dus een stad worden waar het aangenaam leven is. Maar misschien biedt deze verkeersvrije zone ook nog andere voordelen, onder andere op het vlak van de volksgezondheid. Stap na stap… Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vormt het gebrek aan lichaamsbeweging in de wereld de vierde risicofactor voor mortaliteit. Het sedentarisme neemt constant toe, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. “Het gebrek aan lichaamsbeweging veroorzaakt cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en kanker die samen op wereldschaal meer dan de helft van de sterftecijfers voor hun rekening nemen (6 op 10)”, vertelt Philippe Van de Borne, hoofd van de dienst cardiologie aan het Erasmusziekenhuis en hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Verder wijt de WGO 5% van de wereldwijde sterftecijfers aan overgewicht en obesitas. “De lichamelijke activiteit is dus van groot belang voor een evenwichtig leven”, aldus onze deskundige. De voordelen van wandelen zijn ontegensprekelijk. En als u beweert geen tijd hebben om aan sport te doen, toch belet niemand u een halte vroeger van de metro of de bus te stappen of uw boodschappen te voet te doen. “Aan volwassenen tussen 18 en 64 jaar beveelt de WGO minstens 150 minuten gematigde uithoudingsactiviteiten per week aan. ‘Gematigd’ betekent ongeveer 100 stappen per minuut”, zegt Philippe Van de Borne. In de strijd tegen zwaarlijvigheid en cardiovasculaire aandoeningen is het zelfs aanbevolen deze duur geleidelijk tot 300 minuten per week op te voeren. “Een gezonde volwassenen zou zo tussen 7.000 en 13.000 stappen per dag bereiken, terwijl dit cijfer onder de 5000 blijft bij sedentaire mensen die minder dan 4 km per dag afleggen. De weldaden van wandelen zijn zeker niet te onderschatten als men beseft dat – volgens de Hoge Gezondheidsraad – 14% van de Belgische bevolking zwaarlijvig is en 54% van de mannen en 40% van de vrouwen aan overgewicht lijden.” Met 30 minuten gematigde lichamelijke activiteit verwerkt u ten minste 1000 Kcal per week. “Maar laat u dan niet verleiden door de wafels en het roomijs die zowat overal in de verkeersvrije zone worden aangeboden. Anders mag u gerust een aantal bijkomende stappen aan uw dagelijks quotum toevoegen!” Technologische hulpjes Geen zin om stappen te tellen? Voor een nauwkeurige evaluatie kunt u bijvoorbeeld een kosteloze app downloaden die berekent hoeveel stappen u per dag zet. Een voorbeeld is Runtastic waarmee u bovendien uw score via sociale netwerken kunt delen, een goede manier om u aan te zetten tot nog meer lichamelijke beweging. Minder technologisch ingestelde wandelaars kunnen zich ook een klassieke podometer aanschaffen. Die kost ongeveer 20 euro in de sportzaak. Trek nu maar uw wandelschoenen aan! ● Diep ademen! Minder wagens betekent ook minder lawaai en vooral een betere luchtkwaliteit. Zoals het ook al het geval is tijdens autoloze zondagen, is de CO2 uitstoot in het stadscentrum flink gedaald. Dit is zeker niet te verwaarlozen als men weet dat België zich in de top vijf van de zwaarste ecologische voetafdrukken bevindt. Dankzij de aanleg van parkeergelegenheid buiten de stad, een wijziging van een aantal MIVB routes en de integratie van de verkeersvrije zone met de fietspaden en het openbaar vervoer, worden wandelen en tweewielers binnenkort een leefbaar alternatief voor de wagen. BECI - Brussel metropool - september 2015 51

Dynamiek TRANSITION MCA Recycling: het milieu als drijvende kracht van de groei MCA Recycling is nog weinig bekend bij de Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen. Ruim 15 jaar is deze kleine KMO nochtans actief in de ophaal, de sortering en de valorisatie van afval uit ondernemingen, kantoren en gemeenschappen. Johan Debière B estaat er naast grote internationale groepen als SITA, Van Gansewinkel of Shanks nog een plaatsje voor een KMO op de markt van de ophaal en het beheer van afval? Wij stelden de vraag aan Jérôme Pickard, manager van MCA Recycling en zoon van de oprichter van deze mooie Brusselse KMO: “Toen ik hier zes jaar geleden toekwam, viel het mij op dat het bedrijf een zeker gebrek aan structuur vertoonde, zoals vele jonge bedrijven, trouwens.” Zijn vroegere ervaring als consultant bij Deloitte had Jérôme Pickard enigszins met certificatieoplossingen vertrouwd gemaakt. Hij wist heel nauwkeurig hoe een dergelijk proces structuren kon verduidelijken en vroeg zich af of MCA Recycling deze weg niet moest inslaan. “Ik heb hierover Marcel Van Meesche van 21 Solutions gecontacteerd. Hij overtuigde me werkelijk van het nut van ISO 14001 en EMAS”, herinnert zich Jérôme Pickard. Met dit milieubeheersysteem kon MCA Recycling al wat op een weinig gestructureerde manier was gekend of werd bijgehouden, nauwgezet neerpennen. Ook voor de klanten en partners van de Brusselse KMO hield dit voordelen in: onder meer de perfecte naleving van de door Leefmilieu Brussel aan MCA Recycling uitgereikte milieuvergunning, en de traceerbaarheid van al het door haar opgehaald afval. De gelegenheid om het verbruik te verminderen Een EMAS certificatie en registrering zijn niet bepaald goedkoop. Ze vergen tijd en geld. Dit beaamt Jérôme Pickard: “Om het dossier voor te bereiden, hebben wij een consultant moeten inhuren. In ons geval werd dit een voltijdse opdracht, een jaar lang. Nadien was de tijd rijp voor een audit en voor de door de EMAS registrering voorgeschreven investeringen. Wij zijn namelijk gevestigd in een gebouw van de prille 20e eeuw, dat wij volgens de voorschriften van EMAS en ISO hebben moeten ombouwen en isoleren.” Vandaag kijkt Jérôme Pickard zonder spijt op de toen genomen beslissingen terug. Dankzij de EMAS registrering heeft MCA Recycling het verbruik van gas en elektriciteit verminderd, de CO2 uitstoot van de wagens teruggeschroefd en bovendien een veel aanzienlijker deel van het afval voor recycling vatbaar gemaakt. Vandaag slaagt MCA Recycling er inderdaad in 75% van het opgehaald af52 BECI - Brussel metropool - september 2015 val te laten recyclen en slechts 25% naar de afvalverbrandingsovens te sturen. Bij sommige concurrenten is deze verhouding net omgekeerd. “Ik zou dit zonder aarzelen opnieuw doen” Moest hij vandaag voor dezelfde beslissing staan, dan zou Jérôme Pickard precies hetzelfde doen. “Het enige dat ik misschien anders zou aanpakken, is de tijdspanne. Voor een bedrijf dat nergens van vertrekt, is twee jaar waarschijnlijk een redelijker termijn voor het behalen van een ISO 14001 certificatie en/of een EMAS registrering. Een interessant alternatief was waarschijnlijk het behalen van het label ‘Ecodynamische Onderneming’ van Leefmilieu Brussel.” Ondertussen begint MCA Recycling aan het derde jaar van zijn certificatie en zijn EMAS registrering. Het beheer van het werk verloopt nu veel vlotter en de onderneming heeft voortaan de mogelijkheid contracten als die van Leefmilieu Brussel los te krijgen. “Bij openbare aanbestedingen hechten beslissers hoe langer hoe meer aandacht aan ondernemingen die inspanningen leveren. Vroeger was het louter een kwestie van prijs. Nu worden verscheidene criteria afgewogen”, zegt de manager van MCA Recycling. Hij haalt het voorbeeld aan van de Franse Gemeenschap die bij de keuze van haar leverancier 65% van de punten liet afhangen van de prijs, 25% van de kwaliteit van de dienstverlening en 10% van een eventuele certificatie. ● Informatie: www.mca-recycling.com R.T.

MOBILITY MANAGEMENT TRAINING Mobility Manager, een functie van de toekomst voor de bedrijven van morgen 6 OPLEIDINGSDAGEN Dag 1 De sleutel tot een succesvol BVP Dag 2 Projectbeheer - Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan Dag 3 De verschillende maatregelen - Deel 1: de “actieve modi”, het openbaar vervoer, de New Ways of Working Dag 4 De verschillende maatregelen - Deel 2: de auto… anders Dag 5 Communicatie en sensibilisatie - Intermodaal bezoek Dag 6 In de praktijk: “Aan het werk!” Brussel Mobiliteit 02/204.18.48 - www.brusselmobiliteit.be Leefmilieu Brussel 02/563.41.61 - www.leefmilieubrussel.be Traject Mobility Management sla@traject.be - 09/242.32.80 - www.traject.be De verplaatsingen die werknemers en bezoekers genereren is een onontkoombaar thema geworden binnen elke onderneming, zowel in de publieke als in de privé sector. Economisch concurrentie, het welzijn van uw personeel alsook het milieuaspect inherent verbonden aan milieuvervuiling en klimaatverandering verplichten bedrijven een innovatief beheer van de verplaatsingen van hun werknemers en bezoekers te ontwikkelen. De mobiliteitsmanager biedt hulp binnen het bedrijf voor het uitwerken van een echte strategie rond mobiliteit en verzekert een goede opvolging en evaluatie ervan. De opleiding “Mobility Manager“ is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector. De opleiding richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in mobiliteit en die zijn kennis hieromtrent wil uitbreiden om deze vervolgens te kunnen toepassen in een actieve, transversale functie binnen het eigen bedrijf. We focussen ons vooral op de verantwoordelijken voor het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (BVP). • Mobility Manager • Fleet Manager • Facility Manager • Corporate Social Responsability Manager (CSR) • Human Resources Manager (HR) • Compensation & Benefits Manager • Preventie- en veiligheidsadviseur PRAKTISCHE INFORMATIE UURROOSTER - 6 opleidingsdagen verdeeld over 4 maanden, telkens op vrijdagen van 9u tot 17u. - NL opleiding: 09/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/12 - 2015 en 08/01 - 2016 - FR opleiding : 26/02, 11/03, 25/03, 15/04, 29/04 en 27/05 – 2016 PLAATS Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit Communicationcentrum Noord (boven het Noordstation) Vooruitgangsstraat 80 - 1030 Brussel PRIJS • 250 EUR voor bedrijven > 200 werknemers • 125 EUR voor bedrijven < 200 werknemers, openbare instellingen, gemeenten en vzw’s

Dynamiek Milieubeheer: 100% winst voor de onderneming In nagenoeg 70% van de Brusselse ondernemingen maakt het milieu deel uit van de ontwikkelingsstrategie. Een derde van de bedrijven beschouwt dit zelfs als een buitenkans. Een geringer impact op het milieu getuigt niet alleen van maatschappelijke verantwoordelijkheid: het is ook een manier om risico’s te verminderen, geld te besparen en zelfs nieuwe inkomsten aan te boren. Laura Rebreanu en Laurie Verheyen, BECI R eeds in 2006 bleek uit een Europese studie bij 500 ondernemingen met een MBS (Milieubeheersysteem) dat dit in meer dan 80% van de gevallen een rendabele zet was geweest. Meer dan 60% van de betrokken bedrijven verwachtte zelfs een ROI binnen de 12 maanden. In Brussel vernam BECI in juni via een opiniepeiling dat nagenoeg 70% van de ondernemingen beweren dat milieuaangelegenheden deel uitmaken van hun ontwikkelingsstrategie. Meer dan 40% zeggen dat zulke vraagstukken op directieniveau worden behandeld. En nu even paradoxaal: meer dan de helft van de ondernemingen beoordeelt dat hun eigen milieubeleid ‘goed tot uitstekend’ is (40% denkt dat het nog kan worden verbeterd), maar grappig genoeg betreuren 70% dat de andere Brusselse ondernemingen ‘weinig of heel weinig rekening houden’ met het milieu in hun activiteiten. Zouden dan alleen milieuvriendelijke ondernemingen aan de opiniepeiling hebben deelgenomen? Meer dan de helft van de respondenten beweert de milieuwetgeving te kennen, maar minder dan 20% verklaart een beroep te hebben gedaan op ‘groene’ subsidies of premies. Uit deze resultaten blijkt dat het ‘milieubewustzijn’ er wel degelijk is, maar dat de Brusselse bedrijven nog over te weinig hulpmiddelen beschikken. Ze moeten beter worden opgeleid en geïnformeerd over de talrijke aspecten die bij een milieubeleid komen kijken. Blijkbaar onderschatten de meeste ondernemingen hun impact op het milieu (en de kosten ervan onder de vorm van een overdreven verbruik van energie en grondstoffen, de niet-naleving van de milieureglementering, schade aan het imago enz.). Het voordeel van een MBS (al dan niet met een label) zit precies in de hulpmiddelen waarmee de impact van de activiteiten op het milieu systematisch wordt onderzocht, geëvalueerd en beperkt. De voordelen voor het milieu spreken voor zich, maar ook de financiële troeven zijn niet te negeren: er wordt namelijk bespaard op grondstoffen en energie. De installatie van een MBS gaat met administratieve en soms financiële verplichtingen gepaard. Hou er rekening mee maar vergeet niet dat de huidige milieubeheersystemen niet langer voorbehouden zijn aan grote industriële ondernemingen: vandaag bestaan er lichtere en soepelere 54 BECI - Brussel metropool - september 2015 oplossingen voor KMO’s uit alle sectoren (zie ook het artikel Transitie op p. 52). Het proces kan voor verscheidene redenen worden gestart. Sommige ondernemingen doen het om in te gaan op een specifieke vereiste van een leverancier of om een bepaalde markt te benaderen. Andere willen het bedrijfsbeheer rationaliseren door een betere controle op de externe aspecten of door een beperking van de kosten en de risico’s. Ongeacht de formule, het imago vaart er wel bij en vaak worden de relaties met de verscheidene partners hierdoor versterkt. ● Word deskundige in milieubeheer Om ondernemingen te helpen in hun dagelijks milieubeheer, organiseert BECI een door de Kamer van Koophandel van Brussel gecertificeerde vormingscyclus voor professionals. Verander uw milieuverplichtingen in nieuwe kansen dankzij 12 modules en 5 webinars: • Van september 2015 tot juni 2016 • Richt zich tot elk privébedrijf of overheidsorgaan dat een gestructureerd en efficiënt milieubeleid wil voeren • Uniek: een dynamische, interactieve en moduleerbare vorming • Met tussenkomsten van deskundigen en terreinbezoeken • Praktische hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld • Uitwisseling van ervaring en netwerking Informatie en volledig programma: green@beci.be • www.beci.be/training Laurie Verheyen – 02 210 01 75 Laura Rebreanu – 02 643 78 26 AVEC LE SOUTIEN DE MET DE STEUN VAN bruxelles environnement leefmilieu brussel .brussels R.A.

R.A. M-Village concentreert talent H oe paradoxaal ook, in ons tijdperk van individualisme gaan hoe langer hoe meer ondernemingen samenwerken om synergieën te ontwikkelen die voor hun eigen groei van groot of zelfs vitaal belang zijn. Hiervan getuigt onder andere het succes van M-Brussels Village, een centrum dat een tiental jaren geleden werd opgericht. Ideaal voor creatievelingen M-Brussels Village is gevestigd in Schaarbeek, in een prachtig in 1937 opgericht Art Deco pand waar destijds nog RTT (nu Proximus) bedienden hun intrek hadden genomen. Vandaag geldt M-Brussels Village als ‘the place to be’, voornamelijk in de ICT-sector (informatie- en communicatietechnologieën). Honderden bedrijven hebben dankbaar gebruik kunnen maken van de 5300 m² die M-Brussels Village verdeelt in kantoorruimten, coworking- en vergaderzalen, ontmoetingsruimten en ontspanningsvoorzieningen. Alles werd namelijk ontworpen om welzijn, comfort en communicatie tussen de ‘huurders’ te bevorderen. Het dienstenpakket dat het centrum aanbiedt, voorziet onthaal, lasten, internetaansluiting, post en telefoon. Vollediger kan niet! Internationale erkend Heel wat start-ups konden de troeven van M-Brussels Village ten volle benutten. Daarvan getuigen bijvoorbeeld de successtory’s van de ontwerpstudio 87 seconds en de firma Semetis. In een jaar tijd ontwierp de studio een aantal handleidingen in videoformaat voor Daikin afstandsbedieningen (Daikin is een leader in verwarming, airconditioning en ventilatie). De tweede onderneming maakte in een mum van tijd faam met de optimalisatie van digitale reclamecampagnes, trok wereldwijd een begerige aandacht (o.a. een meerderheidsdeelneIn iets meer dan 10 jaar tijd slaagde het jonge-bedrijvencentrum M-Village erin tot ver buiten onze landsgrenzen faam te genieten. David Hainaut ming door Omnium Media Group) en een niet te onderschatten virtuele erkenning (onder meer via Facebook en Google). De revolutie komt eraan Ondanks het constante komen en gaan van huurders, bezetten vandaag 140 mensen van een zestigtal ondernemingen het gebouw. Voorbeelden zijn de firma Assisto, die net een nieuwe app ontwikkelde om een aanrijdingsformulier op smartphone in te vullen, het bedrijf BePark (nieuwe parkeeroplossingen) en Inbetween Agency (innovaties in commerciële marketing). De revolutie komt eraan, zoveel is duidelijk! Volgens Etienne Noël, voorzitter van de naamloze vennootschap die op een samenwerking tussen de particuliere en de overheidssector rust: “Dit is zeker en vast het meest ambitieuze economische project dat de gemeente Schaarbeek ooit heeft gesteund.” Schaarbeek is namelijk sinds het begin bij het project betrokken, naast onder andere BECI en Citydev (de ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), in het raam van het Europees programma Doelstelling 2. Ook dit bewijst de impact van het geheel. Hoe dan ook, in deze creatieve omgeving die om het even welk ondernemersnetwerk kan uitbreiden, zullen in de komende jaren wellicht talrijke andere projecten in het leven worden geroepen. Dit alles gebeurt in een symbolisch en historisch pand dat nu perfect werd afgestemd op de noden van onze tijd en waarvan de succesvolle reconversie met de nodige trots mag worden toegejuicht! ● Informatie: www.mvillage.be BECI - Brussel metropool - september 2015 55

Dynamiek OPEN BEDRIJVENDAG Kennismaking burger en bedrijf De traditie loopt sinds 1994: de eerste weekend van oktober is het Open Bedrijvendag (OBD). Elke onderneming, kleine KMO of multinational, kan aan dit jaarlijks evenement deelnemen. Alle sectoren zijn welkom, van agrovoeding tot gezondheidszorg of industriele productie. BECI wordt partner van de volgende editie op zondag 4 oktober en weet dat dit initiatief zowel voor de deelnemende ondernemingen als voor de bezoekers heel wat voordelen inhoudt. Gaëlle Hoogsteyn O BD is het grootschaligste eendaagse evenement voor het grote publiek in België. Honderden Belgische bedrijven zetten hun deuren wijd open om hun dagelijkse activiteiten bekend te maken. De bedoeling? Een mooi communicatie-initiatief om imago en bekendheid op te krikken, uiteraard, maar ook een manier om de omzet te verbeteren en/of nieuwe medewerkers aan te werven. “Wij verwachten dit jaar 350 bedrijven, die wij ondersteunen met een grootse communicatiecampagne en met advies een speciaal tarief voor jonge ondernemingen (70% korting op de deelname). “Vooral jonge ondernemingen hebben behoefte aan naambekendheid, maar ze beschikken over geringe middelen om hun zichtbaarheid te verzorgen. OBD geeft hen dus een duwtje in de rug met dit bijzonder voordelig tarief”, zegt Mathias Lievens. “Starters zijn de ondernemingen en de werkgevers van morgen. Zij verdienen dus al onze steun.” Opendeurdag bij Infrabel tijdens OBD. om de bezoekers een ware beleving te bieden. Het publiek moet werkelijk in alle aspecten van het beroep worden ondergedompeld”, zegt Mathias Lievens, een van de projectverantwoordelijken. “Thema van deze 22e editie wordt: ‘Goed Gevonden’. Met deze metafoor bedoelen wij dat we de toekomst dagelijks uitvinden. Een enquête uit 2014 heeft trouwens aangetoond dat 60% van de ondernemingen in Vlaanderen hun producten- of dienstenaanbod verleden jaar met ten minste één innovatie hebben aangevuld. Verder gaat veel aandacht naar baanbrekende innovaties, namelijk goederen en diensten die de markt wakker schudden.” Nieuwkomers voor het voetlicht OBD is ook voor starters met een beperkt marketingbudget de gelegenheid om bekendheid te verwerven en de aandacht te trekken. Daarom ontwikkelde OBD verleden jaar 56 BECI - Brussel metropool - september 2015 Een positief imago Deze dag is voor de ondernemingen de gelegenheid bij uitstek om hun kennis van zaken, troeven en professionalisme in de kijker te zetten. “Honderdduizenden bezoekers zullen met veel belangstelling uw activiteit komen ontdekken. De Open Bedrijvendag versterkt uw imago en de geloofwaardigheid van uw onderneming”, verzekert Mathias Lievens. Bent u overtuigd? Voor dit jaar is het helaas te laat, maar de inschrijvingen voor 2016 lopen al! En waarom zou u geen gezinsuitstapje organiseren naar een van de ‘open’ ondernemingen van ons land? Ga een kijkje nemen achter de schermen van verbluffende en verrassende beroepen. Ontdek de wereld van chocolade of saffraan, de activiteiten van het spoorwegnet en zoveel andere zaken waarvan u het bestaan zelfs niet vermoedt. ● OBD nodigt scholen uit en voorziet bovendien een speciale actie om leerkrachten aan te zetten dit initiatief op school te bespreken. Voor leerlingen van het lager onderwijs bestaat een gratis gezelschapsspel om kennis te maken met de verschillende beroepen. Tijdens het spel nemen de leerlingen foto’s die ze daarna naar OBD sturen. De beste foto’s worden met een cadeau beloond. Dezelfde formule dient voor het middelbaar onderwijs, maar daar moeten de leerlingen een film over OBD realiseren. De winnaars mogen een aantal lesuren over de Belgische economie bijwonen, met als leraar de Minister van Economie Philippe Muyters in eigen persoon. Meer informatie op www.openbedrijvendag.be. Crédit : Infrabel

Laat uw gebruikte smeerolie ophalen door een geregistreerd inzamelaar en alles loopt gesmeerd. Eén druppel gebruikte olie kan maar liefst 1000 liter water vervuilen. Mede daarom bent u als professionele oliegebruiker verplicht uw gebruikte olie te laten ophalen door een geregistreerd inzamelaar. Let er evenwel op dat dit correct gebeurt. Immers: alleen als uw olie volgens de door OVAM, het BEL of OWD voorgeschreven procedure is opgehaald, kan deze op een milieuvriendelijke manier worden gerecycleerd. Meng uw olie bijvoorbeeld niet met andere afvalstoffen, want dat maakt recyclage een heel stuk moeilijker. Uw gebruikte olie laten ophalen is ook goed voor uw portemonnee. Voor kleine hoeveelheden hebt u namelijk onder bepaalde voorwaarden recht op een forfaitaire vergoeding. Zo lopen de zaken pas echt gesmeerd … EERST SMEREN, DAN RECYCLEREN De gehomologeerde Valorlub inzamelaars vindt u op www.valorlub.be Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven met de steun van de drie gewesten.

Dynamiek STARTER Brillenmaker Ludovic: uw bril op maat E en brillenmaker vervaardigt brilmonturen. Het beroep zou waarschijnlijk uit onze woordenschat zijn verdwenen zonder de wil van enkele bejaarde ambachtslieden om in oud Europa hun voorouderlijke kennis en vaardigheden levendig te houden. Bij deze oude brillenmakers, die nog steeds het volledige fabricageproces onder de knie hebben, heeft Ludovic Elens het beroep aangeleerd. In het Juragebied, en meer bepaald in het stadje Morez, leven de laatste onverzettelijken tegen het monopolie van de ‘made in China’ producten die de wereldmarkt overrompelen. “Het zijn de beste ambachtslieden van Frankrijk, nu allemaal met pensioen, maar verenigd in een vzw die cursussen organiseert om de kennis, de geheimen en de vaardigheden aan de volgende generaties door te geven”, vertelt Elens. Ludovic Elens genoot een opleiding als opticien-optometrist en werkte zowel voor opticienketens als bij de beroemde Brusselse opticien Hoet Optiek. Dankzij deze zeer uiteenlopende ervaringen ontwikkelde hij een diepgaand begrip van het beroep en vooral de overtuiging dat hij brilmonturen op maat kon aanbieden aan klanten met een zekere koopkracht. “Ik richt me ook tot personaliteiten die in de media of op sociaal vlak sterk aanwezig zijn, evenals tot mensen die niet geholpen zijn met de standaardmaten van brilmonturen. Een heleboel parameters komen aan bod: denk maar aan de maten van de neus of de lengte van de brilpoten. De vraag bestaat. De markt dus ook.” Eind mei was Ludovic Elens klaar met zijn opleiding en keerde hij met een unieke vakkennis terug naar België. Bij zijn weten is hij de enige ambachtelijke brillenmaker in ons land. Wat hij concreet te bieden heeft? “In een eerste fase kiest de klant in functie van zijn verwachtingen en behoeften tussen zes modellen die ik zelf heb ontworpen. Natuurlijk beperkt de keuze in geen geval tot deze collectie. Het brilmontuur wordt daarna in cellulose-acetaat (katoen) vervaardigd, maar het kan ook in buffelhoorn uit Indië, Vietnam of Madagaskar. Het voordeel van hoorn is de levensduur. Een bril in hoorn gaat zonder moeite 50 jaar mee. Het volstaat dat u hem één keer per jaar met bijenwas onderhoudt.” 58 BECI - Brussel metropool - september 2015 Als ambachtelijke brillenmaker plant Ludovic Elens voor zijn klanten brilmonturen te ontwerpen die echt aan hun verlangens beantwoorden. Afspraak in de boetiek die hij in september in Brussel opent. Guy Van den Noortgate Binnenkort een boetiek op het Zavelplein Ludovic Elens heeft al een tiental klanten. Het aantal zou moeten toenemen na de opening van zijn boetiek aan de Brusselse Zavel, in de loop van de maand september. De brillenmaker maakte dankbaar gebruik van zijn ervaring bij zijn vroegere werkgevers om de inrichting van de boetiek volledig aan te passen aan het gewenste imago. Drie verdiepingen: in de kelder komt het atelier; op de benedenverdieping de handelszaak en op de eerste verdieping een salon waar de brilmonturen in een gezellige sfeer kunnen worden gepast. Het concept van fabricage op maat dat Ludovic Elens met de steun van de BECI Start’Hub Challenge heeft ontwikkeld, onderscheidt zich duidelijk op een markt waar talrijke opticiens (zelfstandigen, ketens of zelfs internet) met elkaar concurreren. De manier waarop Ludovic Elens zich hiervan onderscheidt, zou op termijn een clientèle moeten aantrekken die voorrang geeft aan kwaliteit en aanvaart dat hier een zekere prijs mee gepaard gaat. Die prijs is gewoon representatief van het werk van de ambachtelijke brillenmaker. “De prijs vergeet je, maar de kwaliteit blijft”, zei een van de personages van ‘Les Tontons Flingueurs’ van zijn Beretta-pistool, in een dialoog van Michel Audiard. ● Informatie: www.lunetierludovic.be Invest in starters Zeker doen: word lid van de gemeenschap van investeerders om jonge innoverende ondernemingen in Brussel te ondersteunen! • U neemt deel aan de economische ontwikkeling van Brussel. • U zorgt voor verscheidenheid in uw investeringen. • U geniet fiscale voordelen dankzij de ‘tax shelter’ voor startups. Hier moet u zijn: starters@beci.be R.T.

Dynamiek DYNAMIEK Succesvolle overdracht: slechts één onderneming op drie! Met de vergrijzing van de bevolking, een gevolg van de babyboom, stijgt ook het aantal over te dragen ondernemingen gestaag. In Brussel zullen 37.000 ondernemingen binnen de komende 10 jaar een overnemer moeten vinden. Om dit proces te vergemakkelijken, richte BECI begin dit jaar de Transmission Hub op. Guy Van den Noortgate D e overdracht van ondernemingen komt regelmatig aan bod in de media. Hoezeer men op het belang van dit vraagstuk blijft aandringen, blijken heel wat bedrijfsleiders, om diverse redenen, nauwelijks wakker te liggen van het zijden draadje waar de overleving van hun vennootschap van afhangt. Dit gebrek aan belangstelling is eerder angstwekkend. Uit de beschikbare gegevens vernemen we dat 65% van de ondernemers die binnen een tijdspanne van drie à vijf jaar de overdracht van hun onderneming overwegen, nog niet de minste stap hebben gezet! Dit geldt dus voor twee ondernemers op drie! Erick Thiry, de coördinator van de Transmission Hub, licht deze situatie toe: “Heel wat bedrijfsleiders hebben het bijzonder moeilijk om een overdracht in overweging te nemen en er zich dus op voor te bereiden. Ze kunnen zich ook heel moeilijk inbeelden wat hun leven na de overdracht zou kunnen zijn. Wat zouden ze daarna nog kunnen doen? Als gevolg stelt men helaas steeds vaker vast dat ze de fakkel in bijzonder nadelige omstandigheden moeten doorgeven: de verkoopprijs ligt aanzienlijk lager dan de verwachtingen of, erger nog, het bedrijf geraakt gewoon niet verkocht! Een dergelijke rampzalige situatie vernietigt definitief alle familieplannen voor een degelijk pensioen.” Precies om zulke ‘rampen’ te vermijden, besliste BECI dit dossier kordaat aan te pakken en vanuit de privésector een initiatief op gang te brengen die bedrijfsleiders tijdens de ganse voorbereidingsperiode die de overdracht van de onderneming voorafgaat – en ook daarna, begeleidt, helpt, adviseert et opleidt. “Bedrijfsleiders moeten absoluut gaan beseffen dat een overdracht een grondige voorbereiding verdient”, aldus Erick Thiry. “Een overdracht is een managementinitiatief dat even vitaal is als de lancering van een nieuwe activiteit, de voorbereiding op export, de opening van een verkooppunt, een investering in productiemachines enz. Alleen schijnt dit besef nog niet te zijn doorgedrongen.” De overdracht begeleiden Het lijkt een waarheid als een koe: een gezonde onderneming met een flink groeipotentieel is gemakkelijker te verkopen dan een sputterend bedrijf. En toch ziet het er naar uit dat een flink deel van de ondernemingen die tussen nu en 10 jaar aan een overdracht toe zijn, de nodige voorwaarden absoluut niet vervullen. Dit betekent dat verkooppogingen met een sisser zullen aflopen. Op de 37.000 ondernemingen die, in het Brusselse Gewest, tegen 2025 een overdracht moeten overwegen, zullen 7.500 wegens een slechte voorOp 9 juni organiseerde BECI en de partners van de Transmission Hub een eerste rondetafelgesprek. bereiding binnen de twee jaar na de overdracht hun deuren sluiten. En 8.500 andere zullen de overdracht niet halen en bij gebrek aan een overnemer, gewoon verdwijnen. BECI heeft een voor dit type dossier noodzakelijke vertrouwelijke omgeving gecreëerd. De Transmission Hub combineert verscheidene partners die de even verscheidene aspecten van de overdracht kunnen behandelen: denk maar aan financiering, fiscaliteit, juridische aangelegenheden, coaching, beheer, commerciële aspecten, communicatie en governance. De Transmission Hub biedt individuele gesprekken met deskundigen in overdrachten en overnames in verschillende bedrijfssectoren, naast specifieke en aangepaste opleidingen, rondetafelgesprekken, een begeleiding bij de voorbereiding van de overdracht, een voorbereiding op de acquisitie, bijstand bij de overdacht/overname-akte en steun na de overdracht/overname, om een succesvolle hervatting van de activiteit te verzekeren. De Transmission Hub richt zich tot bedrijven met een omzet tussen 400.000 en 15-20 miljoen euro. Hij biedt geen hulp aan handelszaken en restaurants, maar voorziet wel alternatieven. En ten slotte heeft de Hub een club van overnemers gesticht om die mensen, onder andere op het vlak van beheer, te helpen een onderneming succesvol in handen te nemen en de toekomst en de groei te verzekeren. Op 24 september om 16 uur wordt voor bedrijfsleiders en mogelijke overnemers een grootschalig panelgesprek georganiseerd. ● Informatie: Erick Thiryt ransmission@beci.be • 02 643 78 36 BECI - Brussel metropool - september 2015 59

Dynamiek KMO’s: dividenduitkering tegen 15% Tot voor enkele jaren konden bepaalde KMO’s dividenden uitkeren mits ze een roerende voorheffing afhielden van slechts 15% (in plaats van 21% en later 25%). Begrotingsperikelen deden het gunsttarief verdwijnen. Toch heeft de wetgever ondertussen twee maatregelen (her)ingevoerd die het mogelijk maken om een roerende voorheffing van 15% te betalen. De eerste maatregel betreft een kapitaalverhoging door cashinbreng, de tweede houdt in dat de belaste winst volledig of gedeeltelijk moet worden aangewend voor een liquidatiereserve. Beide maatregelen zijn uitsluitend voorbehouden voor KMO’s, dat wil zeggen bedrijven die minstens twee van de criteria opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijden (balanstotaal van € 3.650.000 excl. btw, omzet van € 7.300.000 excl. btw en jaarlijks gemiddeld aantal werknemers van 50). Ze zijn interessant voor KMO’s in bedrijf die volgens de huidige ramingen niet binnen 3 tot 5 jaar worden overgelaten of vereffend. Bij de kapitaalverhogingen door cashinbreng geven de nieuw uitgegeven aandelen recht op een verlaagde roerende voorheffing van 20% voor uitkeringen die ten vroegste plaatsvinden vanaf het 2e boekjaar dat volgt op de inbreng (vindt de inbreng bijvoorbeeld plaats op 1 december 2015 en eindigt het boekjaar op 31 december, dan geldt de maatregel ten vroegste voor de winst van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017). Vanaf het 3e boekjaar (afgesloten op 31 december 2017 in ons voorbeeld) bedraagt het tarief nog slechts 15%. Voor het aanleggen van de liquidatiereserve is nog iets meer geduld vereist. Er geldt een voorheffing van 15% voor de uitkeringen die van de liquidatiereserve worden afgehouden en die plaatsvinden binnen 5 jaar na de vorming ervan. Vervolgens zakt het tarief naar 5% en 0% bij de liquidatie. Welk scenario is het voordeligste? De eerste maatregel veronderstelt dat de aandeelhouder cash het bedrag inbrengt dat vereist is voor de kapitaalverhoging. Als er vóór deze operatie maar weinig volgestort kapitaal was (bijv. slechts het minimum van € 18.550), dan is een kapitaalverhoging tegen beperkte kosten mogelijk. Maar opgelet: het verlaagde tarief van 15% geldt alleen voor dividenden die van het verhoogde kapitaal afkomstig zijn. Concreet betekent dit dat bij een verdubbeling van het kapitaal door cashinbreng op de ene helft van de uitgekeerde dividenden na de wachttijd een voorheffing van 25% verschuldigd is en op de andere helft 15%. Vergeet ook niet dat een kapitaalverhoging kosten met zich meebrengt (notaris- en publicatiekosten). 60 BECI - Brussel metropool - september 2015 De tweede maatregel bepaalt dat bij een volledige of gedeeltelijke toekenning van de winst aan de liquidatiereserve een speciale bijdrage van 10% moet worden betaald (dit is het minimumtarief). Deze belasting is verschuldigd bij ontvangst van het aanslagbiljet. Vervolgens wordt de (aanvullende) roerende voorheffing ingehouden bij de dividenduitkering, waardoor de totale belastingdruk op het dividend 25, 15 of 10% bedraagt. Emilie Delsaux Wat als mijn bedrijf geen KMO meer is? Voor de eerste maatregel geldt dat het tarief van 15% definitief verworven is vanaf het 4e boekjaar volgend op de inbreng, zelfs als het bedrijf na deze periode geen KMO meer is. Voor de 2e maatregel is het voldoende dat het bedrijf als KMO wordt beschouwd voor het boekjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd. En wat bij een vereffening binnen 5 jaar? In het 1e geval bedraagt de voorheffing op uw liquidatie-inkomsten 20 of 15% (afhankelijk van het moment waarop de liquidatie plaatsvindt). In het tweede geval bedraagt het tarief 0%. Let op: de beslissing om te vereffenen mag niet vóór of tegelijk met het aanleggen van de liquidatiereserve worden genomen, want dan zou de fiscus het tarief van 0% kunnen weigeren. Wat is de beste keuze? Aan het einde van de wachttijd geldt er in beide gevallen een roerende voorheffing van 15%. Maar in het 1e geval is dat gunsttarief slechts van toepassing op een gedeelte van de dividenden, terwijl het geldt voor alle dividenden die van de liquidatiereserve worden afgenomen. Trouwens, als men de liquidatie van het bedrijf op een bepaald ogenblik overweegt, is het altijd interessanter om een liquidatiereserve aan te leggen dan cash in het kapitaal in te brengen. Ook talrijke andere parameters beïnvloeden de uiteindelijke beslissing, zodat het altijd beter is om vooraf een expert ter zake te raadplegen. Emilie Delsaux Tax Manager – Deloitte Tel. + 32 2 800 29 71 • Mobile + 32 470 20 45 93 edelsaux@deloitte.com

Dynamiek SELF-EMPLOYED CORNER Tax shift: wat de zelfstandigen ervan vinden Op 23 juli kondigde de regering Michel een akkoord aan waarin weinigen durfden geloven: de lang verwachte fiscal shift is eindelijk in gang geschoten! Wat de zelfstandigen daarvan denken, vroegen we aan de secretaris-generaal van IZEO, de beweging van zelfstandigen en ZKO-leiders in Brussel. Miguel Van Keirsbilck: Onze eerste reactie is natuurlijk gunstig. Deze maatregelen zullen de sociale lasten op het werk verlichten – en daar vragen de zelfstandigenorganisaties al jaren naar. Anderzijds stijgt binnenkort de koopkracht van de kleine en middelgrote lonen en dat is goed nieuws voor onze handelaars, ambachtslieden, restaurants en KMO’s. Maar het venijn zit hem vaak in de kleine details; de toepassingsmodi van deze tax shift blijven in dit stadium nog bijzonder onduidelijk. Hoe evalueert IZEO de grote krachtlijnen van deze tax shift? MVK: De meest opvallende maatregel betreft de verlaging van 33 naar 25% van de werkgeversbijdragen aan het RSZ. Een flinke opluchting voor de werkgevers. Wij zijn opgetogen met deze verschuiving van een belasting op het werk naar andere bronnen van financiering van de sociale zekerheid. In het geval van een brutosalaris van 3.000 euro per maand, verkrijgen we een lastenvermindering van 3.300 euro per jaar. Een KMO met 15 werknemers kan dus een zestiende aanwerven zonder het budget op te drijven. Wij zijn echter om twee zaken bezorgd. De eerste betreft het budget. De regering beweert dat ze tegen 2018 7,2 miljard euro zal vrijmaken, waarvan ongeveer 50% ten gunste van de concurrentiekracht van onze ondernemingen, en 50% voor de koopkracht. Nu, de werkgeversbijdragen aan het RSZ bedragen jaarlijks ongeveer 30 miljard euro. Een lineaire vermindering van 33 naar 25% betekent op zich een budget van 7 miljard. Vandaar de vraag: zal het voorspelde effect op de tewerkstelling voldoende zijn om het koopkrachtbeleid volledig te financieren? Onze tweede bezorgdheid betreft de ‘scope’ van deze maatregel: wordt ze ook toegepast op de lage lonen, waarvan de werkgeversbijdragen al onder de 25% liggen? Zo niet, wordt het een schot in het water voor de werkgelegenheid, want het zijn de verminderingen van de werkgeversbijdragen op de lagere lonen die de creatie van nieuwe banen het meest stimuleren. Is dit wel het geval – wat IZEO ook vraagt – dan moeten de huidige percentages met acht punten naar beneden! Dit is zeker geen detail! Een tweede essentiële maatregel is de verhoging van het nettoloon met 100 euro per maand voor de kleine en middelgrote lonen. IZEO denkt dat deze maatregel de consumptie en dus ook de tewerkstelling zal opkrikken. Wij stellen ons echter vragen over de manier om dit te bereiken. De regering heeft het over drie aanpakken: een verhoging van de belastingvrije som (vandaag 7.700 euro zonder de extra’s voor kinder en/of de afschaffing van de inkomensschrijf in de belas schalen van de personenbelasting (wat maximaal 184 eur lastingvermindering opbr en/of een verhoging van ‘werkbonus’ (een vermindering van 13,07% van de sociale op een werknemer). De uit lijke formule wordt waarschijnlijk een mix, maar IZEO maakt ring erop attent dat de der regel de zelfstandigen de uitsluit van een verhoging de netto inkomsten, wat natuurlijk onrechtvaardig en inefficiënt zou zijn! Is er een keerzijde aan deze medaille? MVK: De keerzijde van deze tax shift – de alternatieve financiering, dus – moet komen van extra efficiency in de werking van de staatsorganen – applaus – en een aantal wijzigingen ter hoogte van de fiscale inkomsten, met een verhoging van de accijnzen op diesel, tabak en alcohol, de terugkeer van 21% btw op elektriciteit en een verhoging van de onroerende voorheffing van 25 naar 27%. “Dit laatste zal niet op KMO’s worden toegepast”, voegde Didier Reynders er aan toe. Dat horen we graag. Maar we vragen ons wel af op welke manier deze vrijstelling voor de KMO’s zal worden gewaarborgd. Miguel Van Keirsbilck, secretaris-generaal van IZEO. Wait and see? MVK: Nee, voor IZEO wordt het “Watch and Inspire”! Een extra budget van 430 miljoen euro zal over drie jaar specifiek voor de zelfstandigen en de KMO’s worden uitgetrokken. Over het gebruik van deze middelen beslist Minister van de Middenstand Willy Borsus, in overleg met de organisaties die de zelfstandigen en de KMO’s vertegenwoordigen. IZEO zal een aantal maatregelen voorleggen en verdedigen om de lasten van de zelfstandigen te verlichten. BECI - Brussel metropool - september 2015 61

COMMUNITY Garden Party: 800 decision makers! Op 25 juni vond de traditionele Garden Party van BECI plaats in de tuinen van AXA. Traditiegetrouw was ook de zon van de partij. Ongeveer 800 bedrijfsleiders en beslissingsnemers kwamen op dit typisch Brussels evenement opdagen. 62 BECI - Brussel metropool - september 2015

COMMUNITY Het BECI nieuws in beeld

LA TOURNETTE GOLF ACADEMY Ontdek de golfsport in één van de mooiste Clubs van het land, gelegen dichtbij de ring ten zuiden van Brussel: GOLF ONTDEKKINGSNAMIDDAG elke zondag ! Programma (2u15): • 14u45 Onthaal van de deelnemers • 15u00 GOLF INITIATIE • 16u30 Drankje en informatie: hoe te beginnen met golf? € 5,- p.p. – beperkt aantal plaatsen – correcte kledij vereist (geen jeans). Schrijf u snel in ! info@tournette.com • 067-894 266 www.tournette.com Chemin de Baudemont 21 - 1400 Nijvel

COMMUNITY Het BECI nieuws in beeld 10de BECI Golf Trophy Golf Château de La Tournette, 21 mei: de 10e editie van de BECI Golf Trophy. BECI - Brussel metropool - september 2015

COMMUNITY Het BECI nieuws in beeld Op 16 juni spraken de CEO’s van verscheidene firma’s af hoog in de lucht, voor een ontbijt dat chef Yves Mattagne voor hen voorbereidde. Begin juni ontving keukeninrichter Bulthaup een CEO Meeting van BECI-leden. Een gesprekslunch met de Brusselse Minister van Economie Didier Gosuin, op 20 mei. Metro Noord, tram 9, tram 71 …: de uitbreiding van het Brusselse openbaar vervoer kwam ter sprake tijdens een informatiesessie op 26 juni bij BECI, in aanwezigheid van Minister Pascal Smet en MIVB CEO Brieuc de Meeûs. After Work BECI, op 4 juni, in het Thon Hotel Bristol Stefanie. BECI organiseerde op 9 juni zijn derde Start’Hub Night, in het Marnix Auditorium van ING, met als thema van de avond het e-Beheer. 66 BECI - Brussel metropool - september 2015

by Radisson BLU Royal Hotel, Brussels Belgitude De ‘belgitude’ in het hart van Brussel! Het Radisson Blu Royal hotel heeft zich in een nieuw kleedje gewikkeld en heeft meer dan 7 miljoen euro geïnvesteerd in zijn kamers en vergaderzalen. La Belgitude is het hoogtepunt van onze renovaties! Enkele prachtige ludieke accenten in de decoratie van de zalen weerspiegelen onze Belgische cultuur. De welbekende Grote Markt, wereld erfgoed van UNESCO, wordt op een prachtige manier weergegeven in onze Foyer door een luifel met een fotoafdruk die straalt in deze open ruimte. Onze gasten kunnen genieten van hun lunch, diner of een Belgisch biertje in een gesophisticeerd en elegant kader. We hebben de indruk op de Grote Markt te zijn, die zich op enkel 5 minuten wandelen van het hotel bevindt! Het plafond van elke zaal is bekleed met een afdruk van het welbekende schilderij van Margritte. Deze wolkenhemels karakteriseren het prachtige werk van Margritte en Fornassetti. Fornassetti is een hedendaagse designer die net als Margritte een dromige verbeelding heeft en dit weergeeft in zijn werk. Twee kunstenaars die samen smelten in de typische surrealistische geest van iedere Belg. Het Radisson Blu Royal hotel is gesitueerd op wandelafstand van het theater ‘De Munt’. Aangezien dit befaamd monument getuige is geweest van de uitbreking van de Revolutie in 1830, speelt deze een grote rol in onze ‘Belgitude’ geest. Het lichtspel in onze nieuwe zalen weerspiegelt deze theaterwereld in een stijlvolle cabaret stijl. Belgian products in the spotlight Gerenomeerd sinds de opening van het hotel is de kwaliteit van het eten en drinken. Het Radisson Blu Royal Hotel presenteert als eerste keuze onze Belgische producten, op een gastronomische en authentieke wijze, via een Belgisch Tapas & Bar assortiment. Naast deze fantastische Belgische formule, heeft u ook de mogelijkheid om de Belgische ‘Biercée Gin 100%’ of de ‘Rufus’ te ontdekken, een Belgische schuimwijn afkomstig uit Bergen. Grieks brood is één van de Belgische zoetigheden die tijdens koffiepauzes wordt geserveerd. Daarnaast presenteren we ook onze Gentse cuberdons en de verrukkelijke Belgische pralines die deel uitmaken van onze overheerlijke dessertplateaus tijdens de talrijke bankets die we organiseren. Experience meetings – concept voor een geslaagd evenement Experience meetings, een uniek concept gelanceerd door en voor de Radisson Blu hotels die zich concentreert op enkele essentiële elementen om er voor te zorgen dat ieder evenement geslaagd is. 1 Brain Food: n Een gezonde en smaakvolle keuken met verse en lokale producten n Pure ingrediënten n Vis, granen, fruit en seizoengroenten n Minder vlees, en nooit meer dan 10% vetrijke vleessoorten n Natuurlijke suikers, en nooit meer dan 10% toegevoegde suikers 2 Brain Box: anders denken Een zaal/atelier toegewijd enkel aan het motiveren van de vrije en creatieve geest van iedere deelnemer. 3 WIFI gratis & onbeperkt: voor alle deelnemers, met inbegrip van de mensen die in het hotel verblijven.

Golf Château de la Tournette Ten zuiden van Brussel, tussen Itter en Nijvel, biedt een van de mooiste en meest prestigieuze golfclubs van België haar leden en gasten twee geroemde 18 holes banen, een 9 holes baan voor beginners en een prachtig Clubhouse. Het indrukwekkende Château is ook een gewaardeerde locatie voor kwalitatieve evenementen, met stijlvolle zalen, een adembenemend terras, een uitstekend restaurant en professionele staff om u te verwelkomen en te assisteren. Vergadering, Training of Conferentie | Diner of Cocktail | Productlancering | Bedrijfs of Privé Receptie | Team-building Golfinitiatie | Golfwedstrijd Green up your event at Golf Château de la Tournette! INFRASTRUCTUUR • Enkele minuten van de Brusselse ring • 8 zalen (5/150 pers.) met zicht op golf, • Flat-screen en wifi • Kwaliteitsrestaurant met privé zalen • Golf Academy met meertalige Pros • 300 gratis parkeerplaatsen Bekijk alle faciliteiten op www.tournette.com Congres Hotel Mons Naast het nieuwe congrescentrum MICX en de Lotto Mons Expo, over het station van Mons, op wandelafstand van het centrum en vlakbij afrit 24 van de autosnelweg E19. 02. Congres Hotel Mons stelt 9 vergader- en feestzalen te uwer beschikking die van 10 tot wel 400 personen kunnen ontvangen. Deze zalen zijn allemaal volledig modulair en volledig uitgerust met de nodige infrastructuur (air conditioning, beamer, scherm, draadloze microfoon, onafhankelijk audiosysteem, gratis wifi, etc.) De ideale infrastructuur voor de organisatie van uw vergaderingen, incentives en bedrijfsfeesten. Elke zaal beschikt over zijn eigen bar en wij bieden speciale coffee break en lunch formules aan voor wie dit wenst. Quai 5 is het restaurant dat bij Congres Hotel Mons hoort en heeft een Belgisch-Franse kaart met een internationale toets. De brasserie/bar is de hele dag geopend van 7u00 tot 23u00. Het splinternieuwe Congres Hotel Mons heeft nu al een hele goede reputatie dankzij zijn kwalitieve infrastructuur en zijn vriendelijk en proactief personneel. Wij bieden de zaal gratis aan voor de organisatie van uw eindejaarsfeesten, voor of na uw bedrijfsdiner. (Minimum 25 pers.) Reserveer met de code: «fêtes patronales». Wij laten Sinterklaas gratis komen voor de familie van uw medewerkers tijdens een bedrijfsdiner, (01/12/2015 tot 20/12/2015). Reserveer met de code: «saint-nicolas entreprise». Vanaf 15 personen met een ‘meeting’ formule is de zaalhuur aangeboden! CONTACT FACILITEITEN: • Kamers: 126 • Meeting rooms: 9 • Maximale meetingcapaciteit: 500 • Parkeerplaatsen:300 info@hotelmons.eu www.hotelmons.eu Tel.: +32 65 390 207 Fax. : +32 65 352 118 INFO & RESERVERINGEN Bel onze Meeting & Event Coordinator op 067-894 279 of e-mail events@tournette.com Uw ‘hole-in-one’ voor kwalitatieve evenementen! 01.

03. Hôtel de la Source: Uw 4* Hotel in Spa-Francorchamps De vergaderzalen zijn volledig moduleerbaar en uitgerust met de laatste technologie en bieden 550m² ruimte aan die speciaal op vergaderingen, voorstellingen, seminars en conferenties voorzien zijn. Door zijn geografische ligging is Hotel de la Source uniek, een top venue voor het organizeren van uw seminars, incentives en evenementen. Het is uitgerust met de laatste snufjes in telecommunicatie en internettechnologie en heeft 9 vergaderzalen die volledig moduleerbaar zijn (550 m², 5 tot 400 personen). Gelegen in het hart van de Belgische Ardennen, 4-sterren hotel, met uitzicht op de beroemde bocht “de La Source” van het circuit Spa-Francorchamps. De architectuur en het design interieur combineren prachtig met de luxe en het comfort van de 90 kamers en suites. Het Wellness Center heet u welkom met een cardio fitness ruimte, Finse sauna verwarmd tot 88 ° C, twee aromatische douches en een volledige reeks ontspannende massages door onze gekwalificeerde medewerkers. In een modern en geraffineerd kader met een restaurant en een terras, biedt onze chef-kok, een keuken waar de kwaliteit van producten zorgvuldig wordt geselecteerd. Ontdek ook de sfeer van onze trendy bar. 04. Kom vergaderen waar nooit iemand voor u vergaderd heeft! FACILITEITEN: • Naast het circuit van Spa-Francorchamps • Kamers: 90 • Meeting rooms: 9 • Meetingcapaciteit: 400 p CONTACT: contact@hotel-de-la-source.com www.hotel-de-la-source.com MICX Mons International Congress Xperience Organiseer uw evenementen in een prachtig staaltje architectuur – een duurzaam gebouw dat aan de strengste normen beantwoordt. Werk met specialisten op elk niveau en met de allernieuwste technologie. Neem nu onze tolkcabines in de auditoria en onze efficiente audiovisuele installatie. MICX is een architecturaal meesterwerk van de New Yorkse architect Daniel Libeskind. Het combineert perfect alle functies van een meetingcenter voor congressen en alle andere evenementen, voor een groot publiek of voor privéorganisaties. De ideale locatie voor congressen en events in hartje Bergen FACILITEITEN: • 11.810 m² totale oppervlakte • 3 auditoria • 3 receptieruimtes van 400 m² tot 800 m² • 20 vergaderzalen • Parking binnen en buiten • Van 10 tot 1000 personen • Traiteurdienst • Gratis Wi-Fi CONTACT: micx@artexis.com • www.micx.be © Ingrid Otto

« Meeting in Nature » 05. Naxhelet Golf Club Gelegen op een plateau dat uitkijkt over de valleien van de Mehaigne en de Maas, beschikt de Naxhelet Golf Club over 27 holes die werden uitgetekend door de internationaal bekende Engelse architect Martin Hawtree. Het parcours wordt gevormd door 18 holes en er is een pitch and putt van 9 holes. De Naxhelet Golf Academy biedt initiaties en teambuildings aan, naast vormingen voor toekomstige golfers. De kasteelhoeve van Naxhelet werd omgevormd tot een prachtig clubhouse met een brasserie en een restaurant dat 7 dagen op 7 voor iedereen open staat. Daarnaast is er een viersterrenhotel met 35 kamers. Men heeft er een prachtig uitzicht op het parcours of op het dorpje Moha en verbindt comfort, rust en welbehagen dankzij het wellnesscentrum. Drie seminarzalen maken het mogelijk om evenementen te organiseren voor 15 tot 200 personen en bieden het beste op vlak van technologie, ontvangst en gastronomie. Bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden besteedt de Naxhelet Golf Club een bijzondere aandacht aan sociale en milieuvriendelijke aspecten. Dit geeft het hele project een verantwoordelijk en duurzaam karakter. 06. Weventures Weventures creëert evenementen op maat, altijd vooruitstrevend met een combinatie van adventure en teambuilding. Een ideale partner voor het organiseren van uw seminars, teambuildings of elk ander bedrijfsevenement dat u wenst en dit zonder compromissen. Weventures, uw Belgische specialist voor evenementen op maat. Hebt u een idee? Een voorkeur? Wij realiseren het ! Alles is mogelijk ! Tijdens de activiteiten wordt vooral gelet op de toegevoegde waarde. Of dit tijdens een culturele, sportieve, ludieke of creative activiteit is, het concept zal het contact tussen de deelnemers versterken en bevordert de team spirit om een ideale werksituatie te creëren. Er is een groot aanbod aan activiteiten zowel in als outdoor waarbij uw verwachtingen centraal staan. Al uw ideeën zijn altijd welkom ! Flexibiliteit is ons motto en is onze beste garantie voor een geslaagd evenement ! ACTIVITEITEN: • Teambuilding: zeepkisten race, Fort Boyard, oriëntatiewandeling, kroegentocht, sportieve challenges, track day, shooting, highland games, walking diner, roadtrip aan boord van 2CV, boten bouwen per team. Net zoveel uitdagingen als u ideeën heeft! • Workshops: verschillende ateliers zoals chocolade, cocktails, film, beerology, djembé, kleiduif schieten, teamcooking, car control,… • Family Days: met verschillende thema’s om uw personeel en familie samen te brengen. • Outdoor activiteiten: high rope, raften, klimmen, paintball, skydive, paardrijden, boogschieten,... • Meetings: in een opblaasbal, airstream, roadtrip, zalen met meerdere animaties mogelijk zoals bijvoorbeeld een striptekenaar... • Catering: meerdere formules mogelijk nagelang u smaak. • Overnachtingen: hotels, vakantiewoningen, kastelen, hutten, naargelang van uw voorkeur. CONTACT: arne@weventures.be • www.weventures.be FACILITEITEN: • Wellness, Golf • Kamers: 35 • Meeting rooms: 3 • Meetingcapaciteit: 200 • Andere facilititen: Wellness - Golf CONTACT: meetings@naxhelet.be www.naxhelet.be

De restauranttip van aGenDa MaGaZine cécila ••• Mélanie Englebin is een jonge chef met grote ambities. Dat zie je meteen aan de bijna militaire discipline waarmee ze elke shift vanuit de open keuken in haar restaurant tot een goed einde brengt. Restaurant Cécila bestaat nog maar sinds vorige zomer, maar op enkele maanden tijd wist Englebin met haar modernistische gerechten de harten te veroveren van haar klanten, die zich voor de gelegenheid graag tussen de toeristische restaurants begeven. Wie er wil gaan eten, kan maar best op voorhand reserveren. Een kaart heeft Cécila niet: iedere dag presenteert Englebin een menu met een voor- en hoofdgerecht (24 euro). Wie in een avontuurlijke bui verkeert, kan opteren voor een alternatief: een surprisedriegangenmenu (44 euro) waarbij de chef carte blanche krijgt. Een belangrijke kanttekening: voor een snelle, efficiënte lunch ben je hier niet aan het juiste adres. Hier wordt ’s middags met evenveel zorg gekookt als ’s avonds. Dat is een minpunt voor de gehaaste kantoorbediende, maar een zegen voor wie de tijd kan opbrengen. Of u kunt ’s avonds gaan, dan betaalt u 49 euro voor drie gangen, of 67 euro voor vijf gangen. Wij kregen als voorgerecht een tartaar van ombervis voorgeschoteld met verse munt, sojabonen en een espuma van oester, kunstig gepresenteerd op een langwerpig bordje met veel oog voor kleur en detail. Zeer verfijnd en lekker, met een extra zilte toets dankzij de espuma. Ook het hoofdgerecht was een heus plaatje: we kregen een filet van zwarte koolvis, gegaard op lage temperatuur, geserveerd met een branAGENDA is het uitmagazine van Brussel. Met een handige kalender, het filmprogramma en artikels over muziek, theater, tentoonstellingen, restaurants en nog veel meer. Neem het gratis drietalige magazine mee uit een van de verdeelpunten in de stad, of ontvang het samen met Brussel Deze Week bij u thuis of op het werk. Mail uw adres naar abo@bdw.be. dade, peterselie en espuma van kardemom, op een bedje van gekonfijte ajuinen en spinazie. Ook dit gerecht kon ons ten zeerste bekoren met zijn weldoordachte smakencombinatie, en was eveneens een streling voor het oog. Onze enige bedenking was dat de portie vrij beperkt was, zelfs voor een lunch, maar dit compenseerden we door er wat meer brood bij te eten. En voor deze prijs kun je zeker niet klagen! karolien merchiers Info Hoedenmakersstraat 16 , Brussel 02-503.44.74, www.restaurantcecila.com gesloten za (lunch), zo & ma Voor meer restauranttips: agendamagazine.be © Saskia Vanderstichele

From left to right : David Lloyd George, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau and Woodrow Wilson. IMPRESSION OF A BRIT “The Greeks are getting too much” History does not repeat itself. It stutters. Here is a record, faithfully transcribed by Harold Nicolson (HN), of high-level negotiations in the aftermath of the First World War (1914-1918). The other protagonists in this remarkably laid-back discussion are David Lloyd George, British Prime Minister (LlG), A J Balfour, British Foreign Minister (AJB), Georges Clemenceau, French Prime Minister (GC), Woodrow Wilson, President of the United States (PW), Vittorio Orlando, Italian Prime Minister (VO) and Giorgio Sonnino, Italian Foreign Minister (GS). Richard Hill "M ay 13, Tuesday [1919] - Go round to the Rue Nitot. We first go up to AJB's flat and then down to Lloyd George's flat. Barnes, the Labour minister attached to our delegation, is there. He is interested in the Adriatic for some odd reason. We then move into the dining room. I spread out my big map on the dinner table and they all gather round. “We are still discussing when the flabby Orlando and the sturdy Sonnino are shown into the dining room. They all sit round the map. The appearance of a pie about to be distributed is thus enhanced. LlG shows them what he suggests. They ask for Scala Nova as well. 'Oh, no!' says LlG, 'You can't have that – it's full of Greeks!' He goes on to point out that there are further Greeks at Makri, and a whole wedge of them along the coast toward Alexandretta. 'Oh, no,' I whisper to him, 'there are not many Greeks there'. 'But yes,' he answers, 'don't you see it's coloured green?' I then realise that he mistakes my map for an ethnological map, and thinks the green means Greeks instead of valleys, and the brown means Turks instead of 72 BECI - Brussel metropool - september 2015 mountains. LlG takes this correction with great good humour. He is as quick as a kingfisher. Meanwhile Orlando and Sonnino chatter to themselves in it is not clear whether in return they will abandon Fiume and Rhodes. We get out the League Covenant regarding Mandates. We observe that this article provides for ‘the consent and wishes of the people concerned’. They find that phrase very amusing. Orlando's white cheeks wobble with laughter and his puffy eyes fill with tears of mirth. We agree to put it all down on paper. I leave with Balfour... ... The door opens. A heavily furnished study with my huge map on the carpet. Bending over it (bubble, bubble, toil and trouble) are Clemenceau, LlG and PW. They have pulled up armchairs and crouch low over the map. LlG says – genial always – 'Now, Nicolson, listen with all your ears.' He then proceeds to expound the agreement which they have reached. I make certain minor suggestions. I also point out that they are cutting the Baghdad Railway. This is brushed aside. PW says, ‘And what about the islands?’ ‘They are,’ I answer firmly, ‘Greek islands, Mr. President.’ ‘Then they should go to Greece?’ HN: ‘Rather!’ PW: ‘Rather!’ Anyhow I am told to go off and draft resolutions at once. Clemenceau says nothing during all of this. He sits at the edge of his chair and leans his two blue-gloved hands down upon the map. More than ever does he look like a gorilla of yellow ivory. I dash back to the Astoria and dictate resolutions. They work out as follows: (1) Turkey to be driven out of Europe and Armenia. (2) Greece to have the Smyrna-Aivali Zone and a mandate over most of the Vilayet of Aidin. (3) Italy to get a mandate over South Asia Minor from Marmarice to Mersina, plus Konia. (4) France to get the rest. It is immoral and impracticable. But I obey my orders. The Greeks are getting too much." Just a month earlier, at the Paris Peace Conference, David Lloyd George had called for “the restoration of Belgium, Serbia and Montenegro”, the three countries occupied by the Central Powers in WWI ●

COMMUNITY Deze keer is BECI te gast in het eco-vriendelijk gebouw van Cameleon in Woluwe. Het staat in de E-mag Na een introductie door de voorzitter zal de heer Augustin de strategie van Cameleon toelichten. BECI hoopt u op de avond te mogen verwelkomen met een mix van inhoud, een kwalitatief walking dinner en intense networking. Meer informatie en inschrijvingen op www.beci.be. LEDEN TREFPUNT Diversiteit: en u? Mobiliteit: welke richting? Voordelen voor de kleintjes Sociale verkiezingen: fouten die u zeker moet vermijden Een jaar later… Te koop? Putten, overal putten Een nieuwe kijk op uw beleid Deze artikels staan ook op onze website: www.beci.be/newsletter/e_mag NEWS Zinner Circle op 22 september Na de succesvolle Zinner met Dixie Dansercoer in het voorjaar heeft BECI het genoegen u aan te kondigen dat de volgende editie doorgaat op dinsdag 22 september vanaf 18u. Iedereen is welkom maar het principe van de Zinner Circle is 'hier spreekt men Nederlands'. Settle & Connect: een nieuwe platform voor Expats Bright Expats bestaat uit 5 vrouwen die allemaal het Expat leven hebben gekend en voortdurend hun diensten willen verbeteren om Expats volop van hun ervaring te laten genieten. Settle & Connect (www.settleandconnect.com) is een kwalitatief informatieplatform, waar ervaringsdeskundigen concrete informatie en adviezen leveren als antwoord op de vragen die Expats zich stellen bij de drie belangrijkste fasen van de transitie: het nemen van de beslissing, het vertrekken en het thuis voelen. Verhuizen is een van de meest stresserende momenten in het leven. Voeg er een nieuw land en een nieuwe professionele uitdaging aan toe en de stress is overal aanwezig. Vanaf vandaag krijgen Expats en HR via Settle & Connect een breed scala aan antwoorden op veel gestelde vragen, toegang tot gepersonaliseerde assistentie, en de kans om het meeste uit de Expat ervaring te halen. Info : Bright Expats, Avenue de Broqueville 40, 1200 Brussels www.brightexpats.com • www.settleandconnect.com Eléonore van Rijckevorsel • eleonore@brightexpats.com 0493 19 30 32 BrightExpats BECI - Brussel metropool - september 2015 73

En als u het was… NEWS Een activiteit buiten het maatschappelijk doel uitoefenen: wat zijn de risico’s? De heer J. S. staat al negen jaar aan het hoofd van een bvba die aan management consulting doet. Vandaag zou hij echter een totaal andere activiteit willen uitoefenen. Hij is voorzichtig en stelt vast dat de bewoording van het maatschappelijk doel van zijn bvba hem belet een nieuwe activiteit uit te oefenen. Om te bestaan moet elke handelsvennootschap een maatschappelijk doel bezitten. Dit is de activiteit die de vennoten samen gaan uitoefenen. Het maatschappelijk doel moet op een voldoende duidelijke manier worden verwoord. De beschrijving vermijdt echter best te restrictieve bewoordingen die de activiteiten onnodig zouden beperken, met het risico dat het maatschappelijk doel moet worden gewijzigd in geval van uitbreiding van deze activiteiten. Als u echter, zoals de heer S., een andere activiteit op gang wil brengen maar u het maatschappelijk doel nog niet hebt laten wijzigen, dan houdt u best rekening met de volgende aspecten: Als wordt afgeweken van het maatschappelijk doel, blijft de vennootschap aansprakelijk voor de handelingen van de zaakvoerders, voor zover kan worden bewezen dat derden ervan geïnformeerd waren dat deze handelingen buiten het maatschappelijk doel werden verricht – of ervan op de hoogte moesten zijn. Daarom zullen de verrichte handelingen niet als nietig worden beschouwd, maar kunnen de mensen die de vennootschap hierbij hebben betrokken, aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een dergelijke overschrijding. Let ook op uw facturen! Het is normaal dat u de btw van uw facturen aftrekt, maar wees voorzichtig: als de factuur betrekking heeft op een activiteit die niet in het maatschappelijk doel vermeld staat, loopt u het risico om de bedragen te moeten terugstorten en hoogstwaarschijnlijk ook een boete te betalen. Niet vergeten: Als u beslist een nieuwe activiteit te gaan uitoefenen die buiten uw maatschappelijk doel valt, zorg dan zo snel mogelijk voor een aanpassing. Deze ingreep kost geld want ze vereist de tussenkomst van een notaris1 en een publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad2 Greenbizz: een verwezenlijking van de Architectes Associés In ons nummer van juni schreven we een artikel over de nieuwe ‘groene’ incubator Greenbizz, in de buurt van Tour & Taxis. Laten we hierbij vermelden dat het Greenbizz gebouw werd verwezenlijkt door het bureau Architectes Associés. Daoust behaalt het label ‘Ecodynamische onderneming’ Het Human Resources bedrijf Daoust heeft het label ‘Ecodynamische onderneming’ verkregen voor zijn sociale zetel in Brussel. Dit is een officiële erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Brusselse ondernemingen die intern een milieubeheer invoeren. Via haar Daoust Green programma, gelanceerd in 2012, heeft de onderneming vele ecologische uitdagingen gelanceerd en leidt ze verschillende acties rond mobiliteit, energiebeheer en afvalbeheer. Deze inspanningen worden nu beloond: het jurypanel heeft aan Daoust 2 sterren uitgereikt. Enkele cijfers: Daoust verminderde met 16% de CO² -uitstoot per km van haar wagenpark. Het elektrische verbruik van het gecertificeerde gebouw ligt tweemaal lager dan het gemiddelde gebouw uit dezelfde categorie. Het verbruik van verwarming ligt bij Daoust 3,5 lager dan de gemiddelde ratio in het Brusselse Gewest voor een gelijkaardig type kantoren. . Maar later kunt u daar heel wat ellende mee uitsparen. Richt u zeker tot het Ondernemingsloket voor meer informatie en verwittig zo nodig de btw-controle. Laila Nejar, juridisch adviseur bij BECI lne@beci.be ; 02 563 68 58 1 Behalve als uw vennootschap een V.O.F., een Comm. V of een CVOA is. Bij deze vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid vereist een wijziging van de statuten geen tussenkomst van een notaris. 2 Tarief op 1 maart 2015: 153,79 EUR. Sinds 2012 heeft Daoust haar klassement versterkt inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. De oprichting van een milieuzorgsysteem is een van de ankers van deze politiek, naast andere maatschappelijke bekommernissen die direct in lijn liggen met haar hoofdactiviteiten: human resources, de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de competenties van de werknemers en de werkzoekenden. Bovenop het behalen van het label voor de hoofdzetel trekt Daoust deze strategie door over het hele land, in elk JobCenter en in elk Daoust departement. In de toekomst voorziet Daoust om verder maatregelen te nemen in termen van verwarming, elektriciteit, mobiliteit, afvalsortering, keuze in benodigdheden en sensibilisering van haar leveranciers. B. Maindiaux

met de steun van Bezoek 4 OKTOBER VAN 10 TOT 17 U Thema 2015 Goed gevonden! Op zondag 4 oktober gooien meer dan 350 bedrijven in heel België opnieuw hun deuren voor je open. Je verneemt er hoe zij inspelen op de snel veranderende wereld om ons heen. Ze lanceren nieuwe producten en diensten, én werken aan hun eigen interne structuren. Kortom, uitvinders die zichzelf continu heruitvinden! Kom een kijkje nemen bij deze vernieuwende bedrijven op zondag 4 oktober van 10u tot 17u! Alle deelnemers vind je op www.openbedrijvendag.be. Ben je op zoek naar een (nieuwe) job of een stageplaats? Kom dan zeker ook even je licht opsteken! Download nu de Open Bedrijvendag app! www.openbedrijvendag.be union wallonne des entreprises

COMMUNITY NEWS De winnaars van de 7de MIC Boostcamp Your Brussels Business and Social Partner www.beci.be Yves Berquin (in het midden), laureaat van de Grote Boostcamp Prijs. customized services advice seminars networking trainings events De Grote Boostcamp Prijs (aangevuld met een smakelijke Innoviris Prize van 3.000 €) ging naar Yves Berquin voor zijn project Make It Real. Deze applicatie helpt ontwikkelaars van medische apparatuur hun documentatie te structureren en zodoende de nodige certificeringen te verkrijgen (ISO en FDA). De andere prijzen gingen naar Pierre Moens (Boostcamp Prize van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zijn project Buddy, waarmee u de verplaatsingen van uw hond heel nauwkeurig kunt volgen dankzij een op internet aangesloten halsband), Julie Cruyt (Boostcamp Audience Award voor haar project Space FiT, een applicatie om uw dagelijkse lichamelijke oefeningen te beheren), Vianney Veyrat (Grote Prijs Acceleration Program voor zijn project Ouat!, een webapplicatie voor een intuïtieve configuratie van complexe productieprocessen in de farmaceutische sector), Vincent Wautelet (Acceleration Program Prijs van het BHG voor FeasyMotion, een spinoff van de VUB en de ULB die zich inzet voor de rehabilitatie van verlamde personen via spelen met een 3D camera), en ten slotte Jonathan Rubinstein (Acceleration Program Audience Award voor zijn project Cocoon, een geogelokaliseerde applicatie die mensen met elkaar in contact brengt in functie van hun interesses). De finale van de zevende MIC Boostcamp, een project van het Microsoft Innovation Center Brussels, leverde op 16 juni de namen van de winnaars. De MIC Boostcamp is 4 maanden durend coaching programma om jonge ondernemers te helpen hun ideeën gestalte te geven. Sinds verleden jaar wordt het evenement, voor de meest gevorderde starters althans, aangevuld met een Acceleration Program in partnerschap met de Brusselse clusters Lifetech en Sofware, Impulse.brussels en Microsoft. Our partners make it possible.

COMMUNITY NEWS Is er nog een toekomst voor het assistantberoep? Secretary Plus, een dochteronderneming van USG People die zich toespitst op de selectie, outsourcing en opleiding van meertalige assistants, publiceerde een witboek: “Het assistantberoep: nog steeds de hoeksteen van de organisatie?”. De publicatie baseert zich op een enquête bij meer dan 1.600 managers en assistants. ven binnen deze professionele context waar verandering de enige constante is? De enquête bevestigt dat het beroep een toekomst heeft, maar wel complexer wordt. 78% van de assistants en 82% van de managers denken dat de technologie de functie boeiende toekomstperspectieven biedt. Zowel qua tijdswinst als qua verscheidenheid van het takenpakket. Het assistantberoep: nog steeds de hoeksteen van de organisatie? WHITE PAPER Slechts 17% van de assistants en 13% van de managers zijn van mening dat de technologie een negatieve impact zou kunnen hebben op de jobzekerheid en het voortbestaan van de functie. De respondenten schuiven de volgende top 3 competenties naar voor: kennis van digitale tools en nieuwe applicaties, capaciteit om aanzienlijke hoeveelheden informatie te verwerken en ten slotte talenkennis . Door de technologische ontwikkelingen werden steeds meer activiteiten geautomatiseerd. Bovendien worden dankzij nieuwe tools en applicaties heel wat taken efficienter uitgevoerd. Zullen assistants zich kunnen handhaMeer weten: https://www.secretary-plus.be/acties/ whitepaper. ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING BECI - Kamer van Koophandel Brussel vzw Onze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van BECI - Kamer van Koophandel Brussel die zal plaatsvinden in de vergaderzalen van de Louizalaan 500 op donderdag 1 oktober 2015 om 16.00 uur. Agenda ● Goedkeuring van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 1 oktober 2014 ● Verslag van de Raad van Bestuur ● Verslag van de Commissarisrevisor ● Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2014-2015 ● Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststelling van het bedrag van het lidmaatschapsgeld voor het boekjaar 2015-2016 ● Kwijting aan de Bestuurders en Commissarisrevisor ● Benoeming van de Raad van Bestuur ● Toespraak van de Voorzitter ● Uitreiking van de Medaille van BECI Thierry Willemarck Voorzitter BECI - Verbond van Ondernemingen te Brussel vzw Onze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van BECI – Verbond van Ondernemingen te Brussel die zal plaatsvinden in de vergaderzalen van de Louizalaan 500 op donderdag 1 oktober 2015 om 16.30 uur. Agenda ● Goedkeuring van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 1 oktober 2014 ● Verslag van de Raad van Bestuur ● Verslag van de Commissarisrevisor ● Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2014-2015 ● Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststelling van het bedrag van het lidmaatschapsgeld voor het boekjaar 2015-2016 ● Kwijting aan de Bestuurders en Commissarisrevisor ● Statutaire benoemingen ● Benoeming van de Commissarisrevisor ● Toespraak van de Voorzitter Thierry Willemarck Voorzitter BECI - Brussel metropool - september 2015 77

COMMUNITY TOETREDINGSAANVRAGEN DOOR VOORLEGGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR 4K Belux BVBA Joseph Jean Gossiauxlaan 10 - 1160 Brussel Nace: 1812001 - Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enz. d.m.v. offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz. 1813013 - Overige grafische activiteiten n.e.g. 46190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment afg. : Chloé Blieck ABdressage Balu Audrey NP De Frélaan 156 - 1180 Brussel afg. : Audrey Blau AG Insurance NV Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel Nace: 65112 - Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven afg. : Antonio Cano AG Insurance NV Nieuwbrug 17 - 1000 Brussel Nace : 65122 - Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven afg. : Antonio Cano Ag Insurance NV Kruidtuinlaan 20 - 1000 Brussel Nace : 65122 - Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven afg. : Antonio Cano Agence Etre BVBA Drève de Linkebeek 59 - 1640 Rhode Saint Genèse Nace : 7022001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. afg. : Dominique Poilpre AIB - AGO Jobs & HR NV Wolverstraat 23 - 8500 Kortrijk Nace : 78200 - Uitzendbureaus afg. : Eline Vanneste Alter and Go BVBA Rue Haute 39 - 1380 Lasne Nace : 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 85592 - Beroepsopleiding afg. : Philippe Herbiet Alternet - Comstrat NV Aakaai 6 - 1070 Brussel Nace : 62090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer afg. : Dominique Lambert Aya Asian Food BVBA Ropsy Chaudronstraat 24 - 1070 Brussel Nace : 4631901 - Groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen 4721001 - De kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit 47810 - Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen afg. : Zoubeir Zerrrouki Belgosweet BVBA Rue des Saules 52 - 1380 Brussel Nace : 10820 - Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 70220 - Overige advies78 BECI - Brussel metropool - september 2015 bureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg. : Guy Desseaux Bodet NV Zoning Nord Avenue Pasteur 19 - 1300 Wavre Nace: 46480 - Groothandel in uurwerken en sieraden 46693 - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 4777001 - De kleinhandel in uurwerken en horloges afg. : Laurent Vandebotermet Brussels Basketball VZW Paul Jansonstraat 20 - 1020 Brussel Nace : 93123 - Activiteiten van overige balsportclubs - afg. : Serge Crèvecoeur Building Management NV Kroonlaan 380 - 1050 Brussel Nace : 71122 - Landmeters 71209 Cross-The-Bridge VZW Huart-Hamoirlaan 48 - 1030 Brussel afg. : Olivier Brissaud Cruz Consulting / Cruz André NP Louizalaan 523 - 1050 Brussel afg. : André Cruz Digitweaks - Dmee Team BVBA Eugène Plaskylaan 201 - 1030 Brussel Nace : 59113 - Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilm 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 90012 - Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles afg. : Gaëtan Krop Dotremont Lawyers & Negociators BVBA Louizalaan 65 - 1050 Brussel Nace : 69101 - Activiteiten van advocaten afg. : Carl Dotremont - Overige technische testen en toetsen 81100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen afg. : Jean-François Puissant Baeyens Bureau Van Dijk Electronic Publishing NV Louizalaan 250 - 1050 Brussel Nace : 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 6311001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens afg.: Christophe Van de Walle Capture Création BVBA Prinses Elisabethlaan 20 - 1030 Brussel Nace : 18130 - Prepress- en premediadiensten 59111 - Productie van bioscoopfilms 73110 - Reclamebureaus afg. : Patrick Bombaert CDS Location NV Vaartdijk 8 - 1070 Brussel Nace : 7729301 - De verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten 82300 - Organisatie van congressen en beurzen 9319901 - Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden afg. : Vincent Vandergoten CityDepot NV Scheepvaartkaai 5 bus B - 3500 Hasselt Nace: 52290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten afg. : Marc Schepers Clusteo NV Mauricelaan 1 - 1050 Brussel Nace : 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 62030 - Beheer van computerfaciliteiten afg. : Emmanuel de Vinck Ergonomic BVBA Ransbeekstraat 230 - 1120 Brussel Nace : 4321102 - onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) 46510 - Groothandel in computers, randapparatuur en software 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's afg. : Charles Crespinet DRP - Droit de Rouler et de Parquer VZW Armand de Roostraat 15 - 1030 Brussel afg. : Jacques Deliege Dynamik HR BVBA Rue de Genval 12 - 1301 Bierges Nace : 6920102 - Verlenen van adviezen en vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke vertegenwoordiging) van clienten voor belastingsautoriteiten 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 82110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren afg. : Bérangère Bernard Edouard Moreels BVBA Waggebrug 8 - 9881 Bellem Nace : 13929 - Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 18200 - Reproductie van opgenomen media 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg. : Edouard Moreels El Aisati Ahmed NP Emile Delvastraat 136 bus 1 - 1020 Brussel Nace: 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 62030 - Beheer van computerfaciliteiten afg. : Ahmed El Aisati Emasphere NV Rue Victor Libbert 36H - 6900 Marche Nace : 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 62090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer afg. : Didier Vankeerberghen

COMMUNITY Euromi-Group BVBA Dapperenlaan 9 - 1200 Brussel Nace : 46213 - Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 46389 - Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 46460 - Groothandel in farmaceutische producten afg. : Raphael Makondika Facar Export BVBA Heyvaertstraat 40 - 1080 Brussel Nace : 4511101 - Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) 4511301 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) 45310 - Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen afg. : Fadia Farhat Finessebrands CVBA Eugene Plaskylaan 40 - 1030 Brussel Nace : 5920302 - de uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen. 7311001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media 74103 - Activiteiten van grafische designers afg. : Stijn Van Belle Fotozaza - André Isabelle NP Avenue de la Bourse 14 - 1300 Limal Nace : 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 63120 - Webportalen afg. : Isabelle André Fresh Lane BVBA Waterloosesteenweg 225 - 1060 Brussel Nace : 78200 - Uitzendbureaus 97000 - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel afg. : Magdalena Osmolska Fulgor Immo NV Livornostraat 45 - 1050 Brussel Nace : 63110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 68100 - Handel in eigen onroerend goed 82190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren afg. : Daniel Petre Gentiane Steen NP Van Eyckstraat 50 bus 13 - 1000 Brussel Nace : 47890 - Markt- en straathandel in andere artikelen 47910 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 5811001 - de uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz. afg. : Bernadette Hernalsteen GetSmily NV Rue Louis de Geer 6 - 1348 Louvain-La-Neuve afg.: David Hachez- David Frenay GFINE - Gestion, Finance & Informatique BVBA Generaal Baron Empainlaan 29 - 1150 Brussel Nace : 63910 - Persagentschappen 6920101 - Invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven afg. : Robert Francq Hayasei NVBA Quai Duperré 40 - 17000 La Rochelle - France afg.: Mohamed Zahhar Horecon NV Albert I Laan 104 - 8670 Oostduinkerke Nace: 64200 - Holdings 66300 - Vermogensbeheer 68100 - Handel in eigen onroerend goed - afg. : Aurélie Beghin Instruments Engineering Company BVBA Louizalaan 367 - 1050 Brussel Nace : 46190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 71121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters afg. : Larry Kalala M'Bay Integrate-IT - 2 the Point- Internet Solutions Company BVB Vijverslaan 96 - 1780 Wemmel Nace : 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 63110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten afg. : Yves Roman Inter Beton NV Terhulpensesteenweg 185 - 1170 Brussel Nace : 23630 - Vervaardiging van stortklare beton 23640 - Vervaardiging van mortel 23690 - Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement afg. : Thierry de Bonnet Isabelle Leclercq Design BVBA Wilderoselaarslaan 4B - 1180 Brussel Nace : 4615001 - handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 71112 – Interieurarchitecten 74104 - Activiteiten van interieurdecorateurs - afg. : Isabelle Leclercq Kokcinelo VZW Zandbakstraat 14 - 1160 Brussel afg. : Alan Keepen La Chrysalide Consulting BVBA Parvis Sainte-Alix 51 - 1150 Brussel Nace : 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 7022003 - Algemene audit-activiteiten - 78100 - Arbeidsbemiddeling afg. : Natacha Van Hove La Pergola NV Houba de Strooperlaan 783 - 1020 Brussel Nace: 56101 - Eetgelegenheden met volledige bediening 5610101 - restaurant van het traditionele type 56301 - Cafés en bars afg. : Romuald Dethye Lacolhine BVBA François Gaystraat 160 - 1150 Brussel Nace : 62020 - Computerconsultancy-activiteiten - 63110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg. : François de Lhoneux Le Petit Nuage NP Belliardstraat 192 - 1040 Brussel Nace : 47810 - Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen afg. : Yoan Argence Leyton Belgium NV Lloyd Georgelaan 7 - 1000 Brussel Nace : 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg. : Jean-François Le Foll Marilyne Communication BVBA Lambermontlaan 131A - 1030 Brussel Nace : 1814001 - Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. 74103 - Activiteiten van grafische designers afg. : Orlando Bordignon MCM & Partners CVA Zandstraat 10 - 8300 Knokke-Heist Nace : 6420011 - Managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg. : Beatrice Moës Montea Comm. VA Ninovesteenweg 198 - 9320 Erembodegem Nace: 41102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 6499905 - Financiële instellingen, n.e.g. 68201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen afg. : Jo De Wolf Moreaux Vincent NP Avenue des Hortentias 35 - 1300 Limal Nace : 69201 - Accountants en belastingconsulenten 69202 - Boekhouders en boekhouders-fiscalisten afg. : Vincent Moreaux NanoMegas BVBA Edmond Machtenslaan 79 - 1080 Brussel Nace: 2611003 - de vervaardiging van elektronisch geintegreerde schakelingen en micro-assemblages 2651002 - Vervaardiging van niet-optische microscopen en diffractieapparaten 72190 - Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied afg. : Laurent Fortune Natixis Bank SETR Louizalaan 120 - 1050 1050 Brussel Nace : 64999 - Overige financiële dienstverlening 6499905 - financiële instellingen, n.e.g. 66110 - Beheer van financiële markten afg. : Laurence May Nestlé Waters Marketing & Distribution SETR Birminghamstraat 221 - 1070 Brussel Nace : 3530002 - Productie en distributie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden 46349 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment afg. : Emmanuel Gruffat NewB CV Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel Nace : 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg. : Dirk Coeckelbergh BECI - Brussel metropool - september 2015 79

COMMUNITY TOETREDINGSAANVRAGEN DOOR VOORLEGGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR Ogilvy Group Belgium NV Kantersteen 47 - 1000 Brussel Nace : 73110 - Reclamebureaus afg. : Ann Maes Olivier Delcros NP Höllstrasse 15 - 77694 Kehl - Germany afg. : Olivier Delcros Osborne Clarke CVBA Marnixlaan 23 - 1000 Brussel Nace : 69101 - Activiteiten van advocaten afg. : Thierry Viérin Oserix NV Rue de Jumet 83 - 6041 Gosselies Nace : 4614006 - Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector 7120901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier afg. : Philippe Tessely Peeping Tom VZW Zwarte Vijversstraat 97 - 1080 Brussel Nace : 90012 - Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles afg. : Quentin Legrand PickMeUp BVBA Londenstraat 60 - 2000 Antwerpen Nace : 46510 - Groothandel in computers, randapparatuur en software 58290 - Overige uitgeverijen van software 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie afg. : Olivier de Clercq Pixxan BVBA Georges Huygensstraat 28 A - 1160 Brussel Nace : 18200 - Reproductie van opgenomen media 61900 - Overige telecommunicatie 77292 - Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur afg. : Nicolas Borlee Production NV Place Favresse 47 - 1310 La Hulpe Nace : 74300 - Vertalers en tolken afg. : Jérôme Legris Putmans Amélie - Racin Communications Dendermondsestraat 168 - 1083 Bruxelles Nace : 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 7311004 - Het ontwerpen van publicitaire films 85592 - Beroepsopleiding afg. : Amélie Putmans Reeleda BVBA Jakob Jordaensstraat 22 - 1000 Brussel Nace : 3212101 - Bewerking van diamant (inclusief industriediamant) : zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enz. 4676101 - De groothandel in ruwe en bewerkte diamant afg. : Diowo Shomba Rever Cible BVBA Brugmannlaan 183 - 1190 Brussel afg. : Abdel Hamid Maher Sultan Samskara Transmission NP Huart Hamoirlaan 138 - 1030 Brussel Nace : 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations 80 BECI - Brussel metropool - september 2015 en communicatie 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg. : Hélène Feuillat Sayin Nazife-Burcu NP Charles Meertstraat 76 - 1030 Brussel afg. : Nazife-Burcu Sayin Size Communication NV Lion Office Center Chaussée de Nivelles 81-83 - 1420 Braine-l'Alleud Nace : 73110 - Reclamebureaus 73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus afg. : Bruno van Marsenille Space Builders & Designers Obour Building Salah Salem 2 - Cairo - Egypt afg. : Salma Shamseldin Start People Uccle NV Terhulpensesteenweg 1 - 1180 Brussel Nace : 78200 - Uitzendbureaus afg. : Aurélie t'Kint de Roodenbeke Stratos BVBA Jacques Rayéstraat 20 - 1030 Brussel afg. : Daniel Galle Stravigo BVBA Valerius de Saedeleerlaan 1 - 9830 Sint-Martens-Latem Nace : 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering - afg. : Evelyne Schöller TAG bxl BVBA Vossenstraat 1A - 1000 Brussel Nace : 47787 - Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 4779101 - De kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen afg. : Johanna Suo Tensy - Syrbain Cellier NP Terkamerenlaan 42 - 1050 Brussel afg. : Syrbain Cellier The Bridge BVBA Koningin Astridlaan 237 bus 1 - 1950 Kraainem Nace : 68311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 68312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 81100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen afg. : Anne Cipolla The Good Chocolate Company BVBA Gulden Vlieslaan 24 - 1050 Brussel Nace : 4617001 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 46370 - Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 47242 - Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels afg. : Jennifer Moriconi The Liberty Company BVBA Landsroemlaan 6 - 1081 Brussel Nace : 64200 - Holdings 73110 - Reclamebureaus 82300 - Organisatie van congressen en beurzen afg. : Jolanda Van Beek U-Drive CVOA Axisparc Fond Cattelain 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert afg. : Jean-Claude Franck Upscale Distribution Saturnelaan 2 A - 1180 Brussel afg. : Pierrick Vin V'Ro TV - Rocha Veronica NP Rue des Passereaux 2 - 1480 Tubize afg. : Veronica Rocha Wibee BVBA Rue de la Boisette 13 - 1340 Ottignies Louvain-la-Neuve Nace : 77110 - Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) afg. : Pierre Oldenhove WJT International BVBA Victor Govaerslaan 11 - 2170 Antwerpen Nace : 52100 - Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 52290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten 5229031 - Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren afg. : Wissam Charwani Xperthis Group NV Aarlenstraat 53 - 1040 Brussel Nace : 46510 - Groothandel in computers, randapparatuur en software 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 62030 - Beheer van computerfaciliteiten afg. : Melchior Wathelet Ypsilonn CVBA Rue Morel 4 - 7500 Tournai Nace : 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging afg. : Fanny L'erario

AGENDA 25.09.2015 Een nieuwe aanpak van uw mobiliteitsbeleid * Strategie en beheer 16.09.15 60’ chrono : La sécurité informatique vous concerne aussi * 23.09.2015 Big Data, Big Challenge : comment le Big Data peut améliorer votre quotidien et vous offrir de nouvelles opportunités * Management & RH, Personal improvement 22.09.15 Présentez-vous, présentez un projet, un concept en 120 mots ou 45 secondes ou l’Elevator Pitch * 30.09.15 Intelligence émotionnelle * ➜ Brigitte van der Mensbrugghe +32 2 643 78 30 – bvdm@beci.be Sociale wetgeving 02.10.2015 en 14.01.2016 Sociale verkiezingen: potloden slijpen! 05.10.2015 Dispenses de versement de précompte professionnel et inspections : points d’attention et sécurisation * 06.10.2015 Comment faire face à un besoin urgent en compétences spécialisées et temporaires ? * 15.10.2015 Les recherches juridiques sur internet * 23.10.2015 BECI HR Lunch 09.11 en 16.11.2015 Négociation avec les syndicats : atelier pratique * ➜ Frédéric Simon +32 2 643 78 17 – fs@beci.be Milieu, stedenbouw, mobiliteit 10 en 11.09.2015 Les fondamentaux du management environnemental * 17.09.2015 Stop au gaspi * 16.09.2015 Infrastructure Club for Africa – Ervaringen en nieuwe ontwikkelingen van Brussels Airlines in Afrika 16.09.2015 Matchmaking event – For Arch – Bouw – Praag 22.09.2015 Matchmaking event – Polagra Food – Poznan 22.09.2015 De zes onderhandelingstechnieken gebruikt in de wereld 24.09.2015 Individuele ontmoetingen met de douaneattachés van de ‘BRICS’-landen 28.09.2015 Matchmaking event – EU Food Tourism event Expo 2015 – Milaan 29.09.2015 Matchmaking event – EU-Asean days Expo 2015 – Milaan 1.10.2015 Rencontres d’affaires avec une délégation marocaine de la Chambre de Commerce Belgo-marocaine * 22.10.2015 Mobiliteit: Meer werknemers op de fiets 23.10.2015 Uw onderneming, een bron van energie* ➜ Erick Thiry +32 2 643 78 36 - eth@beci.be Diversiteit Van 0.10 tot 27.10.2015 Diversity Management 10.11.2015 Heeft uw bedrijf geloof? Evenwicht tussen redelijke accommodaties en belang van uw bedrijf 24.11.2015 10 regels voor het soort van geslacht in bedrijfsmanagement ➜ Bouchra El Mkhoust +32 2 643 78 20 - bem@beci.be 5.10.2015 Zaken ontmoetingen met een Poolse delegatie – Voedingssector 13.10.2015 Exportation de produits à usage civil et militaire : licence et sanctions de l’Union européenne * 13.10.2015 Matchmaking event – Anuga 2015 – Keulen 16.10.2015 Matchmaking event – Baltic Fashion & Textile – Vilnius 23.10.2015 Matchmaking event – European Fair for Entrepreneurial Finance - Brussel 27.10.2015 Appels d’offre et marchés publics européens : saisissez les opportunités ! * 27.10.2015 Matchmaking event – Dual use technologies – Sevilla 18.11.2015 Matchmaking event - Food Matters Live - Londen ➜ Beci’s International Department +32 2 643 78 02 - sso@beci.be 10.09.2015 Afterwork 14.09.2015 CEO Meeting – Delen Private Bank 15.09.2015 Speed Business Lunch 22.09.2015 Zinner Circle 20.10.2015 Brussels Meets Brussels – Smart Human. Smart City. 05.11.2015 Afterwork ➜ Beci Events +32 2 643 78 13 – events@beci.be *De voertaal van deze opleiding is Frans maar alle documentatie is ook in het Nederlands beschikbaar. BECI - Brussel metropool - september 2015 81

OP 100% VAN DE OPTIES www.professional.peugeot.be FIFTY-FIFTY aanbieding geldig op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires, voor elke bestuurder van een bedrijfswagen waarvan het bedrijf in België een bedrijfsnummer of in het Groothertogdom Luxemburg een BTW-nummer heeft, en waarvan het voertuig (tot 3,5 T MTG) gebruikt wordt door het bedrijf en ingeschreven staat op naam van het bedrijf. 26 3,1 - 5,6 L /100 KM 82 - 134 G /KM Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be AANBIEDING

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
Home


You need flash player to view this online publication