67

COMMUNITY worden gestemd. De heer Alexandre Cleven, Ondervoorzitter, stelt voor om de uittredende Voorzitter, Thierry Willemarck, Ere-Voorzitter te benoemen en hem van rechtswege lid te maken van de Raad van Bestuur voor 5 jaar. Dit wordt door de algemene vergadering onder luid applaus goedgekeurd. De Raad van bestuur voor het boekjaar 2017-2018 zal dus als volgt zijn samengesteld: Agie, Sandrine Ataya, Georges Azaoum, Rachid Battaille, Laurence Berdikyan, Natalia Bissen, Jean-Paul Borremans, Brigitte Ciarniello, Julien Cracco, Roland De Beir, Theo De Bièvre, Michel Decorte, Marc Delforge, Denis Delens, Jean-Jacques Delescaille, Hugues De Troostembergh, Baudouin Evenepoel, Joëlle Eyletters, Murielle Govaerts, Michel Jaucot, Jean-Pierre Konings, Pierre Leclercq, Sophie Lehman, Bernd Lhomme, Philippe Loncour, Frédéric Loyens, Peter Marcolini, Pierre Martens, Marie Ozcan, Yilmaz Rouvez, Frédéric Salat, Jennifer Sanders, Christian Tempels, Martine Tilleux, Anne Turkoz, Mehmet Van de Brande, Philippe Vandenbosch, Jean-Claude Van Perlstein, Philippe Van Thournout, Marc Willemarck, Thierry Willocx, Olivier Zurstrassen, José De kandidaturen en de samenstelling van de Raad van bestuur voor het boekjaar 2017-2018 worden door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd. Conform de statuten zijn de mandaten die de algemene vergadering toekent één jaar geldig. De aldus samengestelde Raad van bestuur zal overgaan tot het aanstellen van een voorzitter, drie ondervoorzitters, een penningmeester en tot de benoeming van de leden van het Uitvoerend comité. 7. Benoeming van de Commissarisrevisor De Algemene vergadering beslist unaniem om het mandaat van Commissarisrevisor opnieuw toe te vertrouwen aan E&Y Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Eric Van Hoof. Het budget bedraagt per jaar 11.500€ excl BTW, geïndexeerd. Dit budget dekt de audit van de rekeningen van de 2 Beci entiteiten, de Kamer van Koophandel Brussel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Deze benoeming geldt voor een termijn van 3 jaar. 8. Toespraak van de voorzitter De Voorzitter behoudt toespraak voor het Brussels Meets Brussels Event dat volgt op de algemene vergadering. 9. Toekenning van de medaille van Beci - Kamer van Koophandel Brussel De voorzitter overhandigt de medaille van Beci - Kamer van Koophandel Brussel aan ondernemingen die al gedurende respectievelijk 75, 50, 40 en 25 jaar lid zijn. In naam van de Raad van bestuur feliciteert en dankt hij de leden die deze onderscheiding krijgen. Hij vraagt de algemene vergadering om hen een warm applaus te geven. De voorzitter dankt de vergadering en sluit de zitting om 17.00 uur. Marc Decorte, Voorzitter Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Beci – Verbond van Ondernemingen te Brussel NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 OKTOBER 2017 Samenstelling van het bureau van de Vergadering De zitting wordt om 17.00 uur geopend door de Voorzitter, dhr. Thierry Willemarck, die de vergadering leidt. De leden die de aanwezigheidslijst nog niet zouden hebben ondertekend, worden verzocht om deze statutaire formaliteit te vervullen. Enkele leden hebben zich verontschuldigd. Hun brieven werden opgenomen in het dossier van de zitting. Zetelen naast de Voorzitter: dhr Alexandre Cleven, Ondervoorzitter, dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder en Mevr Joëlle Evenepoel, Bestuurder Secretaris Generaal. Mevr. Joëlle Evenepoel wordt aangewezen als secretaris van de zitting. Statutaire voorschriften De datum en de agenda van de Algemene vergadering werden vastgelegd overeenkomstig de statuten. De oproeping en de agenda verschenen in onze magazines “Bruxelles Métropole” en “Brussel Metropool” van juni en september 2017. Deze magazines werden aan elk lid afzonderlijk per post bezorgd. 1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 5 oktober 2016 BECI - Brussel metropool - april 2018 65 De notulen van de gewone Algemene vergadering van 5 oktober 2016 zijn verschenen in onze magazines “Bruxelles Métropole” en “Brussel Metropool” van april 2017. Deze notulen worden unaniem goedgekeurd. 2. Verslag van de Raad van bestuur Het jaarverslag werd integraal opgenomen in onze magazines “Bruxelles Métropole” en “Brussel Metropool” van september 2017. De vergadering keurt dit verslag eenparig goed.

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication