89

De zuigeling typisch voor bronchiolitis : precies daardoor onderscheidt de ziekte zich van een gewone bronchitis en lijkt ze op astma. Bronchiolitis bij de zuigeling heeft de laatste jaren het strikt medisch kader doorbroken en vormt vandaag een nationaal probleem van volksgezondheid. Hoe en wanneer kan mijn kind bronchiolitis krijgen ? In België doen RSV-infecties zich over het algemeen voor vanaf de veertigste week van het jaar, namelijk begin oktober, en eindigen ze zeer vaak einde maart, in de vijftiende week. Het grootste aantal gevallen doet zich over het algemeen voor in de vijftigste week, namelijk midden december. De seizoensgebonden pieken van RSV-infecties vertonen dus al jaren een zeer stabiel beeld. Buiten deze periode van het jaar worden geen epidemies waargenomen. Bronchiolitis wordt overgedragen hetzij door contact met het slijm uit de neus of de mond van een geïnfecteerd persoon, hetzij door aanraking van voorwerpen ( tafels, stoelen, materiaal, speelgoed ) waarop een zieke persoon gehoest heeft. Plaatsen met een hoge bevolkingsdichtheid, zoals scholen of winkelcentra, zijn dus een ideale voedingsbodem voor de verspreiding van het virus. Bepaalde volwassenen of oudere kinderen beseffen vaak niet dat zij een bronchiolitis doormaken omdat ze zich niet ziek voelen of slechts een kleine verkoudheid hebben. Ze kunnen de ziekte nochtans doorgeven aan de kinderen waarmee ze spelen of waarvoor ze zorgen. Welke kinderen lopen het grootste risico ? Zuigelingen van drie tot negen maanden oud lopen het meest risico om bronchiolitis te krijgen, en dit om anatomische redenen, met name de grootte van de bronchioli. De baby’s die een ernstig risico op bronchiolitis lopen zijn kinderen van minder dan drie maanden oud, baby’s met een geboortegewicht van minder dan 2,5kg, prematuurtjes, kinderen met een hartafwijking of een ademhalingsziekte. Wat zal de dokter voorschrijven ? Les nourrissons âgés de trois à neuf mois sont lDe behandeling van bronchiolitis komt hoofdzakelijk neer op maatregelen om de verstopping van de bovenste ademhalingswegen ( neus ) en de onderste ademhalingswegen ( bronchi ) te bestrijden en uitdroging te voorkomen. Bij baby’s die voor het eerst bronchiolitis krijgen, wordt meteen kinesitherapie voorgesteld. Hoewel ze vaak indrukwekkend is voor ouders, is de behandeling volkomen pijnloos en ongevaarlijk voor kinderen wanneer ze gegeven wordt door een kinesitherapeut die opgeleid is voor deze techniek. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de mate van verstopping van de bronchioli. De dokter zal U aanraden baby’s neusje te spoelen met fysiologisch serum vóór elke borstvoeding, hem water te laten drinken om de bronchiale secreties af te voeren, en tenslotte de flesvoeding te spreiden om te voorkomen dat de baby bij hoestbuien moet braken. De enige medicamenten die noodzakelijk zijn bij een eerste opstoot van bronchiolitis zonder complicaties zijn koortswerende middelen. Deze producten dienen gebruikt te worden om de lichaamstemperatuur te doen dalen wanneer deze te hoog is. Slijmoplossende middelen zijn niet nodig, en uitzonderlijk worden antibiotica voorgeschreven, naargelang van het geval, wanneer een bijkomende bacteriële infectie met hoge en langdurige koorts ( hoger dan 38,5° gedurende minstens twee dagen ), etterige secreties of een oorontsteking optreedt. Hoestsiropen zijn absoluut uit den boze omdat ze de afscheiding van de opgestapelde secreties uit de bronchi verhinderen. Het spoelen van de neus in de praktijk Het belangrijkste is dat men een goede houding aanneemt om de neusspoeling te kunnen uitvoeren terwijl men het kind vasthoudt ( hoofd en armen ). Leg de baby op zijn rug en draai zijn hoofdje opzij. Breng het uiteinde van de isotonische spray of van het pipet met fysiologisch water in het neusgat en breng het uiteinde omhoog zodat het loodrecht op het gezicht staat. De vloeistof of de spray wordt door middel van één enkele en lange drukbeweging ingedruppeld. Het slijm wordt dan via het andere neusgat naar buiten gevoerd. Herhaal deze handeling tot een heldere vloeistof naar buiten komt. In dit geval volstaat het slechts één neusgat te behandelen. Herhaal deze behandeling 6 tot 8 keer per dag. Hoe verloopt een kinesitherapeutische behandeling ? De kinesitherapeut bespreekt met de moeder de symptomen van de baby ( ritme, frequentie van de hoest, enz. ). Daarna kleedt hij het kind uit tot op zijn luier en stelt hij de diagnose in functie van de respiratiore criteria ( frequentie van de bewegingen van de thorax, longauscultatie, enz. ). Vervolgens zal hij kunnen evalueren hoe het kind de behandeling ondergaat. Daarbij zal hij de moeder geruststellen omtrent de pijnloosheid van de behandeling, zelfs www.baby-mama.be 89

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication