16

De zwangerschap | Het avontuur begint voor baby Is uw baby te gehaast ? 9 essentiële maanden … En geen dag minder ! Dat is exact de tijd die een minuscuul embryo nodig heeft om uit te groeien tot een rozige baby van ongeveer 3 kg en 50 cm. Men heeft het over vroeggeboorte wanneer de baby er komt voor de 38e week amenorroe ( uitblijven van regels ), dus voor de achtste zwangerschapsmaand. Bij een bevalling na minder dan 33 weken zwangerschap spreekt men over extreme prematuriteit. Met de huidige stand van de wetenschappen zijn zuigelingen geboren vanaf de 23e week levensvatbaar. Omdat op dat ogenblik de vitale functies ( ademhaling, spijsvertering, lever en temperatuurregeling ) nog onvoldoende ontwikkeld zijn, wordt de baby apart onder de hoede genomen door een medisch team. De ouders mogen wel meehelpen bij de verzorging en, indien de omstandigheden het toelaten, wordt ook hier borstvoeding sterk aangemoedigd. Zodra de baby de kaap van de 2 kg haalt en hij normaal kan worden gevoed, mag hij mee naar huis. Wat zijn de risicofactoren ? Naast bepaalde medische factoren zijn er over het algemeen twee andere processen die een vroeggeboorte kunnen uitlokken : het vroegtijdige breken van de vliezen en spontane weeën. Algemeen erkende risicofactoren : 1. Verbonden aan de eicel • Afwijkingen aan de moederkoek : placenta praevia of retroplacentair hematoom • Meerlingenzwangerschap, waarbij het risico op vroeg geboorte 10 keer hoger ligt dan bij een eenling • Ontoereikende prenatale opvolging • Baarmoederbloedingen tijdens het 2e en 3e trimester : bloedverlies langs de vrouwelijke geslachtsorganen buiten de regels ( risico maal 4 ) • Hydramnios : te veel vruchtwater Een premature geboorte is een zware dobber, zowel voor de mama als voor de baby, die meteen bij hun kennismaking van elkaar worden gescheiden en tot geduld gedwongen worden. Gelukkig is de wetenschap in neonatologie, voor begeleiding van te vroeg geboren baby’s, er de jongste jaren enorm op vooruit gegaan. Bovendien zetten de artsen nu vooral in op preventie. 2. Verbonden aan de baarmoeder • Aangeboren afwijkingen aan de baarmoederhals of de baarmoeder • Openstaande baarmoederhals, aange boren of ont staan tijdens de zwangerschap • Een aanzienlijk fibroom dat de baarmoederholte misvormt of een andere ingrijpende vergroeiing 3. Verbonden aan de moeder • Hoge koorts • Antecedenten van spontane abortus ( vooral in het 2e trimester ) of van voortijdige bevalling • Wankele sociaaleconomische situatie • Infecties aan de baarmoederhals. • Ontoereikende opvolging van de zwangerschap • Leeftijd van de moeder : jonger dan 18 of ouder dan 35 • Verschillende ziektes of infecties ( listeriosis, diabetes, toxemie … ) Maar in veel gevallen wordt geen enkele van die factoren opgespoord. Daarom is waakzaamheid geboden, voor elke zwangerschap. Signalen herkennen Hier volgen een reeks signalen die, wanneer ze zich voordoen, misschien onschuldig kunnen zijn, maar waarbij je in elk geval een arts moet raadplegen : • Vaginaal bloedverlies • Vaginaal verlies met ongewone geur en structuur • Hoge koorts • Abnormale samentrekking van de baarmoeder • Een pijnlijk gevoel alsof de fœtus op de baarmoeder hals drukt • Hartkloppingen, duizeligheid of ongewone hoofdpijn • Pijn die lijkt op menstruatiekrampen Wat zegt de wet in geval van vroegtijdige bevalling ? Indien je als werkneemster vroegtijdig bevalt, heb je, naast je wettelijk zwangerschapsverlof, recht op bijkomend verlof gedurende de ganse tijd dat je baby in het ziekenhuis moet blijven, min zeven dagen. Maar opgelet, je moet dit wel vooraf aanvragen ! 16 Baby& mama

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication