38

De zwangerschap | Voorbereiding van het verblijf in de kraamkliniek De keizersnede … in alle rust In het merendeel van de gevallen verloopt een bevalling zonder ongemakken. Soms moet de arts echter een keizersnede uitvoeren omwille van de gezondheid van de moeder of de baby. E en keizersnede kan al tijdens de zwangerschap gepland worden : dat is het ideale geval. Vandaar ook de noodzaak van de prenatale raadplegingen : de dokter kan de meeste problemen voorzien, ook degene waarvoor op het gepaste moment een keizersnede nodig is. Hij kan dan aangepaste maatregelen nemen. Maar soms dient tot een keizersnede beslist tijdens de arbeid of vooraleer de zwangerschap volledig ten einde is. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van de noodzaak om deze ingreep uit te voeren. Zo wordt een zwangerschap immers vroegtijdig onderbroken omdat het kind het risico loopt te lijden onder een ziekte van de moeder : diabetes, toxemie … noeg of voldoende uitzet of dat het hoofd van het kind niet door het bekken gaat. Gelukkig beschikt het medisch corps over apparaten ( monitorings ) die toelaten de goede gezondheid van het kind te controleren door zijn hartritme te registreren. Een te grote afname van zijn ritme of van zijn variaties wijst erop dat het kind lijdt en een snelle ingreep noodzakelijk is. In de praktijk De keizersnede gebeurt in de operatiezaal en, meestal, onder peridurale verdoving. Er zijn slechts enkele uitzonderlijke gevallen waarin de anesthesist beslist een volledige verdoving toe te passen. Eerst wordt het schaamhaar weggeschoren. Vervolgens wordt de huid ontsmet en worden er steriele doeken aangebracht om de zone vrij te houden van microben. De arts snijdt door de huid van de buik en de spieren om de wand van de baarmoeder te bereiken. De baby wordt langs de horizontale snede verwijderd en in contact gebracht met zijn nieuwe wereld. Net zoals bij een normale bevalling wordt de placenta nauwkeurig onderzocht om te zien of deze compleet is. Vervolgens worden de verschillende weefsels terug dichtgenaaid. Dit deel van de operatie neemt het meeste tijd in beslag. Gelukkig is de moeder in de meeste gevallen zich bewust van wat er gebeurt en staat de vader aan haar zijde, wat verklaart dat er wel degelijk een emotie is bij het zien van dit kleine wezen. Er bestaat ook een onverenigbaarheid tussen de Rhesusgroepen van de moeder en het kind ( vroeger Rhesusincompatibiliteit genoemd ). Ook sommige hartziekten van de moeder kunnen een bevalling langs normale weg onmogelijk maken. Bovendien biedt de ontwikkeling van methoden van medische beeldvorming de arts de mogelijkheid om snel de gevallen op te sporen waarin de bevalling langs normale weg te gevaarlijk of onmogelijk is. Soms is het bekken van de moeder te nauw, is de baby te groot of is zijn positie slecht. Zo zijn ook obstakels bij het naar buiten komen, zoals een fibroom of een te laag gelegen placenta, aanwijzingen voor een keizersnede. Naast de gevallen voor een ingreep die “te voorzien zijn”, wordt een keizersnede soms in urgentie uitgevoerd tijdens de zwangerschap die langs natuurlijke weg was gestart. Het kan immers gebeuren dat de baarmoederhals niet snel ge38 Baby& mama Et après ? Over het algemeen verschilt het verblijf op de materniteit niet van een normale bevalling. De vermoeidheid is soms groter evenals de pijn die het gevolg is van de contracties van de baarmoeder. Deze moet immers terug zijn oorspronkelijke vorm aannemen. Deze contracties treden op bij een baarmoeder met een litteken, dus gevoelig. Het opstaan is ook moeilijker. Na enkele weken is er echter geen verschil meer tussen een vrouw die een keizersnede heeft ondergaan en een vrouw die langs normale weg haar kind op de wereld heeft gebracht. Het is bovendien mogelijk dat haar volgende bevalling langs normale weg gebeurt als de keizersnede werd uitgevoerd omwille van een reden die zich niet meer zal voordoen. Tenslotte zijn bepaalde ideeën in verband met keizersneden onjuist. Er bestaat geen minimale periode tussen twee keizersneden, noch een maximaal aantal keren dat men deze ingreep kan ondergaan. Het is mogelijk om met een keizersnede vier of vijf kinderen te krijgen. Of het nu gebeurt met een keizersnede of langs normale weg, de komst van een baby is altijd een mooi moment. Dr. Pol Saintjean

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication