26

THINK TANK FRANSTALIG ONDERWIJS ‘Pacte d’Excellence’: wat de bedrijfswereld van het gemeenschappelijk leertraject denkt Het Franstalige onderwijs in ons land sleutelt aan een diepgaande hervorming om het leerproces beter af te stemmen op het beroepsleven en de verwachtingen van werkgevers. De Franstalige Fondation pour l’Enseignement organiseerde samen met de HRM club van Beci en de Union Wallonne des Entreprises een enquête bij 57 vertegenwoordigers van grote ondernemingen gevestigd in de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel). Hiermee polsten ze naar de verwachtingen van de werkgevers aangaande het toekomstige pluritechnische en pluridisciplinaire gemeenschappelijke leertraject (tronc commun). Ophélie Delarouzée D e werkgroepen definiëren momenteel het inhoudelijke luik. Tegelijk gaat de Fondation pour l’Enseignement van start met een gelijkaardige werkgroep rond ‘Beroepen’ om de permanente vorming van de leerkrachten uit te stippelen. Dit gebeurt in een eerste fase met de vertegenwoordigers van de onderwijsnetten. Later zullen andere spelers van de samenleving geleidelijk aan betrokken worden. De tijd verloopt traag in het onderwijs en de bedrijfswereld kijkt ongeduldig uit naar verandering en resultaten. Uit de enquête blijkt dat de verwachtingen overeenstemmen met de Pacte d’Excellence. Bovendien beoordelen de respondenten nogal streng de huidige competenties van jongeren. En dat beïnvloedt nu al de aanwervingspercentages, constateert Erick Thiry, de verantwoordelijke en coördinator van de HRM club van Beci: “Zeker in Brussel is de kloof tussen de aangeboden banen en de werkzoekenden indrukwekkend.” Het symposium dat de Fondation pour l’Enseignement eind februari organiseerde over het gemeenschappelijke leertraject stelde o.a. vast dat het aantal banen tussen 2015 en 2025 in België met 400.000 zou moeten toenemen, echter met een terugval van laaggekwalificeerde jobs van 18 tot 12%. Ondernemerschap en ‘STEM’ 89% van de respondenten betreuren tekorten in vreemde talen en 82% een gebrek aan vaardigheden in ondernemerschap. 79% van de bedrijven vinden dat de leerlingen van het kwalificerend onderwijs onvoldoende voorbereid zijn op de ‘STEM’ (Sciences, Technologies, Engineering & Mathematics). Ook voor het algemeen onderwijs blijft dit percentage hoog (63%). De verwachtingen focusten vooral op sociale vaardigheden (85%) en basiskennis (Frans, wiskunde en wetenschappen – 83%). De ondernemingen wensen de onderwijsprogramma’s aan te vullen met projectbeheer (93%) en inzicht in technologieën (o.a. digitaal) (78%). De ondernemingen vragen dus duidelijk de opname van nieuwe vakken, afgestemd op het ondernemerschap. 24 BECI - Brussel metropool - april 2018 Stelt u tijdens uw beroepscontacten met jongeren uit het secundair onderwijs vast dat de basisvaardigheden in onderstaande vakken bevredigend zijn? Transverse/ondernemerschapsvaardigheden Ja 4% Geen mening 14% Neen 82% Ze duiden op een ontoereikende beheersing van de basisvaardigheden bij het verlaten van de school, terwijl deze kennis fundamenteel is in het beroepsleven. Erick Thiry: “De kennis van het Frans is verre van perfect. En die van vreemde talen is vlakaf slecht, een echt probleem in een open land dat intense handelsrelaties onderhoudt met zijn buren.” Secretaris-generaal van de Fondation pour l’Enseignement Olivier Remels beschouwt de versterking van de basisvaardigheden als een conditio sine qua non voor de ontwikkeling van de STEM: “De beheersing van de STEM en hun technologische toepassingen kan niet zonder een goede integratie van de basisvaardigheden. De leerlingen van het technisch en het beroepsonderwijs bevinden zich daar meestal wegens problemen op school. Deze negatieve dynamiek moet worden omgekeerd.” Franstalig België telt slechts 12% gediplomeerden in de wetenschappen en toegepaste wetenschappen, ver onder de 22% van het Europese gemiddelde. “Als ons land morgen niet technologisch achterop wil raken, moeten de STEM hun plaats krijgen in ons onderwijs. Er is weinig belangstelling voor deze vakken, vooral bij

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication