30

De zwangerschap | Het avontuur begint voor mama Presentatiemap dedoula.be Bevallen doorheen de tijd Ondersteuning bij een bevalling is eeuwenoud, van alle tijden en alle culturen. Een vrouw tijdens de arbeid die zich ondersteunt voelt, brengt het er meestal beter van af... De aanwezigheid van een ervaren, zorgzame vrouw biedt steun aan de moeder in arbeid en haar partner die zich daardoor veilig voelen. Helaas is in de Westerse wereld deze rol op de achtergrond verdwenen, toen de bevalling van thuis naar het ziekenhuis werd verplaatst. De ondersteuning van een bevalling is in medische handen gekomen waardoor de persoonlijke warmte en individuele begeleiding is steeds meer verdrongen. Langzaam maar zeker werd de bevalling ook steeds meer een medische aangelegenheid i.p.v. een natuurlijk proces. Steeds vaker kwamen er signalen dat vrouwen zich tijden de bevalling, zowel thuis als in het ziekenhuis, alleen voelden staan, ondanks de aanwezigheid van de partner, vroedvrouw, gynaecoloog. De verhoogde werkdruk van vroedvrouwen en gynaecologen speelt hier zeker ook een grote rol in. De medische wetenschap is zeker in positieve zin geëvolueerd en kan daardoor ingrijpen bij bevallingen met complicaties. Maar een geboorte is in eerste plaats een natuurlijk proces en als deze zonder complicaties verloopt dient de vrouw en baby gevrijwaard te worden van medische ingrepen. Het natuurlijk ritme en het eigen aanvoelen van de vrouw krijgt dan alle ruimte en ondersteuning. Wat is een Doula ? Het woord doula komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘dienende vrouw’. Een doula kan het best omschreven worden als zwangerschaps- en bevallingscoach. Het is een ervaren en opgeleide vrouw die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap en de bevalling. Ze is niet emotioneel betrokken bij de geboorte, en kan daardoor de bevallende mama en haar partner mentaal en fysiek optimaal ondersteunen. De rol van een doula Tijdens de zwangerschap fantaseren veel ouders over hoe de bevalling zal verlopen. Ze hebben bepaalde wensen, maar ook de nodige angsten en zorgen. Aan de ene kant willen ze het graag alleen doen, met de vader als steun en toeverlaat, zonder gedoe en medische ingrepen om daarna in alle rust genieten van hun baby. Aan de andere kant maken ze zich zorgen over de pijn, het verlies aan controle als het niet volgens het boekje gaat, mogelijke problemen met de baby of complicaties. Gezien die wensen en angsten is emotionele steun en hulp voor alle moeders en hun partner tijdens de bevalling nodig. Het is belangrijk te realiseren dat een drukke verlosafdeling, met veel drukke en rennende hulpverleners, en een uitgeputte partner naast het bed, behoort tot de meest eenzame ervaringen die een vrouw kan hebben. Rust, aandacht, uitleg en ondersteuning zijn en blijven kernbegrippen in een tijd waarin een toenemend complexe technologie soms de overhand dreigt te krijgen. Een doula is er speciaal voor de vrouw en haar partner. Zij biedt emotionele ondersteuning tijdens de bijzondere, spannende en vermoeiende uren rondom de geboorte van hun kind. De doula kan ook fysieke steun geven, ze creëert een comfortzone rondom het koppel heen, door bij te staan waar nodig. Al betekent dat soms ook enkel op de achtergrond aanwezig te zijn. Ze komt wanneer het koppel haar nodig heft en blijft tot de baby is geboren. De doula-begeleiding is een aanvulling op de medische zorg. De nadruk ligt op het geruststellen Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijke studies tonen aan dat vrouwen die continu door een doula begeleid worden: Vlaamse Federatie van Doula’s vzw Uiteraard hebben ze veel steun van elkaar. De moeder wil liefde, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen bij haar partner en die wil op zijn/haar beurt de moeder graag helpen, steunen, en nuttig en belangrijk zijn. Maar door de emotionele band die beide partners hebben, is het vaak moeilijk om constant objectief en rustig te blijven. De angst en pijn kunnen plaatsen is niet altijd gemakkelijk als de enige vraag die de partner heeft, is: ‘Komt alles wel goed ? De ups en downs in emoties van de bevallende vrouw kunnen een onervaren partner doen schrikken. Een vrouw die zich zorgen maakt om haar partner, zal zich anders gaan gedragen en zich minder snel overgeven aan de weeën storm in haar lichaam. De steun die een doula geeft verschilt duidelijk in de steun die een partner of andere bekende kan geven. De aanwezigheid van de doula werkt geruststellend voor de partner, waardoor die meer ruimte krijgt om persoonlijke steun te geven. Met een doula erbij is hij nooit de enige die verantwoordelijk is voor de zorg van de moeder. De druk op zijn schouders is minder groot… Hij krijgt de kans om mee te doen met de bevalling op een Vlaamse Federatie van Doula’s vzw © 2013 manier dat hij zich er prettig bij voelt. Zo kan ook hij genieten van het wonder van de geboorte van zijn kind. 30 Baby& mama

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication