31

De zwangerschap • een opmerkelijk kortere arbeid hebben, • meer kans op een vaginale geboorte, • minder gebruik maken van pijnstilling • meer tevreden zijn over hun bevalling, • een baby met hogere apgar-score en betere gezondheid hebben Een eerste onderzoek over de effecten van een doula gebeurde in Amerika door Marshall & Phyllis Klaus en John Kennel. Dit is het bekendste onderzoek dat gaat over de effecten van een doula. Meer dan 1500 vrouwen met en zonder doula-begeleiding warden ondervraagt. Het onderzoek dateert van 1993 en is gespreid over 10-tallen jaren. In 2011 werd aan het bestaande onderzoek nieuwe bevindingen toegevoegd (Cochrane) met het onderzoek naar continue begeleiding tijdens de bevalling in vergelijking met de effecten van de gebruikelijke zorg rond de geboorte. Alle gunstige resultaten blijken bij uitstek op te treden als degene die continue ondersteuning verzorgt geen lid is van de medische staf en ook geen deel uitmaakt van het sociale netwerk van de bevallende vrouw. Zo wordt er een onafhankelijk positive gevrijwaard, dat de begeleiding ten allen tijde de kant van de vrouw kan kiezen. In beide onderzoeken zijn twee aspecten van doula-zorg door hen essentieel bevonden: het gaat om de continue begeleiding van een ervaren begeleidster. Een begeleidster die pas laat in het proces komt of tijdens het proces herhaaldelijk wordt weggeroepen, kan geen continue doula-zorg bieden. Het specifieke van de doula-zorg is dat deze vroeg in het geboorteproces start en constant aanwezig blijft totdat de baby geboren is. Het ligt voor de hand dat de resultaten van deze studies aanzienlijke voordelen met zich meebrengen. Veiligere, natuurlijke en meer aangename bevallingen voor moeder, partner en kind, maar daarnaast ook een enorme besparing aan kosten voor medicatie, ingrepen, ziekenhuisverblijf … De Vlaamse Federatie van Doula’s vzw In Vlaanderen hoor je sinds kort hier en daar ook het woord doula of bevallingscoach. In 2007 is de Vlaamse Federatie voor Doula's opgericht. Het doel van deze vereniging is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de persoonlijke begeleiding van Vlaamse Federatie van Doula’s vzw © 2013 de zwangere en haar partner voor, tijdens en na de bevalling. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: • Het versterken van de positie van de doula • Bijdragen aan ontwikkeling en professionalisering van doula’s • Het optreden als representatieve organisatie van doula’s • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten • doula’s Ook willen zij toekomstige ouders bewust maken van de mogelijkheid om het bevallingsproces zelf in handen te nemen, hun wensen kenbaar te maken en hen te steunen in de geboorte van hun kind op een manier zoals zij die wensen. Momenteel is er voor de diensten van een doula nog geen algemene terugbetalingsregeling via het ziekenfonds (Er wordt wel aan gewerkt). Afhankelijk van bij welk ziekenfonds je aangesloten bent wordt er een gedeeltelijke terugbetaling voorzien, dit geldt eveneens voor mensen die een hospitalisatieverzekering hebben. Het is dus aan te raden je goed te informeren. Bij de geboorte van je kind heb je ook recht op een geboortepremie van je ziekenfonds. Je kan ervoor kiezen deze geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor een doula-begeleiding. Er zijn reeds twee ziekenfondsen die een terugbetaling regelen voor een doulabegeleiding: • De voorzorg in Antwerpen; • Het Vlaams Neutraal ziekenfonds Mechelen en Lier (203) Continue ondersteuning kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparing. De effecten van deze bijstand tijdens de bevalling voor moeder en kind zijn overduidelijk en worden door verschillende disciplines erkend. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat de aanwezigheid van een doula vele vormen van medisch ingrijpen significant doet verminderen, zoals ziekenhuisopnames, kunstverlossingen, keizersneden en pijnbestrijding. Dat bespaart veel geld voor zowel het ouderpaar als voor de kosten in de gezondheidszorg. Op de website van de Vlaamse Federatie van Doula’s vind je alle doula’s in Vlaanderen. www.dedoula.be www.baby-mama.be 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication