0

Nr 18 - Oktober 2016 het maandblad van de Brusselse ondernemingen Diversiteit: betere prestaties voor de onderneming Bianca Debaets: Mijn job is mijn keuze! “Ik zie het als een uitdaging om bedrijfsleiders te mobiliseren.” Topic Vrouwelijk ondernemerschap © Thinskstock ISSN 2406-3711

ELBOW ROOM. GIVE YOUR KNEES SOME Stretch out with up to 10cm more legroom and up to 50% more seat recline by upgrading to Delta Comfort+™ for a fraction of your ticket price. For further information please visit delta.com, call our reservations number 02 620 01 83 or contact your local travel agent. © 2016 Delta Air Lines, Inc.

WOORD VOORAF Waarom houdt Brussel zijn ondernemingen niet hier? Ondernemingen genieten geen stemrecht, maar ze hebben wel ‘voeten’, al is het dan figuurlijk. De pers gaf een brede weerklank aan een studie van BECI en Bisnode waarin verleden maand stond te lezen dat nagenoeg 14.000 ondernemingen en zelfstandigen (of althans hun sociale zetel) Brussel in vijf jaar tijd hadden verlaten, terwijl iets meer dan 10.000 zich hier zijn komen vestigen. Resultaat: een negatief saldo van 3.642, waaronder 36% ondernemingen, die vooral naar beide provincies Brabant zijn getrokken. Zulke cijfers moeten in de context worden bekeken. Didier Gosuin wees er terecht op dat het netto saldo positief blijft als we de oprichting van ondernemingen en de faillissementen vergelijken. De Brusselse economie heeft over deze periode meer dan 13.000 ondernemingen ‘gewonnen’ en de tewerkstelling blijft stabiel. Dit getuigt van een geweldig dynamisme. Anderzijds is het, binnen een beperkt stedelijk gebied, niet abnormaal dat bedrijven die aan plaatsgebrek lijden, gaan verhuizen. Bovendien stijgt met de demografische groei, de druk op de zeldzame beschikbare terreinen. Ja, maar… Het vertrek van ondernemingen is nooit een goed teken. We zijn nogal ongerust omdat de trend onze jongste opiniepeiling in juli bevestigt: 50% van de ondernemers die hieraan hebben deelgenomen, overweegt een vertrek uit Brussel. Dit is de hoogste score sinds 2010. Nagenoeg 74% van de respondenten staat wantrouwig tegenover de Brusselse regering. En 64% plaatst mobiliteit bovenaan de prioriteitenlijst. Dit is een ander record, want in onze vorige opiniepeilingen steeg dit cijfer nooit hoger dan 55%. Vloeit het ene uit het andere voort? Het is begrijpelijk dat de ondernemingen – en ook hun personeel, klanten en leveranciers – die dagelijks met toegankelijkheidsproblemen en het verkeer in Brussel kampen, geneigd zijn om naar de rand te verhuizen. Maar ook andere redenen kunnen hun vertrek uitleggen: zo bijvoorbeeld de kost van vastgoed en de gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit die, na de mobiliteit, de tweede belangrijkste zorg van de respondenten vormt (33%). De administratieve procedures zijn een derde bron van bezorgdheid (32%). Denk maar aan de hindernissen en de logheid waarmee ondernemingen worden geconfronteerd als ze een vergunning nodig hebben. Het is duidelijk dat Brussel veel nieuwe ondernemingen creëert, maar ook veel moeite heeft om ze hier te houden. Hiermee vertrekken ook hun waarde en hun banen. De problemen zijn gekend. De vereiste oplossingen ook. Zulke cijfers zouden ons moeten wakker schudden. Thierry Willemarck, Voorzitter van BECI BECI - Brussel metropool - oktober 2016 1

INHOUD Think Tank 4 6 Vóór of tegen de Brusselse afvalheffing? Social media KAMER VAN KOOPHANDEL & VERBOND VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL International 8 9 Brussel Metropool Nr 18 – Oktober 2016 Economische missie naar de Arabische Emiraten De digitale eenheidsmarkt: een portaal voor iedereen Topic: Vrouwelijk ondernemerschap 11 Diversiteit: betere prestaties voor de onderneming 13 Interview met Bianca Debaets 16 Vrouwen aan de macht, naast de mannen 20 Vertrouw me 22 De Brusselse startsters 24 Mijn job is mijn keuze! Focus: Diversiteit in de onderneming 26 Diversiteitsplannen: Moeten we echt allemaal hetzelfde denken? 30 Iedereen racist? Interview met sociaal psycholoog Alain Van Hiel 32 De Diwan Awards: een kijkje achter de spiegel Entreprendre 34 Transitie: het nieuwe voedsel komt eraan 36 Self-employed corner 38 Entr’apprendre: onderdompeling van leerkrachten in bedrijfsomgevingen 39 Starter: Ewala Community 40 Het BECI nieuws in beeld 42 BrusselsLife: Al wat u moet zien en weten in Brussel 47 News 51 Toetredingsaanvragen 51 Index 52 Agenda In november: Internationale handel Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx – owillocx@beci.be Louizalaan 500 - 1050 Brussel T +32 2 648 50 02 - F +32 2 640 93 28 www.beci.be Redactie Media Coordinator Emmanuel Robert - er@beci.be Hebben meegewerkt aan dit nummer: Esther Busscher, Pierre Chaudoir, Annick Claus, Adrien Dewez, David Hainaut, Julien Ide, Nastasja Otte, Laura Rebreanu, Hélène Remy, Frédéric Solvel, Guy Van den Noortgate en Peter Van Dyck. Productie Opmaak & druk db Group.be Vertaling Litteris Abonnementen Prijs: 80 € voor 10 nummers Info: er@beci.be – T +32 2 643 78 44 Publiciteit Brussel Metropool /Bruxelles Métropole wordt maandelijks door meer dan 23.000 decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: 15.500 ex. Inlichtingen en reservaties Max Saey – T +32 2 563 68 53 F +32 2 640 93 28 – msa@beci.be Membership Sylvie De Maegd – T +32 2 643 78 43 F +32 640 93 28 - sdm@beci.be Lid van BRUXELLES ENVIRONNEMENT ENTREPRISE DYNAMISCHE ECO LEEFMILIEU BRUSSEL ONDERNEMING DYNAMIQUE label n. 2014/351/2 10-32-2225 PRINTED ON TCF PAPER

De BMW 3 Reeks Gran Turismo staat voor een ongeziene combinatie van sierlijkheid en sportiviteit. De lange, afl opende daklijn geeft hem een dynamisch, coupé-achtig silhouet, dat tegelijk garant staat voor een ruim en functioneel interieur. Zo heeft u met de handig neerklapbare achterzetels tot maar liefst 1.600 liter laadruimte ter beschikking. Aan boord treft u ook een hele waaier aan innovaties. Met Apple CarPlay als blikvanger: een innovatie waarmee u een aantal functies van uw iPhone direct kan bedienen via de iDrive controller of via spraakbediening. Een primeur voor de BMW 3 Reeks Gran Turismo. Kom dit ruime, dynamische en innovatieve model ontdekken in onze showroom. De nieuwe BMW 3 Reeks Gran Turismo Echt rijplezier ALLE RUIMTE VOOR UW DYNAMIEK. DE NIEUWE BMW 3 REEKS GRAN TURISMO. Gregoir Jette Tentoonstellingslaan 317 1090 Jette Tel. 02 474 04 74 www.gregoir.bmw.be BMW Brussels Filiaal van BMW Belux Leuvensesteenweg 864 1140 Evere Tel. 02 730 49 11 www.bmwbrussels.be Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be Van den Broeck nv H. Moeremanslaan 146 Afrit 13 - Ring Brussel West 1700 Dilbeek Tel. 02 466 20 88 www.vandenbroeck.bmw.be 4,3-7,7 L/100 KM • 112-175 G/KM CO2

THINK TANK VOOR OF TEGEN De Brusselse afvalheffing? Een ordonnantie van de Brusselse regering voorziet voortaan in een ‘afvalheffing’ voor alle ondernemingen die geen ophaalcontract hebben of niet kunnen aantonen dat zij hun afvalstroom zelf beheren, ongeacht hun omvang. De maatregel is echter nog niet van kracht en het dossier blijft controversieel... Yves Decelle, projectmanager bij Suez (Sita) In de huidige wetgeving inzake afvalophaling is er een lacune voor een bepaalde categorie ondernemingen en zelfstandigen die afval genereren. De huishoudens betalen momenteel een jaarlijkse bijdrage – die wel gaat worden afgeschaft – voor de ophaling van hun huisvuil. Net Brussel staat in voor deze service. Wat de bedrijven betreft, ligt de markt open. De koek wordt verdeeld tussen de verschillende spelers, bedrijven gespecialiseerd in afvalophaling en -verwerking. Sommige ondernemingen die weinig afval produceren laten dit echter ophalen tijdens de vaste rondes voor huishoudelijk afval. Zij maken dus gebruik van een dienst waarvoor ze niet betalen. De invoering van een heffing voor deze bedrijven moet dit onrechtmatige voordeel stoppen. Wij zijn echter gekant tegen een belangrijk aspect in de wetgeving: de controlerende bevoegdheid van Net Brussel. Het ANB werd als overheidsinstantie opgericht voor het beheer van het huishoudelijk afval, maar kan ook ophaalcontracten sluiten met ondernemingen. De nieuwe wetgeving kende het ANB echter een controlerende bevoegdheid toe op de aanwezigheid van een commerciële ophaalovereenkomst in de bedrijven. Daarnaast kon het agentschap deze contracten – afgesloten met ons of met onze concurrenten – naar eigen goeddunken overnemen. Het Grondwettelijk Hof heeft ons in het gelijk gesteld. We wachten nu op de nieuwe versie van de ordonnantie, waarin dit element geschrapt zal zijn. Globaal gezien beantwoordt de heffing evenwel aan een wezenlijke noodzaak. Het spreekt voor zich dat de bedrijven die deze gratis service gewoon zijn nu tegensputteren. Maar in Brussel hanteren we een systeem dat verschilt van de twee andere gewesten. Daar geldt het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’, een principe dat overeenstemt met de Europese wetgeving. In Vlaanderen en Wallonië kost een rol vuilniszakken ongeveer € 20. Elk huishouden of bedrijf betaalt dan uiteindelijk in functie van de geproduceerde hoeveelheid afval. Via de nieuwe wetgeving slaat ook Brussel deze weg in. ‘De vervuiler betaalt’ is een principe waar wij achter staan. 4 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Als zelfstandig ondernemer in een jong Brussels bedrijf ben ik eerder tegen deze maatregel. De uitwerking ervan is volgens mij erg discutabel. De tekst vermeldt met name het vermoeden van afvalproductie. Door deze maatregel zullen alle Brusselse ondernemingen die geen klant zijn bij het ANB een brief ontvangen waarin ze worden verzocht € 243 excl. btw te betalen of hun vrijstelling aan te tonen. Samen met vele sectorale vertegenwoordigers vrees ik dat ondernemingen die niet op de hoogte zijn van de wetgeving de heffing automatisch zullen betalen, zonder zich daar vragen bij te stellen. We stellen vast dat er in dit dossier geen voorafgaande bevraging heeft plaatsgevonden binnen de privésector en dat er evenmin een informatiecampagne werd georganiseerd, behalve dan een mededeling van het kabinet tijdens een informatiesessie bij BECI. Ik werk als consultant in de tertiaire sector, bij een jonge onderneming waar ik advies geef over milieu en duurzame ontwikkeling. Voor mijn job, die ik thuis uitoefen, heb ik nauwelijks nog papier nodig. Daarom begrijp ik totaal niet waarom ik zou moeten betalen voor een dienst waarop ik geen beroep doe. En dan te weten dat wij in onze branche bedrijven net aansporen om verantwoordelijk en duurzaam te ondernemen, een filosofie waar afvalpreventie en het principe ‘de vervuiler betaalt’ deel van uitmaken. Hier worden bedrijven forfaitair belast, zonder rekening te houden met de geleverde diensten of de hoeveelheid afval, wat haaks op deze principes staat. Bijna 20 jaar geleden werd Val-I-Pac opgericht met als doel een unieke, gecentraliseerde en adequate oplossing te bieden voor het beheer van bedrijfsverpakkingsafval in België. Brussel zou er baat bij hebben dit voorbeeld te volgen en het systeem gebruiksvriendelijker te maken voor de ondernemingen. De veelheid aan procedures maakt hen het leven moeilijk en gaat in tegen alle logica van administratieve vereenvoudiging en elektronische verwerking waar wij voorstander van zijn. Isabelle Chaput, consultant bij withPEPS (Projects Energy, Passion, Solidarity) © Reporters

Op kantoor ben ik op alle fronten tegelijk Shape & Fix Orange maakt u het multitasken makkelijk. Om effi ciënt te werken hebt u telecomdiensten nodig waarmee u slim combineert. Met Shape & Fix bieden wij u vaste en mobiele telefonie, en internet in één pakket op maat van uw bedrijf. U bewaart het overzicht dankzij één heldere factuur en één contactpersoon. Ook slim combineren? Ga naar business.orange.be/shapex

THINK TANK Social media Business women spreken af in Brussel Renee Keeble, de oprichtster en directeur-generaal van de Zuid-Afrikaanse onderneming SA Commercial, zal volgende maand in Brussel deelnemen aan het congres van IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge). Zij behoort tot de selectie van 50 ‘wereldambassadrices’ die door hun voorbeeld het vrouwelijke leiderschap in de zakenwereld moeten promoten. Haar bedrijf is gevestigd in Cape Town en is een van de grootste spelers op de markt van de uitbesteding van zakelijke processen (Business Process Outsourcing of BPO) in Zuid-Afrika. Waar staat IWEC voor? De Stichting IWEC is in New York gevestigd en ontstond een tiental jaren geleden uit de samenwerking tussen kamers van koophandel van meerdere landen. Haar opdracht bestaat erin een wereldwijd netwerk te ontwikkelen van zakenvrouwen die eigenaar zijn van hun onderneming om ze toegang te verschaffen tot de internationale markten. Verder fungeert IWEC als een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen zakenvrouwen. De stichting organiseert een jaarlijkse challenge voor zakenvrouwen van wie de onderneming een jaaromzet van ten minste 1,5 miljoen dollar (1,35 miljoen euro) haalt. De selectie is streng omdat de kandidaten eigenaar moeten zijn van hun onderneming (ze moeten ten minste 51% van de aandelen bezitten). Waar en hoe? De Awards worden uitgereikt tijdens een conferentie die elk jaar in een andere stad plaatsvindt. Na New York, Barcelona, Lima, Stockholm en Istanboel is dit jaar Brussel aan de beurt. IWEC 2016 wordt georganiseerd in partnerschap met BECI – Kamer van Koophandel van Brussel, op 7 en 8 november, in de salons van Hotel Métropole. Lees eveneens het artikel “Vertrouw me”, op bladzijde 20 van dit nummer. Meer informatie? Zie www.beci.be/iwec Of contacteer Amy Kessels: ake@beci.be, 02 643 78 32 6 BECI - Brussel metropool - oktober 2016

MYMERAK WIN TIJD, PLAATS EN GELD. MyMerak voor kmo’s en zelfstandigen. Bewaar uw archief buitenhuis, een muisklik verwijderd. Een archief op kantoor? Dat hoeft echt niet meer. Speciaal voor kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen ontwikkelde archiveringsexpert Merak het online platform MyMerak. Uw gegevens worden 100% anoniem en veilig bewaard–uw documenten in onze magazijnen, uw digitale data in een gecertifi eerde cloud. En toch blijven ze maximaal beschikbaar. Want u beheert MyMerak volledig online. Hebt u bedrijfsgegevens nodig? Binnen de kortste keren staan ze op uw scherm of voor de deur. Makkelijker kan het niet. En zekerder ook niet. Win tijd, plaats en geld. Kies uw formule op www.merak.be.

INTERNATIONAL ECONOMISCHE MISSIE Arabische Emiraten : nu al een partnerschap met een Brussels bedrijf! Zeven Brusselse ondernemingen namen, samen met BECI, in september deel aan een Europese missie in de Verenigde Arabische Emiraten. Ondertussen is al een partnerschap getekend tussen een van onze leden en een onderneming uit de Emiraten! Nastasja Otte, BECI A l bij de landing van het vliegtuig ontplooit Aboe Dhabi zijn grootheidswaanzin en de wil van de Emiraten om zich door overmatige architectuurstunts te onderscheiden. Aan de voet van de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld (828 m), ligt de mall van Doebai, bijna 800 000 m² groot, met een ijsbaan, een gigantisch aquarium en zelfs een waterval! De Emiraten zijn bijzonder gastvriendelijk. Amper geland leest u op uw mobiele telefoon een welkomberichtje van Etisalat, de lokale telecomoperator: “Dear Guest, welcome to the UAE”. Ze hebben ook veel voeling voor business: in amper 50 jaar verwierf deze steeds rijkere economie wereldfaam, in het zakendoen uiteraard, maar ook voor toerisme. De verkenningsmissie waaraan zeven Brusselse ondernemingen samen met BECI hebben deelgenomen, werd op touw gezet dankzij het door de Europese Commissie ontwikkelde Eagle One project. Samen met vijf andere partnerlanden (Verenigd Koninkrijk, Italië, Litouwen, Hongarije en Griekenland) vormde de multisectorale Europese delegatie de grootste missie die ooit naar de VAE was getrokken. 80 mensen namen eraan deel! Bij de vertegenwoordigde sectoren hoorden bijvoorbeeld consultancydiensten, bouw, onderwijs, mode en design, voeding, IT/ ICT, hernieuwbare energiebronnen, olie en gas, toerisme, vervoer en logistiek. Talrijke contacten ontstonden op formele of informele manier tijdens netwerkingssessies en vooraf geplande zakelijke afspraken. De deelnemers leerden bovendien de markten beter te kennen, mede dankzij bezoeken aan de kamers van koophandel van Aboe Dhabi, Doebai en Sharjah, en een ontmoeting met Pierre Annoye, economisch en handelsattaché in Doebai. De bezoekers ontdekten bovendien een eigenheid van de Emiraten: de zogenaamde Free Zones, waar buitenlandse ondernemingen zich kunnen vestigen met behoud van 100% van hun eigendom en zonder met een lokale onderneming te hoeven samenwerken. De missie legde ook de klemtoon op vrouwelijk ondernemerschap. Vrouwen spelen in dit land een steeds belangrijker rol. De deelnemers ontmoetten het Dubai Women Business Council en namen deel aan een paneldiscussie tussen deze organisatie en twee vrouwelijke onderneemsters van Britse afkomst die nu in de VAE zijn gevestigd. De missie werd een groot succes, met een eerste partnerschap tussen de Brusselse farmaceutische laboratoria Trenker en een onderneming uit de Emiraten! ● Info : Nastasja Otte, International Trade Advisor van BECI nao@beci.be, 02 563 68 54. Awad Chamas (in het midden) is de vertegenwoordiger van de farmaceutische laboratoria Trenker in de landen van het Midden-Oosten. 8 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 © R.T.

INTERNATIONAL ENTERPRISE EUROPE BRUSSELS De digitale eenheidsmarkt: een portaal voor iedereen Hebt u het al moeilijk gehad om informatie te verkrijgen over aanwervingsformaliteiten in Bulgarije? Over technische normen voor de export van uw producten naar Denemarken? Of over eventuele vergunningen om uw diensten in Spanje aan te bieden? Het toekomstige ‘digitaal eenheidsportaal’, dat de Europese Commissie in het leven wil roepen, zou dit alles moeten vergemakkelijken. Het project wordt onderzocht. Emmanuel Robert E en enkel portaal waar u alle informatie vindt die nodig is voor uw zaak, in alle EU landen? Het wordt het ‘digitale eenheidsportaal’ of ‘single digital gateway’, een van de 20 maatregelen die de Europese Commissie enkele maanden geleden heeft voorgesteld in haar actieplan om de digitale overheidsdiensten te moderniseren. Hierbij is het de bedoeling de administratieve last voor ondernemingen – en voornamelijk KMO’s – te verlichten, het handelsverkeer tussen EU landen te stimuleren en de ‘digitale eenheidsmarkt’ een flinke boost te geven. Het plan voorziet ook andere maatregelen. Zo bijvoorbeeld de koppeling van bedrijfsregisters en insolventieregisters, niet alleen onderling maar ook met het e-justice portaal, om een ‘enig loket’ te creëren. Ook de toepassing van het principe ‘tell us once’ (‘zeg het ons slechts één keer’), waarmee alle Europese ondernemingen in alle EU landen via één enkele verklaring zouden worden erkend. Of nog de invoering van een hulpmiddel bij de overgang naar online aanbestedingen. De ambitieuze kalender van de Commissie voorziet dat al deze maatregelen tegen eind 2017 operationeel zouden zijn. De mening van de ondernemingen Het concept van digitaal portaal resulteert uit de vaststelling dat online informatie niet altijd betrouwbaar is. Ze is soms onvolledig, onjuist of moeilijk te begrijpen. Het valt voor dat de informatie slechts in de lokale taal beschikbaar is, of gewoon buiten het land niet toegankelijk. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk begeleiding of geïndividualiseerd advies te krijgen. Dezelfde vaststelling geldt voor burgers die willen reizen of zich in een ander EU land wensen te vestigen, er hun vaardigheden willen laten erkennen enz. Er bestaan nochtans hulpmiddelen: portalen, contactpunten, netwerken. Maar vele hiervan zijn noch onderling verbonden, noch aan de verwachtingen van het publiek aangepast. Het wordt tijd om ze te verbeteren, met elkaar te verbinden en toegankelijker te maken, dankzij de mogelijkheden van het internet. Om een duidelijker kijk te krijgen op de situatie lanceerde de Commissie in juli een online enquête gericht naar de ondernemingen, de burgers en de overheidsdiensten, met specifieke vragen voor elk van deze groepen. De Commissie wenst onder andere te weten te komen in welke domeinen het gemakkelijk of moeilijk is informatie te vinden en hoe de belanghebbenden de kwaliteit van deze informatie evalueren. De enquête loopt tot 21 november. In het Nederlands en het Frans is ze toegankelijk op het volgende adres: https:// ec.europa.eu/eusurvey/runner/SingleDigitalGateway2016. ● Europese wetgeving: wees mondig De digitale eenheidsmarkt is slechts een voorbeeld van de enquêtes die de Europese Unie in de bedrijfswereld voert. Als kamer van koophandel en lid van het Enterprise Europe Network, hebben wij als taak te luisteren naar uw mening, uw belevingen en uw verwachtingen, om er nadien de Europese Commissie van te informeren. Ondervindt u reglementaire problemen of hindernissen bij de uitoefening van uw activiteiten binnen of buiten de EU? Vindt u geen antwoord op bepaalde vragen met betrekking tot de Europese wetgevingen? Hebt u het moeilijk om bepaalde Europese richtlijnen na te leven? Laat het ons weten. U kunt bijdragen tot de evolutie van de wetgevingen! Contact: Jean-Philippe Mergen, jpm@beci.be Tel.: 32 2 210.01.77 www.brusselsnetwork.be BECI - Brussel metropool - oktober 2016 9 © Thinskstock

Connecting Women Businesses Globally New York 2011 │ Barcelona 2012 │ Lima 2013 │ Stockholm 2014 │ Istanbul 2015 International WOMEN’S ENTREPRENEURIAL Conference BRUSSELS 2016 • 80 inspiring women entrepreneurs • 40 awards • 20 renowned speakers • 2 days • 1 message 7 & 8 november Hôtel Métropole, Information and registration: www.beci.be/iwec Contact : Amy Kessels ake@beci.be – T 02/643.78.32 – M 0476/99.06.58

TOPIC Diversiteit betekent betere prestaties voor de onderneming Diversiteit vormt een concurrentietroef voor ondernemingen, dankzij betere algemene prestaties, stijgende financiële resultaten, meer creativiteit en een beter reactievermogen. Een jaar na de verschijning van zijn Witboek maakt BECI in dit speciaal nummer de balans op. M annen en vrouwen, van alle leeftijden, ongeacht hun afkomst, met of zonder handicap: ziehier de ideale human resources! Diversiteit in al haar vormen stimuleert de groei van de onderneming. Promoot deze diversiteit en u beschikt over veelzijdig talent dat door kruisbestuiving de algemene resultaten de hoogte instuwt. Meer vrouwen, meer prestaties Dit is al het geval met het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de onderneming. Een recente studie van de Bank Crédit Suisse bevestigt: “Ondernemingen met meer dan 15% vrouwen in de algemene directie bereiken een gemiddeld rendement op eigen vermogen van 14,7%, tegen amper 9,7% in ondernemingen met minder dan 10% vrouwen in de directie.” Deze prestaties zijn onder andere te danken aan verschillende maar elkaar aanvullende managementtroeven. Ook de culturele diversiteit werkt als een troef. Mensen van buitenlandse afkomst redeneren meestal volgens een bi-cultureel denkpatroon. Dit zorgt voor creativiteit en innovatie. Als bovendien het personeel dezelfde diversiteit vertoont als de clientèle, wordt het eenvoudiger de behoeften van de klanten in te zien en erop in te gaan. En toch komt de Barometer van de diversiteit tot de vaststelling dat “een kandidaat van de vreemde afkomst 6,6% meer risico loopt gediscrimineerd te worden.” De leeftijd is een andere vorm van diversiteit, en eveneens een troef. De aanwezigheid van 50-plussers in het personeel betekent voor de onderneming en kapitaal aan kennis en ervaring waarvan jongere collega’s dankbaar gebruik kunnen maken. Een oudere medewerker bezit wat geen enkel diploma ooit zal brengen: ervaring, een geweldig hulpmiddel om nieuwe projecten te ontwikkelen en ze sneller te laten verlopen. Wist u dat een senior medewerker gemiddeld 14 maanden nodig heeft om zijn kennis van zaken aan een jongere arbeidskracht over te dragen? Eigenaardig genoeg betekent ervaring een troef op de arbeidsmarkt, maar leeftijd een obstakel. Een laatste bron van diversiteit: de handicap. De samenwerking met mindervalide personen geeft een beter inzicht in het leven en de behoeften van potentiële klanten die zich in dezelfde situatie bevinden. Nochtans blijft een handicap nog steeds een oorzaak van discriminatie bij rekrutering. Raar, want met een paar aanpassingen van de werkomgeving (waarvan de kost door de overheid wordt gedragen) presteren mindervalide mensen even goed. Diversiteit is in een onderneming niet alleen een kwestie van gelijkheid en ethiek, maar ook een economische troef. Een enquête heeft aangetoond dat meer dan 30% van de ondernemingen op korte of middellange termijn de interne diversiteit wil vergroten. 67% is dit niet van plan. Bedrijven die voor diversiteit hebben gekozen, hebben ondertussen begrepen welke economische uitzichten hiermee gepaard gaan. Tot grote tevredenheid hebben ze kunnen vaststellen in welke mate de diversiteit de prestaties een duw in de rug geven. ● Hayate El Aachouche, Adviseur Diversiteit bij BECI. Dit artikel verscheen in het dossier Entreprendre, als supplement van het magazine Trends-Tendances. Performance means diversity. BECI biedt service op maat * Diagnose www.beci.be Hayate El Aachouche Conseiller / Adviseur / Advisor Louizalaan 500 | 1050 Brussel T +32 2 643 78 34 | F +32 2 640 93 28 he@beci.be HRM begeleiding Geïndividualiseerd actieplan Inleiding tot financiële steun Beheer van culturele verschillen Opleidingen … *Onder bepaalde voorwaarden zijn sommige diensten gratis. BECI - Brussel metropool - oktober 2016 11 © Reporters

TOPIC VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP Gelijke kansen op de werkvloer, een complex gegeven Geslacht, leeftijd, afkomst, handicap ... Discrimineren kan op heel wat domeinen. Dat maakt gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt meteen zo’n grote uitdaging. Wij vroegen Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets haar beleid en aanpak uit te leggen. Brussel Metropool: De diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt kan nog veel beter. Nochtans is aangetoond dat diversiteit in ondernemingen resulteert in betere performantie. Hoe probeert u de diversiteit te stimuleren? Bianca Debaets: Ik ben heel blij dat u dat zegt, want diversiteit in ondernemingen is inderdaad een troef. Het maakt bedrijven productiever en creatiever. Alleen moeten we organisaties daar nog meer bewust van maken. Ik zie het als een van mijn grote uitdagingen om bedrijfsleiders daar meer op te laten inzetten. Discriminatie is een verspilling van potentieel en energie. Het kan veel rendabeler en creatiever. Uit onderzoek blijkt dat racisme voornamelijk plaats vindt bij aanwerving, taakverdeling en promotie. Soms gebeurt dat zonder dat werkgevers het zelf doorhebben. Met het project Racism Game Over pakken we dat op een innoverende manier aan, door vakbondsafgevaardigden te leren om racisme op de werkvloer te bespreken. Wie spreek je aan, welke overlegorganen schakel je in of hoe zet je een bemiddelingsgesprek op? Daarnaast hebben we ook een grote campagne met flyers en affiches tegen racisme op poten gezet. Wat is uw visie op de discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt? De loonkloof is er, de cijfers tonen dat duidelijk aan. Een vrouw verdient gemiddeld 8% minder bruto per uur dan een man, op jaarbasis is dat 21%. Ook het glazen plafond is een feit: door diverse obstakels stromen vrouwen veel moeilijker door naar kader- of managementfuncties. We willen zelf het goede voorbeeld geven door bij de administratie flexibel werken en telewerken te stimuleren. We hebben ook een charter opgesteld rond discriminatie bij ouderschap, omdat bleek dat nog te veel vrouwen vaak op muren botsen wanneer ze hun ouderschapsverlof willen opnemen. Diverse grote bedrijven en ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zelf hebben dat inmiddels ondertekend. Een ander aspect is het uitbreiden van de capaciteit in de kinderopvang met 400 Nederlandstalige plaatsen, het aanbieden van flexibele plaatsen voor ouders die in shiften werken en het inrichten van een goede naschoolse opvang. Interview door Annick Claus Diversiteit in ondernemingen is inderdaad een troef. Alleen moeten we organisaties daar nog meer bewust van maken. Ik zie het als een van mijn grote uitdagingen om bedrijfsleiders daar meer op te laten inzetten.” Op vlak van afkomst zien we grote verschillen in de Brusselse werkgelegenheidsgraad. 74% bij personen van Belgische afkomst, tussen de 38 en 53% bij personen van vreemde afkomst. Er is sprake van zowel horizontale als verticale etnostratificatie: er zijn verschillen op vlak van toegang tot arbeid én op vlak van professionele ontwikkeling. Hoe wilt u dat aanpakken? We zien ook dat de werkloosheid bij jongeren in Brussel een belangrijk probleem is, dus wij proberen beide problemen aan te pakken. Zo hebben wij samen met de Koning Boudewijnstichting een project om de talenten van Brusselse jongeren te doen ontluiken, hen een duwtje in de rug te geven en hun leefwereld open te trekken. Ze bezoeken instellingen, bedrijven, vzw’s en bouwen zo hun zelfvertrouwen en zelfzekerheid op. We laten ze zien dat er voor hen een mooie plaats kan zijn in het bedrijfsleven. BECI - Brussel metropool - oktober 2016 13 © Reporters

TOPIC Een ander initiatief is Capital Digital, waarbij we jongeren tussen 8 en 12 jaar uit kansarme buurten vertrouwd maken met coderen en programmeren. Elke vakantie krijgen ze een week stage, zodat ze zien dat ze een computer of het internet niet enkel passief kunnen gebruiken. We zien dat de jongeren erg getriggerd worden, door bijvoorbeeld zelf een game te maken. En wat ons ook enorm aangrijpt, is het toonmoment op het eind van zo’n stage. Daar merken we dat de ouders ook hun fierheid herwonnen hebben en ze zelf opnieuw gaan geloven in de mogelijkheden van hun kinderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bijna de helft van de jonge werkzoekenden hun secundair onderwijs niet afgemaakt, maar voor ongeveer 60% van de jobs wordt een hoger diploma gevraagd. In het Vlaamse en Waalse Gewest is dat respectievelijk slechts 38,5% en 37,8%. Het lijkt ons dus een goed idee de interregionale mobiliteit te stimuleren. Probeert u dat ook? Hoe? De sociaaleconomische wisselwerking tussen Brussel en de rand proberen we zowel fysiek als mentaal te verbeteren. Denk daarbij aan Brabantnet, het GEN, het fietsGEN etc. Er is de voorbije jaren ook heel hard gewerkt aan het slopen van muren om de gewesten te laten samenwerken voor de uitwisseling van vacatures. VDAB en Actiris hebben daarvoor vorig jaar een samenwerkingsakkoord ondertekend. Ook De Lijn levert inspanningen om bijvoorbeeld bussen vanuit Brussel ’s nachts naar de luchthaven te laten rijden. Brussels Airport is immers voor laaggeschoolden nog altijd een belangrijke tewerkstellingsplaats. Daarnaast proberen we meer jongeren de kans te geven om een diploma te halen en hen een plek te geven op de Brusselse arbeidsmarkt. Het duaal leren op basis van het Duits model, dat minister Crevits op de agenda heeft gezet, kan het aantal schoolverlaters doen dalen. De jongeren gaan dan een paar dagen naar school en werken de resterende werkdagen in een bedrijf, zodat ze minder snel schoolmoe worden. En het levert hen ook echt iets op. Bij Audi kan een groot deel van de studenten die daar tijdens hun schooltijd deeltijds werkten nadien ook effectief aan de slag. Er wordt onvoldoende Nederlands gegeven in het Franstalig onderwijs, en dat zou mee aan de basis van mogelijke discriminatie liggen. Klopt dat volgens u? Wat kan daaraan gedaan worden? Dat het mee aan de basis van mogelijke discriminatie ligt, vind ik sterk uitgedrukt. Maar ik ben het ermee eens dat de kwaliteit van het Nederlands niet overal voldoende is. En voor heel wat jobs vraagt men nu eenmaal correcte tweetaligheid. Er zijn in Brussel al initiatieven om de uitwisseling van leerkrachten te stimuleren en het aantal immersiescholen te vergroten. Dat zijn Franstalige scholen in Brussel en Wallonië waar een aantal vakken in het Nederlands worden gegeven. We zien dat scholen daar nu nog te weinig gebruik van maken, omdat die mogelijkheid niet bekend genoeg is. Tegelijkertijd zien we aan de populariteit van het Nederlandstalige onderwijs ook dat Franstalige ouders beseffen dat tweetaligheid belangrijk is. En omdat de eerste levensjaren van kinderen cruciaal 14 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 zijn om voldoende taalprikkels te geven, hebben wij een vliegende equipe taalcoaches in onze kinderdagverblijven. Zij trainen de kinderbegeleiders in het zo veel mogelijk stimuleren van taal bij de kleintjes. Diverse studies hebben aangetoond dat iedereen onbewust discrimineert. In het openbaar vervoer bijvoorbeeld, daar zal men niet makkelijk plaatsnemen naast iemand van een andere huidskleur. Voorziet u algemene acties om de mentaliteit – eventueel van jongsaf al – te veranderen? Iedereen heeft vooroordelen, zowel positieve als negatieve. Het is belangrijk dat we ons daar niet door laten leiden, we moeten durven kijken naar de mens achter de karakteristieken – naam, huidskleur, geaardheid … Dat vind ik mijn grootste uitdaging als Brussels Staatssecretaris van Gelijke Kansen: we moeten naar een inclusieve maatschappij, waarin we ieders talenten en eigenheid respecteren. Om dat te bekomen, is er in eerste instantie een wettelijk arsenaal aan maatregelen. Op mijn initiatief heeft de Brusselse regering een ordonnantie rond discriminatie bij levering van goederen en diensten goedgekeurd. Daarnaast heb ik ook ordonnanties rond gendermainstreaming en handimainstreaming gerealiseerd. Dat betekent dat gelijke-kansenbeleid een verantwoordelijkheid is van iedereen. Bij elke nieuwe ordonnantie is men verplicht te kijken of de kloof tussen mannen en vrouwen er niet groter door wordt. En elke minister moet bij een nieuw beleidsinitiatief kijken of er geen bijkomende drempels ontstaan voor mensen met een beperking. Ten tweede proberen we de mentaliteitswijziging te verwezenlijken door projecten waarbij we echt met mensen aan de slag gaan. Racism Game Over is daarvan een voorbeeld, net zoals het project ‘Mijn job is mijn keuze!’ dat ik samen met BECI heb gelanceerd. Doel is de stereotype beroepskeuze bij mannen en vrouwen te doorbreken en in het bijzonder bij knelpuntberoepen. Bij de studiekeuze moet men zich daar al bewust van worden. Laat een vrouw gerust garagist worden, of een man kleuterleider. Mannen- en vrouwenberoepen behoren tot het verleden! ● © Reporters

Publireportage Leo Grimberg Oprichter van Panadas Factory. ‘Als Ingenieur Informatica van opleiding had ik nooit eerder met arbeiders gewerkt. Bij het rekruteren zegt een cv bovendien vaak niet alles. Het is dan ook niet altijd evident om hier door te kijken. Actiris helpt mij om de juiste profielen te zoeken en filtert voor mij de kandidaten.’ ‘Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering bij de oprichting van een onderneming.’ Panadas Factory werd opgericht in 2010 en is gespecialiseerd in diepvriesproducten. Leo Grimberg, de oprichter, blikt terug op de rekruteringen sinds de start van het project. ✓Waarom heeft u beroep gedaan op Select Actiris voor uw rekruteringen? Toen ik Panadas Factory heb opgericht, was ik nog maar net in België aangekomen en kon ik wel wat raad gebruiken over de tewerkstellingsmaatregelen. Het leek mij logisch om hiervoor aan te kloppen bij Actiris. De consultant die zich met mijn dossier bezighield, was zeer efficiënt en wist van aanpakken. Mijn eerste werknemer heb ik aangeworven via een IBO (individuele beroepsopleiding). Zeer snel groeide het aantal werknemers in mijn bedrijf. Samen met Actiris heb ik dan een plan uitgewerkt voor mijn personeelsbeheer op middellange en lange termijn. ✓Hoe heeft dit u geholpen bij de verdere uitbouw van uw onderneming? Zonder de tewerkstellingsmaatregelen zoals de IBO en Activa had ik nooit mijn eigen bedrijf kunnen starten. Nu kan ik mijn personeel aanwerven voor onbepaalde duur, maar in het begin was dat geen optie binnen Panadas. Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering bij de oprichting van een onderneming. Panadas Factory in cijfers • 20 werknemers 100% 4.000 empanada’s per dag Met de steun van het Europees sociaal fonds van het personeel aangeworven via Select Actiris ✓Wat zijn uw projecten voor de toekomst? De onderneming blijft groeien. Binnenkort zal ik dus opnieuw op zoek gaan naar nieuw personeel, met de hulp van Select Actiris. Bij elke evolutie van het bedrijf, overlopen we alle mogelijkheden op HR-vlak. De profielen zijn steeds diverser. Nu gaan we een restaurant en rechtstreekse verkooppunten openen. De profielen die we nu zoeken, zijn dus zeer verschillend van de arbeidersprofielen die we tot nu toe zochten. Wilt u ook onze diensten uitproberen? Contacteer ons op het nummer 02 505 79 15 of via werkgevers@actiris.be of surf naar actiris.be/werkgevers Rekruteren met Select Actiris, eenvoudig en gratis! www.actiris.be

TOPIC VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP Vrouwen aan de macht, naast de mannen In België is de aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in zes jaar tijd verdubbeld. Ze bereikt vandaag 22%. Hiermee staan we iets boven het Europese gemiddelde. Uit studies blijkt dat de vrouwen in de RvB de prestaties van de organisatie verbeteren. Eens te meer draagt diversiteit bij tot de resiliëntie van de ondernemingen. S inds 2011 legt een federale wet een proportie op van ten minste één derde leden van een bepaald geslacht in de raden van bestuur (RvB) van sommige ondernemingen. Om er het fijne van te weten, hebben we ons gericht tot Guberna, het Instituut voor Bestuurders. Hnia Ben Salah, Business Development Manager: “De wet was onmiddellijk van toepassing op autonome overheidsbedrijven (Proximus, Bpost, Infrabel en de NMBS) en op de Nationale Loterij. Voor grote beursgenoteerde ondernemingen geldt deze verplichting vanaf 2017. Een extra termijn van twee jaar wordt toegekend aan ‘kleine’ beursgenoteerde ondernemingen die aan twee van de volgende drie criteria beantwoorden: een gemiddeld aantal loontrekkenden dat kleiner of gelijk is aan 250, een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro en een netto jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen euro. Ondernemingen die onlangs op de beurs werden geïntroduceerd, genieten speciale voorwaarden wat de termijnen betreft.” Bij niet-naleving van de wet kunnen meerdere sancties worden opgelegd: “De niet-validering van de benoemingen van bestuurders of zelfs de opschorting van elk financieel (of ander) voordeel dat aan de bestuurders wordt toegekend bij de uitoefening van hun mandaat”. Op Europees niveau bestaat een gelijkaardig initiatief: “Een ontwerp van richtlijn voorziet een quota van 40%. In dit stadium is nog niets beslist, maar als de debatten de richtlijn per slot van rekening aanvaarden, wordt de verplichting van kracht in 2018 voor overheidsbedrijven en in 2020 voor beursgenoteerde ondernemingen.” De wet is niet het enige middel om diversiteit te bevorderen. Deze diversiteit moet een culturele dimensie bekleden, waar de onderneming voor zorgt. De RvB kan het voorbeeld geven. Hnia Ben Salah (Guberna). 16 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Julien Ide Hnia Ben Salah weet dat de wet niet almachtig is: “De wet kan niet om het even wat opleggen. Talrijke initiatieven trachten nu al de diversiteit – ook van gender – binnen de raden van bestuur te promoten. Denk maar aan de Mentoring programma’s voor de RvB en op het niveau van de bedrijfsdirecties.” Wordt de wet wel nageleefd? Volgens een studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, zou het aandeel van vrouwen in de RvB’s van Belgische ondernemingen in zes jaar tijd zijn verdubbeld: “Van 8,2% in Het wordt hoog tijd om maatregelen te treffen waarmee vrouwen toegang krijgen tot alle verantwoordelijkheidsniveaus. Loubna Azghoud (Impulse). 2008 is dit aandeel gestegen tot 12,7% in 2012 en 16,6% in 2014. Alle overheidsbedrijven en de Nationale Loterij hebben dit wettelijk streefdoel in 2014 bereikt. De ondernemingen die minder goede resultaten voorleggen (tussen 12 en 14% vrouwen) zijn te vinden in sectoren als financiën, de farmaceutische sector, de bouw, het vervoer en de elektriciteit. Nu, deze sectoren vertegenwoordigen het merendeel van de betrokken ondernemingen (77 op 119).” In 2014 had slechts een twintigtal privébedrijven het doel bereikt. Hier dient gezegd dat de sectoren met het sterkste gebrek aan genderevenwicht in de RvB ook in hun personeel weinig vrouwen tewerkstellen. Dit heeft te maken met het onderwijs, waar bepaalde studierichtingen te mannelijk blijven. Betere prestaties Reeds in 2007 kwam het verslag ‘Women Matter’ van McKinsey met vrij duidelijke resultaten opdraven. De Europese ondernemingen met het sterkste genderevenwicht in directiefuncties kenmerkten zich door betere prestaties op het © R.T. © R.T.

BRUSSEL VOETGANGERSZONE Toegankelijkheid handleiding Interparking beschikt over 24 parkings in Brussel waarvan 7 binnen het pentagon, vlakbij de uitgebreide voetgangerszone. Hoe die makkelijk te bereiken zijn, vindt u via de specifi ek aanbevolen routes voor elkeen van deze parkings op: parkingvoetgangerszone.be OVERAL DICHTBIJ

Mr Clerfayt et collège, Mr GHYSSELS et collège, ! @B CLEAN, @Full Service, 1 AIDE A LA MAISON, 1 AIDE SUR MESURE - 1 HULP OP MAAT, 1 CLEAN UP, 1 TITRE DES SERVICES, 10 Advertising, 1000 SERVICES - 1000 DIENSTEN, 20ème Siècle, 21 Solutions, 2B2 Pistache, 3 BY TRANS, 3 E, 354, 360Pixtour, 3B-Fibreglass, 3E Consultancy solutions, 3ème Bureau (Entr. Gén.), 4 All Services Group, 4D Success, 4FLOW MANAGEMENT, 500 HEROS, 6+1, 7Vents - Septvants Lynda, A * V.D.V., A C G SERVICE, A L'UNIVERS DU SOMMEIL, A M INVEST, A O P BRUXELLES-CENTRE, A priori, A PROPOS CATERING, A ROMULUS, A. ADRIEN TRANSPORT SERVICE, A. BRASSEUR, A. DK - Moves Dekempeneer, A. L. S. - Amira Language School, A. Stevens & Co, A. Th. & Associates, A.B. FUEL, A.C. INVEST, A.C. NIELSEN COMPANY & CO, A.C.D.C., A.D. Leydens, A.D.V.G. - V.V.G.R., A.E.B.FARM AND SPORTS MANAGEMENT A.E.B., A.E.I.D.L., A.E.L. Cruyplants, A.F.D. BELGIUM, A.F.E.M., A.K.S., A.L.E. DE GANSHOREN, A.L.R. GLOBAL, A.M.I.S., A.M.S. BELGIUM, A.P.C. FOOD, A.P.E.F.E., A.P.R.E., A.S. Mobility - AS Partners, A.T.I. - Associés Techniques et Industriels, A.Z-V.U.B. PENSIOENFONDS, A2BM, A3 INVESTMENTS, A3COM, A4 GROUP, AAA Bureau de Cartier, AAL RENTING, AANVULLEND PENSIOENFONDS DEXIA - FONDS PENSION COMPLEMENTAIRE DEXIA, AANVULLEND PENSIOENFONDS DIRECTIE KBC, Aaxe, AAXE - Class, AAXE - Clean, AAXE - NET, AAXE - Prop, AAXE-A.M., AAXE-Pur, AAXE-T.S., AB Communications, AB Consulair Consultancy Buro, AB Europe, AB Network, AB SUPPLIES, AB SUPPLIES INVEST, AB SUPPLIES SHOP, AB Travel Tours, ABADIS, ABAKA, ABASE, Abattoir, ABC Cars, ABC RENOVATION, ABE- IMPULSE , Abelgel (Associazione Belga per la Gelatina), ABFAB, ABI-C.V.R., Abilis-Cemstobel Brussel, ABITECH, Abouzeid Shipping, ABPM - Association Belge des Professionnels Musulmans, ABV Environment - Adding Business Value Environment, ABYLSEN BELGIUM, ACADEMIC SERVICES AMBULANCE PARTNERSHIP, ACCARAIN - BOUILLOT, ARCHITECTES, Accent Jobs For People, Accent Languages, ACCENTURE BPM, ACCES SERVICES, ACCESS, ACCESS FROM EVERYWHERE BENELUX, ACCESS IMMO, Accessible Art Fair, Accor Hospitality, Accountancy & Tax Sergeant, ACCOUNTANTS TEAM, ACCUEIL MONTFORT, ACE INSURANCE, ACELYA-COOPERATIVE, Acer, Acerta, Acerta Consult, ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS - ACERTA CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES -, ACERTA ONDERNEMINGSLOKET- ACERTA GUICHET D'ENTREPRISES, ACERTA PUBLIC, ACERTA SOC. SECRETARIAAT - ACERTA SECRETARIAT SOC. - ACERTA, ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS, ACERTA SUD SECRETARIAT SOCIAL, ACG - Atelier Création Graphique, ACHAOUI & CO, ACK Services, ACKERMANS & VAN HAAREN COORDINATION CENTER, Ackroyd Publications - The Bulletin, ACLVB-VAKANTIETEHUIZEN - CGSLB-MAISONS DE VACANCES, ACME SYSTEMS, ACODEV, ACOFISCO GROUP, Acoustic Technologies A-Tech, ACPM Arts Construction Project Management, ACQUADESIGN, ACROSOMA, ACSONE, ACT Consultants Fiduciaire, ACTALYS, NOTAIRES ASSOCIES, ACTECO, Actigroup, Actimovers, ACTINETSERVICES, ACTION DAMIEN - DAMIAANACTIE - MIT DAMIAN, ACTION FRANCOPHONE POUR LA SANTE ET LA SOLIDARITE, ACTION ORGABURO TELELINE, Actiris Mr Chapelle, ACTISERVICES, Activa, Active Clean Services Plus, ACTIVE DISTRIBUTION SERVICES, ACTIVE PROPRETE & SERVICES, Active Transitions Consultancy, ACTIVITES SPORTIVES CULTURELLES ET DE LOISIRS DE GANSHOREN, Actra, Acts of Autonomy-Coaching & HR Consulting, ACTstar, ACV International, AD Altera, AD CONSTRUCT, Ad Laborem, Adant & Associés, ADAR CONFECTION, ADB, Adecco Brussels, Adecco Personnal Services, ADEQUATE CLEANING AND SERVICE, ADEQUATE SERVICE, Adesco, Adgility, ADHESIA, Adhoc Concept & Services, ADICLEAN, ADIDAS BELGIUM, ADINFO BELGIUM, ADL SERVICES, Adm. Pouvoirs Locaux M. Van der Stichelen, ADMAX, Administration Aménagement Territoire Logement , Administration Communale d'Auderghem, Administration Communale de Bruxelles, Administration Communale de Forest, Administration Communale de Saint-Gilles, Administration Communale de Saint-Josse-Ten-Noode, Administration Communale de Woluwé-Saint-Pierre, Administration Communale d'Ixelles, Administration Finances et Budget , Admos, ADMV1 - ADM Village N°1, ADNEOM BENELUX, ADP COORDINATION CENTER, ADPA - Association pour la Défense des Porteurs d'Actions, Adrem Services, ADRIENNE, ADRINEKA, ADS Group, ADS Insight, ADV Advice and Development, adva consult, ADVANCE INS, Advanced Business System Integration, ADVANCED SPRING TECHNOLOGY, ADVENSYS, Advice & Executive Search, Advise, Advisers, Advisers Global, Advoring - Vercraeye Kathleen, Aedes International, AEF Agence Education Formation, AEG Belgium, AEROSPACE DEFENCE INDUSTRIES, Aethis, AF BELGIUM, AFCN - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, Afer Europe, Affix Corporate Finance, AFH BELGIUM, Afimac, A-First, Afrima, Afrimpex Trading & Investment Company, AFS - PROGRAMMES INTERCULTURELS, AG Insurance, AG Real Estate, AG REAL ESTATE COPRODUCTION IN DEVELOPMENT, AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, AG REAL ESTATE GROUP ASSET MANAGEMENT, AG REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, AGALLIS, AGC Europe Services, AGC Glass Europe, AGC Glass Europe (Mont St Guibert), AGE D'OR SERVICES BRUXELLES, AGEAS, Agence Alter, Agence Belga, AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, Agence de Développement territorial - ADT, Agence Développement Territorial (ADT) , AGENCE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SANTE, AGENCE LOCALE PR L'EMPLOI DE KOEKELBERG - PLAATSELIJK, AGENCE LOCALE PR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BXL - PLAATSELIJK, Agessys, AGNES SCHOOL, Agora, Agoria, Agourram Mariam, Agrementor Brussels, AGRER, Agriconsulting Europe, AGRIDEC, Agridistribution, AGRIFOR, AGRIUM EUROPE, Ahead, AHK Debelux, Ahrend Furniture, AIB - VINCOTTE INTER, AIB-VINCOTTE BELGIUM, Aidara Services, AIDE & CONVIVIALITE AU FOYER SCHAERBEEKOIS, Aide aux Entreprises, AIDE FAMILIALE - REGION BRUXELLOISE, AIDE-POL, AIDES FAMILIALES ET AIDES SENIORS DE GANSHOREN, AIG GLOBAL REINSURANCE OPERATIONS, Aigle Automobile, AIR CIRCUIT INTERNATIONAL, AIR CREATIVE ASSOCIATES, AIR EXECUTION, Air Liquide Industries Belgium, AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY, Air Products, AIR PRODUCTS MANAGEMENT, AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICES, AIRINC EUROPE, Ajmage - André Jérémy, AKKA BENELUX, Akkanto, Akros Solutions, AKS, AKSENT, Al Piccolo Mondo, Alain Pneus, ALANI, Alarme Service, ALAY, ALBA, Alba Concept, ALBERT FOOD, Albert Mullenaerts Electricité, ALBRO, Alchimerys, Alcodis, ALCOGROUP HOLDING, ALE D'EVERE, ALERNO HOLDING, ALES GROUPE BENELUX, Alexandre de Posson, ALEXANDRE LE GRAND, Alexion Pharma Belgium, Alfa Group International, Alfa Products & Technologies, ALFARROUJ, ALGEMENE SCHOONMAAK- EN BEPLANTINGS ONDERNEMINGEN, ALIAXIS, ALIAXIS GROUP, ALICE PRODUCTION, Alinoa, ALIZES TRAVEL, ALL AUTOMATIC WASH, ALL BUILDING CONSTRUCT, All Call Services, ALL CLEANING SERVICES SUPNET, ALL TEAM SERVICES, All Ways, All@ssistante, Allaert, Allemeersch (Bakkerij), ALLFIN, ALLIANCE EUROPEENNE DE SANTE PUBLIQUE, ALLIANCE FRANCAISE DE BRUXELLES - EUROPE, Allianz Benelux, ALLIED CLEANERS SERVICES, Allnex Belgium, ALLO BRUSSELS CLEAN, ALLO INTERIM, Allo Nounou Services, ALLO TELECOM, Alloson, Allure Horses, Allyum, Alma, Alma Consulting Group, ALMEDA INVESTMENT, ALMINE RECH GALLERY, ALP TRANSPORT, Alpesc Productions, Alpha Card - American Express, ALPHA CARD MERCHANT SERVICES, Alpha Company, ALPHA CREDIT, Alpha Group, ALPHA NETWORKS, ALPHA SIGMA, Alphamed, Alpheo, ALPI BELGIUM, Alstom Belgium, Alta, Altavia Belgium, ALTEN BELGIUM, ALTEO, Alter Echo, Alter Egau, ALTER EGO INTERNATIONAL, ALTER PHARMA, ALTERFIN, ALTERIS, Alternativ Furniture Solutions, ALTIOR, Altiplan Architects, ALTITUDE SOFTWARE, ALTIUS, Altran, ALUDAN, ALVA, ALVADIS, Alven Systems (EVOS), ALVERNA SENIOR, Alvig, AMAN MUNAI EXPLORATION, AMANTELIA, Amarhis, AMART, AMAXIM 2000, Amazing Advertising, AMAZONE, Ambassade de Bolivie, Ambassade de France, Ambassade de France en Belgique -Service Economique Régional, Ambassade de Guinée Bissau, Ambassade de Hongrie, Ambassade de la Principauté d'Andorre, Ambassade de la République du Cameroun, Ambassade d'Israël en Belgique et au Luxembourg, Ambassade du Canada - Section Commerciale, Ambassade d'Uruguay, Ambassadors Club of Slovenia in Belgium, AMBIANCE THERMIQUE, AMBU 90, AMBU KAPLAN, AMEDEO, AMELIE-FIN, AMERICAN AND BELGIAN REAL ESTATE, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE TO THE EUROPEAN UNION, American Express Corporate Travel, AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL, AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION EUROPE, Amgen, AMI Metals, Amicam Productions, Amiral Clean Belgium, Amistad, Ammco, AMONIT, AMP, AMS Belgium, Amsit SETR, Amster Group, AMT COFFEE (BELGIUM), AMUNDSEN CONSULTING, Amway Belgium Co, ANCIENNE BELGIQUE, ANCIENS ETABLISSEMENTS RENE WATTEAU, André François, Réviseur d'Entreprises, André Loïc, Anebel, ANGELIQUE BEAUTE, ANGEL'S CLEAN, ANGEL'S CLEAN II, ANGEL'S CLEAN III, ANGEL'S HOME, ANHEUSER-BUSCH INBEV, ANICOM GESTION ET PARTICIPATION, ANISERCO, Anixton, ANNE RUTTEN, NOTARIS - ANNE RUTTEN, NOTAIRE, ANO, Anouk Sendrowicz & Partners, ANSELL GBU SERVICES (EUROPE), Ansell Healthcare Europe, ANSIMMO, ANSPACH 1, Ansul, ANTENNE TOURNESOL, ANTICIMEX, Antidot, Antipodes Voyages, Antoneag Mariana, Antoniou, Antwerps Sportpaleis, Anyone, AOC Group, Aon Belgium, AP Partners - E.P.O., Apam, Apco Worldwide, APEEE SERVICES, API-Security, APITRI, APL, Apollo Vredestein Blux, APOTEX, APOTHEEK HILDEGARD, Apple Benelux, Applicom, APPLIED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, APPS - Versace Belgique, APRES (APPRENTISSAGE PROF. & REINSERTION ECONOMIQUE & SOCIALE), APRISYS, Aproove, Aq Rate, AQUA SOLUTION INTERNATIONAL, AQUASTRUCTO, Aquiris, Arabel - Al Manar Radio Belgique, Aramark, Aramark Cleaning, ARC EN CIEL AMN, ARC Europe, ARCADINE, Arcadis Belgium (Bruxelles), ARCELOR MITTAL BELGIUM, ARCELORMITTAL FINANCE AND SERVICES BELGIUM, ARCH ET DOC, ARCHI - TEXT PRODUCTION, Archinterior, Architectes Mahieu & Associés, ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS, Architectuurbureau Lowette & Partners, ARCHIVES ET MUSEE DE LA LITTERATURE, ARCOLE, ARCTURUS GROUP, ARDILUXE, Arelia Nexus, AREMIS, AREMIS BELGIUM, Aremis Group, ARENA, Arexmo, Arfa, ARFRA, ARGENT RESIDENTIAL, ARGOS, Argos /Aramo, ARGUS, ARILCO OPPORTUNE, ARISTA-SERVICE EXTERNE PR LA PREVENTION & LA PROTECTION AU, ARISTOTE, Arizona Films, Arjinvest, ARKIA, ARLE, Armando Testa Brussels Group, ARMONEA, Armonia, ARNALDO ABRUZZINI, Art and Build, ART DE VIVRE, Art du Propre, ART2THINK, ARTDECORS J.P. VAN OUDENHOVE, Art'Emi, Artemis Productions, Artexis Exhibitions, ARTHUR D . LITTLE PARTNERSHIP, ARTHUR D. LITTLE BENELUX, ARTICLE 27 - ARTIKEL 27, Artiscope, Artmana, ARTOF, ARTS MANAGEMENT CONSULTING, Arvia, ARW, ARW RETAIL - GERRY WEBER, ARW RETAIL BR, ARW-GERRY WEBER BELUX, ARXIS SOLUTIONS, ARZ, AS TECHNICS, AS VENTILATION, ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, Asahi Photoproducts (Europe), ASAP, ASAP.be, ASCO AERO INDUSTRIES, ASCO Industries, Asco Numatics Benelux - Joucomatic, ASCOM (BELGIUM), ASD EUROP, Asfalys, ASFPAK, ASIA FOOD, ASIAN ART BRUSSELS, ASIANA COMPANY, ASM Belgium, ASM CONSTRUCTION, Aspria Belgium, Aspria city, ASPRIA CLUB, ASSAM, Assar Architects, ASSAR-GROUP-ARCHITECTS, Assemblée de la Com. com flamande, Assemblée réunie de la Cocom, Assist and Serve, Assoc. Comm. du Westland Shopp. Center, ASSOC. COOPERATIVE POUR DROITS REPROGRAPHIE EDITEURS PRESSE, ASSOC. DES CONSOMMATEURS TEST ACHATS - VERBRUIKERS UNIE TEST, ASSOC. DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES II, ASSOC. POUR DEFENSE & L'ASSISTANCE A COMM. ITALIENNE BELGIQUE, ASSOC. PR LA PROMOTION D'OEUVRES SOC. S & SANITAIRES DES MUTUALITES, ASSOC. PROPRIET. RECIPIENTS A GAZ COMPRIMES LIQUEFIES OU DISSOUS, ASSOC. SPORTIVE, CULTURELLE, D'ENTRAIDE & DE LOISIRS DE ING, Associated Executive Consultants, ASSOCIATION BELGE DES CONSOMMATEURS TEST-ACHATS, Association Belge des Experts en Joaillerie et Pierres Précieuses, Association belge des Femmes Chefs d'Entreprises, Association Belge des Institutions de Pension, ASSOCIATION CLUBS FRANCOPHONES DE FOOTBALL, ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE D'UCCLE, ASSOCIATION DE FRAIS SECUREX - KOSTENDELENDE VERENIGING SECUREX, ASSOCIATION DE L'UNION EUROPEENNE, ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS EUROPEENS D'AUTOMOBILES, ASSOCIATION DU COMMERCE DE L UNION EUROPEENNE, ASSOCIATION EUROPEENNE DE L'UNIVERSITE, ASSOCIATION FRANCOPHONE D'AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX, ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES REGIES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE, ASSOCIATION NATIONALE D'AIDE A L'INTEGRATION SOCIALE, ASSOCIATION OF TELEVISION AND RADIO SALES HOUSES, ASSOCIATION SOCIALISTE DE LA PERSONNE HANDICAPEE, ASSOCIATION VINCOTTE NUCLEAR, ASSOCIATION WALLONIE-BRUXELLES DE BASKET-BALL, Assuralia, ASSYSTEM BELGIUM, Astellas Pharma, Astello, Aston Carter International, ASTORIA, Astrazeneca, Astrid (Telecom), AT OSBORNE, AT YOUR SERVICES, ATD QUART MONDE WALLONIE-BRUXELLES, Ateac Business Center, Atelier Agricole André Mestdagh, Atelier de l'arbre d'Or - Architectes Associés, ATELIER GROOTEILAND, ATELIERS CROMBEZ ET BAEYENS - SUCCESSEURS DE CROMBEZ ET TRIVIER, ATELIERS DU SOLEIL, ATELIERS HUBERT GERKEN, Ateliers J.P. Majerus & Fils, Atenna Communication Ideas, Atenor Group, ATF BELGIUM, ATHANOR FINANCE, ATHENA GRAPHICS, ATHENEE GANENOU, ATLANTIC CERTIFICATES, ATLAS CONGO INVESTMENTS, Atlas Copco Airpower, ATLAS HOTEL BRUSSELS, ATLAS INTERNATIONAL INVESTMENTS, ATLAS RIVER INVESTMENTS, ATLAS SERVICES, ATLAS SERVICES BELGIUM, Atmospheres, Atolo, ATOMIUM, Atos Belgium, Atos Worldline, Atout France, ATRIAS, ATRIUM BRUSSELS, ATRIUM, M. Texier, ATTB - Association pour Techniques Thermiques de Belgique, Attentia, ATTENTIA ALLOCATIONS FAMILIALES - ATTENTIA KINDERBIJSLAG, ATTENTIA CORPORATE, ATTENTIA PREVENTION & PROTECTION, Attijariwafa Bank Europe SETR, AU PETIT CLIN D'OEIL, AU QUOTIDIEN, Au Suisse, AU VIEUX SAINT-MARTIN, Auchapt Cyril, Audi Brussels, AUDI BRUSSELS PROPERTY, Audionova, Aurelium, AURELIUS PARTNERS, AUREUM INVESTMENT, Aurubis Belgium, AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS - STUDIE EN DOCUMENTATIECENTRUM, AUSTRIAN HOUSE, AUTAJON PACKAGING BELGIUM, AUTO - TORINO, Auto 4, AUTO 5, AUTO CLUB ASSIST, AUTO CONTROLE TECHNIQUE - AUTOMOBIEL CONTROLE EN TECHNIEK, AUTO EXCEPTION, AUTO MULTI SERVICES, AUTOCARS HENRI DE BOECK ET VOYAGES ANDRE LELOUP, Autolink, AUTOMATIC ALARM, Autopneu Service, Autoredo, AUTOS M & M, AUTOSCOUT24 BELGIUM, AUTOVISION, AUTOWAND, Auvibel, Aux Armes de Bruxelles (Restaurant), AuxiPress, AV HOLDING INTERNATIONAL BELGIUM, AVAM, AVDE, Avenue Louise Hotels Partners, AVERTIM, Aviad House, Aviapartner Belgium, AVIS BELGIUM, Aviva Vie, AVJ GERMINAL - ADL GERMINAL, AVJ-MOLENBEEK-ADL, AVOCATS SANS FRONTIERES ADVOCATEN ZONDER GRENZEN ANWALTE OHNE GRENZEN, AVP, Avvisi, Axa Assistance Benelux - Inter Partner Assistance, AXA Belgium, AXA Holdings Belgium, Axa Technology Services Belgium, AXEMEDIA, Axima Contracting, Axis, Axium Partners Group, AXO, AXWAY BELGIUM, AXXES CERTIFICATES, Axxicom - Axxi@home, Ayala Huamani Judith, AYLIN, Aymax, AZ Consult, AZAP Consulting, Azelis Benelux, Azor, B & C, B & L Lighting Services, B & S Europe, B @ 1 SPORTS & LEISURE (BELGIUM), B&B Controls, B. Concept, B.B.V. GROUP, B.E.L. Brussels Exclusive Labels - Chambre du Haut Commerce d'Art et de Luxe, B.G. ORTHO, B.I.V.V. - I.B.S.R., B.L.B.E. - V.B.B.E., B.LITE TELECOM, B.O.A., B.P. TELEVISION ENTERTAINMENT, B.P.S., B.S.C. Cleaning, B.S.M., B.U.D.S., B2B Learning (PPB Consultancy), B2CALL, B4F - Building for the Future, BAB CONSTRUCTION, Babilou Belgium, Bacardi-Martini Belgium, Backx Patrick, BADJE, BAGAMAX, BAGUI-SERVICES, Bailly Anne-Sophie, BAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGEN, BAITA, BAKAR INVEST, Baker & Mckenzie, BAKKERIJ SIMOENS, Bakkerij Van Dender, Baligarth, Balluff, BAM MAT, BANDHU, Banimmo, Bank J. Van Breda & Co, Banken et Fils, BANKING FUNDING COMPANY, Banque Chaabi du Maroc Succursale de Belgique SETR, Banque de Luxembourg, Banque Degroof, Banque Degroof Luxembourg, Banque Delen, Banque Triodos, B-Aparthotels, BAR DU MATIN, BARNFIN, Baron B. & Celli, Barrois Ed. & Fils (Corderie), Base 3 Systems, Base Company, Basell Polyolefins Compagny, BASF INTEROX H202 PRODUCTION, BASIC-FIT BELGIUM, BASSEM CERTIFICATES, BASSET, Basta Cosi Chatelain, BASTION TOWER I, BASTOCHE 2000, Basware Belgium, BATACLAN, BATAIRCO, BATAVES 1521, Batenborch International, BATIPROMO, Batist, BATISUD, Bati-Tout, BATRACO, Battaille Laurence, BATUSHA, BAUCOUBAR, Baumer, BAUSCH & LOMB, Bayard Presse Benelux, BBC & CO, BBC Communication, BBF - Brussels Business Flats Belgium, BBM & CO, BBMS, BBR BELGIQUE, B-Bridge, BBT online, BC Interactive (be-connect), BCBG MAX AZRIA BELGIUM, BCC CORPORATE, BCCN - Belgium Cellular Communication Network, BCD Express, BCD Travel Belgium (Antwerpen), BCECC - Belgian-Chinese Chamber of Commerce, BCH & Partners, B-Close, B-CONNECTED, BDB INVEST, BDO MANAGEMENT ADVISORY, BDO Services, Be Angels, BE FILMS, BE ON WEB, Be One, Be Park, Be Project, BE.MAINTENANCE, BEA - Bernard EnergyAdvocacy, BEAI - Bureau d'Engineering et d'Architecture, BEARING POINT BELGIUM, Beauté Prestige International, Beautiful Bride, BEAUTY KUST, BEAUTY SPACE, BEAUTYFULL, BECI, Becsat - Sattler Philippe, BEDIMO, Beer Project Brussels, Befimmo, BEFIMMO PROPERTY SERVICES, BEGELEID WONEN BRUSSEL, BEGUELIN IMPORT CIE, BEHEERMAATSCHAPPIJ DE AVONDZON, BEHEERS- BELANGENVENN. AUDIOVISUELE PRODUCENTEN - B.A.V.P. CABLE, Behigh, Beiersdorf, BEIJAFLORE, BEL ABRI, Bel V, Bel'afrika, BELAUBADE, Belchape, Belex Air Freight, Belexco Chemical, Belfius Bank, Belfius Bank (Arenberg), Belfius Basilix, BELFIUS BRUGMANN, BELFIUS COMMERCIAL FINANCE, Belfius Etterbeek, BELFIUS IMMO, BELFIUS LAMBERMONT-LAEKEN - BELFIUS LAMBERMONT-LAKEN, BELFIUS LEASE, BELFIUS LEASE SERVICES, BELFIUS LOUISE, BELFIUS OUDERGEM-BOSVOORDE, BELFIUS UKKEL-RHODE - BELFIUS UCCLE -RODE, Belfius Vallée de la Woluwe, BELFLOOR, BELFORT CATERING, BELGA QUEEN BRUSSELS, Belgacom, BELGACOM ART, BELGACOM BRIDGING ICT, BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES, BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, BELGACOM SKYNET, BELGATECH ENGINEERING SERVICES, BELGAVIA, Belgian Business Services - Iris Group, BELGIAN BUSINESS TELEVISION, BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION, BELGIAN DESIGNS, BELGIAN LAND COMPANY, Belgian Office Support Services, BELGIAN POST INTERNATIONAL, BELGIAN POSTERS, BELGIAN RESTAURATION, BELGIAN SANITARY COMPANY BSC, Belgian Shell, BELGIAN STUDY GROUP FOR PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, BELGIPAR, BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE, BELGISCHE NATIONALE VERENIGING TEGEN DE TUBERCULOSE, Belgium Copy, BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED, BELGIUM PARKVIEW, BELGIUM PROPERTIES RETAILERS, BELGIUM PURCHASE AND SALE, BELGIUM SATELLITE SERVICES, BELGIUM TASTE, BELGIUM TELECOM, BELGIUM VALUE ADDED I, Belgium Visa Service, BELGONUCLEAIRE, BELGORAIL, BELGREEN, BELIFORM, Belitex, BELLA VITA, BELLE VUE, BELLEROSE BELGIUM, BELLIARD GROUP HOLDINGS, BELLIARD HOTEL INVESTMENTS, BELLONE - BRIGITINNES, BELMEDIS, Belol, BELPHARMA, BEL-PHONE, BELPOWER INTERNATIONAL, Belrest, Belrobotics, BELSORG BELGIUM FINANCE, Beltran, BELUX CLEANING SERVICES, BELYO, BEN THAMI, BENAZ, BENE RAIL INTERNATIONAL, BENELUX ASSIST, BENELUX HORECA CORPORATION, BENETTON REAL ESTATE BELGIQUE, BENIMMO BELGIUM, BENINNO, BEN'S FOOD COMPANY, BEN'S SERVICES & MANAGEMENT, Benson & Winch, BENTRACO BELGIUM, BENVENUTA, BERACO, Berenschot Belgium, Bergamote, BERL INTERNATIONAL, Berliner-BekhOr Sonia, Bermabru, BERNARD & BRUNO MICHAUX, NOTAIRES ASSOCIES, Bernard Controls Benelux, Bernard Guy, BERNARD VAN DER BEEK, NOTARIS - BERNARD VAN DER BEEK, NOTAIRE, BERQUIN NOTARISSEN - BERQUIN NOTAIRES, BERSHKA BELGIE - BERSHKA BELGIQUE, BERTINE, BESCO, Besins Healthcare, BESINS MANUFACTURING BELGIUM, Besix, BESIX GROUP, BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT, BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT PROPERTIES, Best Consulting, BEST SERVICE COTAN, BESTLAKE, B'ET Interchange, BETAPLUS PHARMA, BETON BAGUETTE MARCEL, Betterwird, BeTV, Beweb Régie, BEXL, BF & W - Bristol Food & Wine, BFS, BGM Consultants, BGO-SERVICES, BGROUP GREISCH, BGV III BELGIUM, BH&A, BH10 (Visa Travel Company), BHA - Brussels Hotels Association, BI Training, BIA GROUP, Bianca DEBAETS , BIBLIOPOLIS, Bibliothèque Royale de Belgique - Königliche Bibliothek von Belgien, BIBNET, Bic Belgium, bics - Belgacom International Carrier Services - BICS, BIG FISH, BIJO FINANCES, BIK Interim, Bilani Business Solutions, Binje Ackermans, Binôme, Bio Merieux Benelux, Biodiphar, Biomedical Systems, Biomim - Greenloop, Biosoupe, Biotech Tools, BIP - BXL INFO. PLACE / BSL INFO. PLEIN / BRUSSELS INFO. PLACE, Bipa, BIPA AKDENIZ, Bipass, Bird & Bird, BIRD GOEN EN CO, Bis Belgïe, BISCHIMMO, Biscuiterie Dandoy, BISKIT, Bisnode Belgium, Bisoft, Bissextile, BIV Team, Bizliner, BKCP, BKCP (Louise), BL Communication, BL Diffusion, BLANC-BLUE, Blanchisserie de la Petite Suisse, BLANCHISSERIE GANSHORY, BLANCHISSERIE LA CAMBRE, Blancke, BLANPAIN ET CHEVALIER, BLAUWE TOREN, Blauwers Gregory - Xpert Lingua, Blavier Jean-Paul, BLC - Business Club Belgo-Luxembourgeois en Suisse, BLOMHOF, BLS - Brussels Language Services, Blubird, Blue Bees, BLUE CABS, Blue Lines, BLUE STAR PRODUCTS, BLUE STORES, BLUE TOWER HOLDING, BLUEBONET, BLUESTONE INVEST, Bluevision, B-Management, B-MAR, BMCF, BMFS, BMMA - Belgian Management & Marketing Association, BMW Group Brussels, BNB-NBB - Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België, BNCTO, BNP Paribas Fortis - Corporate and Public Bank (Montagne du Parc), BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE, BO Consult, BO FLOWERS, Boa Press Relations, Boarding Concept, Bobex, BOCCARD BENELUX, BODART OPTICIENS, BODEN - BRUSSELS, BODIS, BODYCOTE BELGIUM, BODYWACH, Boehringer Ingelheim, Boels Jacques, BOFAS, Bofidi Brussels, BOFRAIR, BOLET, Bolsena, Bon Bon, BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN, Bond van de Garagisten, BONGRAIN BENELUX, Bonne pioche, BOOMERANG FIELD COMPANY, Boondael Motors, BORO, Bosch Michel, Bosch Rexroth, Bossuyt & Ley Diffusion, Bostik Belux, BOTANIC BUILDING, BOUILLON DE CULTURES, BOULOT, Bourjois, BOUVY EXPLOITATION, Bouygues Belgium, BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, BPI - Batipont Immobilier, bpost, Brabander Françis, Brassel, Brasserie Alsacienne; La, Brasserie de la Senne, BRASSERIE RESTAURANT LA PAIX 1892, Brauns, BRAVVO - BRUXELLES AVANCE/BRUSSEL VOORUIT, BREAST INTERNATIONAL GROUP - GROUPE INTERNATIONAL BREAST, Brico Belgium, BRICO MAT. KELLY, BRICO PLAN-IT, BRICO RABAT, BRICO-TRADING, BRIDGE IMMO, Bridgestone Europe NV/SA, Bridgewater, Bright Expats Brussels, Brightfish, BRIKO DEPOT, Britania Invest, British American Tobacco Belgium, BRITISH AMERICAN TOBACCO CO-ORDINAT ION CENTRE - L.P. CO-ORDINATION CTR, BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS, Brixam, BROCHAGE RENAITRE, BROEDERLIJK DELEN, BROKERS FINOP, BRONKS JEUGDTHEATER, BROOMCORNER, Brother International Belgium, BROUCKERE TOWER INVEST, BRS - Beun de Ronde Serlabo, BRUALFA, Brucco-Belcco, BRUGMANN SQUARE, Bruker Belgium, BRUMAC, Brumagne Marthe, Bruneau International, BRUNET, BRUOCSELLA, Brupharmexport, BRUSILIA - BUILDING, Brussel Deze Week, BRUSSEL INVEST INTERNATIONAL, Brussels Airlines, Brussels Airport Company, Brussels by Water, BRUSSELS CLEANING & MAINTENANCE, BRUSSELS COFFEE BAR, Brussels Expo - Parc des Expositions de Bruxelles, BRUSSELS HEALTH AND EDUCATION CENTER TERRANOVA, BRUSSELS HEART CENTER, BRUSSELS INTERNATIONAL TRADE MART LTD. AND CO., Brussels Invest & Export, Brussels Kart, BRUSSELS MAJOR EVENTS, Brussels Metropolitan - Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, BRUSSELS NETWORK OPERATIONS, BRUSSELS ONTHAALBUREAU, BRUSSELS OUDERENPLATFORM (BOP), BRUSSELS PROPERTIES, BRUSSELS RECYCLING METAL, BRUSSELS SECURITIES, BRUSSELS SENIOR RENT, BRUSSELS SERVICE, Brussels Special Venues, BRUSSELS VERBOND DER CHRISTENE VAKVERENIGINGEN, BRUSSELS WORLDWIDE SERVICES, BRUSSELSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSRAAD, BRUSTAR ONE, BRUVINVEST, Bruxelles Emergences, BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE, Bruxelles Formation, BRUXELLES LAIQUE, BRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSELLINGEN, BRUXELLES-RECYCLAGE, BRUXIS, BRUYNSEELS ROBERT, Bruynseels-De Smet (Etn.) - Carrosserie Robert, Bruynzeel Storage Systems, BSB Belgium - Business Solutions Builders, BSC, BSH HOME APPLIANCES, BSSI, BTS Travel - BA BTS, Buhlmann, BUILDING WORK SERVICES, BULTERYS A.V., BURCIN, Burco, BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, BUREAU D'ACCEUIL ET DE DEFENSE DES JEUNES, Bureau d'Architectes Burtonboy, Bureau d'Architecture Emile Verhaegen, Bureau de Courtage & Négoces, Bureau de Liaison Bxl-Europe, BUREAU ETUDES SETESCO INGENIEURS- CONSEILS STUDIEBUREEL SETESCO, BUREAU EUROPEEN DES UNIONS DE CONSOMMATEURS, BUREAU FIDUCIAIRE LERMINIAUX, Bureau Seeuws - Obri, BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN - TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN, BUREAU VAN DIJK EDIT. ELECTRONIQUES BUREAU VAN DIJK ELECTRON. EDITIE, Bureau Veritas Certification Belgium, BURINVEST, BURO ARCHITECTUUR ENGINEERING VERHAEGEN, Buro II & Archi+I, Buro Market, BUROTECH, Burotel - Orionagroup, Burson-Marsteller, BuSI - Business & Systems Integration, BUSINESS, BUSINESS & DECISION BENELUX, Business Boost, Business club Golf 7 fontaines, BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES, BUSINESS INVESTMENT, Business Partners, BUSINESS PARTNERS S.A., Business to Business, BUSINESS TRAINING, BUSINESS, DEVELOPMENT AND MANAGEMENT, BusinessEurope (The Confederation of European Business), BUURTHUIS BONNEVIE - MAISON DE QUARTIER BONNEVIE, BUURTSPORT BRUSSEL, BUURTWERK NOORDWIJK, BUY WAY PERSONAL FINANCE, BUY WAY SERVICES, BUZZZ, BVI.BE, BXL Formation Carrefour, BYZ -ART, C & C Advertidsing, C & C PATRIMONIUM, C & G TRANS, C & M, C&A Bruxelles, C.A.P. - I.T.I., C.B.B., C.B.I.M.C., C.D.E., C.D.M. ET CO, C.E. WINDOW CLEANING, C.F.I.P. - Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques, C.G.O. MOTOR, C.MITSUI, C.N.L.F. Euro Lettrage, C.T.W. CONSTRUCTION, C.V.O.-K.H.N.B. V.U.B. – Lokaal D 1.33, C43 Management, C6PO, Cab Exp.Compt. Krockaert Sambaere & Ass., Cabac, CABESA, Cabinet Bede, Cabinet de Radiologie Ste Anne-St Remi, Cabinet du Ministre Emir Kir, Cabinet du Ministre Hervé Jamar, CABINET GYNECO-CHIRURGICAL, Cabinet J. Jambon, CAE- Cabinet d'Assurances et d'Expertises, CAF-DCF Dpt. Central Fract. de la Croix Rouge, CAFE BELGA, Café Liégeois, CAFFE CON LATTE, CAI Belgium - Casinos Austria International Belgium, Cail Fanny, Caira Edition, Cairn Legal, CAISSE DE PREVOYANCE DU NOTARIAT - VOORZORGSKAS VAN HET NOTARIAAT, CAISSE DE RETRAITE DES SENATEURS, CAISSE DES CONGES PAYES DE L'ALIMENTATION BELGE, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES, CAISSE NAT. PATRONALE PR LES CONGES PAYES DS L'INDUSTRIE DU BATIMENT &, CAISSE POUR ALLOCATIONS FAMILIALES SECUREX - KINDERBIJSLAGFONDS, CAISSE PREV. DES INDPDTS & ENTR. - VOORZORGKAS ZELFST. & ONDERNEMING., CAISSE PREVOYANCE AVOCATS HUISSIERS JUSTICE & AUTRES INDEPENDANTS, Calao Consult, CALAR BELGIUM, CALLENS CAFE, Callens Pirenne Theunissen & C°, Callibra, CALORIBEL, CALTRANS, Calvert Group Belgium, Cambox - Opdebeeck Niels, Cambre Associates - Public Relations & Public Affairs, CAMI, Campanile Zaventem (Comada), CAMPARI BENELUX, Campens Jacques, CAMPUS, CAMPUS SAINT-JEAN, CANDAN, Canon Belgium, Cap 2000 Informatique, CAP Consultance - Senos, Capgemini Belgium, CAPITAL CONSTRUCT, CAPITALE CARS, Capitale-Life.be, Cap-Network, CAR WASH NO UN, Carat Belgium, CARBO EUROPE, Cardel Sustainable Management, CARDNO EMERGING MARKETS BELGIUM, CAREERS INTERNATIONAL, CARHOP, CARITAS INTERNATIONAL, Carlier Thomas- Tous chantiers, CARMELITES DE SAINT-JOSEPH, Carmeuse Holding - Carmeuse Coordination Center, Carodec, CAROLINE PARTNERS, CAROLL BELGIQUE, CARON, CARPE DIEM SERVICES, Carré Associates, Carree, Biebuyck & Partners, Carrefour Belgium, CARREFOUR FINANCE, CARROSSERIE DE STOCKEL, CARROSSERIE EUROPEENNE, CARROSSERIE KARREVELD 1080, CARROSSERIE KARREVELD 1180, Carrosserie Vanderveken, CARS SELECTION-ECT, Carta +, Cartec, CARUM, CASA, CASA BOUW, CASA NET, CASABLANCO, Cascade, CASH CONVERTERS EUROPE, CASSART SPECIAL PRODUCTS, Castano Manu, Casterman Editions, CATALAN INVESTMENT, CATALAY, Catalent Belgium, Catalyst Consulting, Catharsys Consulting Group, Catharsys Global Services- BaliBelgium, CAUTIONNEMENT COLLECTIF TRAVAUX- GEMEENSCH. BORGSTELLINGEN WERKEN, CAVENOR, CAVIAR BRUSSELS, Caviss - Consultancy in Aviation & Security, and Strategig Advice, Cazier, CB SA CHASSIS DE BRUXELLES, CBC Banque & Assurance (Grand Place), CBC Banque (Louise), CBRE, CBRE GLOBAL INVESTORS BELGIUM, CC Strategies, CCFFMG, CCI Hainaut (Mons), CCI Hainaut (Manage), CCI Hainaut (siège social), CCIE, CD NET, CD&V, C-DEV, CDH, CDS LOCATION, CEBIODI, Cebir, CECA BELGIUM, Cécile Jodogne, Cecoforma, CEDEC - Centre Européen d'Evolution Economique, CEDICOL, Cédric Moerenhout, CEFAID, Cegeka Groep, Cegelec, CEGELEC FIRE SOLUTIONS, CEGELEC INFRA TECHNICS, CEI-DE MEYER, Ceka Belgium, Celes - Association d'Avocats, Céline, CELIO FINANCE, Celio International, Cellmade Région Bruxelles-Brabant Wallon-Hainaut, CEMBUREAU - ASSOCIATION EUROPEENNE DU CIMENT, CEMEA-EP, CEMOME, CEMRE, CEMSTEEL, CENFORGIL - CENTRE DE FORMATION ET DE PRODUCTION, CENT. NAT. COOP. AU DEVELOPPEMENT NATIONALES ZENTRUM FUR ENTWICK, Center for Creative Leadership, CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP EMEA, CENTRALE, CENTRALE CULTURELLE BRUXELLOISE, CENTRALE D'ACHATS DE LA MAROQUINERIE PARISIENNE, CENTRALE DE SERVICES A DOMICILE DE BRUXELLES, Centrale Médico-Dentaire, Central-Fruits, CENTRE ANDERLECHTOIS DE FORMATION, CENTRE ARNAUD FRAITEUR, CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINEE - BELGISCHE STRIPCENTRUM, CENTRE BRUXELLOIS D'ACTION INTERCULTURELLE, CENTRE CHAPELLE-AUX-CHAMPS, CENTRE CONFIDENT MULTIDISCIPLINAIRE DES HOPITAUX DE L'ULB, CENTRE CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - LE BOTANIQUE, CENTRE CULTUREL D'ETTERBEEK, CENTRE CULTUREL D'EVERE, CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK, CENTRE CULTUREL MAGHREBIN-ESPACE MAGH, CENTRE D' ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DU SOLBOSCH, CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE ARIANE - CENTRUM VR DRINGEND ONTHAAL ARIANE, CENTRE D'ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DES DEPENDANCES, DIT CENTRE L'OREE, CENTRE D'ACTION ET DE FORMATION POUR LA COMMUNICATION AUX MEDIAS, CENTRE D'ADAPTATION PEDAGOGIQUE ET SOCIALE, CENTRE D'AIDE A L'ENFANCE DU WAR MEMORIAL, CENTRE D'AIDE AUX PERSONNES BRABANTIA, CENTRE D'AIDE POUR LA SANTE MENTALE EN MILIEU URBAIN, CENTRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET DE CYTOLOGIE, CENTRE DE COORDINATION DES BETONS - COORDINATIE CENTRUM BETON, CENTRE DE COORDINATION ET DE SERVICES A.E.P., CENTRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION SCHAERBEEKOIS, CENTRE DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE, CENTRE DE FORMATION 2MILLE, CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS, CENTRE DE FORMATION DU NETTOYAGE - OPLEIDINGSCENTRUM VAN DE SCHOONMAAK, CENTRE DE FORMATION-INSERTION LE GRAIN - C.E.F.I.G., CENTRE DE GUIDANCE D'IXELLES, CENTRE DE JOUR & CENTRE D'HEBERGEMENT PR ADULTES AYANT UNE, CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DE SOUDEURS, CENTRE DE PREVENTION DES VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES, CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE, CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES BLES D'OR, CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, CENTRE DE REEDUCATION DE L'ENFANCE, CENTRE DE SANTE LIBRE D'IXELLES, CENTRE DE SANTE MENTALE - L'ADRET, CENTRE DE SANTE UCL, CENTRE DE SERVICES ET D'AIDE A DOMICILE, CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, CENTRE DE VIE, CENTRE D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ROBERT ET LAURE BRUNNER, CENTRE D'ENSEIGNEMENT DAMES DE MARIE- VERGOTE, CENTRE D'ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DES CHAMPS, Centre d'Entreprises Dansaert, Centre d'entreprises de Saint-Gilles, Centre d'entreprises Euclides, CENTRE D'HEBERGEMENT PIERRE JURDANT, CENTRE D'INFORMATION ET D'EDUCATION POPULAIRE, CENTRE DOCUMENTATION & COORDINATION SOC. CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE, CENTRE EDUCATIF PERMANENT, CENTRE ESPOIR ET JOIE, Centre Européen de Fruits et Légumes (CEFL), CENTRE FORMATION PROF. DS SECTEUR AUTO & SECTEURS CONNEXES, CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MONT-GODINNE, CENTRE INTERDIOCESAIN - INTERDIOCESAAN CENTRUM, CENTRE LA CLAIRIERE - CENTRUM HET LAAR, CENTRE MEDICAL ENADEN, Centre Morph. Pathol. Pratique de l'Anatomie, CENTRE NOS PILIFS, CENTRE POUR HANDICAPES SENSORIELS, CENTRE POUR L'EDUCATION & FORMATION PROF. SECTEUR ELECTRICIENS, CENTRE RECH. METALLURGIQUES - CENTRUM RESEARCH IN METALLURGIE, CENTRE SCOLAIRE CATHOLIQUE BRUXELLES NORD-OUEST, CENTRE SCOLAIRE DE MA CAMPAGNE, CENTRE SCOLAIRE DU SACRE-COEUR DE JETTE, Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Lindthout, CENTRE SCOLAIRE EPERONNIERS-MERCELIS, CENTRE SCOLAIRE MARIA ASSUMPTA, CENTRE SCOLAIRE MARIS STELLA ET NOTRE-DAME DE LOURDES, Centre Scolaire Notre-Dame de la Sagesse, CENTRE SCOLAIRE SAINT-ADRIEN - VAL DUCHESSE, CENTRE SCOLAIRE SAINT-MICHEL, CENTRE SESAME, CENTRE SPORTIF DE LA FORET DE SOIGNES - ASSOCIATION DE GESTION, CENTRE SPORTIF DE LA WOLUWE, CENTRE VINCENT VAN GOGH - CHAB, CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK BRUSSEL, CENTRUM AMBULANTE DIENSTEN, CENTRUM VAN INFORMATIEVERWERKING EN PROMOTIE VOOR DE KMO, CENTRUM VOOR AMBULANTE REVALIDATIE BRUSSEL, CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE BRUSSEL, Century 21 Benelux, Cepsa Quimica Belgium, Ceraction, Ceran Lingua International - C.L.I., Cerau, Cercle de Wallonie, Cercle d'Oenologie de Bruxelles, Cercle du Lac, CERCLE ROYAL GAULOIS ARTISTIQUE ET LITTERAIRE, CEREP LOI 1, Ceres, CERFS-VOLANTS MAISON DES TOUT-PETITS, CERIMO, Cermiadata, Cerp, CERTIFIMMO V, CERTIMMO, Certis Europe, CERTISYS, CESI-PREVENTION ET PROTECTION - CESI-PRE, CETTE-ARTEMIS, CEYSENS+PRESTO PRINT, CFCIB - Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Belgique, CFE - Compagnie d'Entreprises, CGG BRUSSEL, CGI Belgium, Ch. Royale des Antiquaires de Belgique - Kon. Kamer van de Antiquairs van België, CHAGUIANT, Chalude & Associates, Chamber of Commerce of Spain - Delegation to the European Union, CHAMBON, Chambre de Commerce Belgo Lux Pays Arabes, Chambre de Commerce Belgo-Hellénique, Chambre Francaise de Commerce et d'Industrie de Belgique, Chambre Royale Belgo Lux. des Salles de Vente, Chambre Syndicale du Tapis, Chanel, CHANGE CENTER, Chan-Son, Chantier de Créosotage de Bruxelles - CCB, Chantrenne Consult, CHAPELLE DE BOURGOGNE, Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Chaput Olivier, CHARIS ENTERPRISE, CHARISA, CHARLEMAGNE VASTGOED, CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT, CHARLES PRODUCTION, CHASSIS DE BRUXELLES, CHASSIS DIFFUSION M.B., Chauffage Baral G.M.T., CHAUFFAGE BARAL MAINTENANCE, Chauffage Collart, CHAUSSURES MYRYS, CHAUVE, Chavanal, Chef Chez Soi, Chemcom, Chemical Partners Europe, Chemical Products R.Borghgraef, Chemico Continental, CHEMINEES DANNEELS, Chemitex, Chenut Edgar, Chevalier (Le), CHEVREFEUILLE-KAMPERFOELIE, CHICKEN CONCEPT, CHIESI, CHILD FOCUS, Chirec, Choco, CHOMETTE BENELUX, CHRIAL, Chris Consulting Marketing Services, ChrisCVL Photography, Christian Dior Parfums, CHRISVIVA, CHRYSLER BELGIUM LUXEMBOURG, Ciat Belgium, Cible Communication, CIBT BELGIUM, Ciel - Acordata, CIET, CIGLO HOLDING, Cincom Systems International, CINE SERVICES, Cinémas High Life (Les), Cinémathèque Royale de Belgique, CINESCOPE, CIT Blaton, Citadines - FBM Belgique, CITE SERVICES - WIJKDIENSTEN, Citexar, CITIZEN SERVICES, CITY MALL MANAGEMENT, CITY ONE BELGIUM, City Parking, City R. Services, Citydev - Mme Decamp , citydev.brussels (SDRB-GOMB), CITYLINE, CITYMO, CIVA, CKG PROPERTIES, Clabots Tools, Claerhout, Claeys & Engels, CLAIRE'S BELGIUM, CLEAN 4 ME, CLEAN UP, CLEAN UP HOME, Cleaning Company, CLEANING EXPERTS, CLEANING FOR YOU, Clear Channel Belgium, ClearSource, Clerbaux-Pinon (ACP Group), Clerim, Clever Phone, CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE, CLINIQUE LA RAMEE - KLINIEK LA RAMEE, CLINIQUE FOND'ROY - KLINIEK FOND'ROY, CLINIQUE SAINT-JEAN, CLINIQUE SANATIA, CLINIQUE SANS SOUCI, Cliniques de l'Europe, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Clip Display Systems, CLL - Centres de Langues, CLOS DE LA QUIETUDE, CLOS REGINA, CLUB, ClubMed - Club Méditerranée, C-Marketing, CMGRP Belgium, CMJC, CMS DeBacker, CNC Collections, CNCD - 11.11.11, CNOOC BELGIUM, CO.GE.LO., CO.RE.BAT, CO2logic, COACH, COBAGYP, COBEFF, COBEHOLD, COBELFRA, Cobelux, Cobema, COBEMAD, Cobemat, Cobepa, COBIMMO, COBRALO, Coca-Cola Enterprises Services., Coca-Cola Entreprises Belgium, Coca-Cola Services, Cocktail 15, "COCOF - Mme LAMBRECHTS, ", COCOM, COCONUTS HOLDING, COCORYCO, COCQUIBUS, CODASOFT, Coddyn, CODIC BELGIQUE - CODIC BELGIE, Codic International, CODIC ROUMANIE, Coditel Brabant / Numericable Belgique, Codumé, Coenraets, COFACE BELGIUM SERVICES HOLDING, COFELY ENERGY SOLUTIONS, Cofely Fabricom, Cofely Services GDF SUEZ, COFIMATRA-RESPONSIBILITY MANAGEMENT, Cofinco Fiduciaire, Cofinimmo, COFINIMMO LEASE FINANCE, COFINIMMO SERVICES, COFINTRA, Coften, Cogal Belgium, Cogam, Cogebi, COGES, COGNEAU DECO, COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS BELGIUM, COIL, Colas Belgium, Colas Cleaning Equipment, Cold Mountain s.a. - The Lodge, Colgate-Palmolive (Research and Development), Colgate-Palmolive Belgium, COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (BELGIUM), COLIPHIN INVEST, COLLECTIF D'ECHANGES POUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE, COTA, COLLECTIF FORMATION-SOCIETE, COLLECTIF RECHERCHE ET EXPRESSION, COLLEGE DU SACRE-COEUR, COLLEGE JEAN XXIII, COLLEGE SAINT VINCENT - SAINT FRANCOIS, COLLEGE SAINT-HUBERT, COLLEGE SAINT-PIERRE A UCCLE, Collibra, Colliers International Belgium, COLLINES DE WAVRE V, Colson Donatienne, COLUMBUS 400, COLYMIT CONTRACTORS, Com2be Networks, Co-Mana, Comap, Comapex, COMAX, Comelec, Comeos, Comfort Energy Hasselt, COMITE BELGE D'AIDE AUX REFUGIES - BELG. COMITE HULP AAN VLUCHTELINGEN, COMITE BELGE POUR L'UNICEF, COMITE D'ENSEIGNEMENT ANNONCIADES D'HEVERLEE, COMITE DES ASSOCIATIONS D'ARMATEURS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Comité Electrotechnique Belge - Belgisch Elektrotechnisch Comite, COMITE ORGANISATEUR DE L'INSTITUT SAINT-LUC A SAINT-GILLES, COMITE SCOLAIRE PROVIDENCE, COMITE SCOLAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE-SAINTE TRINITE, Comm2B, Comme chez Soi, COMME CHEZ TOIT, COMMERCIALE D'ECHANGES ET DE SERVICES, Commission "Role de Garde" des Pharmaciens de Bruxelles Capitale, Commun Sense, COMMUNAUTE EDUCATIVE SAINTE-MARIE DE SCHAERBEEK SAINT-JOSSE, Communauté Portuaire Bruxelloise CPB-ASBL - Brusselse Havengemeenschap BHG-VZW, Commune Evere et collège, Communication Package - Corao Carlos, Comorga, COMPAGNIE BELGE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL, Compagnie Brésilienne (Santos Palace), COMPAGNIE DE PROMOTION DE L'ESPLANADE, COMPAGNIE DE PROMOTION LIEGEOISE, COMPAGNIE DE TERRAINS EUROPEENS, COMPAGNIE DU NORD, Compagnie Fiscale, COMPAGNIE IMMOBILIERE DU BRABANT WALLON, COMPAGNIE IMMOBILIERE DU REGENT, COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME, COMPAGNIE INTERNATIONALE WAGONLIT TRAVEL, Compagnie Nouvelle de Communications, COMPAGNONS DEPANNEURS - C DIENST, COMPAREX SOFTWARE BELGIUM, Compass Group Belgilux, Compil international Commerce - CIC, COMPLEXE SPORTIF POSEIDON, Comprehensive Empowerment - Michel Rozenberg, COMPRENDRE ET PARLER, COMPRESSOR SPARE PARTS, Comptoir Belge de Télécommunications, COMPTOIR DE BOIS DANIEL SABBE, COMPTOIR DES COTONNIERS BELGIQUE, COMPUTER FUTURES SOLUTIONS, COMPUTER LEARNINE SYSTEMS, CONAC, Conaccount, Concept Chocolate, CONCEPT MULTIMEDIA BELGIUM, CONCEPT SPORT.EU, Concepto, Conceptum Conferences & Events, Concerto, CONCORD - CONFED. EUROPEENNE DES ONG D'URGENCE & DE DEVELOPPEMENT, CONCORDE FINANCE, Concordia, CONDOR POST PRODUCTION DIGITAL MEDIA, Confederation Construction / Confederatie Bouw, Confidence Partner Security, Configure Recruitment, CONFISERIE LEONIDAS, Conil Sonia, CONNECTIMMO, Connectis, Connexion Corporate Communications, CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE, CONSEIL DE LA MUSIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE WALLONIE-BXL, Conseils & Gestion des Salaires Cobelsa SPRL, Consensa, CONSOLIS SERVICE CO, CONSTRUCT INTERIM, CONSTRUCTION TOUR ET FINITION, CONSULTIS, CONSULTYS BENELUX, CONTASSUR ASSISTANCE-CONSEIL, Contentia, Contigea, CONTINUING CARE, Contraste, Contraste Europe, CONTROLE MEDICAL SECUREX - MEDISCHE CONTROLE SECUREX, Convergent Group, CONVIVIUM, Coolest People, Cooltool, COOP. PR CENTRES CULTURELS - COOP. VR CULTURELE CENTRA, COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE, COOPERATION TECHNIQUE BELGE, Coopération Technique Belge, COOPERNIC, COORDINATIE CENTRUM NESTLE, COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES REFUGIES ET ETRANGERS, COPAINPARK, COPPENS LABORATOIRUM, COPYTEC, CORAFINE, Cords La fourmi, Corelio, CORESO, CORNALINE HOUSE, CORNER IMMO, Cornet & Co - A6 Law Enforcement, Corona, Corporate Agilty Center - HRDA, Cosabel, Cosmebel, COSMOPOLITE, Costermans, Costmasters, COSYLEKO INVEST, COSYLVA, COTUBEX, COURANT & SOLUTIONS, Cousin Sylvie, Covance Clinical and Periapproval Services, COWI BELGIUM, CP GROUP, CPM Belgium, CPM Consultants Personnel Management, Cprojects & Advertising, Crea, Creages Consulting / Serrokh Saïd, Creaset, Creative ConsulTeam, CRECHE DE L'ANNONCIATION, CRECHE DU BEGUINAGE, CRECHE LA PETITE ESPERANCE, CRECHE ROYALE LE NID, CRECHE SAINT-ANTOINE, CRECHE SAINT-CHARLES, CRECHE SAINTE - GERTRUDE, CRECHE SAINTE-ANNE, CRECHE SAINTE-GENEVIEVE, CRECHES DE SCHAERBEEK, Crechinvest, Crédal, Credimundi, CREDIT MUTUEL NORD EUROPE BELGIUM, CREDITSAFE BELGIUM, CREDOC SERVICES, Cresept, CRIBERANT, Cridex, Crisem (Restaurant), CRISP, Cristallerie Anspach, CROIX BLEUE DE BELGIQUE, Croix-Chatelain, CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - COMMUNAUTE FRANCOPHONE - ACTIVITES, Crombé, Cross International, CROWN AVENUE, Crowne Plaza Hôtel, Crucq Benjamin, Cruz Omar - Wiapu, CSB Consulting, CSCE, CTF HOTELS BELGIUM, Cubiz 4, CUIS'ART, CULTUREEL ANIMATIECENTRUM BEURSSCHOUWBURG, CULTURES ET SANTE, CULTUURNET VLAANDEREN, CURALIA BROKERS, CURIEUS, CVC CAPITAL PARTNERS (BENELUX), CVR BELGIUM, CWT BELGIUM, Cycles Devos, CYCLO, Cyklop Belgium, CYTIHOLDING, D & G, D & O Parners, D & RCAMBRE, D' IETEREN LEASE, D&D Art Productions, D.A.I., D.B.S. INTERNATIONAL, D.BODDEN, D.J.S. SERVICES, D.S. TRANSPORT, D.U.N.E. - DEPANNAGES D'URGENCES DENUIT ET ECHANGES, D.V.FLUOR, DA CAR - ETABLISSEMENTS DA CAR, Daar Mohamoud Abdi, DACOBEL, DAKWERKEN VERHOEVEN MICHAEL, DAL & VELDEKENS, DALDECOR, DALFA, DALLY-IMMO, Damasquine Art Gallery, DAME BLANCHE, DAMIEN COLLON, NOTAIRE, Damovo Belgium, DANONE, DANONE WATERS BENELUX, DANOTHERM, DANYTAX, Daoust, Dapesco, Darbon Fabien, Dargaud-Lombard, DARO, D'ARSCHOT & CIE, D'Artagnan Conceptual Communication, Dartevelle Pierre, Dartigues Bruno, Dassault Systèmes Belgium, DATA INNOVATIONS EUROPE, DATA PLEIADES, Data Translations International, DATASSUR, d'Audiffret Yves, DAVID LEVY ET ASSOCIES, David Lloyd Leisure Operations, David Rata, Davidts Lighting, Davigel Belgilux, DAXISPHARMA, Day One MPM, DAYAM, DB Print Belgium, DBApparel BeNelux, DC REAL ESTATE, DC RESOURCES, DC3, DCM Services, DDMAR SERVICES, DDMC COMMUNICATION DESIGN, DDS & Partners, DE ARK TE LAKEN, De Behault, Boulanger, de Briey, De Bouwkroniek (Drukkerij), DE BRANDING, DE BRUSSELSE ORGANISATIE VOOR DE EMANCIPATIE VAN JONGEREN, DE BRUYN PROFESSIONAL COATINGS, DE BUE, DE BUITELING, De Caluwé & Horsmans, DE CEDER, DE CHINEZEN, DE CHRISTELIJKE SOCIALE WERKEN VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL, De Clercq Consultants, de Crombrugghe & Partners, De Facto Image Building, DE FILISTIJNEN PRODUCTIONS, DE GROENE POORT - SNIJBOONTJE, De Groodt, De Gunst Louis, De Hauwere, DE HEUF, DE HOEF 1627, De Hondt Pascale, De Keghel Nicolas - Au Guidon Vert, de Kemmeter Michel, De Kesel William, De Koninck A., DE LA SALLE, DE LINK, DE LOMBARDE, DE LOPER, DE LORK, De Meu - Debrye, De Meyer M. & Mergan J., De Montjoye Maurice, DE NATIONALE TRANSPORTMAATSCHAPPIJ, DE NETELAAR, DE OVERBRON, De Persgroep Publishing, De Prelle Valery - Les Artisans du Vin, DE ROECK EN ZONEN, DE ROEVE LIGHTING, DE ROUCK GEOMATICS, De Smet Engineers & Contractors, DE SPEELBOOM, De Standaard, DE STICHEL, De Tijd, de Villegas Severine, DE VOGELZANG, DE WELVAARTKAMPIOEN, De Wolf & Partners, De Wolf Luc, De Wolf Victoria - Les Marquisettes, de Woot de Trixhe Gérald, DEBACKER TRANSPORT, Debailleul Products, DEBOLE, Debroux et Associés, Debrus Tensi, Decathlon Belgium, Decider's, Declippele-Degomme, DEDICO, DEF Belgium, DEFACQZ, Defibrion, Deg & Partners Consulting Company, Degeco, DEGI ARLON, DEGI SCIENCE, DEGON MILLIUM, Degouis Pierre, DEGROOF CORPORATE FINANCE, DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY, DEGROOF STRUCTURED FINANCE, Dehon Eric, Dehon Gestion Benelux, Dehon Service Belgium, DEKA REGENT, Delannoy Vincent, Délégation Générale du Québec, Delens Jacques (Entreprises), DELHAIZE GRIFFIN, Delhaize Groupe - Ets. Delhaize Frères & Cie, Deli XL, Deli XL Flanders, DELIMMO, Dell - Belgium & Luxembourg, DELLEUSE, Dellopoulos Christos, Delmotte, DELOGE, Deloitte Accountancy, Deloitte Belastingconsulente-Conseils Fiscaux, DELSHOP, Delta Air Lines Inc BUIV, DELTA LLOYD LIFE IMMO - MIDI, DELTA LLOYD LIFE INVEST (BELGIUM), Deltafisc, DELTAMEDIA, DELVAUX CREATEUR, Delvaux de Fenffe Pascale, DELVAUX DESIGN COORDINATION ET FINANCE, Dem Group, DEMAN BRUSSELS, Demarest Barbara Simone - S&B Consulting, Demco, DEMIR INDUSTRIAL CLEANING, DEMO JV, DEMOS BENELUX, Demosdos, DEMOTRANS, DEN BOGAET, Den Braven Belgium, DENELL, DENIS B.BELGIUM SERVICES, Denis Gilbert, Dental Promotion & Innovation, Dentsu Aegis Network Belgium, DENYS GLOBAL, Deomatic, DEPANNAGE R LA FRANCE, DEPARTEMENT AUTONOME DE DIAGNOSTIC PAR RADIO-ISOTOPES, Deployments Factory, Depuydt Consulting & Engineering / Gemotions, DEPUYT, RAES & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN -, Derbigum - Imperbel Group, DERBY, Derriks Law, Des Idées Aux Mots, DESCAMPS BELGIUM, DESIGN BOARD, Design by Number, DESIGN SPORTSWEARS BELGIUM, DESILDIS, DESMECHT, Desmet Ballestra Group, DESMET BRUSSELS, Desqueper Philippe, Dessart, DESSEINS, Desso, DESTRE, Destrée Organisation, Detry Delphine, DEUTSCH-BELG. -LUXEMBURGISCHE HANDELSKAMER - BELG., Devaux Consult, DEVAUX DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION, DEVECO FOOD, Devenge Yves, DEVERNOIS BELGIQUE, Devimo-Consult, Dewit Law Office, Dewo Europe, DEXIA, Dexia Asset Management Belgium, DEXIA SECURED FUNDING BELGIUM, DGC Intercession, DGCONSULT, DGST & Partners, DH FIELDS SERVICE, DHB Bank, DHL Global Forwarding, D'Hondt de Caritat & Patners, DI, Dialogic, DIAMANT HOTEL COMPANY, DIAMOND EUROPE, DiaSorin, D'ICI ET D'AILLEURS, Didden Usines, DIDON, DIESTSEPOORT, D'Ieteren, D'Ieteren Services, D'IETEREN TREASURY, Digital Advice Group, DIGITAL BELGIUM HOLDING, DIGITALEUROPE, DIGITASLBI BELGIUM, DIGITOPIA, Dikaios, DIMARSO, DIMENSION DATA AUSTRALIAN HOLDINGS, Dimension Data Belgium, DIMENSION LUMIERE, Dimijob - Student.be, Dimitrios Koukasis - Sportyverse.com, Dimo Services, Dina Belux, DIOGENES, DIRECT MAIL SERVICE, Direct Search - Tram Wai-Feng, Direct Social Communications, DirectLease, Discam, DISTEC, Distec International Belgium, DISTRIBUTION D'IMPRIMES PUBLICITAIRES SANS ADRESSE, Districam, DISTRIGAS LNG SHIPPING, DISTRIMALL, DISTRIPLUS, DISTRISTAR, DISTRITEX, Ditek, Ditta Graceffa, DIX G, DIXONS PROPERTIES, DJOSER, DKD Media, DLL, DLX HOLDINGS, DM & S Communications, DOCTEURS KOCH - PIENS , OPHTALMOLOGIE, Document Dialog, DOD, DODDER BELGIUM, Dodecors, DODI, DOKTERS VAN DE WERELD - MEDECINS DU MONDE, DOMAINE DES ENFANTS LES CAILLOUX, Domalco, Dôme (Le), DOMEIN WESTHOEK, DOMINIQUE MODELS AGENCY, Dominique Rigo, DOMINOR, DOMINO'S PIZZA BELGIUM, Domus Pura, DON BOSCO CENTRALE - CENTRALE DON BOSCO, DONNEES INDIVIDUELLES SOCIALES, Dorel Belgium, Dornach International, DOUBLE SIX, Doyen Auto, DPDB, DR. J.BARUDY VASQUEZ, DR. PETER MEEUS, DR. WILLIAM SIMOENS, DRIFOSETT PRINTING, DRINATEX, DRINKS SHOPS BELGIUM, Droguerie le Lion, DROPSTORE, DRUA, DRUA ELECTRONIC, Drug Erasme, Drug Opera, Drugmand & Meert Ets., DS Traiteur, DSB PRINT, DSI, D-SIDE, D-Sight, DTH Finance, DTZ Winssinger Tie Leung, DU PAREIL AU MEME BELGIQUE, DUARUZ FINANCEMENTS, DUBBING BROTHERS BELGIUM, Dubois, DUCROS DISTRIBUTION BENELUX, DUFERCO SPECIAL STEELS (EUROPE), DUFLOU - VAN EESBEECK, Dugardyn & Partners, Dujardin P. Consulting, Dumont Instruments & Co, DUN & BRADSTREET BELGIUM, DUNEPANNE, DUOMAE, DUPONT DRION, Duquesne Thierry, DUR, Duurzame Toekmost, Duval Guillaume, DVDD - De Visu Digital Document Design, DVN, DWVA, Dynafin Consulting, DYNA-MEDICAL, Dynamic Resources Consult, DYNAMO INTERNATIONAL, DYTRYCH, E.D. LIGHTING, E.D.MAINTENANCE, E.F.E.B., E.F.P.I.A., E.M.D. Music, E.M.S. - European Marketing Support, E.N.E. - Energies Nouvelles & Environnement, E.ON BELGIUM, E.T.M., EAE - European Assocation of Entrepreneurs from here and elsewhere, EAS-APP, Easy Fairs, EASY FRESH LOGISTICS, Easy Services, EASYDAY, EAT, EAU-COURANT, EB Trans Shared Services, Ebbinge & Company, ECE, Echafaudage 2000, ECLAIR, ECLAIRBEL-NEORAY, ECN - Emergence Consulting Network, Eco Fac, Ecole de Commerce Solvay, ECOLE DE SPORTS DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, ECOLE DECROLY - L'ERMITAGE, ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS, ECOLE EUROPEENNE DE PODOLOGIE PLURIDISCIPLINAIRE, ECOLE NOUVELLE, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES, Ecole R. Administration Publique , Ecolo - Presse, Econocom Belgium, Econocom Group, ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX, ECONOMAT DES MISSIONS DE LA COMPAGNIE DE JESUS, Ecopostale, Ecopublic, EcoRes, ECO-VIDA, Edebex, EDELMAN PUBLIC RELATIONS WORLDWIDE, EDEN CHOCOLATES, Edenred Belgium, EDF BELGIUM, EDF-Luminus, Edge Consulting, Editeco, EDITIONS CINE - REVUE, EDITIONS CMF UITGEVERIJ, EDKD, Edmond de Rothschild Europe, EDON, Edora, EDUCAM SERVICE, EDYMM, EEBIC, Ef Education, EffCo - Efficiency Coaching, EFFIK BENELUX, EFMD, EFQM, EGENCIA BELGIUM, EGMONT-INSTITUT ROYALE DES RELATIONS INTERNATIONALES, Egon Zehnder Associates (International), E-GRAPHICS, EGREGOROS, EGTA, Eiffage Benelux, Eiffage Development, EIG - Gold Investment Group, EIS - Electronic Imaging Services, EKIFOOD, EL YASSINI, ELB FINANCE, ELBI, ELCO BELGIUM, Eld Partnership, Eldorado, Eldos InSight, ELEC. D.V.C., Electrabel - Engie, ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, Electric, Electrion, ELECTRO GDB, ELECTRO IHSAN & NIHAT, ELECTRO STALLE, Electro-Concept, ELECTROLUX BELGIUM, Electrolux Home Products Corporation, ELECTRO-MECANIQUE CHARLES MEUNIER ET CIE, Elens Ludovic - Lunetier Ludovic, Elia, ELIA ENGINEERING, Elia System Operator, Elimex -Electro Import-Export-, Elite Interim, ELITE PROPERTIES, ELITE TECHNOLOGIES, Elixis, Elle, ELLWOOD & ATFIELD, ELMER, ELSATAX, Elvebe, ELWY INVEST, EM HAIR, EMA FINANCE, Email Brokers, Emakina Group, EMAKINA.BE, Emakina.Eu, EMB - Entreprises Miot & Bresciani, EMBALLAGES ROY, EMBER, Emfea Consulting, EMG TRANSPORT & TRADING, EMINET, Emixis, Emove, EMPACT, EMPEREUR FROISSART, EMSENS MANAGEMENT SERVICE, End, ENDRESS ET HAUSER, Eneco, ENECO WIND BELGIUM HOLDING, ENEO, EnerSys, ENGAGE BBDO, ENGEMA, ENGETEC, Engibex, ENGIE (GDF SUEZ Belgium), ENGINEERING INTERNATIONAL BELGIUM, ENHESA, ENI FINANCE INTERNATIONAL, Eni Gaz & Power, Ennaifar Kaïs, ENTR'AIDE DES MAROLLES, ENTRAIDE ET FRATERNITE - MITEINANDER TEILEN, ENTRE AUTRES, Entre Rêves et Réalité, ENTREMONT BENELUX, Entreprendre Aujourd'hui (CCI Luxembourg Belge), ENTREPRISE DE NETTOYAGE DESWERT, ENTREPRISE DE TOITURE D.I.M., ENTREPRISE, FINANCEMENT & DEVELOPPEMENT, ENTREPRISES DE MOL, ENTREPRISES GENERALES DE PEINTURES ET DECORATION COX ET FILS, Entreprises Générales E. De Kempeneer, ENTREPRISES GENERALES F LEGLISE, ENTREPRISES GENERALES TABART, ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN & FILS, ENTREPRISES H. LAUREYS S.A., ENTREPRISES HERCULES - ONDERNEMINGEN HERCULES, Environment Acoustics, ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, EOS AREMAS BELGIUM, EPFC, EPHEC - Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales, Equal-Partners, Equation Belgium, Equations, Equilis, EQUINOXE IMMO, Equip', Equi-RH, Eram (Chaussures), ERASMUS GARDENS, Erfa Pharm, Ergatel, ERGO PARTNERS, Ergon Recruitment, Ergonomic, Eric Salmon & Partners, Ernest Van Haelen, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren, ERSIN, ERWIN COLLIER, Eryv, Esbe International, ESCENT, ESCO FINANCIAL AND ENGINEERING COMPANY, ESEDRA, ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN, ESIA, ESMAR-PE, Espace Formation PME Infac-Infobo, ESPACE FORMATION PME INFAC-INFOBO, GDE ECOLE DES INDEP. & DES PME DE, ESPACE JACQMOTTE, ESPACE MIDI, ESPACE P., ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE, Espace Voyages Brussels, ESPACE YITZHAK RABIN, ESPACES ENFANCE, Espe Labeling, ESPERATAX, ESSAM, ESSEGE, Essenscia, Essensys, ESSILOR BELGIUM, Essor School, ETABLISSEMENTS DECLERCQ, ETABLISSEMENTS E ABSALON, ETABLISSEMENTS FAUCOGNEY, ETABLISSEMENTS JACQUES DA COL, ETABLISSEMENTS JB ELECTEUR, ETABLISSEMENTS LICA, ETABLISSEMENTS MALICE, ETABLISSEMENTS MARIEN, ETAC ALARME SERVICE SECURITY, E-TALENT, ETAMINT, ETC Europe, ETEX, ETHAN ALLEN INTERNATIONAL, EthicalMM, Etilux, ETMOFINA, ETS TASPINAR, Ets. Antoine, ETTERBEEK 64-66, Etugest Accountancy, Eubelius, EUCOMED, Euler Hermes Belgium, Euler Hermes Belgium - Euler Hermes Europe, EULER HERMES PATRIMONIA, EULER HERMES SOUTH EXPRESS, EUMEDICA, Euralia, Eureca Benelux, Eurinvest Partners, Euro - Argus Media, EURO - CONSTRUCTIONS, EURO - GEST - CARRIER, EURO CHAPES CAROLO, Euro DB, EURO DEMO DEMOLITIONS, Euro Fides Credit Management, EURO IMMO STAR, EURO INVESTMENTS MARITIME EQUIPMENTS, Euro PME Consult, Eurobrokers Insurance Consultants, Euro-Center Bourse, EUROCHAMBRES, EUROCITIES, Euroclean, EURO-CLEAN, Euroclear, EURODEL, EURODENTAL 92, Eurodividers, EUROFER - ASSOCIATION EUROPEENNE DE L'ACIER, Eurogenerics, EUROLINES, EUR-OLIVES, Eurologos Group, Euroltra, Euro-Mas, Euromill Invest, EURONET, Euroneuf, Euronext Brussels, EUROP - ASSISTANCE, EUROP INTERIM, EUROP SHOE AGENCY, EUROPA BELGIUM, EUROPABIO, EUROPARTNERS SERVICES COMPANIES, Europcar, EUROPCAT, EUROPE UNLIMITED, Europe Van de Best, European Advisory Services, European Amusement, EUROPEAN AND BELGIAN PUBLIC PROCUREMENT, EUROPEAN ASSOCIATION OF CO-OPERATIVE BANKS, European Association of Public Banks - EAPB, EUROPEAN BUILDING, SOCIETE IMMOBILIERE, EUROPEAN CANCER ORGANISATION, EUROPEAN CONSTRUCT, EUROPEAN CONSULTING COMPANY, EUROPEAN CONTROL SERVICES, EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES, European Dynamics Belgium, EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION, EUROPEAN INDUSTRIAL FUND EINDHOUT I, EUROPEAN INDUSTRIAL FUND LIEGE I, European Institute for Intervention and Research on Burn Out, EUROPEAN NICKEL INDUSTRY ASSOCIATION, European Owens Corning Fiberglas, European Road Stars Engenineering, EUROPEAN ROAD TPT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORG., EUROPEAN SERVICE LOCATION, European Service Network, EUROPEAN SOCIETY FOR RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY, EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY, EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDECINE, European Strategic Intelligence and Security Center, EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION, EUROPESE PROGRAMMA'S VOOR ONDERWIJS OPLEIDING EN SAMENWERKING, EUROPEXPRESS BELGIUM, EUROPOL, EUROPOST, Euroscanning - Ricoh, Eurosia, EUROSOFT FINANCES, Eurospeak, Eurostar, Eurostation, Eurotax, Euroveiling, EUROVENT SERVICES COMPANY, EUROVIA BELGIUM, Euthérapie Benelux, EV BRUBEL, Eve-Dreams, Evelyne Dammans, EVENTS AT HORTA, EVENTUM, Evercom, EVERE SQUARE, EVISION, EVM PRINT, EVOLUTIVE SYSTEMS, Ewbank Alexis Avocat, Ex Abrupto, EXATEC, EXCEL & CO, Excel Interim, Excelease, EXCELIS, Excellence, EXCELLENT BUSINESS SERVICES, EXECUTIVE SQUARE, EXEMPLAR, EXERTUM BELGIUM, Exhibit International, EXIL, Exit 399, Exki, EXOFI FRESH MARKET, Expansion Partners, EXPEDIENT, Experis Belgium, EXPERTEAM, EXPLOITATIE LEOPOLD, EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VOOR EVENEMENTENCATERING IN BELGIE, Explor Business Projects, Exploradis, Express Medical Interim, EXPRESS SAINTE CATHERINE, Exquando, EXQUISITE, EXTENSA DEVELOPMENT, EXTRA FOOD, Eyes on Europe, Ezaura, F & C CLEANING SERVICE, F.&J. VANDER EYCKEN, F.A.C.E., F.A.M., F.C.G. - Fiabilis Consulting Group Belgium, F.L. ZEEBRUGGE, F.L.R. HOLDING, F.M., F.M.M.C.S.F., F.M.R. (FOURNITURE MATERIEL ROULANT), F.T.O. Services, F2H, F9 Languages in Brussels, FAB, Fabecom, FABRINOX, Fabriressort, Fabritius (Ets.), Fabry Sylviane, FAC SIMILITER, Façade Express, Facar Export, Facopy, FACQ, FADAN, Fadila Laanan, Fajgenblat Jean-Paul, FAMCO, FAMILIEHULP, FAMILY CONCEPT, Family House, Famous Clothes, Farcom, FARGO, Farin G. & Fils, FARMAKA, FARO. STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED, FARRA - BRUXELLES-CAPITALE, FARTHINGS, Fasano, Fashion & Luxury Selection, FASHION INK, Fast Forward Architects, Fastré Roger, Fataki Fulaha, FAURECIA AUTOMOTIVE BELGIUM, Faurecia Industrie, Favier Maxime, FB LOGISTICS, FBAA - Fédér. Bel. d'Exploit. Autob. Autocars, FBEV - Fédération Belge des Exportateurs de Véhicules Neufs & d'Occasion, FBIC - Food & Beverage Industries Consultants, fbServices, FDF, FDI Benelux, FE.BI, FEANTSA, FEBE RHODE, FEBELCEM, Febelfin, FEBELFIN ACADEMY, Febelgra, FEBETEC - Féd belge des entr d'entretien et d'exploitation d'immeubles et d'inst, FEBIAC, FEBISP, Febrap - Fédération Bruxelloise des Ateliers Protégés, FEB-VBO, FED. BELGE BANQUES ALIMENTAIRES POUR LUTTE CONTRE FAIM DANS NOTRE, FED. DES INITIATIVES & ACTIONS SOC. S - ACTION COORDONNEE DE FORMATION, FED. HO.RE.CA. VLAANDEREN, FED. INTERNAT. POUR DVLP. SPORT UNIVERSITAIRE, Féd.W/Bxl Mr. Demottte, FEDERAL EXPRESS EUROPE INC & CO, Federale Assurance SSF, FEDERATIE VAN WIT-GELE KRUISVERENIGINGEN VAN VLAANDEREN, Fédération HoReCa Bruxelles - Brussel, FEDERATION DE L'AIDE ET DES SOINS ADOMICILE, FEDERATION DES CENTRALES DE SERVICES A DOMICILE, FEDERATION DES JEUNESSES MUSICALES WALLONIE-BRUXELLES, Fédération des Parkings de Belgique, FEDERATION DES SERVICES SOCIAUX, FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, FEDERATION INTERNAT. DU DIABETE - INTERNAT. DIABETES FEDERATION, Fédération Nationale des UCM, Federation of Belgian Chambers of Commerce, FEDERATION ROYALE NOTARIAT BELGE - KONIN. FEDERATIE BELGISCH NOTARIAAT, FEDERATION ROYALE SPORTIVE DE L' ENSEIGNEMENT LIBRE, Fédération W/Bxl Conseil de l'éducation M. Duelz, Fédération W/BXL Secrétariat Général M. Delcor, Federauto, Federgon, FEDESCO, FEDIMMO, Fedustria, FEE NETT, FEGE - FEBEM - Fédération des Entreprises de gestion de l'Environnement, FELIES, FEMMA, FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES, FENEKO, FENIX SERVICE, FERMAT INTERNATIONAL, Ferme Nos Pilifs, Ferrero, FERRONNERIE MICHEL, Festi, FESTIVAL VAN VLAANDEREN INTERNATIONAAL BRUSSEL - EUROPA, FESTO BELGIUM, FETNAT, Feton, Fetra, Fevia - Féd. Indus. Alimentaire - Fed. Voed., FEXIM, FGA CAPITAL BELGIUM, FI ENGINEERING, FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM, FIB INVEST, Fibru Europ, FIBS - Flemish International Building Services, Fidelsys, FIDETRA/SNACK INTERNATIONAL, Fiduciaire Defisca, FIDUCIAIRE MONTGOMERY-OPR, Fiduciaire Staels, Fiducial Office Solutions, Fiducré, Field & Concept, FIELD ENGINEERING, Field Fisher Waterhouse, FILL THE GAP, FIL-TER-CO, FILUNIC, FIMASER, Fimbrux, FIMMOBEL, FIMOP - Assoc. belge des Fab importateurs distributeurs de materiel hydraulique, Fin2drive, FINABRU, Finacor et Associés, FINALEASE, FINALYSE, FINALYSE GROUP, Finances, FINANCIERE BOTANIQUE, FINANCIERE CHAMARHA, FINANCIERE DU LAYON, FINANCIERE GALILEE, FINANCIERE GROUPE REV, FINANCIERE STOCKEL, FINANCIERE VENDOME, FINEC, FINPIPE, FIPRA BRUSSELS, FIRST ADVANTAGE EURASIA LITIGATION CONSULTING, First Euroflat Brussels, FISA Filecom, Fischbein, FISHER PRICE, Fitch Bennett Executive Search, Fitness Destination Centers International, FIV - Fédération de l'Industrie du verre, FIVE STARS FOOD, Fives North American Combustion Belgium, FIWEP, FIX CENTER HEYNEN, FK MODE, FL1, FLABEL CORPORATION, Flagey, Flamme, FLANDERS DRIVE, FLANDERS MECHATRONICS TECHNOLOGY CENTRE, FLANDERS REAL ESTATE INVESTMENT, FLANDERS'S FOOD, FLANDRIA PARTICIPATIONS FINANCIERES, FLEISHMAN-HILLARD, FLEUR DE LOTUS, Flexisky, FLEXLIFE, Flexmail, Flexsys Belgium, Flexus Media, FLOREAL-HUURDERSVERENIGING, FLORIDA, Floridienne, FLORIS HOLDING, FLP Publicité, FLT CONTRACTORS, FLUXYS, Fluxys Belgium, FLUXYS FINANCE, FM DEVELOPPEMENT, FMC Chemical, FNAC BELGIUM, FNAPG-FB NVOK-PF, FOBAGRA, Focus Advertising, FOCUS IMMOBILIER I, FOD WASO - Centrale Bibilitheek, FOIRE INTERNAT. DE BXL - INTERNAT. JAARBEURS VAN BSL, FONCIERE BRABANT HAINAUT, FONCIERE ETEL, FONCIERE IMAGE BELGIQUE, FONCIERE OPPIDUM, FONCIERE RUE DE FRANCE - VASTGOEDMAATS. FRANKRIJKSTRAAT, Fond Social Européen, FONDA, Fondation I See, FONDATION REGISTRE DU CANCER, FONDATION ROI BAUDOUIN - KONING BOUDEWIJNSTICHTING, Fonderie & Manufacture de Métaux - FMM, FONDS ALAIN LE PELETIER DE ROSANBO, FONDS DAVID ET ALICE VAN BUUREN, FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-FNRS, FONDS DE PENSION 2005 BANQUE DEGROOF, FONDS DE PENSION DU GROUPE BRUXELLES-LAMBERT, FONDS DE PENSION FORTIS REAL ESTATE, FONDS DE PENSION GROUPACIER - PENSIOENFONDS GROEP - STAAL, FONDS DE PENSION INBEV, EMPLOYES ET OUVRIERS A.S.B.L., FONDS DE PENSION KBC, FONDS DE PENSION METAL OFP ORGA- NISME FINENCEMENT DE PENSIONS, FONDS DE PENSION SOCIETES BELGES DE RANDSTAD, FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE, FONDS DE PENSIONS NESTLE - NESTLE PENSIOENFONDS, FONDS DE PREVOYANCE UMICORE, FONDS DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES, Fonds du Logement , Fonds Mercator - Mercatorfonds, FONDS STARTERS - STARTERSFONDS, Fonsny Fiduciaire, FONTEC, FOOD DIFFUSION, FOOD IMPACT, FOOTLOCKER BELGIUM, FORCEA, FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM), Ford-Werke Aktiengesellschaft BUIV, FOREIGN TRADE ASSOCIATION, FOREST - METALS - VORST, FOREST ONE, FOREST TENNIS AVENIR, FORESTHEIR, Forius Legal, FORJA, FORMAGEST, Formatech New Technologies, FORMATION - EMPLOI - TREMPLIN, FORMATION - INSERTION - JEUNES, FORMATION ET TRAVAIL EN QUARTIER POPULAIRE, FORMATION, EDUCATION, CULTURE, FORMEL D BELGIUM, Forsides Belgium, FORTIS PRIVATE EQUITY VENTURE BELGIUM, FORUM ATOMIQUE EUROPEEN, FORUM VAN ETNISCH - CULTURELE MINDERHEDEN, FORUMINVEST IMMO, Forward Initiatives, Fosforcolor by Litecristal - Exalutal, Fost Plus, Four Points Hotel, Foyer Anderlechtois (Le), Foyer Ixellois; Le, FOYER LILLA MONOD, FOYER SHEKINA, FPB-BPF - Fédération Pétrolière Belge - Belgische Petroleum Federatie, Fraba consulting - Alba François, Fractalia, Fragomen Global, Frajlick civilization & communications, Framaco, FRAMADIS, FRANCISCAINES MISSIONNAIRES DE MARIE - GENERALAT EN BELGIQUE, FRANEXA, Franses Isabelle, FRATERNITE, OEUVRES SOCIALES DES MUTUALITES NEUTRES, FREE CLINIC, MAISON MEDICALE, SANTE MENTALE, PLANNING FAMILIAL, DROITS, Freeman & Greenwood, FREEMIND CONSULTING BELGIUM, FREMANTLEMEDIA BELGIUM, FREMERSDORFF ET FILS, FRERES MINEURS, Fresh Attitude, FRESH BELGIUM, FRI-AGRA, FRIENDS OF EUROPE - LES AMIS DE L'EUROPE, FRIENDS OF THE EARTH EUROPE, FROISSART LEOPOLD, FROMUNION, FRONT, FRONT TECHNOLOGY, FRUCTIMAR, Fruidicom, Fruitful Office Nederland, FSB - BTB - BMA - BFE, FSCHOLEN, FSE International, FTI Consulting Belgium, FUCHSIACTIVITY, FUEL SERVICE, FUGRO BELGIE - FUGRO BELGIQUE, FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, FULL CLEAN, FULL CLEANING SERVICES, FULL OPTIONS COMMUNICATION, FUND ADVISERS EUROPE, Funds for good - NMP Finance, Funé, F'usness, FX4BIZ, FXL, G&G IMMO, G&L TITRES-SERVICES SPRL, G.E.I. Techniques Spéciales, G.F.I., G.L.E, G.M.T. COMMERCIAL, G.S.A.R.A., G.T. Management & Consulting, G4S AVIATION SECURITY, G4S CASH SOLUTIONS (BELGIUM), G4S EVENT SECURITY, G4S FIRE & SAFETY, G4S Secure Solutions, G4S TRAINING SERVICES, G8 Consulting - AxiomEPM, GABRI REAL ESTATE, Galactic, Galco, GALERIE HEROLD, GALERIES, GALERIES SAINT LAMBERT, Galtier Expertises, GAM CONSULT, GAMMES, GANEMEDE BELGIUM, Garage Louis, GARAGE TRULLEMANS, Garage V.Vanspringel et Fils, Garda World Europe - GW Europe Consulting, GARMIN BELUX, Garnet Consulting, Gason, GASTRO MEDICAL ASSISTANCE, Gatin Michel, GAUCHERET, Gauthier Françoise, GAUTHIER SCHEPENS, GAUTIER PARFUMEUR, GAVIMMO, GB-INNO-BM G.I.B., GBT HOLDING, GCU Bureau, GDF SUEZ CC, GDF Suez Energy International, GDF SUEZ MANAGEMENT COMPANY BELGIUM, GDW-Security, GE EUROPE, GEA HAPPEL BELGIUM, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN GERARD INDEKEU - DIMITRI CLEENEWERCK DE, GEBRUDER PETERS INDUSTRIETECHNIK, Geeroms Hides, GELASE, Gem Aerospace, GEMEENSCH. INITIATIEF BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN NEDERLANDS, GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PIANOFABRIEK, GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VAARTKAPOEN, GEMS SERVICES, Géné-Electra, GENEESKUNDE VOOR HET VOLK MOLENBEEK, GENERAL DISTRIBUTION SERVICES, General Parking Camping, General Protection, GENERAL WAFFEL MANUFACTORY, Générale d'Assistance Industrielle, GENERALE DES RESTAURANTS, Generalfrein, Generations Recruitment, GENERICA, Genesis Consult, Geneviève N., GENFINA, GENT ZUID, Gentelec Génie Climatique, GENTILLY, Gentis, GEO, Geo Transit, GEONEX, GEORG FISCHER, GEORGIA-PACIFIC SERVICES, GEORGIE & GREG, Geosan, GEPECO, Gérard Carlo et Cie, GERARD SINABIAN ASSOCIES BELGIUM, GERIFARM, Gerkens Toma, GERMAINE & CO, Geseco Group, Gesgo, GESIBOIS, GESMALL, GESSO, Gestion & Transaction Immobilière, GESTION ET MANUTENTION DE PRODUITS A COMMERCIALISER, GESTIRIS, GET - General Engineering & Technology, Getronics Belgium, Gevers Belgium, GEVERS LEGAL, GEVERS PATENTS, GEWAL, GEZINSSPORTFEDERATIE, GEZINSVAKANTIE-FAMILIATOURS, GFI, GFI BENELUX, GH Management Consultants, Ghuys Ronald, GHX EUROPE, GIAL, GIB CORPORATE SERVICES, Gibson, Dunn & Crutcher, GIGARANT, Gil Van Den Berghe - Easy Way Consulting, Gillion Construct, Gillis, Giorgio Armani Retail, GIQUA, Giroflex, Gispen, GITES D'ETAPES DU CENTRE BELGE DE TOURISME DES JEUNES, GKN Service Benelux, GL EVENTS BELGIUM, GL Events Brussels, Glaude - Cabinet d'avocats, GLB EXPLOITATION, GLE INDUSTRY, GLE TELECOM, GLL ARSENAL, GLOBAAL INT., Global Design, Project & Facility Management, GLOBAL DEVELOPMENT, Global Lingua Services, Global Private Solutions, GLOBAL SECURITY, GLOBAL SERVICES, GlobalSign, Globule Bleu, Gloria International, Glorieux Jacques, GLS Belgium Distribution, GMP Belgium-Bibliofilm, GNAP, Go all - Emeis Group, Go Concept, GOBERT - IMMO, Goca, Godiva Belgium, GOED WONEN, GOEDEREN BEHEER, Goes (Les Entreprises Generales), GOFORWARD BELGIUM, GOLD CONCEPT, GOLDIE, Goldprint, Goldstar, Golf Action, Golf Château de la Tournette, GoNext, Gontcharuk and Associates, GONTIER DIFFUSION, Good Meat, GOOD MORNING, GOOD ROBINSON, GOODPLANET BELGIUM, GOOGLE BELGIUM, GOPA COM., GORDON D STAPLE, Gorreux (Ets.), Gostart, Gouvernement de la Communauté Française, Gouvernement Wallon, GOVS - General Office Visas and Services, Grains Noirs, GRAMME, Grand Hotel Montgomery, GRAND HOTEL OF BRUSSELS, GRAND PLACE VALUE ADDED, GRANDES MAREES, GRANDES TEINTURERIES ASSOCIEES, GRANDIS, GRANI-PIERRE, Grant Thornton Experts Comptables & Conseils Fiscaux, Graph'in Beauty, Graphoprint Services, GRAYLING, Great Food, GRECEMAX, GREEN CLEAN, Green Power 2020, GREEN SQUARE, GREEN TIME, Greenflex Benelux, GREENLEASE ONE, GREENLEASE TWO, GREENPEACE BELGIUM, GREENPEACE EUROPEAN UNIT, GREENWORKS, GREGOIR, GRENZ ECHO, GRETA MARTA, Grey Group, GREZ INVEST, Grid Brussels, GRINGO, GRIP, GRIS MAT PEINTURE ET DECORATION, Grison Pascal - Grison Consultant, Groen, GROEN BRUGGE HOTEL, GROEP INTRO, GRONDBANK, Grontmij Belgium (Bruxelles), GRONTMIJ BELGIUM HOLDING, GROSFILLEX, Group 4 Courier, GROUP CLEANING & SERVICES, Group De Cloedt, Group S - Secrétariat Social, Group Van Damme, Groupe Axa Belgium, GROUPE BRUXELLES LAMBERT - GROEP BRUSSEL LAMBERT, Groupe Choux de Bruxelles, GROUPE D'ANIMATION ET FORMATION FEMMES IMMIGREES, GROUPE GH, GROUPE ICHEC-ISC SAINT-LOUIS-ISFSC, GROUPE JOSI, Groupe Larcier, GROUPE MEDICIS, Groupe One, Groupe Open Belgium, GROUPE SANTE JOSAPHAT, Groupe Securex, Groupe SRIB , GROUPE VLAN, GROUPE ZANNIER BELGIUM, Groupement Belge des Franchisés Quick, GROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE LA FAMILLE, GroupM Belgium, GROUPON, GROUPON TRAVEL, GRPO, GRUUTHUYSE CASTELLUM, Gryspeerdt Renaud, GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG, GS3 Architectes Associés, GSK - GlaxoSmithKline Vaccines, GSL HOLDING BELGIUM, GSM HOLDING, GT & CO, GT TRANS, GTT Transport, GUCCI BELGIUM, GUDRUN XPERT, GUERBET, Guerlain Benelux, GUESS BELGIUM, GUIDES CATHOLIQUES DE BELGIQUE, GUIDOFRUIT, Guille Jean-François, GUIMARD FINANCE, Gundes Serkis, GUNES, GUT-T, GUY CAEYMAEX & OLIVIER PALSTERMAN - NOTAIRES ASS. - GEASS. NOTARISSEN, GUY CARPENTER ET COMPANY, GUY DEGRENNE BELGIUM, GUY DUBAERE & OLIVIER NEYRINCK NOTAIRES ASSOC. - GEASSOC. NOTARIS, GVDK - Gaetan Van Der Kindere, Gyacom, GYNECOLOGIX, GYS, H - SECURITE, H & KS, H & M HENNES & MAURITZ, H GROUP, H S DRY CLEANING, H&M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC, H.A.B.S., H.M. CLEAN, H4 INVEST, Haagen-Dazs Belgium, HABITAT RENOVATION, HABITATIONS A BON MARCHE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Hacosan, HADEP, Hades-ELIS, Haegeman Jean-Michel - Reviseur d'Entreprises, HAIRTOP HAKAPY Halias, HALLES SCHAERBEEK CENTRE CULTUREL EUROPEEN COMM. FRANCAISE BELGIQUEC, HAMA, HAMEUR BELGIQUE, Hamon Thermal Europe, Handary Handicap International, HANDPOWER, Handson & Partners, HANNINVEST Hansgrohe, HANSON AGGREGATES BELGIUM, Hapiness Brussels, Haras Du Rezidal, Harco Group, Hard Rock Cafe Brussels (Belgium), Harrison Clinical Research, Harvey Nash Consulting, HATTERS, HAUTE ECOLE GALILEE, HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI, Haute Ecole Lucia de Brouckère, Havas Medias Belgium, HAVAS WORLDWIDE BRUSSELS, Havelange, HAYEZ IMPRIMEURS, Hayoit (Maison), Hays, HBW Freetime, HCSNET, HDI-GERLING SERVICES, Hermès Benelux, HERMES BROWN II, HERPAIN, Herpain Entreprise, HERPAIN URBIS, HERPAIN URBIS RETAIL, HESTIA, HET LIJSTERNEST, Hewlett-Packard Belgium, Hexacom, Hexagon Europe, HEXATEN, HIGHFI ASSET MANAGEMENT GROUP, High-Sea, HILL AND KNOWLTON INTERNATIONAL BELGIUM, HI-MEDIA HOME INGENDAEL, HOME SEBRECHTS, Home Sequoia, HOME SERVICE, HOMEACTIVITY, Honeywell, HOPFOOD, HORAS, HORECA NEIGHBORING RIGHTS BELGIUM, Horeco, Horecon, Horeservi Catering, HORETO-BRU, HORIZON, HOSPIPLAN, HOSPITHERA, Hotel Astoria, HOTEL ASTRID, HOTEL BELSON, T, HOTEL STEPHANIE-LOUISE, HOTEL VAN BELLE, Hourani Antoine, HOUSE-CLEAN, HP INVEST, HP REAL, HR ACCESS SOLUTIONS BELGIUM, HRWeb Solutions, H-SERVICES INVEST, HSP - Haumont, Scholasse & Partners, HTD, HUB-KAHO, HUB-KUBRUSSEL, Hudson Belgium (Bruxelles), Hugues Ba HUME BROPHY COMMUNICA TES BELGIUM, Huyghebaert Yvan, Huynen Consultants, HYDRALIS, HYDRANT REFUELLING SYSTEM, Hydrobru - Intercommunale Brux. de Distribution d'Eau, Hyundai Motor Algerie, I.L. & C - Cleaning Tickets, I.L. & C - Maison Net, I.L. & C Titres Services - Agence de Nivelles, I.L. & C. - Titres Services - Agence de Mons, Agence d'Anderlecht, I.L.&C. - Titres Services - Agence de Liège, I.L.&C. Titres Services - Agence de Waterloo, I.L.&C.-TITRES SERVICES-AGENCE DE CHARLEROI, I.L.&C.-TITRES SERVICES-AGENCES DU LUXEMBOURG, I.P.V.V., I.S.I., I.T.GO, I.V.K.A. - A.I.C.A., I.V.S. CONSTRUCTION, IB LOGISTICS, tional, Idealis Consulting, Idealogy, IDEASWORK, IDEE 53, Idées, IDEMASPORT, IDENTIC, IDEST COMMUNICATION, Ideta, Idklic, IEDER ZIJN HUIS, IFG - International Factors Group, Igmasa Management Benelux, IHECS Academy, III King, Ijsbreker, IKKS BELGIUM, Ikr Consulting, IL & C Ma Sorcière Bien IMMO - ZENOBE GRAMME, IMMO 167, IMMO AC, IMMO ARENBERG, IMMO B.H, IMMO BAM, IMMO BELLIARD, IMMO BERCHEM X, IMMO BLUCHER, IMMO COMMERCE, IMMO CONSULT INTERNATIONAL - K CONSULT, IMMO DE MEEUS, IMMO DEJONCKER, IMMO FEEST EN CULTUURPALEIS OOSTENDE, gnie Immobilière de Belgique, IMMOBILIERE CORDIER, IMMOBILIERE DE LA LAINE, IMMOBILIERE DE WATERLOO BOULEVARD, IMMOBILIERE DEBRICO, IMMOBILIERE DEFACQ - LIVOURNE, IMMOBILIERE DES CROISADES, IMMOBILIERE DES QUATRE BRAS, IMMOBILIERE DU ROYAL ROGIER, IMMOBILIERE DU R INDERICKX, IMPRIMART, Imprimerie de Hoeillaart - Drukkerij van Hoeilaart, IMPRIMERIE EMILE DE BOECK, IMPRIMERIE PAUWELS, IMPRIMERIE PHILIPPE LOZET, IMPS - International Merchandising, Promotion des Services, Impuls, Impulse, IMSG Lapinski, IMSM, IMTECH BELGIUM HOLDING, Industrial Security Systems, Industrie Magazin/Agoria Magazine, Industrie, Technique & Management, Industry Consulting International - Induco, InduTec, Ine Marïen & Company, INEOS BELGIUM HOLDCO, Ineos Sales Belgium, Ineos Services Belgium, Inergy Automotive Systems Research, Ines Wouters - Legisquadra, ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, ING GLOBAL NETWORK, ING LEASE BELGIUM, Ingetra Proconsult International, INIPI, Initial Textiles, INITIATIEVEN VR PROF. VORMING VR DE ARBEIDERS V D VOEDINGSNIJVERHEID, INITIATIVES LOCALES POUR L'EMPLOI A SCHAERBEEK, Inlec, Inno, INNODEP, Innofloor ARTNERS POLICY ACTION, INSTITUT BELGE DE LA SOUDURE - BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK, Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES, INSTITUT DECROLY, Institut d'enseignement de promotion Sociale de la Communauté F HANDICAP MOTEUR, INSTITUT SAINT-ANDRE D'IXELLES, INSTITUT SAINT-BONIFACE-PARNASSE, INSTITUT SAINT-DOMINIQUE, INSTITUT SAINTE URSULE, INSTITUT SAINT-JOSEPH D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, INSTITUT SAINT-JULIEN - PARNASSE, INSTITUT SAINT-LOUIS, INSTITUT SUPERIEUR DU NURSING, INSTITUT SUPERIEUR POUR L'ETUDE DU LANGAGE PLASTIQUE, Instruxion, INSTUTITION RETRAITE PROF. COCA-COLA ENTR. BELGIUM-SITE EVERE, INSURANCE EUROPE, INTEC BRUSSEL, Integrale, INTEGRALE INSURANCE SERVICES, INTELL, INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY SERVICES, IntelOffices, INTENSUM BELGIUM, INTER - REGIES, Inter Belgium INTERNATIONAL CRISIS GROUP, International Duty Free Belgium, INTERNATIONAL EDUCATION HOLDING, International Finance Center CFE, INTERNATIONAL GROUP OF TRAVEL, INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY, INTERNATIONAL MANAGEMENT AND CONSULTING COMPANY, INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, INTERNATIONAL TEXTILE DISTRIBUTION, International Tool Service, Internet Security Systems, Interparking, Interpneu, INTERSPIRO INTERNATIONAL, INTERSTICES CHU SAINT-PIERRE, Intertrans, Intrasoft International, INTUITIVE SURGICAL, INTYS, Inver Invest, INVESTCO (BELGIUM), INVESTIM REALISA IRIS GREENCARE, Iris TL - Centre de référence transport & logistique, IRISTEAM, IRON MOUNTAIN BPM, IRSA - CENTRE DE SERVICES, IRUS ZWEIBRUCKEN, Isaac Castiau Jacques, Isabel, Isa-Media, ISC Intelligence in Science, Iscal Sugar - div Speciality Sugar, I-SEC BELGIUM, ISOHOME, Isolde transit interna Construction, J.M. VLIEGHE - TRADE AND SERVICES, J.N.C. International, JABU, Jacodis, JACQUES MEUWESE ET KRISS GULBIS, JACQUET BELGIUM, JADOUL, Jalema, JAMESERVICES, JAN STALLAERT, Janic Consultancy, Janson Baugniet, Janssens Communication, JAPAN P.I. TRAVEL, JARDIN auters - Aciers Speciaux, Jeano, Jean-Philippe Mornard, JEKA - SINT PAULUSJEUGDKAMPEN, JENNICK, JENNYFER-BELGIQUE, Jet Airways India, JETEXPRESS, JETTE CLEAN, JETTE VILLAGE, JEUNES DE LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, JEUNES SYNDICALISTES CSC, JEUNESSE INTERNAT. SERVICES, Johnson Controls, Joining Up, Jolly Hotels Belgio - NH du Grand Sablon, JOMOTOVA, JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING, Jones Lang LaSalle, JONES LANG LASALLE SERVICES, JOSEPH SWINNEN, JOSTAX, JOSTI, Jottard Philippe - Easy-eb, JOURDAN BRUSSELS HOTEL, ARKET, Kamenev Nadia, KAMICLAR, KANAAL, Kanaftchian Langroudi Hani, KANAM GRUND KIEVITPLEIN B, KANAM GRUND KIEVITPLEIN D-E-F, Kaneka Belgium, Kaneka Pharma Europe, KANTIENBERG, KANTOR QWENTES, KAOS Films, KAP STARS BELGIUM, KAPITOL, Kappeleveld, Kardex, Karim Export, KBC Bank (Helmet), KBC Bank (Jach), KBC Bank (Jette), KBC Bank (Karreveld), KBC Bank (Laeken), KBC Bank (Louise), KBC Bank (Ma Campagne), KBC Bank (Meudon), KBC Bank (Mooi Bos), KBC Bank (Neder-O-Hembeek), KBC Bank (Orban), KBC Bank (Oudergem Centrum), KBC Bank (Scheut), KBC Bank (Shuman), KBC GROUPE - KBC GROUP - KBC GRUPPE, KBC VASTGOEDPORTEFEUILLE BELGIE, KELLEN AGEP, KELLEN EUROPE, Kemat Belgium Polybutenes, Kenmar, KEOR TITRES-SERVICES, KESAR, KETCHUM, KEY EQUIPMENT FINANCE BELGIUM, Key Grip Systems, Key to Belgium - Stetco, Key Travel, KEYNEWS, VRIENDJES, KINDERDAGVERBLIJF SINT-KAREL, KINDER-EN JEUGDZORG UKKEL-STALLE, Kinepolis Mega, KING'S MEAT BELGIUM, KINGSPAN TAREC INDUSTRIAL INSULATION, Kinov - Nahman De Benveniste Marion, Kirkpatrick, Ki-Solutions, KIWI SUNWEAR BELGIQUE, KKS TITRES SERVICES, Klein Jean-Yves, WOONPROJECTEN, KOMPAS CAMPING, KOMPASS BELGIUM, KONE INTERNATIONAL, Konings Pierre, KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG, Konvert Interim Brussels, KOPERINO, KOPP, KORBEN, Korenbeek, Korn/Ferry Carre-Orban International, Korn/Ferry Interna TIE-INTEGRATIE, Kruysland, Kube Real Services - KubeKonsult, KUNST IN HUIS KUNST UITLEEN, KUNSTENFESTIVALDESARTS, KURT SALMON BELGIUM, Kuwait Petroleum (Belgium), KWAK, L & BEE, L' GERE INVESTMENTS, L.B. HOLDING, L.B.S., L.D.B.M., L.G.T.S., L.S.NET, L.S.TAX, L42, LA BALSAMINE, YER DES ORPHELINS, LA CITY, LA CLE, LA COMPAGNIE GOFFART INVEST, LA CROIX DE L'AIGLE, La Cuisine au Beurre, La Cuisine de Flore, LA CURE GOURMANDE BELGIQUE, La Dernière Heure / Les Sports, LA FAMILLE D'ACCUEIL ODILE HENRI, SERVICE LAIQUE DE PLACEMENT, LA FLEUR DU PAIN, LA FONDERIE, TION, LA MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE, LA MONDIALE, LA NORDEUROPEENNE IMMOBILIERE, LA PASSERELLE, LA RASANTE, LA ROSERAIE, LA RUE, La Seniorie d'Evere, LA SERRE - OUTIL, LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, LA TABLE DE MAMY, LA TOITURE L J toires Edmond Fromont, Laboratoires Pharmaceutiques Trenker, Laboratoires S.M.B., Laboratoires Sterop, Laboratoires Surveal, LABORATORIA FLANDRIA, L'ACCUEIL FAMILIAL, Lactalis Europe du Nord, Lactalis Nestlé Produits Frais, Lafata, LAGARDERE SERVICES BELGIUM, LAGARDERE SERVICES TRAVEL RET L'ARCHE BRUXELLES, Laretex, Larue Emmanuel - GOYA Conseils, L'ATELIER CONTEMPORAIN, L'ATELIER DES DROITS SOCIAUX, LATITUDE JEUNES, LAURINA, LAUSONSTE, Lavanya - Toucan Brasserie, Law Right - Louise Lawyers, LAZARD GROUP BRUXELLES, LAZARD GROUP PROPERTY I, LAZARD GROUP PROPER ERE, LE CHATEAU DE TINTAGEL, LE CHAUFFAGE ANTOINE DUFOUR, LE COMPTOIR BRUXELLOIS, LE CONDOR, Le Courrier De L'Escaut, LE CREUSET BENELUX, Le Fermoir, Le Foyer Bruxellois, LE FOYER ETTERBEEKOIS, Le Foyer Forestois, LE FOYER JETTOIS, LE FOYER KOEKELBERGEOIS - DE KOEKELBERGSE HAARD, LE SCENARIO, LE SILEX, Le Sprinkler Rationnel, Le Tour du Monde, Le Vif / L'Express, Leading & Coaching Academy, Lean2Life, LEASELEX, LEASINVEST FINANCE, Leasinvest Real Estate, LEBARE, Lebens Alain, LEBIEZ, L'ECAILLER DU PALAIS ROYAL, Lechler, L'Echo - Mediafin, Leclercq Michel, ted Brokers, Lemaitre, LEMAN, Lemi, LENA CONFECTION, L'ENTRE-TEMPS, LEOLYS, Lepage Consulting Group, L'EQUIPE, Lerian-NTI languages, Leriberg, Lerner Engineering, Leroy & Associés, LES AMIS D'ALADDIN, LES AMIS DE LA BASILIQUE NAT. DU SACRE-COEUR A KOEKELBERG - DE, LES AMIS DE L'INSTITUT RO LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE WUYDTS ET FILS L'ECLAIR, LES ENTREPRISES ELECTRIQUES CHARLES DEBEUR, LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, LES EXPLOITATIONS CROSLY, LES FEES DU LOGIS, Les Fleurs d'Aubépine, LES FOYERS COLLECTIFS, LES FOYERS REUNIS, Les frères Debekker, LES HABIT LES RESIDENCES DE L'EDEN, LES RESIDENCES DE L'ESPLANADE, LES RIEZES ET LES SARTS, LES RIVES DE VERVIERS, LES SCOUTS - FEDERATION DES SCOUTS BADEN - POWELL DE BELGIQUE, LES SENTIERS, LES TOF-SERVICES, LES TROIS POMMIERS, LES TROPIQUES, LES VILLAS DE GANSHOREN, LIDA CLEAN, Lidl Belgium GmbH & Co, LIDSTONE INVESTMENTS, LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATRICK, LIEGE DEVELOPPEMENT, Lielens & partners, LIENS DE QUARTIER PETITE ENFANCE, Lievens-Lanckman, Life Mate, LIFTINC, LIGHT FOR THE WORLD BELGIUM, LIGHTING GROUP PLI HOLDING, LIRE ET ECRIRE - BRUXELLES, LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, Lismar Services, Litteris, Little Indian, LIVING CONSULT, Lixus Invest, LMP Pool Parts (Le Matériel de Piscine), LOBET, LOBSTER FISH, LOCADIF, Locanet, L'OCEAN H.M., LOCUSONE, LODESTONE MANAGEMENT CONSULTANTS(BELGIUM), Logement Molenbeekois; Le, LOTHIAN DEVELOPMENTS IV, LOTINVEST DEVELOPMENT, LOTTO SPORTS ORGANISATION, Louis De Waele (Les Entreprises), LOUIS VUITTON BELGIUM, LOUIS VUITTON SERVICES EUROPE, Louvain School of Management, LOUVFERDIS, L'OUVROIR, LOXAM, LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS, LPW Corpora LUTGARDISSCHOLEN BRUSSEL, Lutte contre l'Exclusion Sociale à Molenbeek, LUX SERVICES, LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT BELGIUM, LYDIAN, Lynergies, LYNX U, LYRAMA, M & R Engineering, M Brussels Village Business Center, M Concept (Maisons Clothes), M D B REINSURANCE BROKERS, abinet, M. P.De Crem , M. Vandeput - Défense , M.A.L Electronics, M.B.T., M.C. INVEST, M.Delrivière Ets., M.Gosuin Emploi Economie, M.I.T. Consult, M.J IMMO CONCEPT, M.M.P.R., M.O.S.T., M.Q.P. - Queen's Chocolate, M.S. BELGIQUE, M.S.F. - A.Z.G. - A.O.G., M.S.P. DOCTEUR JACQUES LEY - PVT DOKTER MAGNOLIA, Magraf, MAID HOME SERVICES, MAILLE FRANCE, Mainsys Engineering, Maintenance & Multiservices De Meester, Mairesse Bernard, Maison Amoroso, MAISON BLAVIER, MAISON D'ACCEUIL SOCIO-SANITAIRE DE BXL - MEDISCH SOC. OPVANGCENTRUM, MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT, MAISON MEDICALE KATTEBROEK, MAISON MEDICALE SANTE PLURIELLE, MAISON POUR JEUNES FILLES, MAISON ROGER, MAISON SAINTE-MONIQUE - HUIZE SINT-MONIKA, MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT, MAISONS D'ENFANTS REINE MARIE-HENRIETTE, MAJA, MAJBEL, MAJELA, MAJESTIC HOTELS, Manufacture; La, Manufast, MANUROY, MANUS BXL, MARBEL, MARBRERIE FARRUGGIO, MARCELIS & GUILLEMYN NOTAIRES ASSOCIES, Marchal Griveaud Pascale, MAR-CONSTRUCT, Marges - Ecole Sup. de Commun. et de Gestion, MARIA GALLAND, MARIE CHRISTINE DISTRIBUTION, MARINA, Marius Corner tec (Mazoutechnic), Matias Consulting Group, MATIC-CENTER, Matis Benelux, MATKOPEN, Matray, Matray & Hallet, MATSA, MATTEL BELGIUM, Matthys, MAX HAVELAAR - BELGIE - MAX HAVELAAR - BELGIQUE, MAX SERVICE, MAXEDA DIY SUPPLY CHAIN, MAXICLEAN II, MAXICLEAN TITRES-SERVICES, MD SYNCHRO, MDG, MDW Architecture, MeadWestvaco Europe, MEBUMAR BELGIE, Mec Belgium, Mecs Europe / Africa, Med Concept Europe, Med Office, Meda Pharma, MEDECINE POUR LE PEUPLE - SCHAERBEEK, MEDECINE POUR LE TIERS MONDE, MEDIA +, MEDIA ACTIE KUREGEM STAD, MEDIA CONSUL AIRES ASSOCIES, MEET MEAT HOUSE, MeetingOne, MEGA CLEAN HOUSING, Megabyte, Mehats Sebastien, MEIR ET BEAUTE, Melisana, MELITRANS, Melongalia, MELPRO, MELTEX, Melvin, MEMISA-BELGIE, MEMNON ARCHIVING SERVICES, MENAGE ET COMPAGNIE, MENSURA ABSENTEISME, Mensura MESS DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, MESSIDOR, Mestdagh, METAFRANC, METAL YAPI, METALS CORP, Metarom Benelux, Metelout - Metelo Xavier, METRIX, Metro, METROPOLE - PROPERTIES, Metropole Hotel, METSA BOARD BENELUX, Meurice R & D, Mev M.De Block , Meyerlustenberger Lachenal, Michel Seifert Consultants, Michelin Belux, Michiels, MICK COLLINS CELTIC PUBS, MICRO CHANNEL HARDWARE, Micro Research, Microson, microStart, MIDELCO, Mig's World Wines, MIJ HUIS - EVERE, Mikolajczak & Associates, Milcamps, MILFORD, MILHOMEM, MILLENIUM 3, MILORD, Mimoun Multi Finances, MISSIONNAIRES, Locale d'Anderlecht, MISSION LOCALE DE MOLENBEEK, MISSION LOCALE DE SAINT GILLES POUR L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE, MISSION LOCALE DE SCHAERBEEK POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION, MISSION LOCALE D'IXELLES POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION, MISSION LOCALE Mme SCHEPMANS et collège, TIONAL, MOBAXIS, Mobilexpense, Mobispot, Mobistar, Mocquard Julie - Varonis, MODE DEVELOPPEMENT BELGIQUE, MODELWIJK, Modern Car Limousine Service, Modern Construct Brussels, Modulo Advertising & Promotion, MONEY INTERNA Mont-de Piété - Berg van Barmhartigheid, Montois Partners Architects, MONTOYER 34 FREEHOLD, MONTOYER 34 LEASEHOLD, Moonpeel Limited, MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, ACCOUNTANTS & BELASTINGSCONSULENTEN, MOVING PEOPLE, MPI - CBRS, Mpoy Wa Beya Patrice, MPT ASTRID, MR, MR B. Cerexhe et collège, Mr D.Reynders , Mr De Decker et collège, Mr Deleuze et collège, Mr E.Tomas et collège, Mr H.DOYEN et collège, Mr H.Gillard et collège, Mr JAMAR, UL undomedia - Media Groep, MUNTPUNT, Murapack, MUSA, MUSEE JUIF DE BELGIQUE - JOODS MUSEUM VAN BELGIE, MUSEUMFOOD, Musiad, MUSIC AND ROSES, Music Hall Foundation, MUSICMATIC, MUYLAERT & ZONEN, TIONAL D'ENTRAIDE, INSTITUTE DATA COLLECTION, Natra, NATURAL CAFFE, NautaDutilh, NAUTEA, NAVONA 300, NAYARIT PARTICIPATIONS, NCI, NCI Translation Center, NCR Belgium & Co, Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg, Alterna New Horizon, New Hotel Charlemagne, NEW IMMO-SCHUMAN, NEW LARGO, NEW LOOK BELGIUM, NEW MARKET BELGIUM, New Saint Aulaye, NEW SOBELWOOD, NEW STANDING HOMES, NEW VIC SERVICE, New Wave NIVCO, TNERS DISTRIBUTION, Noicha, NOIR D'IVOIRE, Nolf Raymond, Nordic, NORMAN BROADBENT, NORTHERN DIABOLO, NORTHSHORE PARTICIPATION, NOS ENERGIES, NOS ENFANTS, NOSTALGIE, nostex, NOTRE ABRI POUR LES AK PROD, Novus Europe, NOZON, NRJ Belgique, Nsalanga Mwamba - C2P-Procurement, N-Side, NTS BELGIUM, NUMBER ONE, Numeca International, NUXE BELGIUM, NWAVE DIGITAL, O Sérieux, O V S G, O.F.I., O.F.T. AANKOOP, OAKS EST OEUVRES SOCIALES DE LA MUTUALITE LIBERALE DU BRABANT Office Furniture Supplies, OFFICE LEOPOLD III, OFFICE PARK DE MONT-SAINT-GUIBERT D, OFFICE PARK DE MONT-SAINT-GUIBERTC, OG, Ogilvy Group Belgium, OGONE, OIKOCREDIT-BE, OKRA TREFPUNT 55+, Oktopus, oasting, Omnicom Media Group, Omnivat Consulting, OMYA, ONA ENTREPRISE, Oncall Europa Language Services, ONDERNEMING DAELMAN LOUIS, ONDERNEMING VAN WETTER, ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN - UM HOUT - CENTRE DE FORMA OPNS - Open Products - Networks & Software, Optil, OPTIMAL AXON TS, OPTIMAL SERVICES, OPTIMOBIL BRUSSELS, Optimol Tribotechnik, Optimor HRM Consultants, Optiwatt, Opus, ORANGE BUSINESS BELGIUM, Orange Clignotant, Orban Entreprises Générales Outsource Marketing & Communica OXFAM - SOLIDARITE, OZ FOOD, OZGUR TRANSPORT, OZTORUN, P&I Consulting - Performance & Implementation Consulting, P. Smet Cabinet, P.A.R.T.S. - PERFORMING ARTS RESEARCH AND TRAINING STUDIOS, P.A.S.S.A.J.E., TRA IE NIAS, PAPETERIES HUYSMANS ET CIE, PAPYRUS BELGIUM PAPIER, Papyrus Book Agency, PARC DE L'ALLIANCE, PARC DES LOUVRESSES I, PARC DES LOUVRESSES II, PARC LEOPOLD, PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS TION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PARTENA - GUICHET D'ENTREPRISES - PARTENA - ONDERNEMINGSLOKET, Partena Business Center, Partena Compass - Assurances sociales pour indépendants, Partena Professional, TION LERO PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK - FONDS DE PENSION DEUTSCHE BANK, PENSIOENFONDS DEXIA - FONDS DE PENSION DEXIA, PENSIOENFONDS INBEV-KADERLEDEN, PENSIOENFONDS VAN DE FEDERALE NON-PROFIT/SOCIAL-PROFITSECTOR, PERNOD RICARD BELGIUM, WILLY, PETITE ENFANCE REGINA PACIS, PETROLTECH, PETRUS, Peugeot Belgique Luxembourg, PEUGEOT DISTRIBUTION SERVICE - PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE, PEYMEY DIFFUSION, PF Consult, PFERD-RUGGEBERG, t & Beer E BERGE & ASSOCIES (BELGIQUE), PIERRE D'ANGLE, Pierre Degand, Pierre Fabre Benelux, PIERRE FABRE SANTE BENELUX, PIERRE MARCOLINI BELGIUM, Pierre Marcolini Group, PIERRE VAN DEN EYNDE, LORETTE ROUSSEAU, Plastoria, PLUMKA, Plus!, PME-CONSEILS, PMV - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, POELAERT INVEST, Poeran Ewald, POINT CULTURE, POINTS PLUS PUNTEN, POISSONNERIE NOORDZEE, POL WIM, Polar Circles, POLCA HOLDING, TEUR DE LA SAINTE FAMILLE A WATERMAEL, POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES ST - VINCENT - DE - PAUL, NOTRE - DAME, POWER INSTALLATION, PP Com, PPG Coatings, PPP SCHULEN EUPEN, PQ BELGIUM, Praetica, phic, ACTIVE DRIVING SCHOOL, Pro Domestica, Pro Unity, Pro Velo, Probam, PROBEL CAPITAL MANAGEMENT, Probel Trade - Quick (rue Neuve), Proboss, PROCIREP BELUX, PROCUREUR, PRODAMTEX, Prodecor Industrie, PRODEM, UM DON BOSCO, TI BETON, Promocado, PROMOKID'S, PROMOPART, Promosalons Belgique-Luxembourg, PROMOTEX INTERNATIONAL, PROMOTION DE LA FORMATION EN ALTERNANCE, Promotions des Classes Moyennes, Pronovem - Office PSYCHO - SOCIAAL CENTR TRISCH CENTRUM, Publicis, Publicité Néon, PUBLIGAZ - PUBLIGAS, PUBLIMAIL, Publi-Market, PUBLIPART, PUBLI-T, PUBSTONE, PUBSTONE GROUP, PUERI HOLDING, Pugh & Co International, Puig Belux, Puilaetco Dewaay Priva PULL & BEAR BELGIE - PULL & BEAR BELGIQUE, QUESTION - SANTE, QUIRAL BELGIQUE, R. van den Berg (Ets.), R.I.B. - Research in Brussels, R.I.P.I. - Représentation Internationale de Produits Industriels, R.K.L. Toitures, R.N.A., R.P.M. INVEST, RABAKO, RAC 1, RACB - Royal Automobile Club de Belgique, Randstad Household Ser RAPID-TORC, r'Art Gallery - Store & Gallery, RASEC BL, Rauwers Controle, RAVELINGEN, RAVEN CONSULTING, Ravensburger BUIV, RAY II, RAYFRAN, RAYURE, RAYVAX SOCIETE D'INVESTISSEMENTS, RBC Dexia Investor Services Belgium, RECYCLAR REFORM - RECHERCHE ET FORMATION SOCIO-CULTURELLES, REGENTINVEST, REGIE COMMUNALE AUTONOME DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, REGIONAAL INTEGRATIECENTRUM FOYER BRUSSEL, Regus Belgium, Reibel, Relaitron, REPLA COORDINATION ENFANCE, RESEAU DES SERVICES D'INSERTION ET D'INTEGRATION ,MISSIONS ACTIONS, Réservoir A Architectes, Résidence 200, RESIDENCE 3, RESIDENCE ARCADE, RESIDENCE ARCHAMBEAU, RESIDENCE A II, LOTHAIRE, Résidence Madou, RESIDENCE MELOPEE, Résidence Michèle, Résidence Neerveld, RESIDENCE NEW REYERS, RESIDENCE PARC DES PRINCES, Residentia Park, RESIDENTIE ALLURE, RESIDENTIE EXCLUSIV Rex Credit USSELS EU, RGCOM, RGF - R.G. Finances, RGIS Inventory & Retail Solutions Worldwide, RHEASTONE, RHI - Robert Half, RIA ENVIA FINANCIAL SERVICES BELGIUM, Ricoh Belgium, RIG EQUIPMENT MARITIME, RIGAS, Right Mana TERS PEOPLE SOLUTIONS - ROBER Robinetterie R.V.B. Kraanfabriek, Rocco Forte & Family (Brussels), Roche, Roche Diagnostics Belgium, ROCK THE CITY, Rodschinson, Roels R. & A., ROGER TAXIS, ROGIER GRILL, Rohm and Haas Europe Trading Aps, Roland Berger Stra bassy Hot ting Club Anderlecht, Royal Windsor Hotel Grand Place, ROYALE 120 NEW BUILDING, ROYALE UNION SAINT GILLOISE, ROYANER, ROYAWYN, ROYS, RSC Anderlechtois, RSM Business Benelux Prospection, RSM Interaudit, VERHOOGEN, Leclère & Consultants, S. OLIVER BELGIE, S.A.M.A.P., S.A.P.I.E.N.S. A., S.I.M.I.M., S.L.A.J.V., S.O.S. FAIM, S.O.S. HUNGER, S.R.P.A. VEEWEYDE - K.M.D.B. VEEWEYDE, S.T. Dupont, S²MEDIA, SA ISTA NV, SA ROYAL CENTER, SAGESSE, Saint-Gobain Benelux, Saint-Guidon, SAINT-LAMBERT PROMOTION, Saint-Omer Développement, Sales Consult, Sales Talents, SALVA - CARRO, SAMARKAND PROPERTIES, SAMENLEVEN - CONVIVENCE, SAMENLEVINGSOPBOUW BR SANY BELGIUM FINANCIAL CORPORA TON ET ASSOCIES - SARTON EN VENNOTEN, Satic, Sauvage Décor, Savviva Lifestyle Management, SAVVYTAS, SAYIN'S, SAYLAM, SBA, SCA Architectes Associés, Scabal, SCANIA BELGIUM, SCANIA FINANCE BELGIUM, SCHUMAN LEASEHOLD, SCK.CEN Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire, Scope Invest, SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES DE BELGIQUE, SCREEN SERVICES, SDT International, SEA INVEST, Seaderm International, Sealease, SEAMAR, Sebahat, Seca Benelux, SECO, Alert Ser AS SERVICES EUROPE, SECURITAS TRANSPORT AVIATION SERVICES, SECURITE AUTOMOBILE-SCHOUWINGS- CENTRUM VOOR AUTO'S, SEDENA FINANCIAL SERVICES, Seeck Nicole, Seed Factory, SEFF Creative Production, SERCO BELGIUM, SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE BRUXELLES, SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE MENTALE, SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SOC. AUX LOCATAIRES SOC. - DST VR MAATSCH., Service d'Accompa SERVICE SERVICE SOCIAL DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, SERVICE SOCIAL DE SOLIDARITE SOCIALISTE, SERVICE SOCIAL JUIF (AIDE AUX ISRAELITES, VICTIMES DE LA GUERRE), SERVICE VOYAGES, SERVICES DE SANTE MENT SGGSB - Saint-Gobain Glass Solutions Belgium, Y SERVICES BELGIUM, Shania, Shanks Brussels - Brabant, SHAREPART, Sharp Electronics Belgium, SHAWANDA, SHECCO, SHEHERAZADE DEVELOPPEMENT, SHELL BELGIUM PENSION FUND, Sheraton Brussels Hotel & Towers, Sheridan Activities, SIMCORP BENELUX, Simon Cohn Consulting, SIMONE PERELE BENELUX, Simonis 2.42, Simonis Entreprises, Simont Braun, SIMPLY HELPING, SINACO, SINCLAIR BAY, SINT LUTGARDISINSTITUUT, SINT-GILLES HAARD, SINT-GOEDELE BRUSSEL, Sipelberg, Siréas, TION, martPhoto - Extra Film, SMB Pharma, SMCP BELGIQUE, SMETS CONCEPT STORE BRUSSELS, SMIDA, SN AIRHOLDING, SNCB LOGISTICS, SNCB-NMBS, SNC-Lavalin, SNC-Lavalin Pharma, SNECMA SERVICES BRUSSELS, ACIDE CARBONIQUE PUR & PROD. V D MISSIONNARISSEN TION BETTERAVIERE-RT- BIETENPLANTERSVENN. TS PARTICIPATIE, Socachim, Socar Shipping Agency, SOCIAAL ENGAGEMENT, SOCIAAL NIVELLERINGSFONDS BELGACOM, SOCIAAL VERVOER BRUSSEL, SOCIAL DIENST V ays en Développement TIVE DE LOCATAIRES GERMINAL, SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE DE CREMATION, SOCIETE D'APPLICATION ET DE VALORISATION ENERGETIQUES, SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE TRAVAUX, Société de Courta VOIRIE PRIVEE DE MEUTER, Société des Centres Commerciaux de Belgique - SCCB, SOCIETE DES MISSIONNAIRES D'AFRIQUE EN EUROPE, SOCIETE D'ETUDES ET DE COORDINATION DU BATIMENT, SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE LA GALERIE LOUISE, SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE BR AN BORM, Société Intercommunale Pour La Diffusion de la Television - Brutélé, SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES, SOCIETE MEDICALE GK, Société Nationale du Terminal Methanier SOCIETE REGIONALE DU LOGEMENT POUR LE GRAND BR SODRIP SOEURS DE LA RETRAITE, SOFALP, Sofiex, Sofina, SOFINIM, SOFONA, Softkinetic, SOFTKINETIC INTERNATIONAL, SOFTWARE A.G. BELGIUM, SOGEI, SOGEREST, SOGESPA, SOGESTIMMO, Sogeti Belgium, SOGYFA, Sohr SOLNETTE, SOLSOC - FCD, SOLTECH, Soltis, SOLUDOC, Soluka, Solutia Europe, Solvakem Recycling - Solfin, SOLVAL PATRIMONIA, Solvay, Solvay Chemicals International, SOLVAY CHIMIE, Solvay cicc, SOLVAY EXECUTIVE EDUCATION, SOLVAY NAFTA DEVELOPMENT AND FINANCING, SOLVAY PHARMACEUTICALS, tware, SOPRA BELUX, Sopralex & Vosmarques, SORAYA, SOREBEL, SOS CLEAN SERVICE, SOS JEUNES - QUARTIER LIBRE, SOS VILLAGE D'ENFANTS BELGIQUE - SOS KINDERDORP BELGIE, SOS VILLAGES ENFANTS BELGIQUE POUR MONDE SOS KINDERDORP BELGIE WERELD, SOSTRANA, SOTIAUX SPF Mobilité et Transports - FOD Mobiliteit en Vervoer, SPI PARC SENY, SPIE BELGIUM, SPIELOTHEK BELGIE, Spike Communications, SPIRIFER, Spirit of Change, SPLASH, S-PLUS, SPORT FLASH, SPORTOPOLIS BILZEN, SPORTS PUBLICATIONS, Spullenhulp - Les Petits Riens, SPV ZWANKENDAMME, SPX Cooling USSELS GSO, AND SERVICES COMPANY, STARWOOD EAME SERVICES COMPANY, STATER BELGIUM, STATOIL ENERGY BELGIUM, STATUAIRES, STEDELIJKE ONTWIKKELINGSMAAT- SCHAPPIJ BRUGGE EN BRUSSELS GEWEST, STEENACKER EN CO, STEENSTAETE, Steenwerckx Print, STEEPCONSULT, STEFANINI, Assoc., STIB - Mr De Meeus , Stibbe, STICHTING FERN, Stiévenard Thierry, Stile di Vita, Stillemans J. (Ets.), STIMAC, Stocker Industrie, STONE INVEST, Stop Immo, Strabag Belgium, STRATEC, STRATEGIC MANAGEMENT ASSOCIATES, Stratego Finance, Stratemedic, STRIMA ENTREPRISE GENERALE Sumitomo Benelux, Summit Marketing Services, SumProject, Sumy, SUNNY TIMES, SUNWORKS BRUSSEL, SUPERGROUP BELGIUM, SUSA-BRUXELLES, SUSHI BELGIUM, SUSHI FACTORY, SUSHI SABLON, SUSHI UCCLE, SVEA LANDS, Swaplight, Swarovski Belgium, Swatch Group Belgium, SWISS HOTELS LEASING COMP vices Belgium, T.DIFFUSION, T.E.M. - Technilift, T.Francken , T.H.F., T.M.T. PARTNER, T.P.F. - ENGINEERING, T.P.F. ECONOLER, Tackoen Catherine, TADA, TADAL, TAG BELGIUM, Tag Tag City, Takeda Belgium, Takeda Christiaens, Takeeateasy.be, TALENCE, TALENT IN TUNE, Talentus, TALIATELLA BELGIQUE, TALIT TD Immo Invest, TDS Office Design, TEAM, TEAM CONSTRUCT, Team Power, TECHNA CONSULT, Technical & Data Consulting, Technical Maintenance Service, TECHNIQUE ET ASSURANCES, TECHNODEAL-GROUP, TECHNOPOLIS CONSULTING GROUP BELGIUM, TECHNO-PRO-CONSTRUCTION, Temco Services, Tempo Team, Tempora, Tempo-Team Group Belgium, Tempo-Team Professionnals, TEN PRINS, Tenneco Automotive Europe Coordination Center, TENNESSEE, TENNIS VLAANDEREN, Tensen et Huon, TEQUILA AGENCY, TER HOF, TERADATA BELGIUM, Terre Naturelle, TERVUREN SPECIAL tional, THE BANK OF NEW YORK MELLON PENSION FUND, The Belgian Economic Journal, The Berlitz Schools of Languages of Benelux, THE BOSTON CONSULTING GROUP, THE BRITISH COUNCIL, THE CONFERENCE BOARD, INC, The Core Concept/Amina Langedijk, The Crew Communication, The Egg Exploita ALL STREET JOURNAL EUROPE, THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX), Théatre de la Monnaie - De Munt, THEATRE DE POCHE, THEATRE LES TANNEURS, Théâtre National de la Communauté Française, THEATRE ROYAL DES GALERIES, THEATRE ROYAL DU PARC , THEATRE VARIA, Thelis, Theo Van Lierde, Therabel Pharma, -Impact, TIMTECH, TISHMAN SPEYER MARNIX I, TITANIUM, Titeux Patrick, Title Media, TITRES - SERVICES BRUXELLES-EST, TITRES-SERVICES HEDWIGE, TITRES-SERVICES LESZCZYNSKI, TM Consulting, TM TITRES-SERVICES, TMF ACCOUNTING SERVICES, TMF Belgium, TMS - Temco Management Ser oplexis - Patricia Mignone, Toprima, TORQUE B.V., Tösed - Turk Özel Sektor Denergi - Turkish Business Association - Brussels, Toshiba TEC Europe Retail Information Systems, TOT UW DIENST, Total Belgium, TOTAL FINANCE GLOBAL SERVICES, Total Petrochemicals & Refining, TOTAL TRADE BENELUX, USSELS, Toyota Motor Europe, TP VISION BELGIUM, TPF, TRAC, Trace !, TRACE BRUSSEL, TRACKSYS, Tractebel Engineering, Tradas, Trade & Training, Trading in Commodities, TRAFIROAD, TRAINING SOLUTIONS, TRAITEUR DUCHATEAU, TRAITEUR LORIERS, Traiteur Van Eeckhout-Vanedem, TRAITEUR V ransperfect T TRANSPORT & GARAGE BAS, TRANSPORT DESTRIJKER SCHMIT, TRANSPORT KARACA, TRANSPORT SERVICE DEMETS, TRANSPORT SHALOM, TRANSPORT VANDERVLIES, TRANSPORTS DANDOY, Transports Denis-Buxant, TRANSPORTS MICHOT, TRANSPORTS P. VAN SNICK & FILS, TRANSTEC, Transurb, TROOSTWIJK, rox Belgium, Truvo, TT EURO BELGIUM, TT OF COURSE, Tubelite, TUINEN VAN HERINNERING - LES JARDINS DE LA MEMOIRE, Tunisair - Société Tunisienne de l'Air, TURBEL, TV Brussel, Twice Entertainment, TWIZZ RADIO, TYROLIT, U.E.A.P.M.E., Ubema - Union Belge du Marché de l'Art, Ubidata, UBIK, Architects & Associates, UNDA, Groupe Boiron, UNE MAISON DE PLUS, UNI - FIX (BELGIUM), UNI FOOD, Unibra, Unica, UNICEF Belgique - België, Unifert Group, Unify Communications, UNIJOLLY - RESTAURATION DE QUALITE, UNILEVER BELGIUM - UNILEVER BELGIQUE - UNILEVER BELGIE, UNILEVER BELGIUM SERVICES, tional, United Business Institutes IIBM, United Import Belgium, United Networks, Unity Consulting, Univar Belgium, Universal, UNIVERSAL EXPORT CORPORATION, Universal Express Brucargo, UNIVERSAL PNEUS, Universal Press Agency, UNIVERSALIS PARK, UNIVERSITE DES FEMMES, UNIVERSITE SAINT Business, URSIUS, Userfull, USG HR Forces, USG Legal Professionnal, USINES JEAN WARNIMONT, USP CONSTRUCTION, USTEL, UTERQUE BELGIE - UTERQUE BELGIQUE, UYTTENDAELE, GERARD, KENNES ET ASSOCIES, V.D.D. RENOVATION, V.D.I.C., V.S.M., Vacances Web, VACATURE, VADEC INVEST, V artners, Van Cutsem Wittamer Marnef ADF, Van de Wege International, VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES, VAN DEN BERGH INVESTMENT, Van den Borne Michel, Van den Brulle François, VAN DEN EEDE, VAN DEN STEEN HENDRIK EN ZONEN, Van der wel group, van Deuren Lambert, VAN DIJK Duynen, artners, MEERSSCHE, VANDER HAEGHEN & CO, Vanderperren J., VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, VANLANCKER HOLDING, VANPARYS - CANDIHOLD, Vanparys-Candihold, VARIETY, VASTGOED RUIMTE NOORD, VAUDEVILLE, VDBL advocatenkantoor, VDC Company, VDS-FOOD BXL, VEILINGZAAL GALERIE MODERNE, Consultants, Marly GEMEENTEN, EN ANDERE DRUGPROBLEMEN, Verhulst Events & Partners, VERLING, VERLINVEST, Véronique Joseph & Associés, VERRON BELGIUM, VERSALIS INTERNATIONAL, Verstraete in mould labels, Vervenne & Van Belle, Vervloet, VERVODEV, VESALIUS COLLEGE, VESOFO - AFOSOC, VESPER, VFG - VERENIGING PERSONEN MET EEN HANDICAP VFS FINANCIAL SERVICES BELGIUM, VIA NOORD ZUID KEMPEN, Vigal, VIGEO BELGIUM, VIGO, VIGOTECAKATHERM, VIKI, Villa Eugénie, Villa Lorraine (Restaurant), VILLAGE CULTUREL - CULTUURDORP, Ville de Bruxelles, VILLE ET FORET, VILLEROY & BOCH BELGIUM, VILVO INVEST, Vimar, Vinci Factilities, VINCOTTE CERTIGO, Vinçotte International (Vilvoorde), Vinespa, Depreay VITRIMMO, Vivaqua, A-SOCIALISTISCHE VROUWEN VERENIGING, VIVIO, VIVO, VIVRE CHEZ SOI, ASBL DE SERVICES A DOMICILE DE WATERMAEL-BOITSFORT, VIZYON, Vizzion Europe, VIZZION PARTICIPATIONS, VK Engineering, VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS, VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING, VLAAMS CENTRUM VOOR VORMING EN VERVOLMAKING IN DE HORECASECTOR, VLAAMS OMROEPORKEST EN KAMERKOOR, VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS, VLAAMS THEATER INSTITUUT, VLAAMS WELZIJNSVERBOND, VLAAMSE ATLETIEKLIGA, VLAAMSE BASKETBALLIGA, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN, olcano Europe, VOLKSWAGEN D IETEREN FINANCE, VOLKSWAGEN FINANCE BELGIUM, Volkswagen Group Services, VOLT EUROPE (BELGIUM), Volvo Cars, VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT, VOORRANGSBELEID BRUSSEL, VOORUITZICHT EN VOORZORG, VOP, VORMING EN ACTIE, VORMINGSCENTR Raad eens wie ons allemaal leest ... Reviseur d'Entreprises, DI-GERLING SERVICES, , LSON, p Inte tional S es Ba HUIS ARBEID - MAISON DU HUIS AN HET NEDERLANDS BRUSSEL, HUIS VOOR GEZONDHEID, TROONS, SOCIAAL SECRE.- ASSISTANCE PTRONALE, SECRE. SOCIAL, HUME BROPHY CO - Agence de Mons, TICS, cière Bien Aimée, DE, ERE DU R G, a, loor Algemene a Communauté INSTITUT SUPE ium Security - L MEDICAL PRO LISA INVE e transit internati N HETRAIE NESSE UXELL EL, JSO, m Export, VR J Shuman), KBC Ban WS, KEYSER CENTER, ean-Yves, nterna TIE-INTEGR NE, YER DES ORPHELINS ERIE, LA FORESTIERE, SERVICE DE RESTTION, L OITURE L J toires de Biologie Médicale toires Edm AVEL RET L'ARC RD GROUP PROPER ERE OEKELBERGSE HAARD, LE el, L'Eléphant Bleu - Soman ted Bro MIS DE L'INSTITUT RO LES ENTREPRIS HABIT LES RESID EN, LIDA CLEAN, L DING, LIRE ET NTS(BELGIUM), LOTHIAN DEV W Corpora L'Usine - Het Bedrijf, LUTG NCE BROKERS, abin PVT DOKTER MAGNOLIA, M T, MAISON DE KEYSER, ESSEGHEM-JETTE, MAISO LS, Manu Marius Corner tec (Maz CES, MAXIPRESS, Mcs- Mobile Control Systems, MD SYNC EDIA CONSULANTS CY MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC - NOTAIRE Mensura MESS DE L berger Lachenal, Michel Seifert Co nances, Lo CALE motion, TEN, JAMAR, Mr Jumeau - Bruxelles& ZONEN, n Luxemburg, ave LES KS EST opus, KE SCHOLEN - es du Bâtiment, P.A.S.S.A.J.E., TILLEULS ofessional, FITSECTOR, EBERG, USSEAU, OLCA HOLDING, POLE POSITION INTERNA tica, EM, vem - Office riva PULL & BEAR BELGIE - PULL & e Belgique, es Belgium, laitron, Relief and Logistics, E A LUSIV Mana d Berger Strateg dit, TER, Saadaoui Sanaé - IT as BR Het nr 1 maandblad van de Brusselse kaderleden en beleidsmensen rémault, Mme SCHEPMANS MON MOVIN ULT TIONAAL HULPFONDS-FONDS NATIO NEUTRAAL SYNDICAA Alte NIVCO AK OEU oasting UM HOUT - Outsource Marketing TRAA b TION LEROY RFORMANCE IN PERNOD RIC t & Bee Plastoria S ph UM DON BOSCO, Belgium, PSYCH anel - Chamber Music for Europe, QUE Group Belgium, Randstad Household S RECYCLAR R II, Rex Cr ple Solutions, TERS PEOPLE SOL bas istian - Impromptus, VER ge, SAGESS SANY BELGIUM FINANCIAL CORPORA elgium, SCHUMAN LEASEHOLD M, ECO, duction, e d'Accompa CES DE SANTE MENT es, Shiseido Belgium, s, SELS, V ourta ERIE LOUISE, hanier SOCIETE REGIONALE DU LOGEMENT POUR L Sohr Soielegante, -MICHEL, SOLIERES CONSEIL, SOLNET MACEUTICALS, anking Softwar IAUX Speos Belgium, SPF Mobilit PX Cooling echnologies Belgium, AND NI, Ass ERALE CONSTR Suikerbakkerij Joris, Sumitomo Benel LEASING COMP vices Belgium, LIT T TION, T N SPECIALTY OPERA THAICO, tiona Egg Exploita ALL STREET JOURNAL EUROPE, PROTECTION, Securitas, Alert S SERAB, SERCO B BUDSDIENST VERZEKERINGEN, SERVICE P lgium, SGS Belgium, SGS STTUTORY SE SIL TOWER, SILVERSTONE, SIMCO TI ROD. V D MISSI té belge ays ES, VOIRIE PRIVEE DE MEU CIETE HOTELIERE DU SOC SODIM, SO ANS et collège, TIONAL, MONEY INTERNA Mont-de Piété OVING PEOPLE, MPI - CBR und TIONAL D'ENTRAIDE, TIONAAL INSTIT VERZAMELING - NATIONAL INSTITU Alterna New Game - Change New VCO, NOBEL, NOBLE PTNERS AK PROD, Novus Eur EUVRES SOCIALES DE LA MUTUALITE LIBERALE DU BRABANT O ting, Omnicom Me T - CENTRE DE FORMA OPNS - Open Products - Networks & Software, O ng & Communica OX A IE TION RO Pêle-Mêle, PENSIOENFONDS DEUTSCH RICARD BELGIUM, teau Belgique, W Beer E BERG oria, PLUM TEUR DE phic, ACTIVE DRI CO, TI YCHO - SOCIAAL CENTR TRISCH CEN QUESTION - SANTE, QUIRAL BEL d Ser ged Ser RAOUL BROTCORNE, RAPID-TORC AR REFORM - RE REPLA Belgique, COORDINAT II, LO x Credit USSELS EU SOLUTIONS - ROBER Robinette bassy Hot ting Cl VERHOOGEN, Lec ESSE, Saint-Gobain Ben ORA TON E OLD, SCK.CEN Centre d'Etude rt Services, , , AS S O BELGIUM, SER CE PLUS SERVICE, SERVICE SOC. SPF SANTE PUBLIQUE SECURITE CHAINE, SERVIC SERVICES BELGIUM, Shackleton Management (Sha-M), SHAKE HANDS, Shania, S MCORP BENELUX, SIMEON, SIMIN, Simmons & Simmons, Simon Cohn Consulting, S TION, ma SSIONNARISSEN TION BE ays en Développement Société Belge TIVE MEUTER, Société des C SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE BR SOCIETE IMMOBILIE SODRIP SOEURS CHARITE JESUS & MARIE PROVINCE BEL oxbone, VRC Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises, VRGT, VRONINKS & RICKER - GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, VRT - Vl. Radio- & Televisieomroep, VRT Radio 2 Oost-Vlaanderen, VRY HUYS - VRY ERVE, VSF-DZG - BELGIUM, VUB Elsene, VUB Jette, VVL/BBDO, VXL BIJOUX, VYGON, W.L.M.C., W.O. BELGIUM, anhamme, .S.U., AARBORGBEHEER, AASLAND SHOPPING CENTER, abco Europe, ABCO FINANCIAL SERVICES, adjo Mika, , ajctex, ascal, TOURISME, vens, , ANG LI, TIES, armred, ARSH, arwick Barsey Hôtel arimmo, , tia, TER-LEAU, terleau Group, WATERLOO RESTAURATION, WATERMAEL-BOITSFORT EN PLEIN AIR - WATERMAEL-BOSVOORDE IN OPENLUCHT, Waters, WATERSTONE'S BOOKSELLERS BELGIUM, WATRIMMO, WATSON & CRICK HILL, Wauters, WAVRE 1608, WAX - ZONE, WBM - World Bureau of Marketing, WDR GERMAN BROADCASTING CENTRE BRUSSELS, Wedenig Nicolas, Weekend Knack Magazine, WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN DE DENDER, WEISHAUPT, Wellington Optique, Wemsy, WEP, WERELDSOLIDARITEIT - SOLIDARITE MONDIALE, WERMENBOL ET PARTNERS, WERY, WESPARC - WESPARK, Westinser - West International Services, Wezel Nicolas, WHAT'S UP ON LINE, WHITE PARK, Whyte Corporate Affairs, Wibee, Wide-the Value Factory, Widnell Europe, WIELERBOND VLAANDEREN, WIELS CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN - CENTRE D'ART COMTEMPORAIN, WIFIXIT, WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM MEDIKUREGEM, WIJNEGEM ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ, WILD, WILENPROM, WILFRIED MARTENS CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES, Wilhelm & Co, WILLEBROEK LOGISTICS PLATFORM, Williams, WILLIAMS PRODUCTION, Will-Pharma, WILMARC INVEST, Wilo, WILST, Winckelmans Ariane - Crescengo, WINDEKIND, WINDNET CLEAN, WINDOW'S DAY, WINDSOR CONCEPT, WINLINE, Wise Management, WIT-GELE KRUIS VAN BRUSSEL - CROIX JAUNE ET BLANCHE DE BRUXELLES, WizYou, WNC, WOLF ZONDERVAN, WOLU SOCIAL, WOLU-SERVICES, WOLU-SPORT, WOLUWE CORNER PROPERTY, WOLUWE VIADUCT, WOLUWEMARKET, WOLUWE-PSYCHO-SOCIAL, WOLVENDAEL, Wonder & Wonder, Wondergarden, WOOD SIDE RESIDENCE, WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-JOZEF, World Natural Care (WNC), WORLD PARTNERS, WORLD STEEL ASSOCIATION, World Telecom Labs, World Trade Centre Winnipeg, WORLD WIDE FUND FOR NATURE - BELGIQUE - COMMUNAUTE FRANCOPHONE, WorldBridge Partners, WPS BELGIUM, WSI IB Booster (Internet Business Booster), WWF EUROPEAN POLICY PROGRAMME, WWF VLAANDEREN, www.archi-tect.be, XEPOS, XERIUS ONDERNEMINGSLOKET, XIX-INVEST, XL SERVICES, XPEDYS, X-perience Tice, XPERTHIS, XPERTHIS GROUP, Xstrata Nickel Marketing, XVL PROJECT, Xylos, Xylowatt, YAMAYU SANTATSU, Yangara Kiditsho Mireille, Yara Belgium, YDCO, YELLOW MODELS AGENCY, Yes Consulting Group, Yes Sir! Actions that Pay Off, YFAC, ma, -Impac t Ser opl BENELUX, USS EUR V TR Transurb, rox Belg UBIK, Architec ER BELGIUM SERVICES, tional, E SAINT-LOUIS - BR Busine V AG SECURITY SYSTEMS, an C artn DIJK MANAGEMENT CONSULANTS, RESIDENTIAL, Olmen POUCKE SANIT UYS PRINTING, Steenwinckel ANCOMPERNOLLE, MEERSSC DERNE, elghe Vélos (Auxiliaire Acoustique), EN ANDER G PERSONEN MET EEN HANDICAP Vi nespa, VIRGILIUS, VIROPHARMA, VIRSU, VISHA RESISTORS BELGIUM, Guido, AINVEST VITRIMMO, XPRESS LOGISTICS (BELGIUM), Group, A-SOCIALISTISCHE VROUWEN VERENIG G EN VERVOLMAKING IN DE HORECASECTOR, VLAAMS GEBRUIKERSOVERLEG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS GEMEENSCHAPSBELEID ANDERLECHT VLAAMS HUIS VOOR TEURKUNSTEN IN BRUSSEL, VLAAMS INST GEZONDHEIDSPROMOTIE ZIEKTEPREVENTIE, VLAAMS -NEDERLANDS HUIS DEBUREN, S NETWERK VERENIGINGEN WOORD VLAAMS OMROEPOR VOOR SOCIAAL WONEN, VLAAMSE TSCHAPPIJ VOOR WTERVOORZIENING, Vleesgroothandel Georges Goossens School, VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN, VO Group, VODAFONE BELGIUM, VOETBALFEDERA VOKA olca TR VRC Bed LGIUM, abco Europe, adjo Mika, ajctex, arwick Barsey Hôtel terleau Gro www.beci.be Meer info? Max Saey, Business Relations Advisor: msa@beci.be – 02 563 68 53 – 0471 06 28 89

Vrouwenquota’s in de RvB’s? Loubna Azghoud, die instaat voor het Vrouwelijke Ondernemerschap bij Impulse: “Voor de wet van 2011 zetelden 10% vrouwen in de RvB’s, in België. Vandaag zitten we boven 22%. Frankrijk en Noorwegen hebben een gelijkaardige evolutie doorgestaan. De drie landen hebben gemeen dat ze een wet over quota’s hebben ingevoerd. Dit bewijst het nut van een dergelijke wetgeving, al wisselt de situatie nog gevoelig naargelang van de sector. Genderpariteit zal in de beroepswereld niet door zelfregulatie ontstaan. Dat is utopisch. Volgens het ‘Global Gender Gap Report 2015’ van het World Economic Forum zou het nog 117 jaar duren als we de zaken hun natuurlijke gang laten gaan.” “Ik geloof dat het hoog tijd wordt om maatregelen te treffen die vrouwen toegang verschaffen tot alle verantwoordelijkheidsniveaus. Studies bewijzen dat gemengde teams meer innoveren, beter presteren en de competitiviteit boosten. De quota’s zijn dus een noodzakelijk kwaad om de mentaliteiten, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, te doen evolueren. Mannen krijgen op die manier de gelegenheid om ook buiten hun klassiek netwerk te rekruteren en een beroep te doen op de bekwaamheden en vaardigheden van de andere helft van de bevolking. Voor vrouwen betekent dit een kans om een deskundigheid te ontwikkelen, ‘role model’ te worden en de ambitie bij andere vrouwen aan te wakkeren.” Hnia Ben Salah, Business Development Manager bij Guberna, het Instituut van de Bestuurders: “Het voornaamste probleem heeft te maken met bekwaamheid. Gender mag niet het enige criterium worden om vrouwen in de RvB van een onderneming op te nemen. De wet over de quota’s impliceert begeleiding en sensibilisering, niet alleen door de ondernemingen zelf, maar ook via de gespecialiseerde instituten en organisaties.” “De wet is niet het enige middel om diversiteit te bevorderen. Deze diversiteit moet een culturele dimensie bekleden, waar de onderneming voor zorgt. De RvB kan het voorbeeld geven. De al dan niet beursgenoteerde ondernemingen die lid zijn van Guberna getuigen van openheid voor diversiteit, onder meer via initiatieven bij de selectie van bestuurders. Natuurlijk heerst er hier en daar wat weerstand, want de vlak van financiële rendabiliteit, bedrijfsresultaten en beurskoers. Volgens een studie van Crédit Suisse Research Institute, verbetert de genderdiversiteit op directieniveau het rendement van de ondernemingen. Een voorbeeld: tussen begin 2012 en juni 2014 registreerden ondernemingen met een beurswaarde van meer dan 10 miljard dollar en waar ten minste één vrouw in de RvB zetelde, een prestatieverbetering van 5%, ongeacht de sector. Als ook ondernemingen met een beurswaarde van minder dan economische wereld heeft tijd nodig. De troef van deze wet is dat ze een duidelijk kader bepaalt. Maar laten we opletten voor averechtse effecten: in sommige landen van Noord-Europa hebben bedrijven de beurs verlaten om de wet te omzeilen.” Marleen Boen, CEO van Coaching Square: “Deze wet is natuurlijk een stap vooruit in de richting van de diversiteit, maar ik vrees voor misstanden. Zo bijvoorbeeld dat vrouwen opzettelijk zouden worden gekozen wegens een gebrek aan persoonlijke bekwaamheden. Op die manier zouden mannen, ondanks de quota, de macht kunnen behouden. Dit valt duidelijk op in de farmaceutische sector. Daar zijn commercieel afgevaardigden bijna altijd vrouwen, terwijl de functies van sales manager naar mannen gaan.” “Aan de mannen die geen voorstander zijn van vrouwen in een RvB, stel ik voor dat ze hun eigen vrouwelijke kant even onder de loep nemen. En dat ze de eerder mannelijke trekjes bij vrouwen leren ontdekken. Vrouwen hebben ook aangeleerd hun emotionele, familiale, lichamelijke, sociale en relationele intelligentie te ontwikkelen. Kortom, een holistische aanpak die van belang is, want tenslotte werken we met mensen samen. Rationele vaardigheden volstaan niet om ondernemingen te doen groeien. Ik ben voorstander van quota’s, maar voor zover iedereen beseft dat mannen en vrouwen elkaar aanvullen.” +5% Tussen begin 2012 en juni 2014 registreerden ondernemingen met een beurswaarde van meer dan 10 miljard dollar en waar ten minste één vrouw in de RvB zetelde, een prestatieverbetering van 5%. 10 miljard dollar erbij werden gerekend, situeerde de jaarlijkse prestatiewinst zich rond 2,5%. Diversiteit vereist gemengdheid. In de natuur geldt die als een conditio sine qua non voor het evenwicht en de overleving van ecosystemen. Een flink deel van de mensheid heeft deze evidentie bijna 2000 jaar lang trachten te verdoezelen. Nochtans draagt diversiteit rechtstreeks bij tot de veerkracht van ondernemingen. Wel, beste Homo Sapiens, ga je nu eindelijk redelijk worden? ● BECI - Brussel metropool - oktober 2016 19

VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP Vertrouw me Hoe winnen vrouwen het vertrouwen van ondernemingen? En hoe verkrijgen merken het vertrouwen van vrouwen? D e IWEC – International Women’s Entrepreneurial Challenge – organiseert binnenkort een congres in Brussel. Laten we hier, in onze snel veranderende wereld, de rol van vrouwen in directiefuncties onderzoeken. Waarom genieten ze nu meer vertrouwen? Wat zijn de uitzichten? We bespreken ook even een sector die zulke beginselen al een tijd toepast. En wij bekijken ten slotte het standpunt van de vrouwelijke consument en wat haar aanzet voor een of ander merk te kiezen. Kloof De 16e editie van de ‘Edelman Trust Barometer’ toont hoe diep de kloof is geworden tussen een goed geïnformeerd publiek en de rest van de bevolking, wat betreft het vertrouwen in instellingen, regeringen, de media, NGO’s en ondernemingen. Het vertrouwen stijgt binnen de elites, maar de massa blijft sceptisch. Deze ongeziene kloof resulteert uit ongelijkheden in inkomsten en toekomstuitzichten. Het gebrek aan vertrouwen is ook het resultaat van het gedrag van politici die eerder angst zaaien dan oplossingen aanbieden. Ondanks het scepticisme wordt algemeen aanvaard dat vooral ondernemingen in staat zijn het verlies aan vertrouwen te overwinnen en tegelijk waarde te blijven creëren. De bevolking oordeelt dat de ondernemingen vaardiger zijn dan de overheid en de NGO’s bij het bijbenen van de snelle veranderingen. Bovendien reageert het publiek positief tegenover bedrijfsleiders die beweren dat ze winst willen combineren met een bijdrage aan de samenleving. Een dergelijke positionering versterkt de rol van de vrouwen, van wie vaak wordt aangenomen dat ze van meer eerbied getuigen in de omgang met mensen. Uit de enquête blijkt bovendien dat gezag en invloed niet langer een monopolie zijn van enkele opiniemakers. Deze beïnvloedingsrol ligt nu bij de massa’s, die de standpunten van de pers links laten liggen ten voordele van online gemeenschappen. De mensen gaan er vanuit dat hun vrienden, hun naasten en mensen die op hen lijken de meest geloofwaardige bron van informatie zijn. Een arbeidskracht op drie heeft geen vertrouwen meer in zijn werkgever. Anderzijds worden werknemers door hun collega’s vaak als geloofwaardige woordvoerders beschouwd. De ondernemingen zouden dus meer plaats moeten ruimen voor vrouwen in directiefuncties, als woordvoersters of medewerksters, want ze zijn schitterende ambassadrices. Nu vertrouwen en gezag aan flarden scheuren, gaan nieuwe uitzichten open voor leiderschap, maar dan wel met een andere aanpak, die het belang van actie, waarden, inzet en employee advocacy ten volle erkent. Richard Edelman, Voorzitter en CEO van Edelman, licht dit toe: “Het vertrouwen in instellingen en in hun actievrijheid resulteert niet meer automatisch van een hiërarchie of een titel. Vandaag moet je het vertrouwen winnen.” Wanneer we dan beseffen dat vrouwen in de raden van bestuur van nagenoeg alle Europese organisaties zwaar ondervertegenwoordigd zijn1 , dan moeten we toegeven dat zij een meer leidinggevende rol zouden moeten spelen, ongeacht hun plaats in de hiërarchie. Voorbeeldige directie Het IWEC congres bespreekt binnenkort de uitdagingen van het vrouwelijke ondernemerschap. Dit verwijst meteen naar het succes van familiebedrijven. In 2015 bevestigde een d’EY-studie2 Esther Busscher, General Manager Edelman dat “de grootste en meest duurzame familiebedrijven ter wereld meer plaats voorzien voor vrouwen en dit ook sneller doen dan andere bedrijven.” Uit de studie blijkt dat dergelijke familiebedrijven gemiddeld vijf directiefuncties aan vrouwen hebben toevertrouwd en aan vier vrouwen de mogelijkheid geven zich op directieverantwoordelijkheden voor te bereiden. 41% van deze ondernemingen beweren dat sinds drie jaar, de vrouwen in de familie meer belangstelling vertonen voor een baan 1 Realizing Europe’s Potential: Progress and Challenges, een Europese Women on Boards (EWoB) studie, in samenwerking met ISS. 2 Women in leadership. The family business advantage. Een EY verslag van een grootschalige studie van de grootste familiebedrijven ter wereld. 20 BECI - Brussel metropool - oktober 2016

TOPIC in het bedrijf. 70% (!) van deze familiebedrijven overweegt een vrouw als toekomstige CEO en 30% voorziet vrouwen in directiefuncties.3 Wat een verschil met de 5% vrouwelijke CEO’s in Fortune 1000 en met een andere studie (Governance and Success, 2015) die vaststelt dat vrouwen 5% van de nieuwe CEO’s vertegenwoordigen in de 2500 grootste beursgenoteerde ondernemingen in 2014!4 Gedragen de familiebedrijven zich dan als pioniers? Ze bevestigen in elk geval de hoofdrol van vrouwelijke directeurs in de rentabiliteit en de groei van de ondernemingen. Deze bedrijven maken volop gebruik van de ‘toverformule’ van vrouwelijke ‘role models’ in sleutelfuncties, met al wat dit inhoudt van langetermijnvisie en ontwikkeling van een beroepsomgeving waar vrouwen zich goed voelen.5 Dichter bij ons, geeft ongeveer een derde van de Belgische familiebedrijven die zich binnen een tijdspanne van 10 jaar op een overdracht voorbereiden, de voorkeur aan een vrouwelijke directeur-generaal. 10 jaar geleden was dit slechts 23%. Daar bestaan twee redenen voor, aldus onderzoekster Diane Arijs. Enerzijds hebben de vrouwelijke leden van de familie meer kansen om de directie van de onderneming over te nemen. Anderzijds beschouwen deze vrouwen het hoe langer hoe meer als haalbaar, omdat ze met een team kunnen samenwerken. De interviews en de enquête tonen aan dat leidinggevende vrouwen zich meer inzetten voor de emotionele samenhang van de familie en beter rekening houden met de interne relaties wanneer beslissingen moeten worden genomen. De betere informatie zorgt voor een hechte familie die meer steun verleent aan de doelstellingen van de onderneming, wat de motivatie voor verder succes nog doet toenemen. De integratie van vrouwen in het management is dus een bijzonder eenvoudige en doeltreffende manier om de duurzaamheid van de onderneming te verzekeren. En andere vrouwen die op hun beurt bedrijfsambities koesteren, worden aangespoord om blijk te geven van leiderschap en meer vertrouwen te hebben in hun bekwaamheden.6 Het vertrouwen van vrouwelijke consumenten Vertrouwen is van groot belang voor de verkoop van een product, voor de overtuigingskracht en voor de reputatie. Onze EARNED BRAND7 studie van 2016 analyseert de relatie tussen de consument en het merk in 18 categorieën. Hieruit blijkt dat de merken veel kansen verkwisten om de betrokkenheid van de consument te versterken. Spijtig, want deze betrokkenheid gaat gepaard met betere verkoopcijfers en bescherming tegen de concurrentie. Jonge mannelijke consumenten zijn sterker met merken verbonden dan oudere consumenten en vrouwen. Jongemannen van de Y Generation zijn het sterkst aan merken gehecht. Om het potentieel van een band met een merk maximaal te benutten, moeten de ‘betrokken’ consumen3 Staying power: how do family businesses create lasting success?, een EY studie, april 2015. 4 ‘Exclusive: This is the type of business most likely to promote women leaders’, Fortune, 18 juni 2015. Strategy& (vroeger Booz & Co.) Een studie van CEO’s - CEO (2015), Governance and Success. 5 Women in leadership. The family business advantage. Een EY verslag van een grootschalige studie van de grootste familiebedrijven ter wereld. 6 Leiderschap in familiebedrijven: een gender perspectief. Een doctorale studie van Diane Arijs, Hogeschool-Universiteit Brussel. 7 Earned Brand, een Edelman studie van 2016 die online 13.000 consumenten in 13 landen analyseert. BECI - Brussel metropool - oktober 2016 21 Esther Busscher ten doorgroeien naar ‘sterk gehecht’. Studies bewijzen dat ‘gehechte’ consumenten hun lievelingsmerk zullen ondersteunen door aankoop, trouw, aanbevelingen en verdediging. Deze sterke band biedt heel wat voordelen: 86% snelle aanvaarding van innovaties, 87% bereidheid om een premium prijs te betalen, 87% aanbevelingen van het merk door het uitsturen en delen van meningen, en 88% verdediging tegen kritiek. Merken kunnen hun relatie met vrouwelijke consumenten vooral versterken door zich meer in te zetten voor de merkgedragingen die in Edelman Brand Relationship Index minder goed scoren: gerechtvaardigde acties, een sterk verhaal en luistervaardigheid gekoppeld aan selectieve antwoorden. Het vervolg... Dit alles is slechts een voorsmaakje van de complexe processen waarmee vertrouwen kan worden verkregen in een omgeving waar het inzamelen van informatie en de beslissingsprocessen democratischer worden, onder andere op het vlak van leiderschap en van het beheer van een steeds actiever consument. Ik verheug me tijdens het IWEC congres talrijke onderneemsters van de ganse wereld te mogen ontmoeten. Ik hoop uit hun verhalen en uit de tijdens hun carrière vergaarde ervaring veel inspiratie te kunnen putten. ● Esther Busscher, Algemeen Manager van het PR-bureau Edelman, is een van de sprekers op IWEC (International Women’s Entrepreneurial Conference). De conferentie zal plaatsvinden op 7 en 8 november te Brussel, in samenwerking met BECI. Info: www.beci.be/iwec ; Amy Kessels, ake@beci.be.

VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP De Brusselse startsters Tijdens de afgelopen 10 jaar steeg het aantal vrouwelijke ondernemers in Brussel met 34%. En toch blijft het ondernemerschap van Belgische vrouwen het laagste van alle landen in de Europese Unie. Clichés zijn hardnekkig en de mentaliteit moet verder evolueren. Ook de inkomsten blijven verschillen: Belgische onderneemsters verdienen gemiddeld 20% minder dan hun mannelijke collega’s. S inds het begin van de 20e eeuw zijn de rechten van de vrouw in België – vooral wat het werk betreft – constant geëvolueerd, ondanks enkele stappen achteruit, nu en dan. Dit in zijn geheel eerder positief proces verloopt echter te traag en allerlei vormen van discriminatie blijven bestaan. Volgens de jongste nationale studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, bestond er in 2012 voor alle loontrekkenden een salarisverschil van gemiddeld 22% tussen man en vrouw. Als rekening wordt gehouden met de werkelijk gepresteerde werktijd, verschuift dit verschil echter naar 9%. In deze context werd de wet van 22 april 2012 uitgevaardigd, specifiek met de bedoeling het salarisverschil tussen mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten te bestrijden. Er heerst een vergelijkbare discrepantie in ondernemerschap. Volgens het RSVZ verdienden vrouwelijke zelfstandigen in 2014 20% minder dan de mannelijke collega’s. Naargelang van de sector wisselt dit verschil in ruime mate. Mannen komen zogezegd van Mars … In het verslag dat de OESO in 2012 uitbracht over de gelijkheid tussen man en vrouw, staat te lezen dat vrouwen veel minder gebruik maken van financieringsbronnen dan mannen voor het beheer van een onderneming. Anderzijds creëren vrouwen meestal bedrijfsstructuren van kleinere omvang. De uitleg lijkt eenvoudig, maar is misschien simplistisch. Indien er inderdaad verschillen bestaan tussen man en vrouw in de manier waarop ze een zaak beheren, dan kan dit – althans gedeeltelijk – te maken hebben met opvoeding, stelt Marleen Boen, al 10 jaar CEO van Coaching Square: “Heel vroeg krijgen de kinderen van de samenleving een vervormd en gestereotypeerd beeld van de twee 22 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Julien Ide ge slachten. U merkt het in de reclame, in de media en in het onderwijs: de man is sterk, moedig en strijdlustig. De vrouw is delicaat en fijngevoelig; ze staat in voor de opvoeding van de kinderen. Het is daarom niet te verwonderen dat vrouwen meestal minder ambitie aan de dag leggen dan mannen. Deze enge en kleinerende opvatting resulteert uit twee millenia patriarchaat en zou ik, ironisch, als volgt kunnen samenvatten: de vrouw schept het leven en de man schept de wereld. Brainwashing heet dat …” Loubna Azghoud beheert het Vrouwelijke Ondernemerschap bij Impulse. Volgens haar onderhouden meerdere factoren de ongelijkheden tussen genders. “Het op elkaar afstemmen van gezinsleven en beroepsleven: het klassieke gezinsmodel waarbij vrouwen instaan voor huishouding en gezin blijft sterk aanwezig, aldus een studie van Mc Kinsey in 2012. Naar verluidt zouden ze aan zulke taken 50% meer tijd besteden dan mannen. Het gebrek aan zichtbaarheid van onderneemsters: dit heeft natuurlijk te maken met een tekort aan ‘role models’ die vrouwen zouden overtuigen dat ze het wel degelijk aankunnen. Angst voor risico’s: vrouwen zouden voorzichtiger zijn dan mannen. Het gebrek aan zakelijke netwerken specifiek voor vrouwen: zonder netwerking is het heel moeilijk een project op gang te brengen. De moeilijke toegang tot financiering: naast een aantal vooroordelen waar een aantal bankiers nog steeds niet overheen geraken, blijft een tekort aan vorming in bedrijfsen financieel beheer een handicap, zeker bij de verdediging van een financieel plan voor het verkrijgen van krediet. Hoewel de meeste vrouwelijke zelfstandigen in Brussel over een diploma van het hoger onderwijs beschikken, richten ze zich minder naar financiële of management studies. De schaarste aan vrouwen in technische en wetenschappelijke studierichtingen: hierdoor ontstaat een ontoereikende © Thinskstock

TOPIC proportie van vrouwen in deze sectoren en anderzijds een oververtegenwoordiging in domeinen als gezondheidszorg en onderwijs.” In de Verenigde Staten wordt de helft van de ondernemingen door vrouwen opgericht. De vrouw schept het leven en de man schept de wereld. (ironisch) Marleen Boen, CEO van Coaching Square In Europa is dit slechts een derde. Aurélie Couvreur, oprichtster van Serendipities, een bureau dat communicatiestrategieën ontwerpt, beoordeelt deze situatie als volgt: “Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heerst een totaal andere opvatting van het ondernemerschap. Daar bestaan drie redenen voor. Ten eerste is in de Verenigde Staten de vrees voor een mislukking veel minder aanwezig dan hier. Een faillissement is geen schande. Ten tweede denk ik dat het onbestaan van sociale vangnetten zoals werkloosheidsuitkeringen weinig keuze laten aan Amerikanen die zich beroepsmatig willen bewijzen. En ten derde bestaat er een typisch Amerikaanse ondernemerscultuur. Kinderen krijgen bijvoorbeeld vanaf de kleuterschool van ondernemersprojecten te horen.” … en vrouwen vertrekken binnenkort naar Venus Gelukkig bestrijden organisaties zulke vormen van ongelijkheid aan de hand van specifieke plannen en programma’s op gewestelijk, nationaal en Europees niveau. Zo bijvoorbeeld het actieplan ‘Ondernemerschap 2020’ waarmee de Europese Commissie de Lidstaten aanzet nationale strategieën ter bevordering van het vrouwelijke ondernemerschap te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen. In Brussel creëerde Impulse in 2014 het platform Women in Business, met Loubna Azghoud als coördinatrice: “De taak van Women in Business bestaat erin de oprichting van ondernemingen door Brusselse vrouwen te vergemakkelijken. Wij werken samen met meerdere partners die in deze domeinen de nodige deskundigheid kunnen aanbieden en die actief bijdragen tot sensibilisering, begeleiding, vorming en netwerking.” Volgens Marleen Boen moeten de mentaliteiten nog veel evolueren. Ten eerste, in het privéleven. “De verdeling van de huishoudelijke en gezinstaken is in een eeuw tijd sterk verbeterd, maar in vele gezinnen blijft die nog onevenwichtig. Dit belet een flink aantal vrouwen zich in ondernemerschapsprojecten te lanceren. Wanneer een vrouw echter steun van haar echtgenoot krijgt, beschikt ze vandaag over alle kansen om als onderneemster succes te oogsten.” Ten tweede, in de manier waarop de buitenwereld dit beoordeelt. “Het opdringen van schuldgevoelens houdt stand. Er werd mij al gevraagd of mijn activiteit niet nadelig was voor het welzijn van mijn kinderen … Stelt iemand ooit een dergelijke vraag aan mannen?” Ten derde, wat betreft de professionele contacten. “Netwerking blijft onvoldoende toegankelijk voor vrouwen. Ik heb vastgesteld dat bepaalde Brusselse zakenkringen opzettelijk zeer mannelijk blijven. Een paar jaar geleden werd mij vriendelijk aanbevolen mij door een man te laten vergezellen om toegang te krijgen tot één van deze groepen. En ten slotte in de opvattingen van de vrouwen zelf. “Ze zijn nog steeds sterk geneigd om zichzelf als minderwaardig te beschouwen. Ze moeten hun zelfvertrouwen ontwikkelen, van durf getuigen en hun eigen potentieel correct inschatten. Ze moeten bovendien solidair zijn. Waarom zouden ze elkaar niet ondersteunen tijdens netwerkingsvergaderingen? En ze moeten zich realiseren dat de maatschappij een aantal beperkingen oplegt. Daarom kiezen ze minder vaak voor economische studierichtingen. En vandaar ook mijn aanbeveling om deze achterstand in te halen met een correcte vorming in beheer, marketing en verkoop.” In het collectief onbewuste is een ondernemer een man die een kostuum draagt. Aurélie Couvreur, oprichtster van Serendipities Volgens Aurélie Couvreur zijn de media de grote medeplichtigen. “Vrouwen komen weinig aan bod in de meeste bedrijfsgebonden onderwerpen die de pers aankaart. Dit strookt niet met de werkelijkheid. In het collectief onbewuste is een ondernemer een man die een kostuum draagt. Misschien zouden de media zich hierover even moeten bezinnen en desnoods een soort quotastelsel invoeren en in de deontologie integreren. Ik geloof echt dat voor verenigingen van beroepsjournalisten, de tijd rijp is om zich over dit vraagstuk te buigen.” De strijd voor de vrouwenrechten is nog niet gewonnen. De ganse samenleving moeten de vooroordelen wegwerken en de opvallende werkelijkheid voor ogen nemen. Dit moet op alle overheidsniveaus gebeuren, in alle sectoren en in alle strekkingen. Dames en heren, wij zijn aan de beurt. ● BECI - Brussel metropool - oktober 2016 23 © R.T. © R.T.

VROUWEN EN ONDERNEMERSCHAP Mijn job is mijn keuze! Gender heeft niets te maken met beroep. Dit zou een gevolg moeten zijn van de gelijkheid tussen man en vrouw. In de praktijk blijven echter heel wat beroepen gendergebonden. Zo zouden bouw logistiek iets voor mannen zijn. Opvoeding en gezondheidszorg eerder iets voor vrouwen. Voorbeelden genoeg. Maar waarom zou een vrouw geen metser of buschauffeur mogen zijn? Waarom geen mannelijke ‘vroedvrouw’ of een man in de kleuterklas? Is het lichamelijke werk verplicht voor mannen en al wat te maken heeft met gevoeligheid voor vrouwen weggelegd? Om zulke stereotypes te verbreken, lanceerde BECI de campagne ‘Mijn job is mijn keuze’, die wil aantonen dat een beroep niet gendergebonden hoeft te zijn. Adrien Dewez B russel en ook gans België zitten in een paradoxale situatie: hoge werkloosheidscijfers in bepaalde regio’s en tegelijk een tekort aan werkkrachten in heel wat beroepen. “Sommige van deze knelpuntberoepen hebben een zeer mannelijk of zeer vrouwelijk tintje”, stelt Pascale Capitaine, die bij BECI voor dit project instaat. “IT en informatica zijn bijvoorbeeld heel mannelijk. De taak van verpleegster of kleuterleidster komt anderzijds heel vrouwelijk over. Merkwaardig genoeg wordt in deze drie sectoren ijverig naar werkkrachten gezocht.” Indien iemand een beroep wil beoefenen dat op het eerste gezicht aan het andere geslacht voorbehouden lijkt, kan de omgeving (of zelfs de persoon zelf) het proces afremmen. “Precies daarom hebben we deze campagne van start laten gaan. Wij willen de jongeren in de Franstalige en Nederlandstalige scholen van Brussel sensibiliseren, zodat ze niet terugschrikken voor het beroep waarvan ze dromen. Wij hebben ambassadeurs gevonden die een beroep beoefenen dat zogezegd aan het andere geslacht voorbehouden is. Deze mensen komen over hun ervaring en keuzes getuigen.” Ik rij graag Chaimae is bijvoorbeeld buschauffeur bij de MIVB. “Als jong meisje wou ik absoluut mijn rijbewijs halen en zo snel mogelijk met een wagen rijden. Mijn vader werkte 40 jaar lang aan de MIVB. Omdat er daar een zekere werkzekerheid bestaat, besliste ik de examens af te leggen en buschauffeur te worden.” Haar familie heeft daar nooit 24 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 een probleem mee gehad. “Mijn familieleden waren zelfs trots dat ik dat beroep had durven kiezen.” Een gelijkaardige keuze zette Cristy er in het begin van de jaren 90 aan ook bij de MIVB te gaan aankloppen. Ze was toen 21. Een buurman had haar overtuigd buschauffeur te worden. “Mijn vader was in het begin nogal angstig, onder Chaimae andere omdat ik ook ‘s nachts in Brussel moest rijden. Ik heb ook een aantal reacties opgevangen à la ‘Amai, gij wordt buschauffeur!’. Nochtans is dit niet echt een mannenberoep. De werkuren liggen soms wat moeilijk, dat is waar, maar dat betekent nog niet dat het een typisch mannenjob is. Er zijn trouwens minder agressies tegen vrouwelijke chauffeurs. De mensen tonen zich minder agressief.” “Dag meneer” Aurélie is technicus voor evenementen en optredens. Soms houdt dit beroep heel wat lichamelijke inspanningen © R.T. © Thinskstock

TOPIC Cristy langer hoe minder het geval!” De ongewone beroepskeuzes van onze ambassadrices wekken meestal enthousiasme. “Veertigers en oudere mannen bewonderen vaak mijn keuze”, merkt Aurélie. Van klanten krijgt Cristy opmerkingen te horen als ‘tof’ of ‘proficiat!’. En sommige voegen eraan toe dat zij soepeler met een bus rijdt dan haar mannelijke collega’s. Het kan ook grappig worden: “Sommige MIVB klanten zeggen in. “Dus geen aanrader als je niet wat aanleg voor sport hebt. Maar een echt probleem is dit ook weer niet. In sommige gevallen vraag ik dat iemand een handje toesteekt. Of ik denk even na en ik vind een oplossing”, vertelt de toneelmeester. “Toen ik voor dit beroep koos, was mijn moeder verontrust, maar alle vrienden en vriendinnen waren enthousiast. Er wordt beweerd dat er weinig vrouwen dit beroep uitoefenen. Dit is hoe machinaal ‘Dag meneer’ en verschieten dan wanneer het antwoord van een vrouw komt”, zegt Chaimae. Doe wat je graag doet Ontplooiing, dat is het voornaamste. Als je acht of negen uur per dag aan een beroep besteedt, is het best dat je dit graag doet. Het mag geen karwei zijn. “Ik voel me vandaag echt goed in mijn beroep”, weet Chaimae. “Ik rij graag, ik hou van de straten van Brussel en van het contact met de klanten. Ik wens bij de MIVB carrière te maken!” Zoals haar vader. Aurélie beaamt dit: “Ik heb er echt geen spijt van. Natuurlijk zijn sommige dagen wat moeilijker, maar ik hou van mijn werk, van verplaatsingen en van de ontmoeting met steeds nieuwe personen.” De campagne ‘Mijn job is mijn keuze’ is begin september van stapel gelopen. “Wij hopen ten minste een honderdtal leerlingen in Brussel te sensibiliseren. Ingeval van succes kunnen we de campagne in de toekomst opnieuw voeren. Wij zijn trouwens op zoek naar ambassadeurs die bereid zijn te getuigen. Onze boodschap aan de jongeren is heel eenvoudig: als je aan een beroep denkt maar de familie of de vriendenkring raden het je af, doe het toch, negeer de vooroordelen en ga voor wat je graag doet”, besluit Pascale Capitaine. Schooldirecteurs of -directrices, ouders, ambassadeurs, laat van u horen. Het verhaal van een mooie levensloop klinkt altijd sterker dan vooroordelen. ● © R.T.

Moeten we echt allemaal hetzelfde denken? DIVERSITEIT IN DE ONDERNEMING Een jaar na de verschijning van zijn Witboek over Diversiteit maakt BECI een stand van zaken op met drie ondernemingen die zich resoluut en actief voor dit vraagstuk inzetten. Welke uitdagingen gaan met diversiteit in bedrijfsverband gepaard? Wat is de concrete beleving op de werkvloer? Wat valt hieruit te leren? Vincent Delannoy I s een plan onontbeerlijk om diversiteit binnen een onderneming afdoend te beheren? “Zeker en vast!”, stelt Marta Pogorzelska, Inclusion & Diversity Lead Accenture BeLux. “Een dergelijk plan zorgt voor een beter inzicht in het diversiteitsbeleid en een betere aanpassing van de prioriteiten aan de strategie en doelstellingen van de onderneming. De diversiteit van de werkkrachten werkt innovatie in de hand, maar volstaat niet. Diversiteit moet ook steun krijgen van een bedrijfscultuur gericht op integratie. Een cultuur die respect vertoont voor de verscheidenheid aan opvattingen en benaderingen. En die deze bovendien valoriseert. Het diversiteitsplan is van groot belang om dit vraagstuk op een gestructureerde manier aan te pakken. Het dient om de vooruitgang en de doeltreffendheid van de initiatieven te meten en om de programma’s en de beleidsmaatregelen te evalueren.” Claire Godding, Head of Diversity & Inclusion, BNP Paribas Fortis, beaamt deze standpunten: “Efficiëntie en vooruitgang in diversiteit en integratie kunnen niet zonder een plan. En om te beginnen moeten we weten wat uit de cijfers blijkt en wat de werknemers zeggen. De doelstellingen dienen duidelijk te worden begrepen: waarom een dergelijk plan? Wat wordt precies nagestreefd? Als we dit niet doen, riskeren we ontoereikende en vooral kortstondige maatregelen te nemen.” Leila Opdebeeck staat in voor diversiteit en MVO bij Daoust. Zij oordeelt dat dit vraagstuk alomtegenwoordig is in rekrutering en tewerkstelling. “De wetgeving besteedt veel aandacht aan de strijd tegen discriminatie”, zegt ze. “En toch blijft al dan niet opzettelijke discriminatie in rekrutering bestaan. Daoust beschouwt de invoering van een diversiteitsplan al jaren als vanzelfsprekend om dit verschijnsel te bestrijden. Het wegwerken van discriminatie is een 26 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 dagelijkse uitdaging. Het vereist talrijke initiatieven en veel communicatie in de richting van alle spelers.” Wat is echt doeltreffend? We hebben de drie dames gevraagd welke initiatieven op het gebied van diversiteit de meest productieve zijn. Claire Golding: “Initiatieven met maatregelen ervoor en erna, met cijfermatige doelstellingen en een ruime communicatie errond, die zijn meestal doortastend. Een proactief beheer van diversiteit beïnvloedt positief de prestaties van de onderneming, haar imago en haar aantrekkelijkheid. Leila Opdebeeck (Daoust) De volledige steun van het management geldt wel als een vereiste. Als de leiding er niet echt in gelooft, zullen de inspanningen vroeg of later verwateren en riskeert het plan in te storten. Weet u, heel wat maatregelen die in een onderneming succesvol bleken, kunnen door andere bedrijven worden overgenomen. Precies daarom hebben we met een twintigtal grote ondernemingen een Belgisch netwerk van Diversity Managers op touw gezet. We komen er samen om © R.T. © Thinskstock

Ook Marilyn werkte als uitzendkracht. Bij Daoust ben jij de ster! Ontdek jouw droomjob op daoust.be Welcome to the Family! V.U.: G. Daoust - Daoust n.v. - Louizapoortgalerij 203/5, 1050 Brussel - 02/513.14.14 - info@daoust.be. Erkenningsnummer: Brussel: 00391, Vlaanderen: VG.163.BUOP, Wallonië: W.INT/SO/RS/RE.22.

FOCUS onze respectievelijke ervaringen te delen.” “In 2005 was Daoust één van de eerste ondernemingen die het Brusselse Charter voor Diversiteit ondertekenden. Het werd ook het eerste HR bedrijf dat het diversiteitslabel van het Vlaamse Gewest ontving”, De diversiteit van de werkkrachten werkt innovatie in de hand, maar volstaat niet. Diversiteit moet ook steun krijgen van een bedrijfscultuur gericht op integratie. Marta Pogorzelka (Accenture BeLux) vertelt Leila Opdebeeck. “Sinds 2012 hebben wij met het Brusselse Gewest een actieplan voor diversiteit lopen. We hebben intern een vijfkoppig comité samengesteld dat zich buigt over thema’s als de leeftijdspiramide van het personeel, de genderverdeling vergeleken met de functieniveaus, het beheer van eventuele discriminerende aanvragen enz. In Wallonië bestaat er helaas tot nu toe geen labelstelsel. Dit neemt niet weg dat Daoust zijn diversiteitsbeleid op nationaal niveau voert.” Marta Pogorzelska vindt dat “diversiteit ook afhangt van de organisatiestrategieën en -doelstellingen. Die kunnen van bedrijf tot bedrijf enorm wisselen. De bezorgdheden van de werknemers zelf spelen eveneens een rol.” Ze wijst bijvoorbeeld op de verschillen in diversiteitsstrategieën tussen een onderneming met een belangrijk aandeel oudere werknemers, en een andere waarvan een belangrijk deel van de dienstverlening naar het buitenland gedelokaliseerd zou zijn. “In het eerste geval gaat de voorrang naar een samenwerking tussen generaties. In het tweede verwacht men de klemtoon vooral op de interculturele diversiteit en de samenwerking binnen ‘virtual teams’.” Diversiteit echt prioritair? Ondernemingen moeten aan talloze taken het hoofd bieden. Waarom zou diversiteit als een prioriteit moeten worden beschouwd? “Omdat een proactief beheer van diversiteit de prestaties van de onderneming, haar imago en haar aantrekkelijkheid positief beïnvloedt”, luidt het antwoord van Leila Opdebeeck. “Het doel dat Daoust met zijn diversiteitsstrategie nastreeft, is, in de mate van het mogelijke, de integratie van deze dimensie in al zijn beslissingen. Heel wat kandidaten die bij ons solliciteren, waarderen onze openheid. Ons intern personeel is een toonbeeld van de verrijkende diversiteit van de huidige samenleving. Een hele geruststelling voor heel wat kandidaten.” 28 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Marta Pogorzelska zegt niets anders: “De combinatie van diversiteit bij de werkkrachten en van een integratiecultuur opent echte zakelijke uitzichten. Met de globalisering veranderen ook onze onderneming en onze klanten. Een divers personeel biedt even diverse invalshoeken, ervaringen en vaardigheden. Allemaal troeven, die een integratiecultuur valoriseert. Wanneer een onderneming de diversiteit in de samenleving en bij de klanten weerspiegelt, bestaat er meer voeling voor elkaar.” “Sinds een jaar of twee ontstaat er een vernieuwde belangstelling voor diversiteit. Dit heeft te maken met het belang dat ondernemingen aan innovatie hechten”, verklaart Claire Godding. “Alle technieken voor een betere creativiteit, de ‘hackathons’ bijvoorbeeld, leveren sterkere resultaten wanneer zeer diverse personen hiervan gebruik maken: mannen en vrouwen, Nederlandstaligen en Franstaligen, mensen van allerlei hiërarchische niveaus, werknemers en klanten … Meer dan ooit moeten ondernemingen innoveren om te overleven, maar tegelijk moeten ze zich continu afstemmen op de werkelijkheid van hun clientèle, in al haar verscheidenheid.” Discriminatie en leeftijd De tewerkstelling van senioren is in België een van de laagste in Europa. Dit is te wijten aan de ingeburgerde cultuur van vroegtijdig brugpensioen. Vraag is dus wie feitelijk discrimineert. “Het huidige salarisstelsel in België kan sommige bedrijven ertoe aanzetten te discrimineren in functie van de leeftijd”, beweert Claire Godding. “Onder druk van de wetgeving en de demografie zullen ondernemingen met gevoelig langere carrières moeten leren leven. Er zal veel vooruitgang zijn geboekt wanneer een leeftijd tussen 45 en 50 jaar niet meer de laatste fase van een carrière zal inhuldigen maar opnieuw mogelijkheden zal aanbieden in domeinen als vorming, heroriëntatie, promotie enz. Ik vrees echter dat de meeste ondernemingen slechts in de duurzaamheid van carrières en de samenwerking tussen generaties zullen investeren wanneer er geen alternatief meer zal overblijven.” Leila Opdebeeck beschouwt de tewerkstelling van senioren als een maatschappelijke uitdaging. “In tewerkstelling geldt leeftijd als de sterkste discriminerende factor – ook bij jongeren. De afdeling Jobcoaching van Daoust lanceerde in 2012, samen met Actiris, het project 45+werk. Het gaat om een begeleiding van werkzoekende 45-plussers die minstens twee jaar werkloos zijn. Gemiddeld 66% van de gevallen kreeg een nieuwe kans in het beroepsleven. Een tweede editie van het project werd nu aanvaard, met een duur van vier jaar. Het richt zich tot 50-plussers die op zoek zijn naar een baan of een heroriëntering.” Genderdiscriminatie Gender is een andere (slechte) reden om te discrimineren. Wat denken onze respondenten hiervan? Is de arbeidsmarkt werkelijk strenger ten aanzien van vrouwen? “Het teleurstellend aantal vrouwen in directiefuncties vormt een van de grootste uitdagingen op onze arbeidsmarkt”, © R.T.

FOCUS stelt Claire Godding. “In België werd het beroepsleven door mannen en voor mannen opgevat. Daar komt verandering in, maar wel heel traag. Naar verluidt maken vrouwen een persoonlijke keuze wanneer zij afzien van doorgroeimogelijkheden in hun carrière. Oké, maar in welke context? Als ik aan de top van de onderneming niemand zie die op mij lijkt, die dezelfde waarden deelt of die ook rekening houdt met haar privéleven, dan riskeer ik echt een promotie te weigeren. Nochtans hangen de prestaties van de onderneming ook af van de aanwezigheid van beide geslachten in leidinggevende functies. De voordelen? Een beter beheer van de risico’s, meer inzicht in de behoeften van de klanten, een meer participatieve vorm van leadership …” Waarom er in sommige sectoren meer vrouwen werkzaam zijn? “De ‘role models’ beïnvloeden het proces. Welk imago verspreidt de onderneming? Welke waarden? De financiële sector is een mooi voorbeeld: ondanks belangrijke verschuivingen behoudt hij een mannelijk imago. Nochtans vertegenwoordigen vrouwen in de meeste Europese banken de helft van het personeel.” Discriminatie en afkomst De buitenlandse afkomst wordt soms als commercieel argument gebruikt (ook in de reclame), maar strookt dit met de werkelijkheid? In welke mate speelt discriminatie volgens afkomst een rol in het rekruteringproces? “Daoust verwoordt dit liever als gelijkheid van kansen voor iedereen”, aldus Leila Opdebeeck. “Tewerkstelling betekent het toekennen van een centrale rol aan vaardigheden in het rekruteringproces. Andere criteria zoals etnische afkomst, gender, godsdienst, handicap, leeftijd e.a. mogen hier niet doorwegen. Dit is ook ons uitgangspunt.” “Daar ben ik het echt niet mee eens”, reageert Claire Godding. “Alle cijfers bewijzen vandaag dat een buitenlandse afkomst nog op grote schaal discriminatie voedt. Zolang u niet regelmatig en systematisch het rekruteringsproces controleert, beweer dan niet dat u geen onderscheid maakt. Vanzelfsprekend is het moeilijker multiculturele teams te beheren. Ik weet uit ervaring dat een dergelijke investering toch ruimschoots de moeite loont. Nu, het aanwerven van een persoon van buitenlandse afkomst is één zaak. Maar ervoor zorgen dat dergelijke personen binnen de onderneming dezelfde carrièrekansen krijgen, dat is een ander paar mouwen. Het gebrek aan ‘role models’ dat aan bod kwam voor vrouwen, is eveneens van toepassing op afkomst. Vrouwen van buitenlandse origine hebben het dus dubbel moeilijk. Een mentoring binnen het bedrijf zal voor deze mensen nog nuttiger zijn.” Discriminatie en handicap Een vierde vorm van discriminatie die in 2015 in het Witboek van BECI aan bod kwam, was de handicap. Is de aanwerving van een gehandicapte persoon voor een onderneming een pluspunt, een extra inspanning of een ‘nuloperatie’? Marta Pogorzelska oordeelt dat dit vraagstuk in verband moet worden gebracht met het nationale beleid inzake handicap. “In Zweden voorziet de regering talrijke steunmaatregelen voor mindervalide werknemers en hun werkgevers. Daarom zijn er daar proportioneel meer gehandicapten professioneel actief. Los van de overheid en de maatschappelijke regelingen bestond ons beleid er altijd in op de vaardigheden van een gehandicapte kandidaat te focussen, eerder Vanzelfsprekend is het moeilijker multiculturele teams te beheren. Ik weet uit ervaring dat een dergelijke investering toch ruimschoots de moeite loont. Claire Godding (BNP Paribas Fortis) dan op de handicap zelf, waarvoor wij over hulpmiddelen beschikken: wij kiezen onze kantoren in functie van hun toegankelijkheid en wij stellen software en hardware ter beschikking van slechtziende werknemers.” “Als u een persoon aanwerft die, naast een handicap, over de vereiste vaardigheden beschikt, dan leeft u gewoon de wet na, meer niet”, verklaart Claire Godding. “Eenvoudig is dat niet altijd. En ook niet alle gehandicapte werknemers zijn bekwaam en gemotiveerd. Maar ze getuigen van een andere manier van leven, die voor de onderneming leerrijk kan zijn. Bij BNP Paribas Fortis luisterden wij naar onze gehandicapte collega’s en kregen op die manier inzicht in de moeilijkheden van onze gehandicapte klanten. We hadden deskundigen in huis. Wij hebben hen inspraak gegeven, en de bevoegdheid om bepaalde toestanden recht te trekken.” Of diversiteit een probleem is? Een laatste, gevoelige, vraag: kan een slecht beheerde diversiteit voor problemen zorgen? “Ja, daarom kan diversiteit niet zonder integratie”, antwoordt Claire Godding. “Diversiteit vereist de stopzetting van elke vorm van discriminatie. Integratie begint met respect voor verschillen en openheid voor afwijkende ideeën of opvattingen. Dit is van fundamenteel belang als diversiteit bovendien een bron van innovatie moet worden.” Het besluit van Marta Pogorzelska: “Wij zijn ervan overtuigd dat de focus op diversiteit alleen niet volstaat. Wij pleiten dus voor een bedrijfscultuur die integratie promoot. Diversiteit leidt tot de uitdrukking van talrijke verschilpunten en kan communicatieproblemen veroorzaken. Alleen integratie en het samenbrengen van de verschillen kunnen een positieve invloed hebben op de onderneming en haar werknemers.” ● BECI - Brussel metropool - oktober 2016 29 © R.T.

Dialoog is het beste middel tegen vooroordelen DIVERSITEIT IN DE ONDERNEMING Een diverse maatschappij vraagt om diverse organisaties, maar misschien is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe dijk je racisme en discriminatie op de werkvloer in? We vroegen het aan sociaal psycholoog Alain Van Hiel van de Universiteit Gent die onlangs het boek Iedereen Racist publiceerde. Interview par Peter Van Dyck H et boek Iedereen Racist waarschuwt dat bij multicultureel samenwerken het gevaar van segregatie om de hoek loert. “Wanneer mensen van dezelfde afkomst binnen een team aparte groepjes vormen, gaan ze naast elkaar in plaats van met elkaar leven”, legt professor Van Hiel uit. “Vanuit managementoogpunt lijkt het me belangrijk ervoor te zorgen dat teams niet in fracties uit elkaar vallen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat diverse teams het, zeker in het begin, minder goed doen dan homogene. Dat duidt er volgens mij op dat men elkaar moet leren vinden. Maar zodra een team goed op elkaar ingespeeld is, maakt het niet veel uit hoe veelkleurig het is.” Brussel Metropool: Hoe ga je de kliekjesvorming tegen? Alain Van Hiel: Het contact tussen de groepjes bevorderen, via informele contacten of groepsgesprekken, is de enige manier om dat te ontmijnen. Op segregatie moet je echt streng toezien. Om het te vermijden, moet je teams zoveel mogelijk mixen. Beter voorkomen dan genezen. Wat met bedrijven die bij hun selectiepolitiek discrimineren? Wat is de beste remedie daartegen? Je hebt extreme cases zoals een uitzendbureau dat registreerde welke ondernemingen geen allochtonen wilden aannemen en autochtonen het etiket ‘Blanc Bleu Belge’ gaf. Uiteraard moet je tegen dat soort structureel, rabiaat racisme optreden. Een rechtszaak kan een afschrikkingsmiddel zijn, maar ik weet niet of het altijd de juiste weg is. Uit onderzoek blijkt dat gerechtelijke bestraffing niet het beste leermiddel is. De zondaar voelt zich dikwijls verongelijkt. Naming & shaming – een tegen de borst stuitende case in de openbaarheid brengen – is zeker effectief; het bedrijf in kwestie riskeert dan reputatieschade. 30 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Over het inzetten van praktijktests is er binnen de politiek veel discussie. Ik ben daar niet tegen. Meten is weten. Het probleem in kaart proberen te brengen, kan ik als wetenschapper enkel toejuichen. In mijn boek citeer ik een grootschalig Canadees onderzoek, waarbij men fictieve sollicitatiebrieven rondstuurde. Uit de resultaten bleek dat een blanke drie keer meer kans heeft om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Dat racisme is wel niet altijd bewust. Selecteurs hebben soms de automatische reflex om voor ‘soortgenoten’ te kiezen, zonder daarbij na te denken. Onderzoek wijst ook uit dat vanaf het moment dat allochtone kandidaten op gesprek mogen komen hun manco weg is. Voor werkgevers is het dus zaak de koudwatervrees te overwinnen. Kunt u het mechanisme dat achter discriminatie schuilt iets meer toelichten? We behoren allemaal tot een sociale groep. Dat is ook goed: volgens studies heeft de mens zijn grote hersenen te danken aan die groepsvorming en de vereisten die deze stelt aan het samenwerken. Dat we onze eigen groep bevoordelen is helaas een negatief neveneffect. Dat is altijd al zo geweest en bij alle volkeren. Mijn boek heet niet voor niets Iedereen Racist. De bronnen van vooroordelen zijn bij iedereen terug te vinden. De bekende sociale psycholoog Henri Tajfel stelt dat discriminatie bestaat vanaf het moment dat je mensen categoriseert. Discriminatie duikt dus als het ware vanzelf op in elke maatschappij waar verschillende groepen samenleven. Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. Alleen dan kunnen we iets veranderen. Ik wou u graag enkele casussen voorleggen. Eerst het verhaal van een half-Marokkaanse vrouw die zeer taalbegaafd is. Toen zij op een kantoor werkte, hadden haar collega’s bij twijfel © Thinskstock

FOCUS aan de spelling van een woord de neiging om aan haar geen advies te vragen. Zij was immers ‘van vreemde afkomst’. Wat doe je in zo’n situatie? Dit zeker bespreekbaar maken. Voor die vrouw is dat natuurlijk diep tragisch. Ik begrijp heel goed dat ze het moeilijk heeft met de signalen die haar collega’s uitsturen, maar ze moet begrijpen dat die doorgaans onbewust zijn. Het is niet uit slechte bedoelingen, maar uit onwetendheid dat ze haar niet om advies vragen. Daarom mag ze niet bang zijn om te zeggen dat dit haar stoort. Het heeft geen zin om met dat soort kwellingen te blijven zitten. Nog een voorbeeld: een onderhoudsmedewerker in een sporthal kreeg een negatieve evaluatie na zijn proefperiode omdat hij op de stille momenten in de Koran had gelezen. Dat begreep hij niet want zijn collega’s lazen op diezelfde momenten een tijdschrift, en dat mocht wél? Als je als bedrijf toelaat dat medewerkers op kalme ogenblikken ontspannende lectuur tot zich nemen, dan mag je het niemand kwalijk nemen dat hij dan in de Koran leest. Als een leidinggevende beslist dat er niet gebeden, in de Koran gelezen of een hoofddoek gedragen mag worden op het werk, informeert hij zijn medewerkers daar dan over? Is er inspraak mogelijk? Als een werkgever van mening is dat bepaalde praktijken niet stroken met de normen van zijn bedrijf, dan moet hij dat met zijn personeel bespreken. Zonder discussie iets opleggen, werkt contraproductief. Zeker bij negatieve besluiten is het zeer belangrijk dat mensen hun zegje hebben kunnen doen. Mensen kunnen heus wel een verbod aanvaarden als de procedure die gevolgd werd eerlijk was. Ik las ook een getuigenis van een werknemer bij de spoorwegen. Het verbaasde hem dat mensen van vreemde afkomst wél massaal terecht kunnen op de technische dienst, maar zelden ingezet worden als conducteur of loketbediende. Dat is gek, want in laatstgenoemde jobs kampt men met een personeelstekort. Ik zie niet in waarom iemand van Turkse origine geen kaartjes zou kunnen knippen. Er nemen toch ook veel allochtonen het openbaar vervoer? Mocht het zo zijn dat een organisatie beslist om allochtonen bewust achter de schermen te houden, dan zie ik echt geen toegevoegde waarde in die strategie. Ik geloof trouwens niet dat bepaalde groepen beter zouden zijn in bepaalde taken. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de verschillen tussen groepen in handigheid én denkvermogen vaak kleiner zijn dan de verschillen tussen autochtonen en allochtonen onderling. Zijn de bi-culturele denkschema’s die allochtonen erop na houden, doordat ze in twee werelden leven, een verrijking en bijgevolg een argument om hen te laten doorgroeien naar kaderfuncties? Ik betwijfel of dat bi-culturele denkkader echt wel zo relevant is. Ik vind dat allochtonen moeten kunnen doorgroeien in een bedrijf, maar dan vooral omdat ze bekwaam zijn. Laat ons toch niet zo blindstaren op het gegeven dat ze toevallig van vreemde origine zijn. Mensen eerlijke kansen geven en talenten optimaal inzetten, zou het doel moeten zijn. Dan Alain Van Hiel Het is goed als werknemer onder ogen te zien hoe weinig contact je hebt met mensen van een andere afkomst. (…) De reflex om je in je eigen groep terug te trekken, is nochtans makkelijk te overwinnen. zouden we de positieve discriminatie, waar ik niet zo in geloof, niet eens nodig hebben. Wat kan de overheid doen aan de discriminatie? De segregatie tegengaan. Actiever met het multiculturalisme omgaan. In het onderwijs zou ze bijvoorbeeld resoluter kunnen kiezen voor gemengde scholen. De baseline blijft evenwel dat het vanuit de mensen zelf moet komen. De beste manier om vooroordelen uit de weg te ruimen is met elkaar in dialoog te gaan. In zijn Witboek over diversiteit pleit BECI dus terecht voor het organiseren van opleidingen en seminars op de werkvloer om medewerkers bewuster te maken van de diversiteit? Jazeker. Onbekend maakt onbemind. Het is goed als werknemer onder ogen te zien hoe weinig contact je hebt met mensen van een andere afkomst, en dat terwijl multiculturele ontmoetingen verrijkend kunnen zijn. De reflex om je in je eigen groep terug te trekken, is nochtans makkelijk te overwinnen. Helaas wordt daar te weinig aandacht aan geschonken. Die opleidingen lijken mij véél nuttiger dan quota. Daar ben ik geen voorstander van. Om te beginnen aanvaardt de meerderheid zo’n maatregel niet, wat al een serieuze hinderpaal is. Het is bovendien nefast voor het zelfbeeld van wie erdoor bevoordeeld wordt: hij of zij blijft zichzelf zien als iemand die tot een minderheid behoort, het is daaraan dat die persoon zijn job te danken heeft. Ik vind quota ook te makkelijk. Met één pennentrek wordt beslist hoeveel allochtonen op bijvoorbeeld de VRT aan de slag moeten. De overheid stelt streefcijfers voorop, maar communiceert niet hoe die gehaald moeten worden. Op die manier ontvlucht ze haar eigen verantwoordelijkheid. ● BECI - Brussel metropool - oktober 2016 31 © R.T.

FOCUS De Diwan Awards: een kijkje achter de spiegel DIVERSITEIT IN DE ONDERNEMING De samenleving tussen gemeenschappen heeft het momenteel moeilijk, ondanks de vele oproepen tot versterking van de banden en communicatie. Toch leven er, ver van de aandacht van de media en bijna verborgen, initiatieven die steeds meer succes oogsten bij het creëren van zulke banden. Zo bijvoorbeeld de Diwan Awards, bedoeld om Belgen afkomstig van de Marokkaanse immigratie te onderscheiden. Dit jaar waren er twee leden van BECI in de selectie: een genomineerde en een laureaat. Adrien Dewez D e Diwan Awards zijn het gevolg van een vaststelling over de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap: “Een gevoel, een negatieve en soms rampzalige reputatie waar we niet van afraken”, betreurt Fatima Abbach, een van de twee organisatoren. “Begin 2011 lanceerde we het magazine ‘Divers-city’ om portretten te schetsen van mensen uit de immigratie die als role-models kunnen optreden, als voorbeelden voor de jongeren.” Daarna werden, volgens hetzelfde principe, de Diwan Awards in het leven geroepen. “Wij hoopten voor de eerste editie 200 mensen samen te brengen. 400 kwamen opdagen.” waarin stond dat een jury haar had geselecteerd voor de starterprijs en voor de ‘bedrijf van het jaar’-prijs. “Eerst schrok ik wel even, want ik wist niet hoe dit allemaal in zijn werk ging. Ik heb het aanbod toch aanvaard en mijn vrienden gevraagd voor mij te stemmen.” “De Diwan zijn bedoeld om role-models en voorbeelden aan jongeren te Wij willen de jongeren aantonen dat mensen uit dezelfde wijken en met dezelfde cultuur erin zijn geslaagd ondernemer te worden, of arts, advocaat, leerkracht … Fatima Abbach Diwan (meervoud) betekent ‘Verlichting’ in het Marokkaans Arabisch. “De Diwan zijn een sterk positief signaal voor de ganse Belgische samenleving”, zegt Fatima Abbach in onberispelijk Frans, al is ze van Hasselt afkomstig. “Wij willen aantonen dat de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap, maar ook de ganse diversiteit in ons land, afwijken van wat de media ons tonen. De overgrote meerderheid leeft in harmonie in België en bouwt mee aan de economie van het land. Slechts een kleine minderheid zorgt voor problemen.” De minderheid waar alle blikken op worden gericht. BECI leden erbij betrokken Sinds 2012 bekronen de Diwan Awards mensen uit de diversiteit, in verscheidene categorieën. Hinde Boulbayem, de oprichtster van de milieuvriendelijke leveringsfirma Sumy, vertelt dat ze een mail had gekregen 32 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 tonen. Wij hebben 12 categorieën voorzien, waaronder de ondernemer, de sportman, de vrouw, de leerkracht… van het jaar. De jongeren zijn vandaag op zoek naar erkenning en wij willen hun aantonen dat mensen uit dezelfde wijken en met dezelfde cultuur erin zijn geslaagd ondernemer te worden, of arts, advocaat, leerkracht … Ze hebben hard moeten werken maar hebben hun kinderdroom kunnen waarmaken”, vertelt Fatima. Het evenement gaat niet onopgemerkt voorbij. In de maand maart stroomden meer dan 1200 mensen naar Paleis 10 van de Heizel. Talrijke politici kwamen eveneens opdagen: Charles Michel, Joëlle Milquet, Théo Francken, Pascal Smet ... “Het publiek is steeds zeer gemengd. De avond is niet alleen voor Brusselaars bestemd. Er zijn trouwens evenveel Vlamingen als Brusselse of Waalse Franstaligen aanwezig. En wij vragen © Ahmed Bahhodh © Ahmed Bahhodh

FOCUS iedere deelnemer zich te laten vergezellen door twee of drie personen die niet van Marokkaanse afkomst zijn, met de bedoeling de diversiteit te promoten en bruggen tussen de culturen te bouwen.” De vierde editie moest een succes worden en meerdere televisieomroepen hadden hun aanwezigheid bevestigd: BX1 (TéWij hebben een impact op lange termijn nodig en ondertussen het behoud van de nodige dynamiek in het Brusselse weefsel, met positieve voorbeelden van migranten. Hinde Boulbayem (Sumy) lé-Bruxelles), de RTBF en zelfs CNN. Maar het lot speelt ons parten: op de avond van de Diwan viel het nieuws dat Salah Abdeslam werd gearresteerd. Alle omroepen (BX1 uitgezonderd) verdwenen plots om van die andere gebeurtenis, op enkele kilometers daarvandaan, verslag af te leggen. Terwijl de organisatoren 1200 mensen samenbrachten, liepen de televisieomroepen weg voor de aanhouding van één man. Tegenslag, maar met een beperkte impact. Hilde Boulbayem, die in de categorie ‘ondernemer’ werd genomineerd, kon de Award helaas niet in de wacht slepen. Tijdens de avond fluisterde een van de organisatoren aan Hinde: “Verbluffend, mensen van overal in de wereld hebben, over de grenzen heen, voor jou gestemd.” “Nu, wij wisten dat wij in competitie waren met Quick. Wij hadden geen schijn van kans, maar tot de laatste minuut bleven we hopen.” Waarschijnlijk speelde het rekruteringsbeleid van Sumy een rol, want het wil resoluut voordeel halen uit de troeven van de diversiteit in Brussel eerder dan ze als een hindernis te beschouwen. In de kantoren van de onderneming in Neder-over-Heembeek werken mensen uit de vijf werelddelen. “Voor sommigen is dit het signaal” Quick? Rachid Azaoum, dus. Dit vroeger kaderlid van Quick staat vandaag aan het hoofd van de vijf franchisezaken van het merk en van Brico. Hij won de Diwan van de onderneming. “De wedstrijd moet een bron van inspiratie zijn voor jongeren met een gebrek aan referentiepunten en uitzichten. Met modellen van mensen uit hetzelfde milieu die succesvol studeerden en het ook in hun beroepsleven ver brachten, wordt de hoop opnieuw geboren. België biedt integratiekansen, ongeacht de sectoren.” “Het event brengt contacten en gedachtewisseling tot stand met jongeren en mensen uit alle beroepsmilieus, zowel Nederlandstalig als Franstalig”, stelt Rachid Azaoum. “Voor sommigen is dit het signaal.” De start van een denkproces, zowel voor de jongeren als voor de genomineerden. “Een van de deelneemsters is magistraat in Namen”, weet Fatima Abbach. “Tijdens de plechtigheid werd ze overrompeld met vragen van jonge meisjes: hoe ze hierin was geslaagd, de weg die ze afgelegd had enz. Ze vertelde mij dat ze precies deze jongeren wilde ontmoeten, om uit te leggen op welke manier ze zover was geraakt.” Hinde Boulbayem beaamt dit: “De Diwan zorgen voor sociale herkenning en dus een vorm van steun. Tijdens deze avond maken de mensen kennis met fantastische chirurgen die ook kinderen van migranten zijn. Zij bewijzen dat alles mogelijk is. Dit gegeven is van cruciaal belang voor de komende generaties. Wij hebben een impact op lange terIk beschrijf me niet als iemand uit de diversiteit, al ben ik daar inderdaad afkomstig van, maar als een burger die zich inzet. Rachid Azaoum (Quick) mijn nodig en ondertussen het behoud van de nodige dynamiek in het Brusselse weefsel, met positieve voorbeelden van migranten.” “Na de aanslagen hebben we de moed even laten zakken”, geeft Fatima Abbach toe. “Maar we hebben beslist onze inspanningen verder te zetten, want wij gaan geen gelijk geven aan degenen die verdeling willen zaaien. Wij hebben behoefte aan sterke banden tussen de Brusselse gemeenschappen.” Een mooi verhaal, waarmee Rachid Azaoum het volledig eens is: “We moeten blijk geven van burgerlijke inzet. Ik beschrijf me niet als iemand uit de diversiteit, al ben ik daar inderdaad afkomstig van, maar als een burger die zich inzet.” Concrete gevallen om banden te leggen zijn per slot van zaken misschien niet zo moeilijk te vinden. Maar ze verdienen wel wat meer aandacht. ● BECI - Brussel metropool - oktober 2016 33 © R.A. © R.A.

DYNAMIEK OVERGANG Het nieuwe voedsel komt eraan Vlees op basis van plantaardige eiwitten, kaas gemaakt met noten- of amandelmelk, insectensteaks, spirulina, teff en volledige, evenwichtige en gezonde maaltijden onder de vorm van poeder of sap… Allemaal nieuwe voedingswaren met een science-fiction tintje, of oude maar miskende of vergeten producten die nu in ons bord belanden en onze eetgewoonten grondig gaan veranderen. Laura Rebreanu J onge innoverende starters bezielen deze revolutie met laaiend enthousiasme. Het milieu beschermen en tegelijk een succesvolle zaak runnen, vinden ze perfect verenigbaar. Er bestaan talrijke en diverse voorbeelden in die richting, die echter allemaal focussen op de zoektocht naar gezonde, evenwichtige en ‘groene’ producten. Een grote verscheidenheid aan vleesvervangers verschijnt op de markt. Ze speelt in op de stijgende vraag naar vegetarische producten. Ze tracht bovendien duurzame alternatieven te bieden voor de behoefte aan voeding van een steeds toenemende wereldbevolking. Quorn, de in 1985 in Groot-Brittannië opgerichte pionier van deze markt, maar ook Beyond Meat (2009), Impossible Foods (2011) en andere, bieden allerlei plantaardige producten ter vervanging van vlees, waarvan ze trouwens de smaak en de textuur proberen te benaderen. Deze producten doen een beroep op spitstechnologie en vereisten lange jaren onderzoek voor ze op de markt werden gelanceerd. Maar dit is nog niets vergeleken met vlees dat in een laboratorium wordt geproduceerd. Dit is een oude droom, met een eerste succes toen in augustus 2013 een in de Universiteit van Maastricht met stamcellen geproduceerde steak plechtig werd uitgetest. Er valt nog een lange weg af te leggen alvorens zulke producten in de rekken van onze winkels verschijnen, maar allerlei gelijkaardige initiatieven lopen van stapel, voornamelijk bij onze noorderburen. Hierachter schuilt weliswaar een aanzienlijke uitdaging, met de constant toenemende vraag naar vlees. Iedereen weet dat de klassieke productie van vlees enorm veel grondstoffen opeist en een aanzienlijke impact op het milieu heeft. Nootjes op pootjes? Er bestaan nochtans – nu al – eenvoudiger oplossingen op de markt: entomofagie, oftewel het eten van insecten. Deze dieren zijn een rijke bron van kwalitatieve eiwitten, vetzuren en oligo-elementen. De teelt belast veel minder het milieu dan die van slachtdieren. Insecten worden gevoed met plantaardig afval en vereisen weinig plaats, ook omdat de teelt verticaal kan worden georganiseerd. De uitstoot van CO2 en andere broeikaseffectgassen blijft beperkt en ook het verbruik van water is veel geringer. De productie van een kilo insecten vereist amper 2 kg biomassa, tegen 8 kg biomassa voor een kilo rundvlees. Sommige volkeren zijn het eten van insecten al eeuwen gewoon. Naar schatting 2 miljard mensen voeden zich regelmatig op die manier. In België en in Europa blijft dit 34 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 voorlopig uitzonderlijk. De verkoop van insecten voor menselijke consumptie is bij ons slechts sinds mei 2014 toegestaan (maar werd vroeger getolereerd). Europa erkent insecten als nieuwe voedingsmiddelen amper sinds november 2015. In deze sector ontstaan echter hoe langer hoe meer initiatieven en bedrijven. In Brussel alleen stellen Little Food, Bugs in Mugs en BuGoodFood met insecten hun boterham veilig. Entomochef is een nieuwe traiteur die uitsluitend producten op basis van insecten aanbiedt. Het begon in 2013 met een menu aangeboden door de duurzame traiteur Dauranta. Wegens het succes besliste Chris Derudder, een van de oprichters van Dauranta, er een apart merk van te maken. Buffalo-wormen, meelwormen, krekels, sprinkhanen, rupsen allerhande, gelyofiliseerd of diepgevroren en opgediend als hapje, tapas of zoetwaren … De keuze lijkt oneindig en de bestellingen stromen binnen. Naar verluidt wil iedereen de ‘nootjes op pootjes’ proeven, of chocolade met insecten. Ondertussen ontwikkelt Entomochef de Bug Burger Mix, waarmee u binnenkort thuis burgers zal kunnen voorbereiden. Zeker geen dwaas concept. Insecten worden trouwens al aangeboden in biowinkels en speciaalzaken. Bepaalde supermarkten als Colruyt, Carrefour en Delhaize hebben het ook geprobeerd, met wisselend succes. Niemand weet vandaag of insecten in de toekomst een deel zullen uitmaken van onze dagelijkse voeding of zich tot een nicheproduct zullen beperken. Maar een aantal ondernemers is overtuigd van de uitzichten en levert merkwaardige inspanningen! ● Info: Laura Rebreanu, verantwoordelijke milieu en energie bij BECI lr@beci.be - 02 643 78 26 © Thinskstock

Energiepremies 2016 : een school en een mede-eigendom gaan over tot actie Een van de nieuwigheden van het energiepremiestelsel 2016 is de collectieve voorzieningen en mede-eigendommen toegang te bieden tot hogere premies voor hun energiebesparende werkzaamheden. Maar vormen deze financiële steunmaatregelen concreet een voldoende sterke financiële stimulans om de scholen en mede-eigenaars aan te moedigen om "tot actie over te gaan"? De twee onderstaande voorbeelden geven cijfers over de gedane investeringen en uitgevoerde besparingen dankzij de energiepremies. ■ BASISSCHOOL in Neder-over-Heembeek In Neder-over-Heembeek heeft een basisschool van het vrij onderwijs voor een totaalbedrag van € 34.435 renovatiewerken uitgevoerd aan de platte daken van meerdere schoolgebouwen. Hiervoor werd 10 cm PIR-isolatie (polyisocyanuraat) aangebracht over een totale oppervlakte van 688,44 m². Volgens het energiepremiestelsel 2016 hebben de collectieve voorzieningen waarvan de Nacebel-code op de lijst van de in aanmerking komende codes voorkomt, toegang tot de categorie "lage inkomens", of tot de hoogste premie. Het forfaitaire bedrag van de dakisolatie bedraagt dus 25 €/m², waardoor ze een totaal premiebedrag van 17.211 € konden bekomen, ofwel ongeveer de helft van het geïnvesteerde bedrag. Type van premie: B1 - Isolatie van het dak Aanvrager: Collectieve voorziening (basisschool) Geïsoleerde oppervlakte: 688,44 m² Materiaal: PIR (10 cm isolatiemateriaal : R = 4,5 m²K/W) Technische voorwaarde die moet worden vervuld: R >= 4 m²K/W → ok Bedrag van de in aanmerking komende investeringen: 34.435 € btw incl Bedrag van de premie: 25 €/m² (categorie lage inkomens) Verkregen premie: (25 €/m² x 688,44 m²) = 17.211 € ■ VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS in Sint-Gillis Een VME die een appartementsgebouw in Sint-Gillis vertegenwoordigt heeft renovatiewerken voor een bedrag van € 24.871 uitgevoerd voor de isolatie van de achtergevel van het gebouw, aan de buitenkant. De isolatie bestaat uit een laag van 16 cm EPS (geëxpandeerd polystyreen) met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,04 W/m²K en aangebracht op een totale oppervlakte van 223,5 m². Volgens het energiepremiestelsel 2016 hebben mede-eigendommen die ingeschreven zijn als Indien deze concrete cijfers u motiveren om ook energiebesparende werkzaamheden te beginnen, is er goed nieuws: er is nog budget over en dus kunnen nog premies worden aangevraagd in 2016! Meer info op 02/775 75 75. Indien u niet tot de categorie "lage inkomens" behoort, blijven de premiebedragen zeer interessant: 15 €/m² in de basiscategorie of 20 €/m² in categorie B (gemiddelde inkomens) voor dakisolatie bijvoorbeeld. vereniging van mede-eigenaars in de Kruispuntbank van de Ondernemingen automatisch toegang tot de categorie "lage inkomens", ofwel een forfait van € 50/ m² voor deze "muurisolatie"-premie. Aangezien het gebouw zich in een RVOHR-zone bevindt, is een bonus van 10% van toepassing, wat neerkomt op een totaal premiebedrag van € 12.292,5, ofwel bijna de helft van het geïnvesteerde bedrag. Type van premie: B2 - Muurisolatie Aanvrager: Mede-eigendom (VME Geïsoleerde oppervlakte: 223,5 m² aan de buitenkant Materiaal: EPS (16 cm isolatiemateriaal : R = 4 m²K/W) Technische voorwaarde die moet worden vervuld: R >= 3,5 m²K/W → ok Bedrag van de in aanmerking komende investeringen: 24.871 € btw inbegrepen Bedrag van de premie: 50 €/m² (categorie lage inkomens) Bonus RVOHR-zone: ja (vermeerdering van de premie met 10%) Verkregen premie: (50 €/m² x 223,5 m²) x 1.1 = 12.292,5 € Goed nieuws voor de mede-eigendommen : De energiepremies zijn eenvoudiger en hoger.

DYNAMIEK SELF-EMPLOYED CORNER Parkeren voor mijn werk Als het dan toch zo moeilijk is om snel een goede oplossing te vinden voor de verkeersoverlast, laten we dan ten minste het parkeerprobleem zonder verder uitstel aanpakken. Vijf minuutjes politieke harmonisering zouden al wonderen verrichten. Voor zelfstandigen en KMO’s is al de tijd verkwist aan het zoeken van een parkeerplaats een dure en zure grap. A lex is informaticus. Op het Brusselse Muntplein is hij erin geslaagd zijn wagen achter te laten. Maar dan heeft hij plots te maken met twee politieagenten op hun Segway – u weet wel, de elektrische tweewielers die sinds een jaar in de Brusselse voetgangerszone worden uitgetest. “Ik moet pech gaan verhelpen bij een klant van wie de kantoren vlakbij de Beurs liggen. Ik zie niet in hoe ik daar kan geraken of waar ik kan parkeren …” Een andere, al evenmin prettige situatie is die van Julie die haar dagagenda heeft moeten inkorten sinds de ontdekking van barsten in de Stefanietunnel. Vier afspraken in de voormiddag, want zes is niet meer mogelijk. Wanneer deze jonge arts de knelpunten in het verkeer kan omzeilen, kampt ze met een ander probleem: de geplande vermindering van de parkeergelegenheid op de openbare weg. En dan is er nog het getuigenis van Fred. Hij spendeerde in de zomer een deel van zijn tijd op het terras van zijn restaurant. “Aan de overkant van de straat is het Anderlecht. Daar kunt u een parkeerplaats per sms betalen. Aan onze kant van de straat is het Molenbeek en hebt u muntstukken nodig.” De meeste klanten vervloeken deze wantoestand. Olivier Vandermeersch is de “19 verschillende parkeerbeleiden” kotsbeu, want ze tasten ook de werkgelegenheid in Brussel aan. “Ik werk in de beletteringssector, in Elsene. Omdat ik daar niet woon, heb ik ook geen recht op een zelfstandigenkaart. U zult begrijpen dat het voor mij moeilijk is een parkeermeter te gaan voeden wanneer ik op een ladder sta.” Vraag is of al deze verplichtingen wel wettelijk zijn. Eind augustus liet het FOD Economie verstaan dat de 850 nieuwe parkeerautomaten van de stad Brussel tegenstrijdig waren met de wet omdat ze geen gebruik van muntstukken toelaten. Nog een ander voorbeeld van nonsens: iedereen weet dat parkeerplaatsen hier en daar vrij blijven omdat ze bij gebrek 36 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 aan een operationeel bewegwijzeringssysteem gewoon niet toegankelijk zijn. 52,2 Dit is (in minuten) de gemiddelde duur van een verplaatsing tijdens het piekuur in de Brusselse agglomeratie. Snelheid: 17 km/u. 1. Daar moeten de zelfstandigen, vrije beroepen en de kleine ondernemers het na een ingewikkeld zomerreces mee stellen. Mobiliteit is op zich al een nachtmerrie en de steeds toenemende parkeerproblemen maken die mensen razend. Al ettelijke maanden lang ontvangt IZEO hier tientallen klachten over. “Zich vlot kunnen verplaatsen en parkeren is zeker geen luxe voor een zelfstandige. Ver-een-vou-di-gen!! De tijd is rijp om hier nogmaals op te hameren. Meerdere steden in dit land moesten in dit opzicht delicate beslissingen nemen. In Luik werd bijvoorbeeld beslist het aantal betalende plaatsen in parkings van het stadscentrum nagenoeg te verdubbelen (van 4.300 naar 8.300). Daarbij is het de bedoeling de rotatie van de wagens aan te moedigen en de toegang tot de handelszaken te vergemakkelijken. In Brussel belooft de gewestelijke overheid eindelijk voor meer coherentie te zorgen in het parkeerbeleid. Dit zal gebeuren via de finale goedkeuring van een gewestelijke ordonnantie waartegen meerdere gemeenten zich verzetten uit vrees voor hun voorrechten en bevoegdheden. De stand van zaken? In 2009 heeft het Brusselse Gewest een parkeeragentschap (parking.brussels) in het leven geroepen. Dit orgaan is in 2014 van start gegaan maar slaagt er blijkbaar niet in een uniform beleid op te leggen. Twee voorbeelden: Het toekennen van vrijstellingskaarten blijft een gemeentelijke bevoegdheid en is facultatief. Er bestaat geen enkele verplichting om zulke kaarten toe te kennen aan ‘ondernemingen en zelfstandigen’. Nochtans bestaat er een © Izeo

DYNAMIEK GEN, metro en tunnels: onze concrete eisen! Zie hier de dringende eisen van IZEO voor andere belangrijke aspecten van de mobiliteit: GEN en metro: IZEO steunt het initiatief Make Brussels, dat de Brusselse economie een nieuwe dynamiek wil inboezemen. Het succes hiervan mag niet struikelen over nieuwe verwikkelingen bij de afwerking van het Gewestelijk Expres Netwerk (GEN). Een GEN op vier sporen werd opnieuw in Waals-Brabant beloofd. IZEO vraagt hierover vaste verbintenissen. En wat betreft de nieuwe noord-zuid metrolijn (Bordet-Albert) die tegen 2024 werd beloofd, hopen we dat de financiering werkelijk zal volgen. Toegang tot het stadscentrum: IZEO wenst dat de herziening van de voetgangerszone eindelijk een oplossing vindt voor de verkeersproblemen in het centrum van Brussel. De stad heeft in november 2015 de lockdown geïncasseerd en gaat nog steeds diep gebukt onder de gevolgen van de terreuraanslagen in maart 2016. Er moet dringend een vlotter verkeer in het hart van de hoofdstad tot stand komen, want het voortbestaan van heel wat handelszaken wordt momenteel bedreigd. Verkeersopstoppingen: IZEO beweert dat ons vervloekt statuut van stad met de zwaarste verkeersoverlast geen geval van overmacht is. Alle vormen van stedelijk beleid moeten tot de oplossing bijdragen. De toegankelijkheid van de stad is niet het enige probleem: de interne verplaatsingen zijn eveneens van essentieel belang voor zelfstandigen en KMO’s, zeker als we beseffen dat 20% van de verkeersopstoppingen te wijten zijn aan het zoeken naar een parkeerplaats. Bovendien vraagt IZEO een duidelijke datum voor de heropening van alle tunnels in Brussel. geüniformeerde versie van dergelijke parkeerkaarten in Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek en Vorst. De eerste vijf kaarten kosten jaarlijks 150 euro. Het wordt 250 euro vanaf de zesde kaart en daarna 500 euro indien de onderneming of de zelfstandige (die een verplaatsingsplan heeft moeten voorleggen) er meer dan 20 nodig heeft. Ook de stad Brussel biedt een jaarlijks forfait: 375 euro. en zichtbaar vermelden op welk adres hij werkt. Kost: 90 euro per maand (1.080 euro per jaar!) en de parkeertijd is beperkt tot 3 uur. In dit stadium behoudt het gewestelijk parkeeragentschap dit voordeel aan de volgende beroepen voor: daken en waterafdichting, schrijnwerkerij en glaszetten, centrale verwarming, airconditioning, gas en sanitair, elektronica en liften. De kaart kan ook worden verkregen voor de installateurs van nutsleidingen vermeld op een officiële lijst van de sectoren gas, elektriciteit, watervoorziening en telecommunicatie, en afgevaardigden van overheidsdiensten. Is de herstelling minder dringend maar toch noodzakelijk? U mag het vergeten: die staat niet in de lijst en is dus onmogelijk. IZEO vraagt een uitbreiding van het aantal beroepen die recht hebben op een dergelijke interventiekaart, en een verlenging van de parkeertijd. Eén enkele kaart Brussel blijft een van de steden met de zwaarste verkeersoverlast ter wereld. Tijdens de piekuren rijden wagens en bussen gemiddeld 17 km/u. Om de 10 jaar beginnen de piekuren vroeger en eindigen ze later, zowel ‘s morgens als ‘s avonds. Vandaag begint de zwaarste verkeersoverlast tussen 16 en 17 uur. Dit alles verlengt natuurlijk de gemiddelde duur van de verplaatsingen. In 10 jaar tijd is die met 22% gestegen. IZEO pleit voor een verplicht systeem: de ondernemings- en zelfstandigenkaart moet in elk van de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest te verkrijgen zijn. Parking.brussels reikt ‘interventiekaarten’ uit die u achter de voorruit plaatst. De gebruiker moet hierop duidelijk 2. BECI - Brussel metropool - oktober 2016 37 Voor IZEO moeten dringend worden gegrepen naar alle hefbomen van een nieuwe multimodale mobiliteit (zie onze eisen in onderstaand kader). Er kan geen dag meer worden gewacht op concrete oplossingen voor de parkeergelegenheid. We zijn nu begin september en IZEO droomt van één enkele en eenvoudige parkeerkaart voor alle zelfstandigen in gans het Brusselse Gewest … ● © Reporters © Reporters

DYNAMIEK ONDERWIJS EN VORMING Entr’apprendre: onderdompeling van leerkrachten in bedrijfsomgevingen In 2015 lanceerde de ‘Fondation pour l’Enseignement’ (Stichting Onderwijs) samen met BECI en de UWE het project Entr’apprendre: stages in bedrijfsverband voor leerkrachten van het technisch en het beroepsonderwijs. De tweede editie werd in mei 2016 afgerond en gaf aan een vijftigtal leerkrachten de kans om een boeiende beleving op het terrein mee te maken. D e Fondation pour l’Enseignement vergaart de bedrijfsnetwerken van Brussel en Wallonië (door toedoen van BECI en de UWE), en alle onderwijsnetwerken van de Federatie Wallonië-Brussel. Het initiatief beoogt een betere samenwerking tussen onze ondernemingen (alle sectoren) en de scholen van het kwalificerend onderwijs. van hun personeelsleden die hun beroep mogen tonen en toelichten. Een win-win situatie, dus. In 2014 ging de Fondation van start met het project Entr’apprendre. Hierbij was het de bedoeling de banden aan te halen tussen leerkrachten van technische of beroepsvakken en een aantal deelnemende ondernemingen. De wederzijdse kennisuitwisseling ontstaat tijdens stages die de leerkrachten in een bedrijf onderdompelen. De leerkracht bereidt de stage voor aan de hand van een observatieschema. Na afloop wordt hij bovendien verzocht na te denken over de overdracht van zijn beleving naar zijn dagelijkse pedagogische activiteiten, meer bepaald wat betreft thema’s als technologische innovatie, relationele aspecten, veiligheid, communicatietechnieken enz. Deze concrete beleving van het ondernemingsleven biedt niet alleen pedagogische uitzichten voor de klas: ze verstevigt bovendien de geloofwaardigheid van de leraar als technisch expert bij de leerlingen. De relatie tussen leerkracht en onderneming kan ook de aanzet zijn van duurzame contacten langs waar jongeren zich op hun beurt kandidaat kunnen stellen voor een stage, met als troef een goede voorkennis van de eisen van de onderneming. Meerdere bedrijven verheugen zich bovendien over de wederzijdse verrijking en meer bepaald over de trots 38 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Positief voor 4000 leerlingen In de lente 2016 konden 50 leerkrachten uit 37 scholen in 15 Brusselse en Waalse ondernemingen uit allerlei sectoren terecht: het openbaar vervoer (MIVB), de technologische sector (IBA, AGC Glass Europe, Engie Fabricom, Carmeuse, Safran-Techspace, Sonaca, Heidelberg Cement), agrovoeding (Lutosa, Lantmännen Unibake, Delacre), chemie (Kluber Lubrication), de distributie van energie (Ores), de distributie (Lidl) en de automobielsector (D’Ieteren). In twee jaar tijd maakten meer dan 100 werkkrachten van deze formule gebruik om daarna hun positieve beleving met de collega’s en de leerlingen te delen. Naar schatting zouden op die manier meer dan 4000 leerlingen op jaarbasis hier voordeel uithalen. Tijdens het volgend schooljaar 2016-2017 komen andere partners het project versterken: Colruyt en Carrefour in de distributiesector en een vijftiental ondernemingen uit de bouwsector. De Fondation pour l’Enseignement is vastberaden het project verder te laten groeien door een geleidelijke integratie van andere typische sectoren van onze industriële weefsel. Hoe meer partnerschappen wij creëren tussen scholen en ondernemingen, hoe beter de kwaliteit van het kwalificerend onderwijs zal zijn en hoe gerichter de voorbereiding van onze toekomstige jonge talenten. Dit is een essentiële voorwaarde voor het welslagen van ondernemingen. Ze houdt ook in dat er meer aandacht wordt besteed aan de vorming van leerkrachten in de ondernemingen zelf. Tot volgend jaar, voor een derde cyclus van Entr’apprendre. ● Wenst u ook deze dynamiek te versterken door deel te nemen aan het project? Informatie: www.fondation-enseignement.be Contact: michel.legein@fondation-enseignement.be © R.T.

DYNAMIEK START’HUB Ewala: goedkoop belkrediet Stéphane Ugeux en Sinouhe Ferreira Monteiro Nunes lanceerden het platform Ewala om voor de diaspora’s in de ganse wereld de transfer van belkrediet te vergemakkelijken. Guy Van den Noortgate I n een steeds globaler wereld waar diaspora’s zich over de vijf werelddelen spreiden, stijgt het volume aan geldtransfers vrij snel. Deze snelgroeiende markt trok, iets meer dan een jaar geleden, de aandacht van Stéphane Ugeux en Sinouhe Ferreira Monteiro Nunes, twee oude vrienden. Ze stelde twee belangrijke kenmerken vast: “Enerzijds schommelen de door financiële organisaties geïnde commissies op geldtransfers gemiddeld tussen 8 en 15%. Anderzijds is het echt niet gemakkelijk kleine bedragen door te sturen.” Ze hebben dit probleem willen verhelpen met de ontwikkeling van een digitaal platform dat zulke transfers vergemakkelijkt. In een eerste fase concentreerden ze zich op de transfer van belkrediet (airtime). Bestaat er een betere plaats dan Brussel om zich hierin te lanceren, wanneer men weet dat de stad, volgens de Internationale Organisatie voor Migratie, de tweede meest kosmopolitische ter wereld is, na Doebai, met 62% inwoners die in het buitenland zijn geboren of afstammen van migranten? In de zomer 2015 werkten beide partners aan een eerste project, dat ze aan verscheidene investeerders voorlegden. Het plan werd nogal koel ontvangen, want de investeerders twijfelden aan het concept van mobile money dat noch internet, noch een smartphone van de jongste generatie vereist. “Het model bestond al in een aantal landen zoals Kenia, waar het via een mobiele telefoon kleine financiële verrichtingen mogelijk maakt”, vertellen de oprichters van Ewala. “De gebruiker kan op die manier een product bij de kruidenier kopen, een factuur betalen, geld aan een vriend overmaken enz.” Na dit weinig enthousiaste onthaal beslissen de twee vrienden hun project verder uit te werken binnen Co.Station, waar zij werden onthaald door Baudouin de Troostembergh, medeoprichter van de structuur en CEO van Startup Factory BE. “Een ideale plek om te werken. De omgeving werkt bijzonder motiverend en het krioelt daar van de projecten en de starters.” Om de beste vooruitzichten te verkrijgen, nemen ze enerzijds deel aan de Microsoft Innovation Center Brussels Boostcamp (waar ze in juni van dit jaar de eerste prijs in de wacht sleepten) en anderzijds aan de BECI Start’Hub Challenge. Resultaat: het platform zou in oktober operationeel moeten worden. Op de website van Ewala staat de baseline van de startup, al even eenvoudig als het aangeboden model: “Herlaad de telefoon van uw naasten in 3 kliks”. De app is beschikbaar in 120 landen, met meer dan 400 mobiele operatoren. “Het belkrediet kan op drie verschillende manieren worden gebruikt: om te bellen, om data te converteren en op het internet te surfen, of om aan ruilhandel te doen, in sommige Sinouhe Ferreira Monteiro Nunes (links) en Stéphane Ugeux, de medeoprichters van Ewala. landen althans.” Na het belkrediet gaat Ewala zich voortaan toespitsen op geldtransfers via mobiele telefoons – en zo terugkeren naar zijn oorspronkelijk project – in de landen die betalingen tussen mobiele toestellen hebben ontwikkeld. Dit model bestaat in talrijke Afrikaanse landen, maar ook in Azië en in Zuid-Amerika. “In de wereld beschikken 2 miljard mensen niet over een bankrekening, maar de helft van deze mensen, een miljard dus, bezit wel een mobiele telefoon. Evenals voor het belkrediet richten we ons tot de diaspora’s die geld wensen te sturen naar de familie of de vrienden die in het land van herkomst zijn gebleven. Onze klanten sporen ons aan. Het is onze bedoeling om eenvoudige en beveiligde diensten aan te bieden, aan een gevoelig lagere kost dan wat klassieke bankinstellingen en financiële organisaties aanrekenen.” ● Info: www.ewala.co Invest in starters Zeker doen: word lid van de gemeenschap van investeerders om jonge innoverende ondernemingen in Brussel te ondersteunen! • U neemt deel aan de economische ontwikkeling van Brussel. • U zorgt voor verscheidenheid in uw investeringen. • U geniet fiscale voordelen dankzij de ‘tax shelter’ voor startups. Hier moet u zijn: starters@beci.be BECI - Brussel metropool - oktober 2016 39

COMMUNITY Foto’s van het BECI nieuws Rooftop 58 is een merkwaardig maar helaas ter verdwijning gedoemde plaats waar de Zinner Circle van BECI een netwerkingavond organiseerde voor de Nederlandstalige ondernemers van Brussel. 40 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 © Reporters

COMMUNITY De Summer After Work verdiende zijn naam, op het randje van de hittegolf, op 25 augustus in de tuinen van de Stanhope Hotel! Iris Group organiseerde in samenwerking met BECI een CEO Meeting op 15 september in zijn gebouwen te Brussel. BECI - Brussel metropool - oktober 2016 41 © Reporters © Reporters

DE ADRESSEN RALPH’S BAR Luxemburgplein 13 - 1050 Elsene CAFE LUXEMBOURG Luxemburgplein 10 - 1050 Elsene THE GRAPEVINE Luxemburgplein 11 - 1050 Elsene LE GRAND CENTRAL Belliardstraat 190 – 1040 Etterbeek COASTER Rijke Klarenstraat 28 – 1000 Brussel ZOOM BRUSSELSLIFE VIAGE Waarheen op donderdagavond in Brussel? De donderdagse afteroffice is in Brussel een vast ritueel geworden. Hoog tijd dus om een lijstje op te stellen van de hotspots waar u de komst van een nieuwe vrijdag op een waardige manier kunt vieren. Hélène REMY Bars In Brussel blijft de kroeg de plek bij uitstek voor een avondje doorzakken. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Voor dynamische jonge kaderleden en andere eurocraten is donderdagavond synoniem aan een dorstlessende afterwork op het Luxemburgplein. Afspraak na het werk voor een lange aperitief in een van de bars op het plein: Ralph’s bar, Café Luxembourg, The Grapevine ... Hier wordt vooral Engels gesproken. De muziek staat lekker hard en de happy hours volgen elkaar op. Op enkele stappen daarvandaan, op het einde van de Belliardstraat, ligt de Grand Central, die ook een stevige reputatie heeft opgebouwd als place to be voor een glas met vrienden of collega’s. In het hart van Brussel raken de shakers rijkelijk gevuld in de Coaster. De liefhebbers van roulette en andere casinospellen kunnen genieten van een cocktail rond de speeltafels van de Viage. Donderdagszangers en gevestigde talenten kunnen hun stem laten horen tijdens een karaokeavond in de Biberium. Gemakkelijk te vinden, net naast Brussel-Centraal. In Elsene moet u zeker de Bar du Marché proberen, op twee stappen van Flagey en de beroemde Belga. In de studentenwijk van de ULB hangt elke donderdag een uitgelaten sfeer. Toffe plekken zijn onder andere de Waff en de Tavernier. DJ-bars Brussel loopt ook over van de dj-bars. De Café Central is een van de favorieten bij liefhebbers van breakbeat en electro. De warme, metaalachtige decoratie is heel origineel en de zaal is diep. Een aanrader, niet alleen op donderdag, maar elke avond van de week. Bij Madame Moustache gaat er bijna geen dag voorbij zonder dat er wordt gedanst! Het leuke is dat elke dag in het teken van een 42 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Anspachlaan 30 – 1000 Brussel BIBERIUM Cantersteen 55 – 1000 Brussel BAR DU MARCHE Alphonse de Wittestraat 12 – 1050 Elsene WAFF Boondaalse Steenweg 455 – 1050 Elsene LE TAVERNIER Boondaalse Steenweg 445 - 1050 Elsene LE CAFE CENTRAL Borgvalstraat 14 – 1000 Brussel MADAME MOUSTACHE Brandhoutkaai 5-7 – 1000 Brussel LE DALI’S BAR Korte Beenhouwersstraat 35 – 1000 Brussel LES JEUX D’HIVER Croquetweg 1 – 1000 Brussel WOOD Floralaan 3-47 – 1000 Brussel bepaald thema staat. Op donderdag kunt u er tot het ochtendgloren swingen tijdens de ‘Swing it out’-avonden! De Dali’s bar nodigt u elke donderdag uit voor een avondje chillen. En voor echte nachtvogels: de Brusselse clubs Wie nog lang geen zin heeft om naar huis te gaan en tot in de kleine uurtjes wil verder feesten en dansen, kan zich uitleven in een van de talrijke clubs. De Jeux d’Hiver in het Ter Kamerenbos. Voor sommigen is het al 15 jaar een legende, anderen vinden het een sociale nachtmerrie. Hoe dan ook, de ‘Jeux’ is een referentie in Brussel, daar kan niemand om heen. Nog in het Ter Kamerenbos moet u ook de Wood eens proberen. De Wood opent zijn deuren voor de clubbers elke donderdagavond vanaf 23 u. Opgepast: in tegenstelling tot de Jeux d’Hiver ruilt u uw mooie hemd hier best voor een T-shirt, zo niet riskeert u dat u er niet in mag!

BRUSSELSLIFE NIET TE MISSEN MET HET GEZIN 15.10 | 23.10 VOEDINGSSALON Zin in een lekker uitstapje met vrienden? Het Voedingssalon geeft u de sleutel om goed te eten! Trek op verkenning door de Paleizen van Brussels Expo en ontdek de heerlijkste hapjes uit de hele wereld. Brussels Expo | € 5 online | www.voedingssalon.be 31.08 | 06.11 BELGIUM ET CETERA EXPO Sinds het ontstaan van België kruiden cartoonisten de kranten met hun onontkoombare satirische tekeningen. ‘Belgium et cetera’ biedt een bijzonder overzicht van de hoofdpunten van onze collectieve geschiedenis. BELvue Museum | Gratis | www.belvue.be 21.10 | 24.10 MEGAVINO Van 21 tot 24 oktober 2016 opent het grootste wijnsalon van het land in Brussels Expo de deuren voor een nieuwe ‘cuvée’. Dit wijnjaar staat Libanon in de kijker. Brussels Expo | € 10 online | www.megavino.be 29.10 | 06.11 HALLOWEENFESTIVAL Op het Halloweenfestival komen elk jaar duizenden monsters, trollen, elfen en heksen samen. In een activiteit die zo’n anderhalf uur duurt, kunnen kinderen die van straffe ervaringen houden, proberen een mysterie op te lossen. Museum voor Fantastische Kunst| € 9 | www.fantastic-museum.be 22.10.2016 800 JAAR SINT-GILLIS Alle kinderen en ouders worden verwacht in het gemeentehuis van Sint-Gillis voor een feestelijke dag en om tegelijk ook kennis te maken met de diensten van de gemeente. Sint-Gillis| Gratis | www.stgilles800.businesscatalyst.com 30.06 | 06.11 EXPO HARRY POTTER De tentoonstelling rond de beroemdste tovenaar ter wereld is verlengd! Profiteer ervan en neem een duik in het dagelijkse leven van Harry, Hermelien en Ron. Stap op de Hogwarts Express, verken het beroemde kasteel en ontdek de magische Sorteerhoed om uw toekomstige huis te kennen (Griffoendor, Zwadderich, Ravenklauw of Huffelpuf). Brussels Expo | Vanaf € 14,90 | www.expoharrypotter.be ONDER DE LOEP — CULTUUR Het Theater Toone Het beroemde marionettentheater, dat al 50 jaar in het hart van Brussel gevestigd is, breidt uit. De eerste marionetten zagen het levenslicht in de Marollenwijk in 1830, maar sinds een halve eeuw schrijft het Theater Toone zijn geschiedenis verder op een boogscheut van de beroemde Beenhouwersstraat. Theater Toone Grasmarktstraat 66 1000 Brussel www.toone.be Toone VIII Sinds 2003 leent Nicolas Géal, alias Toone VIII, zijn stem aan de zes marionetten die viermaal per week het theater onveilig maken (op donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagnamiddag en zaterdagavond). Met het ticket voor de vertoning hebben de toeschouwers ook 44 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 toegang tot de coulissen om het museum van Toone te verkennen en tientallen Belgische en buitenlandse marionetten te ontdekken. Het theater breidt uit Na jaren geduld kreeg de Toone-familie deze zomer groot nieuws: het theater mag uitbreiden! Momenteel worden drie huisjes toegevoegd aan het oorspronkelijke gebouw. In de toekomst zullen de coulissen ruimer zijn en zullen er in het museum op de eerste verdieping (dat tijdens de pauze te bezoeken is) veel meer marionetten kunnen dan nu. De werken moeten in de lente van 2018 voltooid zijn. Het theater blijft wel de hele tijd open! Hélène Remy AVONDACTIVITEITEN 20.10 | 29.10 VRIJHEIDSFESTIVAL Het Vrijheidsfestival is een politiek, artistiek, divers, creatief, feestelijk en subversief evenement, waarop alle uitdrukkingsvormen worden ingezet voor de rechten en de vrijheden. Waarschuwingssignalen uitzenden, samen ontspannen, oproepen tot verzet en de solidariteit bevorderen: dat is de roeping van het festival ... Théâtre National | www.festivaldeslibertes.be 15.09 | 08.12 NOCTURNES VAN DE BRUSSELSE MUSEA Elke donderdagavond openen minstens 5 verschillende musea hun deuren van 17 tot 22 uur. Onder de nieuwkomers bevinden zich het ADAM op de Heizel en het MIMA in Molenbeek. Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 3 | www. brusselsmuseumsnocturnes.be 14.09 | 28.12 CINES APEROS Elke woensdag om 18 u. en om 22.30 u. kunt u films zien die pas enkele maanden uit zijn. Tussen de twee vertoningen in krijgt u een gratis aperitief aangeboden. LA VENERIE | € 6/film | www.lavenerie.be

BRUSSELSLIFE Beroep: Schoenpoetser BRUSSELAAR VAN DE MAAND Deze voormalige journalist belandde in Brussel in 1989. Hij maakte reportages voor Arte en Euronews. Op aanraden van zijn vriendin begon hij schoenen te poetsen. Nadat hij er zo’n 300 had gedaan, waagde hij de grote stap. U vindt hem elke dinsdagmiddag met zijn prachtige driewieler op de biomarkt op het Luxemburgplein. Dit beroep was uit het Brusselse straatbeeld verdwenen. Marcello Faraggi blaast het concept nieuw leven in en doet dat met Italiaanse klasse. Uit liefde voor de schoenen. WIST U DIT? In Brussel bestaat er een spookstation! Kent u het metrostation Sainctelette in Brussel? Zoek het niet op de plannen van de MIVB, want het werd nooit afgewerkt of in gebruik genomen ... Het metrostation Sainctelette ligt op de lijnen 2 en 6. Het dateert van 1988. Toch heeft geen enkele pendelaar er ooit op een metro staan wachten of de roltrap genomen. Het station werd nooit afgewerkt en bevindt zich in staat van ruwbouw. Dienst aan huis of op het werk Als u wenst en minstens drie paar wilt laten poetsen, komt Marcello Faraggi* de schoenen bij u thuis halen. Het concept klinkt luxueus, maar de prijzen zijn betaalbaar. Vanaf € 8,50 kunt u uw schoenen een tweede leven geven. Indien nodig worden ze ook door een schoenmaker onder handen genomen. Marcello biedt zijn diensten ook aan in bedrijven, op kantoor en op evenementen. Een mooi initiatief van een vijftiger die zich met een aanstekelijke passie op een opmerkelijk concept heeft gestort. Luxe Poetsmachines. Ze zijn er in alle categorieën. Maar niet meer op straat. Vandaag zijn schoenen bijna wegwerpartikelen en merken we een massale voorkeur voor sportschoenen. Zo hebben onze vrienden-schoenmakers steeds minder werk en moeten ze een na een hun winkel sluiten. Maar er zijn nog altijd mensen die schoenen weten te appreciëren. Ze geven liever meer uit om ze dan langer te kunnen houden. In Engeland is er het emblematische merk Church’s. Het zijn schoenen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Aan Italiaanse zijde is er het merk Fratelli, het visitekaartje van de Italiaanse dandy. Ze gaan zelfs zo ver dat ze hun broek opzettelijk te kort dragen om hun schoenen te tonen. Het is duidelijk nog altijd een uiterlijk teken van elegantie. Let maar eens op uw vrienden. Kijk naar hun schoenen. Als ze van goede kwaliteit zijn en er goed verzorgd uitzien, dan zegt dat veel. Marcello Faraggi heeft het goed begrepen. Hij wil het leven van deze kunstwerkjes, die soms nog met de hand zijn gemaakt, verlengen. Zichzelf verzorgen is niets om zich over te schamen. Goede schoenen dragen, het geeft een prettig gevoel. En het is minder blingbling dan een horloge. * www.ssam.eu Pierre Chaudoir Te dichtbij Uiteindelijk had het station Sainctelette heel weinig nut. Het ligt op twee stappen van de stations IJzer en Ribaucourt, een zone waar de vraag bovendien niet zo groot was. Zelfs vandaag kunnen deze stations het reizigersaantal nog altijd slikken. Sainctelette blijft dus een spookstation. Toch worden er controles uitgevoerd om de toestand van het complex te volgen en krakers te weren. Hélène Remy BECI - Brussel metropool - oktober 2016 45

BRUSSELSLIFE TOP BRUSSELSLIFE TOP 5 van de kostuums van Manneken Pis Het beroemdste ketje van Brussel heeft ook de grootste garderobe! Vandaag heeft ‘le petit Julien’ bijna 1000 kostuums om uit te kiezen. Hélène Remy en Frédéric Solvel Het voordeel van Manneken Pis: in tegenstelling tot uw lieverdjes behoudt hij altijd dezelfde maat: 55,5 centimeter en 17 kilo! Maar Manneken Pis een nieuw kostuum cadeau doen, dat gaat niet zomaar. Ten eerste moet het aan een aantal criteria voldoen, zoals het niet-commerciële, -politieke of -filosofische karakter. Het moet ook door een erkenningscommissie worden goedgekeurd. Gilles de Binche © Manneken-Pis.be 1 2 SIDA’sos © Manneken-Pis.be Maurice Chevalier © Manneken-Pis.be Gilles de Binche Manneken Pis is er altijd graag bij als er feest is. Hij is bovendien een kenner op het gebied van folklore. En als het dan nog eens om het Belgische erfgoed gaat, is hij helemaal niet meer te stuiten. Toen zijn kostuum van Gilles de Binche, een geschenk uit 1929, versleten was, kreeg hij in februari 2014 een nieuw kostuum cadeau. In de strijd voor de goede zaak Wanneer hij op campagne trekt, zet Manneken Pis alles op alles. Het condoomkostuum, dat hij voor het eerst in november 2011 kreeg, bedekt het hele beeldje, met uitzondering van zijn typisch mannelijke aanhangsel. Manneken Pis laat zich dan ook door niets of niemand beletten zijn plasje te doen! In december 2015 stond hij erop de Restos du Cœur te steunen door de rode neus van Coluche op te zetten. Toots Thielemans © Manneken-Pis.be Basketteur © Manneken-Pis.be 3 4 5 46 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Maurice Chevalier Het kostuum is misschien niet van de mooiste, maar het heeft ongetwijfeld een grote sentimentele waarde. Maurice Chevalier is de auteur van het liedje dat in koor wordt gezongen, telkens wanneer Manneken Pis van kleren verandert: “Manneken-Pis, petit gars de Bruxelles …” Toots Thielemans In augustus dit jaar overleed Jean-Baptiste Frédéric Isidore Thielemans, beter gekend als Toots Thielemans, op 94-jarige leeftijd. Manneken Pis wou natuurlijk ook zijn hulde brengen aan deze Brusselse jazzlegende en wel door enkele noten te spelen op de harmonica, waar Toots zo van hield. Basketteur Eeuwenlang trots rechtop blijven staan boven een fontein vergt een zekere graad van lichamelijke fitheid. Daarom hebben een lange lijst Belgische en buitenlandse sportclubs het beeldje al willen eren met een sportieve outfit. En wanneer hij er als Litouwse basketbalspeler bij staat, doet Manneken Pis zijn ding in een basketbalnet!

COMMUNITY NEWS LEDENTREFPUNT EMAsphere, online oplossingen voor bedrijfssturing Na het succes van de versie EMAfinance, die gebruik maakt van gegevens uit het boekhoudsysteem om ze als interactieve tabellen en grafieken aangevuld met beleid-KPI’s voor te stellen, lanceert EMAsphere nu EMAforecast. Met EMAforecast creëert u budgetten, businessplannen en voorspellingen waarvan u de impact op het globale resultaat van de activiteit kunt simuleren. Het directieteam kan steeds het verwezenlijkte vergelijken met de voorspellingen en zodoende het budget tijdens het jaar bijsturen om niet van de afgesproken koers af te wijken en de evolutie constant onder controle te houden. “Deze oplossing spreekt bedrijfsleiders bijzonder aan omdat ze hiermee plannen voor de toekomst kunnen voorbereiden en op het goede moment de nodige beslissingen kunnen nemen”, vertelt Didier Vankeerberghen, co-CEO. “EMAforecast heeft ook veel te bieden aan accountantskantoren, meer bepaald diegenen die advies verlenen aan KMO’s in verband met de creatie van toegevoegde waarde”, verduidelijkt Hugues Vandepeutte, co-CEO. EMAsphere ontwikkelt online bedrijfssturingsoplossingen waarmee het gemakkelijker wordt de financiële en operationele indicatoren te volgen die van belang zijn bij het nemen van beslissingen binnen de onderneming. De toepassing gaat gepaard met een eenvoudige en intuïtieve grafische interface, interactieve tabellen en grafieken, key performance indicators voor een snelle visualisering van de situatie en een speciaal samenwerkingsluik voor de uitwisseling van informatie en de verdeling van taken aan de medewerkers. www.emasphere.com Van links naar rechts: Sjerp Van Der Vaart, Arnoud Raskin en Luc Jacobs. in de kantoren van DHL Global Forwarding, in aanwezigheid van Luc Jacobs (CEO DHL Global Forwarding Belgium & Luxembourg) en Arnoud Raskin (de stichter van Mobile School). DHL Global Forwarding, logistieke partner van Mobile School sinds 15 jaar, onthaalde het evenement. DHL Global Forwarding levert gratis mobiele scholen in meer dan vierentwintig landen. De uitreiking van de prijs stemde overeen met de 40e verzending, die naar Griekenland is vertrokken. LEDENTREFPUNT All Drinks Brux-Ale : uw specialist in levering van dranken DHL ondersteunt de Europese Citizen’s Prize winnaar Mobile School De vzw Mobile School is een van de 50 personen of organisaties in de EU die laureaat zijn van de Europese Burgerprijs, voor hun bijdragen aan de Europese coöperatie en de promotie van gemeenschappelijke waarden. De Belgische organisatie Mobile School komt op voor kinderen die, in de ganse wereld, op straat leven en helpt de bestaande organisaties efficiënter te werken. De vzw ontwikkelt educatief materiaal, met onder andere een mobiele school en een aantal educatieve panels. Mobile School ontving de prijs uit handen van Sjerp Van Der Vaart, woordvoerder van het Europese Parlement, Vandaag is ons bedrijf gespecialiseerd in de distributie van koude en warme dranken bij ondernemingen, verenigingen en particulieren, in Brussel en omgeving. Voor deze dienst werd trouwens een eigen naam bedacht:All Drinks. Uit nostalgische overwegingen werd BruxAle eraan toegevoegd. Om in te spelen op de groeiende vraag, hebben wij ons producten- en dienstengamma in de loop van de tijd sterk uitgebreid, met o.a. onderhoudsproducten en voedingswaren. Meer recent, met All Supplies leveren wij ook kantoorbenodigdheden, papier, inkjet supplies en data media. Wij verhuren ook waterfonteinen. Wij verhuren, verkopen en onderhouden drankautomaten (koud en warm), verdeelautomaten voor snacks, koffiemachines en percolators. Ook leveren wij het toebehoren voor deze apparaten: bekers, lepels, servetten, keukenrollen, enz. BECI - Brussel metropool - oktober 2016 47

COMMUNITY NEWS LEDENTREFPUNT Greenbizz.brussels ontwikkelt uw duurzame projecten thuis). Blue Corner lanceerde bijvoorbeeld als eerste in Europa een ‘roaming’ kaart waarmee de elektrische wagen, scooter of fiets in zeven Europese landen kan worden opgeladen. Het directieteam van Blue Corner onthaalt de samenwerking met Octa+ als een middel om de dagelijkse elektrische mobiliteit verder te vergemakkelijken: “Als stevige en gediversifieerde onderneming geeft Octa+ ons toegang tot financiële middelen waarmee wij de ontplooiing van ons netwerk van laadpunten zullen kunnen verderzetten en bovendien onze leiderspositie verstevigen”, verheugt zich Olivier Ysewijn, CEO van Blue Corner. Greenbizz.brussels is de nieuwe ontwikkelingszone voor groene en duurzame economische activiteiten in Brussel. De taak bestaat erin innoverende starters en jonge ondernemingen van de duurzame economie te huisvesten en op maat te begeleiden bij de ontwikkeling van hun project. Jonge ondernemers vinden er, in hartje Brussel, 2800 m² ‘all-in’ kantoren, met inbegrip van een waaier gedeelde diensten. Het gebouw beschikt bovendien over 5000 m² werkplaatsen voor ondernemingen die hun duurzame productie in het centrum van Brussel wensen te vestigen. Sinds kort beschikt Greenbizz.brussels eveneens over een coworking zone voor prille startups en nieuwe projectdragers. Greenbizz.brussels Dieudonné Lefèvrestraat 17 1020 Brussel 02/233.81.00 info@greenbizz.brussels www.greenbizz.brussels Octa+ wordt bovendien leverancier van groene elektriciteit aan Blue Corner. Tegen 2020 zou OCTA+ de leverancier moeten worden van meer dan 5000 openbare en privé laadpunten en van talrijke klanten die hun elektrische wagen thuis opladen. “We zijn ervan overtuigd dat het aandeel van elektrische voertuigen in de toekomst continu zal blijven stijgen. Daarom investeren we in de ontwikkeling van het netwerk van laadpunten, als essentiële voorwaarde van de groei van de elektrische mobiliteit”, aldus Thierry Van Coppenolle, coCEO van Octa+. LEDENTREFPUNT Vergroot uw synthesecapaciteiten met Mind Map Octa+ verwerft een meerderheidsparticipatie in Blue Corner Octa+ zet een nieuwe stap in zijn ontwikkeling als 100% Belgische leverancier van meerdere energievormen. Het familiebedrijf was al goed vertegenwoordigd als verdeler van elektriciteit, gas en stookolie, naast zijn netwerk van 185 benzinestations. Vandaag zet het bovendien de stap naar elektrische mobiliteit, met een meerderheidsparticipatie in Blue Corner, de Belgische specialist van oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen (EV). In zes jaar tijd is Blue Corner uitgegroeid tot een leader in oplaadoplossingen voor EV in België, zowel wat betreft openbare laadpunten als privé installaties (in de garage, 48 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Mind Map is een grafische afbeelding van ideeën en van hun onderliggende relaties. De techniek geeft op een grafische manier creatief vorm aan informatie. Mind Map vergemakkelijkt het denkproces en het onthouden van informatie. Mind Map kan voor vele toepassingen worden ingezet: het nemen van notities, het ontwikkelen van ideeen, de oplossing van problemen, beslissingsprocessen, het leiden van een vergadering, presentaties, het aanleren van een vreemde taal enz. Mind Map vergemakkelijkt de ontwikkeling van een project, vanaf het concept tot en met de verwezenlijking. Permanente vorming op dinsdag en donderdag, van 18u30 tot 21u30 bij Let’s Communicate, Jean-François Debeckerlaan 77, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Verplicht reserveren op het nummer 0488/77.66.36, www.lets-com.com

COMMUNITY NEWS LEDENTREFPUNT Flying 8 times a week from Brussels to over 150 destinations via Doha LEDENTREFPUNT Succes is geen toeval maar een keuze In 13 jaar tijd bevestigde My Sherpa zijn positie als leader en deskundige in de sector van de individuele vorming. My Sherpa werkt samen met ongeveer 2.000 coaches, genoeg om overal in België cursussen te organiseren in talrijke domeinen. My Sherpa biedt professionele en geïndividualiseerde begeleiding aan studenten van alle niveaus: scholieren, universitairen en professionals. Vanaf de lagere school moet de leerling een grote hoeveelheid stof assimileren en bovendien een werkmethode aanleren die overeenstemt met zijn eigen leerproces. De coaches van My Sherpa volgen de leerlingen wekelijks op om een goede beheersing van de fundamentele kennis te verzekeren. Welcome to a world of excellence qatarairways.com Privilege Club: Enjoy a range of exclusive privileges and benefits designed to make travelling even more rewarding. Amongst them, priority check-in and boarding, excess baggage allowance, lounge access and many more. Qbiz for SME’s: Maximize savings with the Qbiz program. Your company earns Qmiles that can be used to redeem flights and upgrades. A perfect place to transfer: Hamad International Airport in Doha provides world class travel efficiency and the highest possible standards of passenger care. New destinations 2016-2017: Australia (Sydney/Adelaïde), Thailand (Krabi), Seychelles and New Zealand (Auckland). Oneworld: We are a proud member of oneworld, the world’s leading airline alliance. oneworld provides customers unique advantages, such as seamless connectivity, a network of more than 1000 destinations and access to more than 600 lounges worldwide. For more information please visit qatarairways.com/be. Deloitte onthult de eerste laureaten van de Consumer Goods Hackathon De eerste Consumer Goods Hackathon van Deloitte, eind augustus, werd een denderend succes. Het was de allereerste keer dat Deloitte deze 48-uren-uitdaging organiseerde, in samenspraak met verscheidene bekende ondernemingen uit de sector van de consumptiegoederen. Startups en vertegenwoordigers van de ondernemingen die het evenement sponsorden, hebben samen nieuwe en innoverende oplossingen bedacht om de digitale uitdagingen te overwinnen. Kwik, Plug and Play IoT en Be(er) Unique werden de winnaars. BECI - Brussel metropool - oktober 2016 49 In het middelbaar onderwijs verschilt de aanpak en wordt de stof complexer. De ouders hebben meestal niet voldoende tijd om zich hierin te investeren en vermijden liever de spanningen die voortvloeien uit de follow-up van het schoolonderwijs. De My Sherpa coaches gebruiken een methode ontwikkeld door jongeren voor jongeren om zodoende bijkomende uitleg te verschaffen en de leerlingen te begeleiden in het leerproces. Ook studenten van het hoger onderwijs doen een beroep op My Sherpa, waar ze kunnen rekenen op een groot team van deskundigen om zelfs de meest complexe domeinen te doorgronden (econometrie, weerstand van materialen, anatomie, financiën…). Voor professionals die hun kennis (talen, informatica …) en hun vaardigheden (stressbeheersing, time management…) wensen aan te scherpen, ontwikkelt My Sherpa specifieke geïndividualiseerde coaching-programma’s. My Sherpa werkt ook samen met ondernemingen om het geheel van de occasionele opleidingen en de permanente vorming van het personeel te beheren. My Sherpa www.mysherpa.be 02.533.07.70 My Sherpa

COMMUNITY Op zoek naar een kantoor in een ongewone werkomgeving? Op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus konden de deelnemers verscheidene versnelde praktische sessies in gemengde teams bijwonen. Ze werden gecoacht door deskundigen en technologie-experts. Bij afloop van de 48-uren-hackathon kon ieder team zijn idee of innoverende oplossing voorleggen aan een jury van kaderleden uit de verscheidene ondernemingen die het evenement sponsorden. Alle deelnemers werden uitgedaagd om probleemsituaties te verhelpen waarmee ondernemingen vandaag worden geconfronteerd: de digitale verstoring van bedrijfsmodellen, digitale verstoring in de productie en de zoektocht naar digitale oplossingen voor verstoringen in de verpakking. Kwik ontwierp een concept van open ecosysteem waarmee consumenten producten in een handomdraai kunnen bestellen. De merken kiezen dan eender welk kanaal om rechtstreeks contact te leggen met de consument, thuis. Plug and Play bedacht een moduleerbaar en niet invasief systeem om het verloop van bestaande verpakkingslijnen te beheren. En Be(er) Unique trachtte de ondernemingen dichter bij de consument te brengen met de individualisering van producten (een fles, bijvoorbeeld). Be(er) Unique presenteerde een exclusief product waarmee ondernemingen rechtstreeks, via de virtuele werkelijkheid, met de consument kunnen communiceren. Ontdek dit Business Center in een oase van rust en groen, in hartje Brussel, vlakbij het kanaal en de Antoine Dansaertstraat. In samenwerking met Citydev werd deze oude bioscoop zowat als een loft gerenoveerd om een ruime en gezellige werkomgeving te worden. Gemakkelijke toegang, privé parkeergelegenheid, toegangscontrole, videobewaking. Vergaderzaal en cafetaria. 5.000 m² omgetoverd tot een gezellige werkomgeving. Oppervlaktes beschikbaar tussen 140 en 1.200 m². Crystal Palace Business Center Paalstraat 14, 1080 Brussel 02 411 27 21 info@crystalpalace.biz www.CrystalPalace.biz SELECT HR BUSINESS TOUR WORKSHOP BURN-OUT & STRESS MANAGEMENT VAN DER VALK HOTEL BRUSSELS AIRPORT 18 NOVEMBER, 12U00 - 14U30 Advocaten Avocats - Lawyers Ondernemingsrecht en contractenrecht Droit des entreprises et droit des contrats Vastgoedrecht en bouwrecht Droit immobilier et droit de la construction SCHRIJF JE NU GRATIS IN VIA WORKSHOP@SELECTHR.BE 50 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 Van der Valk Hotel Brussels Airport - Culliganlaan 4b - 1831 Diegem Administratief recht en ruimtelijke ordening Droit administratif et urbanisme Wolvengracht 38/2 Rue du Fossé aux Loups 38/2 B- 1000 Brussel - Bruxelles Tel. +32 (0)2 410 10 66 • www.orys.be 90 % VERHUURD

COMMUNITY TOETREDINGSAANVRAGEN DOOR VOORLEGGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR ADMAX BVBA Heizelstraat 140 - 1020 Brussel Nace: 5610101 - restaurant van het traditionele type 5610201 - Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz) 56210 - Catering afg.: Nico Velter Air Europa Lineas Aereas SETR Belliardstraat 20 - 1040 Brussel Nace: 51100 - Personenvervoer door de lucht afg.: Alcino Ribeiro Berpress NV Montjoielaan 165 - 1180 Brussel Nace: 46491 - Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 58140 - Uitgeverijen van tijdschriften 63910 - Persagentschappen afg.: Thierry Misson Blasco Santiago NP Schone Luchtlaan 7 - 1180 Brussel afg.: Santiago Blasco Brufotec VZW Industrielaan 200 - 1070 Brussel Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 71209 - Overige technische testen en toetsen afg.: Géraldine Mariaul Caramel NV Otto de Mentockplein 19 - 1853 Strombeek-Bever Nace: 46900 - Niet-gespecialiseerde groothandel 58110 - Uitgeverijen van boeken afg.: Colienne du Bois de Nevele IFS - International Fairchild Sport BVBA Maarschalklaan 17 - 1180 Brussel Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 74101 - Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen afg.: Erin Edwards L & A Partners BVBA Kapitein Crespelstraat 30 - 1050 Brussel Nace: 69201 - Accountants en belastingconsulenten afg.: Amandine Lambert MeetingOne NV Jules Bordetlaan 160 - 1140 Brussel Nace: 26400 - Vervaardiging van consumentenelektronica afg.: Georges Pentidis Plastic Omnium Automotive Belgium NV Brits Tweedelegerlaan 591 - 1190 Brussel Nace: 2910003 - De vervaardiging van chassis met motor. 29310 - Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 29320 - Vervaardiging van Crosslaw CVBA Marsveldplein 2 - 1050 Brusssel Nace: 69101 - Activiteiten van advocaten afg.: Luc Stalars Fexim NV Rue Bara 71 - 1070 Brussel Nace: 43222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie afg.: Eddy Croes Holslag Sebastiaan NP IT Toren Louizalaan 146 - 1050 Brussel Nace: 69101 - Activiteiten van advocaten afg.: Sebastiaan Holslag andere delen en toebehoren van motorvoertuigen afg.: Pierre-Emmanuel Andrieux RG Invest BVBA Wolstraat 21 - 1000 Brussel Nace: 41101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 41102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 68100 - Handel in eigen onroerend goed afg.: Mathieu Rompteau SDS BVBA Jetteselaan 32 - 1081 Brussel Nace: 69103 - Activiteiten van deurwaarders afg.: Piet De Smet Synersys BVBA Waterloosesteenweg 1327 - 1180 Brussel Nace: 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 62030 - Beheer van computerfaciliteiten 78300 - Andere vormen van arbeidsbemiddeling afg.: Jennifer Salat VSE - Verkeer Signalisatie & Elektronika NV De Béjarlaan 1B - 1120 Brussel Nace: 33200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 42110 - Bouw van autowegen en andere wegen 43212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen afg.: Pierre Hermesse Wizata Belgium BVBA Vorstlaan 191 - 1160 Brussel afg.: Marina Coenraets INDEX VAN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES DIE IN DIT NUMMER STAAN Accenture BeLux Actiris ADAM AGC Glass Europe All Drinks Brux-Ale Audi Bar du Marché Be(er) Unique BELvue Museum Beyond Meat Biberium Bisnode Blue Corner BNP Paribas Fortis Bpost Brussels Airport Brussels Expo BuGoodFood Bugs in Mugs BX1 Café Central Café Luxembourg Carmeuse Carrefour CNN Co.Station Coaching Square Coaster Colruyt Crédit Suisse D’Ieteren Dali’s bar Daoust Dauranta De Lijn Delacre Delhaize Deloitte DHL Global Forwarding Diwan Awards 26-29 13-14 42-46 38 47-50 13-14 42-46 47-50 42-46 34 42-46 1 47-50 26-29 16-19 13-14 42-46 34 34 32-33 42-46 42-46 38 34 ; 38 32-33 39 16-19 ; 22-23 42-46 34 ; 38 11 ; 16-19 38 42-46 26-29 34 13-14 38 34 47-50 47-50 32-33 Dubai Women Business Council Edelman EMAsphere Engie Fabricom Enterprise Europe Network Entomochef Etisalat Europese Commissie Ewala EY – Ernst & Young FOD Economie Fondation pour l’Enseignement Grand Central Greenbizz Guberna Heidelberg Cement Hotel Métropole IBA Impossible Foods Impulse Infrabel Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Iris Group IWEC IZEO Jeux d’Hiver Kluber Lubrication Kwik La Vènerie Lantmännen Unibake Let’s Communicate Lidl Little Food Lutosa Madame Moustache McKinsey Microsoft Innovation Center MIMA MIVB 8 20-21 47-50 38 9 34 8 8 ; 9 ; 22-23 39 20-21 36-37 38 42-46 47-50 16-19 38 6 38 34 16-19 ; 22-23 16-19 16-19 40-41 6 ; 20-21 36-37 42-46 38 47-50 42-46 38 47-50 38 34 38 42-46 16-19 ; 22-23 39 42-46 24-25 ; 42-46 Net Brussel NMBS Octa+ OESO Ores Parking.brussels Plug and Play IoT Proximus Qatar Airways Quick Quorn Ralph’s bar RSVZ RTBF SA Commercial Safran-Techspace Serendipities Sita Sonaca Stanhope Hotel Suez Sumy Tavernier The Grapevine Theater Toone Trenker Universiteit Gent Universiteit van Maastricht UWE Val-I-Pac VDAB Viage Vlaamse Gemeenschapscommissie Waff withPEPS Women in Business Wood Mobile School Museum voor Fantastische Kunst My Sherpa 47-50 42-46 47-50 4 16-19 47-50 22-23 38 36-37 47-50 16-19 47-50 32-33 34 42-46 22-23 32-33 6 38 22-23 4 38 40-41 4 32-33 42-46 42-46 42-46 8 30-31 34 38 4 13-14 42-46 13-14 42-46 4 22-23 42-46 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 51

COMMUNITY Management & RH, Personal improvement 10.10.2016 Energie en performantie (1e module): boost uw energie voor maximale prestaties 20.10.2016 Generaties Y en Z begrijpen en sturen 24.10.2016 Recuperatie en performantie: ontdek de 7 manieren om snel te recupereren 25.10.2016 Maak van uw team een Dream Team! 07.11.2016 Bevrijden, verantwoordelijkheid geven, omkaderen om de prestaties van uw teams op te drijven 09.11.2016 Maak van uw evaluatiegesprekken een beleidsmiddel voor motivatie 21.11.2016 Wat is het verschil tussen positieve druk en negatieve stress? 02.12.2016 Inspirerende leider, efficiënte manager en motiverende coach: leer verschillende rollen te spelen 12.12.2016 In topvorm op het juiste ogenblik Handelsrecht 27.10.2016 Het commercieel huurcontract: stel al uw vragen aan een gespecialiseerde advocaat! Tot 02.2017 Cycle de formation à la médiation civile et commerciale (1) Strategie en beheer Tot 06.2017 It’s Co-Solutions Time for the Boss (1) Tot 06.2017 It’s Co-Solutions Time for Free Entrepreneurs (1) Verkoop, marketing en bedrijfscommunicatie Tot 06.2017 It’s Co-Solutions Time! For Sales… (1) 27 en 28.10.2016 Maak zelf brochures, folders en 52 BECI - Brussel metropool - oktober 2016 magazines met InDesign! 17.11.2016 LinkedIn & Twitter: de winnende combinatie voor B2B-zichtbaarheid! 09.12.2016 Maak het beheer van uw sociale netwerken makkelijker met Hootsuite! 16.02.2017 Boeiende en overtuigende presentaties met PowerPoint 18.05.2017 Ontwerp onweerstaanbare e-mails die uw doelpubliek aanzetten tot lezen! ICT 22.11.2016 Laat uw gegevens voor zich spreken aan de hand van krachtige grafieken in Excel! 06.02.2017 Een gratis persoonlijke assistent, bestaat dat echt? Absoluut: Outlook! 20.04.2017 Excel: hoe haal je in slechts 3 muisklikken waardevolle informatie uit een database? ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Opleidingen op maat U vindt de opleiding niet die u zoekt? Contacteer ons! Ons opleidingsaanbod wordt opgesteld in functie van de vragen die u ons stelt. U wilt uw vaardigheden ontwikkelen, uw medewerkers beter laten presteren, de teamgeest in uw onderneming versterken? ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Sociale wetgeving 13.10.2016 Protection des données à caractère personnel: nouveautés et impacts sur votre gestion RH (2) 18.10.2016 Optimalisation des packages de rémunérations: le point (2) 20.10.2016 Droit du travail en pratique : modèles de documents (2) 17.11.2016 Sécurité au travail, risques industriels et terrorisme : quelles 24.11.2016 Impact van het nieuw douanewetvoek voor import- en exportbedrijven 03.01.2017 Matchmaking event : CES 2017 05.2017 Zakenreis naar Iran ➜ Beci’s International Department +32 2 643 78 02 - jpm@beci.be 11.10.2016 Stage Networking Event 20.10.2016 Brussels Meets Brussels obligations et responsabilités pour vos entreprises ? (1) ➜ Frédéric Simon +32 2 643 78 17 – fs@beci.be Milieu, stedenbouw, mobiliteit 10.10.2016 Ontdek exclusief het nieuwe shopping center Docks Bruxsel 10.2016 tot 06.2017 Opleidingscyclus Milieubeheer 2016-2017 ➜ Laura Rebreanu +32 2 643 78 26 – lr@beci.be Bedrijfsoverdracht 13.10.2016 Conferentie voor overnemers 24.11.2016 Hub Overdracht – Speed dating 01.12.2016 Hub Overdracht – Discussiepanel ➜ Erick Thiry +32 2 643 78 36 – eth@beci.be 07 en 08.11.2016 IWEC – International Women’s Entrepreneurial Challenge 16 tot 20.11.2016 Food B2B meetings België-Frankrijk 17.11.2016 After Work ➜ Beci Events +32 2 643 78 13 – events@beci.be (1) Enkel in het Frans (2) De voertaal is Frans maar de documentatie is ook (volledig of gedeeltelijk) in het Nederlands beschikbaar

Veiligheid … Mobiliteit … Tewerkstelling … Laten we samen werken aan het merk Brussel dat zichzelf exporteert. Fier om business te doen in Brussel: Think Brussels! Info & inschrijvingen: www.beci.be/nl/events

www.professional.peugeot.be NEW SUV 3008 PEUGEOT NOOIT EERDER GING EEN SUV ZO VER NETTO VAA* NEW SUV 3008 VANAF 53€/MAAND FISCALE AFTREK TOT 90% PEUGEOT i-COCKPIT® / CONFIGUREERBARE HEAD-UP DISPLAY / GECONNECTEERDE 3D-NAVIGATIE * Deze maandelijkse netto bijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing: 53,5%; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. NEW SUV PEUGEOT 3008 3,8 - 6,0 L /100 KM 103 - 136 G /KM Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15. Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be V.U.: Peugeot Belgique-Luxembourg S.A., n° BCE 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024,

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication