27

THINK TANK Uw voornaamste verwachtingen als werkgever ten aanzien van het nieuwe pluritechnische en pluridisciplinaire gemeenschappelijke leertraject betreffen voornamelijk: Het aanleren van sociale vaardigheden (stiptheid, respect voor anderen, teamwerk enz.) 10 20 30 40 50 60 70 80 0 de meisjes, misschien omdat de uitzichten niet duidelijk zijn. Deze trend bestaat ook in andere Europese landen, maar dat betekent nog niet dat wij ons hierbij moeten neerleggen. Het onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel maakt trouwens bitter weinig gebruik van de digitale technologieën.” Een transverse en veelzijdige aanpak Het symposium onderstreepte de schitterende resultaten van de hervorming van het gemeenschappelijk leertraject in Ontario. Het percentage leerlingen dat het middelbaar onderwijs in vier of vijf jaar volbrengt, is verbeterd van 68% in 2004 tot 86,5% vandaag. “De leerling kiest of hij de stof theoretisch of praktisch aanleert. Het faalpercentage daalt omdat de jongeren een aangepast leerproces volgen”, vertelt Erick Thiry. “In 2004 moesten de leerlingen zich aan de school aanpassen. Vandaag is dit omgekeerd en dat maakt een hemelsbreed verschil. Ook de nieuwe technologieën en ondernemerschapsvaardigheden maken nu deel uit van de verscheidene leertrajecten. Resultaat: 92% van de leerlingen vindt werk meteen na het diploma.” Olivier Remels meldt dat “zin voor initiatief, het “leren leren” zijn ganse leven lang, de digitale en andere specifieke technologieën, dit alles zal op een transverse manier worden geïntegreerd in het leertraject. Het mag geen kopie worden van wat in het buitenland gebeurt, anders gaat de lokale dimensie teloor. De slagkracht van de huidige hervorming is ook te danken aan de leerkrachten zelf. Al de facetten van het onderwijs werden onder de loep genomen: het beheer van het systeem, het gemeenschappelijke leertraject, de diversiteit van de leerlingen in de klas en zelfs de basisopleiding van de leerkrachten.” Sturing aan de hand van een diagnose en specifieke doelstellingen voor elke onderwijsinstelling zullen bijdragen tot een doeltreffende toepassing van de hervorming. 10 20 30 40 50 60 70 80 0 80% van de ondernemingen betreurt het gebrek aan interactie tussen school en bedrijfswereld bij de oriëntatie van leerlingen van het middelbaar onderwijs. De bedrijven zijn echter bereid zich extra in te zetten, volgens een stramien dat nog moet worden bepaald. “Wij begeleiden een historische hervorming voor de volgende generaties”, besluit Olivier Remels. “De Fondation pour l’Enseignement zal blijven bijdragen tot het verbeteringsproces door contacten en gedachtewisseling. Noch het onderwijs, noch de ondernemingen kunnen zich veroorloven op een eiland te leven.” ● Doet het onderwijs voldoende/spontaan een beroep op u en op sociaaleconomische spelers in het algemeen voor informatie over beroepen, ondernemingen en menselijke activiteiten? Basisonderwijs (kleuterschool/lagere school)? Ja 10% Geen mening 18% De volledige beheersing van de basiskennis (in elk van de vakken: Frans, wiskunde, wetenschap) Neen 72% BECI - Brussel metropool - april 2018 25

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication