28

INTERNATIONAAL ENTERPRISE EUROPE NETWORK Investeren in ‘kwetsbare’ landen, maar dan wel met de steun van Europa! 4,1 miljard euro werd vrijgemaakt met de hoop om tien maal meer geld in te zamelen. Dit moet privé investeringen aanzwengelen in projecten voor duurzame ontwikkeling, in sub-Saharisch Afrika en in buurlanden van Europa. Daartoe verbindt zich de Europese Commissie via het Externe Investeringsplan (EIP) en zijn financiële motor, het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFDO). Emmanuel Robert H et EIP is een soort ‘Juncker Plan’ dat zal worden toegepast in de landen van Sub-Saharisch Afrika en buurlanden van Europa in het Middellandse Zeegebied en in Oost-Europa. De aanpak is gelijkaardig: het geld wordt namelijk ter beschikking gesteld van financiële instellingen die als partners optreden om ondernemingen te helpen verrichtingen te waarborgen, risico’s te delen en leningen te financieren. Kortom, geld vrijmaken om een ‘hefboomeffect’ te verkrijgen. Het Juncker Plan toonde aan dat dit werkt: op 1 januari was dit plan er al in geslaagd fondsen ter hoogte van 257 miljard euro te werven (meer dan 80% van het beoogde bedrag) aan de hand van een initiële inbreng van 21 miljard in 2015. In het raam van het Externe Investeringsplan werd op dezelfde manier 4,1 miljard euro aan het EFDO toegekend om tegen 2020 44 miljard aan investeringsgeld te mobiliseren. De financiële motor is daarom slechts één van de drie pijlers waarop het EIP berust. De tweede pijler is technische bijstand, om de begunstigden te helpen meer doordachte en aantrekkelijke projecten te ontwikkelen, waarmee ze investeerders gemakkelijker zullen kunnen overtuigen. En de derde pijler is de dialoog met de partnerlanden om het investeringsklimaat en de zakenwereld ter plaatse te verbeteren. Het gaat hier om een geïntegreerde aanpak ter bevordering van een ontwikkeling die meer mensen betrekt en duurzaam opgevat is. Een van de voornaamste doelstellingen van het EIP is namelijk de creatie van activiteiten en tewerkstelling in de doellanden om het welzijn van de bevolking te verbeteren en het probleem van de migratiebewegingen naar Europa aan de bron aan te pakken. De behoeften zijn namelijk aanzienlijk: volgens het Wereldforum voor Economie ontbreekt jaarlijks 2.500 miljard aan investeringen in de belangrijke sectoren van de duurzame ontwikkeling, als we de doelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2030 willen bereiken. Afrika alleen zou jaarlijks 200 tot 1.200 miljard dollar aan extra investeringen nodig hebben. Nochtans zijn rechtstreekse internationale investeringen in ontwikkelingslanden sinds de financiële crisis van 2008 gevoelig gedaald. Erger nog: de landen die dit het meest nodig hebben, blijven zwaar ondergefinancierd. In Afrika gaat minder dan 10% van de internationale investeringen naar zogenaamde ‘kwetsbare’ landen, die minder ontwikkeld zijn en onder veel geweld gebukt gaan. En die investeringen gaan voornamelijk naar een tiental landen met de meeste natuurlijke hulpbronnen. Een zaak op gang brengen in dergelijke kwetsbare landen kost tot driemaal zoveel als ergens anders. Investeerders overtuigen is er bijzonder moeilijk omdat de risico’s aanzienlijk zijn en de infrastructuren ontoereikend. 26 BECI - Brussel metropool - april 2018 Een webportaal om ondernemingen te begeleiden Om de ondernemingen tot investeren aan te zetten, kunnen ze voordeel halen uit de EIP hulpmiddelen via de financiële instellingen die als partners optreden: de Europese Investeringsbank, de EBWO, de Banque Africaine de Développement enz. De ondernemingen zijn welkom bij de betrokken financiële instellingen om zich te informeren over de beschikbare hulpmiddelen. Om dit traject te vergemakkelijken, biedt de Europese Commissie trouwens een virtueel ‘enig loket’ aan, onder de vorm van een webportaal waar u terecht kunt met vragen, een financiering kunt aanvragen en projecten kunt voorstellen. Het EIP secretariaat zal de aanvragen doorsturen naar de partnerinstellingen. Om in aanmerking te komen, moeten de projecten in verband staan met de belangrijke sectoren van de duurzame ontwikkeling, zoals het EIP die heeft bepaald voor zijn eerste investeringen: voornamelijk hernieuwbare energieën, energie-efficiëntie, de strijd tegen de klimaatverandering, steun aan de ZKO’s en KMO’s, naast milieuvriendelijke landbouw, duurzame steden of digitalisering. ● Verdere stappen Zie https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en ; ec-eip-efsd-secretariat@ec.europa.eu Contact: Jean-Philippe Mergen tel. 02 210 01 77 – jpm@beci.be © Thinsktock

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication