68

COMMUNITY 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2016-2017 A. Voorstelling van de jaarrekeningen Dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder, stelt de resultaten van het afgelopen boekjaar voor. B. Verslag van de Commissarisrevisor Het verslag opgesteld door E&Y bedrijfsrevisoren concludeert zonder voorbehoud dat de balans op 30 juni 2017 een getrouw beeld weergeeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Beci-VOB. De algemene vergadering keurt de rekeningen voor het boekjaar 2016-2017 eenparig goed.. 4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar 2017-2018 en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar 2017-2018. De heer Olivier Willocx stelt het begrotingsontwerp voor dat de Raad van bestuur heeft opgesteld en dat is gebaseerd op de meest objectieve vooruitzichten wat betreft de inkomsten en de uitgaven voor het boekjaar 2017-2018. De Raad van bestuur stelt voor om de bijdragen voor het boekjaar 2017-2018 met 2% te indexeren. De algemene vergadering keurt het begrotingsontwerp en de indexering van de bijdragen unaniem goed. 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen Op vraag van de Voorzitter stemt de algemene vergadering unaniem in om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van bestuur en de Commissarisrevisor. De Voorzitter dankt de vergadering voor haar vertrouwen. 6. Verkiezing van de Raad van bestuur De Voorzitter informeert de algemene vergadering dat volgende personen ontslag hebben genomen of hun kandidatuur niet na de termijn van 6 jaar hebben ingediend: Floriane De Kerckhove, Chantal Devrieze, Pierre Fabeck, Philippe Gillion, Pierre Hermant, Nicolas Petrovic, Pierre-Alain Scharff, Joris Tiebout en Thierry Van Kan. Hij deelt volgende kandidaturen mee : Michel Croisé (Sodexo), Philippe Dehennin (FEBIAC), Marc Decorte (Shell), René Konings (Agoria), Filip Moeykens (Patronale Life), Martine Tempels (Telenet), Jean-Pierre Van Dijk (Fédération Pétrolière), Jean-Christophe Vanderhaegen (Confédération de la construction) en Rodolphe Van Weyenbergh (BHA). Hernieuwing man66 BECI - Brussel metropool - april 2018 daat voor 6 jaar : Brigitte Borremans, Andreas Cremer, Theo De Beir, Arnaud Feist, Jean-Pierre Miller, Jacques Platieau, Claire Potvliege en Marc Toledo De Raad van bestuur voor het boekjaar 2017-2018 zal dus als volgt zijn samengesteld: Beaude, Guy-Marc Borremans, Brigitte Bouffioux, André Broze, Bernard Cleven, Alexandre Colmant, Bruno Cracco, Roland Craeninckx, Herman Cremer, Andreas Croisé, Michel Daoust, Jean-Claude De Beir, Theo de Bièvre, Michel Debussche, Marc Decadt, Hilde Decorte, Marc de Crombrugghe, Amaury Dehennin, Philippe Delen, Jean-Claude Delens, Jean-Jacques Delforge, Denis De Meeüs, Brieuc Dessart, Paul-Marie De Vry, Mario Dewulf, Etienne Eeckhout, Michel Evrard, Eric Fautré, Serge Feist, Arnaud Flausch, Alain Gaspar, Regis Gorteman, Denis Govaerts, Michel Gustin, Bernard Hajjar, Pierre Hujoel, Luc Janssens, Alain Janssens, Patrick Jongen, Thibauld Joseph, Véronique Konings, Pierre Konings, René Lacroix, Philippe Lambrecht, Philippe Léchaudé, Didier Loyens, Peter Malcorps, Christiane Malherbe, Didier Mariën, Ine Mercelis, Philippe Miller, Jean-Pierre Moeykens, Filip Moris, Chris Noppen, Marc Petit, Charles Petit, Christophe Pierlet, Xavier Piret, Gaëtan Platieau, Jacques Potvliege, Claire Rigo, Etienne Rouvez, Frédéric Sanders, Christian Sonneville, Stéphan Tempels, Martine Toledo, Marc Vancamp, Franck Vanderhaegen, Jean-Christophe Vanderroost, Chris Van Dijk, Jean-Pierre van Innis, Emmanuel Van Ro, Nicolas Van Weyenbergh, Rodolphe Velge, Baudouin Velten-Jameson, Christian Willemarck, Thierry Willocx, Olivier De kandidaturen en de samenstelling van de Raad van bestuur voor het boekjaar 2017-2018 worden door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd. 7. Ontslag en benoeming van de Commissarisrevisor De mandaten van de Commissarisrevisor van het Verbond van Ondernemingen te Brussel en van de Kamer van Koophandel Brussel zijn niet op elkaar afgestemd . De Voorzitter stelt dan ook voor om de begin-en einddatum van beide mandaten te laten samenvallen. E&Y Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Eric Van Hoof, stelt dan ook zijn mandaat ter beschikking van de algemene vergadering, wat wordt aanvaard. De algemene vergadering benoemt nadien unaniem E&Y Bedrijfsrevisoren voor een termijn van 3 jaar. Het budget bedraagt per jaar 11.500€ excl BTW, geïndexeerd. Dit budget dekt de audit van de rekeningen van de 2 Beci entiteiten, het Verbond van Ondernemingen te Brussel en de Kamer van Koophandel Brussel. 8. Toespraak van de Voorzitter De Voorzitter behoudt toespraak voor het Brussels Meets Brussels Event dat volgt op de algemene vergadering. De voorzitter dankt de vergadering en sluit de zitting om 17.30 uur. Marc Decorte, Voorzitter Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication