0

Mobility TOOLBOX Uw gereedschappen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid in uw onderneming

Mobility TOOLBOX Inhoudsopgave Mobility TOOLBOX 1ste editie september 2016 VERANTWOORDING De Mobility Toolbox wordt uitgegeven door de Hub Mobility en het Kenniscentrum van BECI. Het Kenniscentrum werkt analyses en standpunten uit om de belangen van de Brusselse ondernemingen te verdedigen. Het geeft ondernemingen ook direct informatie over economische, ecologische, maatschappelijke en mobiliteitskwesties. Mobility Hub is ontstaan uit de samenwerking tussen BECI en talrijke bedrijven die op het vlak van mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trachten te innoveren. Door de kwaliteit van het netwerk kan de Hub het werk van de leden valoriseren en hun eigen uitdagingen beter aanpakken. Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx ow@beci.be Louizalaan 500 1050 Brussel T +32 2 648 50 02 F +32 2 640 93 28 www.beci.be Redactie Vincent Campeol vc@beci.be Productie Media Coördinator Emmanuel Robert er@beci.be Opmaak Isabelle André fotozaza@gmail.com Vertaling Data Translation Foto’s Fotolia Onze dank gaat vooral uit naar Sam Kestens, stagiair bij BECI in 2015, belast met research, redactie en opmaak. INLEIDING .........................................................................................................................03 CONTEXT ...........................................................................................................................04 UW GEWESTELIJKE HULPMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN ...........................................10 Duurzame mobiliteit in uw bedrijf promoten? ...............................................................11 Het Brussels Gewest helpt een handje! .........................................................................11 Het Brussels Gewest vormt en informeert bedrijven ......................................................12 Bedrijfsvervoerplan (BVP) ..............................................................................................13 Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) ............................14 IRIS 2 ............................................................................................................................15 OPENBAAR VERVOER .......................................................................................................16 Uw bereikbaarheidsfiche ..............................................................................................17 De derde betaler MIVB .................................................................................................18 LHet voorstedelijke aanbod S van de NMBS ..................................................................19 DELEN ................................................................................................................................20 Collecto, hoe werkt dat? ..............................................................................................21 Een tool om de duurzame mobiliteit van uw werknemers te vergemakkelijken en te stimuleren? ..........................................................................................................22 HighWise: for seamless carpooling................................................................................23 How can eCab help to unravel the Brussels mobility knot? ............................................24 Keyzee: de eerste oplossing voor carsharing volledig geïntegreerd in een smartphone ..25 Ubeeqo: voor een optimaal gebruik van bedrijfswagens ...............................................26 Europcar: een wagen aangepast aan elke behoefte ......................................................27 Een aanbod van meer dan 375 wagens over heel Brussel! ............................................28 Waarom kiezen voor elektrische carsharing? .................................................................29 Splyt: de nieuwe manier van samen reizen ....................................................................30 NEW WAYS OF WORKING ...............................................................................................32 New Ways (World) Of Work ..........................................................................................33 Een cafetariaplan, wat is dat? .......................................................................................34 Inleiding in telewerken .................................................................................................35 Inleiding in coworking ..................................................................................................35 DUURZAME AUTO’S .........................................................................................................36 Welke brandstof, waarvoor? .........................................................................................37 Hoe optimaliseert u de mobiliteit van uw bedrijf met TOURING BUSINESS SOLUTIONS? .................................................................................38 Een testrit met de elektrische en plug-inwagen .............................................................39 CarPlug: om elektrische wagens thuis of op kantoor op te laden ..................................40 Fast charge: een oplossing om snel op te laden ............................................................41 CNG: wilt u een alternatieve mobiliteitsoplossing aanbieden? .......................................42 TWEEWIELERS ..................................................................................................................43 Vlot de stad door? Dat kan, dankzij Villo! .....................................................................44 De scooter = een handig vervoermiddel ........................................................................45 Wilt u een fietsdynamisch bedrijf worden? ...................................................................46 PARKING ...........................................................................................................................47 Gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP) ..........................................................................48 BePark – Uw parking op maat ......................................................................................49 Interparking Pcard+ ......................................................................................................50 Interparking-vouchers ...................................................................................................51 LEVERINGEN IN DE STAD .................................................................................................52 Goederenvervoerplan: groeperen is de boodschap ........................................................53 CityDepot .....................................................................................................................54 INSCHRIJVING ...................................................................................................................55 BECI | Mobility TOOLBOX 2

Inleiding Dat Brussel met een mobiliteitsprobleem kampt, valt niet te ontkennen. Tal van ondernemingen passen zich aan die situatie aan en reageren. De voorbije jaren zien we HR-constructies opduiken die op zijn minst origineel te noemen zijn, zoals het ‘mobiliteitsbudget’, en sommige startups vormen deze problemen zelfs om tot niet te missen opportuniteiten. Daar waar mobiliteit enkele jaren geleden nog neerkwam op een keuze tussen de wagen, het openbaar vervoer of de fiets, zien we de markt de laatste tijd een heel andere richting uitgaan. De politieke wereld begint zich bewust te worden van deze revolutie en enkele wettelijke kaders te moderniseren, hoewel we nog een hele weg te gaan hebben. Zowel het federale als het gewestelijke niveau zullen er vaart achter moeten zetten, willen ze het gebruik van deze vaak heel efficiënte alternatieven echt democratiseren: van flexibele bovenwettelijke voordelen tot nieuwe individuele of collectieve transportmiddelen. De 6e staatshervorming, die gepaard gaat met tal van bevoegdheidsoverdrachten, vooral op het vlak van mobiliteit, is in dit opzicht tegelijk een kans en een risico voor Brussel. Een ideale kans om nu, meer dan ooit, zijn eigen toekomst in handen te nemen en een eigen beleid te voeren aangepast aan de Brusselse context ... Maar ook een risico om zich op termijn te moeten verlaten op nog meer samenwerking tussen verschillende machtsniveaus die niet altijd dezelfde visie nastreven. Omdat mobiliteit nu immers geen grenzen kent ... In Brussel wordt elk jaar bijna een miljard euro uitgegeven aan mobiliteit. Voor Mobiel Brussel had dat budget trouwens nog mogen stijgen tot 1,4 miljard euro, of 35 % van het gewestelijke budget, om “alle geplande programma’s en projecten te kunnen uitvoeren”1 . Om maar te zeggen hoe belangrijk deze envelop is om efficiënt te kunnen bijdragen aan de economische en sociale activiteit van het Gewest. En toch, als u aan uw buurman vraagt of de situatie verbeterd is, zal hij wellicht niet ‘ja’ zeggen: in 2013 was mobiliteit de topprioriteit voor 55 % van de ondernemingen, vandaag is dat nog maar 51 %. Wat INRIX, TomTom en consorten betreft, zij blijven Brussel steevast uitroepen tot een van de meest dichtgeslibde steden. Een structureel probleem? Een verkeerde perceptie? Vastgeroeste gewoontes? Slecht vastgelegde politieke prioriteiten? Iedereen heeft zijn eigen mening en iedereen heeft een beetje gelijk ... Wat kunnen we doen om de massa aan te sporen een efficiëntere, om niet te zeggen intelligentere, vorm van mobiliteit uit te proberen? Blijven investeren in het openbaar vervoer? Ongetwijfeld. Gelet op de return on investment zouden we het budget zelfs kunnen verdubbelen, moest dat nodig zijn om eindelijk de verwachte ommekeer op gang te brengen. Experimenteren met andere vormen van individuele mobiliteit? Ook. Wie aan carsharing doet of de fiets neemt, neemt ook het openbaar vervoer, en omgekeerd. Brussel zou zo een heus mobiliteitslaboratorium worden. De privésector heeft bewezen dat die ook een rol te spelen heeft zodat we ons nu eindelijk op een intelligente manier kunnen verplaatsen, afhankelijk van onze behoeften. Maar wat zijn die alternatieven dan? Dat is nu precies de ambitie van deze Toolbox: de beschikbare diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een rijtje zetten om u, letterlijk, vlotter op weg te helpen. 1. “Bruxelles-Mobilité plaide pour un budget annuel de 1,4 milliard”, op levif.be, juni 2014, link: http://www.levif.be/actualite/belgique/bruxelles-mobiliteplaide-pour-un-budget-annuel-de-1-4-milliard/article-normal-34483.html geraadpleegd op 3 april 2015 BECI | Mobility TOOLBOX 3

Context Stand van zaken Meer dan 1 000 reacties hebben we gekregen op onze vorige politieke barometer en meer dan 400 op onze mobiliteitsbarometer. Met deze barometer wilden we achterhalen wat de Brusselse professional denkt over de mobiliteitssituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En de conclusie is duidelijk: u lijkt vandaag niet meer tevreden dan gisteren over de mobiliteit in Brussel. WELKE DRIE THEMA’S MOETEN EEN PRIORITEIT WORDEN VOOR DE BRUSSELSE REGERING MET HET OOG OP DE ONTWIKKELING VAN DE ECONOMIE EN DE WERKGELEGENHEID? Ondersteuning van de export Subsidies voor investeringen Verlaging van de geweestelijke en gemeentebelasting Mobiliteit Betere bescherming van het milieu Stadsvernieuwing Administratieve vereenvoudiging Bevordering van beroepsopleidingen Ondersteuning van Actiris 0% 5,42% 11,39% 9,98% 11,71% 36,23% 20,72% 14,32% 4,88% 2,71% 5,97% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7,70% 13,77% 29,07% 8,89% 36,66% 16,27% 50,98% 13,34% IS DE MOBILITEIT IN EN ROND BRUSSEL VERBETERD IN 2015 IN VERGELIJKING MET 2014? Ja, de situatie is vertbeterd Nee, de situatie is stabiel gebleven Nee, de situatie is verslechterd Geen mening 3,15% 24,13% 67,17% 5,54% 0% 20% 40% 60% 80% WAT VINDT U VAN DE INVOERING VAN EEN STADSTOL OF EEN KILOMETERHEFFING OM DE MOBILITEIT IN EN ROND BRUSSEL TE VERBETEREN? Een interessant idee Een onaanvaardbaar idee Ik weet het niet 42,17% 45,33% 12,50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% BECI | Mobility TOOLBOX 4

De mobiliteitsbarometer bevestigt echter dat ondernemingen nog altijd meer dan bereid zijn om zelf maatregelen te nemen voor een betere mobiliteit. De Brusselse ondernemingen zijn zelfs uitgegroeid tot experts op het vlak van mobiliteitsstrategieën. 61 % van de ondervraagden zegt reeds specifieke maatregelen te hebben genomen om de mobiliteit van hun medewerkers te verbeteren, een duidelijk bewijs van een natuurlijke beweging binnen de Brusselse bedrijfswereld om zich aan te passen aan zijn omgeving. HOE GROOT IS VOLGENS U DE IMPACT VAN DEZE PROJECTEN OP DE MOBILITEIT? Voltooiing van het GEN Metro Noord naar Schaarbeek Tram 9 Transitparkings Tram 71 Gewestelijk fietsnetwerk Verbreding van de Ring 0 Nieuwe publieke parking Heraanleg Reyers en Meiser Verkeersvrij maken van het stadcentrum 0% Zeer positief 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eerder positief Eerder negatief Zeer negatief HEEFT UW ONDERNEMING AL SPECIFIEKE MAATREGELEN GENOMEN OM DE MOBILITEIT VAN UW MEDEWERKERS TE VERBETEREN? WELKE VAN DEZE CRITERIA HEBBEN U VOORAL AANGEZET OM EEN MOBILITEITSBELEID IN TE VOEREN? JA NEE 0% 20% 40% 60% 80% Ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid Probleem en met bezikbaarheid Werknemers aantrekken, behouden en motiveren Financiële doelstelingen, kosten drukken 0% 20% 40% 60% 80% Wettelijkeverplichtingen (BVP, federale diagnostiek…) BECI | Mobility TOOLBOX 5

WELKE NIEUWE MAATREGELEN HEBT U INGEVOERD? Terugbetaling openbaar vervoer (100%) Telewerken Fietsvergoeding Privéfiets Bedrijfswagen Carpooling Carsharing Fietsdelen Andere Privémotor of -scooter Bedrijftsshuttle Gedeelde motor of scooter 0% WELKE IMPACT HEBBEN DEZE MOBILITEITSMAATREGELEN VOLGENS U OP DE VOLGENDE CRITERIA? Groen imago van de onderneming Werkomgevingen en motivatie Medewerkers anntrekken en behouden Kosten op lange termijn Kosten op korte termijn 0% Zeer positief Eerder positief 20% 40% 60% 80% 100% Eerder negatief Zeer negatief 10% 20% 30% 40% 50% 60% WELKE BELEMMERING(EN) BENT U TEGENGEKOMEN BIJ DE UITWERKING VAN UW MOBILITEITSBELEID? Parkeer problemen Onaangepaste belasting Geen Geen openbaarvervoer Onaangepaste arbeidsstelsels en -roosters Terughoudendheid van werknemers en/of vakbonden Onaangepaste werkomgeving Andere 0% 10% 20% 30% 40% Welke mobiliteitsbehoeften? Met 1 163 486 inwoners, onder wie 693 591 werknemers, en een steeds toenemende mobiliteitsbehoefte, om nog maar te zwijgen van de 364 5062 dagelijkse pendelaars (waarvan 225 000 met de wagen3 Het merendeel van die 364 506 pendelaars komt uit de GEN-zone. Zoals blijkt uit de conclusies van de vorige balans van het BVP4 maakt slechts 24 % ), zal mobiliteit de komende jaren ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen voor Brussel blijven. van de pendelaars uit de 1e periferie gebruik van de trein, terwijl dit cijfer 2,5 keer hoger ligt bij de pendelaars uit de tweede periferie en de rest van België. Een coördinatie tussen de drie gewesten en het federale niveau is dus echt aangewezen om het GEN zo snel mogelijk te kunnen afronden. We durven te hopen dat het voorstedelijke treinaanbod, de ’S-Trein’, dat in december 2015 door de NMBS gelanceerd werd meer zichtbaarheid zal geven aan het mobiliteitsnet in en rond de rand. TABEL 1: MODALE VERDELING AFHANKELIJK VAN DE HERKOMST (IRIS-ZONE) EN DE BESTEMMING (BEREIKBAARHEIDSZONE) IRIS-zone 1e 2e periferie periferie en de rest van België Bereikbaarheid OV BHG BHG Wagen 56,6 % 32 % Trein 24 % 61 % 2. Mini-Bru 2015, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in cijfers, Brussel, 2014 3. BECI, “Het witboek over mobiliteit”, Brussel, 2013, p. 8 4. LEEFMILIEU BRUSSEL, Bedrijfsvervoerplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - balans van de situatie in 2011, pagina 21 BECI | Mobility TOOLBOX 6

Welk mobiliteitsaanbod? Nu gaan we dieper in op het mobiliteitsaanbod zoals dat georganiseerd wordt door de overheid. Dit aanbod is aanzienlijk, maar weet het ook in te spelen op alle eerder genoemde mobiliteitsbehoeften? Gewestelijk openbaar vervoer Het gewestelijke aanbod verzadigt en kan de steeds toenemende vraag niet bijbenen. En dat geldt zowel voor de MIVB als de NMBS. Een succes, volgens de enen, een te klein budget, zeggen de anderen … Hoe dan ook, het openbaar vervoer, de ruggengraat van de mobiliteit, is en blijft een werk in uitvoering. Ja, het aanbod is toegenomen, maar niet zo sterk als de vraag, die deels wordt gestuwd door de demografische boom. Als we kijken naar de omvang van de werkzaamheden en de toegezegde investeringen wordt al snel duidelijk dat enkele grote projecten tientallen jaren in beslag zullen nemen. Andere projecten zullen gelukkig sneller klaar zijn. Een overzicht: • In februari 2015 breidde de MIVB zijn aanbod op 40 bus- en tramlijnen uit. Het nieuwe Busplan brengt vanaf 2016 diverse verbeteringen aan het net en de frequentie. Als metrolijnen 1 en 5 tegen 2023 omgevormd zijn tot ‘halfautomatische’ lijnen zou hier tijdens de spitsuren om de 3 à 2 minuten een metro moeten voorbijkomen5 . • In maart van dit jaar keurde de Brusselse regering het masterplan van Beliris goed voor de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen Bordet en Brussel-Noord6 . Deze metro zou tegen 2014 volledig bedrijfsklaar moeten zijn en zo het noorden en zuiden van het gewest beter verbinden. • Na de beslissing om buslijn 71 dan toch niet om te vormen tot een tram, verklaarde de Brusselse minister van Mobiliteit in maart 2015 dat hij snel met een voorstel wil komen om de lijn te verbeteren. • Begin mei 2015 ging de bouw van start van de nieuwe tramlijn 9 tussen Simonis en de Heizelvlaktel7 . • In de rand is het project van de ‘randtram’ voorzien voor 2020; het tracé werd in december 2013 goedgekeurd door de Vlaamse regering8 . Zullen deze projecten inspelen op de toekomstige vraag? In 2014 heeft de MIVB 364,6 miljoen reizigers vervoerd9 (10 miljoen meer dan in 2013). De vraag lokt het aanbod uit, maar het aanbod lokt ook de vraag uit. Met elke investering kunnen Brussel, zijn bedrijven en zijn inwoners weer naar adem happen. Het economische, sociale en ecologische rendement van de investering overtreft het beginkapitaal ruimschoots. Het GEN LHet GEN (Gewestelijk Expressnet) laat al enkele jaren op zich wachten, maar in december 2015 werd het voorstedelijk treinaanbod ‘S’ (het ‘treinluik’ van het Gewestelijk Expressnet) dan officieel bekendgemaakt: in een straal van 30 km rond Brussel wordt een aanbod van trein, tram, metro en bus gecombineerd in een geïntegreerd netwerk10 . Het voorstedelijke treinaanbod krijgt eindelijk een eigen imago en visuele identiteit om zich te kunnen onderscheiden van de ‘klassieke’ treinen. En dat is nodig om het de reiziger gemakkelijker te maken. Het gewest beschikte al over een treinaanbod, maar veel inwoners kennen dit niet. Een communicatiecampagne zou de Brusselaars kunnen aanzetten om dit net te gebruiken. Wist u dat u met de trein in 19 minuten van Sint-Job naar Evere kunt reizen? 5. MIVB, persberichten, link: http://www.stib-mivb.be/pressreleases.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2015-02/WEB_Article_1424172205439. xml geraadpleegd op 3 april 2015 6. “La nouvelle ligne de métro entre Evere et Forest prévue pour 2024”, in Vif Trends Tendance, maart 2015, link http://trends.levif.be/economie/entreprises/ la-nouvelle-ligne-de-metro-entre-evere-et-forest-prevue-pour-2024/article-normal-373697.htmlgeraadpleegd op 3 april 2015 7. http://www.tram9.brussels/ 8. RTBF, “La Flandre autorise trois nouvelles lignes de tram De Lijn à Bruxelles”, link: http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-flandre-autorise-trois-nouvelles-lignes-de-tram-de-lijn-a-bruxelles?id=8151695 geraadpleegd op 8 april 2015 9. MIVB, persberichten, link: http://www.stib-mivb.be/pressreleases.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2015-02/WEB_Article_1424172205439. xml geraadpleegd op 3 april 2015 10. NMBS, persberichten, link: http://www.belgianrail.be/fr/corporate/Presse/Presse-releases/23_03_2015.aspx geraadpleegd op 3 april 2015 BECI | Mobility TOOLBOX 7

Parkeren In 2012 telde Brussel zo’n 750 000 parkeerplaatsen. In 2013 en 2014 werd de database over het aanbod aan en de vraag naar parkeerplaatsen buiten en langs de openbare weg bijgewerkt. Er werden in totaal ongeveer evenveel plaatsen geteld als in 2012. Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE11 ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil zo’n 25 000 parkeerplaatsen buiten de openbare weg schrappen in het kader van de vernieuwing van de milieuvergunningen. Waarom? De beschikbaarheid van een parkeerplaats op de bestemming is een belangrijk criterium bij de keuze van het vervoermiddel. Parkeerplaatsen zijn dus een middel om mensen te ontraden om overdag de wagen te nemen. En als zij kiezen voor een efficiënter vervoermiddel afhankelijk van hun behoeften, dan zullen degenen die echt niet zonder hun wagen kunnen vlotter kunnen rijden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook een Gewestelijk Parkeerbeleidsplan opgesteld dat in 2014 van kracht werd. Dit toont aan dat er binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestreefd wordt naar coherentie en eenvormigheid. Het speciaal opgerichte Parkeeragentschap heeft de taak om dit parkeerbeleid toe te passen op gewestelijk niveau. De gemeenten krijgen wel bijzondere rechten en mogen bijvoorbeeld vrijstellingskaarten afleveren. Nu stelt de regering wijzigingen voor aan de ordonnantie van 2009. Door deze wijzigingen zouden PBM een vrijstelling kunnen krijgen in alle gereglementeerde parkeerzones en zouden parkeerplaatsen langs de openbare weg per minuut betaald kunnen worden. Die wijzigingen zullen de regels in de 19 Brusselse gemeenten hopelijk dichter bij elkaar brengen. Fiets Voor het modale deel van de fiets streeft het gewest tegen 2020 een doelstelling van 20 % intra-Brusselse gemechaniseerde verplaatsingen na.13 Het fietsbeleid voor de periode 2010-2015 wil bijdragen aan de ontwikkeling van Brussel als duurzame hoofdstad. In dit kader werd gestreefd naar een daling van het aantal wagens met 6 tot 10 % tegen 2015 en met 20 % tegen 2018, zoals voorzien in het IRIS 2-plan. Ook gepland: 100 % van de Brusselse gewestwegen moet veilig zijn voor fietsers. Via initiatieven zoals de fietssnelwegen, die het traject van de HST (High Speed Train) tussen Brussel en Leuven volgen, kunnen honderden fietsers hun woon-werktraject snel en in alle veiligheid afleggen.15 De fiets is ook welkom in de voetgangerszone in de kern van Brussel-Stad, maar dan wel langzaam. In november 2014 hebben het bestuur van de stad Brussel, de MIVB en de Brusselse minister van Mobiliteit het nieuwe verkeersplan voorgelegd dat geleidelijk zal worden ingevoerd in de Vijfhoek.16 Deze inrichting van een voetgangerszone zal uiteraard gepaard moeten gaan met een reeks maatregelen om de economische activiteiten te ondersteunen. Meer nog, er moet rekening worden gehouden met een hele logistieke structuur, onlosmakelijk verbonden met de economische activiteit: leveringen, parking, bediening van de hotels, toegang voor taxi’s17 Als deze zone goed uitgedacht en goed beheerd wordt, zou die synoniem moeten staan met een dynamiek en een nieuwe welvaart. 11. Meer informatie over het BWLKE vindt u op pagina 11. 12. BECI, “Parkings in Brussel – Of een hold-up van 750 miljoen euro, in volle crisis”, link http://www.beci.be/centre_de_connaissance/environnement/brussels_green_network/air_climat/cobrace/ geraadpleegd op 8 april 2015 13. Gracq, Impact en potentieel van fietsgebruik voor de economie en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest, Brussel, 2014, p. 77 14. Fietsplan 2010-2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Doelstellingen, principes en monitoring, Brussel, p. 23 15. GRACQ, “Succès pour la HST-route entre Bruxelles et Louvain”, 2013, link: http://www.gracq.be/NEWS-2013-11/HSTRouteLeuvenBrussel geraadpleegd op 9 april 2015 16. Le Soir, “Le piétonnier au centre de Bruxelles sera plus grand que prévu”, 2014, link: http://www.lesoir.be/715432/article/actualite/regions/ bruxelles/2014-11-24/pietonnier-au-centre-bruxelles-sera-plus-grand-que-prevu geraadpleegd op 9 april 2015 17. BECI, “Zijn voetgangerszones goed voor de commerciële en toeristische aantrekkingskracht van het stadscentrum?”, 2015, link: http://www.beci.be/ centre_de_connaissance/amenagement_du_territoire/pietonnier_et_attractivite/ geraadpleegd op 14 april 2015 BECI | Mobility TOOLBOX 8

Besluit BECI, de Brusselse Kamer van Koophandel, vertegenwoordigt, dankzij zijn teams, duizenden ondernemingen, behartigt hun belangen en biedt hen talloze diensten aan voor een beter beheer van hun zaak.18 Op het vlak van mobiliteit trachten wij al jaren een ‘economisch-sociaal-ecologisch’ evenwicht te behouden dat nodig is om een eerlijk en rechtvaardig beleid te voeren. En BECI zal dat blijven doen tot mobiliteit niet langer uw grootste prioriteit is. We merken op dat de grote bedrijven, de belangrijkste werkgevers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een indrukwekkend aanpassingsvermogen hebben. We stellen ook vast dat Brussel een zekere aantrekkingskracht heeft weten te behouden, wat tal van bedrijven doet besluiten om zich aan te passen en niet te kiezen voor een snelle verhuizing naar de Waalse of Vlaamse rand. Het aantal leegstaande kantoren in de Vlaamse rand (25 %) is daar een goed bewijs van. Deze grote bedrijven hebben een waardevolle knowhow verworven: de fleet managers, facility managers of DHR van de grootste bedrijven hebben nu de pet van ‘mobility manager’ op. Dat geldt echter niet voor de kleinste bedrijven, die nog altijd in de meerderheid zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+20 % in 10 jaar). Voor een bedrijf met 5, 10 of zelfs 20 medewerkers is het moeilijk om een mobiliteitsstrategie uit te werken, een plan voor telewerken in te voeren of wegwijs te raken uit alle producten en diensten die elke dag opduiken op een markt in volle ontwikkeling! Het is nu net voor deze bedrijven dat BECI een ‘Mobility Toolbox’ wilde opstellen. Deze toolbox bevat een waaier van praktische en commerciële informatie voor bedrijven die de mobiliteitsstrategie van hun werknemers en/of hun goederen willen herzien: wettelijke verplichtingen, oplossingen, diensten en producten op de markt, advies en beste praktijken. Met andere woorden, de Toolbox is de evolutieve syllabus van de Brusselse ondernemingen om hun mobiliteitsbeleid uit te werken. De toolbox is onderverdeeld in diverse grote thema’s: verplaatsingsmethodes, delen, new ways of working, parking, leveringen enz. Elk onderdeel bestaat telkens uit algemene informatie (Wat is dat, coworking?), wettelijke informatie (Een verplicht bedrijfsvervoerplan, waarom?) en informatie over ‘producten en diensten’ om een overzicht te geven van de diverse oplossingen op de markt voor een efficiëntere mobiliteit (het beheer van de derde betaler door de MIVB, hoe werkt dat?). 18. BECI, “Wie zijn wij?”, link: http://www.beci.be/a_propos_de_beci/ BECI | Mobility TOOLBOX 9

institutioneel Uw gewestelijke hulpmiddelen en verplichtingen Bruxelles Mobilité ? Bruxelles Environnement ? Ma commune ? Qui contacter pour le problème qui me concerne ? Ne cherchez plus, contactez le service mobilité du Centre de connaissance, nous vous aiguillerons : vc@beci.be IRIS2, GPBP, BVP, BWLKE ... Zoveel plannen en wettelijke documenten die ritme geven aan de beslissingen van de Brusselse instellingen op het vlak van mobiliteit, van het gewest tot de gemeenten. De meeste gewestelijke plannen streven in de eerste plaats naar een standaardisatie van de beleidslijnen op gewestelijk niveau en enkele van die plannen belangen u specifiek aan, hetzij voor het beheer van uw gebouw, hetzij voor de mobiliteit van uw medewerkers. Het gewest heeft tegelijk ook tools ontwikkeld om u te helpen bij de uittekening van uw mobiliteitsbeleid. BECI | Mobility TOOLBOX 10

institutioneel Duurzame mobiliteit in uw bedrijf promoten? Het Brussels Gewest helpt een handje! Elk jaar vormt Mobiel Brussel de schakel tussen verenigingen voor de promotie van de fiets en het openbaar vervoer en bedrijven of medewerkers die zich ‘in het zadel willen zetten’. Leren fietsen in de stad, verkeersregels aanleren of opfrissen, workshop mechanica, fietsen graveren tegen diefstal, trein, metro of tram uitproberen … Vzw’s als ProVelo, Cyclo, de Fietsersbond en de openbaarvervoeroperatoren helpen u een ‘fietsdynamisch’ bedrijf te worden en, in het algemeen, duurzame verplaatsingsmethodes te integreren in uw bedrijfscultuur. Dankzij de subsidies van Mobiel Brussel en Leefmilieu Brussel kunnen elk jaar opnieuw enkele grootschalige en gratis acties georganiseerd worden. The Bike Project Sinds 2014 worden de geselecteerde bedrijven voor dit project acht maanden lang individueel begeleid door een expert van ProVelo en Traject. De expert helpt de Mobiliteitscoördinator een diagnose op te stellen en een actieplan uit te werken om de werknemers aan te moedigen om de fiets te nemen. Orgelpunt van de actie: werknemers kunnen twee weken lang fietsen (klassieke, elektrische, vouw- of bakfietsen) uitproberen om hun woon-werktraject af te leggen. Bij de ‘light’ versie van deze actie worden enkel fietsen ter beschikking gesteld. > www.thebikeproject.be The Bike Experience De Bike Experience, dat is een theoretische en praktische opleiding van een halve dag, een begeleiding van 3 dagen door een ervaren fietser en 2 testweken om (opnieuw) een plaats te vinden in het verkeer tijdens het woon-werktraject. De Bike Experience kan het hele jaar door georganiseerd worden; in de lente en herfst vinden er twee specifieke campagnes plaats. Ook beschikbaar voor individuen, zonder via het bedrijf te moeten gaan! > bikeexperience.brussels Contactinformatie Leefmilieu Brussel pdebvp@environnement.irisnet.be Tel : 02 775 75 75 FOD Mobiliteit en Vervoer enquetewwv2014@mobilit.fgov.be Tel : 02 545 50 74 ‘Naar het werk zonder auto’ Tijdens de Week van de Mobiliteit in september organiseert Mobiel Brussel de actie ‘Naar het werk zonder auto’. Met de steun van diverse partners (NMBS, MIVB, De Lijn, TeC, Villo!, Taxistop, ProVelo, Cyclo, les Ateliers de la rue Voot, Bike to Work …) kunnen automobilisten 2 weken duurzamere methodes uitproberen om naar het werk te gaan en ze krijgen diverse diensten aangeboden. De Week van de Mobiliteit is ook een ideale gelegenheid om dit thema ter sprake te brengen in de onderneming vanuit diverse invalshoeken: informatie, uitdagingen, wandelingen … BECI | Mobility TOOLBOX 11

institutioneel Het Brussels Gewest vormt en informeert bedrijven Mobiel Brussel en Leefmilieu Brussel zijn het hele jaar door bereikbaar om u te helpen. Opleiding: ‘Mobility Manager’ Mobiel Brussel biedt elk jaar de mogelijkheid om nieuwe mobiliteitscoördinatoren op te leiden. Tijdens 6 dagen verspreid over 3 maanden krijgen ze de kans om te luisteren naar de ervaringen van ervaren coördinatoren, op bedrijfsbezoeken te gaan, van gedachten te wisselen en goede praktijken uit te wisselen. Deze opleiding is niet alleen bedoeld om de coördinatoren vertrouwd te maken met hun functie en om nieuwe werkmethodes te ontdekken, maar ook om hun collega’s uit andere bedrijfssectoren te ontmoeten en zo, op termijn, een netwerk uit te bouwen. Netwerk: e-news ‘BVP’ Nog niet ingeschreven op de nieuwsbrief Mobiliteit voor bedrijven? Surf dan snel naar http://www.leefmilieu.brussels/ (rubriek ‘Tijdschriften en nieuwsbrieven’) en u ontvangt alle informatie over opleidingen, reglementering, seminars, speciale acties, nieuwe tools enz. Ontmoeting: ‘Mobility Salon’ In januari nodigt Mobiel Brussel u uit op zijn Mobility Salon voor bedrijven: een voormiddag met mobiliteitscoördinatoren uit allerlei bedrijven die een bedrijfsvervoerplan moeten voorleggen, maar ook partners, zoals operatoren van openbaar vervoer en gedeelde wagens, verenigingen voor de promotie van fietsen, stappen en carpoolen, studiebureaus gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven op het vlak van mobiliteit ... De ideale gelegenheid om kennis te maken met andere mobiliteitscoördinatoren, ervaringen uit te wisselen, ideeën van andere bedrijven te horen. Alle info verschijnt ook in de e-newsletter! Contactinformatie FR info@provelo.org cheine@sprb.brussels nhalen@sprb.brussels NL info@provelo.org sdelaender@sprb.brussels BECI | Mobility TOOLBOX 12

institutioneel Bedrijfsvervoerplan (BVP) Elk Belgisch bedrijf met 100 werknemers of meer op eenzelfde site in het Brussels Gewest moet om de drie jaar een vervoerplan opstellen. Een bedrijfsvervoerplan bestaat uit het bestuderen, toepassen, evalueren en bijwerken van maatregelen ter bevordering van een duurzaam vervoerbeleid gekoppeld aan de activiteit van de onderneming. Een andere verplichting opgelegd door de federale overheid heeft betrekking op het volledige Belgische grondgebied: alle instellingen die meer dan 100 personen tewerkstellen moeten een mobiliteitsbalans opstellen. Om een dubbele belasting te vermijden, voldoen de Brusselse BVP-dossiers ook aan de federale verplichting. Hoe werkt het? > www.environnement.brussels/thematiques/ mobilite/les-plans-de-deplacements/plan-de-deplacements-entreprise 4 voorbereidende stappen Breng uw werknemers in beeld Op basis van uw maatschappelijk stelsel voert u een enquête naar de verplaatsingsgewoontes van de werknemers in uw site. Met site bedoelen we een of meerdere gebouwen waarvan de hoofdingangen op minder dan 500 meter van elkaar liggen. Merk op dat alleen werknemers die effectief en regelmatig naar de site komen meegerekend worden. Leefmilieu Brussel reikt diverse tools aan: http://www.environnement. brussels/thematiques/mobilite/les-plans-de-deplacements/ plan-de-deplacements-entreprise/diagnostic-de Mobiliteitsenquête: http://www.enquetemobilite.irisnet.be/ Stel uw actieplan op 1. Duid een contactpersoon aan 2. Maak uw BVP bekend aan de werknemers 3. Maak de werknemers en bezoekers bewust 4. Stel een multimodaal toegangsplan op 5. Stimuleer het gebruik van het openbaar vervoer 6. Leg een fietsparking aan 7. Bedrijfs- en dienstwagens: Ecoscore 8. Stel een SMOG-actieplan op Meer info op http://www.environnement.brussels/thematiques/ mobilite/les-plans-de-deplacements/plan-de-deplacements-entreprise/plan-dactions-vos Voorbereid? Nu hoeft u enkel nog naar het platform IRISbox (https://irisbox.irisnet.be/) te surfen en, met behulp van uw identiteitskaart en pincode, een nieuwe aanvraag in te dienen als bedrijf. U vindt het formulier onder de rubriek ‘gewestelijke instellingen’, ‘BIM – Leefmilieu Brussel’, ‘Mobiliteit’. Vergeet de federale diagnostiek niet In principe is de federale diagnostiek voor de meeste Brusselse bedrijven vooraf ingevuld, met uitzondering van bedrijfssites met meer dan 30 werknemers die op meer dan 500 meter afstand liggen. Zij moeten geen BVP, maar wel de federale diagnostiek invullen. ALLE bedrijven moeten VERPLICHT naar het platform van de federale administratie gaan, het formulier openen en de referentie vermelden van het advies verleend door de Ondernemingsraad alvorens dit te bevestigen. Meer informatie: http://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/domicile_travail Voorbeeld: Belfius, 15 jaar inzet Sinds de invoering van een mobiliteitsplan in 1998 en de aanstelling van een mobiliteitscoördinator in 2007 heeft Belfius een hele weg afgelegd. Diverse initiatieven, van gratis openbaar vervoer over betaalparkings voor ‘autosolisten’ tot telewerken, gratis parkeren aan stations en de terbeschikkingstelling van douches en omkleedruimtes voor fietsers, hebben de verplaatsingsgewoontes van de werknemers grondig veranderd. In 1999 kwam 55 % van de werknemers uitsluitend met de wagen, nu is dat nog maar 20 %! 80 % komt dus met de trein, metro, tram, bus, fiets, motor, zelfs te voet of doet aan carpooling ... Zo zal Belfius binnen 13 jaar 31 000 ton CO2 minder uitstoten. Om die positieve trend kracht bij te zetten werkt Belfius mee aan publieke campagnes zoals ‘Naar het werk zonder auto’, ‘Bike to Work’, ‘Friday Bike Day’ en lanceert ook eigen initiatieven: fietstochten, flex reward of showrooms met elektrische wagens ... Contactinformatie Mobiel Brussel cheine@sprb.brussels (FR) nhalen@sprb.brussels (FR) sdelaender@sprb.brussels (NL) Leefmilieu Brussel agerard@environnement.brussels (FR) bbautmans@environnement.brussels (NL) BECI | Mobility TOOLBOX 13

institutioneel Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) Het BWLKE-plan (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) wil de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbeteren door de uitstoot van vervuilende stoffen terug te dringen en het energieverbruik te beperken. Mobiliteit komt dus aan bod in meerdere hoofdstukken. Context Waarom nemen we de wagen? Omdat we ons bij de keuze van een verplaatsingsmethode vooral laten leiden door de beschikbaarheid van een parkeerplaats op de bestemming. Op het vlak van parkeren streeft het BWLKE dus naar een vermindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in en rond kantoorgebouwen om de werknemers zo aan te sporen voor alternatieven te kiezen om het woon-werktraject af te leggen. > www.environnement.brussels/thematiques/ mobilite/stationnement-cobrace?view_pro=1 Hoe werkt het? Het principe gaat als volgt: bij elke verlenging of vernieuwing van de milieuvergunning wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen de onderneming maximaal mag hebben, op basis van twee factoren: 3 De vloeroppervlakte van de kantoren (m²) 3 De mate van bereikbaarheid met het openbaar vervoer (zone A, B of C) De onderneming heeft dan drie opties bij de verlenging van de milieuvergunning 3 Ofwel de overtollige plaatsen afschaffen en de ruimte een andere bestemming geven 3 Ofwel de overtollige plaatsen toegankelijk maken in de vorm van een publieke of bewonersparking 3 Ofwel de overtollige plaatsen behouden en de milieuheffing betalen Enkele tips Bepaalde argumenten kunnen in overweging genomen worden om het aantal toegestane parkeerplaatsen, in zekere mate, te verhogen. Open voor onderhandeling: 3 Plaatsen bestemd voor carpooling, carsharing of elektrische laadstations? 3 Een activiteit die niet toelaat om de parking open te stellen voor het publiek? 3 Een beperkte vloeroppervlakte maar een groot aantal werknemers? Voor wie geldt deze maatregel? Alle parkeerplaatsen van kantoorgebouwen buiten de openbare weg. De maatregel geldt niet voor: 3 Woningen 3 Publieke parkings 3 Ambachts-, nijverheids-, logistieke, opslagactiviteiten of activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten 3 Handelszaken 3 Voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten 3 Taxi’s 3 Hotelinrichtingen Contactinformatie Leefmilieu Brussel parking@environnement.irisnet.be Tel : 02/563.41.80 BECI | Mobility TOOLBOX 14

institutioneel IRIS 2 Het IRIS 2-plan is het strategisch mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat in de eerste plaats streeft naar een betere modale verspreiding van de inwoners en werknemers in het gewest. Net als veel Europese steden heeft Brussel in 1998 een Gewestelijk plan opgesteld waarin alle verplaatsingsmethodes, en bijbehorende domeinen zoals stedenbouw, besproken werden. Een overzicht van het IRIS 2-plan: Prioritaire domeinen Voor de uitwerking van mogelijke maatregelen werden zeven prioritaire domeinen afgebakend: 3 Infrastructuurwerken, zoals het GEN en de metro, en de transitparkings 3 Een samenhangend parkeerbeleid in het hele gewest 3 Een eersteklas openbaarvervoeraanbod 3 Een versterkte intermodaliteit 3 Systematisch rekening houden met de behoeften van personen met een beperkte mobiliteit 3 Meer levenskwaliteit in het gewest, met onder meer de aanleg van zones voorbehouden voor actieve verplaatsingen en openbaar vervoer 3 Een betere informatieverstrekking over de verschillende vervoerswijzen (dienstregelingen, trajecten, plannen, kostprijs …) 3 Het belang van een mentaliteitswijziging bij de hele bevolking met betrekking tot hun verplaatsingen Grootste actiepijlers De vraag naar mobiliteit beheersen Het is niet de bedoeling om de mobiliteitsmogelijkheden te beperken, maar om maatregelen uit te werken die de behoeften aan mobiliteit structureel verminderen: telewerken en stedenbouw bijvoorbeeld. Opwaardering van de duurzame modi De uitbreiding van het openbaar vervoer blijft de belangrijkste prioriteit voor de Brusselse overheid. De actieve verplaatsingswijzen (stappen en fietsen) vullen elkaar aan en kunnen gecombineerd worden. Deze drie modi (openbaar vervoer, stappen en fietsen) hebben dan ook voorrang op de verplaatsingen met de individuele wagen. Bij de aanleg en heraanleg van het wegennet en de openbare ruimte wordt deze hiërarchie gerespecteerd. De modale verschuiving versterken Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de wegcapaciteit rationaliseren om prioriteit te geven aan de andere modi (zie hoger). Er zullen ook maatregelen genomen worden om het gebruik van de privéwagen te rationaliseren. In dit kader treft het gewest maatregelen om de verkeersdruk tegen 2018 met 20 % te verlagen ten opzichte van 2008. De alternatieven versterken 3 Meer faciliteiten voor de natuurlijke verplaatsing van voetgangers 3 Doelstelling ‘100 % van de wegen geschikt voor fietsers in 2018’ 3 Prioriteit aan de opwaardering van het openbaarvervoernetwerk en de verhoging van het ondergrondse aanbod 3 Versterkte opwaardering van het spoorverkeer als stedelijk vervoermiddel 3 Betere coördinatie met de operatoren De Lijn, TEC en de NMBS. Goederenvervoer De modale verschuiving versterken ten voordele van goederenvervoer over het water en via het spoor. Het vrachtwagenvervoer en de lokale bediening zullen omkaderd worden. De toepassing van het IRIS-plan garanderen Het gewest zal maatregelen treffen om de monitoring van zijn eigen acties en die van de ION’s (Instellingen van openbaar nut) waar te nemen, in het bijzonder via beheerscontracten. Contactinformatie Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Mobiel Brussel CNN - Vooruitgangsstraat 80/1 - 1035 Brussel http://www.mobielbrussel.be/ Tel.: 0800 94 001 BECI | Mobility TOOLBOX 15

Openbaar vervoer De toegankelijkheid van uw bedrijf is geen voldongen feit: praat erover met de MIVB. Zo hebben we voor tal van bedrijven bijvoorbeeld de dienstregeling van de bussen aangepast. Het openbaar vervoer vormt de ruggengraat van het stedelijke en voorstedelijke vervoer. Dat het aantal reizigers voortdurend blijft toenemen (369,8 miljoen reizigers in 2015) bewijst hoe belangrijk de MIVB is voor Brussel. Stel u voor: een stad zonder de investeringen die in de jaren 70 en 80 werden goedgekeurd, en dus zonder metro? Na tientallen jaren van beperkte investeringen lijkt Brussel nu opnieuw een versnelling hoger te schakelen. En in de rand? Sinds kort zijn de netwerken beter op elkaar afgestemd dankzij de Mobib-kaart. BECI | Mobility TOOLBOX 16

openbaar vervoer Uw bereikbaarheidsfiche Hoe kan ik mijn medewerkers bewust maken van de alternatieven voor de wagen? Elke werkgever met een zetel in Brussel kan, in het kader van de opstelling van zijn bedrijfsvervoerplan, maar vaak ook op eigen initiatief, aan de MIVB een bereikbaarheidsfiche vragen. Aan de hand van deze fiche krijgen de medewerkers een volledig overzicht van alle beschikbare vervoersalternatieven. 3 STAPPEN Neem contact op met de MIVB De cel B2B van de MIVB staat klaar om uw aanvraag te activeren en u alle nodige informatie te geven. U krijgt een bestelbon toegestuurd die u ons dan moet terugsturen. Stel uw bereikbaarheidsfiche op Om uw personeelsleden en bezoekers heel nuttige informatie te kunnen geven, wordt u gevraagd om een document in te vullen over de kenmerken en de bereikbaarheid van uw bedrijf. Uiteraard kan de MIVB een groot deel van deze informatie opzoeken in de database die het beheert (Villo-stations, NMBS-stations, fietsroutes, taxi- en Collecto-standplaatsen enz.), maar dit document is een unieke gelegenheid om actoren binnen en buiten uw bedrijf te betrekken bij een ruimere analyse over mobiliteit (voorkeursroutes, toegankelijkheid PBM, stimuleringsmaatregelen, carpooling enz.). Deze elementen die eigen zijn aan uw bedrijf kunnen ook opgenomen worden in de bereikbaarheidsfiche. Verspreid uw bereikbaarheidsfiche Als het document klaar is (pdf-formaat), moet u dit verspreiden. Deze derde stap is essentieel om een overtuigend resultaat te bereiken. Denk groot: documenten uitgedeeld bij de verwelkoming van nieuwe werknemers, interne mededelingenborden, brochures voor bezoekers, website, onderdeel mobiliteit op intranet, newsletter enz.. Voorbeeld Meer dan honderd bedrijven in Brussel beschikken al over een bereikbaarheidsfiche. Parc / Park STIB - Siège Social MIVB - Hoofdzetel Atrium Entrée principale / Hoofdingang Rue des Colonies 62 Koloniënstraat Parking : Treurenberg 21 Adresse officielle / Officieel adres Rue Royale 76 Koningsstraat 1000 Bruxelles / Brussel Accueil - 02 / 563 72 80 - Onthaal Rue Traversière Dwarsstraat Botanique Kruidtuin Limite Grens Bossuet Houwaert Quetelet Légende - Legende Accès piétons Voetgangerstoegang Parking * * Sur réservation uniquement Alleen via reservering Gare Centrale Centraal Station Parking vélos Fietsparking Parking pour PMR Parking voor PBM Parking livraisons Parking leveranciers Taxi 2 3 4 Vélo partagé : Villo! Fietsdelen: Villo! Voiture partagée : CAMBIO Autodelen: CAMBIO Cartographie : STIB-SMN Cartografie: MIVB-SMN n° 001a Édition / Uitgave 12.2015 Réseau / Netwerk 09.2015 Itinéraire Cyclable Régional Gewestelijke FietsRoute Réalisé au moyen de : Verwezenlijkt met: Avec le soutien de Met de steun van De Brouckère Congrès Congres Place Sainte-Gudule Sinter-Goedeleplein Arenberg Presse Drukpers Presse Drukpers Gare Centrale Centraal Station Treurenberg Parc Park Parlement Bruxellois Brussels Parlement Bozar Palais Paleizen César de Paepe Cesar de Paepe Guimard Guimard Arts-Loi Kunst-Wet Marché au Bois Houtmarkt Gare Centrale Centraal Station Joseph II Jozef II Entrée principale Hoofdingang Madou Park Parc Belliard Belliard Chapelle Kapellekerk 0 100 200 Grand Sablon Grote Zavel 300 400 500 Petit Sablon Kleine Zavel m. Science Wetenschap Royale Koning Trône Troon Trèves Trier 0 20 40 60 80 100 m. Goed om te weten Als de bereikbaarheidsfiche wordt opgesteld in het kader van een bedrijfsvervoerplan neemt Mobiel Brussel 50% van de kostprijs voor zijn rekening. De bereikbaarheidsfiche wordt geleverd met een ‘updategarantie’, goed voor 3 updates. Uiteindelijk betaalt de onderneming slechts € 532,35 excl. btw. Contactinformatie MIVB Cel B2B b2b@stib.irisnet.be Tel.: 02 515 54 00 BECI | Mobility TOOLBOX 17 Bo w e n ! ! ! ! ! ! ! ! ! ulevar Kei ! ! d ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! a M 47 nl i Rue Haute Hoogstraat 48 Pachecolaan Rue Royale Koningsstraat 92 93 93 92 Rue Ducale Hertogsstraat nt Avenue des Arts Kunstlaan 12 21 Ru s uze A telens Rue Royale Koningsstraat e e 61 Rue de la Loi Wetstraat Rue du Congrès Congresstraat Rue Monta Waran g d Rue de la Loi Wetstraat ne du Parc eberg Rue Belliard Belliardstraat 27 95 63 29 66 R ns u a m Boulevard Pachéco Rue Twa C de la ansela d ag e r a 27 Boulevard Rue Neuve Nieuwstraat 29 Rue des P Parochia hancell ijstraat u S ud H s 86 A eur a e du G onker J stein straat u ra dolphe Max Adolphe Maxlaan 38 n rie e Rue de Laeken Lakensestraat d de izer e r p 86 66 29 B 65 o r s i 48 de l'Empe erslaan r t Boulevard du Regentla ntilho straa s 34 e o Rue hé aux markt Rue des Kolonië 66 z me 80 m T r au v tra n n R Rav d c 95 86 95 92 93 ég e s Rue Rave Ravenstei erbes R e Ru e a t e G pératrice an e aroissiens a nsstraat r C u W R r Koloniënstraat 88 Rue des Colonies nstraat olonies 71 64 27 v t ôtres traat 38 ensteins 54 66 65 Parvis Sainte-Gudule Sinter-Goedelevoorplein Place de Louvain Leuvenseplein e in t raat 65 Boulevard Bischoffsheim Bischoffsheimlaan Bouleva K 59 l'I K a es D o lfapo e du b ild 61 71 29 g 71

openbaar vervoer De derde betaler MIVB Eenvoudig de openbaarvervoerkosten van mijn werknemers betalen Als u de MIVB/MTB-abonnementen van uw personeel via het derde-betalersysteem van de MIVB bestelt, verliezen uw interne diensten geen tijd meer met het beheer van de verlengingen en tegelijk biedt u huidige of toekomstige gebruikers van het openbaar vervoer een dienst die het hen ook een stuk makkelijker maakt. 3 stappen Word derde-betalerklant U kunt zich inschrijven voor het derde- betalersysteem door de derde-betalerovereenkomst van de MIVB te ondertekenen. Beheer uw MIVB-abonnementen via ons B2B-platform Log in op ons online platform met uw elektronische identiteitskaart. Zo kunt u, als werkgever, bestellingen van nieuwe abonnementen en verlengingen/terugbetalingen van de lopende abonnementen vlot beheren. U kunt ook de abonnementen van uw medewerkers bestellen door hun foto te uploaden vanaf de site. Als een abonnement verlengd moet worden, ontvangt u een bericht om u te laten weten dat de einddatum van het abonnement bijna bereikt is. Voor occasionele verplaatsingen bestelt u Mobib Basic-kaarten met 10 ritten op geladen Op ons platform kunt u ook de Mobib Basic-kaarten van uw personeelsleden bestellen en herladen (10 ritten). 600 bedrijven in Brussel Van gewestelijke of federale instellingen over grote banken tot kmo’s … meer dan 600 bedrijven hebben onze derde-betalerovereenkomst ondertekend. Het derde-betalersysteem is bestemd voor bedrijven die hun medewerkers willen aanzetten om het openbaar vervoer te gebruiken. Goed om te weten Voordelen voor bedrijven: 3 De MIVB stuurt u elke maand 1 overzichtsfactuur 3 Overzicht van alle actieve abonnementen in het bedrijf 3 Vlot beheer van de verlengingen en terugbetalingen. 3 Opvragen van het overzicht van de abonnementen om de belastingfiches voor de werknemers sneller te kunnen opstellen. Voordelen voor gebruikers: 3 De werknemer moet de prijs van het abonnement niet meer voorschieten en dus geen onkostennota’s indienen bij zijn werkgever. 3 De werknemer krijgt het abonnement thuisgestuurd en hoeft niet naar een Bootik te gaan. Contactinformatie MIVB Cel B2B b2b@stib.irisnet.be Tel.: 02 515 54 00 BECI | Mobility TOOLBOX 18

openbaar vervoer Het voorstedelijke aanbod S van de NMBS Antwerpen S1 Gent IC 21 IC 21 S3 S10 BRUXELLES - BRUSSEL 12/2015 SERVICE DE SEMAINE WEEKDIENST Wat is S? S is de commerciële naam van het voorstedelijke spooraanbod van de NMBS. Dit is het ‘spoorluik’ van het GEN. Het voorstedelijke spooraanbod 3 Bestrijkt een zone van ongeveer 30 kilometer rond een stad. Dit wordt de voorstedelijke zone van de agglomeratie genoemd; 3 Bestaat uit treinverbindingen die de steden en gemeenten uit de voorstedelijke zone met elkaar verbinden. De verbindingen worden S-verbindingen genoemd en hebben elk een eigen kleur en nummer; 3 Werd gelanceerd op 13 december 2015 in, naar, vanuit en rond Brussel. De commerciële aanduiding wordt gebruikt ter aanduiding van: S4 S6 S10 S6 S81 IC 21 Weerde Hambos S4 Buda Eppegem Vilvoorde S1 IC 06-23-29 S7 S4 S5 IC 27 IC 01-03-06-12-14-20-23-35 S2 Schaerbeek Schaarbeek Haren S2 S9 S20 Heverlee IC 26 Gent IC 01-03-12-23 S3 Ede Burst Herzele Terhagen Hillegem Zottegem S3 Ninove Ossegem/Osseghem Eichem Appelterre Beekkant Zandbergen Anneessens Idegem Schendelbeke Relations S S-verbindingen Geraardsbergen S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S81 S9 S10 S20 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S81 S10 S9 S20 NIVELLES - BRUXELLES/BRUSSEL - MECHELEN BRAINE-LE-COMTE - BRUXELLES/BRUSSEL - LEUVEN ZOTTEGEM - BRUXELLES/BRUSSEL - DENDERMONDE AALST - SCHUMAN - MERODE - VILVOORDE GERAARDSBERGEN - HALLE - SCHUMAN - MECHELEN AALST - BRUXELLES/BRUSSEL - HALLE - MERODE - MUIZEN - MECHELEN BRUXELLES/BRUSSEL - OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE SCHAERBEEK SCHAARBEEK SCHAERBEEK SCHAARBEEK - OTTIGNIES LEUVEN - SCHUMAN - BRAINE-L’ALLEUD DENDERMONDE - BRUXELLES/BRUSSEL - AALST OTTIGNIES - LEUVEN IC 01-03 RELATIONS IC IC VERBINDINGEN S6 S5 Ath IC 06-26 Lembeek Tubize Hennuyères S2 Tram /Tramway Braine-le-Comte Braine-l’Alleud Lillois La Louvière Nivelles S1 Arrêt de surface, bovengrondse halte, aboveground stop Copyright SNCB 05/2015 Charleroi S9 La Roche Villers-la-Ville S5 Veeweyde Veeweide Bizet La Roue Het Rad S3 IC 01-03-12-20-23-29 CERIA COOVI Forest-Midi Vorst-Zuid Ruisbroek Lot Buizingen S7 Halle S5 S7 Linkebeek Holleken Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse) De Hoek Waterloo Court-Saint-Etienne Céroux-Mousty Faux S9 S5 S7 IC 27 S8 Uccle-Calevoet Ukkel-Kalevoet Limal S20 S81 Forest-Est Vorst-Oost Uccle-Stalle Ukkel-Stalle Boondael Boondaal Horta Albert Bierges-Walibi S10 Jacques Brel Aumale Saint-Guidon Sint-Guido Midi Zuid Parvis de Saint-Gilles Sint-Gillisvoorplein S81 S8 Watermael Watermaal Wavre Lemmonier Chapelle Kapellekerk Hôtel des Monnaies Munthof S8 Basse-Wavre Delta Louise Louiza Porte de Namur Naamsepoort Germoir Mouterij Bourse Beurs Central Centraal Trône Trone Schuman Thieffry Luxembourg Luxemburg Archennes Pétillon Hankar Gastuche Congrès Congres Madou Montgomery Florival Iddergem Okegem Gribaumont Meiser Joséphine-Charlotte Pécrot IC 23 Jette Pannenhuis Belgica S10 Nord Noord Oud-Heverlee Tomberg Sint-Joris-Weert S4 S10 S3 S10 S4 IC 16-18 S4 S81 S8 IC 01-03-08-12-14-20-29 S2 S9 IC 03-14-29 IC 01-12 Genk-Liège via Landen Liège via LGV/HSL IC 06-08-23-27-29-35 Brussels Airport Wijgmaal S5 S7 Mechelen Hofstade Wespelaar-Tildonk IC 21 Wat verandert er voor de reizigers? Op 13 december 2015 ging de lancering van het S-aanbod in Brussel gepaard met diverse concrete verbeteringen voor de klant: 3 Nieuwe voorstedelijke verbindingen via de Schuman-Josaphattunnel: de Europese wijk en de luchthaven van Brussel zijn beter verbonden met meerdere stations in de voorstedelijke zone (en verder) 3 De verbouwing van het intermodale station Brussel-Schuman 3 De opening van het nieuwe station Germoir 3 De heropening van het station Tour & Taxis 3 De L-treinen die deel uitmaken van het Brusselse voorstedelijke aanbod heten nu S-treinen 3 Door de visuele identiteit van het S-aanbod is het aanbod meer herkenbaar Goed om te weten U vindt deze informatie terug in de dienstregelingen van de reisplanner of via de NMBS-app Contactinformatie Reisplanner: http://www.belgianrail.be/ Presentatie S: http://www.belgianrail.be/fr/train-s BECI | Mobility TOOLBOX 19 S6 IC 11 S10 S1 S10 S3 S2 S6 S1 IC 05-07-27 IC 05-07-27 IC 05-07 S8 S10 S3 S2 S6 S1 S8 IC 05-07-08-11 IC 22-31-35 S2 S1 S8 S81 S9 S4 S5 S8 S81 S4 IC 16-18 S9 S5 S7 S4 S7 IC 27 S20 S20 IC 08-09 IC 21 IC 08-35 S7 S4 S5 S9 IC 17-27 IC 16-17-18 IC 16-17-18 S81 S8 IC 16-17-18-27 Namur Sint-Niklaas IC 26 IC 26 S3 S10 Gent IC 20-29 S3 IC 01-03-12-20-23-29 S6 S5 Dendermonde Sint-Gillis Lebbeke Baasrode-Zuid Aalst Heizijde Kortrijk IC 23 Haaltert Welle Erembodegem Denderleeuw Liedekerke Essene-Lombeek Ternat Sint-MartensBodegem Zellik Dilbeek Londerzeel Groot-Bijgaarden Sint-Agatha-Berchem Berchem-Sainte-Agathe Houba-Brugmann Stuyvenbergh Bockstael Kapelle-op-den-Bos Opwijk Merchtem Mollem Malderen Asse Buggenhout Muizen Hever Viane-Moerbeke Tour et Taxis Thurn en Taxis Boortmeerbeek Ribaucourt Galmaarden Etangs Noirs Zwarte Vijvers Comte de Flandre Graaf van Vlanderen Tollembeek Sainte-Catherine Sint-Katelijne De Brouckère Eddy Merckx Delacroix Herne Clemenceau Enghien (Edingen) Parc Park Arts-Loi Kunst-Wet Mons IC 06-14 S2 S6 IC 06-11-14-26 Maelbeek Maalbeek IC 17-27 S9 S5 Diamant Merode Huizingen Porte de Hal Hallepoort Beersel Moensberg Boileau GeorgesHenri Roodebeek Vandervelde Alma Crainhem Kraainem Veltem IC 20 Herent Leuven IC 08-09-20 Aarschot Erps-Kwerps Kortenberg Evere Bordet Nossegem Botanique Kruidtuin Rogier Diegem Yser Ijser Haacht HarenSud/Zuid Zaventem Etterbeek Saint-Job Sint-Job Beaulieu Demey Vivier d’Oie Diesdelle Boitsfort Bosvoorde Groenendaal Hoeilaart La Hulpe Genval Rixensart Profondsart Ottignies Charleroi Louvainla-NeuveUniversité

Delen Laat u niet afschrikken om te delen: carpooling of wagenparken zijn ook bij verzekeraars ingeburgerde begrippen. Neem contact op met uw maatschappij voor meer informatie. Gedeelde mobiliteit schakelt in een hogere versnelling. Taxi’s en huurwagens hebben het gezelschap gekregen van carpooling en bike- of carsharing, zowel op de weg als in de onderneming. Zen Car, Villo en Collecto zijn namen die vertrouwd in de oren klinken. Maar er duiken ook elke dag nieuwe trends op: wist u dat u nu een wagenpark kunt delen en beheren onder collega’s via een smartphone? Delen heeft tal van voordelen: lagere kosten en minder impact op het milieu! BECI | Mobility TOOLBOX 20

delen Collecto, hoe werkt dat? Collecto is een collectieve taxidienst die zeven dagen op zeven beschikbaar is tussen 23.00 uur en 6.00 uur ’s morgens, en dit in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Collecto is heel flexibel; u stapt in aan een van de 200 instappunten en wordt voor € 6 (€ 5 als u een MIVB-abonnement hebt) naar een adres naar keuze in Brussel gebracht. Uw Collecto reserveren is heel eenvoudig: VIA DE GRATIS APP: • Bepaal uw geolocatie en zoek het dichtstbijzijnde Collecto-vertrekpunt. Volg de aangegeven route naar het vertrekpunt. • Bestel uw Collecto in één klik • Bekijk het vertrekpunt (foto) • Volg de komst van uw Collecto op de kaart TELEFONISCH: • Bel 02 800 36 36 • Geef de volgende informatie: • Uw naam en adres • Het nummer van het Collecto-vertrekpunt • Het uur van vertrek (op het uur of half uur tussen 23.00 en 6.00 uur) Zorg dat u op het afgesproken uur aan het Collectovertrekpunt staat. Net als de bus kan de Collecto-taxi niet op u wachten! Alle nuttige informatie en de lijst van vertrekpunten vindt u op www.taxisverts.be Goed om te weten Taxis Verts, a Brussels-based company celebrating its 125th anniversary in 2015, continuously adapts to the needs of its customers. Taxis Verts has recently launched two mobile applications: “eCab” (www.ecab.be), which allows customers to order a taxi through their smartphone and track the driver in real time, and “Collecto”, which allows customers to share a taxi night. Contactinformatie Dienst Bedrijven Taxis Verts http://www.taxisverts.be/contactez-nous BECI | Mobility TOOLBOX 21

delen Een tool om de duurzame mobiliteit van uw werknemers te vergemakkelijken en te stimuleren? Bent u op zoek naar een oplossing voor uw parkeerproblemen? Wilt u carpoolen promoten? Uw werknemers aanzetten om met de fiets, het openbaar vervoer of te voet naar het werk te komen? Hen aanmoedigen, uitdagen en belonen? Commuty kan u daarbij helpen! Commuty is een mobiliteitsportal waarmee ondernemingen het hun werknemers eenvoudig, praktisch en voordelig kunnen maken om duurzame vervoermiddelen te gebruiken. De onderneming kiest, afhankelijk van de behoeften, de functies die opgenomen worden in de mobiliteitsportal: Carpoolers en fietsers zoeken Met de functie ‘Matching’ kunnen uw werknemers zoeken naar en contact opnemen met carpoolers en fietsers die het dichtst bij hen wonen om samen van en naar het werk te gaan. Belastingvoordelen toekennen voor carpooling Commuty automatiseert de informatie die een werkgever moet voorleggen om een belastingvoordeel toe te kennen aan carpoolers. Commuty berekent dan hoeveel carpooldagen uw werkgevers hebben ingegeven in de kalender en verstuurt die gegevens naar payroll om hun bijkomende vrijstelling te berekenen. Fietsvergoeding toekennen Als u uw werknemers een fietsvergoeding wilt geven, kunnen de fietsers uw fietsreglement ook raadplegen op Commuty en hun fietstrajecten ingeven in de kalender. Alle gegevens worden dan naar payroll gestuurd. Parkings beter benutten Commuty helpt u om uw parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk te beheren: werknemers kunnen via de kalender een parkeerplaats reserveren op de dagen dat ze carpoolen en u kunt vaste parkeerplaatsen toekennen aan andere werknemers op de dagen dat die leeg zijn. Wedstrijd, ranking, persoonlijke challenges Commuty laat u rankings opstellen van de meest duurzame pendelaars, gerichte of langlopende wedstrijden organiseren voor individuele werknemers of departementen en individuele doelstellingen vastleggen om zo het gebruik van alternatieve vervoermiddelen te stimuleren. Reporting & mobiliteitsstatistieken Commuty legt cijfers voor over de mobiliteitsgewoontes van uw werknemers en u kunt het effect van uw ingevoerde maatregelen meten. Commuty becijfert ook hoeveel kilometers en CO2 u uitspaart doordat uw werknemers duurzame vervoermiddelen gebruiken.. Gericht communiceren Als werkgever kunt u berichten plaatsen op de Commuty-website om informatie, maatregelen en andere nieuwigheden bekend te maken in verband met mobiliteit. Contactinformatie info@commuty.net Tel.: 0489 736 759 www.commuty.net BECI | Mobility TOOLBOX 22

delen HighWise: for seamless carpooling HighWise is een dynamische en innovatieve carpoolingdienst die elke deelnemende werknemer tot 2 000 euro fiscaal voordeel per jaar kan opleveren. De carpoolingdienst aangeboden door HighWise sluit perfect aan bij het wettelijke kader van georganiseerd collectief vervoer. Een ervaren team HighWise beschikt over een ervaren team dat zijn knowhow heeft bewezen met de ViaPass-tol. De financiële modellen zijn beschikbaar en de impact op de fiscaliteit en de sociale zekerheid voor de bedrijven en de werknemers werd geanalyseerd door experts. Hoe werkt het? De werkgevers ondersteunen het programma via een werkgeversbijdrage toegekend aan hun werknemers per afgelegde carpoolkilometer. De werkgevers krijgen ook vrijstellingen op hun fiscale en sociale lasten dankzij de storting van deze bijdrage. Alle deelnemers worden uitgenodigd op een vrijblijvende kennismakingsvergadering. De automobilisten krijgen dan via hun werkgever het apparaatje dat ze in hun wagen moeten plaatsen. Dat kunnen ze gemakkelijk zelf doen en alle deelnemers kunnen dan de app downloaden op hun smartphone De voordelen van HighWise 3 Site en app om woon-werktrajecten dynamisch te reserveren; 3 Automatische uittekening van het woon-werktraject van de deelnemers; 3 Automatische aansluiting en matching van de geplande trajecten; 3 Apparaatje in de wagen, eenvoudig te installeren, terwijl de gebruikers een app kunnen downloaden op hun smartphone; 3 Automatische facturatie van de rit, afhankelijk van het traject dat elke passagier heeft afgelegd, dynamische pooling van de passagiers: naast het fiscale voordeel is er nog een extra stimulans voor de bestuurders die passagiers meenemen; automatische opstelling van het fiscaal attest voor de afgelegde carpoolkilometers per deelnemer en voor alle deelnemers; 3 Automatisch beheer van de beschikbare plaatsen met gemiddeld 2 plaatsen per wagen; 3 Automatische betaling aan de bestuurder; 3 Taxidienst of gelijkwaardig met gegarandeerde terugkeer. dagelijkse Contactinformatie Philippe Leeman – Director Strategy Philippe.leeman@touring.be Tel.: 0475 900 423 www.highwise.eu BECI | Mobility TOOLBOX 23

delen How can eCab help to unravel the Brussels mobility knot? Increasing mobility of growing vehicle traffic make Brussels one of the most blocked cities in Europe. Current traffic problems force to look at new and innovative solutions to improve mobility in Brussels. As part of the integration of available transport means and proposing an alternative to personal cars, Taxis Verts launched its mobile app to order a taxi: eCab New generation of taxi ordering eCab provides a unique customer experience through a free mobile application with simple and efficient interface. eCab allows customers to choose the most suitable service level for their needs, to follow the drivers arrival in real time and to evaluate the driver. eCab is a free app that allows to simply request a taxi, ride and pay via a mobile device. The app is available in the App Store (iPhone, iPad, iPod touch, iOS, iTunes…) and Google Play Store (Android). A unique technology to turn Brussels into a smart and mobile city: 3 Order a taxi in two clicks via geolocation or choose an existing point of interest (airports, stations ...) or program favorite addresses 3 Pay cash or add a credit card to your secure eCab account 3 Ability to seamlessly: • estimate the price and travel time • follow driver in real time • evaluate ride via smartphone, to help improve service quality By offering two free service levels “eCab” and “eCab+”, the eCab application meets different needs: 1. Service level “eCab” allows to immediately order a driver and pay the ride on board 2. By adding a credit card to an account, the service level is upgraded to eCab+ which allows more features: 3 immediate and deferred taxi reservations 3 express payment via the app 3 vehicle selection: low floor, station-wagon, PRM… 3 detailed invoice via email 3 e-receipts through Concur Expense Nice to know Taxis Verts, a Brussels-based company celebrating its 125th anniversary in 2015, continuously adapts to the needs of its customers. Taxis Verts has recently launched two mobile applications: “eCab” (www.ecab.be), which allows customers to order a taxi through their smartphone and track the driver in real time, and “Collecto”, which allows customers to share a taxi night Contacts utiles Contactinformatie http://www.taxisverts.be/contactez-nous BECI | Mobility TOOLBOX 24

delen Keyzee: de eerste oplossing voor carsharing volledig geïntegreerd in een smartphone Met Keyzee moet u uw sleutels niet meer op zak hebben: uw smartphone is uw sleutel! Dankzij zijn sleutelvirtualisatieoplossing maakt Keyzee het uitwisselen van sleutels totaal overbodig: eenvoudig, snel, veilig … een revolutie op het vlak van carsharing! En er is meer: reserveringssysteem, delen van de planning, schadebeheer, reporting, Keyzee zorgt voor alles! Zonder sleutel, zonder kaart. 5 stappen Keyzee is heel eenvoudig, vergt geen grote investering en is klaar voor gebruik in 30 minuten. Deze waardevolle informatie is rechtstreeks toegankelijk via de online applicatie Keyzee. De informatie kan zelfs geëxporteerd worden in de vorm van verslagen. Zo hebt u snel toegang tot de recentste en belangrijkste informatie. Keyzee is een product van OTA keys, een joint venture tussen Continental en D’Ieteren die voertuigen toegankelijk wil maken via de smartphone Goed om te weten Keyzee is een tool die het beheer van uw wagenpark kan vergemakkelijken door: 3 De reserverings- en gebruiksgegevens van de wagens te controleren 1. Install the KeyzeeBox 2. Choose & book your car 3. Damage management 4. Start & drive 5. Online reporting & fleet management 3 Na te gaan welke afstand de wagens hebben afgelegd 3 Een overzicht op te vragen van alle reserveringen 3 De gebruikers en gemeenschappen te controleren 3 De voertuigen en stations te controleren 3 De schade aan de wagens te integreren 3 Vertragingen op te volgen 3 En nog veel meer… Contactinformatie info@keyzee.eu www.otakeys.com www.keyzee.eu BECI | Mobility TOOLBOX 25

delen Ubeeqo: voor een optimaal gebruik van bedrijfswagens Ubeeqo heeft een carsharingaanbod samengesteld waarmee bedrijven de dagelijkse verplaatsingen van hun medewerkers kunnen vereenvoudigen en rationaliseren. Zo’n oplossing biedt tal van voor delen: een optimaal wagenparkbeheer, steeds minder grote wagens, daling van de andere transportkosten en een eenvoudigere integratie van elektrische wagens. Carsharing door Ubeeqo Ubeeqo doet aan carsharing door (alle types van) gedeelde wagens ter beschikking te stellen op de bedrijfsparking, die dan door alle bevoegde medewerkers gebruikt kunnen worden voor beroeps- en/of privéverplaatsingen door middel van een bedrijfsbadge (of smartphone). Goed om te weten Bij pieken tijdens drukke periodes kan de onderneming, indien gewenst, via dezelfde interface voor een korte termijn huurwagens reserveren bij Europcar. De andere oplossingen van Ubeeqo Onze toegevoegde waarde 3 Een carsharingoplossing op maat 3 Een vlot beheer van de gedeelde wagens via een online reserveringsinterface die in contact staat met de wagens. Gebruikers hoeven ook geen sleutels door te geven 3 Beheer en optimalisatie van het gedeelde wagenpark door de deskundigen van Ubeeqo. Zo kan het bedrijfswagenpark tot 40 % worden ingekrompen 3 Een klantendienst die luistert naar uw medewerkers De cijfers 32%: inkrimping van het bedrijfswagenpark van Airbus 58%: percentage van Ubeeqo-klanten dat elektrische of hybride wagens heeft opgenomen in het bedrijfswagenpark 95%: de tevredenheidsgraad van de carsharinggebruikers van Ubeeqo Mobiliteitsbudget: Ubeeqo reikt ook een oplossing aan om een premiumdienst met een mobiliteitskrediet in te voeren en te beheren voor uw medewerkers. Een verbonden wagenparkbeheer: Ubeeqo staat in voor het dagelijkse beheer van alle wagens en verleent diensten aan de bestuurders om uw uitgaven tot een minimum te beperken. Aan de hand van onze ingebouwde technologie kunnen we het gebruik van de wagens heel nauwkeurig analyseren (kilometergegevens, reëel brandstofverbruik, rijstijl …). Dankzij dit systeem én de knowhow van onze teams kunt u tot 10 % besparen op uw TCO. Contactinformatie Nadia Andrien - Head of Operations Belgium nadia.andrien@ubeeqo.com Tel.: 02 613 16 23 BECI | Mobility TOOLBOX 26

delen Europcar: een wagen aangepast aan elke behoefte Met 27 kantoren en een park van 7 000 wagens in België biedt Europcar een aangepaste oplossing voor elke beroeps- of privéverplaatsing. Europcar is wereldwijd ook aanwezig in meer dan 140 landen en is een van de belangrijkste spelers in de Europese mobiliteitssector. Een directiewagen om een klant af te halen, een stadsauto om vlotter te kunnen parkeren in de stad, een stationcar om met uw kinderen op weekend te gaan of een bestelwagen om materiaal te vervoeren, welke wagen u ook nodig hebt, u vindt die bij Europcar. Een wagen huren, dat is: 3 Een flexibele mobiliteitsoplossing die overal en altijd toegankelijk is 3 Toegang tot een ruime waaier van wagens van diverse merken en categorieën 3 Competitieve en afnemende prijzen afhankelijk van de duur van de huurperiode 3 De garantie om te rijden met nieuwe en perfect onderhouden wagens 3 Een diefstal- en ongevallenverzekering inbegrepen 3 Pechverhelping 24 uur per dag en 7 dagen per week in België en het buitenland met vervangwagen 3 Een gratis one-wayservice om de wagen in te leveren in een kantoor naar keuze 3 Een service Delivery & Collection om de wagen af te leveren en op te pikken in de onderneming of de verblijfsplaats (hotel, ...) Pluspunt Europcar biedt particulieren en bedrijven ook een gratis getrouwheidsprogramma aan met tal van voordelen, zoals gratis diensten en kortingsbonnen. Goed om te weten Op de site www.europcar.be krijgt u de beste tarieven en diverse promoties aangeboden. Contactinformatie Dominique Vanhomwegen - Marketing Manager dominique.vanhomwegen@europcar.com Tel.: 02 709 71 32 BECI | Mobility TOOLBOX 27

delen Een aanbod van meer dan 375 wagens over heel Brussel! Cambio Brussel heeft meer dan 375 wagens, verdeeld over 125 standplaatsen in alle 19 Brusselse gemeenten. Je reserveert een wagen 24u/24, 7d/7 via de cambioApp, internet of telefonisch. Cambio zorgt voor alles wat onderhoud, papierwerk enz. betreft. De cambio-gebruiker hoeft zich daar helemaal niet om te bekommeren! Het Business aanbod Cambio heeft zijn “Business” aanbod ontwikkeld voor bedrijven, organisaties, openbare of onafhankelijke instanties. Met cambio kan je wagenvloot op elk moment worden aangepast, zodat elke medewerker over een wagen kan beschikken wanneer hij die nodig heeft. Er bestaan vier tariefformules: Start, Bonus, Comfort, Flex elk met twee mogelijkheden: 1/ de persoonlijke cambio-kaart waarbij elke werknemer zijn/haar eigen cambio-kaart bezit. 2/ de poolkaart dat een niet-nominatieve kaart is. Meerdere personen binnen het bedrijf kunnen beurtelings gebruik maken van die kaart. Concreet? Wij vragen je het contract in te vullen en te ondertekenen, de activatiekosten te betalen en aan elke medewerker die een “gemachtigd bestuurder” zal worden, om een infosessie te volgen. Deze infosessie is noodzakelijk om ons systeem goed te begrijpen (ze kan online gevolgd worden of één van onze medewerkers komt ze in jouw burelen uitleggen). Eens deze formaliteiten achter de rug zijn, maken we jullie de cambio-kaart aan. Vanaf dat moment kan je onze diensten gebruiken in Brussel, maar ook in Wallonië, in Vlaanderen en in Duitsland. Elke maand krijg je een gedetailleerde factuur van alle ritten van jouw medewerkers en hoeveel ze kosten. Voorbeeld Heb je een wagen lang op voorhand nodig of op het laatste nippertje? Geen probleem. Via de cambioApp, telefonisch of via internet kan je de gewenste wagen reserveren op de gewenste standplaats en dit ten alle tijde! Wij bieden je 4 categorieën wagens aan. Van de kleine stadswagen tot de grote bestelwagen (perfect voor de verhuis of om zware en/ of logge voorwerpen te verplaatsen). Indien er aan de gewenste standplaats geen wagen beschikbaar is, zal het systeem je alternatieven voorstellen op de dichtstbijzijnde standplaatsen. Goed om weten De kosten voor het gebruik van een cambio-wagen zijn voor 70 tot 90 % fiscaal aftrekbaar, naargelang het type wagen. Bijkomend voordeel, medewerkers krijgen een korting als ze de cambio-wagens voor privéaangelegenheden gebruiken. Ze gebruiken dezelfde kaart maar hebben een eigen klantennummer. Op het einde van de maand, krijgen ze hun eigen factuur voor alle privé-ritten. Nuttige contacten Voor meer informatie of om ons Business aanbod te ontvangen: Cambio Brussel Theresianenstraat nr. 7 – 1000 Brussel Bruxelles@cambio.be BECI | Mobility TOOLBOX 28

delen Waarom kiezen voor elektrische carsharing? Met carsharing kunnen ondernemingen hun bedrijfswagens efficiënter benutten. In tegenstelling tot bij een traditionele wagen kunnen meerdere bestuurders beschikken over eenzelfde voertuig zonder problemen met de organisatie of het beheer. Carsharing is perfect te combineren met de diverse duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Kiezen voor een elektrische wagen, dat is kiezen voor een vernieuwende en mobiliteitsbewuste bedrijfsvisie en voor lagere gebruikskosten. Inschrijving Business 1) Ga naar onze Business-pagina en kies een van beide formules: PREPAID Met een prepaid krediet kunt u een Zen Car naar keuze gebruiken, wanneer u die nodig hebt, in een van de 31 Zen Car-stations in Brussel. En dat zo vaak als nodig! OP AANVRAAG Een of meerdere wagens staan uitsluitend ter beschikking van uw bedrijf. U kunt die delen onder collega’s, maar ook met partnerbedrijven. Dit betekent dat u exclusief over de wagen beschikt en kunt genieten van alle parkeervoordelen van een Zen Car. 2) Vul het inschrijvingsformulier in en e-mail ons een kopie van uw rijbewijs en identiteitskaart. 3) U kunt de weg op zodra u uw lidmaatschapskaart of uw exclusieve wagen en oplaadpaal ontvangt. Inschrijven als particulier Surf naar onze site www.zencar.eu en schrijf u in in 3 minuten. U kunt uw lidmaatschapskaart binnen 24 uur ophalen aan de balie van BECI. Voorbeeld citydev.brussels heeft drie snelle oplaadpalen geplaatst voor drie Renault Zoés. Op hun privéparking naast het elektrische wagenpark vormen deze Renault Zoés een onmisbare schakel in het algemene mobiliteitsaanbod aan de medewerkers van citydev.brussels. Na een jaar worden de elektrische wagens gebruikt door 40 medewerkers. Tot nu toe werden de wagens 600 keer gereserveerd, waarvan 60 % voor een duur van minder dan 4 uur. Zo spaart de onderneming parkeer- en brandstofkosten uit. Aan de hand van het geïntegreerde carsharingsysteem kan het gebruik van de Zoés eenvoudig opgevolgd worden. Patrick Vanhoeymissen (Fleet manager): “Dankzij Zen Car konden we het gebruik van onze bedrijfswagens optimaliseren. Na een korte aanpassingsperiode maken de meeste medewerkers nu gebruik van dit systeem.” Goed om te weten Gratis parkeren langs de openbare weg en bij de Interparking-partners, 120 % fiscaal aftrekbaar en gratis opladen in het volledige Bluecorner-netwerk in België (500 laadpalen). Contactinformatie Dominique Mastrosimone dm@zencar.eu +32 470 10 33 48 BECI | Mobility TOOLBOX 29

delen Splyt: de nieuwe manier van samen reizen Splyt is een nieuwe Taxi Pooling App, die je een gecertificeerde taxi in enkele minuten levert en je laat kiezen met wie je deelt. Hoe werkt Splyt? Splyt geeft je twee mogelijkheden: een klassieke rit maken of jouw rit delen. • DELEN Kies je rit, kijk wie jouw richting uitgaat, deel een taxirit en bespaar tot 40%. Het is de eerste app die je toelaat te kiezen met wie je wil delen. Wanneer je kiest met wie je wil delen, dan krijg je te zien hoeveel je kunt besparen. • KLASSIEKE RIT Ben je gehaast of wil je alleen reizen? Je kunt steeds een klassieke rit alleen voor jou kiezen. Je kunt zelfs de prijs vergelijken. De applicatie bevat ook heel wat praktische functionaliteiten zoals: 3 Profielen Maak je profiel aan. Ontdek welke vrienden je gemeenschappelijk hebt en bekijk beoordelingen van anderen. 3 Cashloze betalingen Je hoeft niet te stoppen aan de bankautomaat of wisselgeld te zoeken. Je kan direct betalen via je kredietkaart of zelfs je gebruikelijke betaalkaart. 3 Favorieten Bespaar tijd door de ritten die je het meest maakt op te slaan. 3 Ritgeschiedenis Houd een eenvoudig overzicht bij van waar je naar toe ging en hoeveel je hebt besteed. 3 Beoordelingen Omdat alle reizigers en chauffeurs door jou worden beoordeeld, blijft ons netwerk veilig, professioneel en plezierig. 3 Gemeenschappelijke vrienden Bekijk welke Facebook-vrienden jullie beide gemeenschappelijk hebben om te helpen bij het opstarten van een vriendelijk gesprek. Contactgegevens Jean-Michel Courtoy, CEO van Taxis Verts: 0475/85.80.80 jean-michel.courtoy@taxis.be 3 Geen dynamische tarieven Splyt werkt met een prijs, waar je ook bent, ongeacht het uur. 3 Enkel vrouwen ritten Zoals je kan kiezen met wie je wil delen, kunnen vrouwelijke passagiers ook kiezen om enkel met andere vrouwen te reizen. . Goed om weten Splyt is voor het eerst in gebruik in Brussel en zal ook beschikbaar zijn in andere Europese landen. De app werd ontwikkeld door een start-up en wordt uitgevoerd door Taxis Verts. Het Brussels bedrijf past zich constant aan aan de verwachtingen van haar klanten en speelt systematisch in op diens evoluerende behoeften. BECI | Mobility TOOLBOX 30

Mobility TOOLBOX INFO www.beci.be/mobility

New Ways Of Working Dit alles leidt tot een volledig andere werkomgeving en bedrijfscultuur en hierover moet dus uitgebreid gecommuniceerd worden met de werknemers en vakbonden. Vraag raad. Delen is in, zelfs op kantoor, en dat is te merken aan het toenemende aantal bureaus en bedrijfscentra voor ‘coworking’ in Brussel. ‘Coworking’ kan omschreven worden als een gedeelde werkplek, maar ook een netwerk van werknemers dat aanzet tot uitwisseling en openheid. Deze werkplekken zijn ideaal voor reizende medewerkers, jonge starters of medewerkers op verplaatsing die een bureauruimte nodig hebben in de buurt van hun woonplaats of de plaats van een afspraak bijvoorbeeld. Voordelen? Productiviteit en beperkte verplaatsingen. En telewerken? Een efficiënte oplossing om de files tijdens de spitsuren tegen te gaan. BECI | Mobility TOOLBOX 32

working New Ways (World) Of Work NWOW’s zijn de weerspiegeling binnen de organisatie van een meer flexibele visie op werk. Inrichting van de kantoren, management, technologieën, gedrag, stelsels en dienstroosters … alle aspecten van uw werkomgeving moeten opnieuw bekeken worden. Gedaan met de werkdag van 8 tot 5 in een kantoor van 20 m², tijd voor ‘flexitude’. Waarom? De kwaliteit van het leven op het werk is een doorslaggevende factor bij de keuze van de werkgever en met het oog op stressmanagement. NWOW’s moeten helpen om een betere werkomgeving te creëren. NWOW’s zijn geen exacte wetenschap en net als het cafetariaplan (zie lager) past dit binnen een specifieke context, in een strategie die eigen is aan het bedrijf. Soms is het de bedoeling om kosten te besparen (beperking van de kantooroppervlakte, van het woon-werkverkeer, stijging van de productiviteit …), maar vaak is het vooral een kwestie van prestaties, binding, aantrekkelijkheid en ‘sustainability’. Wie? Een NWOW-strategie kan niet zonder uitgebreid team, een specifiek ‘change management’ bestaande uit een vertegenwoordiger van IT, facilities, interne communicatie, MVO … Dit is cruciaal om een project te doen slagen. Hoe? Een NWOW-project komt tot stand door acties te coördineren en combineren in drie domeinen: bricks, bytes en behavior. 3 Bricks: het principe is redelijk eenvoudig: elke activiteit heeft zijn eigen ruimte: cockpits voor de directie, silence om na te denken, cosy voor informele vergaderingen, meetings voor officiële vergaderingen, brainstorm, lunch, koffiepauze, telefoneren … De werkposten zijn flexibel en niet op naam, gedaan met bureaus! Afhankelijk van de activiteitensector kan zo gemiddeld 30 % ruimte uitgespaard worden. Mét Clean desk & paperless desk! 3 Bytes: naast de bricks spelen uiteraard ook de informatie- en communicatietechnologieën een belangrijke rol. Flexibiliteit kan niet zonder een correct en volledig transparant beheer van de beschikbaarheid van de zalen, de reserveringen, de aanwezigheden van alle medewerkers en de communicatie tussen collega’s en teams. 3 Behavior: dit alles vraagt natuurlijk om een sterke cultuur van vertrouwen. De evaluatie zal eerder gebaseerd zijn op de resultaten dan op de aanwezigheid of de arbeidstijd van de werknemer. Eerste tips Elke gedragswijziging vereist een grote investering in communicatie en change management. Het project wordt geleidelijk gelanceerd, eerst met een beperkte groep van werknemers. Op basis van de feedback wordt het project dan een eerste keer bijgestuurd. Bij zulke ingrijpende wijzigingen spelen opleidingen uiteraard een doorslaggevende rol in het project: over het gebruik van de nieuwe tools, timemanagement, organisatie enz. Op het vlak van interne communicatie geven we de voorkeur aan newsletters, demo-ontbijten, blogs en andere workshops om het project alle kansen te geven. Contactinformatie Vincent Campeol – Mobility Advisor BECI vc@beci.be Tel.: 02 563 68 59 BECI | Mobility TOOLBOX 33

working Een cafetariaplan, wat is dat? Een cafetariaplan bestaat uit een min of meer individuele bezoldiging in de vorm van een flexibel pakket. Het is dus de bedoeling om een bezoldiging voor te stellen die aansluit bij de behoeften (aan mobiliteit of andere) van de medewerker zonder dat dit de onderneming meer kost en binnen een wettelijk kader dat beheerst wordt door meerdere rechtsbronnen. Welk budget? Dit is een ‘pakket’ van extralegale voordelen waaruit de medewerker vrij kan kiezen. Hij krijgt daarvoor een budget toegekend. Dit budget vormt de kern van het systeem en is gebaseerd op de financiële waarde van de ‘klassieke’ voordelen waarop de medewerker recht heeft. Vaak gaat het om extralegale voordelen ‘in natura’ met een ‘subjectieve’ waarde, gewoonlijk goed voor 20 tot 30 % van de totale bezoldiging. Doelstellingen De voordelen moeten verband houden met de doelstellingen nagestreefd door de HR-strategie. Zo kan het cafetariaplan een MVO-doelstelling (maatschappelijk verantwoord ondernemen) nastreven door bijvoorbeeld een duurzamer mobiliteitsbeleid uit te werken. Dit noemen we een ‘mobiliteitsbudget’. Er moeten dus strategische accenten gelegd worden: Pakket gezondheid? Gezin? Mobiliteit? Die moeten zich aanpassen aan de bedrijfsdoelstellingen en aan de wensen van de medewerkers. Dit evenwicht is belangrijk om zeker te zijn dat de werknemers gemotiveerd blijven. Stappen en toepassing 3 De doelstelling vastleggen: de doelstelling houdt wellicht verband met een streven naar een gedragswijziging. 3 Communicatie-enquête: regelmatig communiceren om een beeld te krijgen van de behoeften van de medewerkers, de terughoudendheid ... De medewerkers het gevoel geven dat ze deel uitmaken van het project. 3 Een lijst van de voordelen opstellen: op basis van de enquête en afhankelijk van de doelstelling van het plan een inventaris opmaken van de inwisselbare voordelen. Deze voordelen opsplitsen per statuut (kaderlid, bediende, arbeider …). 3 Het budget evalueren: onrechtstreekse voordelen kunnen ook meegerekend worden (bv. parking). De extralegale bezoldiging moet berekend worden tegen de kostprijs voor de werkgever. Alle ontwikkelingskosten van het cafetariaplan integreren. 3 Structureren op basis van de rechtsbronnen: onder het contractstelsel? Bedrijfs-cao’s, sectorale cao’s, andere? In eerste instantie moet het cafetariaplan beperkt blijven tot de voordelen buiten de cao. Een stap verder en dan moet er overlegd worden met de vakbonden. 3 Sociaal overleg: wil het cafetariaplan ambitieus zijn, dan moet er overlegd worden met de vakbonden om de cao’s aan te passen. 3 Resultaat, herziening: de resultaten evalueren, de waarden bijsturen en het pakket van inwisselbare bezoldigingen uitbreiden. Aangeraden wordt om het plan geleidelijk te lanceren. 3 Contract: in het contract moet een aanpassingsclausule worden opgenomen. Alleen zo kunnen de waarden aangepast worden. De medewerkers moeten ook de mogelijkheid krijgen om hun oorspronkelijke bezoldigingssituatie te behouden. Contactinformatie Vincent Campeol – Mobility Advisor BECI vc@beci.be Tel.: 02 563 68 59 BECI | Mobility TOOLBOX 34

working Inleiding in telewerken Definitie Volgens het eerste Europese akkoord ingevoerd door de sociale partners zelf, is telewerken “een manier om het werk te organiseren en/of uit te voeren met behulp van informatietechnologieën in het kader van een arbeidsovereenkomst of -relatie waarbij een taak, die ook uitgevoerd had kunnen worden in de lokalen van de werkgever, regelmatig uitgevoerd wordt buiten deze lokalen.” Essentiële principes (bron: FOD Werkgelegenheid) 3 Telewerken gebeurt vrijwillig 3 Een schriftelijke overeenkomst moet apart afgesloten worden door elke telewerker 3 Het moet uitdrukkelijk vermeld staan in de arbeidsovereenkomst of in het aanhangsel. Ook de frequentie van het telewerken moet erin vermeld staan 3 De telewerker organiseert zijn werk zelf in het kader van de geldende arbeidsduurregeling in de onderneming. De werklast mag niet hoger zijn dan die van de werknemers die in de lokalen werken 3 De werkgever is verplicht de nodige technische voorzieningen en support te verschaffen voor het telewerken Voordelen (bron: FOD Werkgelegenheid) 3 Een korter woon-werktraject (wat de stress en vermoeidheid van de werknemer verlicht); 3 Een betere coördinatie tussen werk en privéleven (zelfde effect op de stress en de vermoeidheid en zo daalt het absenteïsme); 3 Een sterkere motivatie op het werk dankzij het vertrouwen gegeven aan de werknemer en een wijziging van zijn werkomgeving; 3 Een verbetering van de prestaties als een taak creativiteit en concentratie vereist; 3 Een versnelling van het arbeidsproces als gerichte interventies en aanvullende prestaties vanop afstand uitgevoerd kunnen worden. Inleiding in coworking Definitie Coworking verhuurt kantoorruimte afhankelijk van de behoeften. In deze ruimtes komen werknemers van alle achtergronden samen en vormen een kleine gemeenschap waar de menselijke factor even belangrijk is als het praktische aspect. Voordelen 3 Onderscheid woon-werk: een werkplek vinden als het belangrijk is om privé- en beroepsleven gescheiden te houden 3 Nieuwe ontmoetingen: je komt er alle profielen en tal van potentiële partners tegen Voorbeelden Silversquare Co.Station Regus 3 De coworkingruimtes stellen een kopieerapparaat, een fax of een telefoon ter beschikking 3 Terbeschikkingstelling van vergaderzalen: ook dit bieden de meeste coworkingruimtes aan 3 Evenementen: de coworkingruimte om uw evenementen te organiseren Enkele cijfers 3 1,5 miljard personen wereldwijd hebben geen vast kantoor 3 34 jaar, de gemiddelde leeftijd van de Europese coworker 3 Coworking bestaat 10 jaar http://www.silversquare.eu/fr http://www.co-station.com/ http://www.fr.regus.be/ +32 (0)2 335 12 01 The Loft @367 Louise http://coworkingbrussels.com/ +32 (4)96 50.62.75 Betacowork http://www.betacowork.com/fr/ +32 (0)2 737 67 69 +32 (0)2 318 83 54 +32 (0)2 517 60 00 BECI | Mobility TOOLBOX 35

Duurzame auto’s Wist is dat de kosten van een elektrische wagen tot 120 % aftrekbaar zijn? U kunt zelfs premies aanvragen voor de plaatsing van laadpalen ... Voor CNG duiken er elke maand nieuwe stations op! We beginnen met CNG, of Compressed Natural Gas, dat in België nog altijd nauwelijks gebruikt wordt. En toch heeft CNG tal van voordelen: het is redelijk geruisloos en stoot ruim 90 % minder stofdeeltjes, NOx en SO2 uit ... Aardgas onder druk is een brandstof die zeker een plaats verdient in het stadsverkeer. Ja, dit gas is duurder in aankoop (een prijs die deels gecompenseerd wordt door een premie van de aardgasfederatie), maar de prijs aan de pomp ligt tot 40 % lager dan de prijs van benzine. Wat elektriciteit betreft, en ondanks een Europese Richtlijn die bepaalt dat België tegen 2020 21 000 oplaadpalen moet installeren, doen we minder goed dan verwacht. Toch is elektriciteit een financieel interessante optie, vooral voor bedrijven. Reken zelf maar uit. BECI | Mobility TOOLBOX 36

duurzame auto’s Welke brandstof, waarvoor? De automobielsector evolueert als nooit tevoren en biedt nu een ongezien aanbod aan aandrijvingstechnieken en brandstoffen. Kiezen is moeilijk, maar voor u opgeeft, bedenk dan dat de juiste keuze u veel kan opleveren, zolang u kiest met kennis van zaken en op basis van uw reële behoeften. Elektrisch Voor korte afstanden. Zonder een uitgebreid netwerk van snelle oplaadpalen blijven elektrische wagens enkel geschikt voor redelijk korte verplaatsingen in de stad. Geen uitstoot van fijne deeltjes of NOx meer, geen geluidsoverlast meer … Een 100 % elektrische wagen is het ideale vervoermiddel in de stad. Wilt u een nog duurzamere en efficiëntere optie? Kies dan voor kleinere en lichtere wagens met een nog kleinere ecologische voetafdruk. Hybride plug-in Voor korte tot middellange afstanden. In de stad heeft de hybride plug-in dezelfde voordelen als een elektrische wagen, maar deze wagens zijn zwaarder en verbruiken dus meer zodra u er langere afstanden mee gaat afleggen. Toch is dit een flexibele en betrouwbare keuze om af en toe lange ritten te maken. CNG Voor korte tot middellange afstanden. Aardgas onder druk is een brandstof die zeker een plaats verdient in het stadsverkeer. Deze brandstof stoot heel weinig fijne deeltjes uit en zelfs in vergelijking met elektriciteit scoort CNG goed op het vlak van milieuvriendelijkheid. Ja, CNG is duurder in aankoop, maar de prijs aan de pomp ligt tot 40 % lager dan de prijs van benzine. Nu is het wachten op een groter netwerk van stations en dan kent deze brandstof geen grenzen meer. Hybride Voor middellange afstanden. Een niet-oplaadbare hybride kan beschouwd worden als een wagen die rijdt op klassieke brandstof, maar dan veel efficiënter. Hybrides zijn licht en worden elektrisch Contactinformatie Vincent Campeol – Mobility Advisor BECI vc@beci.be Tel.: 02 563 68 59 aangedreven zodra dat mogelijk is, in de file of bij stapvoets verkeer bijvoorbeeld. Aanbevolen voor interlokaal verkeer. Benzine Voor middellange tot lange afstanden. Benzine begint iets van zijn oude glans terug te winnen nu de prijs aan de pomp nauwer begint aan te sluiten bij de dieselprijs. Gezien de prijs en het redelijk interessante gebruik blijft dit momenteel de meest eenvoudige en meest flexibele keuze voor wie zijn wagen voor allerlei verplaatsingen gebruikt. Benzine is even flexibel in gebruik als diesel, maar blijft de betere – zij het niet perfecte – keuze zodra je de stad binnenrijdt. Diesel Voor lange afstanden. Diesel wordt aangeraden voor lange tot zeer lange trajecten die de stad zo veel mogelijk omzeilen. Diesel doet beter dan benzine qua verbruik en stoot ook minder CO2 uit. Bij lange afstanden en tegen een constante snelheid (buiten de stad dus) weegt dit voordeel op het vlak van CO2 -uitstoot op tegen de hogere uitstoot van deeltjes en NOx. Waterstof De toekomst. Op dit ogenblik behoort waterstof nog tot de ‘sciencefiction’, maar deze brandstof vindt langzaam maar zeker zijn weg naar de markt. België is zelfs een van de eerste markten voor Toyota en zijn Mirai, maar er komen er nog. Waterstof combineert de flexibiliteit van klassieke brandstoffen met de luchtkwaliteit van elektriciteit. De ecologische voetafdruk moet nog gemeten worden, maar op papier verenigt waterstof het beste van alle werelden. BECI | Mobility TOOLBOX 37

duurzame auto’s Hoe optimaliseert u de mobiliteit van uw bedrijf met TOURING BUSINESS SOLUTIONS? Is mobiliteit de motor van uw bedrijf? Ontdek dan hoe de businessoplossingen van Touring voor kmo’s, openbare instellingen en vzw’s uw wagenpark en medewerkers optimaal ondersteunen, in België of in buitenland. Zo zijn u en uw team snel weer mobiel en kunt u voluit focussen op wat echt telt: uw business. Bij Touring kiest u de formule op maat van uw bedrijf Met de bijstandsformules van Touring Business Solutions (TBS) bent u gedekt bij pech of medische problemen. Uw vloot en uw werknemers zijn optimaal beschermd. In ons uitgebreide TBS-gamma voor professionals en bedrijven vindt u ook bijstandsoplossingen voor tweewielers, zoals Bike (tot 50 cc), en jaarlijkse annuleringsverzekeringen voor uw reizen, zoals Travel cancellation, geldig voor privé- en zakenreizen. Enkele situaties waarin u beschermd bent Mechanische storingen, elektronische problemen, ongevallen, vandalisme, diefstal, verlies van sleutels, medische bijstand, reisbijstand en bagageproblemen. Ontdek al onze formules Surf naar www.touring.be Uw 6 garanties voor de beste mobiliteitsservice 1. Meer dan 600 medewerkers staan voor u klaar. 2. Onze depannagewagens staan 24/24 en 7/7 klaar. 3. In België zijn we overal ter plaatse binnen de 40 minuten. 4. In 80 % van de pannes kunt u meteen weer vertrekken met uw eigen wagen. 5. Alle Touring-wegenwachters zijn gekwalificeerde monteurs die continu bijgeschoold worden en de nieuwste modellen van A tot Z kennen! 6. Met ARC Europe geniet u ook in het buitenland van dezelfde Touring-kwaliteitsservice. Contact Kurt Devlaminck kurt.devlaminck@touring.be Tel.: 02 286 34 02 BECI | Mobility TOOLBOX 38

duurzame auto’s Een testrit met de elektrische en plug-inwagen D’Ieteren biedt een ruim assortiment van steeds milieuvriendelijkere wagens. Audi en VW hebben snel ingezet op de toekomst door goed ontworpen elektrische en pluginvoertuigen aan te bieden, met vooraan de Audi A3 e-tron, e-Golf en Golf GTE, efficiënte, schone en energiezuinige voertuigen die bejubeld worden door de vakpers. 2015, het jaar van de elektrische wagen? In 2014 werden er 1 166 elektrische wagens ingeschreven in België, dat is 230 % meer dan in 2013. Wordt 2015 het jaar van de bevestiging? Elektrische wagens hebben een moeizame weg afgelegd. Range anxiety, of bezorgdheid over het bereik, de meerkosten bij de aankoop en de beperkte infrastructuur, allemaal argumenten die vaak worden aangehaald en toch … Geschikt voor de meeste ritten Met een gemiddeld woon-werktraject van 22 km wordt de Belg beschouwd als een ‘langeafstandsrijder’, maar zelfs in ons land kan de elektrische wagen 95 % van de trajecten aan. Voor bedrijven is de elektrische wagen fiscaal een heel interessante optie: de kosten en huur zijn tot 120 % aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, geen belasting op de inverkeerstelling in Vlaanderen en een minimale CO2 -bijdrage van € 25,10. Plug-in: efficiënt en betrouwbaar De hybride plug-in combineert het beste van beide werelden: een elektrische motor gekoppeld aan een herlaadbare batterij met een autonomie tot 50 kilometer en een klassieke motor die daarna overneemt. Of hoe u kunt bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en toch rekenen op de flexibiliteit van een warmtemotor. Boek uw testrit Overtuig uzelf, boek vandaag nog een testrit met elektrische en plug-inwagens om zelf te ontdekken wat die kunnen betekenen voor uw leasewagenpark. Contactinformatie Xavier Jaspers (Fleet Sales Manager) xavier.jaspers@Dieteren.be Tel.: +32 497 57 35 07 BECI | Mobility TOOLBOX 39

duurzame auto’s CarPlug: om elektrische wagens thuis of op kantoor op te laden 80 % van de elektriciteitsbehoeften wordt gedekt door een ‘slowcharge’ oplossing om een elektrische wagen thuis of op kantoor op te laden. Electrabel kan deze mogelijkheid aanbieden met een herfacturatieplatform en een smart charging oplossing voor een elektrisch wagenpark. Waarom investeren in elektrische mobiliteit? 3 De ideale oplossing voor uw medewerkers die minder dan 130 km per dag afleggen 3 Geen lokale emissie van CO2 of fijne deeltjes 3 Lage onderhouds- en verbruikskosten (tot 3 keer lager dan bij benzine/dieselwagens) 3 Geruisloos en comfortabel binnenin 3 Groen imago Electrabel CarPlug bij uw medewerkers 3 Kan geïnstalleerd worden in een garage, onder een carport of tegen een gevel 3 Is uitgerust met een beveiligde Mennekes-stekker 3 Laadt tot 60 % sneller op dan met de kabel die standaard bij de wagen wordt meegeleverd 3 Het opladen kan gestuurd worden via het scherm van de paal, met een smartphone of online 3 Systeem om de vergoeding van het reële verbruik te beheren 4 stappen om vertrekkensklaar te zijn Vooraf de juiste keuzes maken Bij de keuze van een wagen en de oplaadoplossing spelen tal van factoren mee: het aantal elektrische wagens op korte en middellange termijn, de afstanden, het type en het tempo van de afgelegde trajecten, de oplaadplaatsen, uw behoeften inzake vlootbeheer enz. Wij helpen u om de juiste vragen te stellen! Een aangepaste elektrische installatie Natuurlijk speelt de elektrische installatie een rol bij dit type van project. Ter herinnering, een elektrisch voertuig verbruikt jaarlijks evenveel elektriciteit als een oven. We analyseren uw installaties, het huidige beschikbare en verbruikte vermogen en vergelijken deze elementen met de bijkomende laadbehoeften. Op die manier krijgen we snel een overzicht van de vereiste aanpassingen. Een oplossing op maat @ office We stellen vervolgens een persoonlijke offerte op, die de volgende elementen kan bevatten: 3 Oplaadpaal voor buiten of binnen, aan de muur bevestigd of op een voet 3 Centrale bediening of bediening per paal 3 Identificatiesysteem met specifieke badge of bedrijfsbadge 3 Online beheer van de oplaadbeurten en het elektriciteitsverbruik 3 Waarschuwingssysteem dat het einde of een onderbreking van de laadbeurt aangeeft 3 Visuele markering van de parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische wagens 3 Beperking van de impact op het milieu dankzij een milieuvriendelijk elektriciteitsaanbod Een oplossing @ home Met CarPlug van Electrabel (geplaatst door onze partners) kunnen uw medewerkers hun elektrische wagen thuis opladen, eenvoudig, snel en veilig. Via deze oplossing kunt u het totale verbruik van uw wagenpark beheren en beschikt u over de nodige gegevens om de oplaadbeurten terug te betalen. Goed om te weten De oplaadbeurt van een elektrische wagen is afhankelijk van de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Contactinformatie Product Managers Sustainable mobility: Daniel Marenne (EV); daniel.marenne@electrabel.com ; 0475 590 069 Kristof Corthout (EV, CNG, LNG); kristof.corthout@electrabel.com ; 0477 598 841 Account Manager Sustainable Mobility: Ward Bosmans; ward.bosmans@electrabel.com BECI | Mobility TOOLBOX 40

duurzame auto’s Fast charge: een oplossing om snel op te laden In de context van de elektrische wagen wordt de resterende 20 % aan elektriciteitsbehoeften gedekt door een ‘fastcharge’ oplaadoplossing. Als we meer elektrische wagens willen zien rondrijden in België, hebben we een snel oplaadnet nodig, met name om de ‘range anxiety’ tegen te gaan. Pas als we beschikken over een slow en een fast charge zullen meer mensen kiezen voor de elektrische wagen. Electrabel biedt deze oplossing aan, samen met zijn partners Cofely services en ABB. Installeren in 2 stappen 1. Een snelle laadpaal mag in geen geval geplaatst worden op een plaats voor langdurig parkeren. De batterij van een elektrische wagen is in 30 minuten immers tot 80 % opgeladen. De wagens zijn dus snel weer op de weg. 2. Er is voldoende elektrisch vermogen nodig om de Electrabel-laadpaal te verbinden met de partners. Cofely Services kan u helpen om deze installatie te meten en te analyseren. Voorbeeld Er werd een snelle oplaadpaal geplaatst aan onze hoofdzetel, niet ver van station Brussel-Noord. De oplaadpaal is heel populair, vooral bij taxichauffeurs die met een elektrische taxi rijden. Goed om te weten 3 Op een semi-overheidsterrein moet er geen vergunning aangevraagd worden. 3 Er zijn momenteel 3 snelladers, namelijk Chademo, Combo en Renault. Contactinformatie Product Managers Sustainable mobility: Daniel Marenne (EV); daniel.marenne@electrabel.com ; 0475 590 069 Kristof Corthout (EV, CNG, LNG); kristof.corthout@electrabel.com ; 0477 598 841 Account Manager Sustainable Mobility: Ward Bosmans; ward.bosmans@electrabel.com BECI | Mobility TOOLBOX 41

duurzame auto’s CNG: wilt u een alternatieve mobiliteitsoplossing aanbieden? Rijden op aardgas Dat is kiezen voor een milieuvriendelijk en zuinig wagenpark, een betrouwbaar, duurzaam en goedkoper alternatief dan diesel en benzine. We helpen u uw wagenpark over te schakelen! Overstappen op CNG, waarom? Er zijn 10 goede redenen om op aardgas te rijden. CNG, dat is 12 % minder CO2 -uitstoot dan diesel, 27 % minder dan benzine, een beperkte uitstoot van fijne deeltjes, een prijs aan de pomp die 25 % lager ligt dan diesel, een autonomie van 500 km, een geruisloze en betrouwbare motor, een ruim assortiment aan voertuigen ... 3 stappen om over te schakelen op aardgas! Samen maken we uw CNG-project waar. Wilt u een duurzaam mobiliteitsplan invoeren en kiezen voor een wagenpark op aardgas? Wij helpen u: 3 Wij analyseren hoeveel voertuigen u nodig hebt en hoe u uw werkingskosten kunt drukken. 3 We helpen u om een tankstation in uw vestiging te plaatsen als dat nodig is. 3 Wij bieden een tankkaart voor onze CNG-stations en een facturatiedienst. Voorbeeld Transportbedrijf DPD zet zijn 300 zelfstandige chauffeurs aan om voertuigen op CNG te gebruiken en biedt financiële incentives aan om hun bedrijfswagen op diesel in te ruilen voor een voertuig op aardgas. Doel: de CO2 -uitstoot volledig neutraliseren. Goed om te weten België beschikt over een voldoende grote aardgasinfrastructuur om de mobiliteit op aardgas een stevig duwtje in de rug te geven. De bestaande infrastructuur wordt aangevuld met steeds meer CNG-stations. In 2015 wordt ons netwerk trouwens uitgebreid met drie nieuwe stations, in Zellik, Nijvel en Doornik. Nuttige links 3 www.ngva.be, voor het assortiment van CNGvoertuigen en de aankooppremies 3 www.gibgas.de, routeplanner met vermelding van de CNG-stations Contactinformatie Product Managers Sustainable mobility: Daniel Marenne (EV); daniel.marenne@electrabel.com ; 0475 590 069 Kristof Corthout (EV, CNG, LNG); kristof.corthout@electrabel.com ; 0477 598 841 Account Manager Sustainable Mobility: Ward Bosmans; ward.bosmans@electrabel.com BECI | Mobility TOOLBOX 42

tweewielers Tweewielers Gangbare opvattingen zijn hardnekkig. Gevaarlijk, slecht weer, hellingen … Iedereen heeft wel een excuus om de fiets niet te nemen. Wist u dat de fiets tijdens de spitsuren het snelste vervoermiddel is? De Brusselaars en pendelaars uit de nabije periferie hebben de fietsreflex nog niet echt aangeleerd. 80 % van de verplaatsingen in Brussel is minder dan 5 km lang: een afstand die je perfect kan afleggen met de fiets. De verbreding van de voetpaden, de aanleg van steeds meer fietspaden en de dienst voor fietsdelen Villo! trekken steeds meer fietsers over de streep. Een situatie die de overheid heeft doen besluiten om het budget voor de aanleg van fietspaden te verdubbelen. Zal het verkeersvrij maken van de binnenstad nog meer mensen overtuigen om de tweewieler te nemen? Het Fietsobservatorium verwacht dat de tweewieler tegen 2018 een modaal aandeel van 12 % zal hebben veroverd. BECI | Mobility TOOLBOX 43

tweewielers Vlot de stad door? Dat kan, dankzij Villo! Villo! dat zijn 360 stations en 5 000 fietsen die waar en wanneer u wilt ter beschikking staan. Zo kunt u met Villo! vlotjes door Brussel fietsen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Voor een luttele 32,60 per jaar kunt u in een station naar keuze een fiets nemen en terugplaatsen en heel Brussel doorkruisen. De eerste 30 minuten van elke verhuur zijn altijd gratis! Villo! bedrijfsformule Villo! heeft een formule ontwikkeld voor bedrijven: de werkgever neemt de abonnementskosten voor zijn rekening en de gebruiker betaalt de eventuele gebruikskosten (vanaf het eerste half uur gratis bij elke verhuur; meer informatie over de tarieven op www.villo.be). De gebruiker heeft onbeperkt toegang tot het systeem en zorgt ervoor dat de fiets na elke rit teruggeplaatst wordt in een station. Hoe werkt het? Om gebruik te maken van deze formule, moet u enkel een basispakket van 25 abonnementen bestellen. U krijgt dan een lijst met unieke codes die u aan uw medewerkers bezorgt. Uw medewerkers schrijven zich dan in op www.villo.be met hun unieke en persoonlijke code. Daarna kunnen ze de optie kiezen die hen het beste uitkomt: een Villo!-kaart, of Villo! activeren op hun MOBIB-kaart van de MIVB. Voorbeeld Wilt u snel op een afspraak geraken zonder vast te zitten in de file of tijdens de middagpauze een boodschap doen? Meld u aan in een Villo!-station met uw kaart, kies een fiets en u kunt vertrekken! Daarna kunt u uw fiets gewoon achterlaten in eender welk station van het netwerk. Wilt u weten of uw station van vertrek of aankomst beschikbaar is? Gebruik dan onze app AllBikesNow die u in real time alle informatie geeft over de stations en de beschikbaarheden van Villo!. Die informatie is ook beschikbaar in de stations uitgerust met een interactieve paal of op de dynamische kaart op www.villo.be. Goed om te weten De kosten van een Villo!-abonnement zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever. Contactinformatie JCDecaux – Service Villo! 50 allée Verte – 1000 Bruxelles contact.villo@jcdecaux.be BECI | Mobility TOOLBOX 44

tweewielers De scooter = een handig vervoermiddel DE SCOOTER, HÉT ANTWOORD OP 4 VRAGEN 3 Rijdt u vooral in de stad rond? 3 Wilt u de files vermijden? 3 Zou u uw tijd graag beter beheren? 3 Hebt u een rijbewijs B? Getuigenis Een rechter aan het Hof van Cassatie komt gewoonlijk met de motor naar Brussel. Hij laat die alleen bij sneeuw of ijzel in de garage staan. De motor is volgens hem het enige vervoermiddel waarmee hij gegarandeerd op tijd in Brussel aankomt zonder belachelijk vroeg te moeten vertrekken. “Als je met de auto gaat, weet je nooit om hoe laat je gaat aankomen. Soms loopt het vlot. En soms verlies je twee uur.” Een andere pendelaar die voor de motor kiest legt uit: “Die files richting Brussel begonnen me echt de keel uit te hangen. Ik heb berekend dat ik elke dag een uur uitspaar door met de motor naar het werk te gaan, tijd die ik aan iets nuttigs kan besteden.” (bron: www.fmb-bmb.be 22.05.2014) Mattias is zelfstandig cameraman. Hij woont in het centrum van Brussel en draait reportages samen met journalisten. Hij moet snel kunnen reageren en mobiel zijn want het nieuws wacht niet op hem. Sinds drie jaar rijdt hij met een scooter. “De scooter heeft mijn manier van verplaatsen en werken totaal veranderd. Ik kom vóór iedereen op de afgesproken plek aan en plan mijn werktijd beter. Als zelfstandige is mijn tijd heel kostbaar ... Sinds ik de scooter neem, kan ik meer werk aannemen en verdien ik dus meer.” (bron: www.moto.be/fr/mobilite) Contactinformatie D’Ieteren Sport S.A. Rue de l’Atelier 27, 1480 Tubize info@yamaha.be Tel.: 02 367 14 11 Goed om te weten Indien 10 % van de pendelaars een tweewieler zou nemen tijdens de spitsuren, zouden er 40% minder files zijn. Meer nog: als een kwart van het woon-werkverkeer niet langer afgelegd zou worden met de wagen, maar met een motor of scooter, zouden alle files van de baan zijn! (Research: Transport en Mobility Leuven, 2011) Een motorrijder heeft een voordeel in de file want volgens de verkeersregels mag hij de file inhalen tegen een maximumsnelheid van 50 km/h en maximaal 20 km/h sneller rijden dan de andere weggebruikers. Gemotoriseerde tweewielers en de veiligheidsuitrusting zijn 100 % aftrekbaar. BECI | Mobility TOOLBOX 45

tweewielers Wilt u een fietsdynamisch bedrijf worden? Fiscaal interessant, uitstekend voor de gezondheid, het milieu, de mobiliteit en het imago van uw bedrijf, de fiets is in … Dus als u werkgever of mobiliteitsverantwoordelijke bent, wacht dan niet langer en word een zogenaamd ‘fietsdynamisch’ bedrijf! Pro Velo geeft advies en helpt u daarbij. Fietsaudit U wilt het fietspotentieel van uw bedrijf evalueren en versterken maar weet niet hoe daaraan te beginnen? Op basis van een analyse (ter plaatse) van uw huidige situatie geven we u advies en stellen we samen een concreet en realistisch fietsactieplan op. Fietsopleiding Hebben uw medewerkers schrik om in het drukke verkeer te fietsen? In deze opleiding leren ze alle technieken aan en bouwen ze het nodige vertrouwen op om in alle veiligheid te fietsen. De opleiding omvat een theoretisch en een praktisch deel (duur 3 uur). Coachopleiding Komen enkele werknemers al met de fiets naar het werk? Wij leiden hen op tot fietscoaches en helpen hen om voor hun collega’s een coaching te organiseren op de weg naar het werk (duur 2 uur). Workshops Nodig uw medewerkers uit voor een workshop of een ontbijt om hen meer te vertellen over de voordelen en de praktische aspecten van de fiets (thema’s en duur op maat). Voorbeeld “Pro Velo biedt een waardevolle begeleiding aan via fietsaudits, workshops, theoretische en praktische opleidingen in het verkeer. Na de opleiding durven de medewerkers de stap te zetten en op de fiets te stappen. De opleidingen zijn heel professioneel, Goed om te weten 3 De werkgever kan de werknemers een fietsvergoeding geven als ze met de fiets naar het werk komen (geheel of gedeeltelijk, bv. woonplaats-station). Deze vergoeding is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot een bedrag van € 0,145/geïndexeerde km, of € 0,22/km in 2014. 3 De kosten voor de aanleg van fietsinfrastructuur (parking, sanitair …) en de aankoop van bedrijfsfietsen zijn voor 120 % aftrekbaar. 3 3 km fietsen, 3 dagen per week doet de absenteïsmegraad per werkgever met gemiddeld een dag per jaar dalen. 3 Op een parkeerplaats voor één auto kunnen een tiental fietsen parkeren. Meer info op onze bedrijfsdiensten op onze website : http://provelo.org/nl/enterprise/diensten aanpasbaar en spelen in op de behoeften van de deelnemers. Pro Velo vult dit nog aan door te helpen bij diverse acties in het kader van mobiliteit, zoals Bike Experience, week van de mobiliteit …” Valérie L., ELIA system operator, Environment Contactinformatie Pro Velo @ENTERPRISE Véronique Siquet ou Daphné Lauwers enterprise@provelo.org - www.provelo.org Tel.: 02 517 17 63 BECI | Mobility TOOLBOX 46

parking Parking Het gebruik van de parking wordt vanuit een volledig nieuwe invalshoek bekeken: waar die vroeger voorbehouden was voor auto’s, maakt die nu plaats voor fietsen, scooters, gedeelde auto’s en zelfs nieuwe individuele vervoermiddelen. Een parking is een noodzakelijke infrastructuur om de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van het gewest te verzekeren. Toch is de beschikbaarheid van een parkeerplaats op de bestemming een belangrijke stimulans om met de wagen naar het werk te komen, vandaar dat de reglementering rond parkeerplaatsen steeds strikter wordt vanuit een multimodale invalshoek. Om de inkrimping van het aantal parkeerplaatsen in de stad te compenseren zouden er tegen 2019 10 000 extra plaatsen moeten bijkomen aan de rand van Brussel. Om van die parkeerplaatsen een succes te maken, zullen die financieel interessant en rechtstreeks aangesloten moeten zijn op het openbaar vervoer. BECI | Mobility TOOLBOX 47

parking Gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP) Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) wil de parkeerregels in de 19 Brusselse gemeenten op elkaar afstemmen. Context Parkeren is een belangrijke hefboom van het mobiliteitsbeleid. De IRIS-studies hebben aangetoond dat de doelstelling om de verkeersdruk tegen 2015 met 20 % te verminderen ten opzichte van 2001 niet realistisch is zonder een voluntaristisch parkeerbeleid. Het parkeerbeleid is dan ook een essentiële factor om ons minder afhankelijk te maken van de wagen. Het huidige aanbod aan parkeerplaatsen voldoet echter niet aan de vraag. Zo beschikken de Brusselse gezinnen bijvoorbeeld over ongeveer dubbel zoveel voertuigen als private parkeerplaatsen. De overheid wil dan ook: 3 rekening houden met het tekort aan plaatsen voor residentieel parkeren; 3 de modale keuze reguleren door de capaciteit en de gebruiksregels van bestemmingsparkeren beter te organiseren. Afstemming Dat het GPBP op gewestelijk niveau een eenvormig parkeerbeleid wil invoeren is relevant gezien de grote verscheidenheid aan lokale uitvoeringen. De gemeentelijke opsplitsing is achterhaald en komt niet overeen met de effectieve parkeergrenzen. In het licht van deze vaststelling zal de harmonisering van de reglementeringen tussen de gemeentelijke grondgebieden ertoe bijdragen dat de parkeerproblematiek beter geïntegreerd wordt in het gewestelijk mobiliteitsbeleid. Doelstellingen Het GPBP omkadert de gemeentelijke parkeerplannen voor het volledige grondgebied van het gewest: 3 eenvormige uurtarieven; 3 eenzelfde strafmaat; 3 een gemeenschappelijk kader voor de toewijzing van vrijstellingskaarten; 3 een aangepast parkeeraanbod voor fietsen overal waar nodig binnen de context van ‘de openbare weg is voor iedereen’. Voorbeeld van ongelijkheid De bedrijfskaart. Indien ze bestaat, voldoet die aan heel uiteenlopende criteria en ook de prijs schommelt sterk naargelang de gemeente en de activiteitensector. € 150/jaar voor een vereniging in Sint-Gillis; € 200/jaar voor alle rechtspersonen in Sint-Lambrechts-Woluwe. We merken op dat bepaalde vrijstellingskaarten facultatief zijn en vrij worden gekozen door de gemeente. De bedrijfskaart is er daar één van. Contactinformatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mobiel Brussel CCN - Vooruitgangsstraat 80 bus 1 - 1035 Brussel Tel.: 02 204 19 21 – Fax: 02 204 15 10 bruxellesmobilite@sprb.irisnet.be - www.mobielbrussel.be BECI | Mobility TOOLBOX 48

parking BePark – Uw parking op maat BePark is een stedelijke mobiliteitsoplossing die burgers (B2B en B2C) een platform ter beschikking stelt om parkeerplaatsen te delen. Met deze innovatieve oplossing kunnen de gebruikers een parkeerplaats buiten de openbare weg vinden en die bevestigen met hun gsm, dit bespaart geld en tijd. BePark werd zo’n 4 jaar geleden opgericht, telt een tiental medewerkers en biedt actoren uit diverse sectoren (hotelwezen, supermarkten, residentieel en kantoorvastgoed, overheidssector enz.) de mogelijkheid om hun weinig of niet gebruikte parkeerplaatsen rendabel te maken. BePark verkoopt de parkeerplaatsen overdag, ’s nachts of 24 uur per dag, afhankelijk van de beschikbaarheid. Elke maand wordt ons netwerk versterkt met 3 of 4 partners die helpen om de mobiliteit in Brussel te verbeteren. Via het partnernetwerk dat BePark zo creëert, kunnen burgers die wonen, werken of reizen in dichtbevolkte gebieden (bv. Louizalaan Europese Wijk, Schaarbeek …) snel en tegen een lagere prijs een veilige parkeerplaats vinden in de buurt van hun woning, werk, evenement enz. Het BePark-systeem vormt een gsm om tot een afstandsbediening om toegang te krijgen tot de parkings en BePark weet op elk ogenblik welke klanten op de parking geparkeerd staan. Elke maand wordt onze gemeenschap van gebruikers aangevuld met honderden nieuwe gebruikers. BePark beschikt over een zestigtal parkings in Brussel en kan rekenen op de steun van de overheid. Enerzijds stellen enkele Brusselse gemeenten eigenaars vrij van ‘parkeerbelasting’ als ze hun parking openstellen voor het publiek via BePark; anderzijds kunnen kantoorgebouwen via de BePark-oplossing hun parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, conform de bepalingen van het BWLKE. BePark wil ook een Brusselse pionier worden op het vlak van ‘Park & Ride’, want in maart 2015 nam de onderneming 300 parkeerplaats in beheer op de parking van Carrefour Planet in Oudergem en verhuurt die aan pendelaars die vanaf hier kunnen overstappen op het MIVB-net richting Brussel om naar hun werk te gaan. Een aantrekkelijke formule voor bedrijven en voor particulieren, meer dan de helft van de parkeerplaatsen is reeds gereserveerd. Contactinformatie Julien Vandeleene (Managing Director) +32 2 880 05 53 +32 478 77 39 22 jvd@bepark.eu Martin Stock John Casse (Operating Manager) +32 2 211 34 54 +32 472 52 57 38 mas@bepark.eu (Sales Manager) +32 2 880 05 52 +32 479 91 36 98 sales@bepark.be BECI | Mobility TOOLBOX 49

parking Interparking Pcard+ Servipark nv, een filiaal van INTERPARKING, geeft de Pcard+ uit. De firma wil parkings vlotter toegankelijk maken en de intermodaliteit van de verplaatsingen in de stad versterken. Hoe werkt Pcard+? Pcard+ is een chipkaart, een ‘badge’ die twee grote voordelen biedt: 3 Met deze kaart kunnen gebruikers eenvoudig en snel de parkings van de Interparking-groep op- en afrijden zonder aan betalen te denken (geen ticket, niet naar betaalautomaat gaan) en met een Pcard Corporate verloopt de administratie nog eenvoudiger. 3 De kaart biedt toegang tot extra diensten, zoals de carwash (Fleet-Wash), maar ook en vooral andere actoren van de mobiliteit (openbaar vervoer / Villo / ZenCar). Pcard+ is verkrijgbaar in twee versies: 3 Pcard Shopping voor privégebruik (in dat geval wordt Pcard+ gekoppeld aan de kredietkaart van de gebruiker) 3 Pcard Corporate voor professioneel gebruik (Facturatie aan het einde van de maand voor alle kaarten binnen hetzelfde contract) De voordelen van Pcard+ 1. Gebruiksvriendelijk 2. Efficiëntie op het vlak van toegankelijkheid van de parkings (In/Out door de kaart in de palen aan de in- en uitgang van de parking te steken) 3. Tijdswinst (niet meer langs de kassa gaan) 4. Veiligheid (geen financiële transacties aan de kassa / veilige toegang tot de parkings buiten de normale openingsuren) 5. Administratieve vereenvoudiging (maandelijkse factuur met een detail van alle transacties) 6. Voordelig 3 Diverse aanbiedingen (10 % korting op veel Interparking-parkings) 3 Avondtarieven 3 Eenvoudige invordering van de btw (bij de Pcard Corporate) Hoe een Pcard+ aanvragen? Een Pcard+ (Shopping of Corporate) aanvragen kan via de site: www.pcard.be BECI | Mobility TOOLBOX 50

parking Interparking-vouchers Met de Interparking-voucher kunt u gratis parkeertijd aanbieden aan uw klanten, bezoekers en andere genodigden. Dit product is vooral bedoeld voor handelaars, bedrijven en evenementenbedrijven. Wat zijn vouchers? Vouchers zijn parkeertickets waarmee u, geheel of gedeeltelijk, gratis parkeertijd kunt aanbieden aan uw bezoekers, klanten en andere prospects. De vouchers zijn opgesplitst in twee categorieën afhankelijk van hoeveel tijd u wilt aanbieden: 3 One Hour Free – geeft recht op 1 uur gratis parkeren 3 One Day Free – geeft recht op 12 uur gratis parkeren De voucher is bedoeld om een deel van de parkeertijd te compenseren die gebruikt wordt door een bezoeker of klant. De bezoeker of klant geeft zijn toegangsticket in aan de kassa van de parking, onmiddellijk gevolgd door de voucher. Afhankelijk van de parkeerduur en het geldende tarief moet de bezoeker alleen het resterende bedrag betalen na aftrek van de voucher. Het gevalideerde toegangsticket wordt dan gebruikt om de parking af te rijden. De gebruikte vouchers (en alleen die) worden aan het einde van de maand gefactureerd aan de klant van Servipark. Minimale bestelling: Geldigheid: 100 units min. 2 jaar Voordelen: 3 Terugkerende klanten (handelaars) binden 3 De parkeerkosten van de bezoekers of medewerkers (bedrijven) beperken 3 Alleen de gebruikte vouchers worden gefactureerd 3 Om een ‘geschenk’ aan te bieden dat niet nood zakelijk gebruikt wordt door de bezoeker (betaalbare commerciële strategie) 3 Heel lange geldigheidsduur Nadelen: 3 De voucher wordt niet noodzakelijk gebruikt op de parking in de buurt van de onderneming of handelszaak die de voucher heeft overhandigd 3 De facturatie volgt soms lang na de datum van overhandiging van de voucher (de klant kan die gebruiken waar en wanneer hij dat wil, behalve op de parkings van Brussels Airport) Hoe vouchers aanvragen? Bij de gewestelijke diensten van Interparking Districten: Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Namen, Luik (één telefoonnummer: 02 549 54 10) BECI | Mobility TOOLBOX 51

Leveringen in de stad De stedelijke logistiek is volop in beroering, niet alleen op het vlak van goederenontvangst, maar ook voor verzendingen per koeriersdienst! Steeds meer bedrijven doen een beroep op fietskoeriers: betrouwbaar en snel. Er worden steeds meer goederen vervoerd: 44,5 % ton meer tussen 2012 en 2030 volgens het Planbureau! Toch gaan we ervan uit dat slechts 55 % van de goederen ‘rationeel’ vervoerd wordt. Daarom startte het gewest enkele jaren geleden een denkoefening die in 2014 leidde tot het Strategisch plan voor het goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er worden ook tal van privé-initiatieven gelanceerd; overal in de stad rijden fietskoeriers rond; ‘duurzame’ leveringsdiensten zijn helemaal in en de grote merken optimaliseren hun leveringen: dubbele trailers, nachtleveringen ... De sector is in volle bloei. BECI | Mobility TOOLBOX 52

leveringen in de stad Goederenvervoerplan: groeperen is de boodschap De verwachte bevolkingsboom en de opleving van de internationale handel zullen de goederenstromen van en naar Brussel aanzienlijk doen toenemen. De toename van het goederenvervoer is een positief teken dat de economie opleeft en creëert banen, maar er is een keerzijde: de onvermijdelijke negatieve impact op de verkeersdrukte. Context Net als vele Europese steden besteedt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer aandacht aan de problematiek van het goederenvervoer. Hoewel goederenvervoer slechts een redelijk klein deel van het totale verkeer vertegenwoordigt (vrachtwagens = 6 % van de binnen- en buitenrijdende voertuigen in het gewest, bestelwagens = 8 %, tellingen juni 2012), veroorzaakt dit toegankelijkheidsproblemen, vooral tijdens de leveringen. We weten niet hoeveel leveringen er precies plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar hebben wel aanwijzingen over de manier waarop de vervoerders de stad bedienen en hoelang elke stop gemiddeld duurt. Zo’n 70 % van de leveringen vindt plaats in het kader van vaste leveringsroutes. Elke dag leveren chauffeurs en koeriersdiensten aan 10 tot 20 vestigingen in de stad. Strategie Om deze goederenstroom te optimaliseren, heeft het gewest een algemene strategie inzake goederenvervoer uitgewerkt die: 3 de bevoorrading van de stad verzekert; 3 de overlast beperkt; 3 streeft naar een integratie met de ontwikkeling van de logistieke activiteiten in het gewest; 3 rekening houdt met het streven naar duurzame ontwikkeling van het gewest. Van bij het begin werden de private en publieke actoren betrokken bij het zoeken naar oplossingen om de distributie in de stad te verbeteren. Zo werd onder meer gevraagd om meer overleg met de twee andere gewesten en een perfecte coördinatie met de andere strategische plannen, zoals het GPDO, het GBP, IRIS2 of het Kanaalplan. Besluit Een intelligentere en schonere bevoorrading, hoe? 1. een beperking en optimalisatie van de trajecten afgelegd door voertuigen die goederen in en naar de stad vervoeren 2. een modale verschuiving, indien mogelijk, van de weg naar het water en het spoor, en de resterende trajecten (laatste kilometer) met meer milieuvriendelijke voertuigen Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingezet op groepering om de goederenstromen efficiënter te laten verlopen en zo in te spelen op de verwachte groei. Hoewel dit niet verplicht is, zou het gebruik van een distributiecentrum in de stad een zegen zijn voor bepaalde handelszaken en bedrijven omdat dit tal van bijbehorende diensten aanbiedt. Contactinformatie Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Mobiel Brussel CNN - Vooruitgangsstraat 80/1 - 1035 Brussel http://www.mobielbrussel.be/ Tel.: 0800 94 001 BECI | Mobility TOOLBOX 53

leveringen in de stad CityDepot CityDepot, de specialist in slimme stadsdistributie, is het eerste bedrijf in België dat een totaaloplossing aanbiedt voor duurzame distributie van goederen naar de binnenstad én weer terug, via de weg of het water. In cijfers • Vestigingen in Hasselt, Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge, Leuven en Charleroi • In Brussel: meer dan 4000 leveradressen • In Hasselt: klanttevredenheid van 100 % • Vermindering CO2 gulier vrachtvervoer: 25-30 % • Besparing kilometers in de binnenstad: 20 % (aldus analyse van LAMILO). Facts “CityDepot verbindt transporteurs, retailers en groothandelaars, winkeliers, e-commercebedrijven, steden, (semi-)publieke organisaties en consumenten met elkaar.” “Onze leveringen gebeuren veilig, gebundeld, duurzaam en op maat, onder andere met elektrische voertuigen en cargobikes. Minder zware vrachtwagens, minder geluidsoverlast en minder CO2 -uitstoot verhoogt de leefbaarheid van de binnenstad.” “CityDepot is een neutraal logistiek platform, dat voor de uitbouw van zijn exploitatie een beroep doet op kleine en grote bedrijven die actief zijn in stedelijke distributie. Dit samenwerkingsmodel wordt gezien als the future of business.” “CityDepot speelt een verbindende rol in de snel groeiende markt van de e-commerce.” -uitstoot in vergelijking met reHandelaars die gebruik maken van de diensten van CityDepot besparen geld en/of winnen aan comfort. Aanbieders in de e-commerce en internetshoppers ervaren dankzij CityDepot een meer efficiënte en goedkopere afwikkeling van hun ver-/aankoop. Ook andere partners, zoals (semi-)publieke instanties, bouwbedrijven en organisatoren van grote events, kunnen hun voordeel doen met de diensten van CityDepot. Voordelen voor iedereen Transporteurs, grote merken en groothandelaars besparen tijd en geld door hun afleverpunten in de stad te bundelen in één locatie, namelijk het magazijn van CityDepot aan de rand van de stad. Contact info@citydepot.be Tel.: 0800 91 680 BECI | Mobility TOOLBOX 54

Mobility TOOLBOX INFO www.beci.be/mobility BECI | Mobility TOOLBOX 55

Mobility TOOLBOX Zijn uw diensten niet opgenomen in de Mobility TOOLBOX? Wilt u dat veranderen? Neem dan contact met ons op: www.beci.be/mobility BECI - Louizalaan 500 • 1050 Brussel • T +32 2 648 50 02 • www.beci.be

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication