133

Wetgeving De borstvoedingspauze wettelijk isschien weten nog niet veel mama’s dit, maar sinds 2002 heeft de Staat een wettelijk kader vastgelegd voor de borstvoedingspauze op het werk. De toeschietreflex en dus de momenten om af te kolven ( of borstvoeding te geven ) zijn niet altijd zo maar netjes binnen de vrije momenten “in te lassen”. Om het de mama’s gemakkelijker te maken is de borstvoedingspauze op het werk nu strikt gereglementeerd. Zo moet de werkgever zorgen voor een onopvallende, goed verluchte, nette en behoorlijk verwarmde ruimte waar die pauzes in de best mogelijke omstandigheden kunnen verlopen. De mama moet van haar kant de werkgever twee maand vooraf per aangetekende brief op de hoogte brengen. Verder spreekt zij met haar diensthoofd af wanneer zij haar pauzes zal nemen. Die mogen in elk geval niet dienen als excuus om later op het werk aan te komen of vroeger te vertrekken. Bovendien moet zij elke maand een bewijs van borstvoeding voorleggen, dat wordt afgeleverd door een consultatiebureau voor zuigelingen, of een getuigschrift van de arts met de verklaring dat zij borstvoeding geeft. M In de praktijk De borstvoedingspauzes, waar enkel werkneemsters met een arbeidsovereenkomst aanspraak kunnen op maken, lopen over een periode tot zeven maand na de bevalling. In uitzonderlijke omstandigheden ( premature geboorte … ) kan die periode met maximum twee maand worden verlengd. Het aantal pauzes is afhankelijk van het aantal uren dat de moeder per dag werkt. Om recht te hebben op één borstvoedingspauze moet zij ten minste vier uur per dag werken. Vanaf zeven en een half uur werk heeft zij recht op een tweede pauze. Opgelet : de mogelijkheid om borstvoeding te geven betekent zeker niet dat de mama ook de rest van de dag op het werk voor haar kindje mag zorgen ( bijvoorbeeld wanneer er kinderopvang in het bedrijf is ). Reden voor ontslag ? Omdat elke pauze die een werkneemster neemt een verlies betekent voor haar werkgever, vrezen sommige mama’s dat dit een reden voor ontslag kan worden. De wet heeft dit probleem vermeden door het eigenlijk te omzeilen : de pauze wordt niet vergoed door de werkgever, maar door de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bovendien kan een bedrijfsleider een ontslag nooit motiveren met een reden verbonden aan de fysieke toestand van de werkneemster, of het nu gaat om afkolven dan wel om borstvoeding geven. Nc Communication www.baby-mama.be 133

134 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication