39

De peridurale anesthesie is een gedeeltelijke of regionale anesthesie die wordt uitgevoerd door een specialist anesthesist waardoor de pijn uitgeschakeld wordt die veroorzaakt wordt door de samentrekkingen van de baarmoeder.. De zwangerschap Pijnloos bevallen Door de peridurale anesthesie is de beleving van een bevalling grondig gewijzigd : het is nu immers mogelijk pijnloos te bevallen. De episiotomie wordt nog toegepast om de bevalling te vergemakkelijken maar niet meer op systematische wijze. I n België bevalt iets meer dan één vrouw op twee met een peridurale. De anesthesist geeft een prik in de rug na plaatselijk de huid te hebben verdoofd en plaatst dan een buisje ( katheter genaamd ) in de peridurale ruimte. Het pijnverdovend product wordt via die katheter ingespoten en zo nodig kan een bijkomende dosis worden toegediend. Er dient wel voldaan aan een medische voorwaarde : de bloedstolling moet volledig normaal zijn. De bloedstolling wordt nagekeken door middel van een bloedafname kort voor de bevalling of meestal bij aankomst in de kraamkliniek. De peridurale anesthesie mag niet te vroeg maar ook niet te laat gegeven worden. Als ze te vroeg wordt toegediend, vertraagt ze de arbeid en is ze soms niet doeltreffend meer tegen het einde van de bevalling. Als ze te laat wordt uitgevoerd, kan de toekomstige mama omwille van de pijn niet onbeweeglijk blijven om de katheter veilig in te brengen. De peridurale anesthesie is tevens de meest aangewezen anesthesie bij een keizersnede omdat op die manier de moeder bewust is bij de geboorte van haar baby. Voor een normale bevalling is de peridurale anesthesie een kwestie van comfort. Het is dan ook mogelijk dat omwille van andere prioriteiten het niet mogelijk is een peridurale uit te voeren... De episiotomie : verliest terrein De episiotomie ( knip ) is een insnede die gemaakt wordt in het perineum ( het gebied tussen vagina en anus ) juist voor de geboorte. Daardoor wordt de doorgang voor de baby groter, de bedoeling ervan is de baby sneller te doen geboren worden en scheuren te vermijden in het anogenitaal gebied bij de moeder. Men dacht bovendien dat op die manier het risico verminderde op perineuminsufficëntie na de bevalling. Bij een gecompliceerde bevalling is een episiotomie eveneens aangewezen. De gynaecoloog kan dus nooit op voorhand beloven dat hij geen episiotomie zal uitvoeren. Bovendien helen uitgebreide scheuren trager dan een episiotomie en soms is dergelijke insnede te verkiezen. Ook al lijkt een episiotomie wat barbaars, toch geneest ze snel en volledig in de overgrote meerderheid van de gevallen. Dr I. Theunissen, Gynaecoloog www.baby-mama.be 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication