0

Nr 28 - Oktober 2017 het maandblad van de Brusselse ondernemingen Onderwijs en vorming Onderwijs en vorming Werk verandert steeds sneller P.26 Werk verandert steeds sneller P.26 bedrijfswereld P.38 FOCUS FOCUS New Ways of Learning P.32 ‘Pacte d’Excellence’ en de rol van de New Ways of Learning P.32 Diversiteit in de Diversiteit in de onderneming P.40 onderneming P.40 Philippe Close: “Brussel moet winnen!” P.12 Week van de Overdracht 23-27 OKTOBER P.51 ISSN 2406-3711

LUXURY FOR THE LONG-HAUL. Enjoy 180° flat-bed seats with direct aisle access and premium dining and entertainment options in Delta One® DELTA.COM . © 2017 Delta Air Lines, Inc.

WOORD VOORAF Brussel opnieuw uitvinden Het jaarverslag dat we verleden maand publiceerden, droeg deze titel al. Het is de leidraad van het project The Cham, dat wij in het verslag presenteerden en waarmee de Kamer van Koophandel haar opdrachten een nieuwe dimensie wenst te geven, ten voordele van de leden. Brussel opnieuw uitvinden is echter ook onze ambitie voor de stad die ons nauw aan het hart ligt. Alles ‘from scratch’ herbeginnen? In geen geval! Brussel is een vindingrijke stad waarvan we de troeven graag in de verf zetten: het internationale statuut, de economische dynamiek, de multiculturele eigenheid, de levensstijl … Allemaal benijdenswaardig. Maar ook de zwakke kanten kennen wij maar al te goed. Wij beschouwen ze als kansen om de aantrekkelijkheid te verhogen, de levensstandaard van de inwoners te verbeteren en de context positiever te maken voor de ondernemingen. Tenminste als daar werk van wordt gemaakt … Laten we voorrang geven aan de mobiliteit, met de uitbreiding van de metro, de afwerking van het GEN, de aanleg van ontradingsparkings en de promotie van zachte mobiliteitsmiddelen, van elektrische voertuigen en van gedeelde wagens. Er blijft op dit vlak nog zoveel te doen, want mobiliteit is echt de grootste handicap van onze stad. Wat de digitalisering betreft, hinkt Brussel achterop in de groep van de Smart Cities. We zitten met onontgonnen datamijnen die we best zouden delen om verplaatsingen, het gebruik van hulpbronnen en de diensten aan de bevolking te verbeteren. Dit vereist eerst en vooral een modernisering van het telecommunicatienetwerk, dat niet meer beantwoordt aan de behoeften van een internationale hoofdstad. Het beleid? Dit wordt het thema van ons volgend Brussels Meets Brussels event. Er zal een aantal taboes openlijk moeten worden aangekaart om Brussel, zijn inwoners en zijn ondernemingen het efficiënte openbaar bestuur te gunnen dat ze verdienen. Wij zijn voorstanders van een dergelijk debat. En ten slotte ons imago. Internationale rangschikkingen bewijzen dat Brussel beter kan scoren in de lijst van de belangrijke steden. De uitstraling van Brussel hangt af van onze nooit aflatende inzet om het imago van de stad te promoten. De Brusselse ondernemingen kunnen daartoe bijdragen. Natuurlijk zitten we nog met vraagstukken als fiscaliteit, werkgelegenheid, vorming, stedenbouw en milieu, die ook van belang zijn voor de bedrijfswereld. Er kan dus nog enorm veel worden verbeterd! Mijn opvolger zal deze taak nu moeten verderzetten, met de steun van onze leden en onze teams, om een steeds hernieuwde ambitie in stand te houden: “er voor zorgen dat mensen graag in Brussel leven en werken”. Ik wens hem van harte alle succes toe! Thierry Willemarck, Voorzitter van BECI BECI - Brussel metropool - oktober 2017

INHOUD 4 Digest 10 BECI online Think Tank 12 Philippe Close: “Brussel moet winnen!” 14 Vóór of tegens ociale vermenging in het inschrijvingsdecreet 16 Trop is te veel! Internationaal 19 Brexit maakt de Londense Kamer van Koophandel niet gelukkig 20 Innovatie om internationaler en competitiever te worden Topic: onderwijs en vorming 23 Actiris en Bruxelles Formation sleutelen aan knelpuntberoepen 26 Werk verandert steeds sneller 29 In een oogopslag: overzicht van de arbeidsmarkt in het Brusselse Gewest 30 Self-made (wo)men in Brussel 32 The new ways of learning 36 Professionals die hun specialiteit onderwijzen 38 ‘Pacte d’Excellence’ en de rol van de bedrijfswereld Focus: diversiteit in de onderneming 40 Divers personeel levert betere diensten 42 Discriminatie bij de aanwerving: ontraden of dwingen? 44 Een vluchteling aanwerven? Dat kan! 45 50s@Work in Brussels, 3e editie! Dynamiek 46 Transitie: zuurstof van groenwanden 48 Starter: Isatio, de stoffen voorbij 51 Week van de bedrijfsoverdracht Community 53 BrusselsLife: Al wat u moet zien en weten in Brussel 56 Het BECI nieuws in beeld 58 Toetredingsaanvragen 59 Agenda 60 Index KAMER VAN KOOPHANDEL & VERBOND VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL Brussel Metropool Nr 28 - Oktober 2017 In november: Internationale handel Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx – owillocx@beci.be Louizalaan 500 - 1050 Brussel T +32 2 648 50 02 - F +32 2 640 93 28 www.beci.be Redactie Media Coordinator Emmanuel Robert - er@beci.be Hebben meegewerkt aan dit nummer: Barbara Andreani, Johan Debière, Olivier Debray, Didier Dekeyser, Vincent Delannoy, Ophélie Delarouzée, Gaëlle Hoogsteyn, Julien Ide, Victor Lepoutre, Cédric Lobelle, Philippe Remacle, Guy Van den Noortgate, Peter Van Dyck et Morgan Van Cleven. Opmaak & druk db Group.be Vertaling Litteris Abonnementen Prijs: 80 € voor 10 nummers Info: er@beci.be – T +32 2 643 78 44 Publiciteit Brussel Metropool /Bruxelles Métropole wordt maandelijks door meer dan 23.000 decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: 15.500 ex. Inlichtingen en reservaties Anne Schmit – T +32 2 563 68 53 F +32 2 640 93 28 – asc@beci.be Membership Emilie Croin – T +32 2 643 78 08 F +32 640 93 28 – ecr@beci.be Lid van BRUXELLES ENVIRONNEMENT ENTREPRISE DYNAMISCHE ECO LEEFMILIEU BRUSSEL ONDERNEMING DYNAMIQUE label n. 2014/351/2 10-32-2225 PRINTED ON TCF PAPER

part of a new city Ontdek onze fietsleasing op kbcbrussels.be/mobility V.U. : KBC Group NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel.

NEWS DIGEST Befimmo investeert 450 miljoen in de Brusselse Noordwijk Vastgoedgroep Befimmo investeert binnenkort 450 miljoen euro in twee grootschalige projecten die de Brusselse Noordwijk een nieuw gezicht zullen geven: de bouw van het Quatuor gebouw en de herinrichting van de WTC I en II torens. kantoorruimtes - als coworkingruimtes ingericht worden. Silversquare @Befimmo is van plan om in de komende twee jaar vier tot vijf ruimtes te ontwikkelen. De eerste 4.000 m² voor coworking worden ingericht in het Triomf-gebouw. De opening is gepland voor het eerste trimester 2018. Informatie: www.befimmo.be Bezoek van de Koning aan de Vroegmarkt Op 14 september 2017 kwam Koning Filip bij dageraad naar de Vroegmarkt van Brussel (Mabru), op een steenworp van het koninklijk paleis van Laken. De Koning ontmoette er een tiental handelaars, gespecialiseerd in fruit, groenten, wild en gevogelte, producten van de zee en zuivelproducten. Hij sprak er met de actoren Het nieuwe ‘Quatuor’ gebouw (60.000 m² - zie foto) is gelegen op de hoek van de kleine ring en van de Koning Albert II-laan en zal de huidige Noord Building vervangen. De vergunning is afgeleverd en de werken zouden begin 2018 moeten starten. De oplevering zal gespreid worden over 2020 en 2021. Befimmo tekende nu al een huurovereenkomst van 15 jaar met Beobank, terwijl deze pas over meer dan drie jaar zal ingaan. Dit akkoord betreft de huur van een toren van 22.000 m². Deze transactie is een tastbaar teken van het vertrouwen dat grote huurders hebben in de toekomst van de Noordwijk. De World Trade Center I en II worden nu volledig herbekeken en streven twee doelstellingen na: de gebouwen moeten enerzijds stroken met de evoluerende verwachtingen van de gebruikers, maar anderzijds moeten ze ook zelf bijdragen tot de evolutie en de herleving van de onmiddellijke omgeving. Het nieuwe project zou dezelfde totale oppervlakte behouden als nu (110.000 m²). De kantooroppervlakte zou verminderd worden ten gunste van andere bestemmingen, zoals woongelegenheid. De mix van functies zal zorgen voor een omgeving die zich goed leent tot de uitbouw van een echt buurtleven. De vergunningsaanvragen zouden in de loop van het tweede kwartaal van 2018 worden ingediend en de werkzaamheden zouden van 2020 tot 2023 duren. Befimmo sloot bovendien een strategisch partnerschap met de firma Silversquare, de Belgische leider in coworking. De meest geschikte ruimtes in de gebouwen van Befimmo zullen - complementair met de klassieke 4 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 van het project DREAM (Distributie en Recuperatie van Etenswaren van Mabru). Dit project met het OCMW als overkoepelend orgaan laat toe om op de Vroegmarkt dagelijks meer dan een ton nog eetbare onverkochte goederen op te halen die vervolgens herverdeeld worden over een tiental verenigingen. Voor de Koning was dit eveneens de gelegenheid om één van de hofleveranciers van wild en gevogelte te bezoeken, nl. het familiebedrijf W&H, sinds 1987 geinstalleerd op de markt. De Koning sloot zijn bezoek af met een Brussels ontbijt samen met enkele jonge ondernemers van de Vroegmarkt. Directeur Laurent Nys verheugt zich om het bezoek van de Koning: “Het is voor ons zeer belangrijk om dit platform te laten kennen dat noodzakelijk is voor de tewerkstelling in het Brusselse Gewest (400 tot 500 personen direct op de site) en voor de voedselvoorziening zowel in het Gewest als in het hele land. Eens zo belangrijk nu het Gewest bevestigde dat de activiteiten van de markt tot 2042 op de huidige site zouden blijven.” Dit bezoek vond plaats net voor een opendeurdag dat meerdere duizenden mensen naar Mabru lokte. Informatie: www.mabru.be

NEWS DIGEST L E D E N T R E F P U N T KMO’s, implementeer uw webmarketing 75% van de consumenten zoeken op internet voordat ze iets aankopen. Efficiënte digitale aanwezigheid is dus een absolute noodzaak. Het team van AdMax luistert naar uw behoeften, werkt resultaatgericht en begeleidt u op lange termijn. Wij ontwikkelen web-oplossingen die u zaken dynamiseren. Wij trachten situaties steeds vanuit het standpunt van de klant te onderzoeken om inzicht te krijgen in zijn motivaties en zijn keuzes. ◗ Wij ontwerpen overtuigende en ‘responsive’ websites, compatibel met een grote verscheidenheid aan schermen, van smartphone tot desktop. ◗ Wij ontwikkelen systemen om verkeer naar uw website aan te trekken: SEO, online reclame (Google Adwords, Facebook Advertising) en e-mailingcampagnes. ◗ Wij zorgen voor uw offline grafische creaties: flyers, borden, belettering van wagens enz. Onze ambitie: uw digitale partner worden Voor meer informatie kunt u terecht op www.admax.be info@admax.be Zoek je adressen van de overheid voor eenmalige mailings of periodieke bedrijfscommunicatie ? Kringloopeconomie: Irisphere op het Web Brusselse ondernemingen en verenigingen die geïnteresseerd zijn in kringloopeconomie, vinden op de gloednieuwe website van Irisphere niet enkel informatie maar ook begeleiding voor hun eigen projecten. Irisphere wordt gecoördineerd door citydev.brussels, met de hulp van een twaalftal regionale partners, waaronder Beci. Dit Brusselse programma biedt begeleiding, netwerking en communicatie in het domein van de kringloopeconomie. Het maakt deel uit van het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie (GPCE), geniet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en loopt tot in 2021. De deskundige partners van Irisphere ondersteunen de Brusselse ondernemingen bij het identificeren en de exploitatie van economische uitzichten tussen ondernemingen, om duurzame partnerschappen te ontwikkelen in domeinen als de herwaardering van materialen of het delen van voorzieningen, resources en diensten. Informatie: www.irisphere.brussels BECI - Brussel metropool - oktober 2017 5 Pinakes beschikt, over de contactgegevens van 134 000 politici, ambtenaren en leidinggevenden in meer dan 26 500 overheidsdiensten en organisaties in België, Luxemburg, en in Europese instellingen. Meer info www.pinakes.be Bell ons op 02 213 85 00 Pinakes NV I Keizerslaan 34 I 1000 Brussel I info@pinakes.be Projectoproep van het Caring Entrepreneurship Fund Het door de Koning Boudewijn Stichting bestuurde Caring Entrepreneurship Fund richt zich tot startende ondernemers in de sectoren van de gezondheidszorg en het welzijn. Het fonds steunt innoverende projecten met een bewezen businessmodel en die voor tewerkstelling kunnen zorgen. De steun neemt de vorm van financiële middelen (een lening of een aandeel in het kapitaal), maar ook uit mentoring en netwerking bestaan. Vier projecten genoten tijdens de lente de hulp van het fonds: Akcelis, Earfy, INGA Wellbeing en Lynxcare. Een nieuwe projectoproep loopt momenteel tot 22 november. Informatie: www.caring-entrepreneurship.org.

NEWS DIGEST Stad Brussel en ING lanceren Free Shopping Bussen Vanaf 1 september verbinden drie gratis, elektrische shuttlebussen elke vrijdag, zaterdag en eerste zondag van de maand meerdere centrumwijken. In samenwerking met ING België, wil schepen van Economische Zaken Marion Lemesre met dit initiatief bezoekers aanzetten om de diversiteit van de Brusselse handelspolen te (her)ontdekken. Tijdens de zomersolden in 2016 stelde de Stad minibusjes ter beschikking zodat bezoekers zich op eenvoudige wijze tussen boven- en benedenstad konden verplaatsen. “Gezien de toestroom van passagiers wilde ik deze ervaring verderzetten en ook andere wijken integreren in het circuit. Deze keer worden elektrische voertuigen ingezet die geen broeikasgassen uitstoten en weinig lawaai maken”, zegt de liberale schepen. Dit project geniet de steun van de bank ING, die samen met Open Tours een antwoord indiende op een overheidsopdracht voor dienstverlening. “Zo bewijzen we dat we een verantwoordelijke speler zijn die duurzame economische ontwikkeling van handelaars ondersteunt, het leven van particulieren vergemakkelijkt, evenals de verwezenlijking van overheidsprojecten zoals in Stad Brussel. Bovendien sluit dit project naadloos aan bij onze steun aan de vzw Sprout to be Brussels die op een herstel van het Brussels imago mikt”, verklaart Philippe Wallez, managing director van ING België. EXPO De gebruikers van de Free Shopping Bussen krijgen zo een voorsmaakje van het project dat het licht zal zien in 2018. “In de lente van 2018 zal het Gewest, met 7 nieuwe elektrische MIVB city bussen, een nieuwe buslijn creëren die de boven- en benedenstad met elkaar verbindt. Na de aanslagen in Brussel en in afwachting van het begin van de werken aan de voetgangerszone, is het promoten van het stadscentrum een must. Daarom heb ik de lancering van deze elektrische shuttlebussen, uitzonderlijk en voor een periode van 9 maanden, toegestaan. Na afloop van deze periode zal opnieuw overleg gepleegd worden met de Stad om te zien hoe dit project eventueel kan evolueren”, verklaart Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit en openbare Werken. L’ DE ISLAM C’EST AUSSI NOTRE HISTOIRE ! DIT IS OOK ONZE GESCHIEDENIS ! 15.09.2017 > 21.01.2018 BRUXELLES - VANDERBORGHT - BRUSSEL WWW.EXPO-ISLAM.BE Culture With the support of the Culture programme of the European Union 6 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Informatie: www.freeshoppingbus.be

Hoe complex de wetgeving rond bedrijfsmatig verpakkingsafval ook is, MET VAL-I-PAC HOU IK M’N ADMINISTRATIE KLEIN. Brengt uw bedrijf verpakte goederen op de Belgische markt? Dan bent u hoogstwaarschijnlijk wettelijk verantwoordelijk voor het afval dat dit veroorzaakt. En dat brengt enkele verplichtingen met zich mee. Volgens de wetgeving moet u aantonen dat minstens 80 % van de bedrijfsmatige verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent, werd gerecycleerd. Gelukkig kan VAL-I-PAC u helpen om de administratieve rompslomp zo klein mogelijk te houden. Nog niet aangesloten bij VAL-I-PAC? Doe het vandaag nog. U hebt er alleen maar voordelen bij: • minder papierwerk • in orde met de recyclagewetgeving • kans op premies • goed voor het milieu MEER WETEN? KIJK OP VALIPAC.BE OF BEL 02 456 83 10

NEWS DIGEST L E D E N T R E F P U N T Retail, Intermediation, Consulting, Export Renson Retail International BVBA is als onderneming actief met meerdere producten en meerdere diensten in talrijke segmenten met een sterke toegevoegde waarde. De onderneming ontwikkelde zeer specifieke competenties in de sector van de elektronische sigaret, maar ook in handelsbemiddeling en advies aan KMO’s, zelfstandigen en particulieren. Ze structureert dus haar activiteit rond drie pijlers. Retail: verkoop van een zorgvuldige selectie van elektronische sigaretten, huishoudtoestellen en verwante producten. Wij bieden slechts het beste om een onberispelijke kwaliteit te kunnen garanderen. Bemiddeling: handelsbemiddeling in elektronische sigaretten, huishoudtoestellen en verwante producten. Wij prospecteren om een duurzame en kwaliteitsvolle zakelijke relatie tot stand te brengen (vb.: verkoop via depot, liquidatie, import-export, networking). Consulting: advies aan KMO’s, zelfstandigen en particulieren in zakelijk beheer, de lancering op de ontwikkeling van een nieuwe activiteit, de oplossing van geschillen, het herstel van ondernemingen in moeilijkheden, strategie en commerciële uitvoering. Wij begeleiden starters en KMO’s van begin tot einde. Meer informatie vindt u op onze website www.rensondimension.com. Renson Store de Wandstraat 70A, 1020 Brussel 02 269 26 72 • magasinrenson@gmail.com Renson Retail International Lenteklokjeslaan 5, 1020 Brussel 0470 04 65 64 • info@rensondimension.com Zelfstandigen tevreden over hun lot Meer en meer mensen kiezen een carrière als zelfstandige. Sommigen beginnen hun actieve loopbaan meteen met het zelfstandigenstatuut, velen zetten de stap pas nadat ze enkele jaren in loondienst aan het werk zijn geweest. Waarom nemen ze die toch wel ingrijpende beslissing? Wat verwachten ze van die carrièremove? En kunnen ze daar achteraf met tevredenheid op terugkijken? Het Sociaal Verzekeringsfonds Acerta stelde deze vragen aan 1600 zelfstandigen. In de redenen om zelfstandig te worden, staat bij 81,7% ‘eigen baas’ (bij 31,4% van de zelfstandigen staat het zelfs op nummer één). En ze komen niet bedrogen uit: 8 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 de meesten vinden dat die verwachting ook is ingelost. Slechts 8% moet constateren dat dat niet gelukt is. Het kunnen toepassen van opgebouwde kennis & vaardigheden is voor velen nog zo een belangrijke motivator om zelfstandig te worden. Hoe hoger de scholing, hoe belangrijker de inzet van kennis & vaardigheden wordt ingeschat. Minder bevredigend vergaat het de verwachtingen in verband met de controle over de balans werk-privé. 60% zet dat argument in hun top-5 van argumenten pro. “Van die 60% moet 24% concluderen dat privé en werk ook in het zelfstandigenstatuut niet in balans zijn”, stelt Fabienne Evrard, directrice Starters & Zelfstandigen. “Enkel de financiële motivatie van bij de start scoort in de evaluatie nog slechter.” En geld? 58,5% gaf dit aan, het staat meestal op de derde of vierde plaats in de top-5, net voor de persoonlijke ontplooiing. Van alle argumenten is het financiële uiteindelijk het argument waarvan zelfstandigen bekennen dat het hen het minst goed gelukt is. De waardering van klanten en eigen kennis & vaardigheden kunnen inzetten: deze verwachtingen scoren het hoogste. Informatie: www.acerta.be L E D E N T R E F P U N T Deze ruimte is ook de uwe Is uw bedrijf lid van BECI? Wenst u iets over uw activiteit te schrijven of nieuws te verspreiden? Stuur ons een bericht, wij publiceren het gratis* ! Meer informatie: er@beci.be. * in functie van de beschikbare ruimte Triodos Bank voert kapitaalverhoging door om vraag naar leningen te volgen De Belgische vestiging van Triodos Bank lanceerde op 18 september een campagne rond de kapitaalverhoging via de uitgifte van certificaten van aandelen. Over al haar Europese vestigingen samen hoopt de bank dit jaar tot 140 miljoen euro extra op te halen. Dankzij het extra kapitaal zal Triodos Bank meer kredieten kunnen verstrekken aan duurzame projecten van organisaties en bedrijven. “We zetten het spaargeld van onze klanten in om positieve veranderingen in de economie en samenleving te stimuleren. Er is een grote vraag naar leningen voor hernieuwbare energie, passieve of laagenergiewonin

NEWS DIGEST L E D E N T R E F P U N T gen, in de gezondheidszorg, sociale economie of culturele sector. Einde 2016 hadden we bij de Belgische vestigingen voor 1,2 miljard euro aan duurzame kredieten uit staan”, verklaart Thomas Van Craen (foto), directeur van Triodos Bank België. Triodos Bank is niet beursgenoteerd en vertrouwt haar aandelen toe aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT), die op haar beurt voor elk aandeel één certificaat van aandeel uitgeeft aan beleggers. Die certificaten werken net als aandelen, inclusief een dividend, en hebben net als aandelen een onbeperkte looptijd, maar het stemrecht blijft in handen van SAAT om de identiteit en continuïteit van de bank te beschermen. De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Het eigen vermogen van de bank bepaalt de waarde van het aandeel los van elke speculatie of toekomstverwachting. Informatie: www.triodos.be FI Engineering: uw projecten, onze uitdagingen! Bijstand aan bouwmeesters: due diligence, haalbaarheidsstudies, begroting, organisatie van aanbestedingen, bijstand bij de keuze van aannemers, project management, technische expertise, controle op onderhoud. Studiebureau speciale technieken: studies, dimensionering, ontwikkeling van plannen, voorbereiden van lastenkohieren, opvolging van de werkzaamheden, uittesten van de installaties, voorlopige en finale keuring. Technische assistentie: terbeschikkingstelling van gespecialiseerde consultants, ingenieurs, architecten, projectbeheerders, tekenaars … EPB certificering, coördinatie van veiligheid en gezondheid, expertises. Brigitte Iderb Tervurenlaan 55, 1040 Brussel Tel. 02 344 00 74 fi@fi-engineering.be www.fi-engineering.be WINKELRUIMTE OVER TE LATEN, TE KOOP OF TE HUUR? DOE BEROEP OP DE EXPERTISE VAN BUREAU GERARD BY STRUCTURA.BIZ, EXPERT IN COMMERCIEEL VASTGOED SINDS 1932. 02/513.77.00 - info@bureau-gerard.com - www.structura.biz BECI - Brussel metropool - oktober 2017 9

NEWS BECI ONLINE Social Media Het concept van een intelligente kilometerheffing gekoppeld aan een mobiliteitsbudget, ter vervanging van de bedrijfswagen, gaat de goede kant op. Voortaan is ook het VBO er een voorstander van. Beci organiseerde in september zijn 6e Green Afterwork, bij Droh!me. Het evenement werd live uitgezonden op Facebook, met interviews en sfeerbeelden die we aan het bureau VO te danken hebben. Zie ook de foto’s op blz 60. #BECImember : De Club van Lotharingen is tegelijk een business club, een economisch en politiek trefpunt en een prestigieus adres in het hart van Brussel. De Club is voortaan lid van Beci. 1.500 Verkoop- en marketingopleidingen bij Beci: tijdens het afgelopen jaar volgden 1.500 mensen de opleidingen van de Kamer van Koophandel van Brussel. Deze praktische en interactieve opleidingen worden door professionals verzekerd en richten zich tot andere professionals. U vindt ons op Facebook, LinkedIn, Twitter. 10 BECI - Brussel metropool - oktober 2017

NEWS BECI ONLINE In uw nieuwsbrief van september De uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen waren tot voor kort beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Duits. Ingeval een andere taal nodig was, moest de onderneming zelf instaan voor de vertaling en ze laten certificeren. Voortaan zijn de uittreksels eveneens beschikbaar in het Engels. Dat is goed nieuws voor uw internationale relaties. Informatie: Jocelyne Hincq, jh@beci.be. Wanneer u een nieuwe buitenlandse prospect benadert, gaat u best na of hij wel degelijk bestaat en of hij in goede financiële gezondheid verkeert. Er bestaat een lijst van de officiële websites van negen landen, met daarin de betrouwbare informatie die u nodig hebt over de administratieve, juridische en financiële situatie van buitenlandse ondernemingen. Informatie: Jean-Philippe Mergen, jpm@beci.be. Wettelijk verplichte gegevens, algemene verkoopvoorwaarden, herroepingsrecht … Weet u zeker dat u de wetgeving inzake elektronische handel correct naleeft? Dit is niet alleen nodig om in orde te zijn, maar ook om klanten vertrouwen in te boezemen. Beci maakt een stand van zaken van de e-commerce verplichtingen zonder juridisch jargon, tijdens een opleiding die op 26 oktober doorgaat. Informatie: Émilie Lessire, ele@beci.be. BECI - Brussel metropool - oktober 2017 11

THINK TANK TE GAST BIJ … Philippe Close: “Brussel moet winnen!” Een vriendelijk en dynamisch man die zijn ideeën steeds met de glimlach en op een geïnspireerde manier overbrengt … Op zich is dit goed nieuws voor een stad die maar al te vaak aan ambitie tekortschoot en waarvan de topman wisselt tussen folkloristische figuren à la Quick & Flupke en afstandelijke Zonnekoningen, zonder ooit een verdiend imago weer te geven. Interview door Didier Dekeyser Brussel Metropool: In welke mate zult u een socialistische burgemeester zijn? Dienen ideologische verschillen niet weg te ebben voor het pragmatisme van de functie? Philippe Close: Alain Juppé, burgemeester van Bordeaux, zei mij onlangs “Een tram is noch links-, noch rechtsgezind.” Het politieke beleid is dat wel. Mijn aanpak zal sociaal gericht zijn: ik wil alle stromingen in mijn beleid integreren. Coproductie is namelijk de beste manier om een stadsproject te doen slagen. Mijn eerste grote hervorming als burgemeester focuste op het bestuur – mét de inbreng van de andere acht politieke partijen. Een duidelijk signaal aan de kiezers was in ieders belang … Zeker, maar dat bepaalde de methode niet. Voor mij is een stad een gezamenlijke productie. Dit wordt wellicht het basisconcept van mijn legislatuur. Met de door de kiezers aangestelde vertegenwoordigers én de Brusselaars zelf, wil ik een stad tot stand brengen die een onberispelijke en efficiënte administratie biedt en die, dicht bij huis, kwaliteitsvolle openbare diensten voorziet (met max. 10 minuten verplaatsing naar school, crèche of ziekenhuis). Die stad moet bovendien haar troeven durven promoten en zich toekomstgericht opstellen. Coproductie betekent dialoog. De heer Mayeur heeft de voetgangerszone opgedrongen. Was dat een verkeerde aanpak? In Brussel hebben constructieve projecten serieus de neiging om te blijven steken – de Meisertunnel of de trambrug van Tour & Taxis zijn daar mooie voorbeelden van. 12 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 De voltooiing van een project neemt soms – vaak, zelfs – meerdere jaren in beslag, inderdaad. Een beter georganiseerd overleg kan de vertragingen zeker inkorten. Maar laten we niet vervallen in permanent overleg. Veel wijken zijn gerenoveerd. Daar leeft nu een middenklasse, vlak naast een soms bijzonder arme bevolking. Starters vestigen zich in de Wetstraat terwijl laaggekwalificeerde jongeren onderaan de vijfhoek hopeloos naar een toekomst hunkeren. Op economisch, stedenbouwkundig en sociaaldemografisch vlak heeft Brussel veel weg van vuurwerk. Hoe wordt zoiets beheerd? Mooi gerenoveerde wijken trekken nieuwe inwoners aan. Veel expats, waaronder Fransen, vestigen zich in het centrum omwille van de sfeer van Brussel en de kwaliteit van de diensten. Een steeds groter aandeel van de 100.000 studenten in ons Gewest stroomt naar ons toe. De demografische groei is in onze uitgestrekte gemeente zeer voelbaar. We benaderen de 180.000 inwoners, bijna evenveel als de historische piek van het begin van de eeuw. In onze gemeente is ook de diversiteit van de sociaal-economische profielen het sterkst van het ganse Gewest. De aanpassing van het complete aanbod aan overheidsdiensten aan de zeer uiteenlopende verwachtingen is natuurlijk een geweldige uitdaging. Tegelijk gaan deze diversiteit en deze vitaliteit met ongelooflijke uitzichten gepaard! De diversiteit is niet toevallig. Er zijn vandaag 182 nationaliteiten op ons grondgebied, 1.500 internationale organisaties en grote beslissingscentra als de EU en de NAVO. De reden hiervoor is eenvoudig: Brussel vormt een natuurlijke hub door zijn geografische ligging, maar ook dankzij de Brusselse spirit die volledig openstaat voor een dergelijke functie. Brussel is waarschijnlijk de meest internationale stad ter wereld, een wereldstad, dus. Het is dan ook normaal dat ze divers, kosmopolitisch en nogal onstuimig is… © Reporters

Structuur van de voornaamste gewone inkomsten Brussel beschikt over een aanzienlijk budget. Wat zijn hiervan de belangrijkste elementen? In welke mate bent u als economische speler de ondernemingen gunstig gezind? De begroting van de stad bedraagt 770 miljoen euro. Voeg daaraan de politie, het OCMW, de sociale huisvesting en onze vier klinieken, en dan zitten we aan 1,5 miljard. We stellen twintigduizend mensen tewerk en 45.000 studenten zijn bij ons gevestigd… Kortom, een enorm bedrijf! Op economisch gebied vormen wij het centrum van het gewest met de grootste inbreng in de economische macht van ons land. Ik realiseer me hoe sterk wij staan en ben van plan te vertrouwen op de vele bedrijven die op ons grondgebied zijn gevestigd. Daarbij reken ik natuurlijk ook onze handelaars, van wie sommigen deel uitmaken van ons erfgoed. Denk maar aan Wittamer, aan wie ik het genoegen had om de grote gotische zaal uit te lenen voor de receptie van zijn 100-jarig bestaan. Wat de economische projecten betreft, heb ik een voorliefde voor Media City, dat Brussel in de Reyers wijk voorbereidt. Dit project is bijzonder relevant en veelbelovend (o.a. in het raam van de tax shelter). Het zal bijdragen tot het imago van een stad die uitmuntendheid bevordert dankzij de vaardigheden die we beheersen via onze talenten, ons onderwijs enz. Voor de stad Brussel zou ik me best ook een De inkomsten uit de opcentiemen bij de onroerende voorheffing leveren een aanzienlijke bijdrage tot de financiële middelen van de gemeente (30% van de inkomsten). De Stad Brussel is de gemeente waar de onroerende voorheffing, in gans het gewest, het meest per inwoner opbrengt. Dit is te danken aan het fiscale rendement van de talrijke kantooroppervlakten op het grondgebied (en aan hogere OVH opcentiemen dan het gemiddelde van de 19 Brusselse gemeenten). Anderzijds ligt het rendement van de personenbelasting (PB) onder het gemiddelde van de Brusselse gemeenten. Dit heeft te maken met de sociaaleconomische situatie van de inwoners en een lagere heffing dan het gemiddelde van de 19 gemeenten). Het aandeel van de inkomsten uit ‘andere belastingen en subsidies’, met inbegrip van transfers van andere overheidsniveaus naar de Stad Brussel, is eveneens aanzienlijk (36% van de inkomsten), en heeft te maken met het hoofdstedelijke statuut van de gemeente. Bron: BISA re industrie die toch niet zal terugkeren, of althans niet in onze stad. ‘centrum voor gezondheidszorg’ willen voorstellen, want onze artsen en klinieken zijn zowel hier als in het buitenland beroemd. Brussel hoofdstad van de gezondheid, dat klinkt nogal! Het is niet de bedoeling reclame te maken voor een kliniek, maar eerder de faam te verspreiden, bv. door de promotie van medische evenementen zoals grote congressen. Ik denk hierover na. En dan is er nog de luxe ‘made in Belgium’. We moeten wel beseffen dat op ons grondgebied, namen als Degand, Marcolini, Scabal of Delvaux zijn gevestigd … Dit is verbluffend! Hier wordt helaas te weinig over gecommuniceerd … Toerisme is een bron van inkomsten die beter kan worden geëxploiteerd. De stijging bedroeg dit jaar 10%. We halen opnieuw de cijfers van 2015! Ik benadruk dat wij rekening moeten houden met een gedifferentieerde economie. De transformatie van steden houden we niet tegen. Laten we niet treuren om een zwaWat het toerisme betreft wenst u van het beursgebouw een ruimte te maken specifiek voor de Brusselse specialiteiten: bier, wafels, chocolade, allemaal wereldwijd bekend maar bij ons weinig gepromoot. Er komt echter kritiek op het project. Is de kritiek gegrond? Is dit thema te populair of te materialistisch? Vertel aan een buitenlander dat u Brusselaar bent, en hij begint meteen over onze chocolade en onze biersoorten. Dat spreekt toch boekdelen? Ter vergelijking: in Ierland zijn er minder dan acht biersoorten; bij ons meer dan 8.000! De Belgische biercultuur werd daarom opgenomen in het immaterieel erfgoed van de Unesco! Brussel is in dit opzicht een uitblinker. Waarom zouden we van een dergelijke troef afzien? Hoe moeten we ons onderscheiden? Volgens de marketing moet je ofwel de goedkoopste zijn, ofwel de beste. Wij zijn de besten. Laten we daar gebruik van maken. U moet bovendien weten dat dit project door het EFRO werd weerhouden en dus Europese steun geniet, naast die van het Gewest, uiteraard. Terughoudendheid is typisch Brussels. We zijn niet voldoende trots op wat wij doen. Grappig genoeg bieden wij boordevol troeven waarvan we de faam pas beseffen wanneer we feedback opvangen. Dit geldt ook voor de reeds besproken gezondheidszorg. Bij ons kan een wereldberoemde arts om het even wie verzorgen tijdens de consulturen: Jan-met-de pet en vlak daarna een ‘celebrity’ die half de wereld is rondgevlogen om advies te krijgen. Wij denken dat dit normaal is en overal ter wereld zo. Maar de expat die hier deze mogelijkheid geniet, moet wel even zijn arm knijpen! Ik wil een Brussel dat wint, zich niet meer verontschuldigt voor zijn success stories maar ze eerder promoot, en zijn eigen lot in handen neemt. We hebben schitterende troeven; laten we ze uitspelen. ● BECI - Brussel metropool - oktober 2017 13 © Reporters

THINK TANK VÓÓR OF TEGEN Sociale vermenging in het inschrijvingsdecreet? Er heerst een vrij grote consensus over de transparantie die de inschrijvingsdecreten van het Franstalige onderwijs teweegbrengen. De criteria voor een geografische verdeling die het jongste decreet aanhaalt, worden echter als contraproductief bestempeld. Het vraagstuk van het behoud van een sociale vermenging in het toekomstige inschrijvingsdecreet blijft ondertussen onopgelost. Ophélie Delarouzée Étienne Michel, algemeen directeur van het SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique) (Franstalige en Duitstalige gemeenschappen) Het kan waarschijnlijk beter, maar ook minder goed, zoals uit het verleden blijkt. De ware uitdaging bestaat erin plaatsen te creëren in de scholen. Het inschrijvingsdecreet is slechts nuttig wanneer er geen evenwicht meer bestaat tussen vraag en aanbod. Het bepaalt namelijk een aantal verdeelsleutels. Het beginsel ‘wie eerst komt, eerst maalt’ creëerde destijds filevorming voor de scholen. Daarop volgde het zgn. ‘Lotto-decreet’ en de invoering van nabijheidscriteria, met een aantal nare gevolgen, waaronder een stijging van de vastgoedprijzen in de buurt van betere scholen. Het huidige decreet voorziet een evenwicht tussen de geografische criteria (die sociale vermenging niet promoten) en voorrang aan leerlingen uit scholen met een laag sociaaleconomisch niveau. Als we deze voorrang intrekken, is er morgen minder vermenging dan vandaag. Deze bepaling kan slechts in het raam van een ruimere herziening in vraag worden gesteld. De segmentering tussen scholen betreft vooral het middelbaar onderwijs. Ouders kiezen meestal een lagere school dichtbij huis. De keuze begint pas bij het instappen van het middelbaar onderwijs, wanneer het kind zich alleen kan verplaatsen. Middelbare scholen hebben meer getypeerde profielen. In het vooruitzicht van een gemeenschappelijk leertraject tot 15 jaar, is een nieuw inschrijvingsdecreet dat een aantal zaken herziet voor 12-jarige kinderen, niet meteen een vernuftig idee. En wat bedoelen concreet degenen die geografische criteria willen vervangen door pedagogische? Het fundamentele principe van de vrije keuze voor de ouders is op zich al een pedagogisch criterium, aangezien ze de school kiezen in functie van het aangeboden pedagogische project en de behoeften van hun kind. Ik vraag aan iedereen duidelijke taal te spreken. Dit zou kunnen leiden tot een debat over de pedagogische criteria in verband met het gemeenschappelijk traject van de ‘Pacte d’Excellence’ (Uitmuntendheidspact). 14 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Roberto Galluccio, gedelegeerd bestuurder van de CPEONS (Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné) Sociale vermenging gebeurt niet alleen tijdens het eerste jaar van de eerste graad en door het behalen van 20% leerlingen uit scholen met een laag sociaaleconomisch niveau. Scholen die deze 20% theoretisch zouden kunnen onthalen zijn echt niet talrijk onder de instellingen met de langste wachtlijsten. En een onderwijsinstelling die een volledig traditionele schoolcultuur onderhoudt met eigen strategieën, verwerpt algauw een minderheidspubliek waar ze heel moeilijk mee om kan. Voor het eerste leerjaar krijgen we dus gegevens en (bescheiden) percentages van sociale vermenging voorgeschoteld in scholen die dat soort publiek meestal niet opvangen. Het geeft een illusie van sociale vermenging. Dit criterium werd aan de derde versie van het inschrijvingsdecreet toegevoegd om een kansarm publiek uit bepaalde Brusselse wijken toegang te geven tot scholen met een betere reputatie van succes. Helaas leveren deze scholen niet de nodige inspanningen. En zo behouden we de kloof tussen wat in Vlaanderen doorgaat als ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. We hebben zeer goede scholen en zeer slechte. We constateren geen vermenging van beide bevolkingsgroepen. De grotere sociale vermenging, die een van de doelstellingen van de ‘Pacte d’Excellence’ is, vereist diepgaand werk. Een klein elementje toevoegen aan het decreet, waarbij slechts een fractie van de kansarme bevolking wordt betrokken, volstaat niet. Er bestaat een behoefte aan maatregelen die sociale vermenging garanderen vanaf de eerste kleuterklas. Dit vereist dus een veel bredere aanpak dan het inschrijvingsdecreet. Om een sociale vermenging werkelijk door te dringen, moet het ganse onderwijs van de Franstalige Gemeenschap worden herzien. Het alternatief is het behoud van een illusie, zoals het vandaag het geval is. © Reporters

Rekruteren met Eenvoudig en gratis. Select Actiris, behandelt al uw rekruteringen van A tot Z. Wanneer een hoogtempel van de Brusselse gastronomie Select Actiris inschakelt voor al zijn aanwervingen, kan de chef-kok zich helemaal toeleggen op zijn eigenlijke bezigheid, zijn haute cuisine. Getuigenis We ontmoeten Matthias Van Eenoo, een Frans-Belgische chef-kok die zijn talenten in de grote Franse sterrenrestaurants heeft kunnen tentoonspreiden en sinds deze zomer met veel flair het prestigieuze restaurant BRUGMANN bestiert. Vertel eens hoe het eerste contact met Actiris is verlopen? Enkele weken vóór de opening van het restaurant BRUGMANN waren we nog op zoek naar zo’n twintig personeelsleden voor de keuken, de zaaldienst en de administratie. Daarom hebben we de hulp van professionele rekruteringsdiensten ingeroepen. Bij Actiris bleken we al snel aan het juiste adres te zijn en we zijn tot nu toe nog steeds zeer tevreden. Hoeveel personen heeft u via Actiris kunnen aanwerven? En voor welke functies? Dankzij Actiris hebben we, in eerste instantie met een contract van bepaalde duur, en daarna van onbepaalde duur, een tiental personen voor de keuken, een tiental personen voor de zaaldienst en iemand voor de administratie kunnen aanwerven. Zo’n twintig personen in totaal dus: Maitre d’hôtel, Rangkelner, Bediende, Kok, Poetsvrouw, Bordenwassers … Waarom heeft u een samenwerkingsovereenkomst met Actiris getekend? We waren zeer tevreden met de eerste rekruteringen en, aangezien de horecasector sowieso een grote turn-over kent, zullen we regelmatig van de diensten van Actiris gebruikmaken. We hebben hierin alle vertrouwen. Zou u voor uw toekomstige aanwervingen opnieuw een beroep doen op Actiris? Ja, natuurlijk! Dat is ook de reden waarom we deze samenwerkingsovereenkomst voor de lange termijn hebben ondertekend. Wat vindt u van de dienstverlening op maat? Heeft Actiris uw verwachtingen ingelost? De dienstverlening op maat van Actiris is inderdaad zeer efficiënt. We hebben persoonlijke consulenten, mevrouw Lefort en de heer Depaus, met wie we echt een professionele relatie gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect hebben opgebouwd. We stellen het zeer op prijs dat zij bij elk van onze verzoeken echt naar ons luisteren en op de gepaste manier reageren. Zou u Actiris aanbevelen aan een andere werkgever die personeel wenst te rekruteren? Absoluut! Werken met Actiris is de meest efficiënte oplossing, omdat een groot deel van de preselecties reeds van tevoren door Actiris wordt uitgevoerd. Brugmannlaan 52-54, 1190 Brussel, www.brugmann.com Wilt u de jobdating ook eens proberen? Contacteer ons op het nummer 02 505 79 15 of via werkgevers@actiris.be of surf naar actiris.be/werkgevers Actiris verandert de toekomst van uw bedrijf: www.actiris.be Met de steun van het Europees sociaal fonds

THINK TANK Parkeren: weg met de afpersing die sommige gemeenten organiseren! Het Gewest wil de werkgelegenheid in Brussel bevorderen, nietwaar? Nochtans zijn de steeds terugkerende mobiliteitsproblemen en de ware afpersing via parkeerplaatsen twee goede redenen om de hoofdstad te verlaten. Waarom zou u in een shoppingcenter gaan winkelen als het parkeren van uw wagen al 50 euro kost? Betalen we nog niet genoeg om onze auto te gebruiken wanneer het echt moet? Neem nu Sint-Lambrechts-Woluwe en zijn misnoegde bevolking. Enkele cijfers. Aantal parkeerplaatsen: 13.984. Plaatsen in groene zones (dus vrij en niet gereglementeerd): 272. Plaatsen in blauwe zones: 8.807. Kortom, minder dan 2% vrije parkeergelegenheid en nagenoeg 63% blauwe zone in SLW. Ter vergelijking vertegenwoordigt de groene zone in het ganse Gewest 31,07% van het totaal, tegen 30,67% voor de blauwe. Sint-Lambrechts-Woluwe laat zich dus duidelijk door de ondernemingen financieren. Jammer voor de regionale doelstellingen inzake economische aantrekkelijkheid en werkgelegenheid. Woluwe past een ongerechtvaardigde tarifering toe en rekent kosten aan die veel hoger liggen dan wat het Gewest aanbeveelt. Concreet betekent dit dat de stadstol in SLW al bestaat. De gemeente heeft die ingevoerd via het parkeren van buurtbewoners die geen kiezers zijn (ondernemingen, dus). Een woordje uitleg. In veel straten van SLW heeft de blauwe zone gewoon geen zin bij gebrek aan een metro of handelszaken in de buurt. De 63% grote blauwe zone heeft geen andere reden van bestaan dan het heffen van een stadstol. In SLW wordt die niet betaald in functie van het aantal parkeerplaatsen dat een bedrijf gebruikt, maar wel volgens het aantal verschillende gebruikers. Het is eigenlijk alsof je elke maand je parkeerplaats 30 maal duurder moet betalen, aangezien dagelijks een andere wagen de plaats inneemt. Een flinke oplichterij. Kan geen kwaad, want ondernemingen nemen geen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. En wie hiermee een probleem heeft, mag opkramen! B. Russel 18.10.2017 | C lub v an L othar ingen MISSION IMPOSSIBLE? GOVERNANCE IN BRUSSEL Wat kan er gedaan worden om het bestuur van Brussel te verbeteren? Wat willen ondernemers? Wat zijn de 5 prioritaire acties die uitgevoerd moeten worden? Samen met u en onze gasten proberen we deze bijzonder actuele vragen te beantwoorden. Info en inschrijving | +32 2 643 78 13 (Caroline Coutelier) | e-mail events@beci.be 16 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Trop is te veel

U bent een ondernemer. Een zelfstandige, een manager, een coach. U ziet kansen waar anderen tegenkantingen zien. U hebt oog voor talent en motiveert mensen als geen ander. U weet ook wat hard werken is. Net als in het zand bij ten. Maar nog méér wat rechtkrabbelen, volharden en er weer 100% voor gaan is. En wij , wij zij n de grootste fan van uw ambitie. Laat ons de drempels wegnemen. Zo kan u voluit ondernemen. Ondernemen met ondernemers SMARTSTART COMPASS PAY’N PEOPLE PLUS EasIT FUTURE GENERATIONS partena-professional.be

TURNING UNCERTAINTIES... China is een gigantische groeimarkt voor ons. Hoe vind ik vlot en veilig de beste prospects? Raf Vermeire, CEO Upgrade Energy, de Belgische kmo die wereldwijd hernieuwbareenergieprojecten realiseert. Onze risicoanalyses helpen u de meest zekere handels partners te selecteren. De onderhandelingen zijn bijna rond. Maar nu vragen de Chinezen een krediet. Waar vinden we dit zo snel? Wij kunnen u helpen met die financiering: via forfaiting of een koperskrediet. Vandaag sloten wij ons achtste contract in China af. ...INTO OPPORTUNITIES. Olivier Lambertyn, Credendo, de kredietverzekeraar die kmo’s dekt tegen exportrisico’s en hen helpt met de financiering. Credendo is de nieuwe naam van Delcredere, Credimundi, KUPEG, INGO-ONDD, Garant en Trade Credit. www.credendo.com

INTERNATIONAAL BREXIT Kamer van koophandel van Londen wil met Europese steden samenwerken Op 29 maart leidde het Verenigd Koninkrijk officieel de procedure in waarmee het uit de Europese Unie stapt. Het proces zou naar verwachting tegen april 2019 rond zijn. Er rijzen heel wat vragen over de economische toekomst van de Britten en de Europeanen. Colin Stanbridge, de voorzitter van de Kamer van Koophandel van Londen, is bezorgd maar blijft optimistisch. Julien Ide I n april organiseerde de Kamer van Koophandel van Londen een topontmoeting met Europese bedrijfsleiders en de voornaamste grootstedelijke Kamers van Koophandel van het vasteland, waaronder Beci. De aanwezige partijen verbonden zich ertoe ook na de Brexit te blijven samenwerken. De regering van Theresa May schijnt echter een einde te willen maken aan het vrije verkeer van de werkkrachten tussen de EU en Groot-Brittannië. Daarover maakt Colin Stanbridge, als voorzitter van de Londense Kamer van Koophandel, zich zorgen, al blijft hij globaal optimistisch over de economische gevolgen van de Brexit. Hij benadrukt het belang van handel en handelsovereenkomsten tussen de EU en het VK. Hoe voelt u zich ten opzichte van de Brexit? “Ik wil er allereerst aan herinneren dat 60% van de bevolking in Londen tegen de Brexit heeft gestemd. Velen van ons zijn ervan overtuigd dat een vertrek uit de EU een verkeerde beslissing is. Maar de procedure is nu aan de gang en we hebben geen keuze meer. Ik heb echter alle vertrouwen in de Londense bedrijven. We hebben nu meer banen dan ooit tevoren. We hoeven ons geen zorgen te maken: de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk niet zwaar treffen. Ik maak me geen zorgen omdat ik weet dat we zaken zullen blijven doen met de EU landen.” Hoe beoordeelt u het vrije verkeer van werkkrachten? “Het is van groot belang dat de EU en het VK goede afspraken maken voor Europese burgers die in het VK werken en Britse burgers die in de EU werkzaam zijn. Veel bedrijven liggen hiervan wakker. We moeten er vooral voor zorgen dat Europese en Britse burgers zich in Europa kunnen verplaatsen zonder al te veel tijd te verspillen in luchthavens en aan de grens. Wij wensen niet dat Europese werknemers ons grondgebied verlaten. Daarom hebben we dringend nood aan grensovereenkomsten.” Bent u persoonlijk bezorgd over de onderhandelingen tussen het VK en de EU? “Uiteraard. Maar tijdens de top met de buitenlandse Kamers van Koophandel getuigden alle deelnemers van een sterke wil tot samenwerking voor het algemeen belang. Ze waren ook bereid de meer dan noodzakelijke periode van economische overgang te respecteren. Ik blijf dus betrekkelijk optimistisch. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat, wat ook moge gebeuren, het VK een enorme markt blijft Colin Stanbridge, voorzitter van de Kamer van Koophandel van Londen. voor de Belgische, Franse, Italiaanse en Duitse bedrijven. Alle partijen moeten zich dus bijzonder flexibel opstellen, in ieders belang. De EU en het VK zijn grote markten. Als de Britse economie moeilijkheden doorstaat, lijdt ook de hele Europese economie. We moeten absoluut samenwerken en solidair optreden.” De rol van de Kamers van Koophandel is dan ook fundamenteel … “Zeker en vast. Alle Europese en Britse Kamers van Koophandel dragen een grote verantwoordelijkheid omdat ze de zakelijke activiteiten van hun leden ondersteunen. Zij moeten politici ervan overtuigen dat het bedrijfsleven moet blijven functioneren. Vandaar het belang om sterke handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK in stand te houden. Bovendien werken we al tientallen jaren samen met steden over de ganse wereld. En dat gaan we blijven doen, want wij maken deel uit van een wereldwijd netwerk. Wij bevinden ons in een uitstekende uitgangspositie om de economische vraagstukken m.b.t. de Brexit te anticiperen. Onze ondernemingen blijven zaken doen en zoeken buiten Europa en dus ook in opkomende landen. Hoe dan ook, de EU blijft voor ons in de komende jaren een enorme markt. Het is van groot belang dat de grote steden nauw samenwerken rond handel en zakendoen. Dit zal in de 10 of 20 komende jaren nog essentiëler worden. Wij moeten gemeenschappelijke waarden kunnen voorleggen om het hoofd te bieden aan financiële crisissen.” ● BECI - Brussel metropool - oktober 2017 19 D.R.

INTERNATIONAAL ENTERPRISE EUROPE NETWORK Innovatie om internationaler en competitiever te worden De ondernemer moet er vooral voor zorgen dat zijn onderneming rendabel blijft, gezond groeit en de bijna dagelijkse uitdaging van de competitiviteit aankan op de directe en indirecte markt, ongeacht de sector. M eerdere Europese studies tonen aan dat innovatie hierin een belangrijke rol speelt. Ze bevordert de groei op lange termijn via een maximale openheid voor economische uitzichten buiten de nabijheidmarkt. Er bestaat dus een duidelijk verband tussen innovatie en internationalisering. Veel mensen geloven dat innovatie slechts te maken heeft met techniek of technologie of zelfs uitsluitend voortvloeit uit onderzoek en ontwikkeling. Dat is gedeeltelijk zo, maar naast innovatie rond de technologie van een product, kan een onderneming op veel andere vlakken innoverend optreden. Voorbeelden zijn de manier waarop diensten worden ontworpen en aan de klanten aangeboden (met een extra optie of via een totaal nieuwe service die een nieuwe markt tot stand brengt); de introductie van een totaal nieuw productieproces; een splinternieuw organisatiemodel; een verschuiving van het businessmodel waarbij een klassiek distributiekanaal de plaats ruimt voor louter online verkoop … Innovatie is geen exclusiviteit van technologische bedrijven! Om Brusselse KMO’s in hun groei en internationalisering te steunen, biedt het consortium Enterprise Europe Brussels (EEB) sinds drie jaar – via impulse.brussels – geïndividualiseerde diensten die het beste uit innovatie halen. Innovatie via EEB is veel meer dan het resultaat van technologische ontwikkeling, voor zover de KMO eerder aanleunt bij de hierboven vermelde voorbeelden en aan de volgende criteria voldoet: hoofdzetel in Brussel, minstens één innoverend product, dienst of business model op de markt, minstens 10 werknemers, en openstaan voor externe steun bij innovatie om de groei te boosten. Dit laatste punt roept een vraag op: waarom zou u een beroep doen op zulke diensten voorbehouden aan enkele KMO’s (10 in 2017) die aan een selectieprocedure werden onderworpen en die zich er formeel toe verbinden de concrete acties toe te passen die de EEB adviseurs bij impulse na evaluatie van de KMO hebben uitgestippeld? 20 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Barbara Andreani Een geïndividualiseerde begeleiding in functie van de analyse van het innovatiebeleid laat namelijk toe: ➜ de huidige positionering van de onderneming te bepalen, evenals waar ze naartoe wil; ➜ de troeven en zwakheden op te sporen; ➜ uit te maken hoe het bedrijf op innovatie is gericht; ➜ haar innovatiecapaciteiten te ontwikkelen; ➜ competitiever te worden; ➜ te beslissen in functie van de feiten en de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn; ➜ de visie en doelstellingen van de KMO uit te dagen; ➜ de impact van innovatie te vergroten en de groei te versnellen. Met deze diagnose kunnen de door de Europese Commissie gecertificeerde, regelmatig opgeleide en slechts op één bedrijf gefocuste adviseurs van Enterprise Europe Brussels u optimaal begeleiden in uw internationalisering, met extra troeven ten opzichte van uw huidige strategie. Stelt uw KMO zich kandidaat? Contact gebeurt via volgend formulier: http://www.flexmail.eu/f-c76cfe5c43acdf24 ● Informatie: Barbara Andreani, Enterprise Europe Brussels Coordinator ; tel. +32 2 422 00 38, ban@impulse.brussels. www.brusselsnetwork.be. © Thinsktock

‘‘ Ze hebben begrepen dat mijn tijd kostbaar is. Alex ’’ IN BELGIUM Europcar Business Word klant in 3 minuten op europcar.be

KBC Brussels Mediservice, een luisterend oor voor alle vragen Brussel, metropool met een dichte bevolkingsgraad en 23 ziekenhuissites, telt zo’n 8.400 medische vrije beroepers (huisartsen, specialisten, tandartsen, apothekers, maar ook kinesisten, psychologen …). Daarnaast zijn er verschillende faculteiten geneeskunde met heel wat studenten/stagiairs die actief zijn in de sector. Speciaal voor deze doelgroep riep KBC Brussels een jaar geleden een aanpak op maat in het leven. “Omdat deze personen vaak onvoldoende de expertise in fi nanciële of verzekeringszaken beheersen en door hun volle agenda te weinig tijd hebben om die te verwerven, wensen ze daarin begeleid te worden door specialisten”, weet Mylène Van Lysebeth, medical professions manager bij KBC Brussels. Om de medische vrije beroepers bij te staan, stelde KBC Brussels een enthousiast team samen van tien relatiebeheerders, met een grondige kennis van de medische sector. “Elke klant krijgt één contactpersoon toegewezen voor alle mogelijke professionele en/of private bancaire en verzekeringsbehoeften. Of hun vraag nu betaalkaarten betreft, de aankoop van een eerste onroerend goed, investeringen in materiaal voor hun praktijk of de opbouw en het beheer van hun patrimonium: ze stellen die steeds aan dezelfde relatiebeheerder. Die is heel fl exibel. Omdat we weten hoe drukbezet medische vrije beroepers zijn, is het voor ons vanzelfsprekend om al eens ’s avonds of op een zaterdag langs te gaan om iets te bespreken”, vertelt Mylène Van Lysebeth. “We bieden ook digitale platformen aan die helpen om zeer effi ciënt aan de slag te gaan. Zo is er naast KBC Brussels Touch & Mobile ook KBC Brussels Live, waar klanten elke dag tot tien uur ’s avonds kunnen inbellen, en ook op zaterdag tot 17 uur. Je kunt er terecht voor dringende noden, maar evengoed voor beleggingsadvies of vragen over een lening.” “Via bijscholing blijven onze relatiebeheerders op de hoogte van de veranderingen in de sector. De regelgeving evolueert continu. Als je niet de vinger aan de pols houdt, kun je geen goede dialoog met de klant voeren. Je moet je altijd kunnen inleven in hun leefwereld. Om die reden zullen we eind 2017 ook een KBC Brussels kantoor openen op de site van een Brussels ziekenhuis. Zo komen we nog dichter bij het medisch personeel te staan.” Vertrouwensrelatie KBC Brussels heeft veel aandacht voor de aparte situatie waarin de medische vrije beroepen zich bevinden. Mylène Van Lysebeth wijst bijvoorbeeld op het lange studietraject dat ze afl eggen. “Het duurt soms tot hun 30ste of zelfs langer voor ze een volwaardig diploma hebben, terwijl hun inkomsten in die periode zeer beperkt zijn. Het is belangrijk dat ze al tijdens hun opleiding stappen zetten met het oog op later. Artsen hebben een kortere carrière en precies om die reden is het goed dat ze op tijd werk maken van een vermogensplanning en correct fi scaal advies. Of je nu een arts met een eenmanszaak bent of in een associatie zit, een kinesist bent die met collega’s een kabinet deelt of voor een ziekenhuis werkt: voor elk individueel geval zijn er interessante oplossingen. Wij pluizen dit graag voor hen uit, precies omdat het hen aan tijd ontbreekt om dit zelf te doen.” Mylene Van Lysebeth Hoe zich goed te verzekeren, is een grote bekommernis van heel wat medische vrije beroepen. “Een verkeerde diagnose stellen is altijd mogelijk, daarom is een aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Je familie en patrimonium beschermen, is zeker geen overdreven luxe. Stel dat je chirurg bent en door een spierziekte niet meer kan opereren. Als je dan geen verzekering tegen inkomensverlies hebt, maar wél grote engagementen hebt lopen tegenover je bank… Een RIZIV-polis, een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen en een individuele pensioentoezegging zijn evenzeer belangrijk, in het kader van pensioenopbouw. Na hun pensioen vallen artsen terug op een veel lager inkomen, terwijl ze toch graag hun levensstandaard aanhouden.” De respons van klanten op de aanpak op maat van KBC Brussels Mediservice is positief, zegt de medical professions manager. “Door één aanspreekpunt aan te duiden, die de klant gedurende zijn hele life time cyclus – van studententijd tot na het pensioen – bijstaat, maken we het verschil. Op die manier kweek je een vertrouwensrelatie die te vergelijken is met die tussen huisarts en patiënt. De wetenschap dat één telefoontje volstaat om een oplossing te zoeken voor soms complexe vraagstukken zorgt voor gemoedsrust.”

Startech Days 2016: het Belgisch kampioenschap voor technische en manuele beroepen. ONDERWIJS EN VORMING Actiris en Bruxelles Formation sleutelen aan knelpuntberoepen Actiris en Bruxelles Formation pakken het vraagstuk van de knelpuntberoepen kordaat aan door samen grootschalige tewerkstellingsprojecten op te zetten. Ze roepen bovendien op tot bredere partnerschappen met verenigingen, ondernemingen en sectorale federaties. D e lijst van kritische beroepen verandert nauwelijks doorheen de jaren. Het zijn functies waarvoor werkgevers moeite hebben om mensen aan te werven omwille van de werkomstandigheden, de uren, het salarisniveau, het hoge verloop of een gebrek aan kandidaten met de vereiste vaardigheden. De overheid definieerde deze problematische functies dus als knelpuntberoepen. Bruxelles Formation dekt (volledig of gedeeltelijk) 79% van de knelpuntberoepen, met uitzondering van degene die een universitair diploma vereisen. Indien een werkzoekende gaat studeren voor een knelpuntberoep, wordt de degressiviteit van zijn werkloosheidsuitkeringen stopgezet. Actiris en Bruxelles Formation ontwikkelen dus samen oplossingen voor deze rekruteringsproblemen. Zo bevatten hun respectieve nieuwe beheerscontracten sinds eind juni een gemeenschappelijk deel dat getuigt van een reeds gevorderde structurele toenadering. “Er lopen momenteel drie projecten die allemaal kaderen in een ruimer partnerschap met Bruxelles Formation en de VDAB Brussel, maar die ook de medewerking van de privésector vereisen”, stelt Actiris directeur-generaal Grégor Chapelle. Selectie gecombineerd met opleiding De ontwikkeling van Select Actiris is een eerste project. De werkgever die een werkaanbieding doorstuurt, ontvangt binnen 48 uur een tevredenheidsevaluatie en binnen de 10 werkdagen maximaal zes kandidaten. De afgelopen vier jaar is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van deze selectiedienst meer dan verdrievoudigd. Deze groei is trouwens te danken aan de stijging van de werkaanbiedingen, van 4.000 tot 12.000 per jaar. Grégor Chapelle Ophélie Delarouzée zou deze trend willen verderzetten: “Ik vind het spijtig dat heel wat werkgevers onze diensten via hun belastingen hebben betaald, maar er nu geen gebruik van maken.” In geval van knelpuntberoepen waarvoor Select Actiris geen enkele kandidaat vindt, kan voor de betrokken functie een specifiek opleidingsprogramma worden opgezet, voor zover de omvang van het bedrijf toelaat binnen een termijn van 12 tot 18 maanden alle stagiairs te integreren. Algemeen directeur van Bruxelles Formation Olivia P’tito legt uit dat het programma samen met de werkgever wordt opgebouwd om vaardigheden te ontwikkelen op maat van de verantwoordelijkheden die met de functie gepaard gaan: “Hoe ontvankelijker we zijn voor de behoeften van de ondernemingen, hoe beter we ze kunnen vervullen. De ondernemingen zullen niet langer mogen beweren dat ze in Brussel geen gekwalificeerd personeel vinden. Voordat ze tot een dergelijke conclusie komen, bekijken we wat we samen kunnen verwezenlijken.” Stimulansen voor de IBO De Individuele Beroepsopleiding in Onderneming (IBO) voorziet enerzijds een stage van 1 tot 6 maanden, waarbij de werkgever alleen het verschil betaalt tussen het toekomstige salaris en de werkloosheidsuitkering, en anderzijds een tewerkstellingscontract voor een ten minste even lange periode. “De trouwens onderbenutte IBO zorgt voor nieuwe voordelen, namelijk wat betreft een verlaging van de sociale bijdragen”, stelt Grégor Chapelle. “De gemeenschap rolt de rode loper uit om werkgevers te helpen de adequate persoon te vinden. En wij geven hen de mogelijkheid om voor de selectie in te staan.” De hervorming van de steun aan de werkgelegenheid, die op 1 oktober onder impuls van minister van werk Didier BECI - Brussel metropool - oktober 2017 23 © Reporters

TOPIC Gosuin in werking is getreden, effent de weg naar een verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen tot 15.900 euro over een periode van tweeënhalf Olivia P’tito jaar. Voor jongeren die nog geen 30 zijn en geen diploma van het middelbaar onderwijs bezitten, wordt bovendien een premie van 5.000 euro toegekend. Olivia P’tito voegt eraan toe dat het de bedoeling is in 2018 1.500 IBO’s te bereiken (vergeleken met 1.250 in 2016). Een toekomstige ‘Stad van de Beroepen’ Een ‘Stad van de Beroepen’ is momenteel in opbouw in de Astro toren van Sint-Joost-ten-Node, die momenteel onderdak biedt aan Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. Het partnerschap omvat eveneens spelers uit het onderwijs en de sectorale federaties. “In het concept staat de gebruiker centraal”, verklaart Grégor Chapelle. “Zijn beroepsproject krijgt voorrang in een forum van meerdere partners die elk op de achtergrond blijven en de klemtoon leggen op de beste informatie.” Wat de knelpuntberoepen betreft, onderstreept hij het respect voor keuzevrijheid op het gebied van de vorming en van het beroep zelf: “Mensen dwingen is de meest contraproductieve methode en bovendien een verspilling van geld.” Olivia P’tito beaamt dit en licht de aanpak toe: “We kunnen de vooroordelen bestrijden van de werkzoekenden, die vaak herhalen wat ze om zich heen zien. De toekomstige Stad van de Beroepen heeft tot taak om de perspectieven open te trekken en alle wegen aan te tonen om die te bereiken.” De term ‘knelpuntberoepen’ suggereert banen waarvan niemand wil. Daarom zou Grégor Chapelle liever termen gebruiken als ‘toekomstberoepen’, ‘perspectiefberoepen’ of ‘beroepsuitzichten’. Een observatorium van de vorming Naast deze grootschalige projecten zal het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid voortaan ook de vorming in de gaten houden. Het zal de balans opmaken van de Brusselse maatregelen voor werkgelegenheid en vorming, evenals hun impact op de re-integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het mogelijk om de beroepen te bepalen die echt met een tekort kampen – en kunnen de overheidsmiddelen zo nodig op een efficiëntere manier worden ingezet. Actiris en Bruxelles Formation zijn ook actief rond het middelbaar onderwijs om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. “Er heerst vooral een opvallend gebrek aan stageplaatsen”, betreurt Grégor Chapelle. “Van 24 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 de Brusselse regering kregen we een aantal voltijds equivalenten om te proberen de werkgevers te overtuigen een stage aan te bieden aan jongeren uit het technisch-, het beroeps- en het alternerend onderwijs.” De kloof tussen het algemeen en het kwalificerend onderwijs enerzijds, en de moeilijkheid om gekwalificeerde technici te vinden anderzijds zouden in aanmerking moeten komen. De geringe belangstelling van universitairen voor ingenieursberoepen weerspiegelt misschien het gebrek aan vertrouwen van leerlingen van het beroepsonderwijs in hun eigen kansen tegenover een technisch graduaat, bijvoorbeeld in elektromechanica of in de chemie. Bruxelles Formation, die heel wat opleidingen biedt in deze technische beroepen evenals in de toekomstgerichte informatica, heeft inderdaad vaak te maken met deze belemmerende geringschatting. “De werkzoekenden vertellen ons dat onze opleiding, naast een aantal technische vaardigheden, ook voor zelfvertrouwen heeft gezorgd en voor openheid naar teamwerk toe”, stelt Olivia P’tito vast. “Laten we de menselijke dimensie van de opleiding niet onderschatten, en evenmin het werk van onze opleiders om opnieuw zelfvertrouwen in te boezemen aan mensen die op school of in het leven hun eigenwaardegevoel zijn verloren.” Grégor Chapelle Het aandeel van de onderneming Op sommige kritische functies hebben Actiris en Bruxelles Formation weinig vat, omdat die eerder te maken hebben met het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. Dit is onder andere het geval met beroepen als verpleger, die lage lonen combineren met moeilijke werkomstandigheden. Zwartwerk in de horeca en gedetacheerde arbeiders de bouw zijn praktijken die mensen weerhouden zulke beroepen te kiezen, zegt Grégor Chapelle: “In een context van sociale dumping is het nagenoeg onmogelijk om een beroep aantrekkelijk te maken. Mensen beseffen dat ze in dergelijke zware beroepen slecht zullen worden betaald, in het zwart zullen moeten werken en dus nooit toegang krijgen tot eigendom of sociale bescherming.” De inspanningen die de overheidsdiensten voor tewerkstelling en vorming leveren, zorgden voor een groter vertrouwen van de werkgevers, maar er blijft veel ruimte over voor verbetering. Actiris werkt vandaag voor 5.000 van de 34.000 Brusselse werkgevers. Voor de komende jaren bestaat de uitdaging erin dit kwalitatief aanbod op veel grotere schaal operationeel te maken. ● © Reporters © Reporters

Twee niet te missen evenementen rond « duurzaam bouwen » in november! In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt de huisvestingsector meer dan 40% van het energieverbruik en de verwarming van gebouwen is verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot van broeikasgassen. Om deze emissies, die verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, drastisch te verminderen, heeft het Gewest verplichtingen vastgelegd voor de energieprestatie van gebouwen (EPB) die moeten worden nageleefd. Het stelt ook voorzieningen ter beschikking om u aan te moedigen te kiezen voor een duurzame renovatie van uw woning of gebouw. Het neemt ook deel aan of subsidieert evenementen die een praktisch antwoord kunnen bieden op de vragen die u zich stelt als particulier of als professioneel. Twee van dergelijke evenementen vinden plaats in november. 2. Eerste Belgische Salon van de Medeeigendom 1. Ecobouwers Opendeur Op 11, 12, 18 en 19 november 2017 e.k. krijgt u via « Ecobouwers Opendeur » opnieuw de kans om op een originele en concrete manier kennis te maken met voorbeelden van duurzame constructies en renovaties in het Brussels Gewest. Bewoners zullen uitzonderlijk hun huis openstellen en hun ervaringen delen. Gedurende ongeveer anderhalf uur zullen ze bezoekers ontvangen in kleine groepjes en vragen beantwoorden, waarbij ze uitleggen hoe ze hun keuze voor energie, isolatie, verwarming, materialen,… hebben gemaakt. Er zullen ook twee rondleidingen worden georganiseerd: een rondleiding tijdens de week om kennis te maken met scholen die op een duurzame manier werden gebouwd of gerenoveerd en een andere rondleiding om passieve voorbeeldgebouwen te bezoeken, in samenwerking met het Passiefhuis Platform. Meer info op www.ecobatisseurs.be/nl. Op 23 november vindt in Brussels Expo, Paleis 3, het eerste Belgische Salon van de Mede-eigendom plaats, georganiseerd door de UVS (Unie Vlaamse Syndici) en de UFS (Union Francophone des Syndics). Het doel is om niet alleen syndici bijeen te brengen, maar ook de mede-eigenaars en alle ondernemingen die zich willen profileren in de sector van de medeeigendom. Leefmilieu Brussel zal met een stand aanwezig zijn gedurende het hele salon om zowel vragen te beantwoorden over energie-duurzaam bouwen als over de milieuvergunningen. Sinds een tiental jaar biedt Leefmilieu Brussel immers diensten en hulpmiddelen aan voor medeeigendommen en specifieke actoren in deze sector: ➜ de facilitator Duurzame Gebouwen biedt onafhankelijke en kosteloze begeleiding bij verbeterings- en renovatieprojecten ➜ verhoogde energiepremies voor medeeigendommen, de Brusselse groene lening. Binnenkort zullen overigens nieuwe specifieke tools voor de mede-eigendommen worden ontwikkeld: ➜ overeenkomsten voor het delen van daken ➜ aangepaste financieringsmechanismen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie,… Al deze voorzieningen op het Salon zullen worden uitgelegd via: ◗ een lezing van 16h tot 16h30, over de diensten en tools van Leefmilieu Brussel voor de medeeigendommen. ◗ permanenties van 10h tot 22h, aan de stand van Leefmilieu Brussel, stand nr. 87. Meer weten ? www.salonvandemedeeigendom.be/

Werk verandert steeds sneller ONDERWIJS EN OPLEIDINGEN Heel wat studies voorzien dat ruim een derde van de huidige beroepen binnen 20 jaar zal verdwijnen. Dit zou te wijten zijn aan internet, robotisering en kunstmatige intelligentie. Ondertussen ontstaan nieuwe vormen van economie en nieuwe beroepen. In feite staat vooral onze opvatting van werken op de helling. Vergaande veranderingen zijn op komst, met op de achtergrond, uitdagingen als de strijd tegen de klimaatverandering, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een duidelijk onderscheid tussen mens en machine. Julien Ide B russel in het jaar 2037. Om 8u32 ben ik op kantoor. Voor de koffiemachine aarzel ik tussen de bonen die op het dak van de buurman werden geteeld en de mokka ‘Guinguette de Forest’. Ik kies uiteindelijk voor de tweede oplossing, om mij wat op te peppen. Om 8u40 heb ik een afspraak met de coördinator van de collectieve intelligentie. En om 10 uur neem ik deel aan een meditatiesessie met het team ‘Impact op het algemeen welzijn’. Ik vraag me af of ik mijn afspraak om 11u30 met de numeropaat zal halen. Al enkele weken lang voel ik me duizelig wanneer ik een hologram verstuur… Terug naar 2017. Volgens een onderzoek van auditreus PwC in maart loopt 38% van de beroepen op het Amerikaans grondgebied tegen 2030 een hoog risico op automatisering. In Duitsland bereikt dit percentage 35% en in het Verenigd Koninkrijk, 30%. De meest getroffen sectoren zijn afvalbeheer, transport, detailhandel en de administratieve diensten. Andere domeinen zijn kennelijk minder kwetsbaar: gezondheidszorg, landbouw, bijstand aan personen, onderwijs enz. Deze verschuivingen gaan al enkele Emmanuel Mossay, coauteur van Shifting Economy. 26 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 jaren gepaard met de opkomst van nieuwe vormen van economie: de kringloopeconomie, de collaboratieve economie, de participatieve economie, de deeleconomie of bijvoorbeeld nog de kenniseconomie … Zo schat PwC o.a. dat de collaboratieve economie op wereldschaal een gemiddelde jaarlijkse groei van 36% doorstaat. In de toekomst zal dit hoogstwaarschijnlijk vele nieuwe beroepen opleveren. Hoe dan ook, het beroepsleven gaat ingrijpende veranderingen tegemoet. Op weg naar nieuwe economieën Emmanuel Mossay uit Brussel publiceerde onlangs Shifting Economy, in samenwerking met Michel de Kemmeter. Deze door Wise Holding uitgegeven praktische gids tracht bedrijven te helpen de nieuwe vormen van economie te integreren – en de overgang voor te bereiden. “Om ons in te beelden wat de beroepen van de toekomst zouden kunnen zijn, moeten we eerst inzicht krijgen in de huidige economische transitie. De klassieke en kapitalistische kijk op de economie is lineair en piramidaal. Hij is gefundeerd op de ontginning van natuurlijke hulpbronnen, zonder rekening te houden met menselijke aspecten – waaronder armoede en risico’s voor de gezondheid, laat staan de milieuschuld. Deze visie is gewoon gericht op business. Een bedrijf dat onder dit systeem opereert, houdt helemaal geen rekening met externe factoren gerelateerd aan klimaat, milieu of maatschappij.” De auteur stelt dat het collectieve aspect een cruciale rol speelt in de opkomst van de nieuwe economieën. “Het is hoog tijd om met het algemeen belang rekening houden, maar daarvoor moet de collectieve intelligentie voorrang krijgen op de intelligentie van de elites. Werk dient eerder volgens een samenwerkingspatroon D.R. © Thinsktock

TOPIC dan hiërarchisch te worden aangepakt. Alleen met een duidelijke en transparante communicatie kan zoiets op coherente wijze worden bereikt. Wat lineair placht te zijn, wordt nu circulair, systemisch en decentraal. De creatie van waarde moet opnieuw lokaal gebeuren door de nadruk te leggen op het delen van materiële en immateriële middelen. Het immateriële vertegenwoordigt trouwens meer dan 50% van de waarde van de bedrijven, al hebben financiële analisten vaak de neiging om dit aspect te verbergen. De nieuwe generaties hebben het oude lineaire economische systeem al de rug toegekeerd. De meeste jongeren weigeren trouwens in piramidestructuren te werken. Ze zijn vooral op zoek naar een betekenis voor hun beroepsactiviteit.” Marc Vossen (N-Group). Wat betreft de cijfermatige argumenten hebben de auteurs zich voornamelijk op België gericht. Toch verzamelden ze ook gegevens van de MIT, de Universiteit van Oxford, de Europese Commissie en de OESO. Uit hun analyses blijkt dat de nieuwe vormen van economie tegen 2025 een aanzienlijke groei tegemoet gaan. Zo zal bijvoorbeeld het nationale aandeel van banen in collaboratieve en deeleconomieën toenemen van 1 tot 18%. De kenniseconomie is goed voor 14 tot 17%. En voor de kringloopeconomie ligt de voorspelling tussen 1 en 2,5%. Dit alles ten koste van sectoren als chemie, industriële landbouw, overheidsdiensten of de ontginning van fossiele brandstoffen. Deze economische transitie zal wellicht veel banen creëren, wat niet wegneemt dat automatisering een bedreiging blijft. Dit is ook de stelling van Emmanuel Mossay: “Iedereen zal zijn ‘soft skills’ moeten ontwikkelen tegenover robotisering en kunstmatige intelligentie om zijn professionele toekomst te verzekeren. In ‘Shifting Economy’ leest u enkele tips in die zin. Zo zult u bijvoorbeeld steeds vaker een beroep moeten doen op instinct en emotie, ten nadele van zuivere rationaliteit. Het heeft ook allemaal te maken met het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen, optimisme, humor en empathie. Kortom, alles wat robots nog niet kunnen.” Mens centraal in management Marc Vossen is directeur-generaal van N-Group (NRJ, NRJ hit TV, nostalgie en Chérie FM). Sinds hij aan het roer staat, heeft de man een horizontaal managementsysteem opgezet waarin het menselijke steeds voorrang krijgt. “Ik ben inderdaad de baas, maar ik beschouw dit niet als een vorm van bewind: ik sta eerder ten dienste van de luisteraars, de leveranciers, de klanten, de teamgenoten en de ganse gemeenschap. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van werk zal steunen op collectieve intelligentie geleid door optimisme. Onze taak bestaat erin om positieve golven de wereld in te sturen. We zijn een aantal sterke verbintenissen aangegaan: niet toegeven aan sensatiezucht, ons inzetten voor de kanslozen, jongeren en volwassenen helpen hun projecten en dromen te realiseren, en onze ecologische voetafdruk verkleinen.” Marc Vossen vertrouwt ook sterk op collectieve intelligentie. “Mensen werken beter als er interactie bestaat en wanneer iedereen tot dit participatieve management kan bijdragen. En zo belanden we bij het concept van holacracy: de organisatie wordt gezien als een levende matrix waarvan elk element bijdraagt tot de ontplooiing van de gemeenschap. Zelfs in een grote structuur levert het werk in kleine groepjes de beste resultaten op en zorgt voor een maximum aan veerkracht. Je bereikt meer met meerdere zeilboten die een onzekere koers varen dan met een groot schip dat rechtdoor vaart.” Het algemeen belang Michel Bauwens is oprichter van de Peer to Peer Foundation, een internationale organisatie die onderzoekers en burgers wil samenbrengen om de overgang te bevorderen naar een samenleving gebouwd op materiële of digitale gemeenschappelijke goederen (‘commons’). De universele toegang tot zulke commons zou worden gegarandeerd door licenties voor het delen van werken en vrije software als Creative Commons of GPL. De stichting sluit daarmee volledig aan bij de opkomst van nieuwe economieën, aldus Michel Bauwens. “In het afgelopen voorjaar hebben we een studie verricht naar het toenemende gebruik van ‘commons’ in de stad Gent. We stelden vast dat het aantal projecten op dit gebied de afgelopen tien jaar vertienvoudigd is. In Duitsland is de energietransitie bijvoorbeeld geïnitieerd door burgerlijke energiecoöperaties. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de collaboratieve, deel- en kenniseconomieën de arbeidswereld grondig zullen veranderen. Maar dan wel met behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Ik stel bijvoorbeeld verbijsterd vast dat vandaag drie keer zoveel energie en materiaal wordt besteed aan vervoer als aan productie. Wereldwijd moet de productie lokaler worden. Alleen nadenken moet globaal gebeuren. Ik ben van mening dat we moeten overschakelen naar generatieve economische modellen. Zulke modellen zijn in staat om tegelijk een persoonlijke passie en een missie voor de wereld te ondersteunen. Ze betekenen een verrijking voor de gemeenschap en beschermen de natuurlijke hulpbronnen. Ik denk bijvoorbeeld aan initiatieven in de richting van sociaal ondernemerschap. Iedere werknemer zou zich moeten afvragen of hij nu bijdraagt tot de problemen of tot de oplossingen.” ● Michel Bauwens (Peer to Peer Foundation). BECI - Brussel metropool - oktober 2017 27 D.R. D.R.

Beci opleidingen www.500.be “ Ik heb zelden een zodanig geanimeerde opleiding gevolgd. Ze was bijzonder levendig, boordevol concrete voorbeelden en van begin tot einde dynamisch! Echt indrukwekkend. Zet uw evaluatiegesprekken om in motivatietools ” “ “ Heel praktisch en concreet. Met deze 8 uren heb ik er 800 uitgespaard. Meer dan 90 praktische tips om uw tijd beter te beheersen ” Een zeer interessante opleiding over de mogelijkheden van Outlook. Ik kreeg een nauwkeurig overzicht van de mogelijkheden van de software, die ik nu volgens mijn eigen behoeften kan toepassen. Ontdek alle trucs en magische sneltoetsen van PowerPoint! ”

TOPIC IN EEN Overzicht van de arbeidsmarkt in het Brusselse Gewest Werkgelegenheid en bevolking Activiteitsgraad MANNEN 16% 52% VROUWEN 31% 17% HOOGGEKWALIFICEERDE ARBEIDSKRACHTEN LAAGGEKWALIFICEERDE ARBEIDSKRACHTEN 94% Van de banen in de tertiaire sector Deeltijds 11,9% 20% van de loontrekkenden werken deeltijds. Dit is het laagste percentage van gans het Belgische grondgebied. 32,9% werken deeltijds. 2/3 6 In het Gewest nemen 6 sectoren ongeveer twee derde van de banen in loondienst voor hun rekening overheid gezondheidszorg en sociale diensten onderwijs ondersteunende activiteiten en administratieve diensten handel financiën en verzekeringen Zelfstandig werk 102.000 GENOMEN 6.000 IN HOOFDBEROEP ZELFSTANDIGE ARBEIDSKRACHTEN STRIKT 96.000 ALS HELPER 80 % Bron: Actiris, Brussels observatorium voor de werkgelegenheid BECI - Brussel metropool - oktober 2017 29 VREEMDELINGEN UIT DE EU 4 banen op in de 10 overheidssector NIET-EU VREEMDELINGEN 56,2% OUDER DAN 50 JAAR 60,8% 84,9% 47,6% 74,5% 72% 58% 72% 702.000 werkposten van de binnenlandse tewerkstelling in België, voor 10,5% van de bevolking Brusselaars (365.000) Vlaamse pendelaars (218.000) Waalse pendelaars (119.000)

Self-made (wo)men in Brussel ONDERWIJS EN VORMING Een bedrijf starten zonder diploma of nog voor het einde van de studiejaren: sommige zeer jonge of ongeduldige ondernemers durven de uitdaging aan. Enkelen slagen daar bijzonder goed in. En zo ontstaat soms een waar succesverhaal. Van een geheim of een mysterieuze aangeboren gave is hier geen sprake, want alleen passie, creativiteit en zeer hard werken behoren tot de onmisbare kwaliteiten van zulke getalenteerde ondernemers. O p 20-jarige leeftijd lanceerde Mark Zuckerberg Facebook. Pas 13 jaar later behaalde de miljardair zijn diploma – honoris causa – aan de universiteit van Harvard. Bill Gates heeft evenmin op het einde van zijn studies gewacht om Microsoft te lanceren. Dit geldt ook voor Steve Jobs en Apple. De Europese voorbeelden zijn waarschijnlijk minder bekend, maar minstens even talrijk. Amancio Ortega is vandaag miljardair omdat hij destijds Zara zonder het minste diploma oprichtte. De Duitser Robert Obermann verliet de universiteit na twee jaar en lanceerde ABC Telekom. De Fransman Olivier Sadran richtte zijn eerste bedrijf op 18-jarige leeftijd op. Hij is nu voorzitter van de luchtvaartcateringmaatschappij Newrest en voorzitter van de Toulouse Football Club. Van ambitie tot razernij Iedereen kent Frédéric Nicolay, de onvermoeibare Brusselaar die in de hoofdstad een hele resem succesvolle bars, cafés en restaurants heeft geopend. Zijn naam vinden we overal terug: de Belga, de Bar du Matin, de Mappa Mundo of Bonsoir Clara. In het sfeervolle en zachte licht van de Kumiko – zijn jongste creatie – vertelt de ondernemer zijn parcours. “Ik studeerde aan de hotelschool en werd kok, maar ik had daar helemaal geen aanleg voor, want ik ben niet manueel ingesteld. En ik had bovenal heel veel moeite met gehoorzamen aan een baas. Toen besloot ik op mijn eentje verder te werken. En zo begon het avontuur en opende ik mijn eerste horecazaken.” Frédéric Nicolay vertelt over zijn inspiratie en zijn passies: “De persoon die mij het meest inspireerde in mijn beroepsactiviteit is Alain Coumont, de oprichter van Le Pain Quotidien. Ik heb altijd sferen willen creëren waarin mensen zich goed zouden voelen. Om dergelijke projecten te doen slagen, moet je wel zeer praktisch en realistisch 30 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 ingesteld zijn. Succes zorgt voor zelfvertrouwen en het is van fundamenteel belang om alleen te doen wat je graag doet. Ik zie veel zakenlieden die een hekel hebben aan hun activiteit en een droevig leven leiden.” Frédéric Nicolay denkt dan ook constant over nieuwe Ik zie veel zakenlieden die een hekel hebben aan hun activiteit en een droevig leven leiden. Frédéric Nicolay, ondernemer in de horeca. projecten na. “Ik droom vandaag van een leven vol harmonie, waar ik even tot rust kan komen met een goed boek. Ik koester nog enkele ambities. Ik geef momenteel een nieuwe jeugd aan de vroegere Potemkine aan de Hallepoort. De nieuwe naam wordt Le Poulpe Atomique. We vernieuwen integraal de decoratie en gaan er meerdere evenementen organiseren, waaronder een festival van Franse chanson.” Van select merk tot sociale onderneming Jean-Cédric van der Belen creëerde 30 jaar geleden de confectiezaak Comptoirs Privés Caméléon. In 2007 lanJulien Ide D.R. © Thinsktock

TOPIC ceerde hij bovendien de even beroemde Snapstore online boetiek. De winkels zijn vandaag in Genval en Woluwe gevestigd. De man ontvangt ons op de Woluwse Arianelaan. Hij straalt een soort van gulle trots uit, terwijl we de lange gangen van dit Ik besliste in mijn studentenkamer in Sint-Joost een privé verkoop van kleren te organiseren. Jean-Cédric van der Belen, oprichter van Caméléon. 13 000 m² grote gebouw doorwandelen. Hij is nochtans met niets of bijna niets begonnen. “Ik was toen student aan de Ephec. Voor een praktisch werk liet ik me inspireren door het Tupperware concept. Ik bezat 400 euro en besliste in mijn studentenkamer in Sint-Joost een privé verkoop van kleren te organiseren. Ik was toen barman in de ‘Perroquet’ om mijn studies te betalen. De verkoop bracht mij evenveel op als vier maand salaris in de bar. Ik heb mijn vrienden gevraagd om mij te helpen bij het samenstellen van een adressenbestand. Mijn netwerk is zeer snel gaan verruimen. Ik heb toen mijn studies aan de Ephec stopgezet en verkoopsessies georganiseerd in herenhuizen. Maar ondertussen was ik aan het nadenken over iets buitengewoons. Ik besloot een van de musea van het Jubelpark te huren voor een gigantische verkoop. Het initiatief kende een overweldigend succes. Het werd bijna waanzinnig. Niemand kon er zonder een uitnodigingskaart binnen. Naar verluidt werd de toegang zelfs aan een lid van de koninklijke familie geweigerd. Daarna had ik genoeg geld om een eerste winkel te openen.” Dit was het begin van het succesverhaal. De steeds uitbreidende ‘Comptoirs’ verhuisden meerdere malen. In 2009 ondertekenden van der Belen en zijn vennoot Augustin Wigny een erfpachtovereenkomst voor een perceel in de Woluwe. Met de steun van het Brusselse Gewest (Gimb en Gomb) liet hij er de eerste eco-built winkel van Europa oprichten. Gaandeweg groeide bij de ondernemer echter een bewustwording: “Ik wilde al heel lang projecten starten met een maatschappelijke dimensie. Ik creëerde toen mijn eigen kledingmerk Do Something, waarvan een deel van de opbrengsten wordt gedoneerd aan projecten die het vertegenwoordigt: Face Children, een weeshuis in Egypte; Africa Turns Green, een vereniging die ondernemerschap op het Afrikaanse continent ondersteunt; en Graine de Vie, een boomplantproject in Madagaskar. Op de daken van het gebouw hebben we bovendien een moestuin en bijenkorven geïnstalleerd. Ik had destijds gelezen dat volgens Einstein het verdwijnen van de bijen al snel de ondergang van de mensheid zou veroorzaken.” ● Bij Cevora volgen uw medewerkers opleidingen zonder dat u ervoor hoeft te betalen! Hoe uw kmo vooruit gaat? Door te blijven bijleren! Zo werkt het > Maakt uw bedrijf deel uit van het paritair comité 200 (sfonds200.be)? Dan draagt u jaarlijks 0,23% van uw loonlast bij aan Cevora, net als de 52.600 andere bedrijven. Verzilver die investering! Top 3 opleidingen gevolgd door kmo’s Excel • Frans • Grafi sche vormgeving Bekijk alle cursussen op cevora.be www.cevora.be BECI - Brussel metropool - oktober 2017 31 D.R.

The new ways of learning ONDERWIJS EN OPLEIDING Met uw smartphone Outlook aanleren. Een pedagogische avatar die u aanleert hoe u best met een klant onderhandelt. Een motor in een 3D-wereld repareren... Vandaag bestaan er nieuwe en soepeler manieren om een opleiding te volgen. Een overzicht. D igitale training verscheen een paar jaar geleden. Maar de tijd van de lineaire e-learning die u op uw eentje op het scherm volgt, is ondertussen vervlogen. Vandaag vullen nieuwe technologieën het aanbod aan, met veel uitgebreidere mogelijkheden als gevolg. Denk maar aan simulatie, avatars, 3D, videotraining ... De bestaande trainingsmethoden leggen enorm veel creativiteit en verbeelding aan de dag om zowel werkgevers als werknemers te verleiden. “Werken is steeds meer een kwestie van snelheid en competitiviteit. Werknemers moeten het stellen met zeer wisselende werktijden en steeds meer flexibiliteit. De opleidingen hebben de trend moeten volgen”, aldus Marie Vandenberghe, Managing Director van Quality Training. De leerprocessen zijn nu inderdaad soepeler en beter aangepast aan de realiteit van elk bedrijf. Investeringen in menselijk kapitaal betekenen op die manier een ware hefboom voor de concurrentiekracht. Digitale en collaboratieve training is goedkoper, sneller en flexibeler. En daarom ook het speerpunt van deze nieuwe leermethoden. Welke nieuwe pedagogische benaderingen? ➜ Met webinars kunnen werknemers vanop hun kantoor trainen. Webinars zijn ideaal om specifieke thema’s aan te kaarten en kunnen op maat worden gemaakt voor uw behoeften. Ze hanteren over het algemeen een kort formaat (ongeveer 1 uur) en zijn zeer praktisch opgevat. De training verloopt in “live” en biedt de mogelijkheid om met de trainer te communiceren en vragen te stellen, zoals in een klassikale training, trouwens. De video kan daarna opnieuw worden bekeken. ➜ Mobile learning is e-learning aangepast aan de mobiele apparaten (smartphones, tablets ...) van studenten. 32 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Het voordeel van deze technologie schuilt vooral in het inrichten van cursussen op afstand, via andere media dan computers. ➜ Blended-learning combineert traditionele opleiding en e-learning. Het verbetert de opleidingen en verhoogt de effectiviteit. Het grootste voordeel van deze methode is dat ze werknemers van uiteenlopende niveaus tegelijkertijd en op dezelfde plaats kan opleiden (met Excel als klassiek voorbeeld). Zo hoeven bedrijven niet te wachten tot een bepaald aantal mensen zich heeft geregistreerd om opleidingen te organiseren. Ze kunnen ook sneller inspelen op de opleidingsbehoeften van hun werknemers. ➜ Video tutorials worden op maat samengesteld volgens het thema en de verwachtingen van de studenten. Ze zijn goedkoop en zeer rendabel voor bedrijven. Bovendien kunnen ze overal en eender wanneer worden bekeken. De formule wordt zeer gewaardeerd door ondernemingen met vestigingen in het buitenland, of die werknemers uitzenden. ➜ Omgekeerde klassen zijn bedoeld om meer mensen naar de klassieke leslokalen te halen. De studenten ontvangen vóór de training een hele reeks elementen, vragen en ideeën. Hierdoor gaan de medewerkers zich meer betrokken voelen, vermindert het ziekteverzuim en kan de duur van de opleiding worden ingekort (deze duur is vaak een barrière voor mensen met een drukke agenda). ➜ Gesprekstafels zijn een leuke manier om een andere taal aan te leren. Ze kunnen formeel voor het personeel worden georganiseerd, of informeel, onder collega’s die hun niveau willen verbeteren. Gaëlle Hoogsteyn © Thinsktock

0800 555 66

TOPIC De mening van de bedrijfswereld ➜ Leren in een netwerk is een nieuw concept en tegelijk een revolutie in training. De Web 2.0-technologieën zijn in staat om de informele kennis in een bedrijf te groeperen, structureren en verspreiden. Medewerkers worden er intenser bij betrokken en de motivatie stijgt. Leren in een netwerk en de peer-to-peer uitwisseling van goede praktijken zijn beide waardevol om de kennis binnen het bedrijf beter te benutten en te verspreiden. ➜ Mentoring is ook in volle bloei. Het concept is eenvoudig: een ervaren persoon helpt een minder ervaren collega. De onderliggende doelstelling is de begeleiding en het behoud van beloftevolle medewerkers, met bescherming van de kennis van de onderneming. De intergenerationele band is hierbij zeer belangrijk, evenals de vrijwillige betrokkenheid van beide werknemers. En bovenal is het proces kosteloos! Voordelen ... Naast een aanzienlijke kostenverlaging per werknemer bieden deze nieuwe opleidingsmethoden nog tal van andere voordelen. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld heel nauwkeurig op de behoeften van de ‘student’ toespitsen, hem/haar actiever maken, en training bijna om het even waar en wanneer aanbieden. De verschillende digitale technieken laten zich eenvoudig ordenen en aanpassen aan het werkritme van de medewerkers. Marie Vandenberghe: “Vaak is slechts een deel van het thema interessant voor degene die het volgt. Een traditionele tweedaagse opleiding vervangen door één of meerdere webinars van één uur, afgestemd op de behoeften van de werknemer, is veel productiever.” Digitale opleidingen zorgen tevens voor een individualisering van het leerproces: “Het bedrijf kan de opleiding, zowel inhoudelijk als qua vorm, aanpassen aan de behoeften en het niveau van zijn werknemers. Dankzij online cursussen valt ‘op maat’ best te rijmen met scherpe prijzen.” Daarnaast maken deze methoden de medewerkers zelfstandiger. Werken is steeds meer een kwestie van snelheid, competitiviteit, wisselende werktijden en flexibiliteit. De opleidingen hebben de trend moeten volgen. Marie Vandenberghe (Quality Training) “In tegenstelling tot traditionele training, waar je gewoon luistert, dwingen digitale formaten de deelnemers om 34 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Isabelle Bercq - MSF Training Manager: “Wegens van de verplichtingen van onze medewerkers (gebrek aan tijd, spoedsituaties, talrijke tussenkomsten op het terrein, gedecentraliseerde functies …) hebben we webinars geïntegreerd in ons opleidingsaanbod. Voor ons biedt deze leerformule veel voordelen: kwaliteit van de inhoud, een aanzienlijke besparing van tijd en geld, dynamische interactiviteit met de trainer, meer deelnemers dan in het klaslokaal, vereenvoudigde logistiek, de mogelijkheid om de video van de webinar opnieuw te bekijken en beschikbaar te maken voor diegenen die niet aanwezig konden zijn. Na de eerste webinars ontvingen we uiterst positieve feedback van onze medewerkers.” Valérie Evrard - AbbVie: “Voor sommige onderwerpen kozen we video tutorials. Deze video’s zijn praktisch opgevat en voor ons op maat gemaakt. Hiermee kunnen onze medewerkers zichzelf opleiden waar en wanneer ze willen. En het budget is ook een troef van dit soort digitale media!” actief bij te dragen tot de opleiding”, voegt ze eraan toe. Zich niet meer hoeven te verplaatsen is ook een zeer sterke troef. “De bespaarde tijd is aanzienlijk. Werknemers die weinig tijd hebben waarderen dit, zeker met de mobiliteitsproblemen waar gans België vandaag mee kampt.” ... en aandachtspunten. Hoe aantrekkelijk deze methoden ook zijn, ze vereisen een begeleiding van de werknemers tijdens de opleiding. Laat ze niet alleen voor de computer zitten. En wat met bedrijven waar niet iedereen over een computer beschikt, praktische beroepen of bedrijven die de investering niet aankunnen? Zijn zij daarom uitgesloten? Nee, zegt onze expert: “Zulke ondernemingen kunnen hun werknemers inschrijven voor intercompany trainingen in met computers uitgeruste lokalen. KMO’s ontvangen trouwens subsidies, waardoor ze in de opleiding van werknemers kunnen investeren, ook al zijn hun middelen beperkt.” Marie Vandenberghe is ervan overtuigd dat de sector van de beroepsopleidingen dankzij deze nieuwe methoden een mooie toekomst tegemoet gaat. Of de klassieke vorming hiermee voltooid verleden tijd is? Mevrouw Vandenberghe oordeelt dat face-to-face sessies in sommige domeinen nuttig blijven: “Ideaal worden de face-to-face, digitale en collaboratieve trainingvormen gecombineerd. Een vernuftige dosering van de verschillende methoden effent de weg naar echte oplossingen op maat”, besluit ze. ● D.R.

De IBO in bedrijfsverband Met de IBO in bedrijfsverband leidt u een toekomstige medewerk(st)er op volgens de criteria van het beroepsprofiel dat u zoekt. Concreet: Bruxelles Formation, uw onderneming en de stagiair(e) sluiten een overeenkomst die het opleidingsplan definieert. De IBO in bedrijfsverband voorziet een opleidingsfase en meteen daarop een tewerkstellingsfase. Tijdens de één à zes maanden durende opleiding betaalt uw onderneming een vormingsuitkering waarvan het bedrag afhangt van de situatie van de stagiair(e). Deze vergoeding stemt overeen met het brutoloon voorzien voor deze functie in uw onderneming, waarvan de RSZ-bijdragen en de sociale inkomsten van de persoon worden afgetrokken. De tewerkstellingsfase begint na afloop van de opleidingsfase en duurt minstens even lang. Tot welke werkgevers richt deze formule zich? De ondernemingen van de openbare en privé sectoren, de vrije beroepen en de VZW’s. Wie mag u voor een IBO in bedrijfsverband aanwerven? De toekomstige medewerk(st)er moet bij Actitis ingeschreven zijn. BRUXELLES FORMATION former pour l’emploi in samenwerking met Belangstelling voor deze formule? Contacteer de Service relations entreprises telefonisch op het nummer 02 371 74 61 of 73 34, of per e-mail, op het adres fpie@bruxellesformation.be Verantwoordelijke uitgever: Olivia P’tito – Stallestraat 67 – 1180 Brussel – Versie: maart 2017

ONDERWIJS EN VORMING Professionals die hun specialiteit onderwijzen Steeds meer professionals beginnen te doceren uit passie, door een behoefte aan ‘iets anders’ of een verlangen naar diversificatie. Overdag of ‘s avonds onderwijzen ze hun specialiteit en vormen ze de toekomstige professionals van hun sector. We spraken met een van deze docerende ondernemers. Geoffrey Baras Geoffrey Baras is cameraman en videodocent aan het ISFSC. Deze 39-jarige gediplomeerde in communicatie heeft bijna 15 jaar televisie-ervaring achter de rug en deelt al zeven jaar lang zijn passie met studenten. Hij begon zijn carrière bij RTL-TVI als productieverantwoordelijke. Daarna stapte hij naar Caterpillar over, waar hij onder meer nieuwe medewerkers verwelkomde. Vervolgens werkte hij enkele jaren lang voor het Brusselse parlement, waar hij instond voor de web televisie voor jongeren. In deze functie animeerde en filmde hij regelmatig debatten in scholen over de hele wereld. Op een dag dacht hij plots aan het onderwijs. “Mijn contract met het Brusselse parlement liep ten einde en ik vroeg me af wat mij in mijn beroep het meest aanstond. Beelden, natuurlijk, maar dat wist ik al lang. Ik besefte toen ook dat ik doorheen alle professionele ervaringen die ik had opgedaan, steeds plezier had beleefd aan het doorgeven van kennis.” Geoffrey contacteerde de hogeschool waar hij zelf gestudeerd had en werd er snel aangeworven, eerst als praktijkdocent, daarna als promotor van scripties en ten slotte als docent audiovisuele technieken. “Voordat ik be36 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Gaëlle Hoogsteyn gon les te geven, voelde ik wel enige stress, bij gebrek aan een pedagogische opleiding. Eens gestart, voelde ik me al gauw op mijn gemak. Wie zijn eigen vak doceert, hoeft niet naar woorden te zoeken. Ik had bovendien te maken met jonge gemotiveerde volwassenen die heel duidelijk wisten wat ze later wilden doen.” In zijn taak als leraar waardeert Geoffrey het doorgeven van technische kennis, maar ook van gedragingen en van praktijkervaring. Hij werkt trouwens nog steeds als cameraman, voornamelijk voor TV Com, en gaat er vanuit dat het blijven beoefenen van zijn vak van fundamenteel belang is om de kwaliteit van zijn onderwijs te garanderen. “De audiovisuele sector verandert constant. Met de opkomst van digitale technologieën zien we ook andere methodes en uitdagingen ontstaan. Om mee te gaan met de tijd moet je ook zelf op het terrein actief zijn.” En dat geeft bovendien meer geloofwaardigheid aan de docent. Geoffrey vindt het ook leuk wanneer zijn studenten hem uitdagen en het debat opentrekken. “Ik doceer aan mijn studenten maar leer, omgekeerd, ook veel van hen. Onderwijs is geen éénrichtingsverkeer. Het is vooral een kwestie van ideeën delen en uitwisselen”, besluit hij. Technische kennis, menselijke vaardigheden Ongeacht het beroep of de carrière van deze leraren, delen ze allemaal een gemeenschappelijk streefdoel: hun beroep doorgeven aan de volgende generatie. EFP directeur Vincent Giroul stelt dat de passie van deze professionals/ leerkrachten hun grootste troef is: “Iemand die zijn beroep met passie beoefent, heeft al de helft van de weg afgelegd om een goede docent te worden. Wie kennis overbrengt met grote overtuiging heeft een aanstekelijke impact op de studenten.” D.R. © Thinsktock

Als algemeen directeur van het EPFC, beaamt Bénédicte Burton dit standpunt: Bénédicte Burton “Een professional die les geeft, brengt zijn beroepskennis integraal over. Hij combineert de knowhow die voortvloeit uit zijn voorafgaandelijke praktijkervaring én sociale vaardigheden. Naast de technische aspecten van het beroep en de kennis van zaken, communiceren onze docenten ook een hele reeks gedragingen: de manier om een klant te benaderen, onderhandelingen met een leverancier, de positionering van een imago enz. Deze mensen kennen het beroep door een door, met inbegrip van alle struikelblokken. Op die manier geven ze een bijzonder realistische kijk op hun vak.” Deze professionals staan altijd aan de spits van de innovatie, in welke sector dan ook. Ze beschikken over de meest actuele kennis van het vak. Ze blijven op de hoogte van de jongste economische en commerciële technieken in de sector. “Dit is een enorme troef voor de studenten, al gaat dat soms met aanzienlijke investeringen gepaard”, weet Vincent Giroul. “Onze docenten stellen hoge eisen wat betreft de kwaliteit van de apparatuur. Omdat ze zelf in hun onderneming de jongste technologie toepassen, willen ze ook over de nieuwste uitrusting beschikken wanneer ze lesgeven.” De meeste docenten aan het EFP runnen een eigen bedrijf. Vincent Giroul licht toe: “Deze leerkrachten hebben ervaring met ondernemerschap. Een activiteit oprichten, klanten vinden, de relaties met de klanten onderhouden, zich op de markt positioneren enz.: allemaal zaken die die mensen volledig onder de knie hebben. Vandaar ook hun geloofwaardigheid. We krijgen veel feedback van onze studenten, die een opleiding door specialisten bijzonder waarderen.” Vincent Giroul (EFP) Studenten die door actieve professionals worden opgeleid, genieten een extra troef wanneer ze zelf de beroepswereld gaan betreden. “Dankzij een docent die ook in zijn specialiteit actief is, krijgt de student toegang tot een breed netwerk. Nu en dan bevelen docenten bepaalde studenten aan collega’s aan – of ze helpen hen een eerste baan te vinden”, aldus Bénédicte Burton. Steun aan professionals/leerkrachten Hoe integreren deze professionals het onderwijs? Er zijn veel manieren om dit te bereiken. De scholen organiseren natuurlijk regelmatig rekruteringcampagnes. “Wij ontvangen echter ook veel spontane sollicitaties”, verklapt de algemeen directeur van het EPFC. “Dit bewijst eens te meer de motivatie van onze leerkrachten.” Van zijn kant werkt het EFP nauw samen met beroepsfederaties uit vele sectoren. “Hun netwerken zijn een goede bron voor rekrutering. Het valt regelmatig voor dat mensen die destijds aan het EFP werden opgeleid, er enkele jaren later docent worden”, zegt Vincent Giroul. De docent vertrekt van officieel referentiemateriaal om de pedagogische inhoud en het verloop van de opleiding te bepalen. “Hij ontwerpt oefeningen, situatiescenario’s en synthesedocumenten als noodzakelijke leermiddelen voor de overdracht van kennis. Hij past dit geheel wel aan het publiek en het doel van de opleiding aan”, vertelt Bénédicte Burton. Zoals voor elke leraar die geconfronteerd wordt met een publiek, is het vermogen om de groepsdynamiek te reguleren van essentieel belang. Heel veel mensen voelen zich geroepen, maar niet iedereen beschikt over de nodige pedagogische vaardigheden. Voor sommige leertrajecten moet de docent (in het Franstalig onderwijs althans) beschikken over een Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid (Certificat d’Aptitudes Pédagogiques – CAP) of een Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid Aangepast aan het Hoger Onderwijs (Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur – CAPAES). “Hoe dan ook ondersteunen we onze leerkrachten op pedagogisch vlak, zodat ze naast hun beroepsvaardigheden ook in staat zijn om de kennis over te brengen. Wij helpen hen bijvoorbeeld bij het structureren van presentaties, de voorbereiding van cursusmateriaal enz.”, besluit Vincent Giroul. ● Zin in lesgeven? Zou u graag in het onderwijs staan? U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om in België les te mogen geven. U moet beschikken over de vereiste kwalificatie, een voldoend diploma of relevante werkervaring. Alle vereiste voorwaarden vindt u op de website https://www.belgium.be/nl/ Leren/lesgeven/diplomas . BECI - Brussel metropool - oktober 2017 37 D.R.

TOPIC ONDERWIJS EN VORMING ‘Pacte d’Excellence’ en de rol van de bedrijfswereld Het Franstalige onderwijs schetste in mei de grote lijnen van zijn ‘Pacte d’Excellence’, maar aan een aantal zaken en evenwichten wordt nog gesleuteld. De verschillende stappen lopen tot in 2030. Een vrij ingrijpende hervorming, dus. Sinds de bekendmaking van de road map, is echter heel wat verzet gerezen tegen de veranderingen. De initiatiefnemers van het pact vragen nu dat de samenhang van de ganse structuur niet op de helling wordt gezet. D e kritiek kwam vooral uit de Facebook groep ‘Non au pacte d’excellence’ (19.000 leden) en de daaruit vloeiende vzw 1Pact (250 leden). Leerkrachten en ouders weigeren dat de economische wereld de koers gaat bepalen. “Meer plaats voor de onderneming in de school en in de vorming van de kinderen vind ik goed, maar ik weiger een controle door de macro-financiële wereld”, verklaart Karim Djaroud, secretaris en leraar wetenschappen in het technisch en beroepsonderwijs. Hij vindt dat het pact zwaar onder invloed staat van de conclusies van McKinsey. Hij vreest voor de lobby van de ‘zwarte afgezanten’ die de werkgroepen zouden proberen te infiltreren en, daartegenover, de te zwakke inspraak van de vertegenwoordigers van het onderwijs. Zijn wantrouwen heeft te maken met de ‘co-constructie’ en de wantoestanden veroorzaakt door ex-minister Joëlle Milquet, die hij ervan beschuldigt het onderwijs te hebben overgeleverd aan captains of industry. Het gevaar van een ‘commodificatie’ verwijst naar een basisprincipe toegelicht door economist Bruno ColOphélie Delarouzée mant: “Een utilitaristisch onderwijs volgens de richtlijnen van de werkgevers werd steeds geweigerd omdat mentale ontplooiing voorrang krijgt op operationele vaardigheden”. Minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns ontkende enige beïnvloeding van de werkgroepen en verzekerde het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel dat “McKinsey louter support leverde”. Zij onderstreepte integendeel de deskundige analyse van het Franstalige onderwijsstelsel aan de hand van grote volumes onderling gecontroleerde gegevens. Karim Djaroud (asbl 1Pact) 38 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 De alarmerende bevindingen over het onderwijs zullen in elk geval beletten dat de principiële weigering van sommigen een zoveelste poging tot hervorming blokkeert. Afstand nemen van dualisme en partijdigheid geeft een beter inzicht in het co-constructiewerk dat twee jaar lang werd verricht. Management? “Een management met cijfermatige doelstellingen waarbij de leerkracht wordt bestraft als ze niet worden bereikt – bv. als het aantal zittenblijvers niet volgens plan daalt – getuigt van een ondernemerslogica in de school”, stelt Karim Djaroud. Daarop rust gans het verzet van 1Pact. Deze leerkrachten weigeren een vermindering van hun autonomie, waarbij de vooruitgang van de leerlingen volgens winstvariabelen zou worden beoordeeld. Deze strengere individuele controle vloeit echter voort uit een betere collegialiteit van de teams, voor een meer gedifferentieerde pedagogie. “De stuurplannen zullen berusten op een gedeeld leadership tussen werkkrachten en directies”, stelt Oliver Remels, secretaris-generaal van de ‘Fondation pour l’Enseignement’, die de werkgroep kwalificerend onderwijs heeft gestuurd. “Er komen D.R. © Reporters

TOPIC doelstellingscontracten met de overheid om de werkelijke uitdagingen aan te pakken, met behoud van de verantwoordelijkheid en de autonomie van de scholen. Verantwoording gebeurt voornamelijk collectief. Een eventuele weerslag op de individuele beoordeling is vooral formatief bedoeld. Sancties komen er slechts in extreme gevallen en daartegen kan in beroep worden gegaan.” Het basisprincipe: de verlenging van het gemeenschappelijk leertraject De MR heeft er zwaar op gehamerd tijdens de politieke crisis. Het nut daarvan wordt echter serieus betwijfeld door degenen die zich willen voorbereiden op een beroep en die dus zullen moeten afhaken. Maar hierdoor ontkennen ze ergens de vorm van verbanning die ze ondergaan. Karim Djaroud vermoedt dat er op een betere Pisa rangschikking wordt gemikt, waarbij volgens hem de tewerkstelbaarheid van jongeren van 15 jaar in functie van hun vaardigheden wordt beoordeeld. zal worden voorzien tijdens en na de schooluren om de problemen te overwinnen en zittenblijvers te vermijden”, aldus Remels. De keuze van uitmuntendheid krijgt alvast de goedkeuring van filosoof en politoloog Vincent de Coorebyter, die openlijk benadrukt dat de gebrekkige kennis van Frans en wiskunde moet worden opgelost. Het tekort aan nauwgezetheid in de methode en aan moed in de beoordeling is volgens hem te wijten aan richtlijnen die leerkrachten aanzetten het herhaald aanleren van regels te vergeten ten voordele van een speelse aanpak met veel ‘tips & tricks’. Voor zover afstand moet worden genomen van de fundamenten van het onderwijs en de praktijk ervan aan herziening toe is, dan vormt inductief onderwijs een toekomstgerichte oplossing in een context van digitalisering van de kennis en automatisering van de taken, volgens Bruno Colmant: “Het oude voorrecht van de leraar als beschermer van de kennis is voorbijgestreefd. In katholieke landen, waar het onderwijs deductief is, tracht men nog steeds de stof van buiten te leren. Er wordt uitgegaan van de grote principes, die repetitief worden toegepast. In protestantse landen is het onderwijs echter inductief. De werkelijkheid wordt aanvaard en het model dagelijks herzien. Deze adaptieve aanpak is soepeler en de gemeenschap staat open voor verandering.” Olivier Remels (Fondation pour l’Enseignement) “Het pact voorziet een nieuw evenwicht tussen kennis en vaardigheden”, zegt Olivier Remels. Kennis wordt niet achterwege gelaten. “De sociale lift is defect. De schoolresultaten hangen sterk af van het sociaal-economisch niveau van de leerlingen. Veranker dus de kennis bij alle jongeren, zodat ze hun ganse leven lang vlot blijven leren.” De actoren van het pact vinden dat de landen met een langer gemeenschappelijk leertraject hier beter in slagen. De vraag is of dit hier mogelijk is en of de maatregelen tegen het zittenblijven zullen volstaan om het niveau op te krikken. “Remediatie De noodzakelijke toenadering met de bedrijfswereld Iedereen beoogt een opwaardering van het kwalificerend onderwijs. “In Duitsland en Nederland bestaat er meer sociale mobiliteit dan in katholieke gemeenschappen, die meer in categorieën zijn gestructureerd”, zegt Bruno Colmant. “In het vlottere Duitse systeem bestaat geen verwerping van het beroepsonderwijs en vorming duurt er zo lang als de carrière zelf.” Het gemeenschappelijk onderwijstraject bevat ook een kennismaking met beroepen en het ondernemerschap en bouwt dus bruggen. Karim Djaroud beweert echter dat het pact de hiaat nog vergroot tusBruno Colmant sen kwalificerend en hoger onderwijs: “De leerlingen van het algemeen en het beroepsonderwijs kunnen er naartoe, maar die van het technisch onderwijs niet.” De vereenvoudigde algemene vakken verwateren namelijk in de fusie van de technische en beroepstrajecten. Hierdoor verdwijnt het vertrouwen om een optioneel zevende jaar te overwegen, dat nochtans de weg effent naar de technische graduaatstudies. “De leerlingen van het toekomstige gemeenschappelijk traject zullen anders zijn”, nuanceert Olivier Remels. De toenadering met de bedrijfswereld is welkom, onder andere door een beter aanbod aan stages en toegang tot de technologieën. De rationalisering van de leertrajecten volgens de geografische ligging en de beroepsperspectieven zorgt wel voor enige vrees dat de educatieve missie hierdoor minder prioritair zou worden. Door de inkorting van het kwalificerend onderwijs van 4 tot 3 jaar ontstaat zelfs de vrees dat de ondernemingen een deel van de vorming voor hun rekening zouden moeten nemen. “Vandaag worden de beroepen meestal gepresenteerd in het 5e en 6e jaar, want vele leerlingen veranderen van richting nadat ze in het 3e of 4e hun vak hebben gezocht”, weet Olivier Remels. Om positieve keuzes te bevorderen, voorziet het pact een betere informatie aan de gezinnen en steun aan de leerlingen in het ontwerp van een project voor hun leven. Daarna volstaat het om “de inhouden aan te passen aan de evolutie van de beroepen”, besluit Olivier Remels. Agressieve kritiek zou dus het ganse concept kunnen doen wankelen, terwijl opbouwende kritiek een aantal onduidelijkheden zou wegwerken en bepaalde evenwichten zou bijsturen. ● BECI - Brussel metropool - oktober 2017 39 D.R. © Reporters

DIVERSITEIT IN DE ONDERNEMING Divers personeel levert betere diensten Twee jaar na het verschijnen van het Witboek over diversiteit van Beci zien we veel beweging. De cases van Sodexo, MIVB en KBC Brussels bevestigen dat bedrijven beter worden van een doordacht diversiteitsbeleid. “Eén plus één wordt drie.” Peter Van Dyck “ W ij focussen op het respect voor ieder individu”, zegt Katleen Beyens, diversiteitsmanager Benelux, over de intentieverklaring van Sodexo. Het dienstverleningsbedrijf streeft diversiteitsdoelen na op vele domeinen: gender, intergenerationaliteit, mensen met een beperking (via duurzame stages), seksuele geaardheid en multiculturaliteit. “Met de globalisering en het vrije verkeer van personen is diversiteit een realiteit waar je niet om heen kan”, vertelt Katleen Beyens. “Je kunt als bedrijf niet anders dan een afspiegeling van de maatschappij zijn. We moeten even divers zijn als onze klanten en gesprekspartners. Het gevolg van die veelkleurigheid is dat we de zaken nu vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken. Eén plus één wordt dan drie.” Sociale samenhang Een soortgelijk beeld zien we bij de MIVB. De vervoersmaatschappij herbergt 57 verschillende nationaliteiten. Bij de arbeiders/chauffeurs is 65% van allochtone afkomst, bij de directieleden 13%. “Qua rekrutering zijn we bij de beste leerlingen van de klas, maar voor de vertegenwoordiging van de verschillende groepen in alle lagen van de organisatie moeten we de komende jaren nog extra inspanningen doen”, stelt Frédéric Demars, senior vice-pre40 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 sident HR. “Wanneer onze directie nog diverser wordt, zal die beter kunnen inspelen op de verwachtingen van al onze werknemers.” Het strategisch plan dat het diversiteitscomité van de MIVB aan het opstellen is, bevat zes assen: genderdiversiteit, taaldiversiteit, mensen met een handicap, sociale samenhang, loopbaanverlenging en de verschillen tussen allochtonen en autochtonen. Tot de acties die in het plan zijn opgenomen, behoren een grondige analyse van het personeelsbestand (om betere evenwichten te vinden) en van de HR-processen. “Zo voorzien we een begeleiding van de managers bij de selectie van de kandidaten”, legt Frédéric Demars uit. “Iedereen moet faire kansen krijgen, maar de juiste kerncompetenties blijven wel het doorslaggevende criterium. We doen niet aan positieve discriminatie.” Op het vlak van sociale samenhang ontvouwde de MIVB een opmerkelijk initiatief. “We hadden dit jaar een project rond keukenrecepten uit verschillende landen. We stelden daar een boek van samen, zodat iedereen kennis kon maken met gerechten die uit culturen van collega’s stammen. Dit is een mooie manier om te tonen dat diversiteit een verrijking kan zijn.” Tevreden klanten Over de voordelen van diversiteit hoeft Katleen Beyens Pascale Matthys, HR-manager van KBC Brussels, niet lang na te denken: groter aanpassingsvermogen, verhoogde creativiteit, het vermogen om de klanten meerdere oplossingen aan te kunnen bieden… “Voordelen die we vandaag in Brussel hard nodig hebben”, meent Pascale Matthys. “Je zou gek zou zijn als je de diversiteit in onze stad niet omarmde. Onze klanten zijn zeer heterogeen. Je krijgt aan de loketten zowel met iemand van Chinese afkomst als met een hooggeplaatste eurocraat te maken. Een goede mix van talen in huis hebben, is onmiskenbaar een troef in een omgeving met zoveel Europese instellingen.” Het verhaal van een Nederlandse clientenadviseur in het kantoor Dansaert van KBC Brussels illustreert de troeven op het vlak van klantentevredenheid. Omdat deze dame zelf van Rotterdam naar Brussel is verhuisd, weet zij hoe D.R. © Thinsktock

Wat zeggen de onderzoekers? het is om als nieuwkomer in deze stad te leven. Cliënten die net in de Dansaertwijk zijn komen wonen, kan ze leuke tips geven en wegwijs maken in hoe de vreemdelingendienst functioneert. Ze merkt ook dat vele Belgen niet beseffen hoe uniek het systeem van pensioensparen is. Dat dit systeem niet in Nederland bestaat, vindt ze een gemis en precies om die reden brengt ze het met veel enthousiasme aan de man. Respect komt niet vanzelf Een goede mix nastreven in gender, leeftijd en culturen is op zich nog geen garantie op succes. Om kans op slagen te hebben, moet je volgens Pascale Matthys de diversiteit in de waarden van het bedrijf opnemen. “In onze core values staat letterlijk: embrace and promote diversity. Dat principe is volledig verweven met onze werking. Zo is diversiteit een van de aandachtspunten in de progressiegesprekken met onze medewerkers.” Uiteraard kan er onbegrip en onwennigheid opduiken als je verschillende culturen bij elkaar zet. “Om de integratie te bevorderen, vinden wij een opleiding ‘multiculturaliteit’ zinvol: mensen krijgen er instrumenten aangereikt om de impact van multicultureel werken in te schatten”, legt Pascale Matthys uit. “Ze leren de interacties tussen collega’s juist te analyseren.” Pascale Matthys leidt zelf workshops voor teamleden om het respect voor de onderlinge verschillen te vergroten. “Je mag niet verwachten dat het respect vanzelf komt. Dit vraagt geduld en doorzettingsvermogen van je mensen. Geduld om de anderen te leren doorgronden en doorzettingsvermogen om je een beetje aan te passen aan het nieuwe, multiculturele verhaal.” Onderzoekers die de effecten van diversiteit op de bedrijfsresultaten meten, durven elkaar wel eens tegen te spreken. De meeste studies geven wel aan dat er sprake is van een positieve impact, maar sommige vorsers plaatsen daar de bemerking bij dat vele factoren invloed hebben op de goede resultaten. Het aandeel van een divers personeelsbestand is moeilijk van de rest te scheiden. De voordelen van diversiteit die meerdere onderzoeken citeren, zijn evenwel legio: een verbetering van de bedrijfsreputatie, een grotere innovatie en creativiteit (men treedt sneller buiten de platgetreden paden), een betere bediening van de klanten en meer toegang tot buitenlandse markten, een grotere tevredenheid bij klanten én medewerkers en een hogere productiviteit. Om te kunnen profiteren van deze voordelen stellen de studies wel een aantal voorwaarden. Medewerkers moeten zich gewaardeerd voelen en zich met hun eigen cultuur kunnen blijven identificeren. Ideaal is dat er een open werkcultuur en een sfeer van respect en vertrouwen heerst. Er is nood aan duidelijke regels en gezamenlijke doelen die voor iedereen herkenbaar zijn. Diversiteit gedijt goed bij een relatiegerichte vorm van coaching. Opleidingen en trainingen zijn zeer aan te raden. En last but not least: voor het diversiteitsbeleid is een draagvlak in de verschillende geledingen van het bedrijf onontbeerlijk. Neutraliteitsprincipe Frédéric Demars merkt dat de opleidingsmodule diversiteit die de MIVB voor managers opstartte de inzichten in de verschillende culturen bevordert. “We moeten durven toegeven dat de multiculturaliteit soms aanleiding geeft tot wrijvingen op de werkvloer. Vandaar het belang om managers tools aan te reiken om de diversiteit in goede banen te leiden. Wij houden vast aan het neutraliteitsprincipe. Geloof is een privéaangelegenheid. Onenigheden op het vlak van godsdienst mogen de sociale samenhang niet in het gedrang brengen. Om conflicten te ontmijnen, is het belangrijk de respectvolle dialoog aan te moedigen, maar ook geregeld op de geldende regels te wijzen. Dat je niet kan bidden op de werkvloer is bijvoorbeeld een duidelijke afspraak.” De MIVB-man gelooft dat diversiteit tot performantere bedrijfsresultaten leidt, ook al is dit moeilijk te staven met objectieve cijfers. “Als je wil weten wat de klant wil, moet je hem bevragen en zijn antwoord goed interpreteren. Ik ben ervan overtuigd dat de diversiteit ons daarbij helpt. Dus ja, ons personeel levert hierdoor betere diensten. We krijgen een bredere kijk op het oplossen van problemen.” Frédéric Demars Draagvlak Pascale Matthys van KBC Brussels en Katleen Beyens van Sodexo vinden diversiteit zo’n evidentie dat meten voor hen niet hoeft. “Ik merk in de interactie met onze klanten dat ons diversiteitsbeleid geapprecieerd wordt”, zegt deze laatste. “Als ik bij andere organisaties over onze visie ga spreken, druk ik er Pascale Matthys steeds op dat een goede aanpak om een investering in middelen vraagt. De dialoog aangaan met alle doelgroepen, voor ontmoetingsmomenten zorgen: daar kruipt tijd in. Je moet echt bereid zijn om je te engageren.” “Een grote voorwaarde voor een succesvol diversiteitsbeleid is dat de directie en het management er zich als één man achter scharen, dat je een draagvlak creëert. Iedereen op de werkvloer moet mee in het verhaal stappen. Om die reden nodigen wij ook altijd vakbondsvertegenwoordigers uit om proactief mee over onze diversiteitsaanpak na te denken. Het is cruciaal dat je medewerkers sensibiliseert over diversiteit, onder meer via opleidingen. Wij vragen hen om ambassadeurs te worden van ons diversiteitsbeleid. We communiceren intern heel duidelijk over onze intenties en realisaties, die we opvolgen met kpi’s. Halen we de streefcijfers die we formuleerden voor het aandeel van 55-plussers of de interne promotiekansen voor vrouwen? Zien we dat de cijfers stagneren, dan is dat een signaal om onze aanpak in vraag te stellen en bij te sturen.” ● BECI - Brussel metropool - oktober 2017 41 © STIB-MIVB D.R.

FOCUS DIVERSITEIT IN DE ONDERNEMING Discriminatie bij de aanwerving eerder ontraden dan bestraffen Het Brusselse Gewest geeft zijn 27 arbeidsinspecteurs de vrije teugel voor het versturen van valse CV’s en het gebruik van mystery calls wanneer discriminatie bij de aanwerving sterk wordt vermoed. Deze verscherping van de controle op ondernemingen verdient een verduidelijking van de ingezette middelen en de nagestreefde doelstellingen. Ophélie Delarouzée H et ordonnantie-ontwerp dat begin juli werd ingediend, kreeg de goedkeuring van de Raad van State. Er kan nu worden afgeweken van de regels inzake het gebruik van valse identiteiten. Op die manier behoedt de overheid zich tegen gerechtelijke acties. Een kader bepaalt de te volgen methodologie. De ingestuurde dubbele CV’s zullen vergelijkbare profielen vertonen en slechts voor één beschermd kenmerk van elkaar afwijken, bv. de etnische oorsprong van de kandidaatnamen, het geslacht, de leeftijd of de handicap. En wanneer een arbeidsinspecteur een mystery call richt aan een uitzendkantoor bijvoorbeeld, kan hij zich voordoen als een werkgever en een discriminerende richtlijn opleggen om na te gaan welk gevolg hieraan wordt gegeven. Phishing, intimidatie en provocatie zijn verboden. De procedure wordt alleen ingeschakeld bij bewezen klachten of herhaalde vaststellingen. “Het recht op gelijke kansen is een grondwettelijk beginsel”, zegt de Brusselse minister van Werk Didier Gosuin (Défi). “Wanneer een ondernemer 2 CV’s ontvangt met gelijkwaardige vaardigheden, moet hij beide kandidaten uitnodigen en aan allebei dezelfde kans bieden om hun kwalificaties aan te tonen. Meer niet, maar het is van groot belang.” Patrick Charlier, directeur van Unia, het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen, stelt dat “Deze verordening eindelijk de middelen geeft om de antidiscriminatiewetgeving serieus te nemen. Gelukkig beschikken we nu over maatregelen om de wetgeving te doen naleven. Die reiken verder dan intentieverklaringen. Net als bij snelheidsbeperkingen op de snelwegen zijn controles een noodzaak. Natuurlijk kunnen chauffeurs zichzelf intomen, onder meer dankzij cruise-control, maar niet iedereen doet dat.” Financiële prikkels en geleidelijke reacties De minister wijst erop dat de overgrote meerderheid van de ondernemingen op een faire manier niet discrimineert. Naast de situatietests ontwikkelde hij aanmoedigingsmaatregelen voor ondernemingen die over een diversiteitsplan beschikken of er een ontwikkelen. De subsidie toegekend volgens de ordonnantie rond economische expansie kan bijvoorbeeld met 10% worden verhoogd. De jaarlijkse begroting bedraagt 25 miljoen. Wat de dienstencheques betreft, profiteren de ondernemingen van een indexering van de overheidsinterventie, ten belope van € 13,36 voor elk van de 15 miljoen dienstencheques in het Brusselse Gewest. Anderzijds kunnen werkgevers ook voor het gerecht worden gedaagd. Sancties wegens discriminatie verwijzen meteen naar het strafrecht. Toch beklemtoont Patrick Charlier dat civielrechtelijke acties steeds de voorkeur zullen krijgen: “De in 1981 gestemde wet tegen racisme vormde een eerste stap tegen discriminatie en voorzag toen uitsluitend strafrechtelijke sancties. Tot in 2003 was dit de enige mogelijkheid. Vandaar deze simplistische opvatting, in België. Ze zit in het collectieve geheugen verankerd.” Toch werd geen enkele vervolging wegens discriminatie bij de aanwerving tot op heden strafrechtelijk behandeld. Zulke procedures zullen uitsluitend worden toegepast in geval van extreme weerstand. De dialoog krijgt voorrang. “We gaan niet meteen strafrechtelijk te werk om de onderneming te doorzoeken en na te gaan of discriminatie opzettelijk werd ingesteld”, aldus nog de directeur van Unia. “Volgens de wetgeving is discriminatie niet noodzakelijk opzettelijk of zelfs bewust, ook al is ze verboden. De sociale inspectie heeft ook een ondersteunende missie om een eventueel discriminerend proces op te sporen.” Didier Gosuin, Brusselse minister van Werk 42 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Een beter beheer van randgevallen Dit alles zou de ondernemingen kunnen aanzetten hun aanwervingsprocedures onder de loep te nemen. Unia en de dienst Diversiteit van Actiris kunnen bedrijven begeleiden in het opsporen en wegwerken van de minst opvallende vormen van discriminatie. Een voorbeeld is de verwerping van kandidaten uit zgn. ‘vuilbakscholen’ in sterk gecommunau© Reporters

FOCUS zoektocht naar een mannelijk acteur met een zwarte huid om de rol van voormalig Amerikaans president Barack Obama te spelen is hier een goed voorbeeld van. Unia zou ook kunnen pleiten voor de weigering van kandidaten van Arabische oorsprong voor een face-to-face opiniepeiling naar de perceptie van Noord-Afrikaanse mensen. Patrick Charlier, directeur van Unia tariseerde wijken, al vermelden de CV’s gelijke competenties. “In Brussel zijn bepaalde ondernemingen en sectoren praktisch mono-etnisch”, stelt Patrick Charlier vast terwijl hij de voordelen van sensibilisering toelicht. “Dit is ofwel bewust en opzettelijk, ofwel het resultaat van een groepsdynamiek. Beweren dat dit het gevolg is van de bedrijfscultuur en dat het te moeilijk is om hieraan iets te veranderen, helpt ons niet verder.” Er bestaan natuurlijk doorslaggevende en essentiële beroepsvereisten die een verschil in behandeling rechtvaardigen. De VAN VOLUNTARISME TOT DWANG De Brusselse regering besloot een vrij controversieel project door te voeren: ze gaat sociale inspecteurs uitsturen om na te gaan of ondernemingen discrimineren. De voluntaristische benadering moet nu de weg ruimen voor dwang. Dit geldt niet alleen voor controle en sancties, maar ook voor bepaalde steunmaatregelen die voortaan zullen afhangen van het al dan niet bestaan van een ‘diversiteitsplan’ of een ‘diversiteitslabel’. Bovendien wenst minister Gosuin kwantitatieve doelstellingen te integreren in de nieuw te ontwikkelen instrumenten (diversiteitsplannen?) en er loopt een evaluatie van de huidige hulpmiddelen (charter, plan, label). De minister wil tevens een sterkere sectorale aanpak.Op louter technisch vlak stellen we vast dat het beoogde publiek geen deel uitmaakt van het huidige diversiteitsplan. Het plan meldt mensen van ‘buitenlandse nationaliteit’, terwijl er in de memo van Didier Gosuin en in de studies rond discriminatie sprake is van mensen van ‘buitenlandse afkomst’. Waarschijnlijk kampt de minister met juridische moeilijkheden bij een dergelijke uitbreiding, aangezien ‘etnische tracering’ illegaal is. Het oordeel van Beci ➜ Beci stelt voor om de steunmaatregelen niet aan een diversiteitsplan te koppelen; ➜ Diversiteit moet op alle maatschappelijke terreinen worden aangepakt, en niet uitsluitend op economisch gebied; ➜ Beci raadt aan om de overheidsinstrumenten aan te passen aan de bedrijfscultuur, o.a. wat betreft flexibiliteit, stapsgewijze evolutie enz.; ➜ Diversiteit draagt bij tot prestaties, voor zover het management over specifieke tools beschikt (vandaar de nood aan vorming); ➜ Beci beveelt diversiteitstraining aan voor HR-medewerkers om een aantal onbewuste mechanismen in selectie, werving en HR-management te overwinnen. Studies tonen aan dat ondernemingen met een diversiteitsplan om advies en training vragen; ➜ Adviesdiensten zijn bij Beci beschikbaar. Em. R. Info: Hayate El Aachouche, Adviseur Diversiteit bij Beci : he@beci.be, 02 643.78.34 43 Een oproep tot maatschappelijk verantwoord ondernemen De strijd tegen discriminatie bij aanwerving is van groot belang voor de tewerkstelling in Brussel, waar minder dan 25% van de bevolking Belg van Belgische oorsprong is, en waar de klachten tussen 2015 en 2016 met ongeveer 50% zijn gestegen. De inzet van privé spelers is van fundamenteel belang, maar Unia en Beci pleiten ook voor een veralgemening van de inspanningen naar het grote publiek toe. Didier Gosuin herhaalt dat diversiteit in de ondernemingen een bron van creativiteit en dus ook van competitiviteit is. Hij voegt eraan toe dat “hatelijke vooroordelen en spanningen de economische activiteit niet ten goede komen. De economie gedijt in een vreedzame wereld.” Hij beweert dat hij, los van de electorale impact op korte termijn in deze moeilijke periode, een toekomstgerichte keuze maakt door sociale hiaten aan te pakken en zich te richten op gelijke kansen. Brussel beschikt nu over de meest geavanceerde wetgeving in Europa op het gebied van discriminatie bij de aanwerving. De federale minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bereidt een tekst voor om de situatietests in gans het land te veralgemenen. Het vraagstuk wordt ook in de Waalse en Vlaamse ministeries besproken. ● © Reporters

FOCUS DIVERSITEIT IN DE ONDERNEMING Een vluchteling aanwerven? Dat kan, maar er zijn voorwaarden De tewerkstelling is een van de aspecten van het onthaal en de integratie van vluchtelingen. De groep Starbucks reageerde op de migrantencrisis door aan te kondigen dat hij van plan was binnen de vijf komende jaren 10.000 vluchtelingen in de wereld aan te werven, van wie 2.500 in Europa. Vandaar de vraag: aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een vluchteling aan te werven? Olivier Debray, avocat associé, Claeys & Engels E en recente die studie die Adecco bij Europese werkgevers voerde, licht de redenen toe die de aanwerving van vluchtelingen of kandidaat-vluchtelingen meestal belemmeren. De werkgevers vermelden onder andere taalproblemen, een gebrek aan opvoeding of ervaring, en culturele verschillen. Maar een andere reden komt veel vaker aan bod: de complexiteit van de procedures en van het wettelijke kader. Is het dan echt zo moeilijk een vluchteling of kandidaat-vluchteling in België aan te werven? Een overzicht van de formaliteiten en voorzorgen. De na te leven formaliteiten We maken hier een onderscheid tussen de erkende vluchteling en de kandidaat-vluchteling. De erkende vluchteling – van wie het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de asielaanvraag dus heeft goedgekeurd – ontvangt een elektronische buitenlanderskaart A. De werkgever kan deze arbeidskracht meteen aanwerven, zonder werkvergunning. De kandidaat-vluchteling – van wie het CGVS de asielaanvraag nog onderzoekt – moet echter in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning én een arbeidsvergunning C. De arbeidsvergunning is verkrijgbaar na een wachttijd van vier maanden (en niet meer zes maanden, zoals vroeger). Ze is een jaar geldig en voor verlenging vatbaar. Ze dekt eender welk type werk in loondienst, arbeider en bediende, in het raam van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Met deze arbeidsvergunning kan de persoon zich bovendien registreren als werkzoekende en de voor hem be44 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 stemde beroepsopleidingen volgen. De kandidaat-vluchteling kan ook in aanmerking komen voor een doelgroepvermindering, voor zover hij aan de voorwaarden hiervan beantwoordt. Voorzorgen De werkgever moet in het bezit zijn van een kopie van de verblijfskaart van de werknemer, want hij moet dit document, in geval van een controle, aan de sociale inspectie kunnen voorleggen. De werkgever moet regelmatig nagaan of de werknemer over alle vereiste documenten beschikt. Als het CGVS bijvoorbeeld een negatieve beslissing neemt, voldoet de werknemer niet meer aan de voorwaarden om in België te verblijven en te werken. Een verstrooide werkgever zou op die manier een illegaal verblijvende persoon kunnen tewerkstellen en zich eventueel blootstellen aan zware sancties. Daarom is het aangewezen via een interne procedure regelmatig de vereiste documenten te controleren Voordat hij Freddy Mercury werd, was Farrokh Bulsara een vluchteling, , op 17-jarige leeftijd door een revolutie uit Zanzibar verjaagd. en de arbeidsovereenkomst aan te vullen met een beëindigingsclausule die voorziet dat de overeenkomst onmiddellijk wordt verbroken, zonder vooropzeg noch vergoeding, indien de werknemer niet meer aan de voorwaarden voldoet. Een laatste aanbeveling: de aanwerving mag in geen geval rekening houden met beschermde criteria zoals de nationaliteit, de afstamming of de etnische oorsprong. De werkgever die werknemers aan de hand van dergelijke criteria zou aanwerven, maakt zich schuldig aan discriminatie, zelfs in het geval van een lovenswaardig maatschappelijk voornemen. Eigenlijk niet zo moeilijk! Een vluchteling of zelfs een kandidaat-vluchteling aanwerven is op juridisch vlak best mogelijk, zonder al te veel verplichtingen, voor zover u over bepaalde documenten beschikt en enkele voorzorgen neemt. ● © Reporters

FOCUS DIVERSITEIT IN DE ONDERNEMING 50s@Work in Brussels, 3e D e vzw 50s@Work tracht het zelfvertrouwen van vijftigers (en zelfs veertigers) op te krikken om de zoektocht naar een baan te vergemakkelijken. Initiatiefnemer Jean-Luc Louis organiseert daarom maandenlange cross-coaching sessies. Concreet komen teams van 5 tot 8 personen gemiddeld één keer per week samen rond een bedrijfs- of onderzoeksproject. De 3e editie begint in november. 35 mensen namen aan de eerste sessie deel in 2014, en 41 aan de tweede sessie in 2015-2016. 28 mensen vonden werk gedurende de coaching! “Als we rekening houden met degenen die bereid waren kwalificerende opleidingen te volgen of die hun eigen onderneming hebben opgericht, bereikt het succes respectievelijk 48,6% en 51,2%”, vertelt Jean-Luc Louis. “En een paar maanden later steeg dit cijfer zelfs tot 75%!” Jean-Luc Louis was vroeger directeur-generaal van de Belgische dochteronderneming van kredietverzekeraar Euler Hermes. Negen jaar geleden begon hij als kredietconsultant in het buitenland. Hij trad ook op als adviseur voor de toeristische sector en is ondertussen bestuurder van eDebex. Bovendien is hij actief in verscheidene Brusselse beroepsverenigingen en besteedt hij vandaag veel tijd aan starters. Maar waarom is deze dynamische zestiger zich gaan ontfermen over 50-plussers? “Ik heb een vijftiger ontmoet die twee weken vroeger werd ontslagen en geen enkele hoop had op ander werk. Hij had het zelfs nog niet durven vertellen aan zijn eigen gezin! Omdat ik zelf op 53-jarige leeftijd had beslist totaal van richting te veranderen, had ik moeite met de overtuiging dat je op die leeftijd bijzonder moeilijk een andere baan vindt. Samen met Evelyn Gessler en andere bedrijfsleiders hebben we dit onderwerp doorzocht en vastgesteld dat er, vanaf 45 jaar, wel degelijk een probleem bestaat!” Zichzelf in vraag stellen Waar vind je de nodige veerkracht? Allereerst is er veel te doen rond zelfvertrouwen. Heel wat vooroordelen moeten worden overwonnen om aanwervers te overtuigen. “Clichés zijn een ware vloek. U weet wel: oud, vaak ziek, niet soepel genoeg, onvoldoende ambitieus … Door de herhaling ervan gaan 45-plussers er uiteindelijk zelf in geloven. Dit geldt vooral voor de werklozen. Langzaamaan editie! Na de eerste twee edities van 50s@Work in Brussels, vond 75% van de deelnemers opnieuw een baan. De volgende sessie begint in november. De re-integratie van 45en 50-plussers is van cruciaal belang. Cédric Lobelle riskeren ze niet alleen hun vrienden kwijt te spelen, maar ook het respect van hun kinderen, hun netwerk en … hun financieel welzijn.” De arbeidswereld verandert. 45-plussers moeten zich des te meer in vraag Jean-Luc Louis stellen om beter te worden aanvaard. “Ze moeten een bijkomende vorming of zelfs een heroriëntering overwegen. In de toekomst zullen er hoe langer hoe meer actieve 45-plussers zijn. Tot en met 67 jaar, trouwens! Het aantal werklozen in deze leeftijdsklasse zal ook stijgen door herstructureringen, bedrijfssluitingen enz. Als we niet optreden zal de kost van deze inactiviteit al gauw ondraaglijk worden voor de sociale zekerheid.” Jean-Luc Louis heeft enkele tricks bedacht om ondernemingen aan te moedigen: “De baremaverhoudingen tussen leeftijd en loon moeten worden doorbroken, echter mét een valorisatie van ervaring. Herstructureren moet onder toezicht gebeuren zodat de ‘senioren’ er niet meteen de eerste slachtoffers van worden. En ik denk ook aan nieuwe statuten, bv. voor de begeleiding van jongeren …” Er is fundamenteel nog veel werk aan de winkel om bepaalde mentaliteiten te veranderen. “We kunnen er niet omheen. HRM’s zouden een vorming moeten volgen over de aanwerving van 45-plussers. Maar al te vaak krijgen aanwervers richtlijnen die 45-plussers benadelen. Nochtans zijn HRM’s vaker gekant tegen oudere werknemers dan hun eigen bedrijfsleider. Minder jonge werkkrachten moeten zich hoe dan ook voorbereiden op een eventuele andere carrière of functie. Toegang tot vorming en opleiding is dus een noodzaak.” ● 50s@work in Brussels: informatiesessie op 21 oktober De derde editie van 50s@work in Brussels begint in november. Een gratis informatiesessie vindt plaats op 21 oktober 2017 bij Beci, Louizalaan 500, 1050 Brussel (u kiest: 9-12u of 13u30-1u). Inschrijvingen: jeanluc.louis@hotmail.com met vermelding van naam, voornaam en sessie. Informatie: 0474/990.520 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 45 D.R.

DYNAMIEK TRANSITIE Zuurstof van groenwanden in Brussel Planten verschijnen hoe langer hoe vaker op eigenaardige plaatsen als wolkenkrabbers, bruggen of winkelcentra. Een mooie startbaan voor Brusselse KMO’s als Plant Design. Johan Debière D e Brusselse overheid zet een aantal oplossingen in om de luchtverontreiniging te bestrijden. Zo komt er vanaf 2018 een lage emissiezone, ontvangt u een gratis abonnement op het openbaar vervoer als u een kentekenplaat van een voertuig inlevert (de Bruxell’air premie), ontstaan speciale fietsroutes en genieten groenvoorzieningen een zorgvuldiger onderhoud. Naast de parken zien we nu steeds meer groenwanden verschijnen op gevels, muren en zelfs stedelijk meubilair. Een dergelijke installatie werd in de zomer op de Kunstberg geplaatst door de Berlijnse starter Green City Solutions. Dit gebeurde op aanvraag van het kabinet van de schepen van Milieu en Groenvoorzieningen van Brussel-Stad. De City Tree – zo heette het geheel – bestond uit een zitbank met daarachter een grote metalen structuur waarop sedumplantjes waren bevestigd. Bovenaan moest een klein dakje het regenwater inwinnen terwijl een watertank onderaan de zitbank de sedumplantjes automatisch zou besproeien. Het experiment, dat drie maanden moest duren, liep op een sisser af. Bij gebrek aan regen droogden de plantjes uit. En het handmatig besproeien kwam te laat om de planten te redden. “Sedum vangt in feite maar weinig CO2 op. Op dat vlak zijn montages met veel meer bladgroen efficiënter”, vertelt Aurélie Mertens, van Plant Design. De directrice van deze Brusselse KMO spreekt met kennis van zaken. Al zeven jaar lang plaatst Plant Design duurzame groenwanden die heel weinig onderhoud vereisen. “Ondernemingen tonen veel belangstelling voor dit type inrichtingen (…). Dockx heeft bij ons nagenoeg 700 m² groenoppervlakte besteld. In het hoofdkwartier van Sibelga hebben wij ongeveer dezelfde oppervlakte geïnstalleerd, waarvan 100 m² in het gebouw, en 600 m² buiten, aan de straatkant.” Vraag is of de verwezenlijkingen van Plant Design iets aan het dagelijkse leven van de mensen in de omgeving veranderen. “Hoe efficiënt een dergelijk systeem is in de bestrijding van luchtverontreiniging, valt moeilijk te meten, maar het effect is reëel. Bovendien reguleren groenwanden de temperatuur en de vochtigheidsgraad, twee factoren die direct bijdragen tot het welzijn van de mensen in een al dan niet openbare ruimte”, zegt Aurélie Mertens. De directrice van Plant Design verwijst naar het werk van een Franse onderzoekster, die vaststelde dat zulke installaties hun volledige potentieel ontplooien wanneer de muffe lucht dwars door de groenwand wordt geblazen1 . 46 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Dockx installeerde 700 m² groenwanden. Groene bushokjes? Meer toekomstgericht wenst Plant Design gebruik te maken van een vergroeningsproject voor bushokjes, dat oorspronkelijk werd voorzien voor de tram in de stad Luxemburg. “De designers van de opdrachtgever hebben beslist geen gevolg te geven aan het project, maar wij kunnen het gemakkelijk overnemen voor het Brusselse grondgebied. Theoretisch kan elk bushokje op het dak worden voorzien van een systeem dat het regenwater terugwint en, in de sokkel, van een watertank en een pomp. De beschikbare door planten bedekte oppervlakte zou heel wat meer potentieel bieden dan de sedumplantjes van Green City Solutions”, aldus Aurélie Mertens. Volgens de directrice van Plant Design zou dit potentieel te vergelijken zijn met 550 bomen. Beter nog: aan de hand van de kaarten van vervuilde zones waarover de overheid nu beschikt, zou het mogelijk zijn de bushokjes te bedekken met planten die specifiek zijn aangepast aan de vervuilende stoffen van elke zone. Een dergelijke installatie zou € 600 per vierkante meter kosten. Dit betekent tussen 3 en 4.000 euro per bushokje, met een jaarlijks onderhoud beperkt tot 250 euro. Dit is aantrekkelijk genoeg om de gemeenten nieuwsgierig te maken en ook de aandacht te trekken van spelers als JC Decaux, die steeds op zoek is naar duurzame innovaties. ● 1. www.theses.fr/18841035X © De Boer

Sorteren op het werk? Met De Sorteerwinkel maakt u de klik! PMD sorteren is al een tijdje verplicht voor bedrijven. De praktijk blijkt echter minder evident. Want hoe motiveert u uw medewerkers om juist te sorteren? Waar plaatst u de afvalbakken best? En hoe maakt u duidelijk wat wel en wat niet bij PMD mag? Fost Plus wil u daarbij helpen. In De Sorteerwinkel vindt u massa’s tips en tricks om nog meer en beter te sorteren in uw bedrijf. U kunt er ook stickers, affiches en sorteergidsen bestellen of downloaden. Al het materiaal is beschikbaar in drie talen, en volledig gratis! Bestel uw gratis stickers en affiches op www.desorteerwinkel.be.

DYNAMIEK STARTER Isatio, de stoffen voorbij Isatio is de gemene noemer waaronder Maria Isabel Nogueras Vila en Jordi Tio Rotllan unieke en ecologisch verantwoorde kledingstukken ontwikkelen. Een project dat nauw aansluit bij de huidige trends. Guy Van den Noortgate S tyliste Maria Isabel Nogueras Vila en zaakvoerder Jordi Tio Rotllan lanceerden het project Isatio in 2013, met de wil om lokaal en ecologisch te produceren. “Wij verzamelen monsters uit de textielindustrie (robracks) en verwerken ze tot verfijnde kledingstukken en mode-accessoires voor dames. Elk stuk is uniek en exclusief. Wij ontwerpen, creëren en fabriceren in Brussel, volgens een strategie die elke vorm van afval tracht te vermijden.” Op jaarbasis wint Isatio ongeveer 1600 kg ‘textielafval’ terug, dat volledig wordt gerecycled. Maria Isabel Nogueras Vila heeft naast een diploma als styliste, een flinke ervaring in de modesector. Ze doceert bovendien in de afdeling modeontwerp, als onderdeel van de bacheloropleiding aan het Sint-Lucas Instituut te Brussel. Met haar project wil ze “de stoffen voorbij”, zegt ze, “en dat is meer dan mode om de mode. Wij willen vrouwen sensibiliseren voor milieubewuste kleding, met als extra troef, unieke verwezenlijkingen voor dames die ook belangstelling hebben voor de geschiedenis achter elk kledingstuk.” De collecties ontstaan uit creaties gemaakt met nieuwe coupons en stalen van stoffen uit de textielindustrie. “We moeten met verscheidene stukken goochelen om daar een kledingstuk van te maken.” De aanpak is dus totaal anders dan wanneer, op klassieke wijze, stukken uit een rol stof worden gesneden. De creaties van Isatio onderscheiden zich door hun sobere snit, een vloeiende lijn, eigentijdse en tegelijk tijdloze volumes die afstand nemen van kortstondige trends. “Wij leggen de nadruk op elegantie, een ontspannen en verfijnde look die passen bij een onrustige, nieuwsgierige vrouw die veel geeft om het nu en het heden. Een vrouw die durft en zich engageert”, zegt Maria Isabel Nogueras Vila. Isatio richt zich dan ook tot vrouwen die op zoek zijn naar een bijzondere esthetiek en tegelijk voorrang geven aan een verantwoorde aanpak. Het gebruik van textielstalen vermindert automatisch de hoeveelheid afval, terwijl deze stukjes stof een nieuw leven tegemoet gaan onder de vorm van de unieke kledingstukken die de styliste ontwerpt. Isatio heeft al een half dozijn collecties gecreëerd – en werkt vandaag aan de zevende. Het project raakt stilaan bekend, onder andere dankzij sociale media als Facebook. Ontdek daar de pagina ‘isatiodesign’, die diverse modellen presenteert. De verkoop gebeurt privé, maar ook tijdens presentaties van artiesten, beurzen, creatieve markten en op afspraak in het atelier. “De privé verkoop is een kwestie van luis48 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 teren en adviseren”, zegt de styliste. “Zo ontdekken wij nieuwe kleuren en vormen die bij de persoon passen. Ik denk samen met haar na over nieuwe combinaties tussen haar garderobe en onze kledingstukken of accessoires.” Isatio organiseert bovendien creatieve workshops waar u een dag lang of in de namiddag een nieuw kledingstuk ontwerpt of bestaande kleren verbetert. Net als vele initiatieven die in Brussel ontstaan, in de textielsector of andere, sluit Isatio volledig aan bij het concept van een kringloopeconomie die in onze samenleving en in het bewustzijn van de mensen begint door te dringen. Deze initiatieven lijken op dit ogenblik nog marginaal, maar hun succes groeit met de tijd. Ze zullen op korte termijn geen revolutie in de economie teweegbrengen, maar gaan duidelijk voor een respectvolle en originele benadering van het milieu. Info: www.isatio.com ● Invest in starters Zeker doen: word lid van de gemeenschap van investeerders om jonge innoverende ondernemingen in Brussel te ondersteunen! • U neemt deel aan de economische ontwikkeling van Brussel. • U zorgt voor verscheidenheid in uw investeringen. • U geniet fiscale voordelen dankzij de ‘tax shelter’ voor startups. Hier moet u zijn: starters@beci.be D.R.

NU MEER RUIMTE NODIG? NIEUW ! EEN OPBERGRUIMTE DIE NAAR U TOE KOMT. Een uitpuilende stock, een overschot aan promotiemateriaal of te veel kantoorartikelen? Box@Home biedt nu een oplossing op maat. » U bepaalt zelf hoeveel opslag u nodig heeft. » Wij brengen de gewenste Box(en) naar u toe en halen hem weer op. » Uw materiaal wordt bewaard in ideale omstandigheden. » U verzegelt uw Box voor maximale discretie. » Zodra u uw Box weer nodig heeft, leveren wij hem voor uw deur. Vind de Box die bij u past op boxathome.be

ONDERNEMINGEN in OVERDRACHT De Transmission Hub van Beci is de grootste organisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de overdracht/overname van ondernemingen. Hieronder vindt u de jongste aanbiedingen: > Wenst u een bedrijf over te nemen? De aanbiedingen van onze overlaters: Activiteit Levering aan de maakindustrie en de bijhorende marketing Filmproductie, 3D computer graphics en opleiding Reparatie, onderhoud, verhuring van IT apparatuur met koopoptie Bureau actief in reclame, communicatie, marketing, design en verpakking Professioneel fotolaboratorium Verkoop en reparatie van landbouwmachines, motoren en onderdelen > Wenst u uw onderneming over te laten? Onze overnemers zoeken: Meer dan 350 overnemers zijn vandaag lid van de Transmission Hub. Hun overnamepotentieel schommelt tussen € 500.000 en € 50.000.000. Indien u overweegt uw onderneming binnen 3 tot 5 jaar over te laten, contacteer ons om samen uw project te bespreken. Omzet (in M€) < 1 < 1 < 1 Van 1 tot 2 < 1 < 1 Aantal werknemers Van 1 tot 10 Van 1 tot 10 Van 1 tot 10 Van 1 tot 10 Van 1 tot 10 Van 1 tot 10 Hebt u belangstelling voor een van deze ondernemingen of kent u een over te laten onderneming in een van deze sectoren? De Transmission Hub van Beci begeleidt u doorheen uw overdracht- of overnameproject. Erick Thiry, Coördinator van de Transmission Hub • eth@beci.be • +32 2 643 78 36 Salima Serouane, Adviseur Bedrijfsoverdrachten • sse@beci.be • + 32 2 643 78 49

BEDRIJFSOVERDRACHT Week van de bedrijfsoverdracht Dit jaar neemt Brussel, naast Vlaanderen en Wallonië, deel aan de nationale week van de bedrijfsoverdracht, van 23 tot 27 oktober. De Transmission Hub van Beci en zijn partners organiseren in dit verband meerdere conferenties. Guy Van den Noortgate D e naoorlogse babyboomers zijn ondertussen een dagje ouder geworden, nietwaar? Daarom vertonen hoelang er meer ondernemingen belangstelling voor een bedrijfsoverdracht. Toch schijnen slechts weinig bedrijfsleiders zich op deze naderende deadline te hebben voorbereid. Erick Thiry, de coördinator van de Transmission Hub, betreurt dit: “Veel ondernemers beginnen daar veel te laat over na te denken. Hun onderneming heeft geen nieuwe technologieën geïntegreerd, biedt vaak voorbijgestreefde producten aan en is, als organisatie, zelf verouderd.” Vandaar het essentiële belang van een tijdige voorbereiding. De week van de bedrijfsoverdracht zal zich over de verschillende aspecten van dit vraagstuk buigen, vanuit het standpunt van zowel overlater als overnemer. Hiervan getuigen de tussenkomsten van de verschillende partners van de Transmission Hub. 1. Bereid uw dossier zorgvuldig voor Een bedrijf verkopen maakt deel uit van het algemene beleid, evenals het lanceren van een nieuw product of dienst, het openen van een dochteronderneming of het invoeren van een nieuwe commerciële strategie. Te weinig ondernemers bereiden zich hier echter op voor. Er op tijd over nadenken is prima, maar volstaat niet: de voorbereiding is van groot belang. Om de overlater hierbij te helpen, bestaan er op de markt deskundigen in bedrijfsoverdrachten en -overnames. Een hiervan is Actoria Belgium, dochteronderneming van de in 2001 in Zwitserland opgerichte Actoria, nu aanwezig in zes Europese landen en Marokko. “We begeleiden de overlaters doorheen het ganse proces”, vertelt Francis Huybrechts, managing partner van Actoria Belgium. “Zodra de overlater zijn beslissing heeft genomen, zorgen wij voor het hele verloop, met behoud van een absolute vertrouwelijkheid. De overlater heeft slechts één gesprekspartner. Wij stellen eerst een voorbereidend dossier samen met daarin antwoorden op 99% van de vragen die een overnemer zich zou kunnen stellen. Wij willen de overlater zoveel mogelijk bevrijden van de operationele en psychologische last van het ganse proces. De overlater moet zich kunnen blijven concentreren op zijn kernactiviteiten.” Actoria beschikt over een portefeuille van zesduizend overnemers/investeerders en werkt met een dertigtal ervaren senior consultants. De activiteiten bestaan voor 75% uit overdrachten, 10% fondsen werven en zoeken naar partners, en 15% diverse transacties. “We hebben tot taak de overlaters te adviseren en hun belangen te dienen”, stelt Francis Huybrechts. “Wij geven de voorkeur aan een kwalitatieve selectie van overdrachtdossiers om voor elk ervan optimale resultaten te bereiken. Wij werken multidisciplinair. Het kantoor bestaat uit drie afdelingen (financieel, juridisch/fiscaal en technisch).” Vóór elke overdracht verricht Actoria een analyse die de waarde van de onderneming bepaalt en haar prestatie-indicatoren in de verf zet. Let wel, “De fiscale waarde mag je niet verwarren met de economische. Wij moeten alle cijfergegevens evenals het potentieel van de onderneming tot één geheel integreren.” 2. Denk internationaal De ondernemer die een bedrijfsoverdracht overweegt, denkt natuurlijk in eerste instantie aan de mensen rondom hem: een medewerker, een collega of een leverancier, bijvoorbeeld. Soms ook een familielid. Aan een eventuele buitenlandse overnemer wordt zelden gedacht, ondanks de internationale portefeuille waarover de meeste kantoren actief in fusies en overnames beschikken. Sommige kantoren zijn daarin zelfs gespecialiseerd. Een voorbeeld is WCI: een twintigtal jaren geleden in Israël opgericht en sinds een jaar ook in Brussel aanwezig (WCI Europe). Het kantoor ontwerpt ontwikkelingsstrategieën, verricht fusies en overnames BECI - Brussel metropool - oktober 2017 51 © Thinsktock

DYNAMIEK en staat in voor vertrekstrategieën en herstructureringen. “Wij zijn duidelijk internationaal actief”, aldus CEO Marc Weissberg. “Praktisch betekent dit dat we potentiële dossiers aan internationale kopers aanbieden.” Vraag is natuurlijk welke dossiers de belangstelling van zulke buitenlandse investeerders kunnen wekken. “Het zijn bedrijven die iets bijzonders hebben”, antwoordt de heer Weissberg. “Denk maar aan een bepaalde technologie, een specialisatie, een marktpositie, een octrooi enz. In België bestaan er enorm veel ondernemingen die echte parels zijn, ook al beseffen de aandeelhouders dat soms zelf niet. De kandidaat overlater zal zijn bedrijf beter kunnen valoriseren op de internationale markt. Enerzijds omdat het aantal potentiële overnemers toeneemt, en anderzijds omdat de uitbetaalde bedragen er over het algemeen hoger liggen dan op nationaal niveau. Aan de ondernemers die ik ontmoet, zeg ik steeds dat zij dit dossier grootschalig, nooit kleinschalig moeten aanpakken. Wij onderzoeken het dossier totaal vertrouwelijk en identificeren potentiële kopers op de internationale markt.” 3. Vergeet de overnemer niet Een overdracht betrekt twee partijen: de overlater uiteraard, maar ook de overnemer. Ondanks de nadruk op de eerste mogen we de tweede niet over het hoofd zien. De overnemer die een pracht van een onderneming heeft gevonden, moet daarna het delicate vraagstuk van de financiering regelen. De week van de bedrijfsoverdracht besteedt ook aandacht aan de overnemer. Belfius zal zich over dit vraagstuk ontfermen, aldus senior business banking expert Géraldine Lantin: “Wij gaan specifiek toelichten hoe een overnamedossier moet worden samengesteld om de kandidaat overnemer in staat te stellen het juweeltje waarvan hij droomt, over te nemen.” Op een aantal uitzonderingen na is de overnemer meestal een kaderlid, ergens tussen 45 en 55 jaar oud, die zijn eigen baas wil worden. “Wij treden vanaf het begin van het proces op”, zegt Pierre Machiels, senior expert business & wealth services. “Wij beantwoorden de vragen van de overnemer en beklemtonen de aandachtspunten – de inbreng van eigen vermogen, bijvoorbeeld.” De overnemer die zijn bankier raadpleegt, mikt meestal al op een welbepaald bedrijf. “We besteden natuurlijk de nodige aandacht aan de financiële aspecten”, weet Géraldine Lantin, “maar ook met de emotionele dimensie houden wij rekening. Emotie treft niet alleen de overlater, maar ook de overnemer. We werken samen met andere partners, zoals adviesbureaus voor fusies en overnames, advocatenkantoren of accountants. Belangrijk is dat de overnemer zich doorheen het ganse proces ondersteund voelt.” Tijdens dat proces kan de overnemer trouwens een netwerk opbouwen, wat nuttig zal zijn wanneer de overname rond is. De begeleiding stopt namelijk niet na ondertekening van de transactie. “Elke professional levert zijn bijdrage”, onderstreept Pierre Machiels. “Daarna is het belangrijk dat de overnemer zich met de juiste mensen omringt om de levensvatbaarheid van zijn project te verzekeren. Om die reden hebben we ons aangesloten bij de Transmission Hub, die, met zijn partners, zowel aan overlaters als aan overnemers ondersteuning biedt tijdens het hele proces.” 4. De menselijke dimensie De mens is van fundamenteel belang in een bedrijfsoverdracht. Het personeel van de onderneming is trouwens letterlijk en figuurlijk haar voornaamste troef en rijkdom. En soms wordt bij een overname over het hoofd gezien dat ook het personeel wordt overgedragen. Dit aspect maakt integraal deel uit van de onderhandelingen en moet een welomschreven wettelijk kader naleven, namelijk de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende de rechten van de werknemers ingeval van overdracht van een onderneming of overname van de activa na een faillissement of een gerechtelijk akkoord. “Inzake fusies en acquisities brengen wij onze expertise op het gebied van human resources en sociaal recht, met inbegrip van het sociaal overleg”, beklemtoont Cristelle Adam, segment manager bij Partena Professional. “In sommige gevallen moeten de arbeids- en loonvoorwaarden bijvoorbeeld worden geharmoniseerd. Bij de overdracht van een onderneming is er veel te doen rond het sociaal overleg. Dit mag zeker niet worden verwaarloosd. De financiële en economische aspecten verdienen aandacht, maar dit geldt ook voor de juridische, sociale en, uiteindelijk, menselijke aspecten.” ● Meer informatie over de week van de bedrijfsoverdracht? Contact: Erick Thiry, verantwoordelijke van de Transmission Hub: eth@ beci.be - 02 643 78 36 www.500.be/nl/events Een voordracht met debat van de Transmission Hub, op 18 mei, bij Beci. 52 BECI - Brussel metropool - oktober 2017

DE ADRESSEN CULTURAMA VZW Baron de Vironlaan 140 1700 Dilbeek 02 569 27 74 culturama@telenet.be www.culturamavzw.be ARKADIA VZW Naamsestraat 10 1000 Brussel 02 319 45 60 info@arkadia.be ZOOM BRUSSELSLIFE In de voetsporen van Magritte 50 jaar na zijn dood René Magritte verliet ons een halve eeuw geleden, een uitgelezen moment voor veel Brusselse cultuurtempels om hulde te brengen aan de schilder. Brusselslife neemt je mee in de voetsporen van de meest surrealistische schilder onder de Belgen. Victor Lepoutre LE GREENWICH Kartuizersstraat 7 1000 Brussel 02 540 88 78 greenwich-belgian-restaurant.business.site HET GOUDBLOMMEKE IN PAPIER Cellebroersstraat 53-55 1000 Brussel 02 511 16 59 info.goudblommeke@gmail.com goudblommekeinpapier.be KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË Museumstraat 9 B – 1000 Brussel 02 508 32 11 info@fine-arts-museum.be René Magritte vestigt zich op 32-jarige leeftijd in Jette en overlijdt in Schaarbeek op zijn 68e. Het grootste deel van zijn leven brengt hij dus door in Brussel. Logisch dus dat de Belgische hoofdstad hem extra in de bloemetjes zet in musea en cultuurinstellingen die aan de schilder gewijd zijn. Ook verenigingen herdenken de vijftigste verjaardag van zijn dood en stippelen surrealistische routes uit om te tonen hoe Brussel Magritte en andere surrealisten inspireerde. Surrealistische wandelingen en ontdekkingen Jette is zonder twijfel de gemeente waaraan Magritte zijn hart verloor: hij leefde er 24 jaar lang. Je kunt er het huis zien waarin hij woonde en dat tegenwoordig dienst doet als museum. Met de vzw Culturama kuier je alleen of in groep door het hart van de gemeente Jette en het Brusselse stadscentrum. Je verkent er onder andere de plekken en ook de diverse cafés waar Magritte en zijn vrienden kind aan huis waren. De wandeling brengt je langs de academie voor schone kunsten en naar het schilderswinkeltje in de Zuidstraat waar de schilder graag bij zijn toekomstige vrouw Georgette langsging. Je springt ook binnen bij café Le Greenwich waar Magritte en zijn vrienden graag een spelletje schaak speelden en bij Het goudblommeke in papier, een echt trefpunt van surrealistische schilders in de 20e tief te ontdekken en om Brussel door een surrealistische bril te zien. Tijdelijke tentoonstellingen en evenementen Voor de gelegenheid worden er ook thematentoonstellingen georganiseerd met werk van Magritte dat soms nog onbekend is. Van 13 oktober 2017 tot 18 februari 2018 loopt in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten de tentoonstelling eeuw. De vzw Arkadia stippelde de rondleiding “Brussel, kunststad” uit om het stadscentrum vanuit Magrittes perspec“Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst”. Ze belicht de invloed die de schilder uitoefende op de hedendaagse kunst en neemt daarvoor de dialoog tussen de Belgische dichter Marcel Broodthaers en Magrittes werk onder de loep. Net naast de deur biedt het Magritte Museum, behalve zijn rijke permanente collectie met meer dan 200 werken van de kunstenaar, nog een ander gezichtspunt: dat van de Belgische schilder, kunstcriticus, schrijver en Magrittes vriend Marcel Lecomte van wie werken en teksten uit zijn bibliotheek en archieven gelicht zijn. Er is ook animatie gepland in de residentie die het echtpaar Magritte betrok in Jette van 1930 tot 1956 en waar de schilder een groot deel van zijn meesterwerken maakte. Op de hoogste verdieping van het gebouw houdt het museum een verrassende tentoonstelling met werken die verloren of gedeeltelijk beschadigd raakten tijdens bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. BECI - Brussel metropool - oktober 2017 53 © Reporters/Danny Gys

BRUSSELSLIFE NIET TE MISSEN MET HET GEZIN 07.09 | 11.03.18 BAUDELAIRE><BRUSSEL Voor de 150e verjaardag van Baudelaires dood toont het Museum van de Stad Brussel het 19e van de dichter die verbittering voelde voor onze hoofdstad. Het Broodhuis| € 8 | www.brusselscitymuseum.brussels/nl 18.10 | 22.10 CULINARIA Culinaria is weer terug en neemt fijnproevers mee om een uniek gastronomisch avontuur te beleven en om van grote chefs en hun knowhow te leren. Vaartdijk 8 | € 70-€ 115 | culinaria.brussels/nl 20.10 | 22.10 BRUSSELS FASHION DAYS Brussels Fashion Days werpt een panoramische blik op het Belgische modelandschap met vier grote shows waarin de grootste ontwerpers en aanstormend talent aan bod komen. Kunstbergplein | www.facebook.com/BrusselsFashionDays -eeuwse Brussel door de ogen 13.10 | 15.10 FESTIVAL ARTONOV Beeld je de mooiste Brusselse woningen en herenhuizen in, door kunstenaars ingepalmd met muziek, dans, theater, beeldende kunst en mode. Diverse locaties | € 18-€ 20 | www.festival-artonov.eu AVONDACTIVITEITEN 05.10 | 15.10 FESTIVAL FRANCOFAUNE Een 100 % Franstalig festival waar bezielde artiesten muziek maken op verschillende plaatsen in de hoofdstad. Diverse locaties | € 8-€ 5-€ 12-€ 10-€ 15-€ 40 | www.francofaune.be 13.10 | 15.10 BRUSSELS ELECTRONIC MARATHON Dit jaar bezetten ruim 30 muziekgroepen meer dan 20 Brusselse locaties waar je kennismaakt met de plaatselijke electroscene. Diverse locaties | bem.brussels 19.10 | 04.02 ROBERT DOISNEAU Volg het parcours met de bekendste vintage afdrukken van deze geëngageerde en humanistische kunstenaar. Museum van Elsene | € 8 | www.museumvanelsene.be 20.10 | 21.10 OCEAN FILM FESTIVAL Ontdek de beste, internationale, boven of onder de waterspiegel gedraaide films die pleiten om op een ethisch verantwoorde en duurzame manier om te springen met de zee. Wolubilis | € 17 | www.oceanfilmfestival.be ONDER DE LOEP — CULTUUR Muntschouwburg heropent na twee jaar werken Het is zover! Sinds een maand kunnen Brusselaars opnieuw terecht in het oudste theater van de hoofdstad Het seizoen gaat van start met Muntschouwburg Leopoldstraat 23 1000 Brussel www.demunt.be ”Pinocchio”, de nieuwe opera van Philippe Boesmans. Ter plekke zal je zien dat het comfort er door de verbeteringen sterk op vooruitging. Er kwam onder andere een nieuw airconditioningsysteem. Wanneer je in de zaal zit, krijg je niet langer de ijzige luchtstroom van vroeger over je heen, en eindelijk kan je ook in de loges ademhalen. Er is ook nieuwe ledverlichting geïnstalleerd en alle zetels werden in eenzelfde, nieuwe kleedje gestoken. Maar de grootste werken dienden om het theater, dat op oude moerassen gebouwd is, te stabiliseren. Om de stabiliseringswerken uit te voeren moest men 15 meter diep onder de schouwburg graven. En daar stopt het niet: volgende lente wordt er een tunnel onder het Leopoldplein gegraven om de decorelementen ondergronds te vervoeren. Maar geen nood, die werken verstoren het seizoen niet. Meer informatie over het theater en zijn geschiedenis krijg je tijdens de rondleidingen op de eerste zaterdag van de maand om 12 u, voor € 12. 19.10 | 28.10 FESTIVAL DES LIBERTES Van concerten tot documentaires ... dit festival getuigt hoe het met mensenrechten en vrijheid gesteld is in de wereld. Nationaal Theater | www.festivaldeslibertes.be 54 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 © R.Danoiseau, les frènes, Rue du Dr Lecène, 1934

BRUSSELSLIFE BRUSSELAAR VAN DE MAAND Patrick Van Hoorebeek, als eerste Belg burgemeester in Amerika? Op zaterdag 14 oktober 2017 trekken de inwoners van New Orleans naar de stembus om hun burgemeester te verkiezen. Een van de 15 kandidaten is een Brusselaar die al meer dan 30 jaar in Louisiana woont. Als eigenaar van een wijnbar koos hij de slogan “more wine, less crime” en bestrijdt hij de onveiligheid in de Vieux Quartier Français, het historische stadscentrum. WIST U DAT? Brusselse kaas is niet van de aardbol verdwenen! Wist u dit? De vaklui die hem nog produceren zijn zeldzaam geworden, maar in de hoofdstad maken ze nog altijd “ettekeis”. Mis je de sterke geur en uitgesproken smaak? Dan kan je deze kaas nog kopen bij enkele uitgelezen Brusselse kaasmakerijen. Tegenwoordig zijn echte producenten van Brusselse kaas zeldzaam. In 2008 deed kaasmakerij Vander Gucht in Sint-Pieters-Leeuw, de grootste producent van ettekeis, de boeken dicht en verkocht het merk aan kaasproducent Herve. Maar puristen zijn het erover eens: de smaak is niet hetzelfde. De geur en het uitzicht evenmin. Toch is ettekeis niet dood. Sommige Brusselse kaaswinkels zijn erin geslaagd om een paar kleine producenten op te snorren die er nog altijd hun ziel inleggen. In het centrum van Brussel verkopen Chez Catherine en Langhendries Crèmerie de Linkebeek nog altijd huisgemaakte ettekeis en pottekeis (zachtere variant van de eerste). In Ukkel brengt Fromageon nog Brusselse kaas aan de man. Victor Lepoutre Het is heel wat jaren geleden dat Patrick Van Hoorebeek Brussel verliet, 32 jaar om precies te zijn. Patrick ging zijn vader bezoeken die toen al 20 jaar in de Verenigde Staten woonde. En hij besliste om er te blijven. Later nam hij de Amerikaanse nationaliteit aan, ook al is zijn hart naar eigen zeggen in België achtergebleven. Nadat hij lange tijd in de horeca gewerkt had, verwezenlijkte Patrick ten slotte zijn droom een paar jaar geleden. Hij opende de wijnbar Patrick Bar Vin in het hart van de Vieux Quartier Français (of oude Franse wijk). De buurt ontsnapte grotendeels aan de schade die orkaan Katrina aanrichtte in 2005, maar toch ziet Patrick hoe de wijk stilaan verkommert. Hij werd zelf meermaals het slachtoffer van agressie en bevestigt dat New Orleans en dan vooral zijn historische centrum tegenwoordig gevaarlijk zijn en dat veel inwoners en bezoekers ‘s avonds met de schrik in het hart op straat komen. Met zijn campagne wil hij de misdaad uitroeien zodat klanten opnieuw naar de bars in de Vieux Quartier Français kunnen om er van een glaasje wijn te genieten. Patrick ijvert voor meer politiepatrouilles, bewakingscamera’s en stadsverlichting in deze historische wijk. Hij wil de lonen van de politie- en brandweermensen in de stad ook optrekken. Ten slotte wil hij de lokale belastingen herverdelen zodat er meer geld naar het lerarenkorps in de stad gaat en ook de armste jongeren naar school kunnen en uit de misdaad blijven. Patrick Van Hoorebeek is bekender in de horecawereld dan in de politiek en hij is er zich van bewust een outsider te zijn, maar dat geeft niet: “als mijn campagne andere kandidaten inspireert, heb ik al gewonnen”, aldus de adoptie-Amerikaan. Op 14 oktober, wat er ook gebeurt, heft hij ‘s avonds het glas, mét champagne natuurlijk! En daarbij horen de gevleugelde woorden van Napoleon Bonaparte: “ik kan niet leven zonder champagne. Als we winnen, verdien ik champagne. En als we verliezen, heb ik hem nodig.” Victor Lepoutre BECI - Brussel metropool - oktober 2017 55 © Lilo Mendola

COMMUNITY Foto’s van het Beci nieuws De Summer Afterwork van Beci verwelkomde eind augustus zijn deelnemers in Docks Bruxsel, meer bepaald bij ons nieuw lid, de coffee corner So Tasty. De Zinner Circle, het trefpunt van de Nederlandstalige leden van Beci, bezocht in september de VUB. Rector Caroline Pauwels had het tijdens haar toespraak over de nodige interactie tussen de academische wereld, de politiek en de ondernemingen om in Brussel creativit en innovatie te promoten. 56 BECI - Brussel metropool - oktober 2017

COMMUNITY Beci lanceerde de Club Export Brussels, in aanwezigheid van Brussels Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne. ERTMS Solutions en SatADSL, allebei laureaten van de Brussels Best Exporters, waren eveneens van de partij om gedachten te wisselen over hun ervaring. In ons volgend nummer komen we op dit initiatief terug. De 6e Green Afterwork van Beci bracht een honderdtal mensen samen in de prachtige omgeving van Droh!me. Onze leden tonen duidelijk veel interesse voor events en duurzame communicatie. Een intense netwerkingactiviteit schetste mogelijke partnerschappen, mede dankzij 15 themastands. Een mooi succes! Afspraak in december voor de volgende editie … BECI - Brussel metropool - oktober 2017 57

COMMUNITY TOETREDINGSAANVRAGEN DOOR VOORLEGGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR Ad Libitum NP Bosstraat 333 - 1150 Brussel afg.: Scharff Pierre-Alain Art2work VZW Hopstraat 71 - 1000 Brussel Nace: 94999 - Overige verenigingen, n.e.g. afg.: Embrechts Wim ATIV - Sales Academy BVBA Louizalaan 523 - 1050 Brussel Nace: 85599 - Overige vormen van onderwijs 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie afg.: Deckers Thibaut AZG – Artsen Zonder Grenzen VZW Gewijde-Boomstraat 46 - 1050 Brussel Nace: 86220 - Praktijken van specialisten afg.: Matthys Philippe CO2logic BVBA Huidevettersstraat 60A - 1000 Brussel Nace: 71121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters afg.: Cribellier Mathieu Data.BE BVBA Witte Patersstraat 4 - 1040 Brussel Nace: 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s afg.: Vanagt Toon Delef BVBA Tumulidreef 21 - 1170 Brussel Nace: 46341 - Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 47251 - Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels afg.: Gonzalez Hontoria Eduardo Dream & Dare BVBA Rue de Strichon 57 - 1495 Tilly Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 85592 - Beroepsopleiding afg.: Chatelle Marie Equip’ NV Zaterdagplein 8 - 1000 Brussel Nace: 64200 - Holdings - Activiteiten van holdingmaatschappijen;70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg.: Bakhati Nouzha First Bolting BVBA Louizalaan 205 - 1050 Brussel Nace: 46699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 46620 - Groothandel in gereedschapswerktuigen afg.: Alberge Guillaume Focus Research - Objectif Recherche VZW Egmontstraat 11 - 1000 Brussel Nace: 94120 - Beroepsorganisaties afg.: Theunis Laurence Futurn NV Dumolinlaan 1 - 8500 Kortrijk Nace: 41101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 41102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten afg.: Baert Frederik Inspirations for Change BVBA Notelaarsstraat 294 - 1030 Brussel Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg.: Bellet Laurence Isatió - Tio Rotllan Jordi NP Vlieger Thieffrystraat 48 - 1040 Brussel Nace: 1413011 - vervaardiging van maatkleding afg.: Tió Isa Lantern Consulting BVBA Charles Degrouxstraat 103 - 1040 Brussel Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg.: Cabedo Véronica Mabra NV Alphonse Renardstraat 73 - 1050 Brussel Nace: 68201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen afg.: Weinreb Paulette RFMH - Recherche et Formation Marie Haps VZW Aarlenstraat 3 - 1050 Brussel Nace: 85422 - Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 85599 - Overige vormen van onderwijs afg.: De Bom Van Driessche Christophe Schermant Véronique NP Floridalaan 10 - 1180 Brussel Nace: 85592 - Beroepsopleiding afg.: Schermant Véronique Soins avec Sourire BVBA Kleerkopersstraat 15-17 - 1000 Brussel Nace: 86906 - Verpleegkundige activiteiten 87109 - Overige verpleeginstellingen met huisvesting afg.: Mokhtar Abdelkader Szczekacz Daniel / Blue European Events NP Victor Allardstraat 153 - 1180 Brussel Nace: 82300 - Organisatie van congressen en beurzen 82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.afg.: Szczekacz Daniel Troukens Kris NP Rue de Champles 78 - 1301 Bierges Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 85592 Beroepsopleiding afg.: Troukens Kris VNV Horeca Management & Consulting BVBA Leonardo Da Vincilaan 19 - 1831 Diegem Nace: 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 46170 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen afg.: Courtay Stéphane World of Digits NV Charleroise Steenweg 112-116 - 1060 Brussel Nace: 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg.: del Marmol Lorenzo Zennit BVBA Maaiersstraat 6 - 1040 Brussel Nace: 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s afg.: Brieuc Adam 58 BECI - Brussel metropool - oktober 2017

COMMUNITY AGENDA 04.12.2017 Vergader dubbel zo efficiënt met OneNote! Management & RH, Personal improvement 30.10.2017 Rekruteren met LinkedIn… Hoe doet u dat? 17.11.2017 LinkedIn: trek talent aan met uw professioneel profiel! 01.12.2017 Maak van uw evaluatiegesprekken een beleidsmiddel voor duurzame motivatie Verkoop, marketing en bedrijfscommunicatie 27.10.2017 Maak het beheer van uw sociale netwerken makkelijker met Hootsuite! 20.11.2017 Hoe maak ik een geslaagde webinar? 23.11.2017 Bestanden delen, meerdere agenda’s, formulieren en/of tevredenheidsenquêtes beheren: leer alle aspecten van Google 24.11.2017 Masterful Presentations Efficiëntie 19.10.2017 Vergader dubbel zo efficiënt met OneNote! ICT 17.10.2017 Excel: alles over de functie “Lookup”, “If” en hun varianten! 23.10.2017 Doe uw gegevens voor zich spreken aan de hand van krachtige grafieken in Excel! 14.11.2017 Boeiende en overtuigende presentaties die bijblijven? Maak ze met Powerpoint! 21.11.2017 Excel: hoe haal je in slechts 3 muisklikken waardevolle informatie uit een database? ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Opleidingen op maat U vindt de opleiding niet die u zoekt? Contacteer ons! Ons opleidingsaanbod wordt opgesteld in functie van de vragen die u ons stelt. U wilt uw vaardigheden ontwikkelen, uw medewerkers beter laten presteren, de teamgeest in uw onderneming versterken? ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Sociale wetgeving 09.10.2017 Le contrôle des télécommunications sur le lieu de travail : questions clés et état de la question (1) 10.10.2017 Stagiaires et Apprentis : quelles conditions et formalités ? (1) 12.10.2017 Actualités sociales : panorama des nouveautés essentielles (1) 19.10.2017 Les systèmes d’évaluation du personnel (1) 23.10.2017 Le régime disciplinaire des agents statutaires et contractuels dans le secteur public : éviter les pièges (1) ➜ Frédéric Simon +32 2 643 78 17 – fs@beci.be Milieu, stedenbouw, mobiliteit Cyclus milieubeheer 2017 20.10.2017 De veerkrachtige onderneming 10.11.2017 Communicatie over de milieustrategie 01.12.2017 Nieuwe manieren van werken 15.12.2017 Slot: SymbioVille – test al spelend uw kennis ➜ Laura Rebreanu +32 2 643 78 26 – green@beci.be Bedrijfsoverdracht Dit jaar neemt Brussel, naast Vlaanderen en Wallonië, deel aan de nationale week van de bedrijfsoverdracht. In gans het land zijn evenementen gepland tijdens de week van 23 tot 27 oktober. Als groot bedrijfsoverdrachtorgaan in Brussel zal de Transmission Hub van Beci op maandag, dinsdag en woensdag themaworkshops organiseren, naast een belangrijke conferentie op donderdag 26 oktober, ‘s avonds. 23.10.2017 15 points pour réussir la cession de son entreprise (1) 24.10.2017 La transmission, pas une question de chiffres, dit le banquier (1) BECI - Brussel metropool - oktober 2017 59

COMMUNITY 25.10.2017 L’importance du personnel dans une cession d’entreprise (1) 25.10.2016 La transmission, un enjeu social… La transmission dans un contexte urbain (1) 25.10.2017 La transmission à l’international, comment rendre ma société attractive (1) 26.10.2017 Conférence-débat : des entrepreneurs témoignent de leur expérience (1) ➜ Erick Thiry +32 2 643 78 36 – eth@beci.be partnerschappen in Franstalig Afrika veilig stellen 20.11.2017 18.10.2017 Business meetings met Kroatische ondernemingen 25.10.2017 Public procurement: Doing business with the EU institutions 06.11.2017 eXport eXperience: distributiekanalen en exportsubsidies 16.11.2017 OHADA: uw investeringen en eXport eXperience: doelmarkten, prospectie en facturatie, BTW 23.11.2017 Innovation Plane to Berlin 28.11.2017 Oorsprong van goederen 04.12.2017 eXport eXperience: Hoe deelnemen aan een beurs? Hoe wordt u betaald door uw buitenlandse klanten? 18.12.2017 eXport eXperience: Internationale contracten, reglementeringen en douane ➜ Beci’s International Department +32 2 563 68 54 - nao@beci.be 50s@Work AbbVie ABC Telekom Acerta Actiris Actoria Belgium AdMax Africa Turns Green Akcelis Apple Arkadia AZG Bar du Matin Befimmo Belfius Belga Bonsoir Klara Bruxelles Formation Caméléon CGVS Chez Catherine Citydev.brussels Claeys & Engels Club van Lotharingen 38-39 45 32-34 30-31 4-8 23-24 46 4-8 30-31 4-8 30-31 53-55 32-34 30-31 4-8 51-52 30-31 30-31 23-24 30-31 44 53-55 4-8 44 10 CPEONS (Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné) 14 Crèmerie de Linkebeek (La) 53-55 Culturama Degand 60 53-55 12-13 BECI - Brussel metropool - oktober 2017 Delvaux Do Something Docks Bruxsel Droh!me Earfy EFP Enterprise Europe Network EPFC ERTMS Solutions Europese Commissie Face Children Facebook FI Engineering Fondation pour l’Enseignement Fromageon (Le) GIMB GOMB Goudblommeke in Papier (Het) Graine de Vie Green City Solutions Greenwich (Le) Herve Impulse.brussels ING Belgique INGA Wellbeing Isatio ISFSC JC Decaux Kamer van Koophandel 12-13 30-31 van Londen 12.10.2017 Exclusive After Work 18.10.2017 Brussels Meets Brussels: governance in Brussel, mission impossible? 14.11.2017 Speed Business Lunch ➜ Beci Events +32 2 643 78 13 – events@beci.be (1) Enkel in het Frans (2) De voertaal is Frans maar de documentatie is ook (volledig of gedeeltelijk) in het Nederlands beschikbaar INDEX VAN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES DIE IN DIT NUMMER STAAN 1Pact 19 KBC Brussels 46 ; 56-57 10 ; 56-57 4-8 36-37 20 36-37 56-57 26-27 30-31 30-31 4-8 38-39 53-55 30-31 30-31 53-55 30-31 46 53-55 53-55 20 4-8 4-8 48 36-37 46 Koning Boudewijn Stichting Kumiko Langhendries Lynxcare Mabru Magritte Museum Mappa Mundo Marcolini McKinsey Microsoft MIT MIVB Muntschouwburg Museum van de Stad Brussel Museum van Elsene Nationaal Theater Newrest N-Group OCMW Brussel OESO Pain Quotidien (Le) Partena Professional Plant Design PwC Quality training Renson Retail International 40-41 4-8 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 53-55 30-31 53-55 4-8 4-8 53-55 30-31 12-13 38-39 30-31 26-27 4-8 ; 40-41 53-55 53-55 53-55 53-55 30-31 26-27 4-8 26-27 30-31 51-52 46 26-27 32-34 4-8 RTL-TVI SatADSL Scabal Sibelga Silversquare Sint-Lucas Instituut Snapstore So Tasty Sodexo Starbucks Toulouse Football Club Triodos TV Com Unia Universiteit van Harvard Universiteit van Oxford Vander Gucht VBO VDAB Brussel VO Group VUB W&H WCI Europe Wittamer Wolubilis Zara 36-37 56-57 12-13 SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique) 14 46 4-8 48 30-31 56-57 40-41 44 30-31 4-8 36-37 42-43 30-31 26-27 53-55 10 23-24 10 56-57 4-8 51-52 12-13 53-55 30-31

eenvoudig en gratis. Rekruteren met Select Actiris, biedt diensten aan die uw aanwerving vereenvoudigen. • Een consultant gespecialiseerd in uw activiteitensector • Een selectie van maximum 6 kandidaten die aan het gewenste profiel voldoen • Tips om uw loonkosten te optimaliseren • Administratieve ondersteuning bij het aanwerven van jongeren en stagiairs Om gratis gebruik te maken van onze diensten, surf naar www.actiris.be Werkgevers vertrouwen ons! Ontdek de getuigenis van in dit nummer. Actiris verandert de toekomst van uw bedrijf www.actiris.be Met de steun van de Europees sociaal fonds

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
Home


You need flash player to view this online publication