90

De zuigeling | Gezondheid wanneer de baby huilt. Deze handelingen beogen een verhoging van de expiratoire vloed. De bedoeling is, de secreties los te maken en deze zo hoog mogelijk te laten opstijgen in de luchtpijptakken en via de mond naar buiten te brengen dankzij de ademhaling van het kind. De druk die uitgeoefend wordt op de thorax en de buik tijdens de uitademingsfaze laat toe de secreties in de luchtpijp te brengen. Deze druk, vaak indrukwekkend voor de ouders, wordt uitgeoefend op de borstkas van de baby, die, op die leeftijd, nog soepeler is. Eens dat de secreties zich in de luchtpijp bevinden, worden ze door een hoestreflex, die uitgelokt wordt door een drukbeweging, via de mond naar buiten gebracht. Tot slot volstaat het te beletten dat het kind de secreties inslikt door de expectoratie te vergemakkelijken. Is deze aandoening synoniem voor astma ? Het verband tussen astma en bronchiolitis is niet bewezen. Gedurende lange tijd geloofden de specialisten dat bronchiolitis het bedje spreidde voor astma. Sindsdien hebben studies aangetoond dat het ontstaan van bronchiolitis afhankelijk was van de ernst van de eerste infectie. Een recente studie bevestigt dat drie ernstige bronchiolitis-infecties een risico-factor vormen voor de latere ontwikkeling van een allergische astma. Inderdaad, wanneer bepaalde kinderen meerdere keren een bronchiolitis-infectie krijgen, spreekt het medisch korps vanaf de derde infectie van zuigelingenastma. De evolutie naar een astma op volwassen leeftijd is echter afhankelijk van de ernst van de bronchiolitis en is eng verbonden met een atopisch terrein, met name het bestaan van familiale antecedenten van eczeem, allergieën of astma. Bestaat er een doeltreffende preventie tegen deze ziekte ? Zoals voor de meeste kinderziekten krijgt het kind via de borstvoeding antilichamen die het zelf nog niet kon aanmaken. Twee recente studies lijken het beschermend effect van borstvoeding tegen bronchiolitis te bevestigen. Volgens één van deze studies zou het beschermend effect sterker zijn bij kinderen die blootgesteld zijn aan sigarettenrook. Hygiëne regels De beste methode om een besmetting te voorkomen in periodes van epidemie bestaat erin deze enkele regels inzake hygiëne in acht te nemen : • Was uw handen met water en zeep gedurende minstens 30 seconden alvorens een zuigeling vast te nemen. • Zoen de baby niet op het gezicht ; geef liever een kusje in de hals of op zijn handje... • Vermijd openbare plaatsen zoals grootwarenhuizen of gemeenschapsvervoer met uw ukje. • Bezoek geen rokerige plaatsen. • Laat uw kind niet van hand tot hand gaan tijdens familiefeestjes • Was handjes en ververs de kleertjes van broertjes en zusjes die van het dagverblijf of van school komen. • Spoel geregeld de neusgaten van de zuigeling bij verkoudheid. • Wissel geen flesspenen, flessen, fopspenen, lepeltjes of speelgoed uit met andere kinderen ; zorg ervoor dat deze steeds zorgvuldig gewassen worden. • Respecteer de elementaire regels van de hygiëne door steeds elk onnodig rechtstreeks of onrechtstreeks contact van uw baby met zieke personen te vermijden. Bronchiolitis is een veelvoorkomende en heel besmettelijke maar meestal goedaardige infectie waarvoor een behandeling bestaat. Zoals voor elke infectie is het belangrijk snel te reageren en een kinderarts of een huisarts te raadplegen zodra de eerste symptomen optreden, vooral wanneer het kind moeilijk ademt of eet. Volg de preventieve maatregelen zo goed mogelijk van oktober tot december. V.Wilpart Babimex 90 Baby& mama

91 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication