17

De zwangerschap Baby zit niet graag stil ! In de loop van die vaak eeuwigdurende lijkende negen maanden wacht mama vol ongeduld op de eerste bewegingen van haar baby. Die eerste kleine tekens van leven zullen veel duidelijker worden in het derde zwangerschapstrimester. Een gevarieerde activiteit Het gedrag van de foetus in het derde trimester is een van de factoren waardoor de motorische ontwikkeling van het kindje kan gevolgd worden. Mama zal bijzonder aandachtig zijn voor het optreden van spontane kindsbewegingen die in het begin omwille van het samendrukken van haar eigen organen soms moeilijk te onderscheiden zijn van haar darmtransit ( vooral als het om een eerste zwangerschap gaat ). Gevaar bespeuren Vanuit medisch oogpunt weten we dat de kwantiteit en de kwaliteit van de spontane bewegingen van de foetus - en later die van de pasgeborene, het kind en de volwassene - in verband staan met zijn toestand van zuurstofvoorziening. U zal dus zeer aandachtig moeten zijn voor de datum waarop u die bewegingen vaststelt, hoe lang ze aanhouden en het gevoel van welbehagen of van hinder ze bij u geven. Later zal u merken dat de foetus kan gaan bewegen na bepaalde uitlokkende factoren : begint uw baby te bewegen na een plots geluid zoals het dichtslaan van een deur, door een bepaald contact ( strelen ), een licht ( flash ), uw emoties ( droefheid, woede, angst ), de aanwezigheid van papa,.. ? Al snel zal u merken dat de activiteit van uw kindje veranderingen ondergaat : worden zijn bewegingen gekalmeerd of versterkt door baarmoedercontracties, uw houding ( muziek, lezen ), contact... ? De foetale bewegingen in de baarmoeder maken het mogelijk toestanden op te sporen waarbij de foetus in nood verkeert. In de praktijk komt dat neer op het opsporen van hypoxemie ( zuurstoftekort ) en van ernstige en gevaarlijke acidose ( teveel zuur in het bloed ). Er bestaan nieuwe evaluatiemethoden voor het welzijn van de foetus zoals de geautomatiseerde analyse of de score van Manning, maar dat is zaak voor de specialist. De automatische registratie van het foetale hartritme ( ARFH ) wordt tegenwoordig beschouwd als de meest doeltreffende methode om op regelmatige basis ( wekelijks of dagelijks ) het welzijn van de foetus na te gaan. Nadeel hiervan is dat de interpretatie visueel dient te gebeuren met alle tekortkomingen hieraan verbonden ( verschillen tussen diverse waarnemers … ). Deze methode is bovendien pas relatief betrouwbaar vanaf het derde trimester als de foetale bewegingen duidelijker worden. Alles weten over zijn activiteit Een andere manier om vast te stellen of de foetus het goed stelt is het berekenen van de biofysische score van Manning. Die berekeningsmethode berust op de echografie ( sinds de jaren’80 beschikbaar ) en maakt het mogelijk de evaluatie van het foetaal welzijn of de graad van foetaal lijden te berekenen in functie van volgende criteria : de kwantiteit en de kwaliteit van de foetale bewegingen, zowel de adem-, globale als fijne ( ledematen ) bewegingen en de hoeveelheid urine en vruchtwatervocht die door de nieren van de foetus worden afgescheiden. Ph. Parlongue, Ostéopathe D.O. www.baby-mama.be 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication