0

Nr 33 - Maart 2018 het maandblad van de Brusselse ondernemingen Bedrijfswereld en AVG: nog minder dan 100 dagen Focus op Purchasing P.38 P.46 60 jaar ononderbroken succes Véronique Culliford draagt de rode muts van het ‘Smurfen’-merk p.12 ISSN 2406-3711 Sales & Marketing

Unlike any other job Brussels Airport Company: bruisende luchthaven en unieke werkplek Als uitbater staat Brussels Airport Company aan het roer van één van de meest bruisende luchthavens van Europa. Zo’n 800-tal medewerkers werken dagelijks aan de duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Wij zijn een groeiend bedrijf met een heel divers jobaanbod, ambitieuze projecten, mooie doorgroeimogelijkheden en een sterk mobiliteitsbeleid. Het fantastische uitzicht krijg je erbij. Interesse in één van de vacatures? Surf naar onze website www.brusselsairport.be/jobs en solliciteer online! #unlikeanyotherjob

WOORD VOORAF The Cham in progress (1) In september kondigden wij u het project ‘The Cham’ aan, een voor de metamorfose van uw Kamer van Koophandel en aanpassing aan de uitdagingen van de 21e eeuw. Hoever staan we vandaag, zes maanden later? De eerste fase van het plan – de verbouwing van het pand vordert snel. De leden die regelmatig nummer 500 van de Louizalaan bezoeken, zullen de omgeving wellicht niet meer herkennen! Eind december ging de benedenverdieping gedeeltelijk dicht voor een ingrijpende renovatie van de receptiebalie en 120 m² kantooroppervlakte. U vindt hier enkele foto’s van op het einde van dit magazine. Op termijn komt hier een ‘Café van de ondernemers’ dat tegelijk zal openstaan voor wijk – een van de meest actieve in Brussel – en voor de Kamer van Koophandel. Kortom, ‘the place to be’ voor ontmoetingen, gedachtewisseling, creatief nadenken … Conform de positionering die wij ook voor Beci willen: een toegankelijke en soepele organisatie, resoluut stadsgericht en waar mensen en ideeën steeds welkom zijn. Een trefpunt voor de deskundigheid van onze leden, onze partners en onze teams, ten dienste van toekomstgerichte ondernemersprojecten. Marc Decorte, Voorzitter van Beci Nu even praktisch. Het toekomstige ‘business café’ zal pas binnen enkele maanden zijn deuren openen. Ondertussen maken wij dankbaar gebruik van de beschikbare tijd en ruimte voor een project dat ons nauw aan het hart ligt: de Brusselse mobiliteit. Van eind maart tot in de herfst komt er op de benedenverdieping van de 500 Louizalaan een ‘mobiliteit pop-up’: een ruimte voorbehouden aan de beleving, de ontdekking en het uittesten van innoverende mobiliteitsproducten en -diensten. Denk maar aan intelligente parkeergelegenheid, gedeelde mobiliteit, intelligente data, fietsen, elektrische voertuigen, drones... Wie deze oplossingen komt voorstellen? Onze partners, maar ook exposanten en andere gasten, met inbegrip van starters die wij begeleiden. Wij hopen er u te mogen ontmoeten, uiteraard. De pop-up ruimte moet een voorbeeldfunctie vervullen ter promotie van een duurzame stedelijke mobiliteit. Ze richt zich niet alleen tot professionals, maar ook tot stedelingen, buurtbewoners en andere nieuwsgierigen die via een ontdekkingstocht tot nadenken worden aangezet. Hopelijk promoten wij op die manier een andere opvatting van de stedelijke mobiliteit – en haar positieve evolutie. Deze ‘pop-up ruimte’ moet ook kenmerkend zijn voor wat Beci te bieden heeft: een ‘ideeënbus’ en een plaats voor coproductie, naast de diensten van de Kamer, om gestalte te geven aan projecten. Met een geweldig hefboomeffect voor de Brusselse ondernemingen. Tot zover de ‘materiële’ dimensie van de huidige gedaanteverwisseling van Beci. Het ‘immateriële’ luik is zeker even belangrijk en beoogt een versterking van onze ‘intelligence’. Hierover meer in een volgende kroniek. BECI - Brussel metropool - maart 2018 1

INHOUD News 4 6 BECI online Digest KAMER VAN KOOPHANDEL & VERBOND VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL Think Tank 12 Het succes van de Smurfen: ook dat van hun Smurfin 14 Vóór of tegen de flexi-jobs? 15 Open source: XI, tax shift en tax cut 16 Sociaaleconomische impact van UZC Brussel onderschat 18 Trop is te veel! 19 Mobiliteit: waarom werken aan de Ring? Internationaal 22 AVG: de uitdagingen voor een internationaal actieve KMO 23 8 tips om goed in Canada te onderhandelen 24 Interview met Nabil Jijakli, CEO van Credendo 26 Brexit en politieke instabiliteit: wees erop voorbereid! 27 Wat nu met de vrijhandelsovereenkomsten? Sales & Marketing 28 Marketing trends in 2018, volgens Serge De Schryver 30 De kwaliteit van een customer care center? 34 Industry 4.0: tegenwoordig verkopen wij geen producten meer 36 Flexibele winkels voor de geconnecteerde consument 38 Bedrijfswereld en AVG: hoog tijd om zich voor te bereiden! 41 AVG en marketing: strengere regels 45 AVG, D-100: Beci vormt en begeleidt u Focus : purchasing 46 Inkoper, een beroep dat zich specialiseert 48 Duurzaam inkopen: in de genen van de onderneming gegrift 52 Overheidsopdrachten en Brussels economisch beleid Dynamiek 54 Starter: Glexso, experten in beveiliging op maat 55 Vergaderingen, opleidingen, promotie: doe het met een webinar! 56 Transitie: de goudmijn van oude computers 57 Ontnuchterd na een faillissement … 58 Hackathon: drie dagen om 12 Belgische uitdagingen aan te nemen Community 59 Het Beci nieuws in beeld 60 BrusselsLife: Al wat u moet zien en weten in Brussel 63 Toetredingsaanvragen 63 Index 64 Agenda Brussel Metropool Nr 33 – Maart 2018 In april: Talenten beheren Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx – owillocx@beci.be Louizalaan 500 - 1050 Brussel T +32 2 648 50 02 - F +32 2 640 93 28 www.beci.be Redactie Media Coordinator Emmanuel Robert - er@beci.be Hebben meegewerkt aan dit nummer: Georges Ataya, Samson Broustra, Géry Brusselmans, Giles Daoust, Johan Debière, Marc Decorte, Xavier Dehan, Vincent Delannoy, Johan Debière, Ophélie Delarouzée, Laure François, David Hainaut, Gaëlle Hoogsteyn, Marc Husquinet, Amy Kessels, Victor Lepoutre, Mathieu Maes, Frédéric Solvel, Marie Vandenberghe, Guy Van den Noortgate, Morgan Van Cleven, Peter Van Dyck en Bertrand Van Maele. Opmaak & druk db Group.be Vertaling Litteris Abonnementen Prijs: 80 € voor 10 nummers Info: er@beci.be – T +32 2 643 78 44 Publiciteit Brussel Metropool /Bruxelles Métropole wordt maandelijks door meer dan 23.000 decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: 15.500 ex. Inlichtingen en reservaties Anne Schmit – T +32 2 563 68 53 F +32 2 640 93 28 – asc@beci.be Membership Pascale Govers – T +32 497 703 100 pgo@beci.be Lid van BRUXELLES ENVIRONNEMENT ENTREPRISE DYNAMISCHE ECO LEEFMILIEU BRUSSEL ONDERNEMING DYNAMIQUE label n. 2014/351/2 10-32-2225 PRINTED ON TCF PAPER

U HEEFT NU MEER DAN 15 900 REDENEN OM EEN BRUSSELAAR AAN TE WERVEN. Romain (Anderlecht), zoekt werk in de Horeca. “HET CONTACT MET KLANTEN VERLOOPT ALTIJD ZEER VLOT.” 15 900 EURO AAN PREMIES: GENIET NU VAN ACTIVA.BRUSSELS. Wanneer u een Brusselaar aanwerft via Select Actiris, de gratis advies- en rekru terings dienst van Actiris, staat u als eerste in de rij voor de premie activa.brussels. Want wij stellen u kandidaten voor die voldoen aan de juiste voorwaarden. Wist u trouwens dat uw kandidaat in aanmerking komt voor activa.brussels vanaf de eerste dag van zijn inschrijving bij Actiris als hij een stage of opleiding heeft gevolgd via Actiris, VDAB Brussel of Bruxelles Formation? Ontdek activa.brussels en tal van andere goede redenen om te rekruteren via Select Actiris op www.actiris.be/activabrussels. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

NEWS BECI ONLINE Social Media Een te grijpen kans in de voedingssector van de Franse Dom-Tom gebieden: een typisch voorbeeld van wat u vindt op het nieuwe zakelijke platform be.connected, opgericht door kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen. Evenals de ondernemers pleitte Beci voor ‘een sterke in Brussel gevestigde luchtvaartmaatschappij’. Een ‘autoloze dag’ in Brussel, op een weekdag: is dit wel realistisch? Beci nam deel aan het debat. #BECImember : Pomjaak Design, een nieuw lid van Beci, stelt 20 jaar deskundigheid ter beschikking in bedrijfscommunicatie en visuele identiteit. Volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter. 4 BECI - Brussel metropool - maart 2018

NEWS BECI ONLINE In uw nieuwsbrief van februari Word lid van een snelgroeiend nieuw netwerk, gericht op de ontwikkeling van internationaal zakendoen! De toegang tot het be.connected platform is gratis voor de leden van Beci. Informatie: http://beconnected.tiao. world of info-beconnected@tiao. world 8 Wist u dat het afbraak- en bouwafval 40% van de Brusselse afvalberg vertegenwoordigt? Overweegt u de renovatie van uw kantoren? Ontdek acht elementen waar u best rekening mee houdt voor een betere valorisatie van de materialen. Informatie: Laurie Verheyen, adviseur kringloopeconomie Beci lv@beci.be – 02 210 01 75 Het webinar is een van de meest populaire en efficiënte webtools om uw gebruikers trouw te maken en uw prospects te overtuigen. Weet u niet precies wat een webinar inhoudt? Dat verneemt u in ons artikel op bladzijde 55. Niet ontvangen? Onze vorige nieuwsbrieven vindt u op www.beci.be/newsletter/bm_online/ BECI - Brussel metropool - maart 2018 5

NEWS DIGEST Preventing Burnout Test: een Belgische innovatie De Preventing Burnout Test (PBT) werd op de markt gebracht door Bright Link, een spin­off van de Université Catholique de Louvain (UCL). Het is een nieuw wetenschappelijk en computergestuurd instrument voor risico­diagnose van burnout in bedrijven. Door middel van een multifactorieel model dat alle parameters integreert die tot burnout leiden, stelt de PBT bedrijven in staat een effectiever preventiebeleid voor burnout op te zetten. De PBT is veel meer dan een online test. “Het is het resultaat van onderzoek dat in 2012 aan de universiteit is gestart op het gebied van burnout­preventie”, legt Olivier Bomboire, gedelegeerd bestuurder van Bright Link, universiteit”, zegt Jacques Grégoire, hoogleraar aan de UCL en productsupervisor. De PBT omvat dus vele parameters, waaronder innovatieve thema’s als de impact van technologie en nieuwe communicatiemiddelen op werknemers. “Omdat burnout zelden een puur corporate issue is, meet de PBT zowel professionele als persoonlijke risico’s, goed voor een holistisch en innovatief preventiebeleid”, zegt Fabienne Vanesse, algemeen manager van het strategisch project voor duurzame gezondheid en welzijn op het werk, bij USG People. Medewerkers vullen in minder dan 30 minuten tijd een online vragenlijst in. Hun antwoorden worden dan anoniem gemaakt, gecentraliseerd en beveiligd. Elke persoon ontvangt daarna een vertrouwelijk rapport waarin zijn of haar chronisch vermoeidheidsniveau wordt aangegeven, naast de comfortzones en gebieden die matige tot hoge alertheid vereisen. De werkgever krijgt een overzicht van de collectieve risico’s waarmee hij zijn interne preventiebeleid kan verbeteren. Slechts enkele maanden na de oprichting als starter bereikte de PBT al de implementatiefase bij verscheidene grotere bedrijven in België. Informatie: www.preventingburnout.com XL Employer’s Night: bijeenkomen en nadenken Het Elsense Jobhuis en zijn partners, waaronder Actiris en Bruxelles Formation, eren de ondernemers met de organisatie van een eerste XL Employer’s Night, op 20 maart In het Museum van Elsene. Een inspirerend afterwork gewijd aan ontmoeting, informatie en denkwerk over ondernemerschap. Wat u te wachten staat: een voordracht over de vooruit. “De inzameling van inputs uit de praktijk, als gevolg van de interactie tussen psychotherapeuten in burnoutpreventie en hun patiënten, maakte het mogelijk om alle variabelen die kunnen leiden tot burnout te identificeren, te verfijnen, te modelleren en te testen”. “De PBT is bedoeld om iemands niveau van beroepsuitputting te meten, evenals de (professionele en persoonlijke) oorzaken ervan. Dit gebeurt door middel van een model gebaseerd op 23 indicatoren ontwikkeld door de delige aanwervingsplannen van Actiris; success tables en workshops onder leiding van geïnspireerde en inspirerende ondernemers; een dynamische netwerkavond; een bruisende sfeer met DJ Junior Goodfellaz (l’Or du Commun, Roméo Elvis)… Hadelin del Marmol (voormalig CEO van Sony Europe) en Étienne van de Kerckove (oprichter van Es­sense) zullen deelnemen aan het evenement, waar we ook op de aanwezigheid rekenen van Rudi Vervoort, van Didier Gosuin, van de burgemeester van Elsene Dominique Dufourny en van schepen van Werk en Sociale Integratie Bea Diallo. Informatie: xlemployersnight@gmail.com 6 BECI - Brussel metropool - maart 2018 © Thinsktock

NEWS DIGEST BePerform: welzijn en gezondheid in de onderneming Teampower, een in Brussel gevestigd opleidings­, coaching­ en adviesbureau, richt een gloednieuwe BePerform afdeling op die volledig gewijd is aan voeding, lichaamsbeweging en welzijn, de drie pijlers van de bedrijfsprestaties. BePerform put inspiratie uit het bedrijfsleven en krijgt ondersteuning van een panel van opleidings­ en gezondheidsdeskundigen. Het aanbod van BePerform is modulair en geïntegreerd. Het levert een pragmatisch antwoord op vraagstukken rond bedrijfsprestaties, dankzij een betere bewustwording van de actoren inzake welzijn en gezondheid... BePerform stelt een algemeen ‘welzijn en prestatie’­contract voor ter versterking van de bedrijfscultuur en de cohesie. Dit gebeurt door interactieve training, voordrachten, coaching en teambuilding. Het programma omvat niet alleen een specifiek opleidingsplan, aangepast aan de realiteit van het bedrijf en de dagelijkse werkomgeving, maar ook coaching rond voeding, gezondheid en welzijn voor bedrijfsleiders en senior managers, een gecombineerd aanbod van voeding, lichaamsbeweging en welzijn voor het personeel enz. Informatie: www.beperform.be Audi Brussels is ‘Top Employer 2018’ Audi Brussels biedt zijn werknemers een uitstekende werkomgeving en talrijke ontwikkelingsmogelijkheden aan. Dat wordt dit jaar mede bevestigd door het Top Employer Institute, dat met de vernieuwing van zijn titel van ‘Top Employer’ het personeelsbeleid bij Audi Brussels hercertificeert. Audi Brussels behoort met deze onderscheiding voor het derde opeenvolgende jaar tot één van de beste werkgevers in België. “Met toekomstgericht denken, doelgerichte opleidingen en met een innovatieve werkomgeving hebben we al een goede reputatie verworven. Nu gaan wij een stap verder en streven wij naar individuele werktijdmodellen zoals een ‘plus­minus­rekening’ waarmee medewerkers hun loopbaan nog individueler kunnen vorm geven”, verklaart Erik Prieels, Algemeen Directeur Human Resources. Sinds 2012 bekleedt Audi Brussels bovendien de voortrekkersrol op het vlak van geassocieerd onderwijs in België. Het geassocieerd onderwijs creëert perspectieven voor jonge mensen en biedt de groep de mogelijkheid, uitermate goed gekwalificeerde en competente vakmensen op lange termijn aan te werven. Audi Brussels toetst daarbij telkens weer bestaande competentie­ en kwalificeringsprofielen af en past zich aan de technologische ontwikkelingen aan. Momenteel is Audi Brussels voornamelijk op zoek naar een groot aantal technisch geschoolde werknemers om samen met hen, aan een nieuw Audi e­tron succesverhaal te bouwen. Informatie: www.audibrussels.com L E D E N T R E F P U N T ROOSE PARTNERS ARCHITECTS, architecten in Brussel … Sinds november 2014 zijn de kantoren van Roose Partners Architects gevestigd in Vorstse Petekindstraat. Deze nieuwe locatie draagt bij tot de dynamiek van het agentschap, dat beheerd wordt door drie partners – Serge Roose, Gilles Duchenne en Stéphanie Roose. Twaalf medewerkers vullen het team aan. Met meer dan dertig jaar ervaring heeft het bureau talrijke projecten ontwikkeld op het gebied van residentiële en sociale woningbouw, de hotelsector, commercieel vastgoed en sociaal-culturele en sportinfrastructuren. De stedelijke context en de beperkingen ervan sturen het denkproces aan, ongeacht het voorgestelde programma. Roose Partners Architectes werkt zowel voor de overheid als de privé sector. De nadruk ligt natuurlijk op passief bouwen en energiezuinig renoveren. Duurzame ontwikkelingstechnieken en de nieuwste milieunormen maken integraal deel uit van het projectontwerp. De site waar de kantoren van het bureau gevestigd zijn, is bekroond als ‘Voorbeeldgebouw’ door de BIM vanwege het duurzame bouwconcept en de naleving van passieve energienormen. ROOSE PARTNERS ARCHITECTS +32 2 514 17 43 archi@roose.be BECI - Brussel metropool - maart 2018 7

NEWS Vertrouw ons uw administratieve DIGEST taken toe! Beci verzorgt in uw plaats een hele reeks formaliteiten die verplicht zijn geworden voor vennootschappen en vzw’s: ➜ Neerlegging van akten van vennootschappen en vzw’s in Brussel en in de provincie Brabant met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad bij benoeming/ ontslag van een bestuurder, zaakvoerder, commissaris, permanent vertegenwoordiger ➜ Hernieuwing van de bestuurdersmandaten ➜ Bevoegdheidsdelegatie ➜ Zetelverplaatsing. Voor inschrijvingen op overheidsopdrachten, kunt u uittreksels opvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Deze uittreksels kunnen op aanvraag worden gelegaliseerd en bijkomend ook voorzien van een apostille. Andere diensten: ➜ Huurregistratie ➜ Attest van niet-faling Hulp nodig of graag meer informatie? Jocelyne Hincq: 02/563 68 57 - jh@beci.be Van links naar rechts: Olivier de Duve, Charles-Albert de Radzitzky en Gilles van der Meerschen. DevauxConsult ondersteunt u en is uw raadgever in uw zoektocht naar een gepaste financiering ■ opstelling van een business plan ■ structurering van de balans ■ opmaak van een dossier voor een financieringsaanvraag ■ overleg met banken en openbare instellingen Louis Devaux biedt u zijn ervaring en zijn contacten aan : ■ ondernemingsbankier in Brussel en New York (32 jaar) ■ consultant voor KMO’s (12 jaar) ■ expert bij het Brussels Waarborgfonds (6 jaar) Gesubsidieerde raadpleging (50% onder voorwaarde) Beide activiteiten, die tot nu toe eenzelfde juridische structuur, CEO en team deelden, namen de vrij logische beslissing om zich op te splitsen in twee bedrijven. Deze verandering geeft Inventures de kans om zijn investeringsexpertise in impact start­ups en scale­ups verder uit te bouwen, terwijl het investeringsplatform nog meer zich verder zal verdiepen op diversificatie voor de investeerders en zich focussen op zijn core business. Om dit te verwezenlijken, heeft het co­investeringsplatform MyMicroInvest beslist om zijn naam te veranderen naar Spreds en zal geleid worden door Charles­Albert de Radzitzky (CEO) en Gilles van der Meerschen (Chief Business Development Officer) terwijl Olivier de Duve, CEO wordt van het Inventures fonds. MyMicroInvest is sinds 2011 actief in de zogenaamde «regtech» sector en hanteert een strategie gericht op het vormgeven van de markt en is uitgegroeid tot een toonaangevend investeringsplatform in Europa die elke investeerder de mogelijkheid biedt om te investeren in een bedrijf wiens boodschap hen aanspreekt. Het Inventures fonds kent sinds zijn oprichting een gestage groei. Het fonds werd opgericht ter ondersteuning van Europese startende bedrijven (waarbij ten minste één door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen wordt aangepakt), duurzame groei van de werkgelegenheid en stimulering van ondernemerschap. Hoewel ze gescheiden zullen zijn, zullen beide bedrijven blijven samenwerken op gemeenschappelijke projecten, waaronder de «Impact VC Tracer» dienst die de kans geeft aan de leden van het platform om de volgende 10 start­ups die deel uitmaken van de participaties van het fonds Inventures te selecteren. Inventures zal haar geselecteerde start­ups blijven voorstellen aan de crowd. DevauxConsult BVBA 8 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Sint-Michielslaan, 82 - 1040 Brussel GSM : 0485670325 devaux@devauxconsult.be www.devauxconsult.be Informatie: www.spreds.com DIGEST MyMicroInvest wordt Spreds Na een lange en vruchtbare samenwerking van meer dan zes jaar hebben MyMicroInvest en het fonds Inventures besloten om elk hun eigen weg te belopen.

NEWS DIGEST L E D E N T R E F P U N T Cambio, de ideale aanvulling voor uw wagenpark! Is uw bedrijf gevestigd in het Brusselse Gewest en vraagt u zich af hoe het met de mobiliteit binnen uw organisatie is gesteld? Cambio is de oplossing en de ideale aanvulling voor een bestaand wagenpark! Het concept beoogde vereenvoudiging en een vlotter beheer van bedrijfsopleidingen (rekening houdend met het aantal op te leiden werknemers, de specifieke kenmerken van de beroepen, budgetbeheer...) en bood een online Learning Hub aan. Dit zijn “kampen” om de trainingsruimtes te structureren, en een “studio” om educatieve inhoud te creëren en te verspreiden of om er een à la carte te kiezen binnen een “marktplaats”. Om de klanten bij te staan tijdens de digitale conversie en bij het gebruik van hun tool, voegde het team er een strategische en technische ondersteuningsdienst aan toe. MySkillCamp is opgericht in december 2013 en stelt nu 13 mensen tewerk. De organisatie wenste zich in België te vestigen om vanaf 2019 de Franse, Britse en Canadese markten te benaderen. MySkillCamp zal haar aanbod in eerste instantie in Vlaanderen en Noord­Frankrijk ontwikkelen. De fondsenwervingscampagne van 750.000 euro, waartoe Be Angels leden voor een derde hebben bijgedragen, zal het team in staat stellen om te groeien en senior sales­ en marketingprofielen aan te werven. Cambio? Een wagen die 24/7 bereikbaar is, voor een uur of zelfs meerdere dagen. Dankzij de «FLEX» tariefformule betaalt u slechts € 1,16 exclusief btw per uur en € 0,18 exclusief btw per kilometer. Alles is inbegrepen: brandstof, schoonmaak, onderhoud, VAB assistentie en eventueel pechverhelping! 1. Om u vertrouwd te maken met ons systeem, organiseert een van onze medewerkers een informatiesessie in uw kantoren. 2. Om onze auto’s te reserveren: callcenter, cambio app en internet. 3. Voor toegang tot onze voertuigen: de kaart op naam of de pool-kaart. De kaart op naam is voor een werknemer bestemd. De pool-kaart kan worden gedeeld door max. 10 personen. 4. Aan het einde van elke maand ontvangt u een gedetailleerde factuur. Meer informatie: business@cambio.be – www.cambio.be MySkillCamp vergaart € 750.000 om zich te ontwikkelen Tijdens zijn studiejaren bracht Kevin Tillier, CEO van MySkillCamp, veel tijd door in online learning. Omdat hij niet echt overtuigd was door de voorgestelde middelen, ontwikkelde hij zijn eigen trainingsplatform, Clic2speak, die hij aan scholen en leerkrachten voorstelde. Helaas kende deze innovatieve oplossing niet het verdiende succes. Kevin Tillier besloot toen zijn aanbod te heroriënteren naar de BtoB­sector: dat was het begin van het MySkillCamp avontuur. Naast het opgehaalde geld kreeg het team een zeer goede ondersteuning. Kevin Tillier: «Be Angels heeft een belangrijke rol gespeeld in onze fondsenwerving bij hoogkwalitatieve beleggers die elk hun bijdrage hebben geleverd. Het is echt Smart Money!” Informatie: https://myskillcamp.com Helft werknemers ziet mobiliteitsbudget zitten Werkgevers en werknemers zijn niet echt op de hoogte van de voorwaarden rond de mobiliteitsvergoeding, waarvan het wetsontwerp in januari bij de Kamer werd ingediend, en het mobiliteitsbudget, dat een stuk verder gaat. Wel blijkt het mobiliteitsbudget een groter draagvlak te hebben dan de mobiliteitsvergoeding. Iets meer dan de helft (51,8%) van de ondervraagde werknemers heeft er interesse voor. Dat blijkt uit onderzoek door iVox in opdracht van HR­dienstverlener SD Worx en vacature.com bij 2.000 werknemers en 500 werkgevers in België. Om het aantal bedrijfswagens terug te dringen en het fileprobleem aan te pakken, creëerde de federale regering de mobiliteitsvergoeding (ook gekend als cash­forcar principe), waarbij werknemers met een bedrijfswagen deze kunnen inruilen voor een extra bedrag in cash, dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt. Het mobiliteitsbudget gaat nog een stap verder: de werkgever stelt medewerkers een budget ter beschikking om hun verplaatsing naar het werk te bekostigen. BECI - Brussel metropool - maart 2018 9

NEWS DIGEST Hierbij krijgen werknemers zelf de keuzevrijheid en de financiële middelen om te beslissen met welk(e) vervoersmiddel(en) ze naar het werk pendelen. Rond het mobiliteitsbudget bestaat vandaag nog geen concrete wetgeving. Bedrijven kunnen dit echter wel al toepassen via een cafetariaplan waarbij de medewerker de keuze krijgt om een bepaald budget te spenderen aan een waaier van mobiliteitsoplossingen. Volgens de enquête hebben 26,7% van de werknemers met een bedrijfswagen belangstelling voor een mobiliteitsbudget en 16% voor een mobiliteitsvergoeding. Van de pendelaars zonder bedrijfswagen beweert 18% dat ze op een andere manier zouden komen werken als ze een mobiliteitsbudget kregen. Een derde onder hen zou kiezen voor een combinatie van wagen, openbaar vervoer en/of fiets. Ook de werkgevers zijn voorstander van het mobiliteitsbudget. Twee werkgevers op vijf (42,8%) hebben belangstelling voor deze maatregel en meer dan de helft (52,1%) overweegt de invoering ervan in de nabije toekomst of heeft het al gedaan. Werkgevers zijn verdeeld over het aanbieden van een mobiliteitsvergoeding in de toekomst. 43% zegt dat ze hier geen gebruik van zullen maken. Als redenen hiervoor noemen ze geen interesse bij medewerkers (51%), wellicht nauwelijks impact op de files (28%), en te veel administratie (13%). Slechts 14% van de bedrijven weet nu al zeker dat ze de mobiliteitsvergoeding zullen toekennen. Info : www.sdworx.com L E D E N T R E F P U N T Madizy Management, specialist in projectbeheer Hebt u ondersteuning nodig bij het definiëren en/of implementeren van uw nieuwe strategie, project of organisatie? Zoekt u tools en technieken om uw actieplan te structureren? Madizy Management, een adviesbureau voor strategie en projectmanagement, is de partner die u nodig hebt! Madizy biedt expertise in business development, in de coördinatie van business-, IT- en digitale projecten, en in de coaching van uw medewerkers. Wacht niet langer en contacteer ons via info@madizymanagement.com of op +32 (0) 2 430 25 12 ! Lunettes sur mesure Bespoke eyewear Brillen op maat Madizy Management werd opgericht door Ludivine Gustave Dit Duflo. Ludivine is een gepassioneerd projectmanager, maar ook een gecertificeerd en geëngageerd expert. Zij en haar team begeleiden grote en kleine bedrijven en ondernemers. Wacht niet langer en bepaal nu de weg naar het succes van uw project. www.madizymanagement.com Meeting & measurement Frame choice Ernest Allard 14 - SABLON - 1000 Bruxelles info@lunetierludovic.be - 0032 2 540 21 01 www.lunetierludovic.be Fabrication Fitting

U HEEFT NU MEER DAN 15 900 REDENEN OM EEN BRUSSELAAR AAN TE WERVEN. Carine (Brussel), zoekt werk als redacteur. “MIJN TROEVEN? VOLHARDING EN GEDULD.” 15 900 EURO AAN PREMIES: GENIET NU VAN ACTIVA.BRUSSELS. Wanneer u een Brusselaar aanwerft via Select Actiris, de gratis advies- en rekru terings dienst van Actiris, staat u als eerste in de rij voor de premie activa.brussels. Want wij stellen u kandidaten voor die voldoen aan de juiste voorwaarden. Wist u trouwens dat uw kandidaat in aanmerking komt voor activa.brussels vanaf de eerste dag van zijn inschrijving bij Actiris als hij een stage of opleiding heeft gevolgd via Actiris, VDAB Brussel of Bruxelles Formation? Ontdek activa.brussels en tal van andere goede redenen om te rekruteren via Select Actiris op www.actiris.be/activabrussels. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

VÉRONIQUE CULLIFORD, DE DOCHTER VAN PEYO Het succes van de Smurfen: ook dat van hun Smurfin De Smurfen beperken zich in geen geval tot de Belgische en Brusselse stripverhalen: ze zijn wereldberoemd. Op nagenoeg 60-jarige leeftijd mogen de blauwe kereltjes Véronique, de dochter van hun vader Pierre Culliford (Peyo), bijzonder dankbaar zijn. Al meer dan 30 jaar lang staat zij in voor een correcte commerciële exploitatie van het vergeet-meniet-kleurig volkje. Deze exploitatie genereert miljoenen euro’s.. Victor Lepoutre V éronique Culliford werd in 1958 geboren, hetzelfde jaar als de Smurfen, die toen voor het eerst in het weekblad Robbedoes verschenen. Ze groeide op met de blauwe rakkertjes en naar verluidt zou ze haar vader en Yvan Delporte, de toenmalige scenarist, hebben geïnspireerd voor het ontwerp en de scenario-aspecten van de Smurfin. Peyo was de vader van de Smurfen maar Véronique zorgde voor hen als een ware moeder – vandaar het succes. Richting Hollywood! In 1979 stond Véronique voor de eerste keer haar vader terzijde, namelijk voor het beheer van de commerciële rechten van de Smurfen. Peyo had toen net de studio’s Hanna-Barbera in Hollywood groen licht gegeven voor een adaptatie van de Smurfen op TV. Diezelfde studio’s hadden al een overweldigend succes geboekt met de Flintstones op de beeldbuis. Er werden toen 256 tekenfilms geproduceerd voor het televisiekanaal NBC. De ‘Smurfs’ (hun naam in de VS) werden in enkele maanden tijd tv-vedettes. In de jaren 80 verspreidden deze filmpjes zich in de ganse wereld, wat aanleiding gaf tot een geweldige ‘Smurf-rage’! Om het imago van de Smurfen te beheren, richtten Véronique en Peyo in 1984 International Merchandising Promotion and Services op. De dochter moest dit bedrijf geleidelijk op haar eentje leren beheren. “Mijn vader was hoe langer hoe meer betrokken bij de productie van de tekenfilms en reisde op en af naar de Verenigde Staten terwijl ik hier de zaak moest runnen”, herinnert zich Véronique. “Mijn vader en ik hebben het vak gelijktijdig aangeleerd en wij zorgden toen zo goed en zo kwaad mogelijk voor het 12 BECI - Brussel metropool - maart 2018 beheer. ‘Licensing’ was in die tijd een totaal nieuw beroep. Walt Disney uitgezonderd exploiteerde bijna niemand toen een stripfiguur op een zodanig intensieve manier. Mijn vader beschikte al over een tekenstudio, maar voor stripverhalen had hij niet echt meer de tijd. Hij was trouwens 100% met merchandising bezig.” Véronique liet zich door een team omringen, zodat haar vader opnieuw kon gaan tekenen. De vier IMPS werknemers van destijds zijn vandaag uitgegroeid tot een 40-koppig team en agenten in 110 landen. Van klein naar groot scherm Stilaan overschreed het succes van de Smurfen de stripverhalen en de televisie. Ze verschenen op commerciële voorwerpen (de Smurf Party CDs kenden een geweldig Het publiek vertoont enorm veel sympathie en de ouders blijven ons trouw omdat er geen geweld is. In onze verhalen betekenen de Smurfen gewoon vreugde en vrolijkheid. Véronique Culliford succes in de jaren 90). De populariteit van de Smurfen bereikte een hoogtepunt met een eerste langspeelfilm van Columbia Pictures in 2011. Vanaf de eerste dag stond de film op de eerste plaats van het Amerikaanse box-office en D.R.

THINK TANK genereerde hij wereldwijd nagenoeg 552 miljoen dollar aan inkomsten. In 2013 was het de beurt aan “De Smurfen 2”, met eens te meer een massale opkomst van het publiek, goed voor meer dan 347 miljoen dollar aan inkomsten wereldwijd. Een derde film, “De Smurfen en het verloren dorp” bracht 197 miljoen dollar op. “Ik weet niet of de bioscoop het meest succesvolle kanaal is, maar hierdoor hebben de Smurfen de ganse wereld veroverd. In drie weken tijd wordt de film overal ter wereld vertoond, met gigantische marketingcampagnes. Wanneer de campagne goed in elkaar zit, hebben de mensen echt zin om de film te zien en ze spreken er enorm veel over. Toch blijven de boeken ons voornaamste medium, want ook daar zitten onze roots. Daar zijn de Smurfen op een mooie dag van de herfst 1958 geboren. Weliswaar zorgen de tekenfilms ervoor dat het merk overal en altijd aanwezig is. Een goed gecontroleerde marketing Vooral de films brengen veel op aan IMPS. Wanneer een film uitkomt, verdubbelen bijna de inkomsten van de onderneming, van 10 tot 18 miljoen euro. Daarin zitten natuurlijk de royalties van de langspeelfilms, maar ook een hele reeks commerciële contracten. Toen ‘De Smurfen 2’ uitkwam, zijn de blauwe rakkertjes plots ook verschenen op de verpakkingen van Haribo snoep, de kleren van Zara en H&M … Ze zaten overal! Dagelijks ontvangt het IMPS team nagenoeg 200 vragen voor commercieel gebruik, die diepgaand worden geanalyseerd: wie is de vragende partij? Is dit bedrijf kredietwaardig? Wat is zijn project? Op welke grondgebieden? Alles wordt onder de loep genomen: “Er zijn domeinen waar wij niet van willen, omdat we er niets mee te maken hebben. Zo bijvoorbeeld alles wat betrekking heeft tot politiek, godsdienst, alcohol, seks, drugs … Kortom, al wat niet rechtstreeks in verband staat met kinderen en positieve zaken weigeren wij systematisch. Er komen dus geen condooms met Smurfen op, bijvoorbeeld, maar een deelname aan een campagne ter preventie van aids, ja, waarom niet, maar de gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan”, vertelt Véronique. Des te meer omdat elke tekening van de Smurfen verplicht door de officiële studio’s in Genval moet worden geproduceerd en omdat een duidelijke vermelding van het copyright op elke kopie moet verschijnen. 2018, een Smurfenjaar! Behalve in films zijn de Smurfen nu ook aanwezig in pretparken. Ze zijn er met hun wereldje in de Antwerpse Comic Station, maar ook in parken in Dubai, Maleisië en binnenkort ook een nieuw park in Moskou. Voor hun 60e verjaardag nodigen de Smurfen ons binnenkort uit op een splinternieuwe immersieve beleving, 1.500 m² groot, die op 9 juni op de Heizel open gaat en daar tot januari 2019 zal blijven om daarna aan een wereldreis te beginnen. “Dankzij nieuwe technologieën die door Belgische ondernemingen werden ontworpen, krijgt iedere bezoeker ongeveer één uur lang de gestalte van een Smurf (1m20) in het dorp van de kleine ventjes”, weet Philippe Glorieux, die verantwoordelijk is voor marketing en communicatie bij IMPS. Voordien kunnen de liefhebbers al kennismaken met het 36e album, “De Smurfen en de Draak van het Meer”, dat begin maart verschijnt en mede wordt ondertekend door Véronique’s broer Thierry Culliford, die sinds het overlijden van de vader instaat voor het scenario. De Smurfen mogen we ook in centrum Brussel verwachten, op een muurschildering onder de brugbogen van het Hilton Hotel, vlak naast het Centraal Station. “We gaan bovendien een aantal Smurf straatstenen inhuldigen tussen de muurschildering en een nieuw standbeeld van een Smurf op het Spanjeplein”, verklapt Philippe Glorieux. “Verder worden de Smurfen de mascotte van de 20 km van Brussel. België heeft het jaar 2018 uitgeroepen als Jaar van de Smurfen, zoals 2017 het Magritte-Jaar was. De Smurfen worden bovendien de mascotte van 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen ondertekend door de UNO, tot en met 2030. Onze visie leeft dus echt op wereldschaal.” Een mooie toekomst tegemoet Nooit waren de Smurfen zo populair. “Het publiek vertoont enorm veel sympathie en de ouders blijven ons trouw omdat er geen geweld is. In onze verhalen betekenen de Smurfen gewoon vreugde en vrolijkheid”, stelt Véronique Culliford. De dochter van Peyo denkt al aan de toekomst. Een nieuwe reeks tekenfilms is in voorbereiding en het zou best kunnen dat er nieuwe langspeelfilms worden geproduceerd. Het is overduidelijk dat de teams uitermate gemotiveerd zijn. “Wij gunnen onze heldjes de tijd die ze nodig hebben om vooruitgang te boeken en te blijven bestaan. Dankzij deze aanpak zijn de Smurfen vandaag niet meer uit onze wereld weg te denken. Het avontuur wordt in de toekomst nog boeiender en we zullen zien welke nieuwe technologieën we dan zullen kunnen gebruiken, want de Smurfen passen zich graag aan aan nieuwigheden.” Op 60-jarige leeftijd zijn de Smurfen dus helemaal niet klaar om met pensioen te gaan. ● BECI - Brussel metropool - maart 2018 13

THINK TANK VÓÓR OF TEGEN De flexi­jobs De flexi-jobs, die in 2015 hun intrede deden in de Horeca, worden op 1 januari uitgebreid tot handelszaken en gepensioneerden. Volgens een opiniepeiling van het NSZ wil meer dan de helft van de handelaars in Brussel en Wallonië en meer dan driekwart van hen in Vlaanderen flexi-job werknemers aanwerven. De vakbonden verzetten zich in een gemeenschappelijk front tegen de uitbreiding van deze nieuwe onzekere status. Ophélie Delarouzée Christine Mattheeuws, voorzitster van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) De lancering van de flexi-jobs in de Horeca moest vooral het gecertificeerd kassasysteem compenseren. De formule is interessant want de werkgever betaalt slechts 25% bijdragen en dat geld komt bij de sociale zekerheid terecht. In september 2017 telde men 28.000 flexi-jobs in 7.300 Horecagelegenheden. Eind 2017 viel het op dat ook traiteurs, slagers of bakkers heel moeilijk mensen vonden voor occasionele werkuren. Kandidaten werkten liever in de Horeca dan in handelszaken, want met de flexi-jobs is dit financieel aantrekkelijker. Daarom wordt de maatregel nu uitgebreid tot de handelszaken. Horecagelegenheden en kleine winkels staan in de top vijf van de faillissementen. Met de flexi-jobs krijgen ze financieel wat meer ademruimte. Dit betekent geen concurrentie voor de tewerkstelling want een flexi-jobist moet al ergens anders 4/5-tijds actief zijn en er is werk in al deze sectoren! Zowel in de Horeca als in de handel is het vinden van vast personeel een hele uitdaging. Dit geldt ook voor de tijdelijke werknemers die nu en dan een handje komen toesteken wanneer het bijzonder druk is, want ook die mensen zijn niet opgetogen met avond- of weekendwerk. De zaakvoerder richt de vraag eerst tot zijn eigen personeel, maar niet iedereen is bereid om opnieuw tijdens het weekend te werken. De studenten zijn niet beschikbaar tijdens de examenperiodes en uitzendkrachten zijn duur. Vroeger ontmoedigden de sociale bijdragen en de belastingen de loontrekkenden die eventueel extra uren naast hun normaal werk hadden aanvaard. Loontrekkenden die vandaag extra uren willen presteren in de horeca of in een handelszaak genieten voortaan een voordeliger systeem, zonder betaling van sociale lasten of belastingen op dit bijkomende werk. Er komen trouwens aanvragen uit andere sectoren, vooral de bouw, die onder een aanzienlijke sociale dumping gebukt gaat, en de tuinbouw. 14 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Delphine Latawiec, nationaal secretaris van de handelssector - CNE De maatregel werd eerst opgevat om zwartwerk in de Horeca officieel te maken, ondanks de flexibiliteit die al bestond met hulpcontracten. Een uitbreiding tot de handel is een gevaarlijke stap. De werkgeversfederatie van de grote detailhandelaren liet ons weten dat dit niet beantwoordt aan haar flexibiliteitsbehoeften, maar wij blijven op de hoede. De grote detailhandel beschikt over een aantal onzekere werkovereenkomsten die onderling concurreren. De deeltijdse werknemers, die de meerderheid vormen, vragen extra uren om hun loon aan te vullen, maar deze uren gaan nu naar studenten en morgen misschien ook naar flexi-jobs. In de detailhandel kent de franchisesector nagenoeg dezelfde situatie als de grote distributie, met mensen die meerdere winkels beheren maar bijna zonder vakbondscontrole, wegens de kleine omvang van de structuren. De bloemenwinkel of de slagerij kunnen een beroep doen op hulpcontracten, studenten of andere mensen tijdens het weekend. Zij staan achter de flexi-jobs omdat er voor hen weinig andere oplossingen bestaan, maar de creatie van zulke armoedestatussen voor werknemers zal de kleine zelfstandigen niet redden. De flexi-job is vrijgesteld van sociale bijdragen en veroorzaakt dus een tekort, terwijl hij zich nog verder dan de handel riskeert uit te breiden. Het solidariteitssysteem wordt ontmanteld en de tewerkstelling verliest aan zekerheid om de groei te handhaven en omdat er niet meer voor iedereen werk is. Uitzendwerk was een stap maar vandaag vinden de ondernemingen dit een dure oplossing. Zoals overal in Europa ontstaan er nu jobs waarvan de status steeds lijkt op de beginjaren van de vakbondsstrijd. Het loontrekkende werk gaat eraan kapot. Jonge werkkrachten vervallen van een contract van bepaalde duur naar een interim-opdracht en deeltijds werk dat ze voortaan met een flexi-job aanvullen. En met de daling van de pensioenuitkeringen, komen gepensioneerden nu opnieuw op de arbeidsmarkt via de flexi-jobs. Dit geldt niet voor mensen die hoge functies bekleden, maar voor diegenen die het met een piepklein pensioentje moeten stellen en die binnenkort bij McDonald’s de tafels gaan opruimen, zoals in de Verenigde Staten. © Ghelamco

THINK TANK van het sociaal overleg. Omdat de tax shift uitsluitend op de werkgeverslasten van toepassing is, beschouwen de vakbonden die als een ‘cadeau aan de werkgevers’. Na de dweperij en de retorische aankondiging blijkt echter dat de tax shift geen doorslaggevende stimulans is voor de aanwerving van werkkrachten, noch bij starters, noch bij gevestigde ondernemingen. En ook niet voor internationale ondernemingen die een vestiging in België overwegen (zij krijgen namelijk advies van gespecialiseerde bureaus die bovenstaande analyse alvast aan de cliënt doorspelen). OPEN SOURCE Het andere grote bestanddeel van de arbeidskost komt zelden ter sprake wegens zijn complexiteit: de belasting van de arbeid aan de kant van de werkkracht. Ook deze belasting is veel te zwaar. Maar als we die gevoelig terugschroeven, raken we aan andere taboes zoals de financiering van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, de werkloosheid, de pensioenen enz. En dat veroorzaakt onvermijdelijk angstige vragen: “En wie gaat de pensioenen financieren?” Giles Daoust, CEO van Daoust XI, tax shift en tax cut Na mijn deelname aan de ‘Appel des XI’ (Oproep van 11 CEO’s), een initiatief van de krant L’Echo, werd mij regelmatig gevraagd welk van deze thema’s mij het nauwst aan het hart lag. Heel duidelijk: de kost van de arbeid. Ik licht mijn standpunt even toe. Er is vaak sprake van al wat het ondernemerschap belemmert: het gebrek aan ondernemingsgeest, financiering en gekwalificeerde werkkrachten, naast overdreven belastingen en administratieve logheden. Mijns inziens hebben bijna al die problemen een gemeenschappelijke deler: de in België veel te hoge arbeidskosten. Ik heb het hier niet gemunt op het niveau van de salarissen, dat mij redelijk logisch lijkt, rekening houdend met de levensstandaard en de ontwikkeling van ons land. Maar ik heb het moeilijk met de belasting van de arbeid. Bij ons is die de hoogste van Europa, op één land na: Frankrijk. Er wordt te vaak gefocust op de werkgeversbijdragen. De tax shift wordt verondersteld dit gedeeltelijk te verhelpen, maar we vergeten misschien dat het hier om een tax shift gaat, geen tax cut. De impact is dus betrekkelijk beperkt en gaat bovendien gepaard met de regionalisering – en integrale hervorming – van de werkgelegenheidssteun. In vele bedrijven heeft die hervorming een negatieve invloed en wordt de positieve impact van de tax shift tenietgedaan. Een ander averechts effect van de tax shift is de polarisatie Dit is een verkeerd debat. Als X miljoen euro federale of gewestelijke financiering moet worden overgeheveld naar het vakje ‘pensioenen’ of ‘gezondheidszorg’, dan is dit niet meer dan loodgieterij, regeringsboekhouding, dus. Waarom zou dit onmogelijk zijn? De Belgische institutionele tompoes vergemakkelijkt dit soort verrichtingen natuurlijk niet, maar dat is een ander debat. In het ‘Appel des XI’ stellen we een andere verstorende maatregel voor: de totale afschaffing van de belasting op het werk bij technologische starters (€ 1 bedrijfskosten, alles inbegrepen = € 1 netto voor de werknemer en dus nul belastingen aan beide kanten). Dit zou in ons land een ongehoorde technologische boom kunnen veroorzaken en, wie weet?, misschien zelfs de Belgische Silicon Valley waarvan iedereen al lang droomt. Maar in het raam van dit artikel, hoeven we zover niet te gaan. Ik ben er van overtuigd dat een gevoelige daling van de belasting op het werk (in haar geheel) de meeste hogervermelde belemmeringen van het ondernemerschap zou wegwerken: het gebrek aan ondernemerschapsgeest (door aanzienlijk lagere risico’s bij het aanwerven van personeel), de financiering (dankzij lagere werkingskosten) en de gekwalificeerde arbeidskrachten (door een vlotte arbeidsmarkt en het aantrekken van hoge profielen). Hiermee verdwijnt ook de overdreven belasting (QED). Een dergelijk beleid zou zijn vruchten afwerpen indien de tax cut (en dus geen shift) echt significant en duurzaam is. Op die manier zal het bovendien een werkelijke impact hebben op de beslissingsprocessen in grote en kleine, Belgische en buitenlandse ondernemingen. Het maakt niet uit of u het eens bent met de oproep van de 11 CEO’s: de bedoeling van dit initiatief is een soort schoktherapie en het voorleggen van een aantal verstorende en originele methodes aan de politieke en economische beleidsmensen in dit land. We willen ze aanzetten de klassieke vraagstukken onder een andere invalshoek te benaderen. In dit opzicht is dit vooral een grootschalige ‘out of the box’ brainstorming die – hopelijk toch – een aantal mensen zal overtuigen. BECI - Brussel metropool - maart 2018 15

STEDENBOUW Sociaaleconomische impact van UZC Brussel onderschat Het UZC Brussel publiceert in maart, samen met Beci, een studie over zijn sociaaleconomische impact (aan de hand van de cijfers van 2016). Ziekenhuizen staan bekend voor hun missie in de gezondheidszorg, maar hun economische rol krijgt minder aandacht. Het UZC Brussel behoort echter tot de grotere spelers van het Gewest. De studie onderzoekt de gevolgen voor de tewerkstelling, de investeringen en de markten van de leveranciers, wat meteen nieuwe uitzichten opent. Ophélie Delarouzée D e structuur van het Universitair Ziekenhuis-Centrum van Brussel (UZC Brussel) kwam in 2015 tot stand voor een betere coördinatie van de zorgverstrekking in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Instituut Jules Bordet. Met zijn vieren vertegenwoordigen ze 21% van de ziekenhuisbedden (1.781 erkende bedden) van de 22 ziekenhuisinstellingen in het Gewest. Het UZC Brussel dekt meer dan 370.000 m² verspreid over zeven vestigingen, samen goed voor 26 ha, van het centrum tot het noorden van Brussel. “Tot nu toe werd de afdruk van klinieken in de stad niet duidelijk gemeten”, betreurt Lise Nakhlé, adviseur stedenbouw en vastgoed bij Beci, die tot de studie bijdroeg. “Ongeveer 1,6% van de Jetse actieve bevolking werkt aan het UVC Brugmann. De aanwezigheid van een kliniek op het grondgebied van een gemeente draagt dus bij tot vaste banen en de vestiging van de middenstand.” Grote werkgever in het Gewest Het UZC Brussel stelt meer dan 8.000 mensen tewerk, onder wie 5.550 voltijds equivalenten (VTE) en ongeveer 1.200 zelfstandigen. De instelling is hierdoor de grootste werkgever van de ziekenhuissector in Brussel en verschijnt in de top 10 van het Gewest voor alle sectoren. De personeelskosten bedragen nagenoeg 490 miljoen euro, goed voor 59% van de lasten van het UZC. Omdat 55% van de loontrekkenden in Brussel woonachtig zijn, wordt het economisch effect op het grondgebied van het Gewest geraamd op nagenoeg 269 miljoen euro onder de vorm van belastingen, spaargeld en de aankopen van gezinnen. 16 BECI - Brussel metropool - maart 2018 De nieuwe vestiging van het Jules Bordet Instituut is momenteel in Anderlecht in aanbouw. Deze positieve balans zou nog veel beter scoren als de behoefte aan verzorgingspersoneel in de klinieken werd ingewilligd. Met de vergrijzing van de bevolking neemt dit tekort constant toe. De verlenging van de studies verpleegkunde van 3 naar 4 jaar tijdens dit academiejaar werkt voorlopig contraproductief. Het tekort aan werkkrachten verzwaart de werklast van het bestaande personeel en maakt de werkuren in dit nog voornamelijk vrouwelijk beroep nog moeilijker, terwijl de lonen laag blijven. Omdat deze situatie zijn bevoegdheden overschrijdt, financierde het UZC Brussel in 2016 nagenoeg 770. 000 opleidingsuren voor 4.680 van zijn werknemers, voor een budget van zowat 16 miljoen euro (met inbegrip van de opleidingsuren en de lonen van artsen die specialiseren). Naast het medisch personeel, het wetenschappelijk kader en de zorgwerkers, heeft 34% van de loontrekkenden geen hoger onderwijs gevolgd. Dankzij een opleidingsbeleid dat voor alle kwalificatieniveaus toegankelijk is, draagt het UZC bij tot de maatschappij en de ontwikkeling van het Gewest. Op de sites van het UZC Brussel zijn ook tientallen vzw’s en ven© Brunet-Saunier

THINK TANK nootschappen gevestigd (winkels, de Brusselse Keukens, de Hogeschool Francisco Ferrer...). Samen goed voor 284 VTE en een economische impact van bijna 10 miljoen euro voor het Gewest. Een fors groeiende economische uitstraling De 279 miljoen euro aan economische manna voor het Brusselse Gewest (dankzij de banen op de vestigingen van het UZC Brussel) worden verder aangevuld met 26 miljoen die voortvloeien uit de 73 miljoen aan investeringen van het ziekenhuis, en 124 miljoen als gevolg van de 254 miljoen aan lopende inkopen. Volgens de studie zouden deze uitgaven voor het Brusselse Gewest nagenoeg 600 miljoen euro aan indirecte gevolgen (of afgeleide effecten) opleveren. De activiteiten van het UZC Brussel genereren namelijk indirecte banen en inkomsten, o.a. bij de leveranciers, die dan op hun beurt nieuwe banen en inkomsten genereren. Kortom, een positieve spiraal die met de tijd in omvang toeneemt. Volgens deze zelfde redenering genereert het UZC Brussel indirect 2.070 banen in de Brusselse leveranciersketen. Een ziekenhuis is niet bedoeld om rendabel te zijn, maar het genereert een economie die beter geëxploiteerd zou kunnen zijn, volgens Lise Nakhlé: “De ziekenhuissector is bijzonder complex, zowel wat betreft de tewerkstellingsstructuur (artsen, verpleegkundigen …) als de organisatie van de interne activiteiten (diensten radiologie, farmacie, steriliseren enz.). Er heerst een zeer ruime verscheidenheid aan vaak miskende beroepen, wat uitmondt op een ontoereikende identificatie van de behoeften. Bij klinieken wordt vaak gedacht aan de farmaceutische sector, maar veel minder aan afvalbeheer, leveringen, Just-in-Time dagelijks beheer of de bevoorradingsketen. Minister van Economie Didier Gosuin lanceerde een denkproces over de ontwikkeling van een industrieel plan voor het Brusselse Gewest. Er wordt nagedacht over de types maak- en verwerkingsindustrie die in de stad relevant en noodzakelijk zijn. Met een kijkje in de ziekenhuizen zou men bijvoorbeeld veelgebruikte producten kunnen identificeren. Denk maar aan infuusmateriaal, dat vandaag in het buitenland wordt geproduceerd en per vrachtwagen naar hier gebracht. Het is een interessante productiesector omdat de eindklant niet voor delokalisatie vatbaar is. Dit is één voorbeeld, maar er zijn er veel andere. Denk maar aan productie in verband met medische beeldvorming, industriële wasserij of de recycling van afval.” De patiënten als toekomst van de ziekenhuizen Het UZC Brussel is sterk lokaal verankerd, met 77% patienten (350.000 mensen) die in het Brusselse Gewest woonachtig zijn. Naast de verstrekking van zorgen, het onderzoek en het onderwijs staat het UZC ook in voor algemene economische taken die een welbepaalde organisatie vereisen. Zij werden onderzocht als specifieke lasten (tolken, afzien van schuldvorderingen bij onvermogende patiënten, sociale werkers, betalingstermijnen met de OCMW’s …). De economische impact van deze opdrachten van algemeen nut werd voor 2016 op ongeveer 31 miljoen euro geraamd. Na de regionalisering die nog steeds in de gezondheidszorg aan de gang is in het raam van de zesde Staatshervorming, zullen ingrijpende maatregelen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block de ziekenhuissector een nieuw gezicht geven, met voorrang aan netwerken. De grootste kraamafdeling van Brussel bevindt zich in het Brugmann ziekenhuis. De maatregelen beogen een betere kwaliteit van de zorg aan de patiënten en een herstel van de financiën van de ziekenhuizen, waarvan drie op tien verlieslatend zijn. De hervorming wil de talrijke instellingen beter laten samenwerken en op die manier de onderlinge concurrentie beperken. Het zal niet meer mogelijk zijn overal alle diensten aan te bieden. Het principe van specialisatie botst dus met het principe van nabijheid, dat tot nu toe doorslaggevend was om iedereen een gemakkelijke toegang tot de gezondheidszorg te verzekeren. Vandaag is de keuze van specialisaties van fundamenteel belang en de 22 Brusselse ziekenhuizen trachten zich te positioneren om hun toekomst te verzekeren. Binnen het UZC Brussel, bezit het Brugmann ziekenhuis de grootste kraamafdeling van Brussel, met meer dan 3.300 bevallingen per jaar. De kliniek is namelijk gespecialiseerd in de opvolging van risicozwangerschappen en foetusgeneeskunde. Op haar eentje zorgt ze voor meer dan 2.000 VTE en een economische impact van meer dan 400 miljoen op het Brusselse Gewest. Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige universitaire ziekenhuis in België dat volledig is voorbehouden aan kinderen. Een loopbrug naar de kraamafdeling van Brugmann zorgt voor het behoud van de relatie tussen moeder en kind. Het UMC Sint-Pieter beschikt eveneens over een belangrijke kraamafdeling in het centrum van Brussel (meer dan 3.200 bevallingen per jaar). Inzake besmettelijke ziekten geldt het UMC bovendien als een (inter)national referentiecentrum voor het onderzoek naar tuberculose en aids. Het Instituut Jules Bordet focust van zijn kant volledig op oncologie, met spitstechnologische diagnose- en behandelingstrategieën, onderzoek in samenwerking met internationale netwerken en hoogstaand universitair onderwijs in kankeraandoeningen. Nu de economische aspecten van de gezondheidszorg voor het voetlicht komen te staan, onderstreept deze studie de economische en maatschappelijke impact van ziekenhuizen, die tot nu toe weinig aandacht kreeg. Op die manier identificeert de studie een aantal fundamentele vraagstukken voor het Gewest, zijn inwoners en zijn ondernemingen. ● Meer weten De volledige studie kan worden geraadpleegd op impact­chubxl.be. Contact: Lise Nakhlé, adviseur stedenbouw bij Beci ­ lna@beci.be, +32 478 998 957 BECI - Brussel metropool - maart 2018 17 © Reporters

THINK TANK Achterstallige betalingen en wanbetaling: het slechte voorbeeld van de overheden! Hoe kan de politieke wereld de ondernemingen helpen groeien, rekruteren en zich ontwikkelen? Wel, door nu eerst korte metten te maken met de abnormaal lange betalingstermijnen die de overheidsdiensten hanteren tegenover leveranciers! We zouden ons al een stuk beter voelen! Op die manier zouden talloze ondernemers hachelijke liquiditeitsproblemen vermijden. Dezelfde openbare diensten die soms zeer zware boetes opleggen aan burgers of organisaties die iets te laat reageren, veroorloven zich vlakaf schandalige betalingsachterstanden met hun leveranciers. En dan hebben we het nog niet over flagrante wanbetaling bij grootschalige contracten, met als gevolg dat de leverancier (dood)gewoon overkop gaat … Dit zijn harde feiten. Gevestigde, ervaren bedrijven met een goed gevuld orderboekje gaan failliet omdat een klant van de overheid zich oneerlijk gedraagt of zich schuldig maakt aan wanbeheer of oneerlijke streken of knoeierijen. Overdreven? In geen geval! Wees dus uiterst voorzichtig met de clausules van de overeenkomst. Voorzie een haalbare timing en zeer duidelijke betalingsmodaliteiten. Zorg verder voor ruime financiële reserves, breng verscheidenheid in uw klantenportfolio en wees niet te afhankelijk van een of andere grote opdracht. B. Russel Wil ook u getuigen van een verbijsterende situatie of een onrechtvaardige beslissing in uw carrière als ondernemer? Contacteer ons via press@beci.be of bel de redactie op: 02 643 78 44. Vereenvoudig uw onderneming! Vestigt u zich in Brussel? Vergeet dan niet u in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om uw ondernemingsnummer te verkrijgen. De SmartStart diensten van Partena Professional zijn beschikbaar bij Beci, op het adres 500 Louizalaan – 1050 Brussel – gea.beci@partena.be – 02 643 78 09 of via www.partena-professional.be/smartstartonline 18 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Trop is te veel

D.R. Waarom werken aan de Ring? EEN RING VOOR DE MOBILITEIT VAN MORGEN. De Brusselse Ring of R0 werd aangelegd in de jaren vijftig. Afgezien van een onderhoud op gezette tijden, werd de basisinfrastructuur sindsdien niet meer vernieuwd. Wel kwamen er verscheidene op- en afritten bij. O ndertussen nam de verkeersdrukte alleen maar toe. De op- en afritten werden een kluwen waar verscheidene verkeersstromen elkaar kruisen. Er is het doorgaand verkeer, maar ook vele lokale verplaatsingen verlopen via de Ring. Structurele files en onveilige situaties zijn het gevolg. Om daaraan te ontsnappen, zoeken heel wat bestuurders een uitweg via de dorpen en steden langs de Ring. Deze woonomgevingen kreunen al jaren onder dit sluipverkeer. Ook de bus staat vandaag mee in de file. De Ring is een barrière geworden tussen de hoofdstad en haar omgeving. Slechts een klein aantal fietsers en voetgangers waagt nu de oversteek over of onder de Ring. Groengebieden langs de Ring worden doorgesneden of abrupt onderbroken door een op- of afrit. En dan hebben we het nog niet gehad over de bereikbaarheid van bedrijven. De Brusselse regio blijft groeien. Heel wat nieuwe ontwikkelingen staan in de steigers. Voor al deze ondernemers is een vlotter verkeer en een betere bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto en fiets van cruciaal belang. Tijd voor actie De Werkvennootschap zet met de Werken aan de Ring in op een betere leef- en werkomgeving in de gemeenten rond de Ring, op een mobiliteit die fiets, openbaar vervoer en auto veilig combineert, en op een Ring die verbindt in plaats van verdeelt. Het plan van aanpak bestaat uit de volgende punten: ► Investeren in fietsinfrastructuur Nieuwe fietssnelwegen stimuleren verplaatsingen met de fiets. Aangepaste verlichting, brede fietsbanen, ruime bochten en een obstakelvrij parcours maken van fietsen een veilig en snel alternatief. Door de fietssnelwegen zoveel mogelijk aan te leggen in het groen of langs het water, met respect voor de omgeving, wordt het ook erg aangenaam fietsen. De missing links in het bestaande netwerk van fietsinfrastructuur worden weggewerkt. Zo zal een nieuwe fietssnelweg, de Kanaalroute Noord, Mechelen met Brussel Doelstelling: een scheiding tussen transitverkeer en lokale verplaatsingen. verbinden langs het kanaal in Grimbergen en Vilvoorde. Verder komen er onder meer fietssnelwegen langs de A12 in Meise en de E40 in Zaventem. De fietssnelweg langs de HST-route tussen Leuven en Brussel wordt verder afgewerkt. Ook op de R22 in Kraainem en Machelen komt kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. ► Een beter ontwikkeld en efficiënt openbaar vervoer Ook het openbaar vervoersnetwerk wordt flink uitgebreid. Drie nieuwe trambuslijnen zorgen voor een vlotte verbinding tussen de Noordrand en Brussel. De Ringtrambus verbindt de luchthaven met het Heizelcomplex via Machelen, Vilvoorde en Grimbergen. Eind 2018 zullen de eerste Ringtrambussen al rijden. In 2019 wordt het volledig Ringtramsbusnetwerk uitgerold. Met de Luchthaventram zal je snel van het hart van de hoofdstad naar Brussels Airport kunnen sporen. Langs de A12 zorgt de Sneltram voor een vlotte verbinding tussen Willebroek en Brussel. ► Doorgaand verkeer scheiden van lokaal verkeer op de Ring Om de Ring rond Brussel veiliger te maken, worden lokaal en BECI - Brussel metropool - maart 2018 19 © Reporters

THINK TANK De mening van Beci doorgaand verkeer van elkaar gescheiden. Zo verminderen de gevaarlijke ‘weefbewegingen’: voertuigen die kriskras door elkaar rijden om de Ring op te rijden of een afrit te nemen. De Ring rond Brussel zoals we die nu kennen wordt de ‘hoofdrijbaan’: de rijbaan voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer is verkeer dat de R0 gebruikt voor verplaatsingen over langere afstanden, van de ene snelweg die op de Ring uitkomt naar de andere. Als je bijvoorbeeld via de E40 vanuit Gent komt, en de Ring neemt om dan de E40 richting Luik te nemen, ben je doorgaand verkeer. Naast de hoofdrijbaan voor doorgaand verkeer komen parallelrijbanen voor het lokale verkeer. Dat is het verkeer dat de R0 gebruikt om een op- of afrit te nemen naar een Brusselse gemeente of een Vlaamse gemeente in de Noordrand. ► De leefbaarheid van woon- en werkgebieden verbeteren Door het sluipverkeer te bannen en zoveel mogelijk naar de parallelrijbanen te leiden, worden de woonkernen veiliger en aangenamer om in te wonen. Ook de herinrichting van de bermen en randen van de Ring draagt daartoe bij. Vlotter bereikbare bedrijventerreinen die beter ingepast zijn in de omgeving, zullen zorgen voor een aantrekkelijkere werkomgeving. De ontsluiting van bedrijventerreinen is een cruciaal aspect van de Werken aan de Ring. Daarom zullen deze maatregelen altijd met de bedrijven besproken worden. ► De grote groenzones verbinden Ook de natuur wordt beter van de geplande werken. De Ring snijdt vandaag verscheidene grote groenpolen doormidden. Daardoor is de natuurlijke leefomgeving van bepaalde diersoorten erg ingeperkt. Door groene verbindingen en oversteken aan te leggen, krijgen ook deze bewoners van de Noordrand meer ruimte. Ook wandelaars en fietsers zullen zo van een veel beter verbonden groengebied kunnen genieten. Beci oordeelt dat de huidige infrastructuur niet aangepast is aan de 21ste eeuw. Sinds de aanleg van de Ring in de jaren 70 is het verkeer verdubbeld, evenals de economische activiteit, trouwens. Vandaag is de Ring voorbijgestreefd, te smal en gevaarlijk, mede omwille van de talrijke op- en afritten, het gebrek aan onderscheid tussen doorgaand en lokaal verkeer en het uitblijven van een dynamisch verkeerbeheer. Overstapmogelijkheden naar het openbaar vervoer zijn nagenoeg onbestaande. Zeg niet dus niet zomaar uitbreiding van de Ring maar herinrichting. Naast 20 kilometer vernieuwde rijweg wordt er geïnvesteerd in 40 km gloednieuwe fietsinfrastructuur én de 60 km nieuwe tramsporen van het Brabantnet (luchthaventram, ringtram en sneltram). De vernieuwing van de Ring is nodig maar lost niet alle mobiliteitsproblemen op. Een integrale aanpak met ook aandacht voor openbaar vervoer, weg- en fietsinfrastructuur en mobiliteitsmanagement is noodzakelijk. Een aanpassing van de Ring zou in beide Gewesten het verkeer via alternatieve parkoers moeten luwen, met alle voordelen van dien voor het welzijn. Ook de uitstoot van fijn stof, stikstof en CO2 ligt gevoelig lager bij vlot verkeer dan wanneer alles stilstaat. Iedereen heeft er dus baat bij. De enige realistische doelstelling is een win-win situatie. ► Het kluwen van op- en afritten vereenvoudigen Vanuit de lucht bekeken ligt er rondom de R0 een ingewikkeld kluwen van op- en afritten. Door de hele weginfrastructuur aan te pakken en de knooppunten van op- en afritten te vereenvoudigen, komt er plaats voor een betere doorstroming en veiliger verkeer. Dankzij de compactere knopen komt er bovendien nieuwe open ruimte vrij. ► Multimodale knooppunten Eenvoudig kunnen wisselen tussen fiets, auto en openbaar vervoer zal in de toekomst steeds belangrijker worden. De populariteit van autodelen en fietsverhuursystemen blijft alsmaar groeien. De mogelijkheden om de verschillende vervoersmiddelen (of vervoersmodi) te combineren, nemen daardoor ook toe. Op de Park & Rides bij de belangrijkste knooppunten zal je snel kunnen overstappen van de auto of de fiets op het openbaar vervoer of omgekeerd. Het worden echte multimodale knooppunten. Samenwerken aan de Ring van de toekomst De Werkvennootschap is een projectvennootschap opgericht door de Vlaamse overheid om complexe mobiliteitsprojecten, zoals de Brusselse Ring, gecoördineerd aan te pakken. Inspraak, participatie en samenwerking met alle stakeholders zijn daarbij erg belangrijk. De mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager van Beci, Ischa Lambrechts, werkt nauw samen met de mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager van Voka, Xavier Boonman, om bedrijven actief te betrekken en te informeren gedurende het hele traject. Voor meer informatie over de Werken aan de Ring: www.werkenaandering.be Een tramlijn tussen de luchthaven en het stadscentrum? In 2014 dacht Beci er al aan, met deze fotobewerking. 20 BECI - Brussel metropool - maart 2018

PCARD+ Your access to the city De Pcard+ is gratis Nooit meer langs de kassa Geen wachtrij, geen ticket, geen geld. Heel eenvoudig dus! De Pcard+, dat is ook ... Onmiddellijke kortingen en promoties > Tot 30% korting op uw parking* > Avondtarief vanaf 19u vanaf 2,25 € (Max. 5 €)* > Speciaal cinematarief 3 €* > 30 min. gratis in parkings P1, P2, P3 op Brussels Airport** > 20% korting op de Interparking carwashes*** > Exclusieve aanbiedingen via de maandelijkse nieuwsbrief > En nog meer kortingen … * Voorwaarden en lijst met deelnemende parkings op www.pcard.be ** 2 x per dag max. *** Zie deelnemende parkings op www.interparking.be/carwash > Toegang tot een netwerk van 70 Interparkings in België > De mogelijkheid om MOBIB basic te activeren voor een totale intermodale mobiliteit in Brussel > Toegang tot het netwerk van carwashs, Fleet Wash Info www.pcard.be Interparking is een CO2 neutrale organisatie OVERAL DICHTBIJ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK AVG: de uitdagingen voor een internationaal actieve KMO Wanneer een KMO zaken doet met buitenlandse partners, moet ze er op toekijken dat ook deze relaties de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. Bijstand door een externe partner is soms aangewezen. Marc Husquinet D e nieuwe AVG biedt als voornaamste troef dat alle ondernemingen van de Europese Unie binnenkort op voet van gelijkheid staan wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Er kan nu voor een lidstaat geen sprake meer zijn van een strengere of soepelere houding tegenover het beheer van zulke gegevens. “Voortaan dekt het begrip ‘dataverwerkingsregister’ in alle landen dezelfde inhoud en gebeurt de aanstelling van een afgevaardigde gegevensbescherming (of DPO) in alle landen op dezelfde manier”, verklaart Bernard Persoons, CEO van BDE Group, gespecialiseerd in geïndividualiseerde begeleiding en advies in computeraangelegenheden. Toch stelt Bernard Persoons vast dat talrijke KMO’s en vooral overheidsorganen (gemeenten, OCMW’s, provincies) nog nooit van de AVG hebben gehoord, terwijl de spelers in de sector al tot actie overgaan. “Het is enigszins verontrustend, maar nog niet dramatisch. We krijgen eerst een noodzakelijke fase van bewustwording. Pas nadien wordt het tijd voor de eerste stappen in de richting van een naleving van de AVG. In dit opzicht zijn wij voorstander van een interne sturing van het project, weliswaar met de hulp van een externe partner die dit vraagstuk onder de knie heeft en bijstand kan verlenen bij de eerste maatregelen.” De KMO heeft er dus alle baat bij om de AVG eerst onder een juridische invalshoek te benaderen. Een audit van de huidige situatie inzake datastromen kan nagaan of de manier van werken de nieuwe reglementering al naleeft en, zo niet, wat moet worden bijgestuurd. Sommigen beschouwen de naleving van de AVG als een gigantisch project (naar verluidt zou een grote Belgische bank al twee en half jaar geleden met een AVG plan zijn gestart). Volgens Bernard Persoons is het echter vooral van belang dat de KMO aantoont dat zij al beslissingen heeft genomen in de richting van conformiteit. Dit kan bijvoorbeeld uit verslagen van vergaderingen blijken. “Maak vooral van dit project een te grijpen kans, eerder dan een kost”, zegt hij. “Met de hulp van een gespecialiseerde partner hoeft de 22 BECI - Brussel metropool - maart 2018 KMO het wiel niet opnieuw uit te vinden en zal ze snel een aantal stappen richting naleving kunnen zetten. » Natuurlijk zullen een heleboel KMO’s niet klaar zijn tegen 25 mei 2018. “De sancties kunnen zwaar zijn, maar ze moeten wel evenredig blijven. En de bedrijven moeten inzien dat het project haalbaar is.” Het is trouwens (zachtjes gesteld) verre van zeker dat ook de controle-organen op de beslissende dag klaar zullen zijn. Elk land moet trouwens een gecertificeerd orgaan oprichten. Bij ons wordt dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (de voormalige Privacycommissie). Deze zou echter (nog) niet over de nodige middelen beschikken om haar opdrachten te vervullen. Bovendien staan alle EU landen blijkbaar nog niet even ver, wat verstoringen zou kunnen veroorzaken in controle en repressie. Daarom kondigde de Commissie onlangs een budget van nagenoeg 4 miljoen euro aan voor de financiering van zulke nationale overheden. ● Op 25 maart, dus binnen minder dan 100 dagen, treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in voege. Voor de KMO’s ontwikkelde de Commissie een nieuw praktisch online tool waarmee ondernemingen vlotter de nieuwe regels van de AVG moeten kunnen naleven en er zelfs voordeel uit halen. Een overzicht van de principes, wettelijke beginselen, vaak gestelde vragen over de toepassing van de reglementering en de rechten van de burgers, informatie over verplichtingen en sancties enz. Informatie op https://ec.europa.eu/info/strategy/justice­and­fundamental­rights/data­protection/reform/ Contact : J.­Ph. Mergen – tel.: 02 210 01 77 – jpm@beci.be. © Thinsktock © Thinsktock

INTERNATIONAAL 8 tips om goed in Canada te onderhandelen Als u in de maand mei deelneemt aan de Belgische economische missie in Canada – of als u overweegt zaken te doen met de provincie Québec – wees dan op de hoogte van enkele lokale culturele eigenheden. Géry Brusselmans G illes Brédas, economisch en handelsattaché van het Brusselse Gewest in Québec, weet het maar al te goed. “Door de gemeenschappelijke taal zijn we geneigd Québec te beschouwen als een stuk Europa in Noord-Amerika. Het zakendoen gebeurt er inderdaad in het Frans, maar dan wel op een duidelijke NoordAmerikaanse manier.” Dit moet u weten, voor u vertrekt: 1. Meer openheid ten aanzien van geld: De bezoldiging blijft in België grotendeels taboe, zowel met collega’s als in de privésfeer. Dit onderwerp komt in Canada veel gemakkelijker aan bod en kan zelfs openlijk worden besproken, onder andere om de waarde van een werknemer te evalueren. 2. Onderhandelen gebeurt directer: In Montréal of in Québec zal uw gesprekspartner precies willen weten welk voordeel hij haalt uit een mogelijke samenwerking met u. Hij verwacht van u een bondige, directe en duidelijke presentatie. Pas nadien wordt de relatie hartelijker en vriendschappelijk. 3. Een frequent beroep op advocaten: Zoals in de Verenigde Staten heeft de onderneming de neiging om een advocaat bij de onderhandeling van een contract te betrekken. U mag ook niet vergeten dat het bestuur van de provincie Québec inderdaad Franstalig is, maar dat sommige teksten eveneens in het Engels moeten worden voorgelegd. 4. Klant is koning: Canadese B2C ondernemingen verlenen hun klanten een onberispelijke dienst. Problemen met klanten krijgen steeds voorrang op alle andere. De beleving van de klant, zijn onthaal en de dienst na verkoop zijn van fundamenteel belang. 5. Een andere manier van zakendoen: Vóór het begin van de discussies wil een Canadees meestal onderhandelen om een maximum uit de deal te halen, terwijl de Belg eerder naar een consensus zoekt. Als er onenigheid ontstaat rond een contract, wordt aan bemiddeling gedacht, onder andere om het geschil gemakkelijker te beheren. 6. Minder hiërarchie: Een vertrouwensrelatie ontstaat met de hiërarchie zodra een werknemer door de onderneming wordt aangeworven. Hij kan in zijn functie vrij autonoom van start gaan, zonder verslag hoeven af te leggen aan de meerdere. De contacten met de baas zijn meestal hartelijker en tutoyeren gebeurt bijna spontaan. 7. Vrijetijdskleding: Heel wat werknemers dragen jeans en tennisschoenen. In sommige sectoren is echter een strengere dresscode van toepassing: namelijk in verzekeringskantoren, financiën of advocatenbureaus. Ook goed om te weten: de Canadezen zijn verzot op feestjes tussen collega’s, de zogenaamde ‘5 à 7’. 8. De meeste werknemers eindigen hun werkdag om 17 uur: Mensen die in België laat doorwerken, geven blijk van een goede productiviteit. In Canada zijn de werknemers meestal vroeger op het werk – tussen 8 en 9 uur. Ze nemen ‘s middags een korte lunchpauze en verlaten het werk om 17 uur. ● Hebt u belangstelling voor de economische missie in Québec, van 28 mei tot 1 juni? Contacteer dan Sybille Motte (smo@beci.be – +32 2 563 68 54) of Anne Georges (age@beci.be – +32 2 643 78 18). Enkele typisch Canadese zakelijke uitdrukkingen Uw business manual voor Canada zou niet volledig zijn zonder een aantal veelgebruikte lokale uitdrukkingen. Aan de persoon die u daar ontmoet, geeft u geen visitekaartje (carte de visite) maar een ‘carte d’affaires’, de letterlijke vertaling van ‘business card’. In Canada wordt iemand niet ‘gecontacteerd’ (contacter quelqu’un). Gebruik eerder de formule ‘communiquer avec’. En wanneer u onderhandelt vanuit een sterke positie, zult u bijvoorbeeld zeggen ‘j’ai le gros bout du bâton’. Als de besprekingen echter in een gespannen sfeer riskeren te verlopen en u vrij hard zult moeten negotiëren, zeg dan ‘Ça va y aller aux toasts’. Indien u iemand in Canada wenst aan te werven, vraag dan ‘Seriez-vous intéressé par une job ?’ eerder dan ‘un job’. BECI - Brussel metropool - maart 2018 23 © Thinsktock

Hoe meet u het exportrisico? NABIL JIJAKLI, CEO VAN CREDENDO Op 20 maart organiseert Credendo (de voormalige Delcredere), het overheidsorgaan voor exportkredietverzekering dat onder leiding staat van Nabil Jijakli, een seminar over sub-Saharisch Afrika. U krijgt er een stand van zaken van de manier waarop een risicoland wordt geëvalueerd, naast de economische, politieke en sociale eigenheden die meespelen. David Hainaut Brussel Metropool: Export gaat soms gepaard met risico’s. Hoe evalueert u die? Nabil Jijakli: De beste manier blijft een ‘rating’, een soort puntensysteem dat rekening houdt met een aantal indicatoren: de stabiliteit van het land, de kredietwaardigheid, de situatie van de overheidsfinanciën, de inflatie enzovoort. Dit soort criteria hanteren we bij Credendo, en dan wel op een zeer gedetailleerde manier voor de 250 landen en regio’s die in dit klassement verschijnen. Afrika is bijvoorbeeld flink De grootste vrees van een exporteur is het uitblijven van betaling, wat zich in 40% van de gevallen kan voordoen! verbrokkeld, met niveaus die aanzienlijk kunnen verschillen tussen regio’s (waaronder een aantal conflictgebieden). Dit is onder andere het geval in Congo en in Nigeria, met Boko Haram. Zulke hulpmiddelen moeten waarschijnlijk regelmatig worden bijgewerkt … Automatisch om de drie maanden, maar ook onmiddellijk in geval van een politieke verschuiving. Als bijvoorbeeld ergens een economische sanctie wordt opgelegd, passen wij onmiddellijk de ranking aan. Dit geldt ook in geval van een staatsgreep, een aanslag of een revolutie. De bijwerking is in feite constant, want de export vereist de jongste informatie over een mogelijk risico van oorlog of instabiliteit. Precies daarom gebruikt ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dit model. Met deze tool komt u dus te weten wanneer en waar handelsactiviteiten mogelijk zijn … Inderdaad. De rating gebruikt een schaal van 1 tot 7. Vanaf 24 BECI - Brussel metropool - maart 2018 D.R. Nabil Jijakli 5 is voorzichtigheid geboden, wat niet betekent dat de handel afgeraden is. Er bestaat namelijk een andere rangschikking, naast de politieke risico’s, namelijk het risico van niet-overdracht. Hier moeten we nagaan of de debiteur eventueel met betalingsproblemen kampt. En we houden ook rekening met geopolitieke risico’s, bv. in Afrika, het Midden-Oosten en zelfs in de westerse wereld, met een geval als Oekraïne. Verdere risico’s hebben te maken met de terreurdreiging en de huidige gevaren in de Verenigde Staten, door de onvoorspelbaarheid van de nieuwe administratie. En sinds twee of drie jaar vertoont sub-Saharisch Afrika ook moeilijkheden. Namelijk? Het risico is daar verdubbeld of zelfs verdriedubbeld. Dit heeft te maken met meerdere landen die, in dit gebied, enkele jaren geleden dankzij de Club van Parijs een kwijtschel© Thinsktock

INTERNATIONAAL ding van de schuldenlast hebben genoten. Vanaf toen zijn de prijzen van grondstoffen als aardolie, metalen en landbouwproducten gaan stijgen. Deze landen hebben natuurlijk een grote behoefte aan investeringen in infrastructuur, naast het welzijn van de bevolking. Maar sinds 2014 constateren we een forse daling van de prijzen die blijft aanhouden en nog niet opgelost is. De grootste uitdaging daar is orde brengen in de overheidsfinanciën, zodat deze landen de neerwaartse spiraal van de staatsschuld kunnen doorbreken. En de vertraging van de Chinese markt? Dit is nog een ander risico, dat zou kunnen aanslepen, met gevolgen voor de ganse wereld. 40 jaar lang is China blijven groeien, maar sinds de jongste vijf jaar is dit minder het geval. De Chinese overheid wil niet langer de 100% exportgerichte fabriek van de wereld zijn en zoekt een evenwichtiger model die de voorrang geeft aan de binnenlandse consumptie. Er wordt dus ook minder geïmporteerd, met als gevolg een forse daling van de prijzen van de grondstoffen. Ik ben echter optimistisch over de manier waarop de Chinese overheid dit zal aanpakken. Deze vertraging is trouwens een politieke wil en verloopt vrij soepel. Tegelijk zien we de opkomst van verscheidene vormen van protectionisme … Ook een risico! We hebben het in Europa meegemaakt met de sancties tegen Rusland, met de Brexit … Maar de trend neemt ook de vorm aan van populistische stromingen, waarbij landen zich naar binnen gaan keren. Wanneer Trump het heeft over America First, weten we dat er iets in de wereldhandel kapot kan gaan. En toch zien we sinds een jaar of twee de terugkeer van de groei en het opfleuren van de wereldhandel. In feite is de handel nog nooit zo positief geweest sinds de crisis van 2007! Bent u verrast? In feite niet, want dit illustreert een van de basisprincipes: hoe sterker de beweging in één richting, hoe meer de situatie naar normaliteit neigt! Dit geeft aanleiding tot 5% groei van de internationale handel. Wat niet wegneemt dat alles opnieuw op de helling kan komen te staan door de risico’s die we al besproken hebben. Kortom, een afwisseling tussen goed en minder goed nieuws … Dat klopt, al zeg ik er meteen bij dat we sinds een tiental jaren weer gebukt gaan onder de politieke risico’s. Sinds de jaren 80 volgen de crisissen elkaar op: de crisis van de Zuid-Amerikaanse schuld, de geldcrisis in Europa en ondertussen ook problemen in Azië, Mexico en met de Russische roebel. Als gevolg zijn de ratings tussen 1995 en 2010 eerder gestegen dan gedaald. Sinds 2014 is de trend omgekeerd, onder andere sinds de Arabische lente, die aanleiding gaf tot een daling van de prijzen van de grondstoffen. Maar daar komt ondertussen weer verandering in. Wat is dan voor een exporteur de beste manier om zich in te dekken? In onze beroepen gaan we preventief te werk. Bovendien begeleiden we de exporteur met verscheidene hulpmiddelen. We moeten hem eerst beschermen tegen schadegevallen, geannuleerde bestellingen, faillissementen, uitgestelde betalingen, geschillen over de kwaliteit enz. Toch blijft de grootste vrees van een exporteur het uitblijven van betaling, wat zich in 40% van de gevallen kan voordoen. De exporteur beschermen we dus best met een kredietverzekering. De bescherming dekt ook de bank voor grote projecten. Als een Belgische ondernemer bijvoorbeeld een torengebouw in Dubai opricht, kan het zijn dat hij niet alles rechtstreeks kan betalen. In dat geval zorgen wij voor de nodige dekking. Een onderneming kan ook in Rusland willen investeren. Daar kunnen we de investeringen beschermen tegen het risico van onteigening, kapitaalverlies en andere geschillen. En ten slotte kunnen wij soms moeilijk te verkrijgen financieringen aanbieden voor projecten in exotische landen. Samengevat bestaan er dus kredietverzekeringen, verzekeringen voor de kredietverlener en rechtstreekse financieringsvormen. De exporteur krijgt dus een flinke ruggensteun wanneer hij in het buitenland investeert en geniet bovendien de nodige bescherming. In welk geval moet een ondernemer afzien van elke vorm van handel? Voor sommige gebieden waarschuwen we de ondernemer dat hij riskeert niet betaald te worden of dat zijn fabriek bijna zeker zal worden vernietigd. Toch gebeurt het dat exporteurs relaties aanknopen met risicolanden omdat ze de klanten ter plaatse al lang kennen. Wij zijn dan natuurlijk minder enthousiast, maar we mogen deze ondernemers niet tegenhouden. Dit geldt voor domeinen als dienstverlening of levensnoodzakelijke producten. Uw conclusie? De handel is een opvolging van ups en downs, zou ik zeggen. Als u echter het geval van België neemt, waar de export een uiterst belangrijke plaats inneemt en het niveau van openheid zeer hoog ligt (tussen 85 en 90% van het BBP), dan beseft u dat ons land enorm afhangt van zijn export. 70% hiervan vertrekt naar de meeste landen van de Europese Unie, 5 tot 7% naar de rest van Europa, 10% naar Noord-Amerika en de rest naar Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Nu, precies deze laatste drie gebieden kennen de sterkste groei en zullen zich in de toekomst het meest ontwikkelen. Exporteurs die willen groeien, raden we dus aan om daar een kijkje te gaan nemen! ● Verdere stappen Welke risico’s houdt de export naar de landen van sub­Saharisch Afrika in? Hoe kunnen die worden ingedekt? Hoe financieren we deze verrichtingen? Ontmoet de deskundigen van Credendo en ontdek de oplossingen die ze aanbieden. Wanneer? Op 20 maart, van 10u45 tot 13u30. Waar? In de Club van Lotharingen, Poelaertplein 6 B, 1000 Brussel Informatie en inschrijvingen: Jean­Philippe Mergen, +32 2 210 01 77 ­ jpm@beci.be www.500.be BECI - Brussel metropool - maart 2018 25

INTERNATIONAAL Brexit en politieke instabiliteit: wees erop voorbereid! De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bereiden zich voor op een Brexit die hard zou kunnen aankomen. Maar hoe kunnen ondernemingen zich wapenen tegen een dergelijke uitkomst, waarvan de precieze gevolgen moeilijk te voorspellen blijven? Mathieu Maes en Amy Kessels B eoordeel de internationale bedrijfsrisico’s als u van plan bent om zaken te doen in het buitenland. Onverwachte politieke gebeurtenissen en abrupte wijzigingen in regelgeving kunnen steeds voorvallen. De huidige kloof tussen burgers van over de hele wereld bedreigt trouwens de internationale handel en ook uw bedrijf. Vrijhandelsovereenkomsten – als de Europese interne markt – kunnen opeens in vraag worden gesteld. Het nettorendement van uw buitenlandse activiteiten komt dan in het gedrang. De Brexit zou ondernemingen moeten aanzetten zich niet enkel voor te bereiden op een harde grens tussen het VK en Europa maar ook een sterk plan B te voorzien. Bij de Brexit onderhandelingen neemt het risico op een no-deal scenario toe. Voor bedrijven is afwachten en veranderingen ondergaan geen optie. Een harde Brexit zou namelijk onherroepelijke consequenties hebben voor hun financiën. Laten we daarom nu al een aantal aanpassingen invoeren: clausules in internationale contracten, douaneformaliteiten en BTW, financiële risicoberekening enz. Met een harde Brexit zou het VK geen toegang meer krijgen tot de Europese interne markt en verdwijnt het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Beide partijen moeten zich hier op voorbereiden met voldoende douanebeambten en betrouwbare systemen. Bedrijven: wat nu? Ook de bedrijven moeten een harde Brexit aankunnen. Veel ondernemingen die enkel binnen de EU actief zijn, blijken onvoldoende vertrouwd met douaneformaliteiten. Door de Brexit en zijn onzekerheden zullen veel bedrijven op zoek gaan naar andere markten of strategieën. Ondanks de kosten en inspanningen wordt dit wellicht een kans om andere markten buiten Europa aan te boren. Maar dan niet zonder internationale risico’s te identificeren. Hoe worden producten verzonden en ontvangen? Welke impact hebben de doorlooptijden? Hoe gaat u om met lopende commerciële contracten? Het kostenbeheer is een ander heikel punt. Hoe kunt u als ondernemer anticiperen op bijkomende verkoopkosten en het risico van winstderving beperken? Oplossingen wapenen de bedrijven in deze onzekere tijden. Wordt de Brexit een kans om morgen internationaal sterker te staan? 26 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Om verder te gaan De Brexit? Een signaal dat het hoog tijd is om u voor te bereiden op andere onverwachte politieke gebeurtenissen en mogelijke verstoringen in het zakendoen. Beci organiseert samen met ICC België een workshop met nuttige informatie om dit proces in werking te zetten. Brexit and political uncertainties as a trend: prepare your business 27 maart 2018, van 8u30 tot 13 uur, in de Club van Lotharingen Schrijf je in via de website www.500.be of contacteer Amy Kessels – ake@bec.be Naast de politieke analyse van de Brexit hoort een operationele aanpak. De tijd is rijp voor business analyses en maatregelen. Met inzicht in de mogelijke gevolgen weet u welke stappen u kunt zetten. Pas zo nodig de commerciële contracten aan, herzie uw prijsbeleid en ontwikkel andere strategieën. Zo rentabiliseert u wellicht de investeringen die de Brexit oplegt, verkent u andere internationale markten en verwerft u nieuwe vaardigheden en betere processen. ● © Thinsktock

INTERNATIONAAL Wat nu met de vrijhandelsovereenkomsten? De vermenigvuldiging van vrijhandelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en haar handelspartners gaat voor internationaal actieve ondernemingen gepaard met douanevoordelen op een steeds groter aantal buitenlandse markten. Als gevolg van de toenemende instabiliteit zou de situatie in de wereld deze positieve ontwikkeling echter kunnen dwarsbomen. D e toetreding van de overgrote meerderheid van de landen tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) verzekerde bedrijven een minimale toegang tot de markten. Sommige regeringen zetten een stap verder met een extra verlaging van de tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen op import, via bilaterale en regionale overeenkomsten: de zogenaamde vrijhandelsovereenkomsten (VHO). De Europese Unie doet hier vlijtig aan mee. Doorheen de jaren sloot ze meer dan 40 handelsovereenkomsten in de ganse wereld. Recente gebeurtenissen (Brexit, de uiteenlopende resultaten van de Europese verkiezingen of de nieuwe onderhandeling van handelsovereenkomsten die de Amerikaanse president Donald Trump aankondigt) bedreigen de toekomst van vrijhandel. Ook het voortbestaan en de beveiliging van de markttoegangen, waar de VHO’s borg voor staan, komen in opspraak. Wereldwijd kampen de ondernemingen met nieuwe beperkende maatregelen: niet-tarifaire belemmeringen en handelsbeschermingsmaatregelen. Terwijl de ondertekening van nieuwe VHO’s toegang zou moeten verschaffen tot nieuwe markten en het handelsverkeer bevorderen, bemoeilijkt de huidige politieke situatie (o.a. het netelige vraagstuk van de respectieve bevoegdheden van de Europese Commissie en de nationale parlementen) de inwerkingtreding van de overeenkomsten. De Europese Unie wil verder negotiëren om de toegang tot de markten en de reglementaire samenwerking te verbeteren. Onderhandelingen zijn aan de gang, onder andere in Azië, Zuid-Amerika en vanzelfsprekend, de Verenigde Staten. De uitzichten voor inwerkingtreding zijn echter onzekerder geworden en de goedkeurende ondertekening zal waarschijnlijk gevoelig meer tijd in beslag nemen. Een braakliggend potentieel Ondernemingen die internationaal actief zijn – voor hun inkopen, hun verkoop of door hun productiesites – willen meer dan ooit weten welke risico’s en kansen gepaard gaan met deze verschuivingen. Voordeel halen uit vrijhandelsovereenkomsten vereist een prospectieve en strategische aanpak waarmee ondernemingen kansen identificeren en risico’s voorkomen. De ondernemingen kunnen zich voorbereiden door een grondige analyse van de impact van zulke overeenkomsten op hun bevoorradingsketen, mede door onderzoek op de commerciële stromen en de trends van de markten. Bertrand Van Maele en Samson Broustra, Deloitte De EU heeft al meerdere overeenkomsten toegepast, waar de economische spelers voordeel uit halen: o.a. met Zwitserland, de EFTA-landen, landen van het Middellandse Zeegebied, de Balkan, Oost-Europa, Centraal Amerika en Afrika, naast Korea, Canada en onlangs Japan. Toch wordt het potentieel van deze overeenkomsten niet volledig benut. Door gebrek aan informatie over de nodige formaliteiten om de verlaging of de afschaffing van rechten te verkrijgen, missen heel wat ondernemingen aanzienlijke invoer- en uitvoerkansen. ● Verdere stappen Om zijn leden te informeren, organiseert Beci sessies over douanevraagstukken. Ook de vrijhandelsovereenkomsten worden er op een concrete en praktische manier besproken. De volgende sessies: 27.03 Gewestelijk forum over douane 20.04 Hoe optimaliseer ik al wat met douane te maken heeft? Opschortende douaneregelingen 24.04 BTW en internationale handel 26.04 Incoterms Contact: Amy Kessels, +32 2 643 78 32 ake@beci.be BECI - Brussel metropool - maart 2018 27 © Thinsktock

TOPIC SALES & MARKETING Welke marketing trends in 2018? Jaarlijks ontstaan nieuwe technologieën. De verwachtingen van de klant en de gewoonten van de consument veranderen constant. Methodes die tot dan toe hun degelijkheid bewezen, blijken plots achterhaald. De ondernemingen moeten nu regelmatig hun marketingtactieken herzien. Hieronder leest u het standpunt van Serge De Schryver, CEO van Media Marketing, het referentiemedium bij uitstek voor deze sector in België. Gaëlle Hoogsteyn I n de digitale geschiedenis van België pronkt 2017 als het jaar waarop het internet onherroepelijk mobiel is geworden. Met deze doorbraak zijn alle marketingstrategieën plots aan vernieuwing toe. Maar ook andere factoren laten van zich horen: versterking van een aantal wereldspelers, uitbreiding van het actiegebied van sommige persgroepen en invoering van de AVG … Serge De Schryver bespreekt verscheidene elementen die veranderingen teweeg zullen brengen. De nieuwe spelers evolueren zeer snel en de kloof met de klassieke media wordt steeds dieper. De opkomst van data “Destijds gold marketing eerder als een vorm van verleiding”, stelt Serge De Schryver. Hij verwijst naar de uitspraken van Chris Van Roey, CEO van UBA (de Belgische vereniging van en voor merken) in Media Marketing: “Marketeers probeerden het merk ‘mooi’ te maken om producten te verkopen volgens het AIDA principe (Attention, Interest, Desire, Action). Vandaag vervangt de kracht van data deze eerder empirische marketing. Blijkbaar gaan wij voortaan vooral cijfers gebruiken.” In 2018 kiezen marketeers meer dan ooit voor ‘conversiemarketing’ via gegevensanalyse. Zo zorgen ze ervoor dat de relevante boodschap op het goede moment bij de goede persoon terechtkomt. Ook het profiel van de marketeer verandert volop. “Op zich is dit geen nieuws. In het begin zochten de uitgevers vooral ‘Word’ profielen. Daarna had men vooral ‘Excel’ profielen nodig om media aan adverteerders te verkopen, terwijl de reclamebureaus voornamelijk ‘PowerPoint’ profielen 28 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Serge De Schryver rekruteerden. En vandaag vereist een carrière in de marketing een ‘Access’ profiel.” De macht van de GAFA Het viel te verwachten: ook dit jaar zal het marktaandeel van digitale media toenemen. Serge De Schryver oordeelt dat nu eindelijk maatregelen moeten worden getroffen om de invloed van de GAFA (Google, Amazon, Facebook en Apple) in te dijken: “Deze vier spelers kapen jaarlijks marktaandelen weg van de klassieke media. En het leeuwendeel van het budget dat merken spenderen om in digitale media te investeren, belandt bij de GAFA.” De CEO van Media Marketing staat trouwens versteld van het gebrek aan reactiviteit en het trage aanpassingsproces van de klassieke media. “De nieuwe spelers evolueren zeer snel en de kloof met de klassieke media wordt steeds dieper.” Hij stelt vast dat de klassieke media zich zeer moeilijk aan de moderne technieken aanpassen. “Is hier een reglementering nodig, of financiële steun van de regering? Of zullen de media erin slagen de kloof te dichten? Ik weet het niet, maar het wordt een reële uitdaging.” Hij voegt er meteen een belangrijke nuance aan toe: “De Belgische uitgevers willen – en moeten – de GAFA bestrijden, maar tegelijk hebben ze de GAFA nodig om correct aan bod te komen.” Samen om te overleven Serge De Schryver is bezorgd (of gewoon realistisch), maar vervalt niet in doemdenken. Hij ziet talrijke mogelijkheden om het verzet van de traditionele media tegen de wereldwijde spelers te organiseren. “De dagbladen zouden het probleem bijvoorbeeld gedeeltelijk kunnen oplossen met één enkele ID die de lezer toegang zou verschaffen tot alle bladen.” De uitgevers hebben dit project trouwens al onderzocht, maar konden geen overeenkomst bereiken. Er was toen sprake van concurrentie tussen de bladen, D.R.

TOPIC als een van de hindernissen. “Zoals de zaken er nu voorstaan, is het hoog tijd om zich samen te verzetten tegen de gemeenschappelijke vijand: de GAFA. De druk van de grote spelers weegt veel zwaarder door dan de concurrentie tussen bladen”, aldus onze deskundige. De adverteerders willen hun merk zien verschijnen in kwaliteitsvolle websites en publicaties. Precies daarom zouden de lokale media veel meer de klemtoon moeten leggen op de ‘safety brand’ die zij kunnen verzekeren.” De pers verkoopt de advertentieruimte trouwens nog op een zeer ouderwetse manier. “De marketeer of adverteerder die vandaag een bladzijde wil reserveren in de pers, dient de commercieel verantwoordelijke van het dagblad op te bellen.” In het internettijdperk vindt Serge De Schryver deze manier van werken totaal voorbijgestreefd. Laten we bovendien niet vergeten dat de marketeers vandaag – en morgen nog meer – tot de generatie van de digital natives zullen behoren. Om het imago van de pers wat op te poetsen, zou het nuttig zijn een platform te ontwikkelen waarop de volledige advertentieruimte zou kunnen worden verkocht. Op die manier zouden de marketeers ook snel een overzicht krijgen van de beschikbare ruimte, de termijnen, de doelgroepen, de prijzen enz., uiteraard met een positieve weerslag op de verkoop. “In de marketingsector vindt iedereen dit een prima idee. Toch komt er geen respons van de uitgevers. Zij kijken de kat uit de boom en durven er niet aan beginnen”, betreurt hij. Digitaal steeds sterker De doorbraak van digitaal is ondertussen niet meer te stoppen. “Ook daar kunnen de klassieke media een troef uitspelen, namelijk de nabijheid en de geloofwaardigheid van het beroep die zij al sinds tientallen jaren verzekeren”, verklaart Serge De Schryver. Hij vindt dat de lokale media de informatiedragers en kanalen beter zouden moeten valoriseren. Want ondertussen circuleert hoe langer hoe meer fake news op het internet en websites die informatie van twijfelachtige kwaliteit verspreiden, verliezen voortaan belangrijke marktaandelen. “De adverteerders willen hun merk zien verschijnen in kwaliteitsvolle websites en publicaties. Precies daarom zouden de lokale media veel meer de klemtoon moeten leggen op de ‘safety brand’ die zij kunnen verzekeren.” Vandaag wordt veelvuldig gebruik gemaakt van programmatic buying, dat het aankoopproces digitaal automatiseert. Via mathematische algoritmes die het gedrag van internetsurfers analyseren, garandeert het programma dat u de goede persoon met de goede boodschap op het goede moment bereikt. “Maar soms vergissen ook de machines zich, zodat boodschappen bij een verkeerde doelgroep terechtkomen, in een context die het merk niet tot eer strekt. Ook hier ligt een kans waarvan de lokale media dankbaar gebruik zouden kunnen maken”, zegt De Schryver. Wat staat het Belgisch medialandschap te wachten? Het Belgische medialandschap ondergaat grootschalige veranderingen. Aan Franstalige kant merken we dat TF1 voortaan reclamespots uitsluitend bestemd voor het Belgische publiek zal kunnen uitzenden. “Het reclame-aanbod op tv in Franstalig België is dus aan uitbreiding toe, wat een sterke concurrentie betekent voor de groep RTL-TVI”, weet de CEO van Media Marketing. Aan Nederlandstalige kant heeft Christian Van Thillo (Persgroep) VTM overgenomen. Sinds einde 2017 bezit hij bovendien 100% van de groep Medialaan. De Persgroep wordt op die manier de enige aandeelhouder van het grootste privé televisiekanaal in Vlaanderen. “Zo kan de groep maximaal gebruik maken van de cross media aanpak en reclameruimte verkopen op verscheidene dragers in functie van de verwachtingen en het budget van de klant.” Dankzij de diversiteit van de aangeboden media garandeert de groep dat de klant zijn doelwit bereikt, ongeacht het kanaal. “Deze nieuwe machtspositie is op het eerste gezicht nogal zorgwekkend. Nochtans is het precies dit waar de lokale media naartoe zullen (of moeten) evolueren” , stelt Serge De Schryver. De andere grote uitdaging wat de televisie betreft, is uitgesteld kijken. De AVG zal waarschijnlijk heel wat spelers verlammen. Op zich is het geen slechte zaak dat er wat orde wordt gebracht in het cowboywereldje waar iedereen zich bijna om het even wat kon permitteren. De wet die alles in de war gooit Om dit kluwen nog wat ingewikkelder te maken, wordt in mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ze haalt de ganse marketingwereld overhoop. Met deze nieuwe wetgeving zal enorm veel veranderen en zullen de ondernemingen zich moeten aanpassen. “Ze zal in een eerste fase waarschijnlijk heel wat spelers verlammen. Ze zullen moeten nadenken over een nieuwe manier om aan digitale marketing te doen in een grondig gewijzigde wettelijke context. Op zich is het geen slechte zaak dat er wat orde wordt gebracht in het cowboywereldje waar iedereen zich bijna om het even wat kon permitteren”, besluit Serge De Schryver. ● 29 D.R.

TOPIC De kwaliteit van een customer care center? SALES & MARKETING Uw customer care center vormt een belangrijke tussenschakel met uw klanten en prospects. Zorg dus voor een optimale beleving. Hierna vindt u een checklist van belangrijke troeven voor een volwaardig contact center … en toestanden die u best vermijdt! I n grote dienstverlenende ondernemingen zijn de callcenters bijna bedrijven op zich. Neem nu het Customer Help Center van Proximus: 2.200 operatoren verspreid over 15 vestigingen en meer dan 10 miljoen oproepen per jaar. Het Easy Banking Center (EBC) van BNP Paribas Fortis stelt 720 mensen tewerk in acht vestigingen, samen goed – in 2017 – voor 3,5 miljoen contacten, waaronder 2,5 miljoen telefoonoproepen, 200.000 ontvangen e-mails en 100.000 contacten via chatting. “Wij beschouwen het EBC als een fundamenteel onderdeel van de relatie tussen de bank en de klanten”, aldus verantwoordelijke Andy T’Jampens. Gerd Bogaerts, directeur van de Customer Help Center van Proximus, zegt niets anders: “De werknemers van ons contact center staan in de frontlinie van de contacten met de klanten. Ze zijn de stem van onze onderneming en het gezicht van ons merk.” Beschikbaarheid en effiGerd Bogaerts (Proximus) ciency zijn de sleutelwoorden van een goed contact center. Daarachter schuilt een heleboel zeer concrete indicatoren: openingsuren, wachttijd, aantal doorschakelingen, het verkrijgen van een antwoord enz. Wat de openingsuren betreft, hebben verscheidene enquêtes aangetoond dat toegankelijkheid in de avonduren en tijdens het weekend van groot belang is voor de klanten. “Wanneer een klant met een technisch probleem zit, moet hij ons rechtstreeks kunnen bereiken, ook op zondag”, verklaart Gerd Bogaerts. Tijdens de oproep wil de klant natuurlijk zo weinig mogelijk wachten en snel een antwoord krijgen. Volgens het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunica30 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Gaëlle Hoogsteyn tie (BIPT) zou elke oproep idealiter binnen de 2 minuten moeten worden beantwoord. “Verleden jaar bedroeg onze gemiddelde wachttijd 50 seconden”, weet Gerd Bogaerts. “Als telecombedrijf dienen wij op dat vlak uiteraard bijzonder efficiënt te zijn. De gemiddelde duur van de oproep hangt af van het besproken onderwerp. Wij trachten de technische vraagstukken in minder dan 10 minuten op te De agenten van ons contact center staan in de frontlinie van de contacten met de klanten. Ze zijn de stem van onze onderneming en het gezicht van ons merk.” Gerd Bogaerts (Proximus) lossen. Administratieve of commerciële aangelegenheden verwerken we in gemiddeld 7,5 minuten.” Dit geldt ook bij BNP, waar 90% van de ontvangen oproepen in gemiddeld 7,14 minuten worden afgehandeld. Operatoren die perfect op de hoogte zijn De duidelijkheid van het antwoord draagt ook rechtstreeks bij tot de tevredenheid van de klant. Meerdere doorschakelingen of moeten terugbellen wordt als bijzonder frustrerend ervaren. “Vandaag lossen we het probleem van de klant in 75% van de gevallen meteen op”, zegt Gerd Bogaerts. Zulke resultaten vereisen uiteraard een permanente opleiding van de operatoren. “De medewerkers van onze EBC moeten echte deskundigen zijn in alle domeinen van de bank, zowel voor business klanten als voor particulieren”, beklemtoont Andy T’Jampens. “Elke nieuwe collega volgt daarom het leertraject ‘Newcomers’ D.R. © Thinsktock

The Leading Database in the World of Communication SEARCHING DATABASES, YOU CAN FIND (MAYBE...) FINDING DATABASES, YOU SEARCH FOR It’s LeFAC!

TOPIC Contact centers ook een verkoopmiddel evenals individuele coaching-sessies. Zijn kennis wordt regelmatig bijgewerkt.” Gerd Bogaerts: “Ook de manier van opleiden evolueert. Wij vervangen hoe langer hoe meer de klassieke opleidingen door kleine frequente updates via digitale kanalen. Voor ons is het ook van belang in onze hulpmiddelen en procedures te investeren zodat deze met de tijd meegaan.” Vanzelfsprekend moet het contact op een aangename manier verlopen. De operatoren moeten van luistervaardigheid en empathie getuigen. “Wij verwachten van onze operatoren dat ze tegelijk vriendelijk, hartelijk en geduldig zijn”, vertelt Andy T’Jampens. Bovendien moet de klant een antwoord krijgen dat hij begrijpt. “Wanneer een klant opbelt wegens een technisch probleem, zorgen wij ervoor dat hij duidelijk elke stap begrijpt die hij zal moeten zetten om het probleem op te lossen”, zegt Gerd Bogaerts. Door een constante opvolging van deze parameters kan de onderneming de efficiency van haar contact center nagaan en zo nodig bijsturen. In het voordeel van de klant, uiteraard, maar soms ook van de onAndy T’Jampens (BNP Paribas Fortis) derneming. “De opvolging van het aantal oproepen op lange termijn stelt ons in staat het aantal operatoren dag na dag aan te passen, ook omdat sommige periodes drukker zijn dan andere”, licht Andy T’Jampens toe. Voor Gerd Bogaerts is een dergelijke monitoring eveneens van fundamenteel belang voor het welzijn van de operatoren: “De klanten kunnen niet tevreden zijn als de medewerkers dat zelf niet zijn. Ze staan soms onder zware druk. De oproepen volgen elkaar op, maar onze collega’s zijn geen robots. Dankzij de statistieken zorgen wij ervoor dat hun werklast redelijk blijft.” Een snelle evolutie De veralgemening van de digitale technologieën heeft een steeds grotere impact op contact centers. Naast telefoon en e-mail willen de klanten voortaan ook hun dienstverlener via de sociale netwerken, Skype of zelfs chatting bereiken. “Het aantal contacten tussen klanten en het EBC blijft stabiel, maar we stellen vast dat de nieuwe communicatiekanalen steeds meer worden gebruikt”, bevestigt Andy T’Jampens. De contact centers moeten zich dus aanpassen. In dit opzicht lanceerde BNP een digitaal platform waar iedereen – ook niet-klanten – vragen mag stellen in verband met verscheidene financiële onderwerpen en met andere personen kan interageren. “Met de massale opkomst van de ‘digital natives’ moesten we onze communicatiekanalen aanpassen aan hun gewoonten en verwachtingen.” Gerd Bogaerts bevestigt dat de contact centers volop aan het veranderen zijn. “Zich aanpassen en op een doordachte manier nieuwe technologieën investeren, is onze voornaamste uitdaging voor de komende jaren. Om in te gaan op de verwachtingen van onze klanten en tegelijk onze rentabiliteit en concurrentievermogen te vrijwaren, moeten wij onze manier van werken herzien. In de toekomst is het de bedoeling eenvoudige vragen zoveel mogelijk te auto32 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Een contact center is, naast klantenservice, ook een sales tool. “Tenminste als het op een doordachte manier wordt gebruikt”, nuanceert Thibaut Deckers, directeur van de Sales Academy. Elk contact en elke oproep betekenen een kans. “Ideaal zouden de agenten gebruik moeten maken van de oproepen van de klanten om nieuwe producten aan te bieden die beter bij hun profiel passen, of producten die zij waarschijnlijk zouden waarderen.” Maar zo gemakkelijk is dit nu ook weer niet. Callcenters passen niet systematisch cross selling toe. “Omgekeerd zijn de operatoren soms zodanig geconcentreerd op de verkoopopdracht dat ze niet meer voldoende luisteren naar de klant. Ze luisteren om te kunnen antwoorden, maar zonder de klant echt goed te begrijpen. Jazeker, willen wij iets verkopen, maar de klant moet dit ook als een voordeel beschouwen. Tussen onderneming en klant moet een win-win relatie ontstaan.” Een andere veel voorkomende fout is de exclusieve aandacht op de technische kenmerken van een product of een dienst. Nu, het bedrijf verkoopt geen technische specificaties. “Wij moeten de klant uitleggen wat voor hem de meerwaarde zou zijn en daarom dienen we de zaak vanuit zijn standpunt te bekijken. Tijdens onze opleidingen bevelen we de verkoopmethode CAB (Caractéristique, Avantage, Bénéfice – Kenmerk, Voordeel, Winst) steeds aan.” Hard selling, die zeer vaak voorkomt in telefonische prospectie, moet resoluut worden vermeden. Thibaut Deckers raadt aan om voorzichtig om te gaan met uitbesteding. De mensen willen niet worden gestoord en praten niet graag met iemand die amper hun taal kent. “Ook al bespaart u op die manier op de kosten, denk aan de gevolgen voor uw reputatie. Vroeger zei men dat een ontevreden klant er tien waard was. Met de sociale netwerken zijn het vandaag honderden mensen die op de hoogte worden gesteld van een negatieve beleving.” Veel commerciële of prospectie-oproepen verlopen volgens scripts die de luistervaardigheid belemmeren, beweert Deckers. “Zulke scripts bevatten standaard en onpersoonlijke tekst terwijl de klant/prospect antwoorden op zijn eigen behoeften verwacht. Om vertrouwen te creëren en iets verkocht te krijgen, moet eerst een vertrouwensrelatie ontstaan. Als de klant de indruk heeft gewoon een nummer te zijn, loopt het steeds op een sisser af. De uitdaging bestaat erin de relatie zo menselijk mogelijk te maken.” Thibaut Deckers (Sales Academy) matiseren. Op lange termijn zullen we zo de inspanningen van onze operatoren kunnen focussen op oproepen waar de menselijke dimensie echt een toegevoegde waarde oplevert.” ● D.R. D.R.

De Belgische Energieen Milieuprijs Samen met Luminus U heeft een project op het gebied van duurzame ontwikkeling? Stel U kandidaat voor de Belgische Energie en Milieuprijs. DE prijS van allE BElgEn! Burger, bedrijf, instelling, administratie, vereniging,… neem gratis deel aan de 13e editie om uw bekwaamheid, uw realisaties en uw bijdrage aan het licht te brengen voor de samenleving van morgen! EDitiE 2018: DE catEgoriEën q Sustainable Education Award q Sustainable Mobility Award q Sustainable Energy Award q Sustainable Building Award q Circular Economy Award q Sustainable Transport & Logistics Award q Sustainable IT Award q Sustainable Food Award q Sustainable Water Management Award DE prijSUitrEiking plEchtighEiD Bedrijven, instellingen en media belonen de laureaten tijdens het prestigieus evenement dat op 7 juni 2018 plaatsvindt op de Tour & Taxis site (Brussel). De dossiers moeten ingediend worden voor 22 april 2018. prEMiUM partnEr partnErS Référence Média Creative Events info en inscrijvengen op www.eeaward.be Iedereen kan optreden! TUINMAGAZINE

SALES & MARKETING Industry 4.0: tegenwoordig verkopen wij geen producten meer Waarschuwing: Industrie 4.0 zal de sales & marketing helemaal overhoop gooien. De sales manager die tot nog toe verkopers op pad stuurde, zal een netwerk moeten opbouwen in een heel nieuwe wereld. Peter Van Dyck I ndustrie 4.0 associëren we in de eerste plaats met de optimalisering van de waardeketen, het efficiënter maken van de productie en het Internet of Things. De link met sales & marketing legt men niet meteen. Ten onrechte, vindt marketingexpert Jan Lagast. “Industrie 4.0 betekent ook: het rendabel kunnen produceren van reeksen van één product, waardoor decentrale aankoop interessanter wordt. Doe daar nog de recente trend van de inkapseling van producten in services bij en plots worden nieuwe online platformen en dienstverleners de baas over een sector. De kaarten zullen stevig herschud worden. Het interessante is dat wie zich nu als bedrijf in de driving seat plaatst, mee kan bepalen hoe dat gebeurt. In plaats van zich blind te staren op het efficiënter maken van zijn fabriek, zou de CEO beter ook zijn blik naar buiten richten en nadenken over nieuwe opportuniteiten, businessmodellen en markten.” Zelfs klassieke B2B-bedrijven zullen in de toekomst niet meer zonder sterk merk kunnen, voorspelt Jan Lagast. “Tot nog toe verliep de klassieke B2B via middelgrote transacties van klanten met wie je regelmatig zaken doet. Vandaag wordt je geautomatiseerd systeem gekoppeld aan digitale platformen. Als dat initiatieven zijn van grotere bedrijven, dan doen die liefst business met sterke merken. Binnen die platformen zal op korte termijn ook het vertrouwen een rol beginnen spelen – je wisselt immers data uit – en dat zal eveneens in het voordeel zijn van merken met een zekere reputatie. Branding wordt dus een voorwaarde om samen te werken. Daarnaast zien we in B2B, door dat elektronische verkeer, een verschuiving naar meer kleine, individuele transacties. Ook om die reden is het noodzakelijk om in branding te investeren.” Meer IT-kennis De verwachting is dat de marketing in de toekomst meer de leiding zal nemen. De tijd dat de salesafdeling naar de klant stapte met de boodschap ‘ik heb iets wat u nodig hebt’ is zo 34 BECI - Brussel metropool - maart 2018 goed als voorbij. “Omdat tegenwoordig alle informatie open en bloot op het internet staat, mag de verkoper zich voortaan aan vragen van klanten verwachten over zijn eigen aanbod waarvan hij zelf misschien niet het fijne weet”, zegt Jan Lagast. “Salesmensen zullen dus meer aansluiting bij marketing en communicatie moeten zoeken.” Eigenlijk moeten je teams alles weer in vraag stellen: wie koopt tegenwoordig wat, en via welke kanalen? Jan Lagast Dit is een boodschap die niet in dovemans oren valt bij Peter Vandendriessche, managing director van Priva. Zijn bedrijf is fabrikant en toeleverancier van automatisering van ventilatie, verwarming en koeling in utiliteitsgebouwen – in kantoren worden ook licht en zonnewering mee geïntegreerd. “Onze markt draait steeds meer om het Internet of Things en smart devices”, vertelt hij. “Onze toestellen worden nu via de cloud beheerd, op basis van parameters als de weersvoorspellingen en de energieprijzen. Leverden wij vroeger gewoon software en hardware aan de installateurs, vandaag brengen wij extra functionaliteiten die de eindklant verlangt.” Terwijl in het verleden de gebruikelijke benadering via de traditionele distributiekanalen volstond, gaat Priva nu in gesprek met de gebruikers van de gebouwen. “De nieuwe generatie werknemers vindt het bijvoorbeeld heel normaal om interactie © Thinsktock D.R.

TOPIC met de werkomgeving te hebben. Er wordt van onze verkoopteams vandaag meer IT-kennis verwacht, over bijvoorbeeld datanetwerken”, getuigt Peter Vandendriessche. “In plaats van producten verkopen we nu oplossingen en concepten. We maken een transitie van ‘Product Sales’ naar ‘Solution & Added Value Sales’ door – de sales moet op hoog niveau kunnen meepraten en meedenken met de klant.” Duurzamer Een soortgelijke situatie zien we bij Philips Lighting. Traditioneel verkocht Philips Lighting alleen lampen en armaturen, en voornamelijk aan elektriciens. Vandaag richten zijn verkopers zich rechtstreeks tot de projectontwikkelaar of de eigenaar van een kantoorgebouw, en bieden zij licht als service aan. “Het was een klant, architect Thomas Rau, die ons op dit spoor bracht”, verklapt Gert Roeckx, country manager Belux bij Philips Lighting. “Hij gaf aan geen armaturen meer te willen kopen, maar licht. Aanvankelijk vonden wij dat een gekke vraag. Tot we er verder over nadachten en moesten toegeven dat hij een punt had. De klant wil niet liever dan dat hij zich op zijn corebusiness kan focussen. Na de catering, de schoonmaak en ga zo maar door, is licht de volgende service waar hij zich geen zorgen meer over wil maken.” “Onder stimulans van Thomas Rau gingen we zelfs nog een stap verder, richting Circular Lighting. Als we volgens deze circulaire formule voor een periode van 10, 15 of 20 jaar licht leveren, dan blijven wij als producent gedurende dat hele traject verantwoordelijk voor de producten. In dat geval moeten wij ervoor zorgen dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn en zo lang mogelijk meegaan en mogen die gerust ook wat duurder zijn. Je zult als producent beloond worden voor de duurzaamheid en de garantie dat binnen x aantal jaren de wisselstukken nog voorradig zullen zijn. Van een eenmalige transactie evolueren we naar een relationele aanpak.” Nieuw soort rapportering Die verandering brengt met zich mee dat de medewerkers van Philips Lighting, niet enkel bij de oplevering, maar meerdere keren per jaar de tevredenheid van de klant moeten monitoren. “Doordat we dichter bij de klant staan, zullen we ook beter begrijpen wat die nodig heeft”, weet de country manager. “Nog een gevolg: hadden we vroeger enkel contact met de facility directeur, vandaag gaan we ook met de business manager en het HR-team van de klant rond de tafel zitten, om te onderzoeken hoe we mensen beter kunnen laten samenwerken door slim en geconnecteerd licht te gebruiken – we noemen dat Light Beyond Illumination. Tegenwoordig houden we rekening met de bezettingsgraad van een ruimte om te bepalen welk licht we er voorzien. We staan ook stil bij Human Centric Lighting: wat betekent licht voor een mens en zijn gemoedstoestand? Als er een training is, heb je wat harder licht nodig, ’s avonds warmer licht.” Volgens Jan Lagast wordt de sales manager stilaan een network manager. “Hij die tot hiertoe verkopers op pad stuurde en de verkoopresultaten rapporteerde aan de directie, zal nu een netwerk moeten opbouwen in een heel nieuwe wereld. Zoals de cases in de bouwsector aantonen, moeten de mensen die vroeger producten verkochten aan technisch installateurs voortaan oplossingen verkopen aan grote projectontwikkelaars. Van vertegenwoordigers die je met een stel demo’s de baan opstuurt, wil je op het einde van de week weten hoeveel ze verkocht hebben. Nu kan het zijn dat verkopers op een week tijd geen enkel product hebben verkocht. De rapportering verandert dus helemaal.” De klant wil niet liever dan dat hij zich op zijn corebusiness kan focussen. Na de catering, de schoonmaak en ga zo maar door, is licht de volgende service waar hij zich geen zorgen meer over wil maken Gert Roeckx (Philips Lighting) Soft skills Naast netwerker moet de sales manager ook inspirator worden. Wanneer je service gaat verkopen, wordt iedereen binnen de organisatie mee verantwoordelijk voor het succes. “Je krijgt een continue interactie met je publiek, méér dan in de tijd dat men om de tien jaar een grote bestelling van investeringsgoederen bij je plaatste”, vertelt Lagast. “Zo wordt iedereen een soort accountmanager of verkoper voor het volgende product of de volgende dienst. Dit betekent dat je je mensen moet kunnen inspireren. Je kunt die 5000 kleine service-medewerkers niet voortdurend bijstaan in hun interventies. Je krijgt nieuwe werkorganisaties met zelfsturing die alleen goed functioneren als je een merk hebt met een missie waarmee ze zich kunnen associëren.” De waarden van het bedrijf worden een enorme hefboom om mensen mee te krijgen in het nieuwe verhaal. Voor de aansturing van zijn sales & marketing teams wijst Gert Roeckx op de cruciale rol van de vier waarden die Philips Lighting naar voor schoof. “Alles start met cultuur. De eerste waarde is onze cultuur als gamechanger. We moeten op andere manieren naar onze klanten en oplossingen kijken en daartoe moeten we de competenties van onze mensen wat bijspijkeren. De tweede waarde is: greater together. We kunnen het niet meer alleen. Juristen, service-mensen…, iedereen moet mee zijn. De derde is: customer first. Je moet luisteren naar de klant en op basis van Beyond Illumination en Human Centric Lighting uitdokteren hoe je hem kan helpen. Laatste waarde is, niet te vergeten, een passie voor resultaten.” Sales & marketing mensen moeten dus nieuwe competenties kweken. De verkopers die ooit facility directeurs konden overtuigen met een technisch discours, kunnen nu ook soft skills gebruiken om de dialoog met onder meer business en HR-managers aan te gaan. “Eigenlijk moeten je teams alles weer in vraag stellen: wie koopt tegenwoordig wat, en via welke kanalen?”, meent Jan Lagast. “Een stap terug zetten en een nieuw kookboek opstellen: dat staat je te doen.” ● BECI - Brussel metropool - maart 2018 35 D.R.

SALES & MARKETING Flexibele winkels voor de geconnecteerde consument Consumenten die non-stop verbonden zijn, dwingen winkels tot transformatie. Met creatieve ideeën kunnen retailers de snel evoluerende wereld van antwoord dienen. H et Einde van Online Winkelen. De titel van het boek van Wijnand Jongen, een Nederlands expert in retail en e-commerce, is uiteraard een boutade. Zeker in België staan we eerder pas aan het begin van het online shoppen. Maar Wijnand Jongen kijkt al verder, naar de toekomst van de retail in een wereld die altijd verbonden is. “Binnenkort zullen we niet meer over online of offline winkelen spreken, omdat die twee helemaal met elkaar versmolten zullen zijn”, verduidelijkt de auteur zijn boodschap. Wanneer de consument 24/7 geconnecteerd is, zullen winkels volgens hem tot digitale netwerkorganisaties transformeren. “Ze zullen moeten inspelen op het veranderende gedrag van de consument. Mijn mening is dat de technologie niet de belangrijkste roerganger van die evolutie is. De technologie is niet meer dan een instrument. Nee, de transformatie wordt gestuurd door de consument zelf. Die ziet nieuwe mogelijkheden ontstaan die hem bevallen. Winkelen vanop de bank, met een tablet op je schoot, en de gekochte artikelen ook nog eens thuis bezorgd krijgen: dat is heel makkelijk en aangenaam. Tegen 2020 bestaat de helft van de actieve mensen uit millennials die met sociale media, apps en interactiviteit zijn opgegroeid. Die generatie wil flexibiliteit. Als je als retailer die jongeren tegemoet wil komen, zal je moeten openstaan voor nieuwe, creatieve ideeën.” Dialoog op het web Damien Jacob, een andere e-commerce expert, wijst erop dat het internet de eerste bron van informatie is geworden. “Of men nu off- dan wel online koopt, men informeert zich meestal op voorhand op het web. Ook voor een onafhankelijke fysieke winkel of voor een winkelketen is het dus cruciaal om zijn aanbiedingen online te zetten. Niet alleen kun je op die manier nieuwe klanten overtuigen, ook bestaande klanten blijven zo op de hoogte, want ook zij raadplegen het internet en zijn op sociale media aanwezig.” 36 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Peter Van Dyck Volgens Damien Jacob hebben de sociale media de consumenten onmiskenbaar interactiever gemaakt. “Ze geven daar hun mening en kunnen in realtime communiceren met de merken. Die laatsten kunnen deze dialoog aangrijpen om de verwachtingen van de klanten beter te begrijpen en vervolgens sneller dan de concurrentie producten op maat voor te stellen. Tegelijk zorgt dat voor een dreiging, want als het aanbod dat je doet de klant helemaal niet zint, dan bestaat het gevaar dat hij zijn ontgoocheling niet voor zichzelf houdt, maar op diezelfde sociale media uit.” Wijnand Jongen Op menselijke maat De twee deskundigen merken een cross-canal attitude bij de consument: hij switcht vrij en vrolijk van kanaal naar kanaal. Voor het opzoeken van productinformatie, het bestellen of de levering: telkens kiest hij het kanaal dat hem op dat moment het beste uitkomt. Zijn wens is om gelijk wanneer, gelijk waar en met gelijk welk medium dingen te kunnen kopen. Die onvoorspelbare bewegingen dwingen de handelaar buiten de bestaande kaders te denken en nieuwe tendensen te volgen. “Neem nu de opkomst van de circulaire economie”, geeft Wijnand Jongen als voorbeeld. “Die biedt retailers kansen om nieuwe diensten te ontwikkelen. Waarom zou je, als je kleding verkoopt, niet een herstelatelier in je winkel integreren en tweedehandskleren in je aanbod opnemen?” De winkels krijgen dan wel het advies vooruit te kijken, Jongen is van mening dat we ook inspiratie kunnen halen uit de jaren 50 en 60. “In die tijd hadden we meer oog voor © Thinsktock © R Jelmer de Haas

TOPIC elkaar”, zegt de retailexpert. “De kruidenier op de hoek van de straat kende alle klanten persoonlijk. Als je elke week om een stuk kaas kwam en je bleef eens een week weg, dan belde die kruidenier je op om te vragen of hij de kaas misschien kon komen brengen. Die reflex zie je vandaag gelukkig ook weer: supermarkten die voor ouderen de boodschappen thuis komen afleveren. Vandaag kan de technologie de retailer helpen om te weten wie zijn klanten zijn en wat ze verlangen. Een database laat je toe klanten te verrassen. Ik kan het bijvoorbeeld wel appreciëren als de modezaak waar ik steeds polohemden koop mij een bericht stuurt dat er een nieuw setje is binnengekomen.” Continue berichtenstroom Zowel Wijnand Jongen als Damien Jacob noemt Decathlon als good practice. “Niet alleen heeft die keten de goede symbiose tussen online shop en fysieke winkels gevonden, hun organisatieontwikkeling bewijst dat ze niet vies zijn van hedendaagse tendensen. Ze hebben het middenmanagement weggesneden en geven veel kansen aan lokale uitbaters om nieuwe initiatieven te ontvouwen in hun winkels.” In Brussel biedt Mofelito Paperito een mooie mix. Oprichtster Sofie Rombouts begon drie jaar geleden met de webshop. Pas enkele maanden geleden is er een fysieke winkel bijgekomen, in de Spoormakersstraat. “Omdat ik toen nog een voltijdse job had en ook omdat ik geen al te grote financiële risico’s wou nemen, besloot ik de winkel eerst online te beginnen”, vertelt Sofie Rombouts. “Af en toe organiseerde ik een verkoop in een koffiebar of een coworking space en toen merkte ik dat mensen toch ook graag de producten in het echt zien en er eens aan willen voelen. Uiteindelijk ben ik dan toch gegaan voor mijn droom: een fysieke winkel openen. In mijn straat staan vele handelspanden leeg en zijn er heel wat nachtwinkels en souvenirshops. De buurtbewoners zijn blij dat er ook nog eens een kwaliteitswinkel de deuren opent. De papierwaren die ik verkoop zijn nicheproducten. Die trekken een publiek aan dat niet zo snel online koopt. De combinatie van webshop en fysieke winkel is ideaal. Ik krijg geregeld bestellingen uit het buitenland van mensen die online naar een heel specifiek product op zoek zijn gegaan.” Mailings en berichten op sociale media missen hun effect niet bij de geconnecteerde populatie, ondervindt Sofie Rombouts. “Het is verrassend om te zien hoeveel mensen de winkel vinden via Instagram. Klanten vinden het ook leuk dat ik er een nieuw, speciaal product op voorstel. Toch is een grote groep klanten niet op de sociale media aanwezig, ik denk dan bijvoorbeeld aan de oude dames die hier kaarten komen kopen. Ook in die fysieke klanten wil ik blijven investeren. Jonge mensen liken en delen veel op sociale media, maar kopen in verhouding weinig. Sociale media zijn best tijdrovend. Je kunt het je niet veroorloven om twee weken lang niets op Instagram te posten. Vele mensen contacteren me ook via die kanalen. De berichten stromen continu binnen – ze beantwoorden is al bijna een job op zich.” In zee met platform Je hebt kleine gespecialiseerde shops, maar aan de andere kant van het spectrum zijn er grote digitale platformen à la Amazon en Zalando die in de kaart spelen van de naar Sofie Rombouts (Mofelito Paperito) comfort hengelende consument. Op één website quasi alles vinden: een groter gemak is nauwelijks denkbaar. “Daardoor wordt die platformeconomie steeds krachtiger”, merkt Wijnand Jongen op. “Er zit ook veel kapitaal achter dat men investeert om de service steeds te verbeteren. Als lokale retailer kom je voor een dilemma te staan. Moet je in zee met zo’n grote speler? Of doe je dat niet en ga je vanuit eigen kracht verder en ontwikkel je je als een specialist, met de ambitie de beste winkel in de buurt te worden? Of moet je misschien met een geselecteerd aanbod op zo’n marktplaats gaan staan? Als je een nationaal of zelfs internationaal publiek wil bereiken, kan dat zeker een optie zijn. Die grote spelers negeren, mag je niet – je moet er een strategie voor bedenken. Neem genoeg tijd en ruimte om daar goed over te reflecteren. Welke keuze je ook maakt, doe het heel bewust.” Voor Sofie Rombouts was de keuze duidelijk. Zij wil Mofelito Paperito niet linken aan een digitaal platform. “Ik ben tien jaar actief geweest in het boekenvak en heb er daar de keerzijde van gezien. Ik weet hoe slecht de werkcondities zijn bij sommige van die platformen. Daar wil ik me niet mee associëren. De manier waarop die marktplaatsen grote kortingen afdwingen, is bovendien desastreus voor kleine handelaars. Met hun prijzen kunnen wij niet concurreren. Ik zie weleens jonge mensen de winkel binnenkomen en naar hun gsm grijpen om prijzen te kunnen vergelijken. Zoiets is onvermijdelijk. Het gros van de klanten toont gelukkig begrip voor onze situatie. Dat is hartverwarmend.” ● Verdere stappen Beschikt u over een fysieke winkel en wil u weten hoe de digitale technologie uw activiteit kan boosten? Beci organiseert een opleiding over ‘geconnecteerde handel’. Wanneer? Op 15 maart, van 9 tot 12u30. Waar? Bij Beci, Louizalaan 500, 1050 Brussel Informatie en inschrijvingen: Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be ­ www.500.be BECI - Brussel metropool - maart 2018 37 D.R.

SALES & MARKETING Bedrijfswereld en AVG: hoog tijd om zich voor te bereiden! Vandaag verklaart slechts 5% van de ondervraagde Brusselse ondernemingen volledig klaar te zijn. Dit is de voornaamste conclusie van een opiniepeiling die Beci samen met de firma RGP (https://rgp-dialogue-be.com) organiseerde over de voorbereiding op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Niet relevant? Toch wel! Dit reikt veel verder dan de gewone integratie van nieuwe normen, zoals velen ten onrechte denken. Het gaat hier om de aanpassing aan een nieuwe zakelijke omgeving. Vincent Delannoy D e enquête onderzocht een representatief staal van 1.312 Brusselse ondernemingen van allerlei omvang en sectoren, tussen 18 december 2017 en 12 januari 2018. De respons bedroeg 6,2%. Olivier Willocx: “Opvallend: wanneer we bedrijven ondervragen over de mobiliteit, krijgen we boordevol antwoorden. Maar hier komen de antwoorden traag binnen, zonder enthousiasme. Meestal hebben de ondernemingen geen voldoende inzicht in de gevolgen van de AVG op hun eigen activiteit. Dit is zorgwekkend.” Hans Wichink, Managing Director Benelux van RGP, zegt niets anders: “Er komt een impact op het management, alle processen, de marketing, IT, kortom alle niveaus van de onderneming. Dit vraagstuk beperkt zich in geen geval tot de bevoegdheid van de juridische afdeling.” Wat is uw algemene perceptie van de AVG? Een zakelijke kans (om uw strategie te herzien) Een morele plicht of een wettelijke verplichting Een risico voor uw onderneming Een bijkomende kost Geen mening Andere 14,81% 40,74% 7,41% 33,34% 2,47% 1,23% 38 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Uit de opiniepeiling blijkt dat vandaag nauwelijks 5% van de ondernemingen verklaart volledig klaar te zijn. 72,84% riskeert tegen de voorziene datum niet in orde te zijn en 23,45% neemt tegenover de conformering een afwachtende houding aan. Slechts 15% van de respondenten beschouwt de AVG als een kans. De negatieve perceptie overheerst de resultaten, met 81,49% (de AVG is een risico, een kost of een verplichting). Risico’s en kansen Of dit verontrustend is? Hans Wichink meent van wel: “De tijd voor theorie is voorbij. Nu moeten we overschakelen naar concrete en pragmatische zaken. Laten we een timeframe uitwerken, aan de implementatie beginnen en de middelen vinden om deze conformering uit te voeren.” Ondernemingen die niet klaar zijn, hoe erg is dit? “Meer dan men zou vermoeden”, oordeelt Hans Wichink. “De uitdaging beperkt zich niet tot het vermijden van boetes, hoe belangrijk dit ook is. De AVG heeft een impact op uw bekwaamheid als leverancier en op uw deelname aan aanbestedingen, © Thinsktock

Getuigenis: de AVG is een kans al dan niet van de overheid. De verordening heeft een invloed op uw relatie met de klant, het algemene beheer van uw data en, per slot van rekening, uw waarde-aanbod, als leverancier. En hoe is het met de reputatie van uw onderneming gesteld, als ze op 25 mei de nieuwe regelgeving nog niet naleeft?” “Kan ik als onderneming nagaan en controleren of een van mijn leveranciers wel degelijk de AVG naleeft?”, vraagt Olivier Willocx zich af. “In feite is dit ingewikkeld. Ik zou eerder stellen dat indien de leverancier aangaande de AVG een verzekeringspolis heeft ondertekend, ik hem als betrouwbaar kan beschouwen. Als u weet dat het Franse controleorgaan CNIL een boete van 1,2 miljoen euro oplegt in geval van niet-naleving, dan verdient dit toch enige belangstelling.” Kansen? “Ongeveer één bedrijf op zes beschouwt de AVG als een kans. Wij maken deel uit van die 15%”, verklaart Olivier Willocx. Voorbeelden? “Neem nu een taalschool. Vragen de studenten naar online opleidingen? Mag ik hen diensten op maat aanbieden? Hoe kan ik, conform de AVG, de inzameling en het gebruik van deze data stroomlijnen om ook de beleving van de klant te verbeteren? Mag uw verwarmingsinstallateur een sensor op de ketel plaatsen en u een berichtje toesturen wanneer het tijd is voor onderhoud?” Welke oplossingen? Hoe moet een headhuntersbureau te werk gaan om de AVG na te David Goldenberg, de topman van het platform Smart Certificate (www.smartcertificate. com), beschouwt de AVG als een ware kans, want sinds het begin heeft hij de eisen van privacy nauw betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens in elk stadium van de levenscyclus van een attest: creatie van het document, uitreiking, verzending, receptie, activering van de dienst, aanvaarding, controle en recht om vergeten te worden. “Wij gebruiken spitstechnologieën voor encryptie, blockchain verankering, hosting, PKI Class 3 enz. Tegelijk volgen wij de sterkste normen en processen wat betreft de identificatie van gebruikers, de real­time opvolging van datastromen en gebruik, conform de vereisten van de CNIL en de AVG. Dankzij deze geïntegreerde aanpak kunnen wij de vereisten inzake privacy naleven en tegelijk een eenvoudige dienst aanbieden voor het uitreiken, gebruiken en delen van documenten met een gecertificeerde authenticiteit. Dankzij een lange samenwerking met de spelers op de markt zijn we erin geslaagd een volwaardig vertrouwenslabel te ontwikkelen.” David Goldenberg leven? Het antwoord hierop is niet gemakkelijk, want persoonlijke data zijn van fundamenteel belang in dit beroep. En hoe is het gesteld met advocaten, artsen of notarissen? Olivier Willocx: “Omdat de streefdatum nadert, biedt Beci een aanpak voor elk beroep, met wekelijkse vergaderingen en acties voor een onmiddellijke invoering.” AVG conformering: hoe ver staat u in uw onderneming? 1,23% 6,17% 16,05% 49,39% 22,22% 4,94% Ik ben hierbij niet betrokken Ik heb hier nooit van gehoord of heb geen duidelijk inzicht Ik wacht op verdere informatie om aan een conformering te beginnen Initiatieven in uitvoering zonder duidelijk zicht op de effectieve datum van conformiteit De conformering is afgerond, maar wordt nu gecontroleerd en gevalideerd De conformering is afgerond en gevalideerd BECI - Brussel metropool - maart 2018 39 Hans Wichink, Managing Director Benelux van RGP, waardeert deze aanpak: “Uw project verdient inderdaad een snelle beoordeling, een focus op de domeinen die conform moeten worden gemaakt, het gebruik van aangepaste methoden en hulpmiddelen, en dit alles met checklists en to-do-lists.” ● © F Foucha

www.beci.be

AVG en marketing: strengere regels SALES & MARKETING Wanneer op 25 mei de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in voege treedt, worden marketeers verplicht een (nog) grotere nauwgezetheid aan de dag te leggen bij de verwerking van consument-gebonden gegevens. Bent u hier voldoende op voorbereid? V anaf 25 mei kan er namelijk voor een onderneming – en haar marketingafdeling – geen sprake meer zijn van een nagenoeg straffeloze inzameling en exploitatie van persoonlijke gegevens van consumenten. In de praktijk legt de nieuwe wetgeving de organisaties een reeks nieuwe verplichtingen op, naast de verstrenging van de reeds bestaande maatregelen. In het raam van de wet van december 1992 inzake de bescherming van de privacy waren de ondernemingen trouwens al verplicht een aantal richtlijnen na te leven met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Nieuwigheden Laten we er meteen bij vermelden dat de toekomstige AVG van toepassing zal zijn op elke onderneming – dus ook buitenlandse ondernemingen als de GAFA (Google, Apple, Facebook en Amazon) – die data inzamelt en/of verwerkt aangaande Europese burgers of mensen die in Europa vertoeven. Op marketingvlak zal de AVG voornamelijk twee gevolgen hebben. Fanny Coton, advocate bij het kantoor Lexing Belgium, maakt een onderscheid tussen de kleine handelaar en de onderneming die marketingactiviteiten runt in opdracht van derden en hierbij aan profilering doet. De eerste verandering betreft precies deze twee categorieën marketeers. Het zal niet meer toegelaten zijn om automatisch het e-mailadres van een prospect te registreren via een passieve opt-in, Fanny Coton Marc Husquinet waarbij de consument in feite aanvaardt commerciële aanbiedingen te ontvangen, omdat een vakje “Ik wens (…) te ontvangen …” bijvoorbeeld op voorhand is aangevinkt. Dergelijke praktijken kunnen niet meer. De consument zal zelf het initiatief van een positief antwoord moeten nemen, door bijvoorbeeld zelf dat vakje aan te vinken. En zelfs dan behoudt de consument het recht om zijn toestemming later in te trekken. In feite een soort dubbele opt-in: namelijk de verplichting om eerst de goedkeuring van het contact te krijgen voordat de registrering kan plaatsvinden en daarnaast de duidelijke melding aan de geadresseerde van de mail dat hij zijn inschrijving voor de marketing- of communicatiecampagne steeds kan intrekken. Bovendien zal de onderneming de bewijzen van de verkregen toestemmingen moeten bijhouden. Meer nog: het bedrijf is verplicht om een politiek van totale transparantie in te voeren en moet in zijn communicatie duidelijk de details toelichten van zijn beleid inzake bescherming van persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid. De tweede grote verandering die de AVG instelt, heeft te maken met profilering, een welbekende praktijk in de marketingsector, bedoeld om contactendatabanken aan te vullen via gekruiste vergelijkingen, gevolgd door een segmentering volgens duidelijke criteria. Op die manier kunnen geïndividualiseerde e-mails automatisch worden verstuurd. De AVG heeft het nu specifiek op deze profileringsactiviteiten gemunt. Dit aspect betreft vooral professionele marketeers die in onderaanneming optreden voor andere bedrijven. Nu, precies deze bedrijven die een beroep doen op dat soort marketingdiensten zullen bij de keuze van de dienstverlener heel voorzichtig te werk moeten gaan, want ze worden aansprakelijk voor de initiatieven van deze onderaannemer. Bij profileringsactiviteiten BECI - Brussel metropool - maart 2018 41 © Thinsktock D.R.

TOPIC Verduidelijkingen van de BAM1 zal het voortaan verplicht zijn om een afgevaardigde gegevensbescherming aan te stellen en bovendien een impactanalyse te voeren om na te gaan of het initiatief van de onderneming als redelijk kan worden beschouwd en/of de procedures geen overdreven risico inhouden. De Franse CNIL biedt een hulpmiddel voor een dergelijke impactanalyse, op zich een vrij ingewikkelde en tijdrovende aangelegenheid. Naleving Het niet-naleven van de AVG gaat met bijzonder strenge sancties gepaard: boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de integrale jaaromzet van de onderneming (of van de wereldgroep waar ze deel van uitmaakt) als dit bedrag hoger ligt. Beslissingen over zulke sancties worden de bevoegdheid van een Gegevensbeschermingsautoriteit (de voormalige Privacycommissie), en niet langer van de procureur des Konings, wat het aantal opgelegde sancties zal verhogen en de procedures zal versnellen. Bovendien zal de onderneming eerst worden verplicht de boete te betalen voordat ze hiertegen in beroep kan gaan. Wat staat de onderneming te wachten die (nog) niet conform zou zijn? “Waarschijnlijk zullen niet alle ondernemingen tijdig klaar zijn”, merkt Fanny Coton. “In dat geval is het belangrijk te kunnen bewijzen dat er toch al maatregelen zijn getroffen. Omdat steeds meer consumenten gevoelig zijn voor de bescherming van hun persoonlijke gegevens, zullen velen geneigd zijn om klacht in te dienen, met als gevolg een controle door de Gegevensbeschermingsautoriteit.” De AVG vereist dus een hervorming van alle databanken die de onderneming exploiteert, met een analyse van de manier waarop de data werden verkregen en daarna de uitdrukkelijke vraag aan de consumenten om hun toestemming te geven, voor zover dit nog niet is gebeurd. Nadien zal de databank moeten worden gezuiverd door het uitwissen van alle gegevens die niet uitdrukkelijk werden toegelaten. Jean-François Henrotte, vennoot bij het advocatenkantoor Lexing Belgium, beseft dat de inspanningen om te voldoen aan de voorschriften een financiële impact zullen hebben (ook omdat er weinig aut omatische hulpmiddelen bestaan om databanken te zuiveren). Maar er is meer: “Wanneer een consument een niet conforme mail ontvangt, schaadt de afzender zijn eigen imago. Bovendien is de Jean-François Henrotte Ter versterking van de fundamentele rechten van de burger wordt de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor dataverwerking (de huidige regelgeving) nu uitgebreid tot de onderaannemer die in opdracht van deze verantwoordelijke optreedt. Met deze ingrijpende verandering legt de AVG, voor het eerst op EU-niveau, directe verplichtingen op aan de onderaannemer, ongeacht of deze nu een lokale leverancier is of een cloud computing dienstverlener. Verder mogen de verantwoordelijken voor dataverwerking slechts onderaannemers aanstellen die voldoende waarborgen voorleggen voor de uitvoering van de adequate technische en organisatorische maatregelen. Dit om te garanderen dat de verwerking conform de richtlijnen van de AVG verloopt. Onderaannemers zijn bovendien verplicht om de persoonlijke data te verwerken volgens de richtlijnen van de verantwoordelijke voor dataverwerking. Ze moeten daarnaast aangepaste veiligheidsmaatregelen voorzien die zij in functie van verscheidene factoren zullen moeten evalueren. Zo bijvoorbeeld de gevoeligheid van de data, het risico voor de veiligheid van de betrokken personen, de kosten die hiermee gepaard gaan en de aard van de verwerking. Zo nodig dienen regelmatige tests de efficiëntie van veiligheidsmaatregelen te controleren. En dit alles dient in contracten te worden vastgelegd. En ten slotte mogen de bij een dataverwerking betrokken personen rechtstreeks opkomen voor hun rechten, ook tegen de onderaannemers. Het nieuwe stelsel voorziet trouwens sancties. AVG de gelegenheid om alle bestanden in orde te brengen en met een schone lei te herbeginnen, voor een clientèle die echt belangstelling vertoont.” Omdat iedere onderneming wordt verplicht de AVG na te leven, geldt de overgang als een kans om de consumenten efficiënter te benaderen, het imago op te poetsen en procedures in te stellen voor een betere productiviteit. ● Verdere stappen De AVG versterkt niet alleen de bestaande privacyprincipes maar introduceert ook een reeks «operationele» maatregelen die een zeer belangrijke impact kunnen hebben op uw marketingactiviteiten. Om u hierop voor te bereiden biedt Beci een halve dag training aan. Wanneer? Op 27 maart, van 13u30 tot 17u. Waar? Bij Beci, Louizalaan 500, 1050 Brussel Informatie en inschrijvingen: Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be ­ www.500.be 42 BECI - Brussel metropool - maart 2018 1 Belgian Association of Marketing

Dé nieuwsbrief voor de Brusselse ondernemer! handige prospectielijsten praktische modelcontracten allerlei business tips & tricks updates over nieuwe wetgevingen ... en nog veel meer! Ontvang de e-nieuwsbrief van de Kamer van Koophandel Brussel www.beci.be/sign_up_to_newsletter/

Mr Clerfayt et collège, Mr GHYSSELS et collège, ! @B CLEAN, @Full Service, 1 AIDE A LA MAISON, 1 AIDE SUR MESURE - 1 HULP OP MAAT, 1 CLEAN UP, 1 TITRE DES SERVICES, 10 Advertising, 1000 SERVICES - 1000 DIENSTEN, 20ème Siècle, 21 Solutions, 2B2 Pistache, 3 BY TRANS, 3 E, 354, 360Pixtour, 3B-Fibreglass, 3E Consultancy solutions, 3ème Bureau (Entr. Gén.), 4 All Services Group, 4D Success, 4FLOW MANAGEMENT, 500 HEROS, 6+1, 7Vents - Septvants Lynda, A * V.D.V., A C G SERVICE, A L'UNIVERS DU SOMMEIL, A M INVEST, A O P BRUXELLES-CENTRE, A priori, A PROPOS CATERING, A ROMULUS, A. ADRIEN TRANSPORT SERVICE, A. BRASSEUR, A. DK - Moves Dekempeneer, A. L. S. - Amira Language School, A. Stevens & Co, A. Th. & Associates, A.B. FUEL, A.C. INVEST, A.C. NIELSEN COMPANY & CO, A.C.D.C., A.D. Leydens, A.D.V.G. - V.V.G.R., A.E.B.FARM AND SPORTS MANAGEMENT A.E.B., A.E.I.D.L., A.E.L. Cruyplants, A.F.D. BELGIUM, A.F.E.M., A.K.S., A.L.E. DE GANSHOREN, A.L.R. GLOBAL, A.M.I.S., A.M.S. BELGIUM, A.P.C. FOOD, A.P.E.F.E., A.P.R.E., A.S. Mobility - AS Partners, A.T.I. - Associés Techniques et Industriels, A.Z-V.U.B. PENSIOENFONDS, A2BM, A3 INVESTMENTS, A3COM, A4 GROUP, AAA Bureau de Cartier, AAL RENTING, AANVULLEND PENSIOENFONDS DEXIA - FONDS PENSION COMPLEMENTAIRE DEXIA, AANVULLEND PENSIOENFONDS DIRECTIE KBC, Aaxe, AAXE - Class, AAXE - Clean, AAXE - NET, AAXE - Prop, AAXE-A.M., AAXE-Pur, AAXE-T.S., AB Communications, AB Consulair Consultancy Buro, AB Europe, AB Network, AB SUPPLIES, AB SUPPLIES INVEST, AB SUPPLIES SHOP, AB Travel Tours, ABADIS, ABAKA, ABASE, Abattoir, ABC Cars, ABC RENOVATION, ABE- IMPULSE , Abelgel (Associazione Belga per la Gelatina), ABFAB, ABI-C.V.R., Abilis-Cemstobel Brussel, ABITECH, Abouzeid Shipping, ABPM - Association Belge des Professionnels Musulmans, ABV Environment - Adding Business Value Environment, ABYLSEN BELGIUM, ACADEMIC SERVICES AMBULANCE PARTNERSHIP, ACCARAIN - BOUILLOT, ARCHITECTES, Accent Jobs For People, Accent Languages, ACCENTURE BPM, ACCES SERVICES, ACCESS, ACCESS FROM EVERYWHERE BENELUX, ACCESS IMMO, Accessible Art Fair, Accor Hospitality, Accountancy & Tax Sergeant, ACCOUNTANTS TEAM, ACCUEIL MONTFORT, ACE INSURANCE, ACELYA-COOPERATIVE, Acer, Acerta, Acerta Consult, ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS - ACERTA CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES -, ACERTA ONDERNEMINGSLOKET- ACERTA GUICHET D'ENTREPRISES, ACERTA PUBLIC, ACERTA SOC. SECRETARIAAT - ACERTA SECRETARIAT SOC. - ACERTA, ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS, ACERTA SUD SECRETARIAT SOCIAL, ACG - Atelier Création Graphique, ACHAOUI & CO, ACK Services, ACKERMANS & VAN HAAREN COORDINATION CENTER, Ackroyd Publications - The Bulletin, ACLVB-VAKANTIETEHUIZEN - CGSLB-MAISONS DE VACANCES, ACME SYSTEMS, ACODEV, ACOFISCO GROUP, Acoustic Technologies A-Tech, ACPM Arts Construction Project Management, ACQUADESIGN, ACROSOMA, ACSONE, ACT Consultants Fiduciaire, ACTALYS, NOTAIRES ASSOCIES, ACTECO, Actigroup, Actimovers, ACTINETSERVICES, ACTION DAMIEN - DAMIAANACTIE - MIT DAMIAN, ACTION FRANCOPHONE POUR LA SANTE ET LA SOLIDARITE, ACTION ORGABURO TELELINE, Actiris Mr Chapelle, ACTISERVICES, Activa, Active Clean Services Plus, ACTIVE DISTRIBUTION SERVICES, ACTIVE PROPRETE & SERVICES, Active Transitions Consultancy, ACTIVITES SPORTIVES CULTURELLES ET DE LOISIRS DE GANSHOREN, Actra, Acts of Autonomy-Coaching & HR Consulting, ACTstar, ACV International, AD Altera, AD CONSTRUCT, Ad Laborem, Adant & Associés, ADAR CONFECTION, ADB, Adecco Brussels, Adecco Personnal Services, ADEQUATE CLEANING AND SERVICE, ADEQUATE SERVICE, Adesco, Adgility, ADHESIA, Adhoc Concept & Services, ADICLEAN, ADIDAS BELGIUM, ADINFO BELGIUM, ADL SERVICES, Adm. Pouvoirs Locaux M. Van der Stichelen, ADMAX, Administration Aménagement Territoire Logement , Administration Communale d'Auderghem, Administration Communale de Bruxelles, Administration Communale de Forest, Administration Communale de Saint-Gilles, Administration Communale de Saint-Josse-Ten-Noode, Administration Communale de Woluwé-Saint-Pierre, Administration Communale d'Ixelles, Administration Finances et Budget , Admos, ADMV1 - ADM Village N°1, ADNEOM BENELUX, ADP COORDINATION CENTER, ADPA - Association pour la Défense des Porteurs d'Actions, Adrem Services, ADRIENNE, ADRINEKA, ADS Group, ADS Insight, ADV Advice and Development, adva consult, ADVANCE INS, Advanced Business System Integration, ADVANCED SPRING TECHNOLOGY, ADVENSYS, Advice & Executive Search, Advise, Advisers, Advisers Global, Advoring - Vercraeye Kathleen, Aedes International, AEF Agence Education Formation, AEG Belgium, AEROSPACE DEFENCE INDUSTRIES, Aethis, AF BELGIUM, AFCN - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, Afer Europe, Affix Corporate Finance, AFH BELGIUM, Afimac, A-First, Afrima, Afrimpex Trading & Investment Company, AFS - PROGRAMMES INTERCULTURELS, AG Insurance, AG Real Estate, AG REAL ESTATE COPRODUCTION IN DEVELOPMENT, AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, AG REAL ESTATE GROUP ASSET MANAGEMENT, AG REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, AGALLIS, AGC Europe Services, AGC Glass Europe, AGC Glass Europe (Mont St Guibert), AGE D'OR SERVICES BRUXELLES, AGEAS, Agence Alter, Agence Belga, AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, Agence de Développement territorial - ADT, Agence Développement Territorial (ADT) , AGENCE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SANTE, AGENCE LOCALE PR L'EMPLOI DE KOEKELBERG - PLAATSELIJK, AGENCE LOCALE PR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BXL - PLAATSELIJK, Agessys, AGNES SCHOOL, Agora, Agoria, Agourram Mariam, Agrementor Brussels, AGRER, Agriconsulting Europe, AGRIDEC, Agridistribution, AGRIFOR, AGRIUM EUROPE, Ahead, AHK Debelux, Ahrend Furniture, AIB - VINCOTTE INTER, AIB-VINCOTTE BELGIUM, Aidara Services, AIDE & CONVIVIALITE AU FOYER SCHAERBEEKOIS, Aide aux Entreprises, AIDE FAMILIALE - REGION BRUXELLOISE, AIDE-POL, AIDES FAMILIALES ET AIDES SENIORS DE GANSHOREN, AIG GLOBAL REINSURANCE OPERATIONS, Aigle Automobile, AIR CIRCUIT INTERNATIONAL, AIR CREATIVE ASSOCIATES, AIR EXECUTION, Air Liquide Industries Belgium, AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY, Air Products, AIR PRODUCTS MANAGEMENT, AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICES, AIRINC EUROPE, Ajmage - André Jérémy, AKKA BENELUX, Akkanto, Akros Solutions, AKS, AKSENT, Al Piccolo Mondo, Alain Pneus, ALANI, Alarme Service, ALAY, ALBA, Alba Concept, ALBERT FOOD, Albert Mullenaerts Electricité, ALBRO, Alchimerys, Alcodis, ALCOGROUP HOLDING, ALE D'EVERE, ALERNO HOLDING, ALES GROUPE BENELUX, Alexandre de Posson, ALEXANDRE LE GRAND, Alexion Pharma Belgium, Alfa Group International, Alfa Products & Technologies, ALFARROUJ, ALGEMENE SCHOONMAAK- EN BEPLANTINGS ONDERNEMINGEN, ALIAXIS, ALIAXIS GROUP, ALICE PRODUCTION, Alinoa, ALIZES TRAVEL, ALL AUTOMATIC WASH, ALL BUILDING CONSTRUCT, All Call Services, ALL CLEANING SERVICES SUPNET, ALL TEAM SERVICES, All Ways, All@ssistante, Allaert, Allemeersch (Bakkerij), ALLFIN, ALLIANCE EUROPEENNE DE SANTE PUBLIQUE, ALLIANCE FRANCAISE DE BRUXELLES - EUROPE, Allianz Benelux, ALLIED CLEANERS SERVICES, Allnex Belgium, ALLO BRUSSELS CLEAN, ALLO INTERIM, Allo Nounou Services, ALLO TELECOM, Alloson, Allure Horses, Allyum, Alma, Alma Consulting Group, ALMEDA INVESTMENT, ALMINE RECH GALLERY, ALP TRANSPORT, Alpesc Productions, Alpha Card - American Express, ALPHA CARD MERCHANT SERVICES, Alpha Company, ALPHA CREDIT, Alpha Group, ALPHA NETWORKS, ALPHA SIGMA, Alphamed, Alpheo, ALPI BELGIUM, Alstom Belgium, Alta, Altavia Belgium, ALTEN BELGIUM, ALTEO, Alter Echo, Alter Egau, ALTER EGO INTERNATIONAL, ALTER PHARMA, ALTERFIN, ALTERIS, Alternativ Furniture Solutions, ALTIOR, Altiplan Architects, ALTITUDE SOFTWARE, ALTIUS, Altran, ALUDAN, ALVA, ALVADIS, Alven Systems (EVOS), ALVERNA SENIOR, Alvig, AMAN MUNAI EXPLORATION, AMANTELIA, Amarhis, AMART, AMAXIM 2000, Amazing Advertising, AMAZONE, Ambassade de Bolivie, Ambassade de France, Ambassade de France en Belgique -Service Economique Régional, Ambassade de Guinée Bissau, Ambassade de Hongrie, Ambassade de la Principauté d'Andorre, Ambassade de la République du Cameroun, Ambassade d'Israël en Belgique et au Luxembourg, Ambassade du Canada - Section Commerciale, Ambassade d'Uruguay, Ambassadors Club of Slovenia in Belgium, AMBIANCE THERMIQUE, AMBU 90, AMBU KAPLAN, AMEDEO, AMELIE-FIN, AMERICAN AND BELGIAN REAL ESTATE, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE TO THE EUROPEAN UNION, American Express Corporate Travel, AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL, AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION EUROPE, Amgen, AMI Metals, Amicam Productions, Amiral Clean Belgium, Amistad, Ammco, AMONIT, AMP, AMS Belgium, Amsit SETR, Amster Group, AMT COFFEE (BELGIUM), AMUNDSEN CONSULTING, Amway Belgium Co, ANCIENNE BELGIQUE, ANCIENS ETABLISSEMENTS RENE WATTEAU, André François, Réviseur d'Entreprises, André Loïc, Anebel, ANGELIQUE BEAUTE, ANGEL'S CLEAN, ANGEL'S CLEAN II, ANGEL'S CLEAN III, ANGEL'S HOME, ANHEUSER-BUSCH INBEV, ANICOM GESTION ET PARTICIPATION, ANISERCO, Anixton, ANNE RUTTEN, NOTARIS - ANNE RUTTEN, NOTAIRE, ANO, Anouk Sendrowicz & Partners, ANSELL GBU SERVICES (EUROPE), Ansell Healthcare Europe, ANSIMMO, ANSPACH 1, Ansul, ANTENNE TOURNESOL, ANTICIMEX, Antidot, Antipodes Voyages, Antoneag Mariana, Antoniou, Antwerps Sportpaleis, Anyone, AOC Group, Aon Belgium, AP Partners - E.P.O., Apam, Apco Worldwide, APEEE SERVICES, API-Security, APITRI, APL, Apollo Vredestein Blux, APOTEX, APOTHEEK HILDEGARD, Apple Benelux, Applicom, APPLIED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, APPS - Versace Belgique, APRES (APPRENTISSAGE PROF. & REINSERTION ECONOMIQUE & SOCIALE), APRISYS, Aproove, Aq Rate, AQUA SOLUTION INTERNATIONAL, AQUASTRUCTO, Aquiris, Arabel - Al Manar Radio Belgique, Aramark, Aramark Cleaning, ARC EN CIEL AMN, ARC Europe, ARCADINE, Arcadis Belgium (Bruxelles), ARCELOR MITTAL BELGIUM, ARCELORMITTAL FINANCE AND SERVICES BELGIUM, ARCH ET DOC, ARCHI - TEXT PRODUCTION, Archinterior, Architectes Mahieu & Associés, ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS, Architectuurbureau Lowette & Partners, ARCHIVES ET MUSEE DE LA LITTERATURE, ARCOLE, ARCTURUS GROUP, ARDILUXE, Arelia Nexus, AREMIS, AREMIS BELGIUM, Aremis Group, ARENA, Arexmo, Arfa, ARFRA, ARGENT RESIDENTIAL, ARGOS, Argos /Aramo, ARGUS, ARILCO OPPORTUNE, ARISTA-SERVICE EXTERNE PR LA PREVENTION & LA PROTECTION AU, ARISTOTE, Arizona Films, Arjinvest, ARKIA, ARLE, Armando Testa Brussels Group, ARMONEA, Armonia, ARNALDO ABRUZZINI, Art and Build, ART DE VIVRE, Art du Propre, ART2THINK, ARTDECORS J.P. VAN OUDENHOVE, Art'Emi, Artemis Productions, Artexis Exhibitions, ARTHUR D . LITTLE PARTNERSHIP, ARTHUR D. LITTLE BENELUX, ARTICLE 27 - ARTIKEL 27, Artiscope, Artmana, ARTOF, ARTS MANAGEMENT CONSULTING, Arvia, ARW, ARW RETAIL - GERRY WEBER, ARW RETAIL BR, ARW-GERRY WEBER BELUX, ARXIS SOLUTIONS, ARZ, AS TECHNICS, AS VENTILATION, ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, Asahi Photoproducts (Europe), ASAP, ASAP.be, ASCO AERO INDUSTRIES, ASCO Industries, Asco Numatics Benelux - Joucomatic, ASCOM (BELGIUM), ASD EUROP, Asfalys, ASFPAK, ASIA FOOD, ASIAN ART BRUSSELS, ASIANA COMPANY, ASM Belgium, ASM CONSTRUCTION, Aspria Belgium, Aspria city, ASPRIA CLUB, ASSAM, Assar Architects, ASSAR-GROUP-ARCHITECTS, Assemblée de la Com. com flamande, Assemblée réunie de la Cocom, Assist and Serve, Assoc. Comm. du Westland Shopp. Center, ASSOC. COOPERATIVE POUR DROITS REPROGRAPHIE EDITEURS PRESSE, ASSOC. DES CONSOMMATEURS TEST ACHATS - VERBRUIKERS UNIE TEST, ASSOC. DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES II, ASSOC. POUR DEFENSE & L'ASSISTANCE A COMM. ITALIENNE BELGIQUE, ASSOC. PR LA PROMOTION D'OEUVRES SOC. S & SANITAIRES DES MUTUALITES, ASSOC. PROPRIET. RECIPIENTS A GAZ COMPRIMES LIQUEFIES OU DISSOUS, ASSOC. SPORTIVE, CULTURELLE, D'ENTRAIDE & DE LOISIRS DE ING, Associated Executive Consultants, ASSOCIATION BELGE DES CONSOMMATEURS TEST-ACHATS, Association Belge des Experts en Joaillerie et Pierres Précieuses, Association belge des Femmes Chefs d'Entreprises, Association Belge des Institutions de Pension, ASSOCIATION CLUBS FRANCOPHONES DE FOOTBALL, ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE D'UCCLE, ASSOCIATION DE FRAIS SECUREX - KOSTENDELENDE VERENIGING SECUREX, ASSOCIATION DE L'UNION EUROPEENNE, ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS EUROPEENS D'AUTOMOBILES, ASSOCIATION DU COMMERCE DE L UNION EUROPEENNE, ASSOCIATION EUROPEENNE DE L'UNIVERSITE, ASSOCIATION FRANCOPHONE D'AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX, ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES REGIES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE, ASSOCIATION NATIONALE D'AIDE A L'INTEGRATION SOCIALE, ASSOCIATION OF TELEVISION AND RADIO SALES HOUSES, ASSOCIATION SOCIALISTE DE LA PERSONNE HANDICAPEE, ASSOCIATION VINCOTTE NUCLEAR, ASSOCIATION WALLONIE-BRUXELLES DE BASKET-BALL, Assuralia, ASSYSTEM BELGIUM, Astellas Pharma, Astello, Aston Carter International, ASTORIA, Astrazeneca, Astrid (Telecom), AT OSBORNE, AT YOUR SERVICES, ATD QUART MONDE WALLONIE-BRUXELLES, Ateac Business Center, Atelier Agricole André Mestdagh, Atelier de l'arbre d'Or - Architectes Associés, ATELIER GROOTEILAND, ATELIERS CROMBEZ ET BAEYENS - SUCCESSEURS DE CROMBEZ ET TRIVIER, ATELIERS DU SOLEIL, ATELIERS HUBERT GERKEN, Ateliers J.P. Majerus & Fils, Atenna Communication Ideas, Atenor Group, ATF BELGIUM, ATHANOR FINANCE, ATHENA GRAPHICS, ATHENEE GANENOU, ATLANTIC CERTIFICATES, ATLAS CONGO INVESTMENTS, Atlas Copco Airpower, ATLAS HOTEL BRUSSELS, ATLAS INTERNATIONAL INVESTMENTS, ATLAS RIVER INVESTMENTS, ATLAS SERVICES, ATLAS SERVICES BELGIUM, Atmospheres, Atolo, ATOMIUM, Atos Belgium, Atos Worldline, Atout France, ATRIAS, ATRIUM BRUSSELS, ATRIUM, M. Texier, ATTB - Association pour Techniques Thermiques de Belgique, Attentia, ATTENTIA ALLOCATIONS FAMILIALES - ATTENTIA KINDERBIJSLAG, ATTENTIA CORPORATE, ATTENTIA PREVENTION & PROTECTION, Attijariwafa Bank Europe SETR, AU PETIT CLIN D'OEIL, AU QUOTIDIEN, Au Suisse, AU VIEUX SAINT-MARTIN, Auchapt Cyril, Audi Brussels, AUDI BRUSSELS PROPERTY, Audionova, Aurelium, AURELIUS PARTNERS, AUREUM INVESTMENT, Aurubis Belgium, AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS - STUDIE EN DOCUMENTATIECENTRUM, AUSTRIAN HOUSE, AUTAJON PACKAGING BELGIUM, AUTO - TORINO, Auto 4, AUTO 5, AUTO CLUB ASSIST, AUTO CONTROLE TECHNIQUE - AUTOMOBIEL CONTROLE EN TECHNIEK, AUTO EXCEPTION, AUTO MULTI SERVICES, AUTOCARS HENRI DE BOECK ET VOYAGES ANDRE LELOUP, Autolink, AUTOMATIC ALARM, Autopneu Service, Autoredo, AUTOS M & M, AUTOSCOUT24 BELGIUM, AUTOVISION, AUTOWAND, Auvibel, Aux Armes de Bruxelles (Restaurant), AuxiPress, AV HOLDING INTERNATIONAL BELGIUM, AVAM, AVDE, Avenue Louise Hotels Partners, AVERTIM, Aviad House, Aviapartner Belgium, AVIS BELGIUM, Aviva Vie, AVJ GERMINAL - ADL GERMINAL, AVJ-MOLENBEEK-ADL, AVOCATS SANS FRONTIERES ADVOCATEN ZONDER GRENZEN ANWALTE OHNE GRENZEN, AVP, Avvisi, Axa Assistance Benelux - Inter Partner Assistance, AXA Belgium, AXA Holdings Belgium, Axa Technology Services Belgium, AXEMEDIA, Axima Contracting, Axis, Axium Partners Group, AXO, AXWAY BELGIUM, AXXES CERTIFICATES, Axxicom - Axxi@home, Ayala Huamani Judith, AYLIN, Aymax, AZ Consult, AZAP Consulting, Azelis Benelux, Azor, B & C, B & L Lighting Services, B & S Europe, B @ 1 SPORTS & LEISURE (BELGIUM), B&B Controls, B. Concept, B.B.V. GROUP, B.E.L. Brussels Exclusive Labels - Chambre du Haut Commerce d'Art et de Luxe, B.G. ORTHO, B.I.V.V. - I.B.S.R., B.L.B.E. - V.B.B.E., B.LITE TELECOM, B.O.A., B.P. TELEVISION ENTERTAINMENT, B.P.S., B.S.C. Cleaning, B.S.M., B.U.D.S., B2B Learning (PPB Consultancy), B2CALL, B4F - Building for the Future, BAB CONSTRUCTION, Babilou Belgium, Bacardi-Martini Belgium, Backx Patrick, BADJE, BAGAMAX, BAGUI-SERVICES, Bailly Anne-Sophie, BAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGEN, BAITA, BAKAR INVEST, Baker & Mckenzie, BAKKERIJ SIMOENS, Bakkerij Van Dender, Baligarth, Balluff, BAM MAT, BANDHU, Banimmo, Bank J. Van Breda & Co, Banken et Fils, BANKING FUNDING COMPANY, Banque Chaabi du Maroc Succursale de Belgique SETR, Banque de Luxembourg, Banque Degroof, Banque Degroof Luxembourg, Banque Delen, Banque Triodos, B-Aparthotels, BAR DU MATIN, BARNFIN, Baron B. & Celli, Barrois Ed. & Fils (Corderie), Base 3 Systems, Base Company, Basell Polyolefins Compagny, BASF INTEROX H202 PRODUCTION, BASIC-FIT BELGIUM, BASSEM CERTIFICATES, BASSET, Basta Cosi Chatelain, BASTION TOWER I, BASTOCHE 2000, Basware Belgium, BATACLAN, BATAIRCO, BATAVES 1521, Batenborch International, BATIPROMO, Batist, BATISUD, Bati-Tout, BATRACO, Battaille Laurence, BATUSHA, BAUCOUBAR, Baumer, BAUSCH & LOMB, Bayard Presse Benelux, BBC & CO, BBC Communication, BBF - Brussels Business Flats Belgium, BBM & CO, BBMS, BBR BELGIQUE, B-Bridge, BBT online, BC Interactive (be-connect), BCBG MAX AZRIA BELGIUM, BCC CORPORATE, BCCN - Belgium Cellular Communication Network, BCD Express, BCD Travel Belgium (Antwerpen), BCECC - Belgian-Chinese Chamber of Commerce, BCH & Partners, B-Close, B-CONNECTED, BDB INVEST, BDO MANAGEMENT ADVISORY, BDO Services, Be Angels, BE FILMS, BE ON WEB, Be One, Be Park, Be Project, BE.MAINTENANCE, BEA - Bernard EnergyAdvocacy, BEAI - Bureau d'Engineering et d'Architecture, BEARING POINT BELGIUM, Beauté Prestige International, Beautiful Bride, BEAUTY KUST, BEAUTY SPACE, BEAUTYFULL, BECI, Becsat - Sattler Philippe, BEDIMO, Beer Project Brussels, Befimmo, BEFIMMO PROPERTY SERVICES, BEGELEID WONEN BRUSSEL, BEGUELIN IMPORT CIE, BEHEERMAATSCHAPPIJ DE AVONDZON, BEHEERS- BELANGENVENN. AUDIOVISUELE PRODUCENTEN - B.A.V.P. CABLE, Behigh, Beiersdorf, BEIJAFLORE, BEL ABRI, Bel V, Bel'afrika, BELAUBADE, Belchape, Belex Air Freight, Belexco Chemical, Belfius Bank, Belfius Bank (Arenberg), Belfius Basilix, BELFIUS BRUGMANN, BELFIUS COMMERCIAL FINANCE, Belfius Etterbeek, BELFIUS IMMO, BELFIUS LAMBERMONT-LAEKEN - BELFIUS LAMBERMONT-LAKEN, BELFIUS LEASE, BELFIUS LEASE SERVICES, BELFIUS LOUISE, BELFIUS OUDERGEM-BOSVOORDE, BELFIUS UKKEL-RHODE - BELFIUS UCCLE -RODE, Belfius Vallée de la Woluwe, BELFLOOR, BELFORT CATERING, BELGA QUEEN BRUSSELS, Belgacom, BELGACOM ART, BELGACOM BRIDGING ICT, BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES, BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, BELGACOM SKYNET, BELGATECH ENGINEERING SERVICES, BELGAVIA, Belgian Business Services - Iris Group, BELGIAN BUSINESS TELEVISION, BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION, BELGIAN DESIGNS, BELGIAN LAND COMPANY, Belgian Office Support Services, BELGIAN POST INTERNATIONAL, BELGIAN POSTERS, BELGIAN RESTAURATION, BELGIAN SANITARY COMPANY BSC, Belgian Shell, BELGIAN STUDY GROUP FOR PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, BELGIPAR, BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE, BELGISCHE NATIONALE VERENIGING TEGEN DE TUBERCULOSE, Belgium Copy, BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED, BELGIUM PARKVIEW, BELGIUM PROPERTIES RETAILERS, BELGIUM PURCHASE AND SALE, BELGIUM SATELLITE SERVICES, BELGIUM TASTE, BELGIUM TELECOM, BELGIUM VALUE ADDED I, Belgium Visa Service, BELGONUCLEAIRE, BELGORAIL, BELGREEN, BELIFORM, Belitex, BELLA VITA, BELLE VUE, BELLEROSE BELGIUM, BELLIARD GROUP HOLDINGS, BELLIARD HOTEL INVESTMENTS, BELLONE - BRIGITINNES, BELMEDIS, Belol, BELPHARMA, BEL-PHONE, BELPOWER INTERNATIONAL, Belrest, Belrobotics, BELSORG BELGIUM FINANCE, Beltran, BELUX CLEANING SERVICES, BELYO, BEN THAMI, BENAZ, BENE RAIL INTERNATIONAL, BENELUX ASSIST, BENELUX HORECA CORPORATION, BENETTON REAL ESTATE BELGIQUE, BENIMMO BELGIUM, BENINNO, BEN'S FOOD COMPANY, BEN'S SERVICES & MANAGEMENT, Benson & Winch, BENTRACO BELGIUM, BENVENUTA, BERACO, Berenschot Belgium, Bergamote, BERL INTERNATIONAL, Berliner-BekhOr Sonia, Bermabru, BERNARD & BRUNO MICHAUX, NOTAIRES ASSOCIES, Bernard Controls Benelux, Bernard Guy, BERNARD VAN DER BEEK, NOTARIS - BERNARD VAN DER BEEK, NOTAIRE, BERQUIN NOTARISSEN - BERQUIN NOTAIRES, BERSHKA BELGIE - BERSHKA BELGIQUE, BERTINE, BESCO, Besins Healthcare, BESINS MANUFACTURING BELGIUM, Besix, BESIX GROUP, BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT, BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT PROPERTIES, Best Consulting, BEST SERVICE COTAN, BESTLAKE, B'ET Interchange, BETAPLUS PHARMA, BETON BAGUETTE MARCEL, Betterwird, BeTV, Beweb Régie, BEXL, BF & W - Bristol Food & Wine, BFS, BGM Consultants, BGO-SERVICES, BGROUP GREISCH, BGV III BELGIUM, BH&A, BH10 (Visa Travel Company), BHA - Brussels Hotels Association, BI Training, BIA GROUP, Bianca DEBAETS , BIBLIOPOLIS, Bibliothèque Royale de Belgique - Königliche Bibliothek von Belgien, BIBNET, Bic Belgium, bics - Belgacom International Carrier Services - BICS, BIG FISH, BIJO FINANCES, BIK Interim, Bilani Business Solutions, Binje Ackermans, Binôme, Bio Merieux Benelux, Biodiphar, Biomedical Systems, Biomim - Greenloop, Biosoupe, Biotech Tools, BIP - BXL INFO. PLACE / BSL INFO. PLEIN / BRUSSELS INFO. PLACE, Bipa, BIPA AKDENIZ, Bipass, Bird & Bird, BIRD GOEN EN CO, Bis Belgïe, BISCHIMMO, Biscuiterie Dandoy, BISKIT, Bisnode Belgium, Bisoft, Bissextile, BIV Team, Bizliner, BKCP, BKCP (Louise), BL Communication, BL Diffusion, BLANC-BLUE, Blanchisserie de la Petite Suisse, BLANCHISSERIE GANSHORY, BLANCHISSERIE LA CAMBRE, Blancke, BLANPAIN ET CHEVALIER, BLAUWE TOREN, Blauwers Gregory - Xpert Lingua, Blavier Jean-Paul, BLC - Business Club Belgo-Luxembourgeois en Suisse, BLOMHOF, BLS - Brussels Language Services, Blubird, Blue Bees, BLUE CABS, Blue Lines, BLUE STAR PRODUCTS, BLUE STORES, BLUE TOWER HOLDING, BLUEBONET, BLUESTONE INVEST, Bluevision, B-Management, B-MAR, BMCF, BMFS, BMMA - Belgian Management & Marketing Association, BMW Group Brussels, BNB-NBB - Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België, BNCTO, BNP Paribas Fortis - Corporate and Public Bank (Montagne du Parc), BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE, BO Consult, BO FLOWERS, Boa Press Relations, Boarding Concept, Bobex, BOCCARD BENELUX, BODART OPTICIENS, BODEN - BRUSSELS, BODIS, BODYCOTE BELGIUM, BODYWACH, Boehringer Ingelheim, Boels Jacques, BOFAS, Bofidi Brussels, BOFRAIR, BOLET, Bolsena, Bon Bon, BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN, Bond van de Garagisten, BONGRAIN BENELUX, Bonne pioche, BOOMERANG FIELD COMPANY, Boondael Motors, BORO, Bosch Michel, Bosch Rexroth, Bossuyt & Ley Diffusion, Bostik Belux, BOTANIC BUILDING, BOUILLON DE CULTURES, BOULOT, Bourjois, BOUVY EXPLOITATION, Bouygues Belgium, BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, BPI - Batipont Immobilier, bpost, Brabander Françis, Brassel, Brasserie Alsacienne; La, Brasserie de la Senne, BRASSERIE RESTAURANT LA PAIX 1892, Brauns, BRAVVO - BRUXELLES AVANCE/BRUSSEL VOORUIT, BREAST INTERNATIONAL GROUP - GROUPE INTERNATIONAL BREAST, Brico Belgium, BRICO MAT. KELLY, BRICO PLAN-IT, BRICO RABAT, BRICO-TRADING, BRIDGE IMMO, Bridgestone Europe NV/SA, Bridgewater, Bright Expats Brussels, Brightfish, BRIKO DEPOT, Britania Invest, British American Tobacco Belgium, BRITISH AMERICAN TOBACCO CO-ORDINAT ION CENTRE - L.P. CO-ORDINATION CTR, BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS, Brixam, BROCHAGE RENAITRE, BROEDERLIJK DELEN, BROKERS FINOP, BRONKS JEUGDTHEATER, BROOMCORNER, Brother International Belgium, BROUCKERE TOWER INVEST, BRS - Beun de Ronde Serlabo, BRUALFA, Brucco-Belcco, BRUGMANN SQUARE, Bruker Belgium, BRUMAC, Brumagne Marthe, Bruneau International, BRUNET, BRUOCSELLA, Brupharmexport, BRUSILIA - BUILDING, Brussel Deze Week, BRUSSEL INVEST INTERNATIONAL, Brussels Airlines, Brussels Airport Company, Brussels by Water, BRUSSELS CLEANING & MAINTENANCE, BRUSSELS COFFEE BAR, Brussels Expo - Parc des Expositions de Bruxelles, BRUSSELS HEALTH AND EDUCATION CENTER TERRANOVA, BRUSSELS HEART CENTER, BRUSSELS INTERNATIONAL TRADE MART LTD. AND CO., Brussels Invest & Export, Brussels Kart, BRUSSELS MAJOR EVENTS, Brussels Metropolitan - Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, BRUSSELS NETWORK OPERATIONS, BRUSSELS ONTHAALBUREAU, BRUSSELS OUDERENPLATFORM (BOP), BRUSSELS PROPERTIES, BRUSSELS RECYCLING METAL, BRUSSELS SECURITIES, BRUSSELS SENIOR RENT, BRUSSELS SERVICE, Brussels Special Venues, BRUSSELS VERBOND DER CHRISTENE VAKVERENIGINGEN, BRUSSELS WORLDWIDE SERVICES, BRUSSELSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSRAAD, BRUSTAR ONE, BRUVINVEST, Bruxelles Emergences, BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE, Bruxelles Formation, BRUXELLES LAIQUE, BRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSELLINGEN, BRUXELLES-RECYCLAGE, BRUXIS, BRUYNSEELS ROBERT, Bruynseels-De Smet (Etn.) - Carrosserie Robert, Bruynzeel Storage Systems, BSB Belgium - Business Solutions Builders, BSC, BSH HOME APPLIANCES, BSSI, BTS Travel - BA BTS, Buhlmann, BUILDING WORK SERVICES, BULTERYS A.V., BURCIN, Burco, BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, BUREAU D'ACCEUIL ET DE DEFENSE DES JEUNES, Bureau d'Architectes Burtonboy, Bureau d'Architecture Emile Verhaegen, Bureau de Courtage & Négoces, Bureau de Liaison Bxl-Europe, BUREAU ETUDES SETESCO INGENIEURS- CONSEILS STUDIEBUREEL SETESCO, BUREAU EUROPEEN DES UNIONS DE CONSOMMATEURS, BUREAU FIDUCIAIRE LERMINIAUX, Bureau Seeuws - Obri, BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN - TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN, BUREAU VAN DIJK EDIT. ELECTRONIQUES BUREAU VAN DIJK ELECTRON. EDITIE, Bureau Veritas Certification Belgium, BURINVEST, BURO ARCHITECTUUR ENGINEERING VERHAEGEN, Buro II & Archi+I, Buro Market, BUROTECH, Burotel - Orionagroup, Burson-Marsteller, BuSI - Business & Systems Integration, BUSINESS, BUSINESS & DECISION BENELUX, Business Boost, Business club Golf 7 fontaines, BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES, BUSINESS INVESTMENT, Business Partners, BUSINESS PARTNERS S.A., Business to Business, BUSINESS TRAINING, BUSINESS, DEVELOPMENT AND MANAGEMENT, BusinessEurope (The Confederation of European Business), BUURTHUIS BONNEVIE - MAISON DE QUARTIER BONNEVIE, BUURTSPORT BRUSSEL, BUURTWERK NOORDWIJK, BUY WAY PERSONAL FINANCE, BUY WAY SERVICES, BUZZZ, BVI.BE, BXL Formation Carrefour, BYZ -ART, C & C Advertidsing, C & C PATRIMONIUM, C & G TRANS, C & M, C&A Bruxelles, C.A.P. - I.T.I., C.B.B., C.B.I.M.C., C.D.E., C.D.M. ET CO, C.E. WINDOW CLEANING, C.F.I.P. - Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques, C.G.O. MOTOR, C.MITSUI, C.N.L.F. Euro Lettrage, C.T.W. CONSTRUCTION, C.V.O.-K.H.N.B. V.U.B. – Lokaal D 1.33, C43 Management, C6PO, Cab Exp.Compt. Krockaert Sambaere & Ass., Cabac, CABESA, Cabinet Bede, Cabinet de Radiologie Ste Anne-St Remi, Cabinet du Ministre Emir Kir, Cabinet du Ministre Hervé Jamar, CABINET GYNECO-CHIRURGICAL, Cabinet J. Jambon, CAE- Cabinet d'Assurances et d'Expertises, CAF-DCF Dpt. Central Fract. de la Croix Rouge, CAFE BELGA, Café Liégeois, CAFFE CON LATTE, CAI Belgium - Casinos Austria International Belgium, Cail Fanny, Caira Edition, Cairn Legal, CAISSE DE PREVOYANCE DU NOTARIAT - VOORZORGSKAS VAN HET NOTARIAAT, CAISSE DE RETRAITE DES SENATEURS, CAISSE DES CONGES PAYES DE L'ALIMENTATION BELGE, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES, CAISSE NAT. PATRONALE PR LES CONGES PAYES DS L'INDUSTRIE DU BATIMENT &, CAISSE POUR ALLOCATIONS FAMILIALES SECUREX - KINDERBIJSLAGFONDS, CAISSE PREV. DES INDPDTS & ENTR. - VOORZORGKAS ZELFST. & ONDERNEMING., CAISSE PREVOYANCE AVOCATS HUISSIERS JUSTICE & AUTRES INDEPENDANTS, Calao Consult, CALAR BELGIUM, CALLENS CAFE, Callens Pirenne Theunissen & C°, Callibra, CALORIBEL, CALTRANS, Calvert Group Belgium, Cambox - Opdebeeck Niels, Cambre Associates - Public Relations & Public Affairs, CAMI, Campanile Zaventem (Comada), CAMPARI BENELUX, Campens Jacques, CAMPUS, CAMPUS SAINT-JEAN, CANDAN, Canon Belgium, Cap 2000 Informatique, CAP Consultance - Senos, Capgemini Belgium, CAPITAL CONSTRUCT, CAPITALE CARS, Capitale-Life.be, Cap-Network, CAR WASH NO UN, Carat Belgium, CARBO EUROPE, Cardel Sustainable Management, CARDNO EMERGING MARKETS BELGIUM, CAREERS INTERNATIONAL, CARHOP, CARITAS INTERNATIONAL, Carlier Thomas- Tous chantiers, CARMELITES DE SAINT-JOSEPH, Carmeuse Holding - Carmeuse Coordination Center, Carodec, CAROLINE PARTNERS, CAROLL BELGIQUE, CARON, CARPE DIEM SERVICES, Carré Associates, Carree, Biebuyck & Partners, Carrefour Belgium, CARREFOUR FINANCE, CARROSSERIE DE STOCKEL, CARROSSERIE EUROPEENNE, CARROSSERIE KARREVELD 1080, CARROSSERIE KARREVELD 1180, Carrosserie Vanderveken, CARS SELECTION-ECT, Carta +, Cartec, CARUM, CASA, CASA BOUW, CASA NET, CASABLANCO, Cascade, CASH CONVERTERS EUROPE, CASSART SPECIAL PRODUCTS, Castano Manu, Casterman Editions, CATALAN INVESTMENT, CATALAY, Catalent Belgium, Catalyst Consulting, Catharsys Consulting Group, Catharsys Global Services- BaliBelgium, CAUTIONNEMENT COLLECTIF TRAVAUX- GEMEENSCH. BORGSTELLINGEN WERKEN, CAVENOR, CAVIAR BRUSSELS, Caviss - Consultancy in Aviation & Security, and Strategig Advice, Cazier, CB SA CHASSIS DE BRUXELLES, CBC Banque & Assurance (Grand Place), CBC Banque (Louise), CBRE, CBRE GLOBAL INVESTORS BELGIUM, CC Strategies, CCFFMG, CCI Hainaut (Mons), CCI Hainaut (Manage), CCI Hainaut (siège social), CCIE, CD NET, CD&V, C-DEV, CDH, CDS LOCATION, CEBIODI, Cebir, CECA BELGIUM, Cécile Jodogne, Cecoforma, CEDEC - Centre Européen d'Evolution Economique, CEDICOL, Cédric Moerenhout, CEFAID, Cegeka Groep, Cegelec, CEGELEC FIRE SOLUTIONS, CEGELEC INFRA TECHNICS, CEI-DE MEYER, Ceka Belgium, Celes - Association d'Avocats, Céline, CELIO FINANCE, Celio International, Cellmade Région Bruxelles-Brabant Wallon-Hainaut, CEMBUREAU - ASSOCIATION EUROPEENNE DU CIMENT, CEMEA-EP, CEMOME, CEMRE, CEMSTEEL, CENFORGIL - CENTRE DE FORMATION ET DE PRODUCTION, CENT. NAT. COOP. AU DEVELOPPEMENT NATIONALES ZENTRUM FUR ENTWICK, Center for Creative Leadership, CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP EMEA, CENTRALE, CENTRALE CULTURELLE BRUXELLOISE, CENTRALE D'ACHATS DE LA MAROQUINERIE PARISIENNE, CENTRALE DE SERVICES A DOMICILE DE BRUXELLES, Centrale Médico-Dentaire, Central-Fruits, CENTRE ANDERLECHTOIS DE FORMATION, CENTRE ARNAUD FRAITEUR, CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINEE - BELGISCHE STRIPCENTRUM, CENTRE BRUXELLOIS D'ACTION INTERCULTURELLE, CENTRE CHAPELLE-AUX-CHAMPS, CENTRE CONFIDENT MULTIDISCIPLINAIRE DES HOPITAUX DE L'ULB, CENTRE CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - LE BOTANIQUE, CENTRE CULTUREL D'ETTERBEEK, CENTRE CULTUREL D'EVERE, CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK, CENTRE CULTUREL MAGHREBIN-ESPACE MAGH, CENTRE D' ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DU SOLBOSCH, CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE ARIANE - CENTRUM VR DRINGEND ONTHAAL ARIANE, CENTRE D'ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DES DEPENDANCES, DIT CENTRE L'OREE, CENTRE D'ACTION ET DE FORMATION POUR LA COMMUNICATION AUX MEDIAS, CENTRE D'ADAPTATION PEDAGOGIQUE ET SOCIALE, CENTRE D'AIDE A L'ENFANCE DU WAR MEMORIAL, CENTRE D'AIDE AUX PERSONNES BRABANTIA, CENTRE D'AIDE POUR LA SANTE MENTALE EN MILIEU URBAIN, CENTRE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET DE CYTOLOGIE, CENTRE DE COORDINATION DES BETONS - COORDINATIE CENTRUM BETON, CENTRE DE COORDINATION ET DE SERVICES A.E.P., CENTRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION SCHAERBEEKOIS, CENTRE DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE, CENTRE DE FORMATION 2MILLE, CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS, CENTRE DE FORMATION DU NETTOYAGE - OPLEIDINGSCENTRUM VAN DE SCHOONMAAK, CENTRE DE FORMATION-INSERTION LE GRAIN - C.E.F.I.G., CENTRE DE GUIDANCE D'IXELLES, CENTRE DE JOUR & CENTRE D'HEBERGEMENT PR ADULTES AYANT UNE, CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DE SOUDEURS, CENTRE DE PREVENTION DES VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES, CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE, CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES BLES D'OR, CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, CENTRE DE REEDUCATION DE L'ENFANCE, CENTRE DE SANTE LIBRE D'IXELLES, CENTRE DE SANTE MENTALE - L'ADRET, CENTRE DE SANTE UCL, CENTRE DE SERVICES ET D'AIDE A DOMICILE, CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, CENTRE DE VIE, CENTRE D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ROBERT ET LAURE BRUNNER, CENTRE D'ENSEIGNEMENT DAMES DE MARIE- VERGOTE, CENTRE D'ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DES CHAMPS, Centre d'Entreprises Dansaert, Centre d'entreprises de Saint-Gilles, Centre d'entreprises Euclides, CENTRE D'HEBERGEMENT PIERRE JURDANT, CENTRE D'INFORMATION ET D'EDUCATION POPULAIRE, CENTRE DOCUMENTATION & COORDINATION SOC. CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE, CENTRE EDUCATIF PERMANENT, CENTRE ESPOIR ET JOIE, Centre Européen de Fruits et Légumes (CEFL), CENTRE FORMATION PROF. DS SECTEUR AUTO & SECTEURS CONNEXES, CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MONT-GODINNE, CENTRE INTERDIOCESAIN - INTERDIOCESAAN CENTRUM, CENTRE LA CLAIRIERE - CENTRUM HET LAAR, CENTRE MEDICAL ENADEN, Centre Morph. Pathol. Pratique de l'Anatomie, CENTRE NOS PILIFS, CENTRE POUR HANDICAPES SENSORIELS, CENTRE POUR L'EDUCATION & FORMATION PROF. SECTEUR ELECTRICIENS, CENTRE RECH. METALLURGIQUES - CENTRUM RESEARCH IN METALLURGIE, CENTRE SCOLAIRE CATHOLIQUE BRUXELLES NORD-OUEST, CENTRE SCOLAIRE DE MA CAMPAGNE, CENTRE SCOLAIRE DU SACRE-COEUR DE JETTE, Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Lindthout, CENTRE SCOLAIRE EPERONNIERS-MERCELIS, CENTRE SCOLAIRE MARIA ASSUMPTA, CENTRE SCOLAIRE MARIS STELLA ET NOTRE-DAME DE LOURDES, Centre Scolaire Notre-Dame de la Sagesse, CENTRE SCOLAIRE SAINT-ADRIEN - VAL DUCHESSE, CENTRE SCOLAIRE SAINT-MICHEL, CENTRE SESAME, CENTRE SPORTIF DE LA FORET DE SOIGNES - ASSOCIATION DE GESTION, CENTRE SPORTIF DE LA WOLUWE, CENTRE VINCENT VAN GOGH - CHAB, CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK BRUSSEL, CENTRUM AMBULANTE DIENSTEN, CENTRUM VAN INFORMATIEVERWERKING EN PROMOTIE VOOR DE KMO, CENTRUM VOOR AMBULANTE REVALIDATIE BRUSSEL, CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE BRUSSEL, Century 21 Benelux, Cepsa Quimica Belgium, Ceraction, Ceran Lingua International - C.L.I., Cerau, Cercle de Wallonie, Cercle d'Oenologie de Bruxelles, Cercle du Lac, CERCLE ROYAL GAULOIS ARTISTIQUE ET LITTERAIRE, CEREP LOI 1, Ceres, CERFS-VOLANTS MAISON DES TOUT-PETITS, CERIMO, Cermiadata, Cerp, CERTIFIMMO V, CERTIMMO, Certis Europe, CERTISYS, CESI-PREVENTION ET PROTECTION - CESI-PRE, CETTE-ARTEMIS, CEYSENS+PRESTO PRINT, CFCIB - Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Belgique, CFE - Compagnie d'Entreprises, CGG BRUSSEL, CGI Belgium, Ch. Royale des Antiquaires de Belgique - Kon. Kamer van de Antiquairs van België, CHAGUIANT, Chalude & Associates, Chamber of Commerce of Spain - Delegation to the European Union, CHAMBON, Chambre de Commerce Belgo Lux Pays Arabes, Chambre de Commerce Belgo-Hellénique, Chambre Francaise de Commerce et d'Industrie de Belgique, Chambre Royale Belgo Lux. des Salles de Vente, Chambre Syndicale du Tapis, Chanel, CHANGE CENTER, Chan-Son, Chantier de Créosotage de Bruxelles - CCB, Chantrenne Consult, CHAPELLE DE BOURGOGNE, Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Chaput Olivier, CHARIS ENTERPRISE, CHARISA, CHARLEMAGNE VASTGOED, CHARLEROI CENTER DEVELOPMENT, CHARLES PRODUCTION, CHASSIS DE BRUXELLES, CHASSIS DIFFUSION M.B., Chauffage Baral G.M.T., CHAUFFAGE BARAL MAINTENANCE, Chauffage Collart, CHAUSSURES MYRYS, CHAUVE, Chavanal, Chef Chez Soi, Chemcom, Chemical Partners Europe, Chemical Products R.Borghgraef, Chemico Continental, CHEMINEES DANNEELS, Chemitex, Chenut Edgar, Chevalier (Le), CHEVREFEUILLE-KAMPERFOELIE, CHICKEN CONCEPT, CHIESI, CHILD FOCUS, Chirec, Choco, CHOMETTE BENELUX, CHRIAL, Chris Consulting Marketing Services, ChrisCVL Photography, Christian Dior Parfums, CHRISVIVA, CHRYSLER BELGIUM LUXEMBOURG, Ciat Belgium, Cible Communication, CIBT BELGIUM, Ciel - Acordata, CIET, CIGLO HOLDING, Cincom Systems International, CINE SERVICES, Cinémas High Life (Les), Cinémathèque Royale de Belgique, CINESCOPE, CIT Blaton, Citadines - FBM Belgique, CITE SERVICES - WIJKDIENSTEN, Citexar, CITIZEN SERVICES, CITY MALL MANAGEMENT, CITY ONE BELGIUM, City Parking, City R. Services, Citydev - Mme Decamp , citydev.brussels (SDRB-GOMB), CITYLINE, CITYMO, CIVA, CKG PROPERTIES, Clabots Tools, Claerhout, Claeys & Engels, CLAIRE'S BELGIUM, CLEAN 4 ME, CLEAN UP, CLEAN UP HOME, Cleaning Company, CLEANING EXPERTS, CLEANING FOR YOU, Clear Channel Belgium, ClearSource, Clerbaux-Pinon (ACP Group), Clerim, Clever Phone, CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE, CLINIQUE LA RAMEE - KLINIEK LA RAMEE, CLINIQUE FOND'ROY - KLINIEK FOND'ROY, CLINIQUE SAINT-JEAN, CLINIQUE SANATIA, CLINIQUE SANS SOUCI, Cliniques de l'Europe, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Clip Display Systems, CLL - Centres de Langues, CLOS DE LA QUIETUDE, CLOS REGINA, CLUB, ClubMed - Club Méditerranée, C-Marketing, CMGRP Belgium, CMJC, CMS DeBacker, CNC Collections, CNCD - 11.11.11, CNOOC BELGIUM, CO.GE.LO., CO.RE.BAT, CO2logic, COACH, COBAGYP, COBEFF, COBEHOLD, COBELFRA, Cobelux, Cobema, COBEMAD, Cobemat, Cobepa, COBIMMO, COBRALO, Coca-Cola Enterprises Services., Coca-Cola Entreprises Belgium, Coca-Cola Services, Cocktail 15, "COCOF - Mme LAMBRECHTS, ", COCOM, COCONUTS HOLDING, COCORYCO, COCQUIBUS, CODASOFT, Coddyn, CODIC BELGIQUE - CODIC BELGIE, Codic International, CODIC ROUMANIE, Coditel Brabant / Numericable Belgique, Codumé, Coenraets, COFACE BELGIUM SERVICES HOLDING, COFELY ENERGY SOLUTIONS, Cofely Fabricom, Cofely Services GDF SUEZ, COFIMATRA-RESPONSIBILITY MANAGEMENT, Cofinco Fiduciaire, Cofinimmo, COFINIMMO LEASE FINANCE, COFINIMMO SERVICES, COFINTRA, Coften, Cogal Belgium, Cogam, Cogebi, COGES, COGNEAU DECO, COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS BELGIUM, COIL, Colas Belgium, Colas Cleaning Equipment, Cold Mountain s.a. - The Lodge, Colgate-Palmolive (Research and Development), Colgate-Palmolive Belgium, COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (BELGIUM), COLIPHIN INVEST, COLLECTIF D'ECHANGES POUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE, COTA, COLLECTIF FORMATION-SOCIETE, COLLECTIF RECHERCHE ET EXPRESSION, COLLEGE DU SACRE-COEUR, COLLEGE JEAN XXIII, COLLEGE SAINT VINCENT - SAINT FRANCOIS, COLLEGE SAINT-HUBERT, COLLEGE SAINT-PIERRE A UCCLE, Collibra, Colliers International Belgium, COLLINES DE WAVRE V, Colson Donatienne, COLUMBUS 400, COLYMIT CONTRACTORS, Com2be Networks, Co-Mana, Comap, Comapex, COMAX, Comelec, Comeos, Comfort Energy Hasselt, COMITE BELGE D'AIDE AUX REFUGIES - BELG. COMITE HULP AAN VLUCHTELINGEN, COMITE BELGE POUR L'UNICEF, COMITE D'ENSEIGNEMENT ANNONCIADES D'HEVERLEE, COMITE DES ASSOCIATIONS D'ARMATEURS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Comité Electrotechnique Belge - Belgisch Elektrotechnisch Comite, COMITE ORGANISATEUR DE L'INSTITUT SAINT-LUC A SAINT-GILLES, COMITE SCOLAIRE PROVIDENCE, COMITE SCOLAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE-SAINTE TRINITE, Comm2B, Comme chez Soi, COMME CHEZ TOIT, COMMERCIALE D'ECHANGES ET DE SERVICES, Commission "Role de Garde" des Pharmaciens de Bruxelles Capitale, Commun Sense, COMMUNAUTE EDUCATIVE SAINTE-MARIE DE SCHAERBEEK SAINT-JOSSE, Communauté Portuaire Bruxelloise CPB-ASBL - Brusselse Havengemeenschap BHG-VZW, Commune Evere et collège, Communication Package - Corao Carlos, Comorga, COMPAGNIE BELGE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL, Compagnie Brésilienne (Santos Palace), COMPAGNIE DE PROMOTION DE L'ESPLANADE, COMPAGNIE DE PROMOTION LIEGEOISE, COMPAGNIE DE TERRAINS EUROPEENS, COMPAGNIE DU NORD, Compagnie Fiscale, COMPAGNIE IMMOBILIERE DU BRABANT WALLON, COMPAGNIE IMMOBILIERE DU REGENT, COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME, COMPAGNIE INTERNATIONALE WAGONLIT TRAVEL, Compagnie Nouvelle de Communications, COMPAGNONS DEPANNEURS - C DIENST, COMPAREX SOFTWARE BELGIUM, Compass Group Belgilux, Compil international Commerce - CIC, COMPLEXE SPORTIF POSEIDON, Comprehensive Empowerment - Michel Rozenberg, COMPRENDRE ET PARLER, COMPRESSOR SPARE PARTS, Comptoir Belge de Télécommunications, COMPTOIR DE BOIS DANIEL SABBE, COMPTOIR DES COTONNIERS BELGIQUE, COMPUTER FUTURES SOLUTIONS, COMPUTER LEARNINE SYSTEMS, CONAC, Conaccount, Concept Chocolate, CONCEPT MULTIMEDIA BELGIUM, CONCEPT SPORT.EU, Concepto, Conceptum Conferences & Events, Concerto, CONCORD - CONFED. EUROPEENNE DES ONG D'URGENCE & DE DEVELOPPEMENT, CONCORDE FINANCE, Concordia, CONDOR POST PRODUCTION DIGITAL MEDIA, Confederation Construction / Confederatie Bouw, Confidence Partner Security, Configure Recruitment, CONFISERIE LEONIDAS, Conil Sonia, CONNECTIMMO, Connectis, Connexion Corporate Communications, CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE, CONSEIL DE LA MUSIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE WALLONIE-BXL, Conseils & Gestion des Salaires Cobelsa SPRL, Consensa, CONSOLIS SERVICE CO, CONSTRUCT INTERIM, CONSTRUCTION TOUR ET FINITION, CONSULTIS, CONSULTYS BENELUX, CONTASSUR ASSISTANCE-CONSEIL, Contentia, Contigea, CONTINUING CARE, Contraste, Contraste Europe, CONTROLE MEDICAL SECUREX - MEDISCHE CONTROLE SECUREX, Convergent Group, CONVIVIUM, Coolest People, Cooltool, COOP. PR CENTRES CULTURELS - COOP. VR CULTURELE CENTRA, COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE, COOPERATION TECHNIQUE BELGE, Coopération Technique Belge, COOPERNIC, COORDINATIE CENTRUM NESTLE, COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES REFUGIES ET ETRANGERS, COPAINPARK, COPPENS LABORATOIRUM, COPYTEC, CORAFINE, Cords La fourmi, Corelio, CORESO, CORNALINE HOUSE, CORNER IMMO, Cornet & Co - A6 Law Enforcement, Corona, Corporate Agilty Center - HRDA, Cosabel, Cosmebel, COSMOPOLITE, Costermans, Costmasters, COSYLEKO INVEST, COSYLVA, COTUBEX, COURANT & SOLUTIONS, Cousin Sylvie, Covance Clinical and Periapproval Services, COWI BELGIUM, CP GROUP, CPM Belgium, CPM Consultants Personnel Management, Cprojects & Advertising, Crea, Creages Consulting / Serrokh Saïd, Creaset, Creative ConsulTeam, CRECHE DE L'ANNONCIATION, CRECHE DU BEGUINAGE, CRECHE LA PETITE ESPERANCE, CRECHE ROYALE LE NID, CRECHE SAINT-ANTOINE, CRECHE SAINT-CHARLES, CRECHE SAINTE - GERTRUDE, CRECHE SAINTE-ANNE, CRECHE SAINTE-GENEVIEVE, CRECHES DE SCHAERBEEK, Crechinvest, Crédal, Credimundi, CREDIT MUTUEL NORD EUROPE BELGIUM, CREDITSAFE BELGIUM, CREDOC SERVICES, Cresept, CRIBERANT, Cridex, Crisem (Restaurant), CRISP, Cristallerie Anspach, CROIX BLEUE DE BELGIQUE, Croix-Chatelain, CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - COMMUNAUTE FRANCOPHONE - ACTIVITES, Crombé, Cross International, CROWN AVENUE, Crowne Plaza Hôtel, Crucq Benjamin, Cruz Omar - Wiapu, CSB Consulting, CSCE, CTF HOTELS BELGIUM, Cubiz 4, CUIS'ART, CULTUREEL ANIMATIECENTRUM BEURSSCHOUWBURG, CULTURES ET SANTE, CULTUURNET VLAANDEREN, CURALIA BROKERS, CURIEUS, CVC CAPITAL PARTNERS (BENELUX), CVR BELGIUM, CWT BELGIUM, Cycles Devos, CYCLO, Cyklop Belgium, CYTIHOLDING, D & G, D & O Parners, D & RCAMBRE, D' IETEREN LEASE, D&D Art Productions, D.A.I., D.B.S. INTERNATIONAL, D.BODDEN, D.J.S. SERVICES, D.S. TRANSPORT, D.U.N.E. - DEPANNAGES D'URGENCES DENUIT ET ECHANGES, D.V.FLUOR, DA CAR - ETABLISSEMENTS DA CAR, Daar Mohamoud Abdi, DACOBEL, DAKWERKEN VERHOEVEN MICHAEL, DAL & VELDEKENS, DALDECOR, DALFA, DALLY-IMMO, Damasquine Art Gallery, DAME BLANCHE, DAMIEN COLLON, NOTAIRE, Damovo Belgium, DANONE, DANONE WATERS BENELUX, DANOTHERM, DANYTAX, Daoust, Dapesco, Darbon Fabien, Dargaud-Lombard, DARO, D'ARSCHOT & CIE, D'Artagnan Conceptual Communication, Dartevelle Pierre, Dartigues Bruno, Dassault Systèmes Belgium, DATA INNOVATIONS EUROPE, DATA PLEIADES, Data Translations International, DATASSUR, d'Audiffret Yves, DAVID LEVY ET ASSOCIES, David Lloyd Leisure Operations, David Rata, Davidts Lighting, Davigel Belgilux, DAXISPHARMA, Day One MPM, DAYAM, DB Print Belgium, DBApparel BeNelux, DC REAL ESTATE, DC RESOURCES, DC3, DCM Services, DDMAR SERVICES, DDMC COMMUNICATION DESIGN, DDS & Partners, DE ARK TE LAKEN, De Behault, Boulanger, de Briey, De Bouwkroniek (Drukkerij), DE BRANDING, DE BRUSSELSE ORGANISATIE VOOR DE EMANCIPATIE VAN JONGEREN, DE BRUYN PROFESSIONAL COATINGS, DE BUE, DE BUITELING, De Caluwé & Horsmans, DE CEDER, DE CHINEZEN, DE CHRISTELIJKE SOCIALE WERKEN VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL, De Clercq Consultants, de Crombrugghe & Partners, De Facto Image Building, DE FILISTIJNEN PRODUCTIONS, DE GROENE POORT - SNIJBOONTJE, De Groodt, De Gunst Louis, De Hauwere, DE HEUF, DE HOEF 1627, De Hondt Pascale, De Keghel Nicolas - Au Guidon Vert, de Kemmeter Michel, De Kesel William, De Koninck A., DE LA SALLE, DE LINK, DE LOMBARDE, DE LOPER, DE LORK, De Meu - Debrye, De Meyer M. & Mergan J., De Montjoye Maurice, DE NATIONALE TRANSPORTMAATSCHAPPIJ, DE NETELAAR, DE OVERBRON, De Persgroep Publishing, De Prelle Valery - Les Artisans du Vin, DE ROECK EN ZONEN, DE ROEVE LIGHTING, DE ROUCK GEOMATICS, De Smet Engineers & Contractors, DE SPEELBOOM, De Standaard, DE STICHEL, De Tijd, de Villegas Severine, DE VOGELZANG, DE WELVAARTKAMPIOEN, De Wolf & Partners, De Wolf Luc, De Wolf Victoria - Les Marquisettes, de Woot de Trixhe Gérald, DEBACKER TRANSPORT, Debailleul Products, DEBOLE, Debroux et Associés, Debrus Tensi, Decathlon Belgium, Decider's, Declippele-Degomme, DEDICO, DEF Belgium, DEFACQZ, Defibrion, Deg & Partners Consulting Company, Degeco, DEGI ARLON, DEGI SCIENCE, DEGON MILLIUM, Degouis Pierre, DEGROOF CORPORATE FINANCE, DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY, DEGROOF STRUCTURED FINANCE, Dehon Eric, Dehon Gestion Benelux, Dehon Service Belgium, DEKA REGENT, Delannoy Vincent, Délégation Générale du Québec, Delens Jacques (Entreprises), DELHAIZE GRIFFIN, Delhaize Groupe - Ets. Delhaize Frères & Cie, Deli XL, Deli XL Flanders, DELIMMO, Dell - Belgium & Luxembourg, DELLEUSE, Dellopoulos Christos, Delmotte, DELOGE, Deloitte Accountancy, Deloitte Belastingconsulente-Conseils Fiscaux, DELSHOP, Delta Air Lines Inc BUIV, DELTA LLOYD LIFE IMMO - MIDI, DELTA LLOYD LIFE INVEST (BELGIUM), Deltafisc, DELTAMEDIA, DELVAUX CREATEUR, Delvaux de Fenffe Pascale, DELVAUX DESIGN COORDINATION ET FINANCE, Dem Group, DEMAN BRUSSELS, Demarest Barbara Simone - S&B Consulting, Demco, DEMIR INDUSTRIAL CLEANING, DEMO JV, DEMOS BENELUX, Demosdos, DEMOTRANS, DEN BOGAET, Den Braven Belgium, DENELL, DENIS B.BELGIUM SERVICES, Denis Gilbert, Dental Promotion & Innovation, Dentsu Aegis Network Belgium, DENYS GLOBAL, Deomatic, DEPANNAGE R LA FRANCE, DEPARTEMENT AUTONOME DE DIAGNOSTIC PAR RADIO-ISOTOPES, Deployments Factory, Depuydt Consulting & Engineering / Gemotions, DEPUYT, RAES & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN -, Derbigum - Imperbel Group, DERBY, Derriks Law, Des Idées Aux Mots, DESCAMPS BELGIUM, DESIGN BOARD, Design by Number, DESIGN SPORTSWEARS BELGIUM, DESILDIS, DESMECHT, Desmet Ballestra Group, DESMET BRUSSELS, Desqueper Philippe, Dessart, DESSEINS, Desso, DESTRE, Destrée Organisation, Detry Delphine, DEUTSCH-BELG. -LUXEMBURGISCHE HANDELSKAMER - BELG., Devaux Consult, DEVAUX DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION, DEVECO FOOD, Devenge Yves, DEVERNOIS BELGIQUE, Devimo-Consult, Dewit Law Office, Dewo Europe, DEXIA, Dexia Asset Management Belgium, DEXIA SECURED FUNDING BELGIUM, DGC Intercession, DGCONSULT, DGST & Partners, DH FIELDS SERVICE, DHB Bank, DHL Global Forwarding, D'Hondt de Caritat & Patners, DI, Dialogic, DIAMANT HOTEL COMPANY, DIAMOND EUROPE, DiaSorin, D'ICI ET D'AILLEURS, Didden Usines, DIDON, DIESTSEPOORT, D'Ieteren, D'Ieteren Services, D'IETEREN TREASURY, Digital Advice Group, DIGITAL BELGIUM HOLDING, DIGITALEUROPE, DIGITASLBI BELGIUM, DIGITOPIA, Dikaios, DIMARSO, DIMENSION DATA AUSTRALIAN HOLDINGS, Dimension Data Belgium, DIMENSION LUMIERE, Dimijob - Student.be, Dimitrios Koukasis - Sportyverse.com, Dimo Services, Dina Belux, DIOGENES, DIRECT MAIL SERVICE, Direct Search - Tram Wai-Feng, Direct Social Communications, DirectLease, Discam, DISTEC, Distec International Belgium, DISTRIBUTION D'IMPRIMES PUBLICITAIRES SANS ADRESSE, Districam, DISTRIGAS LNG SHIPPING, DISTRIMALL, DISTRIPLUS, DISTRISTAR, DISTRITEX, Ditek, Ditta Graceffa, DIX G, DIXONS PROPERTIES, DJOSER, DKD Media, DLL, DLX HOLDINGS, DM & S Communications, DOCTEURS KOCH - PIENS , OPHTALMOLOGIE, Document Dialog, DOD, DODDER BELGIUM, Dodecors, DODI, DOKTERS VAN DE WERELD - MEDECINS DU MONDE, DOMAINE DES ENFANTS LES CAILLOUX, Domalco, Dôme (Le), DOMEIN WESTHOEK, DOMINIQUE MODELS AGENCY, Dominique Rigo, DOMINOR, DOMINO'S PIZZA BELGIUM, Domus Pura, DON BOSCO CENTRALE - CENTRALE DON BOSCO, DONNEES INDIVIDUELLES SOCIALES, Dorel Belgium, Dornach International, DOUBLE SIX, Doyen Auto, DPDB, DR. J.BARUDY VASQUEZ, DR. PETER MEEUS, DR. WILLIAM SIMOENS, DRIFOSETT PRINTING, DRINATEX, DRINKS SHOPS BELGIUM, Droguerie le Lion, DROPSTORE, DRUA, DRUA ELECTRONIC, Drug Erasme, Drug Opera, Drugmand & Meert Ets., DS Traiteur, DSB PRINT, DSI, D-SIDE, D-Sight, DTH Finance, DTZ Winssinger Tie Leung, DU PAREIL AU MEME BELGIQUE, DUARUZ FINANCEMENTS, DUBBING BROTHERS BELGIUM, Dubois, DUCROS DISTRIBUTION BENELUX, DUFERCO SPECIAL STEELS (EUROPE), DUFLOU - VAN EESBEECK, Dugardyn & Partners, Dujardin P. Consulting, Dumont Instruments & Co, DUN & BRADSTREET BELGIUM, DUNEPANNE, DUOMAE, DUPONT DRION, Duquesne Thierry, DUR, Duurzame Toekmost, Duval Guillaume, DVDD - De Visu Digital Document Design, DVN, DWVA, Dynafin Consulting, DYNA-MEDICAL, Dynamic Resources Consult, DYNAMO INTERNATIONAL, DYTRYCH, E.D. LIGHTING, E.D.MAINTENANCE, E.F.E.B., E.F.P.I.A., E.M.D. Music, E.M.S. - European Marketing Support, E.N.E. - Energies Nouvelles & Environnement, E.ON BELGIUM, E.T.M., EAE - European Assocation of Entrepreneurs from here and elsewhere, EAS-APP, Easy Fairs, EASY FRESH LOGISTICS, Easy Services, EASYDAY, EAT, EAU-COURANT, EB Trans Shared Services, Ebbinge & Company, ECE, Echafaudage 2000, ECLAIR, ECLAIRBEL-NEORAY, ECN - Emergence Consulting Network, Eco Fac, Ecole de Commerce Solvay, ECOLE DE SPORTS DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, ECOLE DECROLY - L'ERMITAGE, ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS, ECOLE EUROPEENNE DE PODOLOGIE PLURIDISCIPLINAIRE, ECOLE NOUVELLE, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES, Ecole R. Administration Publique , Ecolo - Presse, Econocom Belgium, Econocom Group, ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX, ECONOMAT DES MISSIONS DE LA COMPAGNIE DE JESUS, Ecopostale, Ecopublic, EcoRes, ECO-VIDA, Edebex, EDELMAN PUBLIC RELATIONS WORLDWIDE, EDEN CHOCOLATES, Edenred Belgium, EDF BELGIUM, EDF-Luminus, Edge Consulting, Editeco, EDITIONS CINE - REVUE, EDITIONS CMF UITGEVERIJ, EDKD, Edmond de Rothschild Europe, EDON, Edora, EDUCAM SERVICE, EDYMM, EEBIC, Ef Education, EffCo - Efficiency Coaching, EFFIK BENELUX, EFMD, EFQM, EGENCIA BELGIUM, EGMONT-INSTITUT ROYALE DES RELATIONS INTERNATIONALES, Egon Zehnder Associates (International), E-GRAPHICS, EGREGOROS, EGTA, Eiffage Benelux, Eiffage Development, EIG - Gold Investment Group, EIS - Electronic Imaging Services, EKIFOOD, EL YASSINI, ELB FINANCE, ELBI, ELCO BELGIUM, Eld Partnership, Eldorado, Eldos InSight, ELEC. D.V.C., Electrabel - Engie, ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, Electric, Electrion, ELECTRO GDB, ELECTRO IHSAN & NIHAT, ELECTRO STALLE, Electro-Concept, ELECTROLUX BELGIUM, Electrolux Home Products Corporation, ELECTRO-MECANIQUE CHARLES MEUNIER ET CIE, Elens Ludovic - Lunetier Ludovic, Elia, ELIA ENGINEERING, Elia System Operator, Elimex -Electro Import-Export-, Elite Interim, ELITE PROPERTIES, ELITE TECHNOLOGIES, Elixis, Elle, ELLWOOD & ATFIELD, ELMER, ELSATAX, Elvebe, ELWY INVEST, EM HAIR, EMA FINANCE, Email Brokers, Emakina Group, EMAKINA.BE, Emakina.Eu, EMB - Entreprises Miot & Bresciani, EMBALLAGES ROY, EMBER, Emfea Consulting, EMG TRANSPORT & TRADING, EMINET, Emixis, Emove, EMPACT, EMPEREUR FROISSART, EMSENS MANAGEMENT SERVICE, End, ENDRESS ET HAUSER, Eneco, ENECO WIND BELGIUM HOLDING, ENEO, EnerSys, ENGAGE BBDO, ENGEMA, ENGETEC, Engibex, ENGIE (GDF SUEZ Belgium), ENGINEERING INTERNATIONAL BELGIUM, ENHESA, ENI FINANCE INTERNATIONAL, Eni Gaz & Power, Ennaifar Kaïs, ENTR'AIDE DES MAROLLES, ENTRAIDE ET FRATERNITE - MITEINANDER TEILEN, ENTRE AUTRES, Entre Rêves et Réalité, ENTREMONT BENELUX, Entreprendre Aujourd'hui (CCI Luxembourg Belge), ENTREPRISE DE NETTOYAGE DESWERT, ENTREPRISE DE TOITURE D.I.M., ENTREPRISE, FINANCEMENT & DEVELOPPEMENT, ENTREPRISES DE MOL, ENTREPRISES GENERALES DE PEINTURES ET DECORATION COX ET FILS, Entreprises Générales E. De Kempeneer, ENTREPRISES GENERALES F LEGLISE, ENTREPRISES GENERALES TABART, ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN & FILS, ENTREPRISES H. LAUREYS S.A., ENTREPRISES HERCULES - ONDERNEMINGEN HERCULES, Environment Acoustics, ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, EOS AREMAS BELGIUM, EPFC, EPHEC - Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales, Equal-Partners, Equation Belgium, Equations, Equilis, EQUINOXE IMMO, Equip', Equi-RH, Eram (Chaussures), ERASMUS GARDENS, Erfa Pharm, Ergatel, ERGO PARTNERS, Ergon Recruitment, Ergonomic, Eric Salmon & Partners, Ernest Van Haelen, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren, ERSIN, ERWIN COLLIER, Eryv, Esbe International, ESCENT, ESCO FINANCIAL AND ENGINEERING COMPANY, ESEDRA, ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN, ESIA, ESMAR-PE, Espace Formation PME Infac-Infobo, ESPACE FORMATION PME INFAC-INFOBO, GDE ECOLE DES INDEP. & DES PME DE, ESPACE JACQMOTTE, ESPACE MIDI, ESPACE P., ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE, Espace Voyages Brussels, ESPACE YITZHAK RABIN, ESPACES ENFANCE, Espe Labeling, ESPERATAX, ESSAM, ESSEGE, Essenscia, Essensys, ESSILOR BELGIUM, Essor School, ETABLISSEMENTS DECLERCQ, ETABLISSEMENTS E ABSALON, ETABLISSEMENTS FAUCOGNEY, ETABLISSEMENTS JACQUES DA COL, ETABLISSEMENTS JB ELECTEUR, ETABLISSEMENTS LICA, ETABLISSEMENTS MALICE, ETABLISSEMENTS MARIEN, ETAC ALARME SERVICE SECURITY, E-TALENT, ETAMINT, ETC Europe, ETEX, ETHAN ALLEN INTERNATIONAL, EthicalMM, Etilux, ETMOFINA, ETS TASPINAR, Ets. Antoine, ETTERBEEK 64-66, Etugest Accountancy, Eubelius, EUCOMED, Euler Hermes Belgium, Euler Hermes Belgium - Euler Hermes Europe, EULER HERMES PATRIMONIA, EULER HERMES SOUTH EXPRESS, EUMEDICA, Euralia, Eureca Benelux, Eurinvest Partners, Euro - Argus Media, EURO - CONSTRUCTIONS, EURO - GEST - CARRIER, EURO CHAPES CAROLO, Euro DB, EURO DEMO DEMOLITIONS, Euro Fides Credit Management, EURO IMMO STAR, EURO INVESTMENTS MARITIME EQUIPMENTS, Euro PME Consult, Eurobrokers Insurance Consultants, Euro-Center Bourse, EUROCHAMBRES, EUROCITIES, Euroclean, EURO-CLEAN, Euroclear, EURODEL, EURODENTAL 92, Eurodividers, EUROFER - ASSOCIATION EUROPEENNE DE L'ACIER, Eurogenerics, EUROLINES, EUR-OLIVES, Eurologos Group, Euroltra, Euro-Mas, Euromill Invest, EURONET, Euroneuf, Euronext Brussels, EUROP - ASSISTANCE, EUROP INTERIM, EUROP SHOE AGENCY, EUROPA BELGIUM, EUROPABIO, EUROPARTNERS SERVICES COMPANIES, Europcar, EUROPCAT, EUROPE UNLIMITED, Europe Van de Best, European Advisory Services, European Amusement, EUROPEAN AND BELGIAN PUBLIC PROCUREMENT, EUROPEAN ASSOCIATION OF CO-OPERATIVE BANKS, European Association of Public Banks - EAPB, EUROPEAN BUILDING, SOCIETE IMMOBILIERE, EUROPEAN CANCER ORGANISATION, EUROPEAN CONSTRUCT, EUROPEAN CONSULTING COMPANY, EUROPEAN CONTROL SERVICES, EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES, European Dynamics Belgium, EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION, EUROPEAN INDUSTRIAL FUND EINDHOUT I, EUROPEAN INDUSTRIAL FUND LIEGE I, European Institute for Intervention and Research on Burn Out, EUROPEAN NICKEL INDUSTRY ASSOCIATION, European Owens Corning Fiberglas, European Road Stars Engenineering, EUROPEAN ROAD TPT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORG., EUROPEAN SERVICE LOCATION, European Service Network, EUROPEAN SOCIETY FOR RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY, EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY, EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDECINE, European Strategic Intelligence and Security Center, EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION, EUROPESE PROGRAMMA'S VOOR ONDERWIJS OPLEIDING EN SAMENWERKING, EUROPEXPRESS BELGIUM, EUROPOL, EUROPOST, Euroscanning - Ricoh, Eurosia, EUROSOFT FINANCES, Eurospeak, Eurostar, Eurostation, Eurotax, Euroveiling, EUROVENT SERVICES COMPANY, EUROVIA BELGIUM, Euthérapie Benelux, EV BRUBEL, Eve-Dreams, Evelyne Dammans, EVENTS AT HORTA, EVENTUM, Evercom, EVERE SQUARE, EVISION, EVM PRINT, EVOLUTIVE SYSTEMS, Ewbank Alexis Avocat, Ex Abrupto, EXATEC, EXCEL & CO, Excel Interim, Excelease, EXCELIS, Excellence, EXCELLENT BUSINESS SERVICES, EXECUTIVE SQUARE, EXEMPLAR, EXERTUM BELGIUM, Exhibit International, EXIL, Exit 399, Exki, EXOFI FRESH MARKET, Expansion Partners, EXPEDIENT, Experis Belgium, EXPERTEAM, EXPLOITATIE LEOPOLD, EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VOOR EVENEMENTENCATERING IN BELGIE, Explor Business Projects, Exploradis, Express Medical Interim, EXPRESS SAINTE CATHERINE, Exquando, EXQUISITE, EXTENSA DEVELOPMENT, EXTRA FOOD, Eyes on Europe, Ezaura, F & C CLEANING SERVICE, F.&J. VANDER EYCKEN, F.A.C.E., F.A.M., F.C.G. - Fiabilis Consulting Group Belgium, F.L. ZEEBRUGGE, F.L.R. HOLDING, F.M., F.M.M.C.S.F., F.M.R. (FOURNITURE MATERIEL ROULANT), F.T.O. Services, F2H, F9 Languages in Brussels, FAB, Fabecom, FABRINOX, Fabriressort, Fabritius (Ets.), Fabry Sylviane, FAC SIMILITER, Façade Express, Facar Export, Facopy, FACQ, FADAN, Fadila Laanan, Fajgenblat Jean-Paul, FAMCO, FAMILIEHULP, FAMILY CONCEPT, Family House, Famous Clothes, Farcom, FARGO, Farin G. & Fils, FARMAKA, FARO. STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED, FARRA - BRUXELLES-CAPITALE, FARTHINGS, Fasano, Fashion & Luxury Selection, FASHION INK, Fast Forward Architects, Fastré Roger, Fataki Fulaha, FAURECIA AUTOMOTIVE BELGIUM, Faurecia Industrie, Favier Maxime, FB LOGISTICS, FBAA - Fédér. Bel. d'Exploit. Autob. Autocars, FBEV - Fédération Belge des Exportateurs de Véhicules Neufs & d'Occasion, FBIC - Food & Beverage Industries Consultants, fbServices, FDF, FDI Benelux, FE.BI, FEANTSA, FEBE RHODE, FEBELCEM, Febelfin, FEBELFIN ACADEMY, Febelgra, FEBETEC - Féd belge des entr d'entretien et d'exploitation d'immeubles et d'inst, FEBIAC, FEBISP, Febrap - Fédération Bruxelloise des Ateliers Protégés, FEB-VBO, FED. BELGE BANQUES ALIMENTAIRES POUR LUTTE CONTRE FAIM DANS NOTRE, FED. DES INITIATIVES & ACTIONS SOC. S - ACTION COORDONNEE DE FORMATION, FED. HO.RE.CA. VLAANDEREN, FED. INTERNAT. POUR DVLP. SPORT UNIVERSITAIRE, Féd.W/Bxl Mr. Demottte, FEDERAL EXPRESS EUROPE INC & CO, Federale Assurance SSF, FEDERATIE VAN WIT-GELE KRUISVERENIGINGEN VAN VLAANDEREN, Fédération HoReCa Bruxelles - Brussel, FEDERATION DE L'AIDE ET DES SOINS ADOMICILE, FEDERATION DES CENTRALES DE SERVICES A DOMICILE, FEDERATION DES JEUNESSES MUSICALES WALLONIE-BRUXELLES, Fédération des Parkings de Belgique, FEDERATION DES SERVICES SOCIAUX, FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, FEDERATION INTERNAT. DU DIABETE - INTERNAT. DIABETES FEDERATION, Fédération Nationale des UCM, Federation of Belgian Chambers of Commerce, FEDERATION ROYALE NOTARIAT BELGE - KONIN. FEDERATIE BELGISCH NOTARIAAT, FEDERATION ROYALE SPORTIVE DE L' ENSEIGNEMENT LIBRE, Fédération W/Bxl Conseil de l'éducation M. Duelz, Fédération W/BXL Secrétariat Général M. Delcor, Federauto, Federgon, FEDESCO, FEDIMMO, Fedustria, FEE NETT, FEGE - FEBEM - Fédération des Entreprises de gestion de l'Environnement, FELIES, FEMMA, FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES, FENEKO, FENIX SERVICE, FERMAT INTERNATIONAL, Ferme Nos Pilifs, Ferrero, FERRONNERIE MICHEL, Festi, FESTIVAL VAN VLAANDEREN INTERNATIONAAL BRUSSEL - EUROPA, FESTO BELGIUM, FETNAT, Feton, Fetra, Fevia - Féd. Indus. Alimentaire - Fed. Voed., FEXIM, FGA CAPITAL BELGIUM, FI ENGINEERING, FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM, FIB INVEST, Fibru Europ, FIBS - Flemish International Building Services, Fidelsys, FIDETRA/SNACK INTERNATIONAL, Fiduciaire Defisca, FIDUCIAIRE MONTGOMERY-OPR, Fiduciaire Staels, Fiducial Office Solutions, Fiducré, Field & Concept, FIELD ENGINEERING, Field Fisher Waterhouse, FILL THE GAP, FIL-TER-CO, FILUNIC, FIMASER, Fimbrux, FIMMOBEL, FIMOP - Assoc. belge des Fab importateurs distributeurs de materiel hydraulique, Fin2drive, FINABRU, Finacor et Associés, FINALEASE, FINALYSE, FINALYSE GROUP, Finances, FINANCIERE BOTANIQUE, FINANCIERE CHAMARHA, FINANCIERE DU LAYON, FINANCIERE GALILEE, FINANCIERE GROUPE REV, FINANCIERE STOCKEL, FINANCIERE VENDOME, FINEC, FINPIPE, FIPRA BRUSSELS, FIRST ADVANTAGE EURASIA LITIGATION CONSULTING, First Euroflat Brussels, FISA Filecom, Fischbein, FISHER PRICE, Fitch Bennett Executive Search, Fitness Destination Centers International, FIV - Fédération de l'Industrie du verre, FIVE STARS FOOD, Fives North American Combustion Belgium, FIWEP, FIX CENTER HEYNEN, FK MODE, FL1, FLABEL CORPORATION, Flagey, Flamme, FLANDERS DRIVE, FLANDERS MECHATRONICS TECHNOLOGY CENTRE, FLANDERS REAL ESTATE INVESTMENT, FLANDERS'S FOOD, FLANDRIA PARTICIPATIONS FINANCIERES, FLEISHMAN-HILLARD, FLEUR DE LOTUS, Flexisky, FLEXLIFE, Flexmail, Flexsys Belgium, Flexus Media, FLOREAL-HUURDERSVERENIGING, FLORIDA, Floridienne, FLORIS HOLDING, FLP Publicité, FLT CONTRACTORS, FLUXYS, Fluxys Belgium, FLUXYS FINANCE, FM DEVELOPPEMENT, FMC Chemical, FNAC BELGIUM, FNAPG-FB NVOK-PF, FOBAGRA, Focus Advertising, FOCUS IMMOBILIER I, FOD WASO - Centrale Bibilitheek, FOIRE INTERNAT. DE BXL - INTERNAT. JAARBEURS VAN BSL, FONCIERE BRABANT HAINAUT, FONCIERE ETEL, FONCIERE IMAGE BELGIQUE, FONCIERE OPPIDUM, FONCIERE RUE DE FRANCE - VASTGOEDMAATS. FRANKRIJKSTRAAT, Fond Social Européen, FONDA, Fondation I See, FONDATION REGISTRE DU CANCER, FONDATION ROI BAUDOUIN - KONING BOUDEWIJNSTICHTING, Fonderie & Manufacture de Métaux - FMM, FONDS ALAIN LE PELETIER DE ROSANBO, FONDS DAVID ET ALICE VAN BUUREN, FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-FNRS, FONDS DE PENSION 2005 BANQUE DEGROOF, FONDS DE PENSION DU GROUPE BRUXELLES-LAMBERT, FONDS DE PENSION FORTIS REAL ESTATE, FONDS DE PENSION GROUPACIER - PENSIOENFONDS GROEP - STAAL, FONDS DE PENSION INBEV, EMPLOYES ET OUVRIERS A.S.B.L., FONDS DE PENSION KBC, FONDS DE PENSION METAL OFP ORGA- NISME FINENCEMENT DE PENSIONS, FONDS DE PENSION SOCIETES BELGES DE RANDSTAD, FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE, FONDS DE PENSIONS NESTLE - NESTLE PENSIOENFONDS, FONDS DE PREVOYANCE UMICORE, FONDS DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES, Fonds du Logement , Fonds Mercator - Mercatorfonds, FONDS STARTERS - STARTERSFONDS, Fonsny Fiduciaire, FONTEC, FOOD DIFFUSION, FOOD IMPACT, FOOTLOCKER BELGIUM, FORCEA, FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM), Ford-Werke Aktiengesellschaft BUIV, FOREIGN TRADE ASSOCIATION, FOREST - METALS - VORST, FOREST ONE, FOREST TENNIS AVENIR, FORESTHEIR, Forius Legal, FORJA, FORMAGEST, Formatech New Technologies, FORMATION - EMPLOI - TREMPLIN, FORMATION - INSERTION - JEUNES, FORMATION ET TRAVAIL EN QUARTIER POPULAIRE, FORMATION, EDUCATION, CULTURE, FORMEL D BELGIUM, Forsides Belgium, FORTIS PRIVATE EQUITY VENTURE BELGIUM, FORUM ATOMIQUE EUROPEEN, FORUM VAN ETNISCH - CULTURELE MINDERHEDEN, FORUMINVEST IMMO, Forward Initiatives, Fosforcolor by Litecristal - Exalutal, Fost Plus, Four Points Hotel, Foyer Anderlechtois (Le), Foyer Ixellois; Le, FOYER LILLA MONOD, FOYER SHEKINA, FPB-BPF - Fédération Pétrolière Belge - Belgische Petroleum Federatie, Fraba consulting - Alba François, Fractalia, Fragomen Global, Frajlick civilization & communications, Framaco, FRAMADIS, FRANCISCAINES MISSIONNAIRES DE MARIE - GENERALAT EN BELGIQUE, FRANEXA, Franses Isabelle, FRATERNITE, OEUVRES SOCIALES DES MUTUALITES NEUTRES, FREE CLINIC, MAISON MEDICALE, SANTE MENTALE, PLANNING FAMILIAL, DROITS, Freeman & Greenwood, FREEMIND CONSULTING BELGIUM, FREMANTLEMEDIA BELGIUM, FREMERSDORFF ET FILS, FRERES MINEURS, Fresh Attitude, FRESH BELGIUM, FRI-AGRA, FRIENDS OF EUROPE - LES AMIS DE L'EUROPE, FRIENDS OF THE EARTH EUROPE, FROISSART LEOPOLD, FROMUNION, FRONT, FRONT TECHNOLOGY, FRUCTIMAR, Fruidicom, Fruitful Office Nederland, FSB - BTB - BMA - BFE, FSCHOLEN, FSE International, FTI Consulting Belgium, FUCHSIACTIVITY, FUEL SERVICE, FUGRO BELGIE - FUGRO BELGIQUE, FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, FULL CLEAN, FULL CLEANING SERVICES, FULL OPTIONS COMMUNICATION, FUND ADVISERS EUROPE, Funds for good - NMP Finance, Funé, F'usness, FX4BIZ, FXL, G&G IMMO, G&L TITRES-SERVICES SPRL, G.E.I. Techniques Spéciales, G.F.I., G.L.E, G.M.T. COMMERCIAL, G.S.A.R.A., G.T. Management & Consulting, G4S AVIATION SECURITY, G4S CASH SOLUTIONS (BELGIUM), G4S EVENT SECURITY, G4S FIRE & SAFETY, G4S Secure Solutions, G4S TRAINING SERVICES, G8 Consulting - AxiomEPM, GABRI REAL ESTATE, Galactic, Galco, GALERIE HEROLD, GALERIES, GALERIES SAINT LAMBERT, Galtier Expertises, GAM CONSULT, GAMMES, GANEMEDE BELGIUM, Garage Louis, GARAGE TRULLEMANS, Garage V.Vanspringel et Fils, Garda World Europe - GW Europe Consulting, GARMIN BELUX, Garnet Consulting, Gason, GASTRO MEDICAL ASSISTANCE, Gatin Michel, GAUCHERET, Gauthier Françoise, GAUTHIER SCHEPENS, GAUTIER PARFUMEUR, GAVIMMO, GB-INNO-BM G.I.B., GBT HOLDING, GCU Bureau, GDF SUEZ CC, GDF Suez Energy International, GDF SUEZ MANAGEMENT COMPANY BELGIUM, GDW-Security, GE EUROPE, GEA HAPPEL BELGIUM, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN GERARD INDEKEU - DIMITRI CLEENEWERCK DE, GEBRUDER PETERS INDUSTRIETECHNIK, Geeroms Hides, GELASE, Gem Aerospace, GEMEENSCH. INITIATIEF BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN NEDERLANDS, GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PIANOFABRIEK, GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VAARTKAPOEN, GEMS SERVICES, Géné-Electra, GENEESKUNDE VOOR HET VOLK MOLENBEEK, GENERAL DISTRIBUTION SERVICES, General Parking Camping, General Protection, GENERAL WAFFEL MANUFACTORY, Générale d'Assistance Industrielle, GENERALE DES RESTAURANTS, Generalfrein, Generations Recruitment, GENERICA, Genesis Consult, Geneviève N., GENFINA, GENT ZUID, Gentelec Génie Climatique, GENTILLY, Gentis, GEO, Geo Transit, GEONEX, GEORG FISCHER, GEORGIA-PACIFIC SERVICES, GEORGIE & GREG, Geosan, GEPECO, Gérard Carlo et Cie, GERARD SINABIAN ASSOCIES BELGIUM, GERIFARM, Gerkens Toma, GERMAINE & CO, Geseco Group, Gesgo, GESIBOIS, GESMALL, GESSO, Gestion & Transaction Immobilière, GESTION ET MANUTENTION DE PRODUITS A COMMERCIALISER, GESTIRIS, GET - General Engineering & Technology, Getronics Belgium, Gevers Belgium, GEVERS LEGAL, GEVERS PATENTS, GEWAL, GEZINSSPORTFEDERATIE, GEZINSVAKANTIE-FAMILIATOURS, GFI, GFI BENELUX, GH Management Consultants, Ghuys Ronald, GHX EUROPE, GIAL, GIB CORPORATE SERVICES, Gibson, Dunn & Crutcher, GIGARANT, Gil Van Den Berghe - Easy Way Consulting, Gillion Construct, Gillis, Giorgio Armani Retail, GIQUA, Giroflex, Gispen, GITES D'ETAPES DU CENTRE BELGE DE TOURISME DES JEUNES, GKN Service Benelux, GL EVENTS BELGIUM, GL Events Brussels, Glaude - Cabinet d'avocats, GLB EXPLOITATION, GLE INDUSTRY, GLE TELECOM, GLL ARSENAL, GLOBAAL INT., Global Design, Project & Facility Management, GLOBAL DEVELOPMENT, Global Lingua Services, Global Private Solutions, GLOBAL SECURITY, GLOBAL SERVICES, GlobalSign, Globule Bleu, Gloria International, Glorieux Jacques, GLS Belgium Distribution, GMP Belgium-Bibliofilm, GNAP, Go all - Emeis Group, Go Concept, GOBERT - IMMO, Goca, Godiva Belgium, GOED WONEN, GOEDEREN BEHEER, Goes (Les Entreprises Generales), GOFORWARD BELGIUM, GOLD CONCEPT, GOLDIE, Goldprint, Goldstar, Golf Action, Golf Château de la Tournette, GoNext, Gontcharuk and Associates, GONTIER DIFFUSION, Good Meat, GOOD MORNING, GOOD ROBINSON, GOODPLANET BELGIUM, GOOGLE BELGIUM, GOPA COM., GORDON D STAPLE, Gorreux (Ets.), Gostart, Gouvernement de la Communauté Française, Gouvernement Wallon, GOVS - General Office Visas and Services, Grains Noirs, GRAMME, Grand Hotel Montgomery, GRAND HOTEL OF BRUSSELS, GRAND PLACE VALUE ADDED, GRANDES MAREES, GRANDES TEINTURERIES ASSOCIEES, GRANDIS, GRANI-PIERRE, Grant Thornton Experts Comptables & Conseils Fiscaux, Graph'in Beauty, Graphoprint Services, GRAYLING, Great Food, GRECEMAX, GREEN CLEAN, Green Power 2020, GREEN SQUARE, GREEN TIME, Greenflex Benelux, GREENLEASE ONE, GREENLEASE TWO, GREENPEACE BELGIUM, GREENPEACE EUROPEAN UNIT, GREENWORKS, GREGOIR, GRENZ ECHO, GRETA MARTA, Grey Group, GREZ INVEST, Grid Brussels, GRINGO, GRIP, GRIS MAT PEINTURE ET DECORATION, Grison Pascal - Grison Consultant, Groen, GROEN BRUGGE HOTEL, GROEP INTRO, GRONDBANK, Grontmij Belgium (Bruxelles), GRONTMIJ BELGIUM HOLDING, GROSFILLEX, Group 4 Courier, GROUP CLEANING & SERVICES, Group De Cloedt, Group S - Secrétariat Social, Group Van Damme, Groupe Axa Belgium, GROUPE BRUXELLES LAMBERT - GROEP BRUSSEL LAMBERT, Groupe Choux de Bruxelles, GROUPE D'ANIMATION ET FORMATION FEMMES IMMIGREES, GROUPE GH, GROUPE ICHEC-ISC SAINT-LOUIS-ISFSC, GROUPE JOSI, Groupe Larcier, GROUPE MEDICIS, Groupe One, Groupe Open Belgium, GROUPE SANTE JOSAPHAT, Groupe Securex, Groupe SRIB , GROUPE VLAN, GROUPE ZANNIER BELGIUM, Groupement Belge des Franchisés Quick, GROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE LA FAMILLE, GroupM Belgium, GROUPON, GROUPON TRAVEL, GRPO, GRUUTHUYSE CASTELLUM, Gryspeerdt Renaud, GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG, GS3 Architectes Associés, GSK - GlaxoSmithKline Vaccines, GSL HOLDING BELGIUM, GSM HOLDING, GT & CO, GT TRANS, GTT Transport, GUCCI BELGIUM, GUDRUN XPERT, GUERBET, Guerlain Benelux, GUESS BELGIUM, GUIDES CATHOLIQUES DE BELGIQUE, GUIDOFRUIT, Guille Jean-François, GUIMARD FINANCE, Gundes Serkis, GUNES, GUT-T, GUY CAEYMAEX & OLIVIER PALSTERMAN - NOTAIRES ASS. - GEASS. NOTARISSEN, GUY CARPENTER ET COMPANY, GUY DEGRENNE BELGIUM, GUY DUBAERE & OLIVIER NEYRINCK NOTAIRES ASSOC. - GEASSOC. NOTARIS, GVDK - Gaetan Van Der Kindere, Gyacom, GYNECOLOGIX, GYS, H - SECURITE, H & KS, H & M HENNES & MAURITZ, H GROUP, H S DRY CLEANING, H&M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC, H.A.B.S., H.M. CLEAN, H4 INVEST, Haagen-Dazs Belgium, HABITAT RENOVATION, HABITATIONS A BON MARCHE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Hacosan, HADEP, Hades-ELIS, Haegeman Jean-Michel - Reviseur d'Entreprises, HAIRTOP HAKAPY Halias, HALLES SCHAERBEEK CENTRE CULTUREL EUROPEEN COMM. FRANCAISE BELGIQUEC, HAMA, HAMEUR BELGIQUE, Hamon Thermal Europe, Handary Handicap International, HANDPOWER, Handson & Partners, HANNINVEST Hansgrohe, HANSON AGGREGATES BELGIUM, Hapiness Brussels, Haras Du Rezidal, Harco Group, Hard Rock Cafe Brussels (Belgium), Harrison Clinical Research, Harvey Nash Consulting, HATTERS, HAUTE ECOLE GALILEE, HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI, Haute Ecole Lucia de Brouckère, Havas Medias Belgium, HAVAS WORLDWIDE BRUSSELS, Havelange, HAYEZ IMPRIMEURS, Hayoit (Maison), Hays, HBW Freetime, HCSNET, HDI-GERLING SERVICES, Hermès Benelux, HERMES BROWN II, HERPAIN, Herpain Entreprise, HERPAIN URBIS, HERPAIN URBIS RETAIL, HESTIA, HET LIJSTERNEST, Hewlett-Packard Belgium, Hexacom, Hexagon Europe, HEXATEN, HIGHFI ASSET MANAGEMENT GROUP, High-Sea, HILL AND KNOWLTON INTERNATIONAL BELGIUM, HI-MEDIA HOME INGENDAEL, HOME SEBRECHTS, Home Sequoia, HOME SERVICE, HOMEACTIVITY, Honeywell, HOPFOOD, HORAS, HORECA NEIGHBORING RIGHTS BELGIUM, Horeco, Horecon, Horeservi Catering, HORETO-BRU, HORIZON, HOSPIPLAN, HOSPITHERA, Hotel Astoria, HOTEL ASTRID, HOTEL BELSON, T, HOTEL STEPHANIE-LOUISE, HOTEL VAN BELLE, Hourani Antoine, HOUSE-CLEAN, HP INVEST, HP REAL, HR ACCESS SOLUTIONS BELGIUM, HRWeb Solutions, H-SERVICES INVEST, HSP - Haumont, Scholasse & Partners, HTD, HUB-KAHO, HUB-KUBRUSSEL, Hudson Belgium (Bruxelles), Hugues Ba HUME BROPHY COMMUNICA TES BELGIUM, Huyghebaert Yvan, Huynen Consultants, HYDRALIS, HYDRANT REFUELLING SYSTEM, Hydrobru - Intercommunale Brux. de Distribution d'Eau, Hyundai Motor Algerie, I.L. & C - Cleaning Tickets, I.L. & C - Maison Net, I.L. & C Titres Services - Agence de Nivelles, I.L. & C. - Titres Services - Agence de Mons, Agence d'Anderlecht, I.L.&C. - Titres Services - Agence de Liège, I.L.&C. Titres Services - Agence de Waterloo, I.L.&C.-TITRES SERVICES-AGENCE DE CHARLEROI, I.L.&C.-TITRES SERVICES-AGENCES DU LUXEMBOURG, I.P.V.V., I.S.I., I.T.GO, I.V.K.A. - A.I.C.A., I.V.S. CONSTRUCTION, IB LOGISTICS, tional, Idealis Consulting, Idealogy, IDEASWORK, IDEE 53, Idées, IDEMASPORT, IDENTIC, IDEST COMMUNICATION, Ideta, Idklic, IEDER ZIJN HUIS, IFG - International Factors Group, Igmasa Management Benelux, IHECS Academy, III King, Ijsbreker, IKKS BELGIUM, Ikr Consulting, IL & C Ma Sorcière Bien IMMO - ZENOBE GRAMME, IMMO 167, IMMO AC, IMMO ARENBERG, IMMO B.H, IMMO BAM, IMMO BELLIARD, IMMO BERCHEM X, IMMO BLUCHER, IMMO COMMERCE, IMMO CONSULT INTERNATIONAL - K CONSULT, IMMO DE MEEUS, IMMO DEJONCKER, IMMO FEEST EN CULTUURPALEIS OOSTENDE, gnie Immobilière de Belgique, IMMOBILIERE CORDIER, IMMOBILIERE DE LA LAINE, IMMOBILIERE DE WATERLOO BOULEVARD, IMMOBILIERE DEBRICO, IMMOBILIERE DEFACQ - LIVOURNE, IMMOBILIERE DES CROISADES, IMMOBILIERE DES QUATRE BRAS, IMMOBILIERE DU ROYAL ROGIER, IMMOBILIERE DU R INDERICKX, IMPRIMART, Imprimerie de Hoeillaart - Drukkerij van Hoeilaart, IMPRIMERIE EMILE DE BOECK, IMPRIMERIE PAUWELS, IMPRIMERIE PHILIPPE LOZET, IMPS - International Merchandising, Promotion des Services, Impuls, Impulse, IMSG Lapinski, IMSM, IMTECH BELGIUM HOLDING, Industrial Security Systems, Industrie Magazin/Agoria Magazine, Industrie, Technique & Management, Industry Consulting International - Induco, InduTec, Ine Marïen & Company, INEOS BELGIUM HOLDCO, Ineos Sales Belgium, Ineos Services Belgium, Inergy Automotive Systems Research, Ines Wouters - Legisquadra, ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, ING GLOBAL NETWORK, ING LEASE BELGIUM, Ingetra Proconsult International, INIPI, Initial Textiles, INITIATIEVEN VR PROF. VORMING VR DE ARBEIDERS V D VOEDINGSNIJVERHEID, INITIATIVES LOCALES POUR L'EMPLOI A SCHAERBEEK, Inlec, Inno, INNODEP, Innofloor ARTNERS POLICY ACTION, INSTITUT BELGE DE LA SOUDURE - BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK, Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES, INSTITUT DECROLY, Institut d'enseignement de promotion Sociale de la Communauté F HANDICAP MOTEUR, INSTITUT SAINT-ANDRE D'IXELLES, INSTITUT SAINT-BONIFACE-PARNASSE, INSTITUT SAINT-DOMINIQUE, INSTITUT SAINTE URSULE, INSTITUT SAINT-JOSEPH D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, INSTITUT SAINT-JULIEN - PARNASSE, INSTITUT SAINT-LOUIS, INSTITUT SUPERIEUR DU NURSING, INSTITUT SUPERIEUR POUR L'ETUDE DU LANGAGE PLASTIQUE, Instruxion, INSTUTITION RETRAITE PROF. COCA-COLA ENTR. BELGIUM-SITE EVERE, INSURANCE EUROPE, INTEC BRUSSEL, Integrale, INTEGRALE INSURANCE SERVICES, INTELL, INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY SERVICES, IntelOffices, INTENSUM BELGIUM, INTER - REGIES, Inter Belgium INTERNATIONAL CRISIS GROUP, International Duty Free Belgium, INTERNATIONAL EDUCATION HOLDING, International Finance Center CFE, INTERNATIONAL GROUP OF TRAVEL, INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY, INTERNATIONAL MANAGEMENT AND CONSULTING COMPANY, INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, INTERNATIONAL TEXTILE DISTRIBUTION, International Tool Service, Internet Security Systems, Interparking, Interpneu, INTERSPIRO INTERNATIONAL, INTERSTICES CHU SAINT-PIERRE, Intertrans, Intrasoft International, INTUITIVE SURGICAL, INTYS, Inver Invest, INVESTCO (BELGIUM), INVESTIM REALISA IRIS GREENCARE, Iris TL - Centre de référence transport & logistique, IRISTEAM, IRON MOUNTAIN BPM, IRSA - CENTRE DE SERVICES, IRUS ZWEIBRUCKEN, Isaac Castiau Jacques, Isabel, Isa-Media, ISC Intelligence in Science, Iscal Sugar - div Speciality Sugar, I-SEC BELGIUM, ISOHOME, Isolde transit interna Construction, J.M. VLIEGHE - TRADE AND SERVICES, J.N.C. International, JABU, Jacodis, JACQUES MEUWESE ET KRISS GULBIS, JACQUET BELGIUM, JADOUL, Jalema, JAMESERVICES, JAN STALLAERT, Janic Consultancy, Janson Baugniet, Janssens Communication, JAPAN P.I. TRAVEL, JARDIN auters - Aciers Speciaux, Jeano, Jean-Philippe Mornard, JEKA - SINT PAULUSJEUGDKAMPEN, JENNICK, JENNYFER-BELGIQUE, Jet Airways India, JETEXPRESS, JETTE CLEAN, JETTE VILLAGE, JEUNES DE LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, JEUNES SYNDICALISTES CSC, JEUNESSE INTERNAT. SERVICES, Johnson Controls, Joining Up, Jolly Hotels Belgio - NH du Grand Sablon, JOMOTOVA, JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING, Jones Lang LaSalle, JONES LANG LASALLE SERVICES, JOSEPH SWINNEN, JOSTAX, JOSTI, Jottard Philippe - Easy-eb, JOURDAN BRUSSELS HOTEL, ARKET, Kamenev Nadia, KAMICLAR, KANAAL, Kanaftchian Langroudi Hani, KANAM GRUND KIEVITPLEIN B, KANAM GRUND KIEVITPLEIN D-E-F, Kaneka Belgium, Kaneka Pharma Europe, KANTIENBERG, KANTOR QWENTES, KAOS Films, KAP STARS BELGIUM, KAPITOL, Kappeleveld, Kardex, Karim Export, KBC Bank (Helmet), KBC Bank (Jach), KBC Bank (Jette), KBC Bank (Karreveld), KBC Bank (Laeken), KBC Bank (Louise), KBC Bank (Ma Campagne), KBC Bank (Meudon), KBC Bank (Mooi Bos), KBC Bank (Neder-O-Hembeek), KBC Bank (Orban), KBC Bank (Oudergem Centrum), KBC Bank (Scheut), KBC Bank (Shuman), KBC GROUPE - KBC GROUP - KBC GRUPPE, KBC VASTGOEDPORTEFEUILLE BELGIE, KELLEN AGEP, KELLEN EUROPE, Kemat Belgium Polybutenes, Kenmar, KEOR TITRES-SERVICES, KESAR, KETCHUM, KEY EQUIPMENT FINANCE BELGIUM, Key Grip Systems, Key to Belgium - Stetco, Key Travel, KEYNEWS, VRIENDJES, KINDERDAGVERBLIJF SINT-KAREL, KINDER-EN JEUGDZORG UKKEL-STALLE, Kinepolis Mega, KING'S MEAT BELGIUM, KINGSPAN TAREC INDUSTRIAL INSULATION, Kinov - Nahman De Benveniste Marion, Kirkpatrick, Ki-Solutions, KIWI SUNWEAR BELGIQUE, KKS TITRES SERVICES, Klein Jean-Yves, WOONPROJECTEN, KOMPAS CAMPING, KOMPASS BELGIUM, KONE INTERNATIONAL, Konings Pierre, KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG, Konvert Interim Brussels, KOPERINO, KOPP, KORBEN, Korenbeek, Korn/Ferry Carre-Orban International, Korn/Ferry Interna TIE-INTEGRATIE, Kruysland, Kube Real Services - KubeKonsult, KUNST IN HUIS KUNST UITLEEN, KUNSTENFESTIVALDESARTS, KURT SALMON BELGIUM, Kuwait Petroleum (Belgium), KWAK, L & BEE, L' GERE INVESTMENTS, L.B. HOLDING, L.B.S., L.D.B.M., L.G.T.S., L.S.NET, L.S.TAX, L42, LA BALSAMINE, YER DES ORPHELINS, LA CITY, LA CLE, LA COMPAGNIE GOFFART INVEST, LA CROIX DE L'AIGLE, La Cuisine au Beurre, La Cuisine de Flore, LA CURE GOURMANDE BELGIQUE, La Dernière Heure / Les Sports, LA FAMILLE D'ACCUEIL ODILE HENRI, SERVICE LAIQUE DE PLACEMENT, LA FLEUR DU PAIN, LA FONDERIE, TION, LA MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE, LA MONDIALE, LA NORDEUROPEENNE IMMOBILIERE, LA PASSERELLE, LA RASANTE, LA ROSERAIE, LA RUE, La Seniorie d'Evere, LA SERRE - OUTIL, LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, LA TABLE DE MAMY, LA TOITURE L J toires Edmond Fromont, Laboratoires Pharmaceutiques Trenker, Laboratoires S.M.B., Laboratoires Sterop, Laboratoires Surveal, LABORATORIA FLANDRIA, L'ACCUEIL FAMILIAL, Lactalis Europe du Nord, Lactalis Nestlé Produits Frais, Lafata, LAGARDERE SERVICES BELGIUM, LAGARDERE SERVICES TRAVEL RET L'ARCHE BRUXELLES, Laretex, Larue Emmanuel - GOYA Conseils, L'ATELIER CONTEMPORAIN, L'ATELIER DES DROITS SOCIAUX, LATITUDE JEUNES, LAURINA, LAUSONSTE, Lavanya - Toucan Brasserie, Law Right - Louise Lawyers, LAZARD GROUP BRUXELLES, LAZARD GROUP PROPERTY I, LAZARD GROUP PROPER ERE, LE CHATEAU DE TINTAGEL, LE CHAUFFAGE ANTOINE DUFOUR, LE COMPTOIR BRUXELLOIS, LE CONDOR, Le Courrier De L'Escaut, LE CREUSET BENELUX, Le Fermoir, Le Foyer Bruxellois, LE FOYER ETTERBEEKOIS, Le Foyer Forestois, LE FOYER JETTOIS, LE FOYER KOEKELBERGEOIS - DE KOEKELBERGSE HAARD, LE SCENARIO, LE SILEX, Le Sprinkler Rationnel, Le Tour du Monde, Le Vif / L'Express, Leading & Coaching Academy, Lean2Life, LEASELEX, LEASINVEST FINANCE, Leasinvest Real Estate, LEBARE, Lebens Alain, LEBIEZ, L'ECAILLER DU PALAIS ROYAL, Lechler, L'Echo - Mediafin, Leclercq Michel, ted Brokers, Lemaitre, LEMAN, Lemi, LENA CONFECTION, L'ENTRE-TEMPS, LEOLYS, Lepage Consulting Group, L'EQUIPE, Lerian-NTI languages, Leriberg, Lerner Engineering, Leroy & Associés, LES AMIS D'ALADDIN, LES AMIS DE LA BASILIQUE NAT. DU SACRE-COEUR A KOEKELBERG - DE, LES AMIS DE L'INSTITUT RO LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE WUYDTS ET FILS L'ECLAIR, LES ENTREPRISES ELECTRIQUES CHARLES DEBEUR, LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, LES EXPLOITATIONS CROSLY, LES FEES DU LOGIS, Les Fleurs d'Aubépine, LES FOYERS COLLECTIFS, LES FOYERS REUNIS, Les frères Debekker, LES HABIT LES RESIDENCES DE L'EDEN, LES RESIDENCES DE L'ESPLANADE, LES RIEZES ET LES SARTS, LES RIVES DE VERVIERS, LES SCOUTS - FEDERATION DES SCOUTS BADEN - POWELL DE BELGIQUE, LES SENTIERS, LES TOF-SERVICES, LES TROIS POMMIERS, LES TROPIQUES, LES VILLAS DE GANSHOREN, LIDA CLEAN, Lidl Belgium GmbH & Co, LIDSTONE INVESTMENTS, LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATRICK, LIEGE DEVELOPPEMENT, Lielens & partners, LIENS DE QUARTIER PETITE ENFANCE, Lievens-Lanckman, Life Mate, LIFTINC, LIGHT FOR THE WORLD BELGIUM, LIGHTING GROUP PLI HOLDING, LIRE ET ECRIRE - BRUXELLES, LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, Lismar Services, Litteris, Little Indian, LIVING CONSULT, Lixus Invest, LMP Pool Parts (Le Matériel de Piscine), LOBET, LOBSTER FISH, LOCADIF, Locanet, L'OCEAN H.M., LOCUSONE, LODESTONE MANAGEMENT CONSULTANTS(BELGIUM), Logement Molenbeekois; Le, LOTHIAN DEVELOPMENTS IV, LOTINVEST DEVELOPMENT, LOTTO SPORTS ORGANISATION, Louis De Waele (Les Entreprises), LOUIS VUITTON BELGIUM, LOUIS VUITTON SERVICES EUROPE, Louvain School of Management, LOUVFERDIS, L'OUVROIR, LOXAM, LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS, LPW Corpora LUTGARDISSCHOLEN BRUSSEL, Lutte contre l'Exclusion Sociale à Molenbeek, LUX SERVICES, LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT BELGIUM, LYDIAN, Lynergies, LYNX U, LYRAMA, M & R Engineering, M Brussels Village Business Center, M Concept (Maisons Clothes), M D B REINSURANCE BROKERS, abinet, M. P.De Crem , M. Vandeput - Défense , M.A.L Electronics, M.B.T., M.C. INVEST, M.Delrivière Ets., M.Gosuin Emploi Economie, M.I.T. Consult, M.J IMMO CONCEPT, M.M.P.R., M.O.S.T., M.Q.P. - Queen's Chocolate, M.S. BELGIQUE, M.S.F. - A.Z.G. - A.O.G., M.S.P. DOCTEUR JACQUES LEY - PVT DOKTER MAGNOLIA, Magraf, MAID HOME SERVICES, MAILLE FRANCE, Mainsys Engineering, Maintenance & Multiservices De Meester, Mairesse Bernard, Maison Amoroso, MAISON BLAVIER, MAISON D'ACCEUIL SOCIO-SANITAIRE DE BXL - MEDISCH SOC. OPVANGCENTRUM, MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT, MAISON MEDICALE KATTEBROEK, MAISON MEDICALE SANTE PLURIELLE, MAISON POUR JEUNES FILLES, MAISON ROGER, MAISON SAINTE-MONIQUE - HUIZE SINT-MONIKA, MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT, MAISONS D'ENFANTS REINE MARIE-HENRIETTE, MAJA, MAJBEL, MAJELA, MAJESTIC HOTELS, Manufacture; La, Manufast, MANUROY, MANUS BXL, MARBEL, MARBRERIE FARRUGGIO, MARCELIS & GUILLEMYN NOTAIRES ASSOCIES, Marchal Griveaud Pascale, MAR-CONSTRUCT, Marges - Ecole Sup. de Commun. et de Gestion, MARIA GALLAND, MARIE CHRISTINE DISTRIBUTION, MARINA, Marius Corner tec (Mazoutechnic), Matias Consulting Group, MATIC-CENTER, Matis Benelux, MATKOPEN, Matray, Matray & Hallet, MATSA, MATTEL BELGIUM, Matthys, MAX HAVELAAR - BELGIE - MAX HAVELAAR - BELGIQUE, MAX SERVICE, MAXEDA DIY SUPPLY CHAIN, MAXICLEAN II, MAXICLEAN TITRES-SERVICES, MD SYNCHRO, MDG, MDW Architecture, MeadWestvaco Europe, MEBUMAR BELGIE, Mec Belgium, Mecs Europe / Africa, Med Concept Europe, Med Office, Meda Pharma, MEDECINE POUR LE PEUPLE - SCHAERBEEK, MEDECINE POUR LE TIERS MONDE, MEDIA +, MEDIA ACTIE KUREGEM STAD, MEDIA CONSUL AIRES ASSOCIES, MEET MEAT HOUSE, MeetingOne, MEGA CLEAN HOUSING, Megabyte, Mehats Sebastien, MEIR ET BEAUTE, Melisana, MELITRANS, Melongalia, MELPRO, MELTEX, Melvin, MEMISA-BELGIE, MEMNON ARCHIVING SERVICES, MENAGE ET COMPAGNIE, MENSURA ABSENTEISME, Mensura MESS DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, MESSIDOR, Mestdagh, METAFRANC, METAL YAPI, METALS CORP, Metarom Benelux, Metelout - Metelo Xavier, METRIX, Metro, METROPOLE - PROPERTIES, Metropole Hotel, METSA BOARD BENELUX, Meurice R & D, Mev M.De Block , Meyerlustenberger Lachenal, Michel Seifert Consultants, Michelin Belux, Michiels, MICK COLLINS CELTIC PUBS, MICRO CHANNEL HARDWARE, Micro Research, Microson, microStart, MIDELCO, Mig's World Wines, MIJ HUIS - EVERE, Mikolajczak & Associates, Milcamps, MILFORD, MILHOMEM, MILLENIUM 3, MILORD, Mimoun Multi Finances, MISSIONNAIRES, Locale d'Anderlecht, MISSION LOCALE DE MOLENBEEK, MISSION LOCALE DE SAINT GILLES POUR L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE, MISSION LOCALE DE SCHAERBEEK POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION, MISSION LOCALE D'IXELLES POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION, MISSION LOCALE Mme SCHEPMANS et collège, TIONAL, MOBAXIS, Mobilexpense, Mobispot, Mobistar, Mocquard Julie - Varonis, MODE DEVELOPPEMENT BELGIQUE, MODELWIJK, Modern Car Limousine Service, Modern Construct Brussels, Modulo Advertising & Promotion, MONEY INTERNA Mont-de Piété - Berg van Barmhartigheid, Montois Partners Architects, MONTOYER 34 FREEHOLD, MONTOYER 34 LEASEHOLD, Moonpeel Limited, MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, ACCOUNTANTS & BELASTINGSCONSULENTEN, MOVING PEOPLE, MPI - CBRS, Mpoy Wa Beya Patrice, MPT ASTRID, MR, MR B. Cerexhe et collège, Mr D.Reynders , Mr De Decker et collège, Mr Deleuze et collège, Mr E.Tomas et collège, Mr H.DOYEN et collège, Mr H.Gillard et collège, Mr JAMAR, UL undomedia - Media Groep, MUNTPUNT, Murapack, MUSA, MUSEE JUIF DE BELGIQUE - JOODS MUSEUM VAN BELGIE, MUSEUMFOOD, Musiad, MUSIC AND ROSES, Music Hall Foundation, MUSICMATIC, MUYLAERT & ZONEN, TIONAL D'ENTRAIDE, INSTITUTE DATA COLLECTION, Natra, NATURAL CAFFE, NautaDutilh, NAUTEA, NAVONA 300, NAYARIT PARTICIPATIONS, NCI, NCI Translation Center, NCR Belgium & Co, Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg, Alterna New Horizon, New Hotel Charlemagne, NEW IMMO-SCHUMAN, NEW LARGO, NEW LOOK BELGIUM, NEW MARKET BELGIUM, New Saint Aulaye, NEW SOBELWOOD, NEW STANDING HOMES, NEW VIC SERVICE, New Wave NIVCO, TNERS DISTRIBUTION, Noicha, NOIR D'IVOIRE, Nolf Raymond, Nordic, NORMAN BROADBENT, NORTHERN DIABOLO, NORTHSHORE PARTICIPATION, NOS ENERGIES, NOS ENFANTS, NOSTALGIE, nostex, NOTRE ABRI POUR LES AK PROD, Novus Europe, NOZON, NRJ Belgique, Nsalanga Mwamba - C2P-Procurement, N-Side, NTS BELGIUM, NUMBER ONE, Numeca International, NUXE BELGIUM, NWAVE DIGITAL, O Sérieux, O V S G, O.F.I., O.F.T. AANKOOP, OAKS EST OEUVRES SOCIALES DE LA MUTUALITE LIBERALE DU BRABANT Office Furniture Supplies, OFFICE LEOPOLD III, OFFICE PARK DE MONT-SAINT-GUIBERT D, OFFICE PARK DE MONT-SAINT-GUIBERTC, OG, Ogilvy Group Belgium, OGONE, OIKOCREDIT-BE, OKRA TREFPUNT 55+, Oktopus, oasting, Omnicom Media Group, Omnivat Consulting, OMYA, ONA ENTREPRISE, Oncall Europa Language Services, ONDERNEMING DAELMAN LOUIS, ONDERNEMING VAN WETTER, ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN - UM HOUT - CENTRE DE FORMA OPNS - Open Products - Networks & Software, Optil, OPTIMAL AXON TS, OPTIMAL SERVICES, OPTIMOBIL BRUSSELS, Optimol Tribotechnik, Optimor HRM Consultants, Optiwatt, Opus, ORANGE BUSINESS BELGIUM, Orange Clignotant, Orban Entreprises Générales Outsource Marketing & Communica OXFAM - SOLIDARITE, OZ FOOD, OZGUR TRANSPORT, OZTORUN, P&I Consulting - Performance & Implementation Consulting, P. Smet Cabinet, P.A.R.T.S. - PERFORMING ARTS RESEARCH AND TRAINING STUDIOS, P.A.S.S.A.J.E., TRA IE NIAS, PAPETERIES HUYSMANS ET CIE, PAPYRUS BELGIUM PAPIER, Papyrus Book Agency, PARC DE L'ALLIANCE, PARC DES LOUVRESSES I, PARC DES LOUVRESSES II, PARC LEOPOLD, PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS TION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PARTENA - GUICHET D'ENTREPRISES - PARTENA - ONDERNEMINGSLOKET, Partena Business Center, Partena Compass - Assurances sociales pour indépendants, Partena Professional, TION LERO PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK - FONDS DE PENSION DEUTSCHE BANK, PENSIOENFONDS DEXIA - FONDS DE PENSION DEXIA, PENSIOENFONDS INBEV-KADERLEDEN, PENSIOENFONDS VAN DE FEDERALE NON-PROFIT/SOCIAL-PROFITSECTOR, PERNOD RICARD BELGIUM, WILLY, PETITE ENFANCE REGINA PACIS, PETROLTECH, PETRUS, Peugeot Belgique Luxembourg, PEUGEOT DISTRIBUTION SERVICE - PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE, PEYMEY DIFFUSION, PF Consult, PFERD-RUGGEBERG, t & Beer E BERGE & ASSOCIES (BELGIQUE), PIERRE D'ANGLE, Pierre Degand, Pierre Fabre Benelux, PIERRE FABRE SANTE BENELUX, PIERRE MARCOLINI BELGIUM, Pierre Marcolini Group, PIERRE VAN DEN EYNDE, LORETTE ROUSSEAU, Plastoria, PLUMKA, Plus!, PME-CONSEILS, PMV - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, POELAERT INVEST, Poeran Ewald, POINT CULTURE, POINTS PLUS PUNTEN, POISSONNERIE NOORDZEE, POL WIM, Polar Circles, POLCA HOLDING, TEUR DE LA SAINTE FAMILLE A WATERMAEL, POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES ST - VINCENT - DE - PAUL, NOTRE - DAME, POWER INSTALLATION, PP Com, PPG Coatings, PPP SCHULEN EUPEN, PQ BELGIUM, Praetica, phic, ACTIVE DRIVING SCHOOL, Pro Domestica, Pro Unity, Pro Velo, Probam, PROBEL CAPITAL MANAGEMENT, Probel Trade - Quick (rue Neuve), Proboss, PROCIREP BELUX, PROCUREUR, PRODAMTEX, Prodecor Industrie, PRODEM, UM DON BOSCO, TI BETON, Promocado, PROMOKID'S, PROMOPART, Promosalons Belgique-Luxembourg, PROMOTEX INTERNATIONAL, PROMOTION DE LA FORMATION EN ALTERNANCE, Promotions des Classes Moyennes, Pronovem - Office PSYCHO - SOCIAAL CENTR TRISCH CENTRUM, Publicis, Publicité Néon, PUBLIGAZ - PUBLIGAS, PUBLIMAIL, Publi-Market, PUBLIPART, PUBLI-T, PUBSTONE, PUBSTONE GROUP, PUERI HOLDING, Pugh & Co International, Puig Belux, Puilaetco Dewaay Priva PULL & BEAR BELGIE - PULL & BEAR BELGIQUE, QUESTION - SANTE, QUIRAL BELGIQUE, R. van den Berg (Ets.), R.I.B. - Research in Brussels, R.I.P.I. - Représentation Internationale de Produits Industriels, R.K.L. Toitures, R.N.A., R.P.M. INVEST, RABAKO, RAC 1, RACB - Royal Automobile Club de Belgique, Randstad Household Ser RAPID-TORC, r'Art Gallery - Store & Gallery, RASEC BL, Rauwers Controle, RAVELINGEN, RAVEN CONSULTING, Ravensburger BUIV, RAY II, RAYFRAN, RAYURE, RAYVAX SOCIETE D'INVESTISSEMENTS, RBC Dexia Investor Services Belgium, RECYCLAR REFORM - RECHERCHE ET FORMATION SOCIO-CULTURELLES, REGENTINVEST, REGIE COMMUNALE AUTONOME DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, REGIONAAL INTEGRATIECENTRUM FOYER BRUSSEL, Regus Belgium, Reibel, Relaitron, REPLA COORDINATION ENFANCE, RESEAU DES SERVICES D'INSERTION ET D'INTEGRATION ,MISSIONS ACTIONS, Réservoir A Architectes, Résidence 200, RESIDENCE 3, RESIDENCE ARCADE, RESIDENCE ARCHAMBEAU, RESIDENCE A II, LOTHAIRE, Résidence Madou, RESIDENCE MELOPEE, Résidence Michèle, Résidence Neerveld, RESIDENCE NEW REYERS, RESIDENCE PARC DES PRINCES, Residentia Park, RESIDENTIE ALLURE, RESIDENTIE EXCLUSIV Rex Credit USSELS EU, RGCOM, RGF - R.G. Finances, RGIS Inventory & Retail Solutions Worldwide, RHEASTONE, RHI - Robert Half, RIA ENVIA FINANCIAL SERVICES BELGIUM, Ricoh Belgium, RIG EQUIPMENT MARITIME, RIGAS, Right Mana TERS PEOPLE SOLUTIONS - ROBER Robinetterie R.V.B. Kraanfabriek, Rocco Forte & Family (Brussels), Roche, Roche Diagnostics Belgium, ROCK THE CITY, Rodschinson, Roels R. & A., ROGER TAXIS, ROGIER GRILL, Rohm and Haas Europe Trading Aps, Roland Berger Stra bassy Hot ting Club Anderlecht, Royal Windsor Hotel Grand Place, ROYALE 120 NEW BUILDING, ROYALE UNION SAINT GILLOISE, ROYANER, ROYAWYN, ROYS, RSC Anderlechtois, RSM Business Benelux Prospection, RSM Interaudit, VERHOOGEN, Leclère & Consultants, S. OLIVER BELGIE, S.A.M.A.P., S.A.P.I.E.N.S. A., S.I.M.I.M., S.L.A.J.V., S.O.S. FAIM, S.O.S. HUNGER, S.R.P.A. VEEWEYDE - K.M.D.B. VEEWEYDE, S.T. Dupont, S²MEDIA, SA ISTA NV, SA ROYAL CENTER, SAGESSE, Saint-Gobain Benelux, Saint-Guidon, SAINT-LAMBERT PROMOTION, Saint-Omer Développement, Sales Consult, Sales Talents, SALVA - CARRO, SAMARKAND PROPERTIES, SAMENLEVEN - CONVIVENCE, SAMENLEVINGSOPBOUW BR SANY BELGIUM FINANCIAL CORPORA TON ET ASSOCIES - SARTON EN VENNOTEN, Satic, Sauvage Décor, Savviva Lifestyle Management, SAVVYTAS, SAYIN'S, SAYLAM, SBA, SCA Architectes Associés, Scabal, SCANIA BELGIUM, SCANIA FINANCE BELGIUM, SCHUMAN LEASEHOLD, SCK.CEN Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire, Scope Invest, SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES DE BELGIQUE, SCREEN SERVICES, SDT International, SEA INVEST, Seaderm International, Sealease, SEAMAR, Sebahat, Seca Benelux, SECO, Alert Ser AS SERVICES EUROPE, SECURITAS TRANSPORT AVIATION SERVICES, SECURITE AUTOMOBILE-SCHOUWINGS- CENTRUM VOOR AUTO'S, SEDENA FINANCIAL SERVICES, Seeck Nicole, Seed Factory, SEFF Creative Production, SERCO BELGIUM, SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE BRUXELLES, SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE MENTALE, SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SOC. AUX LOCATAIRES SOC. - DST VR MAATSCH., Service d'Accompa SERVICE SERVICE SOCIAL DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, SERVICE SOCIAL DE SOLIDARITE SOCIALISTE, SERVICE SOCIAL JUIF (AIDE AUX ISRAELITES, VICTIMES DE LA GUERRE), SERVICE VOYAGES, SERVICES DE SANTE MENT SGGSB - Saint-Gobain Glass Solutions Belgium, Y SERVICES BELGIUM, Shania, Shanks Brussels - Brabant, SHAREPART, Sharp Electronics Belgium, SHAWANDA, SHECCO, SHEHERAZADE DEVELOPPEMENT, SHELL BELGIUM PENSION FUND, Sheraton Brussels Hotel & Towers, Sheridan Activities, SIMCORP BENELUX, Simon Cohn Consulting, SIMONE PERELE BENELUX, Simonis 2.42, Simonis Entreprises, Simont Braun, SIMPLY HELPING, SINACO, SINCLAIR BAY, SINT LUTGARDISINSTITUUT, SINT-GILLES HAARD, SINT-GOEDELE BRUSSEL, Sipelberg, Siréas, TION, martPhoto - Extra Film, SMB Pharma, SMCP BELGIQUE, SMETS CONCEPT STORE BRUSSELS, SMIDA, SN AIRHOLDING, SNCB LOGISTICS, SNCB-NMBS, SNC-Lavalin, SNC-Lavalin Pharma, SNECMA SERVICES BRUSSELS, ACIDE CARBONIQUE PUR & PROD. V D MISSIONNARISSEN TION BETTERAVIERE-RT- BIETENPLANTERSVENN. TS PARTICIPATIE, Socachim, Socar Shipping Agency, SOCIAAL ENGAGEMENT, SOCIAAL NIVELLERINGSFONDS BELGACOM, SOCIAAL VERVOER BRUSSEL, SOCIAL DIENST V ays en Développement TIVE DE LOCATAIRES GERMINAL, SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE DE CREMATION, SOCIETE D'APPLICATION ET DE VALORISATION ENERGETIQUES, SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE TRAVAUX, Société de Courta VOIRIE PRIVEE DE MEUTER, Société des Centres Commerciaux de Belgique - SCCB, SOCIETE DES MISSIONNAIRES D'AFRIQUE EN EUROPE, SOCIETE D'ETUDES ET DE COORDINATION DU BATIMENT, SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE LA GALERIE LOUISE, SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE BR AN BORM, Société Intercommunale Pour La Diffusion de la Television - Brutélé, SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES, SOCIETE MEDICALE GK, Société Nationale du Terminal Methanier SOCIETE REGIONALE DU LOGEMENT POUR LE GRAND BR SODRIP SOEURS DE LA RETRAITE, SOFALP, Sofiex, Sofina, SOFINIM, SOFONA, Softkinetic, SOFTKINETIC INTERNATIONAL, SOFTWARE A.G. BELGIUM, SOGEI, SOGEREST, SOGESPA, SOGESTIMMO, Sogeti Belgium, SOGYFA, Sohr SOLNETTE, SOLSOC - FCD, SOLTECH, Soltis, SOLUDOC, Soluka, Solutia Europe, Solvakem Recycling - Solfin, SOLVAL PATRIMONIA, Solvay, Solvay Chemicals International, SOLVAY CHIMIE, Solvay cicc, SOLVAY EXECUTIVE EDUCATION, SOLVAY NAFTA DEVELOPMENT AND FINANCING, SOLVAY PHARMACEUTICALS, tware, SOPRA BELUX, Sopralex & Vosmarques, SORAYA, SOREBEL, SOS CLEAN SERVICE, SOS JEUNES - QUARTIER LIBRE, SOS VILLAGE D'ENFANTS BELGIQUE - SOS KINDERDORP BELGIE, SOS VILLAGES ENFANTS BELGIQUE POUR MONDE SOS KINDERDORP BELGIE WERELD, SOSTRANA, SOTIAUX SPF Mobilité et Transports - FOD Mobiliteit en Vervoer, SPI PARC SENY, SPIE BELGIUM, SPIELOTHEK BELGIE, Spike Communications, SPIRIFER, Spirit of Change, SPLASH, S-PLUS, SPORT FLASH, SPORTOPOLIS BILZEN, SPORTS PUBLICATIONS, Spullenhulp - Les Petits Riens, SPV ZWANKENDAMME, SPX Cooling USSELS GSO, AND SERVICES COMPANY, STARWOOD EAME SERVICES COMPANY, STATER BELGIUM, STATOIL ENERGY BELGIUM, STATUAIRES, STEDELIJKE ONTWIKKELINGSMAAT- SCHAPPIJ BRUGGE EN BRUSSELS GEWEST, STEENACKER EN CO, STEENSTAETE, Steenwerckx Print, STEEPCONSULT, STEFANINI, Assoc., STIB - Mr De Meeus , Stibbe, STICHTING FERN, Stiévenard Thierry, Stile di Vita, Stillemans J. (Ets.), STIMAC, Stocker Industrie, STONE INVEST, Stop Immo, Strabag Belgium, STRATEC, STRATEGIC MANAGEMENT ASSOCIATES, Stratego Finance, Stratemedic, STRIMA ENTREPRISE GENERALE Sumitomo Benelux, Summit Marketing Services, SumProject, Sumy, SUNNY TIMES, SUNWORKS BRUSSEL, SUPERGROUP BELGIUM, SUSA-BRUXELLES, SUSHI BELGIUM, SUSHI FACTORY, SUSHI SABLON, SUSHI UCCLE, SVEA LANDS, Swaplight, Swarovski Belgium, Swatch Group Belgium, SWISS HOTELS LEASING COMP vices Belgium, T.DIFFUSION, T.E.M. - Technilift, T.Francken , T.H.F., T.M.T. PARTNER, T.P.F. - ENGINEERING, T.P.F. ECONOLER, Tackoen Catherine, TADA, TADAL, TAG BELGIUM, Tag Tag City, Takeda Belgium, Takeda Christiaens, Takeeateasy.be, TALENCE, TALENT IN TUNE, Talentus, TALIATELLA BELGIQUE, TALIT TD Immo Invest, TDS Office Design, TEAM, TEAM CONSTRUCT, Team Power, TECHNA CONSULT, Technical & Data Consulting, Technical Maintenance Service, TECHNIQUE ET ASSURANCES, TECHNODEAL-GROUP, TECHNOPOLIS CONSULTING GROUP BELGIUM, TECHNO-PRO-CONSTRUCTION, Temco Services, Tempo Team, Tempora, Tempo-Team Group Belgium, Tempo-Team Professionnals, TEN PRINS, Tenneco Automotive Europe Coordination Center, TENNESSEE, TENNIS VLAANDEREN, Tensen et Huon, TEQUILA AGENCY, TER HOF, TERADATA BELGIUM, Terre Naturelle, TERVUREN SPECIAL tional, THE BANK OF NEW YORK MELLON PENSION FUND, The Belgian Economic Journal, The Berlitz Schools of Languages of Benelux, THE BOSTON CONSULTING GROUP, THE BRITISH COUNCIL, THE CONFERENCE BOARD, INC, The Core Concept/Amina Langedijk, The Crew Communication, The Egg Exploita ALL STREET JOURNAL EUROPE, THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX), Théatre de la Monnaie - De Munt, THEATRE DE POCHE, THEATRE LES TANNEURS, Théâtre National de la Communauté Française, THEATRE ROYAL DES GALERIES, THEATRE ROYAL DU PARC , THEATRE VARIA, Thelis, Theo Van Lierde, Therabel Pharma, -Impact, TIMTECH, TISHMAN SPEYER MARNIX I, TITANIUM, Titeux Patrick, Title Media, TITRES - SERVICES BRUXELLES-EST, TITRES-SERVICES HEDWIGE, TITRES-SERVICES LESZCZYNSKI, TM Consulting, TM TITRES-SERVICES, TMF ACCOUNTING SERVICES, TMF Belgium, TMS - Temco Management Ser oplexis - Patricia Mignone, Toprima, TORQUE B.V., Tösed - Turk Özel Sektor Denergi - Turkish Business Association - Brussels, Toshiba TEC Europe Retail Information Systems, TOT UW DIENST, Total Belgium, TOTAL FINANCE GLOBAL SERVICES, Total Petrochemicals & Refining, TOTAL TRADE BENELUX, USSELS, Toyota Motor Europe, TP VISION BELGIUM, TPF, TRAC, Trace !, TRACE BRUSSEL, TRACKSYS, Tractebel Engineering, Tradas, Trade & Training, Trading in Commodities, TRAFIROAD, TRAINING SOLUTIONS, TRAITEUR DUCHATEAU, TRAITEUR LORIERS, Traiteur Van Eeckhout-Vanedem, TRAITEUR V ransperfect T TRANSPORT & GARAGE BAS, TRANSPORT DESTRIJKER SCHMIT, TRANSPORT KARACA, TRANSPORT SERVICE DEMETS, TRANSPORT SHALOM, TRANSPORT VANDERVLIES, TRANSPORTS DANDOY, Transports Denis-Buxant, TRANSPORTS MICHOT, TRANSPORTS P. VAN SNICK & FILS, TRANSTEC, Transurb, TROOSTWIJK, rox Belgium, Truvo, TT EURO BELGIUM, TT OF COURSE, Tubelite, TUINEN VAN HERINNERING - LES JARDINS DE LA MEMOIRE, Tunisair - Société Tunisienne de l'Air, TURBEL, TV Brussel, Twice Entertainment, TWIZZ RADIO, TYROLIT, U.E.A.P.M.E., Ubema - Union Belge du Marché de l'Art, Ubidata, UBIK, Architects & Associates, UNDA, Groupe Boiron, UNE MAISON DE PLUS, UNI - FIX (BELGIUM), UNI FOOD, Unibra, Unica, UNICEF Belgique - België, Unifert Group, Unify Communications, UNIJOLLY - RESTAURATION DE QUALITE, UNILEVER BELGIUM - UNILEVER BELGIQUE - UNILEVER BELGIE, UNILEVER BELGIUM SERVICES, tional, United Business Institutes IIBM, United Import Belgium, United Networks, Unity Consulting, Univar Belgium, Universal, UNIVERSAL EXPORT CORPORATION, Universal Express Brucargo, UNIVERSAL PNEUS, Universal Press Agency, UNIVERSALIS PARK, UNIVERSITE DES FEMMES, UNIVERSITE SAINT Business, URSIUS, Userfull, USG HR Forces, USG Legal Professionnal, USINES JEAN WARNIMONT, USP CONSTRUCTION, USTEL, UTERQUE BELGIE - UTERQUE BELGIQUE, UYTTENDAELE, GERARD, KENNES ET ASSOCIES, V.D.D. RENOVATION, V.D.I.C., V.S.M., Vacances Web, VACATURE, VADEC INVEST, V artners, Van Cutsem Wittamer Marnef ADF, Van de Wege International, VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES, VAN DEN BERGH INVESTMENT, Van den Borne Michel, Van den Brulle François, VAN DEN EEDE, VAN DEN STEEN HENDRIK EN ZONEN, Van der wel group, van Deuren Lambert, VAN DIJK Duynen, artners, MEERSSCHE, VANDER HAEGHEN & CO, Vanderperren J., VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, VANLANCKER HOLDING, VANPARYS - CANDIHOLD, Vanparys-Candihold, VARIETY, VASTGOED RUIMTE NOORD, VAUDEVILLE, VDBL advocatenkantoor, VDC Company, VDS-FOOD BXL, VEILINGZAAL GALERIE MODERNE, Consultants, Marly GEMEENTEN, EN ANDERE DRUGPROBLEMEN, Verhulst Events & Partners, VERLING, VERLINVEST, Véronique Joseph & Associés, VERRON BELGIUM, VERSALIS INTERNATIONAL, Verstraete in mould labels, Vervenne & Van Belle, Vervloet, VERVODEV, VESALIUS COLLEGE, VESOFO - AFOSOC, VESPER, VFG - VERENIGING PERSONEN MET EEN HANDICAP VFS FINANCIAL SERVICES BELGIUM, VIA NOORD ZUID KEMPEN, Vigal, VIGEO BELGIUM, VIGO, VIGOTECAKATHERM, VIKI, Villa Eugénie, Villa Lorraine (Restaurant), VILLAGE CULTUREL - CULTUURDORP, Ville de Bruxelles, VILLE ET FORET, VILLEROY & BOCH BELGIUM, VILVO INVEST, Vimar, Vinci Factilities, VINCOTTE CERTIGO, Vinçotte International (Vilvoorde), Vinespa, Depreay VITRIMMO, Vivaqua, A-SOCIALISTISCHE VROUWEN VERENIGING, VIVIO, VIVO, VIVRE CHEZ SOI, ASBL DE SERVICES A DOMICILE DE WATERMAEL-BOITSFORT, VIZYON, Vizzion Europe, VIZZION PARTICIPATIONS, VK Engineering, VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS, VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING, VLAAMS CENTRUM VOOR VORMING EN VERVOLMAKING IN DE HORECASECTOR, VLAAMS OMROEPORKEST EN KAMERKOOR, VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS, VLAAMS THEATER INSTITUUT, VLAAMS WELZIJNSVERBOND, VLAAMSE ATLETIEKLIGA, VLAAMSE BASKETBALLIGA, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN, olcano Europe, VOLKSWAGEN D IETEREN FINANCE, VOLKSWAGEN FINANCE BELGIUM, Volkswagen Group Services, VOLT EUROPE (BELGIUM), Volvo Cars, VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT, VOORRANGSBELEID BRUSSEL, VOORUITZICHT EN VOORZORG, VOP, VORMING EN ACTIE, VORMINGSCENTR Raad eens wie ons allemaal leest ... Reviseur d'Entreprises, DI-GERLING SERVICES, , LSON, p Inte tional S es Ba HUIS ARBEID - MAISON DU HUIS AN HET NEDERLANDS BRUSSEL, HUIS VOOR GEZONDHEID, TROONS, SOCIAAL SECRE.- ASSISTANCE PTRONALE, SECRE. SOCIAL, HUME BROPHY CO - Agence de Mons, TICS, cière Bien Aimée, DE, ERE DU R G, a, loor Algemene a Communauté INSTITUT SUPE ium Security - L MEDICAL PRO LISA INVE e transit internati N HETRAIE NESSE UXELL EL, JSO, m Export, VR J Shuman), KBC Ban WS, KEYSER CENTER, ean-Yves, nterna TIE-INTEGR NE, YER DES ORPHELINS ERIE, LA FORESTIERE, SERVICE DE RESTTION, L OITURE L J toires de Biologie Médicale toires Edm AVEL RET L'ARC RD GROUP PROPER ERE OEKELBERGSE HAARD, LE el, L'Eléphant Bleu - Soman ted Bro MIS DE L'INSTITUT RO LES ENTREPRIS HABIT LES RESID EN, LIDA CLEAN, L DING, LIRE ET NTS(BELGIUM), LOTHIAN DEV W Corpora L'Usine - Het Bedrijf, LUTG NCE BROKERS, abin PVT DOKTER MAGNOLIA, M T, MAISON DE KEYSER, ESSEGHEM-JETTE, MAISO LS, Manu Marius Corner tec (Maz CES, MAXIPRESS, Mcs- Mobile Control Systems, MD SYNC EDIA CONSULANTS CY MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC - NOTAIRE Mensura MESS DE L berger Lachenal, Michel Seifert Co nances, Lo CALE motion, TEN, JAMAR, Mr Jumeau - Bruxelles& ZONEN, n Luxemburg, ave LES KS EST opus, KE SCHOLEN - es du Bâtiment, P.A.S.S.A.J.E., TILLEULS ofessional, FITSECTOR, EBERG, USSEAU, OLCA HOLDING, POLE POSITION INTERNA tica, EM, vem - Office riva PULL & BEAR BELGIE - PULL & e Belgique, es Belgium, laitron, Relief and Logistics, E A LUSIV Mana d Berger Strateg dit, TER, Saadaoui Sanaé - IT as BR Het nr 1 maandblad van de Brusselse kaderleden en beleidsmensen rémault, Mme SCHEPMANS MON MOVIN ULT TIONAAL HULPFONDS-FONDS NATIO NEUTRAAL SYNDICAA Alte NIVCO AK OEU oasting UM HOUT - Outsource Marketing TRAA b TION LEROY RFORMANCE IN PERNOD RIC t & Bee Plastoria S ph UM DON BOSCO, Belgium, PSYCH anel - Chamber Music for Europe, QUE Group Belgium, Randstad Household S RECYCLAR R II, Rex Cr ple Solutions, TERS PEOPLE SOL bas istian - Impromptus, VER ge, SAGESS SANY BELGIUM FINANCIAL CORPORA elgium, SCHUMAN LEASEHOLD M, ECO, duction, e d'Accompa CES DE SANTE MENT es, Shiseido Belgium, s, SELS, V ourta ERIE LOUISE, hanier SOCIETE REGIONALE DU LOGEMENT POUR L Sohr Soielegante, -MICHEL, SOLIERES CONSEIL, SOLNET MACEUTICALS, anking Softwar IAUX Speos Belgium, SPF Mobilit PX Cooling echnologies Belgium, AND NI, Ass ERALE CONSTR Suikerbakkerij Joris, Sumitomo Benel LEASING COMP vices Belgium, LIT T TION, T N SPECIALTY OPERA THAICO, tiona Egg Exploita ALL STREET JOURNAL EUROPE, PROTECTION, Securitas, Alert S SERAB, SERCO B BUDSDIENST VERZEKERINGEN, SERVICE P lgium, SGS Belgium, SGS STTUTORY SE SIL TOWER, SILVERSTONE, SIMCO TI ROD. V D MISSI té belge ays ES, VOIRIE PRIVEE DE MEU CIETE HOTELIERE DU SOC SODIM, SO ANS et collège, TIONAL, MONEY INTERNA Mont-de Piété OVING PEOPLE, MPI - CBR und TIONAL D'ENTRAIDE, TIONAAL INSTIT VERZAMELING - NATIONAL INSTITU Alterna New Game - Change New VCO, NOBEL, NOBLE PTNERS AK PROD, Novus Eur EUVRES SOCIALES DE LA MUTUALITE LIBERALE DU BRABANT O ting, Omnicom Me T - CENTRE DE FORMA OPNS - Open Products - Networks & Software, O ng & Communica OX A IE TION RO Pêle-Mêle, PENSIOENFONDS DEUTSCH RICARD BELGIUM, teau Belgique, W Beer E BERG oria, PLUM TEUR DE phic, ACTIVE DRI CO, TI YCHO - SOCIAAL CENTR TRISCH CEN QUESTION - SANTE, QUIRAL BEL d Ser ged Ser RAOUL BROTCORNE, RAPID-TORC AR REFORM - RE REPLA Belgique, COORDINAT II, LO x Credit USSELS EU SOLUTIONS - ROBER Robinette bassy Hot ting Cl VERHOOGEN, Lec ESSE, Saint-Gobain Ben ORA TON E OLD, SCK.CEN Centre d'Etude rt Services, , , AS S O BELGIUM, SER CE PLUS SERVICE, SERVICE SOC. SPF SANTE PUBLIQUE SECURITE CHAINE, SERVIC SERVICES BELGIUM, Shackleton Management (Sha-M), SHAKE HANDS, Shania, S MCORP BENELUX, SIMEON, SIMIN, Simmons & Simmons, Simon Cohn Consulting, S TION, ma SSIONNARISSEN TION BE ays en Développement Société Belge TIVE MEUTER, Société des C SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE BR SOCIETE IMMOBILIE SODRIP SOEURS CHARITE JESUS & MARIE PROVINCE BEL oxbone, VRC Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises, VRGT, VRONINKS & RICKER - GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, VRT - Vl. Radio- & Televisieomroep, VRT Radio 2 Oost-Vlaanderen, VRY HUYS - VRY ERVE, VSF-DZG - BELGIUM, VUB Elsene, VUB Jette, VVL/BBDO, VXL BIJOUX, VYGON, W.L.M.C., W.O. BELGIUM, anhamme, .S.U., AARBORGBEHEER, AASLAND SHOPPING CENTER, abco Europe, ABCO FINANCIAL SERVICES, adjo Mika, , ajctex, ascal, TOURISME, vens, , ANG LI, TIES, armred, ARSH, arwick Barsey Hôtel arimmo, , tia, TER-LEAU, terleau Group, WATERLOO RESTAURATION, WATERMAEL-BOITSFORT EN PLEIN AIR - WATERMAEL-BOSVOORDE IN OPENLUCHT, Waters, WATERSTONE'S BOOKSELLERS BELGIUM, WATRIMMO, WATSON & CRICK HILL, Wauters, WAVRE 1608, WAX - ZONE, WBM - World Bureau of Marketing, WDR GERMAN BROADCASTING CENTRE BRUSSELS, Wedenig Nicolas, Weekend Knack Magazine, WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN DE DENDER, WEISHAUPT, Wellington Optique, Wemsy, WEP, WERELDSOLIDARITEIT - SOLIDARITE MONDIALE, WERMENBOL ET PARTNERS, WERY, WESPARC - WESPARK, Westinser - West International Services, Wezel Nicolas, WHAT'S UP ON LINE, WHITE PARK, Whyte Corporate Affairs, Wibee, Wide-the Value Factory, Widnell Europe, WIELERBOND VLAANDEREN, WIELS CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN - CENTRE D'ART COMTEMPORAIN, WIFIXIT, WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM MEDIKUREGEM, WIJNEGEM ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ, WILD, WILENPROM, WILFRIED MARTENS CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES, Wilhelm & Co, WILLEBROEK LOGISTICS PLATFORM, Williams, WILLIAMS PRODUCTION, Will-Pharma, WILMARC INVEST, Wilo, WILST, Winckelmans Ariane - Crescengo, WINDEKIND, WINDNET CLEAN, WINDOW'S DAY, WINDSOR CONCEPT, WINLINE, Wise Management, WIT-GELE KRUIS VAN BRUSSEL - CROIX JAUNE ET BLANCHE DE BRUXELLES, WizYou, WNC, WOLF ZONDERVAN, WOLU SOCIAL, WOLU-SERVICES, WOLU-SPORT, WOLUWE CORNER PROPERTY, WOLUWE VIADUCT, WOLUWEMARKET, WOLUWE-PSYCHO-SOCIAL, WOLVENDAEL, Wonder & Wonder, Wondergarden, WOOD SIDE RESIDENCE, WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-JOZEF, World Natural Care (WNC), WORLD PARTNERS, WORLD STEEL ASSOCIATION, World Telecom Labs, World Trade Centre Winnipeg, WORLD WIDE FUND FOR NATURE - BELGIQUE - COMMUNAUTE FRANCOPHONE, WorldBridge Partners, WPS BELGIUM, WSI IB Booster (Internet Business Booster), WWF EUROPEAN POLICY PROGRAMME, WWF VLAANDEREN, www.archi-tect.be, XEPOS, XERIUS ONDERNEMINGSLOKET, XIX-INVEST, XL SERVICES, XPEDYS, X-perience Tice, XPERTHIS, XPERTHIS GROUP, Xstrata Nickel Marketing, XVL PROJECT, Xylos, Xylowatt, YAMAYU SANTATSU, Yangara Kiditsho Mireille, Yara Belgium, YDCO, YELLOW MODELS AGENCY, Yes Consulting Group, Yes Sir! Actions that Pay Off, YFAC, ma, -Impac t Ser opl BENELUX, USS EUR V TR Transurb, rox Belg UBIK, Architec ER BELGIUM SERVICES, tional, E SAINT-LOUIS - BR Busine V AG SECURITY SYSTEMS, an C artn DIJK MANAGEMENT CONSULANTS, RESIDENTIAL, Olmen POUCKE SANIT UYS PRINTING, Steenwinckel ANCOMPERNOLLE, MEERSSC DERNE, elghe Vélos (Auxiliaire Acoustique), EN ANDER G PERSONEN MET EEN HANDICAP Vi nespa, VIRGILIUS, VIROPHARMA, VIRSU, VISHA RESISTORS BELGIUM, Guido, AINVEST VITRIMMO, XPRESS LOGISTICS (BELGIUM), Group, A-SOCIALISTISCHE VROUWEN VERENIG G EN VERVOLMAKING IN DE HORECASECTOR, VLAAMS GEBRUIKERSOVERLEG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS GEMEENSCHAPSBELEID ANDERLECHT VLAAMS HUIS VOOR TEURKUNSTEN IN BRUSSEL, VLAAMS INST GEZONDHEIDSPROMOTIE ZIEKTEPREVENTIE, VLAAMS -NEDERLANDS HUIS DEBUREN, S NETWERK VERENIGINGEN WOORD VLAAMS OMROEPOR VOOR SOCIAAL WONEN, VLAAMSE TSCHAPPIJ VOOR WTERVOORZIENING, Vleesgroothandel Georges Goossens School, VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN, VO Group, VODAFONE BELGIUM, VOETBALFEDERA VOKA olca TR VRC Bed LGIUM, abco Europe, adjo Mika, ajctex, arwick Barsey Hôtel terleau Gro www.beci.be Meer info? Anne Schmit, Business Relations Advisor asc@beci.be – 02 563 68 53 Max Saey, Business Relations Advisor: msa@beci.be – 02 563 68 53 – 0471 06 28 89

TOPIC AVG, D­100: Beci vormt en begeleidt u VORMING Binnen minder dan 100 dagen zullen de ondernemingen en organisaties de verplichtingen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen na te leven. Minder dan 5% van de Brusselse ondernemingen verklaart klaar te zijn. Beci bereidt daarom een geheel van opleidingen en diensten voor om u te helpen de impact van de AVG op uw activiteiten in te zien en daarna de nodige maatregelen te treffen om de verordening na te leven. Georges Ataya, hoogleraar aan de Solvay Brussels School en Managing Director van ICT Control I n grote ondernemingen vereist de naleving van de AVG aanzienlijke menselijke en financiële middelen (budgetten, IT, human resources en communicatie). Hoe kunnen wij de KMO’s en andere structuren met een meer ‘menselijke dimensie’ op een realistische manier helpen de AVG na te leven? Om aan deze behoefte te voldoen, ontwikkelt Beci opleidingen en tools aangepast aan de werkelijkheid en de middelen van Brusselse KMO’s. De naleving van de AVG vereist meer dan het advies van een advocaat of een gespecialiseerde consulent om uw algemene voorwaarden of uw privacy charter bij te werken. Concreet moet u vooreerst kunnen rekenen op de steun en medewerking van een aantal belangrijke personen in uw eigen onderneming of organisatie. Daarna zult u de interne procedures moeten herzien – en waarschijnlijk aanpassen – om aan de vereisten van de AVG te voldoen (transparantie, toegang van de personen tot hun data enz.). De AVG bepalingen zullen op sommige ondernemingen en organisaties zwaarder doorwegen. Vooral ondernemingen die gevoelige gegevens inzamelen, stellen zich aan risico’s bloot. Denk bijvoorbeeld aan een hotel of een luchtvaartmaatschappij die informatie zou bijhouden over de godsdienstige voedingsrichtlijnen van klanten. Beheer uw gegevens en maak er een competitieve troef van Er wordt vaak gehamerd op de zware boetes in geval van niet-naleving van de AVG. Wij leggen liever de klemtoon op de kansen die de AVG biedt: hoe krijgt u weer vat op uw gegevens om uw onderneming te beschermen en er eventueel een concurrentieel voordeel uit te halen? Begin met een zorgvuldig inventaris van de persoonlijke gegevens die u bijhoudt. Waar komen ze vandaan? Met welke personen deelt u deze data? En wat doet u ermee? Vervolgens moet u gratis en efficiënt kunnen ingaan op vragen van klanten die hun toegangsrecht tot data in uw bezit willen uitoefenen. Weet u wie, in uw organisatie, deze vragen zal beantwoorden? Op termijn kan het kostenefficiënt zijn om een systeem te ontwikkelen waarmee de betrokken persoon zelf zijn data online kan raadplegen. Ondernemingen die doeltreffende sys temen opzetten, zullen een betere service verlenen aan de klanten en competitief ook sterker staan. ● Expertopleidingen binnen bereik van de KMO’s Om KMO’s te helpen voldoen aan de eisen van de AVG ontwikkelde Beci een vormingsprogramma in samenwerking met een bekende academische partner. Dit specialistisch programma blijft toegankelijk dankzij zijn formaten en tarifering. Na afloop reikt de Kamer van Koophandel een certificaat uit. Deze opleiding is bestemd voor zowel zelfstandigen als bedrijfsleiders en hun personeel. Het AVG programma verleent toegang tot: ➜ Regelmatige opleidingen in functie van de behoeften en beroepen van de ondernemingen. De sessies gaan door bij Beci (halve dagen) of kunnen op maat worden georganiseerd in uw onderneming. ➜ Een online opleiding: deze nieuwe, gemakkelijke en soepele formule organiseert de opleiding van een team zonder verplaatsing en beantwoordt aan de behoeften van permanente vorming. ➜ Modellen waarmee u uw processen vlotter documenteert of de tussenkomst van externe consulenten rationaliseert. ➜ Rondetafelgesprekken met professionals van de AVG, in samenwerking met de DPO Circle1 . Meer informatie vindt u op go.beci.be/gdpr 1 Groepering van databescherming professionals BECI - Brussel metropool - maart 2018 45 © Thinsktock

Inkoper, een beroep dat zich specialiseert PURCHASING Om kosten te verlagen zetten steeds meer bedrijven een inkoopafdeling op. Een blik op een weinig bekend beroep dat zich verder structureert en diversifieert. Géry Brusselmans U bent van plan om het kantoormeubilair van uw bedrijf te vernieuwen? Als u aan het hoofd staat van een kleine structuur, dan zult u waarschijnlijk enkele catalogussen doorbladeren of zelfs een collega naar Ikea sturen. Sommige grotere bedrijven beschikken echter over een inkoopafdeling, waaraan zij dit soort taken toevertrouwen. De inkoper staat voortdurend in contact met de leveranciers en is ervoor verantwoordelijk de meest geschikte aanbieding te vinden. Hij kent de markt door en door en kan in uw werkomgeving voor een nieuwe dynamiek zorgen, bijvoorbeeld door comfortabelere bureaustoelen, een meer ergonomische tafel of zelfs een groene ruimte te bestellen om beter te ontspannen tussen collega’s! “De belangrijkste rol van een inkoper is de behoeften uitdrukken”, zegt Catherine Humbert, die tien jaar lang inkoper was bij Carrefour en vandaag professor inkoop is aan de Ephec. “De inkoper moet in staat zijn om de markt te analyseren, een inkoopstrategie op te stellen, offertes aan te vragen en die offertes volgens verscheidene criteria te analyseren.” Deze afdelingen kunnen klassieke aanvragen verwerken, zoals de bestelling van balpennen of notitieblokjes voor vergaderingen, maar ook specifiekere bestellingen in functie van de bedrijfsactiviteit. Zo is Frans Verbeken bijvoorbeeld senior inkoper voor Symeta, een grafische dochteronderneming van de Colruyt Group. “Ik heb als taak leveranciers te vinden op het gebied van drukwerk of distributie”, zegt Frans Verbeken, die in permanent in contact staat met 50 tot 100 leveranciers. “Colruyt beschikt voor zijn tijdschriften over een lay-outservice, maar besteedt de druk en de distributie uit. Ik onderhandel bijvoorbeeld het formaat met een drukker, bepaal Elsa Chaventré 46 BECI - Brussel metropool - maart 2018 vervolgens een werkmethode en onderhandel een levertijd.” Om bestellingen te optimaliseren en zo tijd te besparen, hebben inkopers soms inkooptechnieken ontwikkeld. “In plaats van meerdere offertes te vragen aan verscheidene leveranciers, proberen we met één leverancier een duurzame relatie op te bouwen”, vervolgt Frans Verbeken. «We kunnen zo op voorhand verscheidene parameters bepalen die opgeslagen zijn in een bestand. Bij een nieuwe bestelling voeren we dan de verschillende gegevens in die vooraf in het bestand zijn besproken (type papier, formaat, inkt ...). De prijs wordt dan automatisch weergegeven, zonder dat we alle parameters elke keer opnieuw moeten bespreken. Dat bespaart ons veel tijd.” Catherine Humbert Een sleutelrol in de retail en de medische sector Een andere trend manifesteert zich in sommige sectoren: sommige bedrijven sturen, net als een consultant, personeel naar een potentiële leverancier. Een manier voor het bedrijf om zijn expertise te tonen, de productiekosten te verlagen en een vaste klant te worden. Over het algemeen geldt: hoe groter een bedrijf, des te groter de kans dat het beschikt over een inkoopafdeling. Door hun aard beschikken sommige kleine of grote gespecialiseerde bedrijven automatisch over een dienst van dit type. “Er is natuurlijk de detailhandel, die erin bestaat om in te kopen om daarna te verkopen”, vervolgt Catherine Humbert. “Ook de mechanische industrie of de farmaceutische industrie zijn goede voorbeelden.” In dezelfde geest hebben talrijke ziekenhuizen in Brussel de afgelopen jaren een specifieke afdeling opgezet. “Tot vier jaar geleden D.R. © Thinsktock

vervulde slechts één manager deze functie”, zegt Elsa Chaventré, inkoopmanager voor de Kliniek Sint-Jan. “Gezien de omvangrijke taak en om te zorgen voor een betrouwbare en systematische controle, is de inkoopafdeling tot zeven personen gegroeid. En binnenkort breiden we opnieuw uit.” Net als bij andere inkoopafdelingen zorgt deze centralisatie ervoor dat ziekenhuizen hun kosten kunnen rationaliseren. Het is inderdaad beter om bijvoorbeeld één keer per jaar 25 scanners tegelijkertijd te kopen dan twee per maand voor tien verschillende afdelingen! “Dankzij overeenkomsten over meerdere jaren en onze kennis van de markt kunnen we zorgen voor voordelige prijzen”, benadrukt Elsa Chaventré. “Bovendien hoeven medische diensten zich niet langer bezig te houden met bestellingen en de opvolging van leveranciers.” Schaarse opleidingen Om inkopers te werven zoeken werkgevers vaak naar profielen van handelsingenieurs of marketingspecialisten. Ook al is de functie in volle ontwikkeling, toch bieden slechts weinig scholen een specifieke opleiding: Brusselse hogescholen zoals Ichec of Solvay integreren modules in hun opleiding, en de Abcal (Association Belge des Cadres d’Achat, de Logistique et de la supply chain, de Belgische vereniging van managers inkoop, logistiek en supply chain) biedt korte cursussen die focussen op inkoop. Het is ook mogelijk om te kiezen voor de marketing bachelor aan de Ephec, die in het derde jaar een specialisatie in inkoop biedt. “Afgezien van de modules die Ichec of Solvay aanbieden, is de Ephec-opleiding de enige in de Franse Gemeenschap die gespecialiseerd is in inkoop”, vertelt Catherine Humbert, die er verantwoordelijk voor is. Ook aan Vlaamse kant voorziet geen enkele hogeschool een specifieke opleiding tot professioneel inkoper. Wel is het mogelijk kortlopende, praktijkgerichte programma’s te volgen bij verschillende private aanbieders zoals Antwerp Management School, Vlerick Business School, SBM/ Syntra West, Wolters Kluwer en NTI. Bij het Centrum voor Afstandsonderwijs kan je intekenen voor een cursus inkoper, waarvoor je gespreid over zes tot negen maanden van thuis uit studeert. Hoewel het werk van de inkoper heel specifiek is, betekent een opleiding niet noodzakelijkerwijs een beter salaris. “Een junior inkoper begint met ongeveer 1500 euro netto per maand en kan tot 2500 euro netto of meer verdienen, afhankelijk van de ervaring en de aard van het bedrijf. Het is dus te vergelijken met handelsmanagement of marketing.” Een inkoper kan echter evolueren binnen zijn functie en zijn taken kunnen in de loop van zijn carrière uiteenlopen. “In onze afdeling zijn sommigen enkel voor de bestellingen bevoegd”, zegt Frans Verbeken (Symeta). “Als senior inkoper kan ik bijvoorbeeld inkoopstrategieën ontwikkelen, klachten analyseren, kaderovereenkomsten opstellen, aan sourcing doen ... kortom: de markt kennen.” Kan een inkoper van het ene bedrijf naar het andere overgaan, zonder daarom binnen dezelfde sector te blijven? “Als inkoper moet je in zeker mate nauwkeurig, communicatief en nieuwsgierig zijn en moet je tussen verschillende domeinen kunnen jongleren”, vervolgt Frans Verbeken. “Zolang je flexibel bent en je vakgebied goed kent, kan je als inkoper van sector veranderen.” ● “Het beroep van inkoper bij Delhaize heeft zich ontwikkeld” Vinciane Cerckel is al zeven jaar inkoper voor Delhaize en is vandaag Category Manager. Zij onderzoekt voornamelijk de trends om het beste product te vinden dat in de rekken moet komen. Vinciane Cerckel (Delhaize) Hoe is uw functie bij Delhaize geëvolueerd? Na een Master in Managementwetenschappen aan de UCL, met een specialisatie in strategische en innovatieve economie, werd ik bij Delhaize aangeworven in de inkoopafdeling. Het was mijn eerste baan, en ik werk hier ondertussen zeven jaar. Ik ben als assistent­inkoper gestart, daarna werd ik onderhandelaar. Ik had de leiding over de categorieën ‘babyvoeding’, ‘food caring’ en ben vandaag Category Manager voor het gedeelte ‘ontbijt’. Dat betreft drie soorten artikels: boterhampasta’s, ontbijtgranen en warme dranken (voornamelijk koffie, thee en chocolademelk). Wat is uw dagelijkse taak? Ik voer de ‘4P’­strategie van Delhaize uit: product, promo, plaats en prijs. Ik analyseer nieuwe trends en onderzoek de gewoonten van de consument om zo het meest geschikte product voor onze rekken te selecteren. In de praktijk ga ik naar beurzen of potentiële leveranciers, bezoek ik winkels ... Na een artikel te hebben gekozen moet ik het lastenboek opstellen, dat ik aan de dienst onderhandeling doorgeef. Ik ontwikkel ook de recepten voor onze bestaande producten en stel verbeteringen voor de verpakking voor. Heeft de job van inkoper bij Delhaize zich in vijf jaar tijd gespecialiseerd? Ja, Delhaize heeft onlangs zijn categorieën binnen de inkoopafdeling herzien. Als Category Manager functioneer ik meer als een soort dirigent: ik ben de schakel tussen de onderhandelaars, de bestelservice en de pure marketing. Delhaize stelt ongeveer dertig Category Managers tewerk, en een tiental Sourcing Managers, die zich bezighouden met de onderhandelingen. Een van de redenen waarom het beroep van inkoper zich verder specialiseert, is dat de kwaliteitscharters specifieker zijn dan voorheen. We hebben ook toegang tot meer informatie en studies rond consumententrends. BECI - Brussel metropool - maart 2018 47

FOCUS PURCHASING Duurzaam inkopen: in de genen van de onderneming gegrift Sinds het einde van de jaren 90 zien we steeds meer ondernemingen die het begrip duurzame ontwikkeling in hun management hebben geïntegreerd. De meest overtuigde ontwikkelen soms een volwaardige strategie met daarin ook het inkoopbeleid. En dit blijkt vandaag een goede zet te zijn. Johan Debière V andaag integreren heel wat ondernemingen op een of andere manier het principe van duurzame ontwikkeling in hun beleid. Voorbeelden zijn de talrijke bijenkorven op bedrijfsdaken, actieplannen die het personeel voor een goed doel mobiliseren of nog projecten die de impact van de productie op het milieu proberen te verminderen. Allemaal lovenswaardige initiatieven, die we toejuichen. Vandaag reikt deze trend echter een stap verder, met wat de deskundigen ‘green procurement’ noemen. Green procurement “De duurzame ontwikkeling dringt echter pas tot alle gelederen van een organisatie door wanneer de toepassing ervan ook een impact heeft op al de beheerfuncties, met inbegrip van de inkoopprocedures”. Dit zegt Ludovic Verbeke, de auteur van een proefschrift over dit onderwerp in het raam van zijn studies aan de Louvain School of Management, waar hij een master in managementwetenschappen verwierf. Ludovic Verbeke stelde vast hoe moeilijk de integratie van een groen inkoopbeleid in de ondernemingen verliep, nog enkele jaar geleden. Dit was te wijten aan een gebrek aan hulpmiddelen. Dit tekort is vandaag weggevallen dankzij de ontwikkeling van methodes die duurzaamheid compatibel maken met het inkoopproces. We hebben het hier voornamelijk over de zogenaamde ‘Leire & Mont’1 methode en de ‘Green Procurement’2 die de Europese Commissie aanbeveelt aan de hand van een ervaring die zij eerst in de openbare sector heeft verworven (Green Public Procurement). Vier fundamentele stappen Ludovic Verbeke onderscheidt vier belangrijke fazen bij een werkelijk efficiënte implementatie van een duurzaam inkoopbeleid in de onderneming: “Laten we eerst zorgvuldig de prioriteiten en de doelactiviteiten bepalen. Daarna dienen milieu- en sociale criteria in het bestaande proces Spadel voerde een ‘Supplier Sustainability Charter’ in. te worden geïntegreerd. Daarop volgt de opleiding van de teams. En de laatste, zeker niet te verwaarlozen stap is het instellen van een specifieke vorm van samenwerking met de leveranciers.” Hoe dit alles in zijn werk moet gaan? Voor Ludovic Verbeke is het antwoord heel duidelijk: vanuit de bestaande resources vertrekken. En dat zijn bijvoorbeeld het ‘handbook’ van de Europese Commissie, de ISO normen of de overeenkomsten en verdragen die sectoren als textiel en agrovoeding hebben ondertekend. “Toen ik aan mijn proefschrift werkte, heb ik kunnen vaststellen in welke mate het gebrek aan een geformaliseerde strategische aanpak (nvdr: onder andere ISO 26000) een vlotte ontplooiing van een groen inkoopbeleid in de onderneming kon belemmeren”. Dit betreft specifiek een goede interne communicatie tussen de verscheidene betrokken afdelingen. Het management moet duidelijk aantonen dat het vastberaden is de verbintenissen tegenover alle betrokken partijen, zowel intern als extern, nauwgezet na te leven. Spadel, een schoolvoorbeeld Onder de in dit opzicht voorbeeldige ondernemingen hoort Spadel, het laatste grote onafhankelijke Belgische familiebedrijf in de sector van mineraalwaters. De onder1 Mont, O. et Leire, C. (2009), « Socially Responsible Purchasing in Supply Chains: Drivers and Barriers in Sweden », Social Responsibility Journal, Vol. 5 No. 3, p. 388 407. 2 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 48 BECI - Brussel metropool - maart 2018 D.R.

HET LABEL ECODYNAMISCHE ONDERNEMING WORDT IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN! Wenst u uw onderneming te laten erkennen voor zijn milieu-initiatieven en extra inspiratie om uw ecologische voetafdruk te verkleinen? Stel uw bedrijf dan kandidaat voor het Label Ecodynamische Onderneming! WIN-WIN: een gratis valorisatie van de milieuaanpak van uw organisatie. VOOR IEDEREEN: elke Brusselse organisatie, groot of klein, uit de privé- of openbare sector, het verenigingsleven of de niet-commerciële sector, ongeacht het activiteitendomein. INSPIRATIE: gratis begeleiding, netwerking, opleidingen en seminaries om u te helpen uw milieu-impact te verminderen. AANGEPAST: een beloning via een transparant, objectief referentiesysteem dat is aangepast aan de context van uw organisatie. AUTONOOM: u behoudt zelf de controle over uw proces en uw evolutie in het label. U kiest zelf het tempo om uw dossier via een elektronisch platform in te dienen. MEER INFO www.leefmilieu.brussels · info@ecodyn.brussels © Getty Images

FOCUS neming produceert en verkoopt verscheidene natuurlijke mineraalwaters, bronwaters en softdrinks op basis van natuurlijk mineraalwater. Enkele jaren geleden was Spadel resoluut van plan 100% duurzame inkopen te bereiken met zijn leveranciers. Dit bleek een overweldigende uitdaging waaraan de firma jaar na jaar verder bleef werken, op een zeer systematische manier. Dit bevestigt Dirk Le Roy, specialist duurzaamheid bij het adviesbureau Sustenuto: “Via een globale aanpak van de duurzaamheid wil Spadel een meerwaarde leveren voor de drie ‘P’s’: People, Planet, Profit. De onderneming evalueert de inkopen aan de hand van vijf criteria: prijs, kwaliteit, termijn van toepassing, dienstverlening en, sinds nagenoeg 10 jaar al, ook duurzaamheid.” De managing director van Sustenuto vermeldt bovendien KPI’s bij deze aanpak: de effectieve naleving van het duurzaamheidscharter (dus veel meer dan een document dat in de inkom aan de muur hangt om het imago op te krikken) en een grondige audit van de strategische leveranciers en van de leveranciers met de score ‘MVO onder controle’. Dirk Le Roy beseft echter dat deze aanpak met een kost gepaard gaat en dus het concurrentievermogen van het merk in de zeer harde sector van de mineraalwaters kan verzwakken. Toch is de directie nooit van koers veranderd sinds de introductie van dit veeleisende proces. Dirk Le Roy: “Vandaag hebben de inkopers van de onderneming zich deze aanpak toegeëigend. Ze ondersteunen deze keuze en nemen zelfs deel aan ervaringwisselingen. Dit maakt trouwens deel uit van hun evaluatie.” Het venijn zit hem in de kleine details Dominique Keiser, de vroegere Group Purchasing Manager van Spadel, heeft ons meerdere malen toevertrouwd dat deze inspanning eender welke professionele inkoper zou afschrikken, wegens de extra inspanningen die duurzaam inkopen met zich meebrengt: “Tijdens een eerste fase hebben we al onze energie moeten inzetten om Het formele kader van ISO 20400:2017 In 2013 lanceerde de ISO (International Standards Organisation) de ontwikkeling van de toekomstige norm ISO 20400 voor duurzaam inkopen. “Deze richtlijnen zijn bijzonder nuttig. Al houden ze geen verplichting in, ze helpen eender welke organisatie bij een betere invoering van de duurzaamheidprincipes, zowel wat het milieu betreft als op sociaal vlak”, vernemen we van Mieke Pieters, Sustainable Procurement Expert bij The Global Picture. Volgens de consulente biedt ISO 20400 ten minste vijf voordelen. Eén: een gezamenlijk kader voor alle organisaties die zich inzetten voor duurzaam inkopen. Twee: een systematische methode voor inkopen. Drie: een sterkere klemtoon op strategische inkopen. Vier: de beschikbaarheid van een aantal hulpmiddelen en, nu al, de verwijzing naar best practices, ondanks de jeugd van het stelsel (voor deze ISOnorm begon het voorbereidend werk in 2013 en de norm zelf was pas in 2017 volledig klaar). En vijf: de ondernemingen die de procedures van deze norm naleven, genieten een indrukwekkende geloofwaardigheid. En dat is aardig meegenomen, nu dat inkopers alles in twijfel gaan trekken. Informatie: https://www.iso.org/news/Ref2178.html zoveel mogelijk strategische leveranciers te overtuigen ons ‘Supplier Sustainability Charter’ goed te keuren. Het was namelijk van fundamenteel belang dat we samen met hen MVO doelstellingen zouden nastreven die compatibel waren met de onze.” Het behalen van dit resultaat bleek veel moeilijker te zijn dan verwacht, want het venijn zit hem in de kleine details voor een onderneming als Spadel. Dit beaamt R&D Manager Thierry Ququ, die ook aan een aantal verplichtingen moest voldoen: “Omdat we ons niet konden richten naar een specifieke reglementering inzake etikettering en communicatie rond onze ‘natuurlijke’ drankproducten, zijn we aan onze eigen ‘guidelines’ beginnen werken. Daarnaast hebben we een hulpmiddel ontwikkeld waarmee we het niveau van ‘natuurlijkheid’ van een drank konden bepalen voordat we de bij elke hernieuwing van onze recepten de concreet verwezenlijkte vooruitgang gingen meten.” Spadel is sinds 2016 ook ‘CO2-neutraal’ gecertificeerd. Hierboven CEO Marc du Bois (links) en Antoine Geerinckx, van het bureau CO2logic. 50 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Wilskrachtig verder werken Als MVO Coördinator bij Spadel sinds 2015 naast zijn functie als Sustainability Coach bij Sustenuto, kon Gil Stevens de ontwikkeling van een duurzaam inkoopbeleid bij Spadel op de voet volgen en die vergelijken met wat andere ondernemingen op dit vlak waarmaken. Hij bevestigt dat Spadel sinds iets meer dan 10 jaar een ijzersterke wil en verbeten doorzettingsvermogen aan de dag legt: “Oorspronkelijk was het de bedoeling 80% van de strategische goederen en diensten tegen 2015 in deze aanpak te integreren. Vandaag worden de inspanningen verdergezet, blijkbaar zonder de minste kans op een verandering van koers. Deze eigenheid zit diep in de genen van de onderneming gegrift en onderscheidt ze duidelijk van andere grote merken van mineraalwater.” ● D.R. D.R.

Het Brussels Gewest zet in op fotovoltaïsche energie Om zijn doelstellingen inzake energie en klimaat te bereiken, heeft ons Gewest zich geëngageerd om zijn capaciteit aan hernieuwbare energieproductie tegen 2020 te verdubbelen. Particulieren, ondernemingen, overheden: we moeten allemaal bijdragen tot deze doelstelling! Daarom zullen de openbare gebouwen binnenkort worden uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, dankzij het gewestelijk programma “SolarClick”. Bovendien zal binnenkort een “Energiepakket” beschikbaar zijn voor de ondernemingen. Ondersteuning van fotovoltaïsche energie voor de overheden SolarClick is de naam van een programma dat begin 2017 werd gelanceerd door de Brusselse regering om het potentiële belang van de hernieuwbare energieproductie en energiebesparingen te exploiteren die de daken van de overheidsgebouwen vertegenwoordigen (zie artikel in het nummer Bruxelles Métropole van april 2017). SolarClick is een initiatief van Sibelga, de beheerder van energienetwerken, in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Dit programma heeft een budget van 20 miljoen euro over 4 jaar (2017-2020). Dit jaar zullen de eerste 48 gewestelijke en gemeentelijke gebouwen (administratieve gebouwen, sportinfrastructuur, scholen, ...) worden uitgerust met “SolarClick”-fotovoltaïsche zonnepanelen. De crèche Jourdan in Sint-Gillis en de gebouwen van de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) in Anderlecht zullen bijvoorbeeld tot de eerste begunstigden behoren. In totaal zullen, tegen 2020, 150 sites worden uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen en zo het huidig geïnstalleerd fotovoltaïsch vermogen in Brussel met ongeveer 20% verhogen. In ruil voor het ter beschikking stellen van hun dak zullen de begunstigden elektriciteit die door de panelen is geproduceerd voor eigen gebruik ontvangen. Voor het project zullen de groenestroomcertifi caten worden gebruikt. De sites waar deze panelen zullen worden geplaatst, zullen zorgvuldig worden geselecteerd door een begeleidingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van Sibelga, Leefmilieu Brussel en het kabinet van de minister van Energie en Leefmilieu. De lijst wordt geregeld bijgewerkt in functie van de resultaten van de bezoeken en studies (technische haalbaarheid, rendabiliteit) onder leiding van Sibelga. Steun voor fotovoltaïsche energie in ondernemingen en de non-profi tsector Als gevolg van de projectoproep voor het “Energiepakket” die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, heeft de Brusselse regering onlangs besloten een subsidie toe te kennen aan 4 federaties, confederaties die de bedrijvensector (handelszaken) en non-profi tsector in Brussel vertegenwoordigen: de vzw’s CBENM-BCSPO (tijdelijke vereniging met Icedd), UCM, Santhea en Comeos. Door de tussenkomst van “energieadviseurs” die in deze 4 gesubsidieerde organisaties aanwezig zijn en die in rechtstreeks contact met “het terrein” staan, wil het project investeringsinitiatieven stimuleren en begeleiden. De maatregelen zullen effi ciënt moeten zijn en in diverse niveaus en thema’s kunnen worden onderverdeeld: het kan gaan om de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, maar ook om het beheer, het rationeel energiegebruik, de isolatie van de gebouwschil, de installatie van effi ciënte verwarmingssystemen, ... In de loop van dit jaar zal Leefmilieu Brussel samen met de coaching een ondersteuningsmechanisme voor investeringen in deze sectoren ter beschikking stellen, in aanvulling op het bestaande aanbod van premies en fi scale kortingen. Meer info in een volgend nummer. MEER INFO www.leefmilieu.brussels gdemey@environnement.brussels voor het Energiepakket info@solarclick.be voor Solarclick © Thinkstock

FOCUS PURCHASING Overheidsopdrachten en Brussels economisch beleid Hoe betrekken we meer Brusselse ondernemingen bij de gunning van gewestelijke overheidsopdrachten? Minister van Economie Didier Gosuin ondersteunt het programma waarmee Beci en zijn partners Brusselse KMO’s willen informeren, sensibiliseren en begeleiden. Xavier Dehan overheidsopdrachten? Op Belgisch niveau bestelt de overheid voor meer dan 50 miljard. Dit betekent 10 tot 15% van het BBP en ongeveer 20.000 oproepen. In het raam van de kringloopeconomie kwam het studiebureau Vito tot de conclusie dat op de 3.233 Brusselse opdrachten die stricto sensu in het jaar 2016 werden geboekt, 56% een offerte hebben gekregen van een Brusselse onderneming en 41% van de opdrachten hieraan werden toegekend1 Didier Gosuin Brussel Metropool: Welke initiatieven nam u sinds begin van uw mandaat ten gunste van de Brusselse KMO’s? Didier Gosuin: We moesten eerst onze achterstand inhalen ten opzichte van Vlaanderen en Wallonië. Dit gebeurde met een Small Business Act (SBA). Veel meer dan een ‘cut & paste’: het werd een bijzonder participatief proces. Daarom duurde het een jaar. Het economisch weefsel is in Brussel namelijk sterk KMO-gericht en de cijfers van de bedrijfsoprichtingen liggen er hoger dan waar ook in België. Laten we echter de mobiliteit van ondernemingen nuchter bekijken. Brussel is het laboratorium van België. Ik heb dus overheidsinstellingen gerationaliseerd en economische steunmaatregelen hervormd om nieuwe ontwikkelingsstimulansen aan te bieden. Een eerste stand van zaken met de SBA en enkele uitzichten voor de verkiezingen? De SBA is bijna twee jaar oud en de dienst 1819 is duidelijk een treffer. Een positieve evolutie, maar mensen blijven bang voor risico’s. Onder de pas afgestudeerden van de Solvay Business School zijn er nu evenveel die een 52 BECI - Brussel metropool - maart 2018 zaak willen oprichten als kandidaten voor een baan in een grote onderneming of een adviesbureau. In de audiovisuele sector evenals in de kringloop economie bestaan vandaag talrijke initiatieven om de ondernemingen te ondersteunen. Bovendien is het belangrijk dat in een overwegend mannelijke wereld het vrouwelijke ondernemerschap flink wordt gepromoot. Hoe toegankelijk zijn de Brusselse overheidsopdrachten vandaag? Deze materie komt complex over. Dankzij regels wordt de competitie doorzichtiger, maar ook ingewikkelder en minder toegankelijk. De overheid werd aangespoord haar bestekken tot in de minste details uit te werken om offertes onpartijdig te kunnen beoordelen. Gevolg: de lat ligt (te) hoog, soms buiten bereik. Nu, dit is eerder een perceptie. De nieuwe reglementering biedt mogelijkheden, ook voor kleine ondernemingen, voor zover die gesensibiliseerd en opgeleid worden. Dat beoogt het Beci-project. Hoeveel vertegenwoordigen samen de Brusselse, gewestelijke en lokale u weet dat talrijke privé instellingen (ziekenhuizen onder andere) de reglementering van de overheidsopdrachten moeten naleven. Hier moet nog stroomopwaarts en stroomafwaarts aan worden gewerkt. Welke zijn de activiteiten of diensten waar de overheid het meest naar vraagt? Alles vormt een markt! Van kantoorbenodigdheden tot de bouw van een brug, van spoeddienstvoertuigen tot de aankoop van kunstwerken … Het prijzenobservatorium publiceert binnenkort een handleiding van goede praktijken en wil de nadruk leggen op ondernemingen die overheidsopdrachten op een bevredigende manier uitvoeren. Een manier om andere inschrijvers en ook opdrachtgevers te inspireren. Voortaan wordt een opdracht openbaar zodra hij een bedrag van 30.000 euro bereikt. De per e-mail verstuurde facturen worden aanvaard om de betaaltermijn met 30% in te korten, want daar komt vaak kritiek op. Is een verdere evolutie nodig? En zo ja, op welke manier? Open markten stimuleren de concurrentie, vestigen de aandacht op nieuwe spelers en bevorderen veranderingen. . Dit is te weinig als

Overheidsopdrachten: nieuwigheden en ervaring De nieuwe reglementering aangaande overheidsopdrachten werd op 30 juni 2017 van kracht. De voornaamste veranderingen: 1. Terminologische verschuivingen: ‘offerte­oproep’ en ‘aanbesteding’ ruimen nu de plaats voor ‘niet­openbare procedure’ (in twee stappen) en ‘openbare procedure’ (een enkele stap). Beide hanteren één enkel gunningscriterium (prijs of kost) of meerdere (kwaliteit, termijnen, impact van product/werkzaamheden op het milieu enz.). 2. Een gemakkelijker toegang tot de gunning via onderhandelingen: ontwerpopdrachten en opdrachten voor de ontwikkeling van innoverende oplossingen geven veel gemakkelijker toegang tot de mededingingsprocedure met onderhandelingen (en met voorafgaande bekendmaking). Deze mogelijkheid wordt dus geboden voor de meeste diensten van intellectuele aard (studies, engineering enz.). 3. Ook een gemakkelijker toegang tot de gunning via onderhandelingen in het geval van bepaalde specifieke diensten. In de klassieke sectoren (‘utilities’ uitgezonderd dus) kan de aankoop gebeuren via een mededingingsprocedure met onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking, voor een bedrag tot € 750.000 (vroeger € 209.000). De toegang tot de mededingingsprocedure via onderhandelingen is dus vergemakkelijkt, maar de onderhandelingsmodaliteiten moeten nu een strikter kader naleven, wat op zich een goede zaak is. Omdat de procedure via onderhandelingen in het verleden niet duidelijk afgebakend was, kon juridische onduidelijkheid ontstaan over wat al dan niet toegelaten was. De nieuwe verplichtingen verbeteren in dit opzicht de juridische veiligheid van de onderhandelde procedure. Het is nu voorzien dat de aanbestedende macht onder sommige voorwaarden offertes zou kunnen laten regulariseren als die, voor het begin van de onderhandelingen, onregelmatigheden vertonen. Anderzijds zal er over finale offertes niet meer worden onderhandeld. De kwalitatieve selectie moet worden vereenvoudigd door een beroep te doen op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Uit de eerste ervaringen blijkt echter dat het gebruik van dit formulier, dat door de inschrijvers dient te worden ingevuld, op zich niet gemakkelijk is en in feite nieuwe juridische problemen oplevert. En ten slotte nog even melden dat, naar aanleiding van de Europese jurisprudentie en van de richtlijnen die de implementatie ervan bewerkstelligen, wijzigingen aan opdrachten in uitvoering voortaan beperkt zijn tot zeer specifieke gevallen die in de algemene uitvoeringsregels staan vermeld. . Virginie Dor, Partner, CMS De Backer “Het moeten niet steeds dezelfden zijn”, horen we vaak. En kartels moeten inderdaad worden bestreden. Er heerst te vaak de indruk dat bepaalde opdrachten op voorhand verdeeld zijn –in de bouwsector o.a. Verandering komt door transparantie, met meer offertes, een betere service en een juiste prijs, mede dankzij het initiatief van Beci en zijn partners. We moeten de belemmeringen opsporen. De ondernemingen die eerlijk deelnemen, moeten we ontmoeten en begeleiden. Dat is de kern van de actie. De sociale economie wil ook een deel van de koek. Zijn er beperkingen? De beleidsmensen willen de overheidsopdrachten ook opentrekken naar de sociale economie, een sector die andere doelstellingen nastreeft dan winstbejag. We hebben het hier over vzw’s en andere coöperatieven die bv. tewerkstelling beogen. Er kan echter geen sprake zijn van een vervalste concurrentie door extra lage prijzen. Organisaties die meer subsidies krijgen dan wat klassieke ondernemingen mogen verwachten, zouden dus niet mogen meedoen, vind ik. ● 1 de drempels die sinds 1 januari 2018 van toepassing zijn2018 < 30.000 < 144.000 < 221.000 - 750.000 < 750.000 < 221.000 - 5.548.000 < 221.000 - 5.548.000 De seminars 29.03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 09.2018 http://www.circulareconomy.brussels/category/ hefbomen/overheidsopdrachten/?lang=nl ● Eenvoudige factuur wordt aanvaard ● Opstellen van een bestek is niet verplicht ● Procedure via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking ● Rechtstreekse procedure via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking/mededingingsprocedure via onderhandelingen ● Specifieke drempel voor procedure via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking, voor specifieke diensten ● Belgische markt ● Europese markt De opdrachten identificeren / de milieu­opdrachten (Leefmilieu Brussel) Ingaan op een bestek / samenwerken met CityDev en BGHM (CBBH) De evaluatie van uw offerte / verkopen aan het bestuur en aan de CIBG (Agoria) Percelen en onderaanneming / vervuilde bodems: voor een miljard meer (Beci) Financieringen en naleving van de voorwaarden / opdrachten openbare werken en mobiliteit (CCN) Informatie en inschrijvingen: Caroline Coutelier – 02 643 78 13 — cco@beci.be BECI - Brussel metropool - maart 2018 53

DYNAMIEK STARTER Glexso: experten in beveiliging op maat Het bedrijf Glexso werd in 2016 opgericht en biedt oplossingen op het gebied van beveiliging, prestigieuze evenementen en begeleiding van vooraanstaande personen. De diensten zijn afgestemd op de behoeften van elke klant. Glexso kan rekenen op een stevige ervaring en een groot netwerk van partners. Guy Van den Noortgate M et meer dan 15 jaar ervaring in de beveiligingssector lanceerden David Mouvet en zijn zakenpartner in oktober 2016 het bedrijf Glexso. Het beschikt op het gebied van beveiligings-consultancy over de nodige erkenningen en toelatingen van de FOD Binnenlandse Zaken en is actief op drie gebieden: beveiligings-consultancy, evenementen en beheer van delegaties. Om aan een terugkerende vraag van zijn klanten te voldoen, organiseert Glexso ook vormingen en sensibilisatiemomenten rond de verschillende aspecten van beveiliging. Glexso wil zich op de snelgroeiende beveiligingsmarkt van vandaag onderscheiden door een analytische en preventieve – in plaats van reactieve – aanpak voor te stellen. “Ons doel is oplossingen aanreiken die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van elke klant”, legt David Mouvet uit. “Oplossingen op maat van het beveiligingsprobleem en die rekening houden met de juridische noden, het protocol, de commerciële aspecten en het imago van het bedrijf of van de persoon die ons contracteert. We steunen bovendien op een groot netwerk van medewerkers in West-Europa en Noord-Amerika.” De Glexso-consulenten kunnen zich beroepen op hun uitgebreide ervaring en erkende expertise op het vlak van beveiligingsvoorzieningen en missies van nauwe bescherming. Ze hebben onder meer deelgenomen aan de beveiliging van de Europese toppen en aan de begeleiding van staatshoofden, politieke delegaties en belangrijke persoonlijkheden uit de industriële en financiële wereld. Tijdens al deze missies hebben ze zich kunnen meten aan de officiële beveiligingsdiensten van de hele wereld, en hebben daaruit de best practices en oplossingen gehaald die ze voortaan ter beschikking stellen van hun klanten. Bij hun klanten vinden we multinationals, ambassades, politieke delegaties, 54 BECI - Brussel metropool - maart 2018 een nauwkeurige manier te beheren.” Glexso beveiligt belangrijke evenementen over het hele continent. Het doet dit door externe audits uit te voeren van de behoeften of van de aanbevolen middelen, maar stelt ook uitgebreide management- en preventieplannen voor. Zo kunnen de organisatoren zich op hun taken concentreren terwijl ze de risico’s door professionals laten identificeren en beheren. Deze persoonlijke en nauwkeurige benadering van eventbeveiliging heeft er mee toe bijgedragen dat Glexso sinds zijn oprichting in zes landen wordt organisatoren van topconferenties, congressen, prestigieuze evenementen, enz. “We passen ons aan elke klant aan”, zegt David Mouvet. “We hebben veel aandacht voor het imago van zoerkend en actief is. “Onze aanpak omvat de analyse en het beheer van de risico’s, evenals het aansprakelijkheids- en crisisbeheer. En dit zowel in België als in het buitenland. Onze zin voor service en ons netwerk We hebben veel aandacht voor het imago van zowel de persoon als van het bedrijf en/of het merk. Dit is een essentieel element dat vaak over het hoofd wordt gezien. David Mouvet, stichter van Glexso. wel de persoon als van het bedrijf en/of het merk. Dit is een essentieel element dat vaak over het hoofd wordt gezien. Dankzij ons tijdbeheer, dat voortvloeit uit een goede kennis van ons vakgebied en uit een globale aanpak, bieden we onze klant een echt financieel voordeel door de directe en indirecte kosten op Invest in starters Zeker doen: maak deel uit van de gemeenschap van investeerders om jonge innovatieve bedrijven in Brussel te ondersteunen! • U draagt bij tot de economische ontwikkeling van Brussel •U diversifieert uw beleggingen •U geniet belastingvoordelen dankzij de ‘tax shelter’ voor starters Mail naar: starters@beci.be stellen ons niet alleen in staat om een veilige aanpak te bieden, maar ook om globale kwalitatieve oplossingen aan te reiken die rekening houden met alle aspecten die belangrijk zijn voor de klant”, concludeert David Mouvet. ● Info : www.glexso.eu © Reporters

DYNAMIEK VERKOOP, MARKETING & COMMUNICATIE Vergaderingen, opleidingen, promotie: doe het met een webinar! Verlies geen uren meer in de wagen om bij een klant op bezoek te gaan, uw team te ontmoeten of een vergadering bij te wonen. Organiseer virtuele sessies waar iedereen zijn zeg kan hebben, de anderen kan zien, documenten of presentaties kan delen en comfortabel kan interageren. Waarop moet u letten voor een succesvol webinar? 1. De keuze van het platform: Hou rekening met uw doelstellingen, uw publiek en de aangekaarte thema’s bij de keuze van een aangepast platform: Gotowebinar, Skype for Business, Adobe Connect, WebinarJam enz. 2. Ken de verwachtingen van de deelnemers en win informatie in over uw publiek voordat het webinar begint: Er wordt vaak aan de inhoud gedacht, maar de aanpassing aan het publiek gebeurt niet altijd. Voorzie in de uitnodiging een formulier waarmee u de inhoud van de sessie gemakkelijker kunt personaliseren. Kom tijdens de ‘live’ sessie terug op de specifieke aspecten die in het formulier werden vermeld. Op die manier past u het webinar aan de deelnemers aan. 3. Negeer de technische aspecten niet: Een vlot webinar betekent dat geen enkele technische hapering het verloop komt verstoren. Vóór de sessie stuurt u een kleine guideline naar de deelnemers, zodat ze goed voorbereid en ontspannen aan de vergadering kunnen deelnemen. Geluid, hoofdtelefoon, bandbreedte, Wi-Fi netwerk …: controleer of alles vlekkeloos functioneert. 4. Laat niets aan toeval over! Denk aan de structuur van uw webinar: voorzie verscheidene hoofdstukken, telkens met een specifieke duur. Test de timing en ook het platform. En zorg ervoor dat u het onderwerp volledig onder de knie hebt, want fouten zullen niet door de beugel kunnen! 5. Verzorg uw biografie: De deelnemers moeten vanaf het begin van de sessie gerustgesteld worden over uw bekwaamheden, uw deskundigheid en wat u hen gaat bijbrengen. 6. Onthaal van de deelnemers: Wees ten minste 15 minuten op voorhand klaar en voorzie een onthaalscherm voor de deelnemers. Voorzie ook een slide met een overzicht van alle te bespreken onderwerpen en de voordelen die de deelnemers eruit zullen halen. Bij hun aankomst verwelkomt u de deelnemers met hun voornaam via de live chat. Dit zorgt meteen voor een aangename sfeer en laat de mensen toe even met het platform te wennen voordat de sessie begint. Bovendien zullen de eerst toegekomen deelnemers graag met u wat communiceren. 7. Uw webinar moet interactief en levendig zijn: Gebruik verscheidene informatiedragers: Prezi of PowerPoint presentaties, ‘live’ demo’s, tussenkomsten via de webcam, een quiz, noem maar op … Spreek deelnemers aan, met hun naam, stel vragen en beantwoord snel de vragen die u zelf ontvangt. Voorzie eveneens tijd voor praktische oefeningen. Misschien vindt u het omslachtig om tegelijk het webinar te animeren, de via live chat verkregen vragen te lezen en te beantwoorden en bovendien regelmatig de deelnemers aan te spreken. Waarom zou u geen beroep doen op een tweede animator, collega of deskundige? Met z’n tweeën wordt de ganse opzet nog veel dynamischer! 8. Wat daarna? Wat u na het webinar doet, is evenzeer belangrijk. Platformen produceren gedetailleerde statistieken: het aantal deelnemers, de uren van aankomst en vertrek, de tijd die de deelnemers hebben gespendeerd om naar u te luisteren, de graad van deelname aan opiniepeilingen enz. Vergeet het webinar niet op te nemen, zodat de deelnemers het eventueel opnieuw kunnen bekijken. Stuur een dankmailtje, met een link naar de online opname. Maar vergeet zeker niet uw eigen website te vermelden, of een ‘call to action’! ● Verdere stappen Hebt u nog wat moeite met het beheer van webinars? Komt de bestaande hulpmiddelen ontdekken en leer uw eerste webinar te ontwerpen. Wanneer ? Op 27 april, van 9 tot 12u30. Waar ? Bij Beci, Louizalaan 500, 1050 Brussel Informatie en inschrijvingen: Emilie Lessire – +32 2 643 78 11 – ele@beci.be – www.500.be BECI - Brussel metropool - maart 2018 55 © Fotolia

DYNAMIEK TRANSITIE Mister Genius: de goudmijn van oude computers Er zit hoe langer hoe meer elektronische apparatuur in het afval dat ondernemingen produceren. Gelukkig zijn bepaalde commerciële structuren bereid om deze toestellen terug te winnen voor valorisatie. En tegelijk geniet u flinke voordelen … Johan Debière G evolg van de steeds snellere technologische vooruitgang: computers zijn al gauw voorbijgestreefd. Toch heeft deze apparatuur nog waarde. De toestellen kunnen worden ontmanteld en sommige onderdelen hergebruikt of gerecycled. Dit geldt bijvoorbeeld voor moederborden, geheugenstrips (RAM), processoren (CPU), batterijen en zelfs harddisks. Ook DVD-spelers of -branders worden gedemonteerd en opnieuw verkocht. En de kabels zijn interessant omdat ze heel wat koper bevatten. Volgens de cijfers van erkende organisaties bevat een draagbare computer gemiddeld 39,8% plastic, 11,4% non-ferrometalen, 16,9% gereglementeerde stoffen (condensatoren, batterijen ...) en 15,1% elektronische borden. Zulke initiatieven bestrijden natuurlijk verspilling. Maar ze beantwoorden vooral aan de verplichtingen die de Europese AEEA richtlijn (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) oplegt. Conform de richtlijn organiseerde de winkelketen Mister Genius (15 outlets in België, waarvan 8 in Brussel) een inzameling van computerapparatuur in gemeenschappen en bedrijven (nvdr: nog voordat wettelijke bepalingen dit in het Brusselse Gewest verplicht maakten). Het Genius Cycle programma loopt in samenwerking met het centrum voor beroepsopleiding CF2M uit Sint-Gillis en de vzw La Poudrière uit Anderlecht. Het krijgt steun van Leefmilieu Brussel, Net Brussel, Impulse Brussels en Innoviris in het raam van de projectoproep Be Circular 2016 (zie www.circulareconomy. brussels). Het bedrijfspersoneel bij de inzameling betrekken “Wij willen de Bebat van de afgedankte computer worden”, verklaart Pierre Buffet, woordvoerder van de onderneming. Om het programma meer armslag te geven, vroeg Mister Genius de deelnemende ondernemingen om ook hun personeelsleden bij de actie te betrekken. “Werknemers die thuis oude computerapparatuur hebben staan die niet meer dient of defect is, kunnen die nu via het programma Genius Cycle in hun eigen onderneming binnenbrengen.” Tweedehands en opgeknapt: goedkoper, maar in welke mate? Op een Dell Inspiron 15­5558 kost een nieuw moederbord ongeveer 250 euro, terwijl een opgeknapt bord met twee maanden waarborg tussen 80 en 90 euro kost – een derde van de prijs. Als u de gelukkige bezitter bent van een Thinkpad X1 Carbon gen1 met een i7 processor erin, vindt u een tweedehands moederbord voor ongeveer 60 euro. Nieuw kost ditzelfde bord 350 euro. Omdat dit soort Thinkpad meer dan 2.000 euro kost, is tweedehands wel het overwegen waard. 56 BECI - Brussel metropool - maart 2018 De toestellen vertrekken van daaruit naar een ontmantelingscentrum waar ze gedemonteerd worden. De data op de harddisks worden gewist en de herbruikbare onderdelen worden teruggewonnen. Mister Genius beloont deze milieuvriendelijke gebaren met een waardebon van 25 euro per ingeleverd systeem. In een tweede fase is de actie ook voordelig voor de klanten die bij Mister Genius aankloppen om hun toestellen te laten herstellen. Pierre Buffet: “De klanten hebben telkens de keuze tussen nieuwe en tweedehandse wisselstukken voor de reparatie van hun elektronische apparatuur.” Het verschil tussen nieuw en tweedehands is zeker niet te verwaarlozen: “Meestal kost een teruggewonnen onderdeel tussen 30 en 50% van nieuw. Als wij bovendien het compatibele tweedehandse wisselstuk in voorraad hebben, verloopt de reparatie voor de klant sneller. Vergeet niet dat het invoeren van een geheugenstrip of een moederbord uit Azië soms meerdere weken in beslag neemt. En het vervoer ervan heeft een impact op het milieu.” Tweedehands heeft dus niets dan voordelen. ● Informatie : www.mistergenius.be/fr/geniuscycle

DYNAMIEK RESTART Ontnuchterd na een faillissement … Een gefailleerde ondernemer is er twee waard: hij is zijn vaardigheden niet kwijt en heeft bovendien iets bijgeleerd. Daarom is hij ook beter voorbereid op een heropleving. Tenminste als hij dit heeft kunnen bespreken met andere mensen die een gelijkaardige ondergang hebben meegemaakt. Een ontmoeting met vijf veerkrachtige ondernemers. Guy Van den Noortgate J aar in, jaar uit zijn er in Brussel enkele honderden echte (niet frauduleuze) faillissementen. Telkens een drievoudig trauma, op menselijk, beroeps en financieel vlak. En vaak staat de ondernemer helemaal alleen tegenover zijn ‘mislukking’. “Niemand beseft wat hij of zij meemaakt”, betreurt Eric Vanden Bemden, de coördinator van het reStart programma bij Beci, die zulke ondernemers sinds iets meer dan een jaar bijstaat. “Dankzij dit programma ontmoet de gefailleerde ondernemer andere mensen die een gelijkaardige situatie hebben ondergaan. Hij kan dus spreken en er wordt naar hem geluisterd. Hij wordt niet beoordeeld, wél begrepen.” Uit deze ontmoetingen ontstaan krachtlijnen die van belang kunnen zijn voor elke ondernemer die een moeilijke periode tegemoet gaat. Als hij niet een aantal voorzorgen neemt, kan deze tegenslag hem letterlijk ‘breken’. Al vertonen ze enkele gelijkenissen, de verhalen hierna zijn uniek. Voor ondernemers zijn dit waardevolle getuigenissen. Want al beweert Confucius dat “ervaring een lantaarn is die men op de rug draagt en die daarom slechts de afgelegde weg belicht”, toch kan dit licht ons ook vandaag verder helpen. Als zaakvoerder van een Press & Public Relations bureau in de lifestyle-sector tussen 2000 en 2014, kwam Elias zwaar onder druk te staan door de opkomst van nieuwe technologieën. “In het begin hield ik enorm veel van dit beroep, maar ik werd het moe”, geeft hij toe. “Op den duur had ik er zelfs een hekel aan, maar toen de eerste moeilijkheden kwamen opdagen, heb ik willen verderzetten, tot in 2014, het jaar van het faillissement. Ik voelde me ergens opgelucht.” Soms is het goed om op tijd te stoppen: “Het positieve doorzettingsvermogen mag niet in negatieve koppigheid vervallen”, zegt Eric Vanden Bemden. Elias wil in de komende jaren een nieuwe start nemen, liefst in de modesector en de kunst. Zijn verhaal heeft wat in gemeen met het parcours van Sandra. Na een bloemenwinkel runde ze 10 jaar lang een wasserij. “Ik heb geïnvesteerd en mezelf volledig ingezet tijdens al die jaren, zonder er voordeel uit te halen”, vertelt ze. “Weliswaar moest ik mijn appartement afbetalen en ik wilde het niet kwijtspelen.” Vandaag neemt ze de tijd om er weer bovenop te komen. Ze wil haar beroepsleven een nieuwe wending geven in de richting van menselijke ontwikkeling. Fatima moest geen 10 jaar wachten op een faillissement. “Twee weken na de oprichting van de onderneming – een verkoopwinkel voor meubilair – heeft mijn partner de rekeningen leeggehaald en is daarna verdwenen. Ik weet nog steeds niet waar hij is en wat hij doet. Ik moet toegeven dat ik waarschijnlijk te naïef ben geweest”, erkent ze. Als slachtoffer van een oneerlijke vennoot wenst ze nu een nieuw project op gang te brengen met de creatie van een juwelenmerk onder de naam Kanouri, afkomstig van is. Anisia lanceerde zich in de haute couture voor dames met veel enthousiasme. Ze vertelt de mislukking en de drie oorzaken ervan: “Eenzaamheid door een gebrek aan netwerk, onvoldoende financiering en een slechte ligging voor mijn winkel.” Dit is een typische combinatie van oorzaken voor een faillissement. Na deze ongelukkige ervaring heeft ze haar activiteit herzien en legt ze voortaan de klemtoon op imago-advies, een dienst die zij niet in haar prijzen had opgenomen. En ze verzorgt nu ook haar netwerk. Hervé opende zijn restaurant eind 2007 en incasseerde enkele maanden later de financiële crisis. “Een ware tsunami, die ik niet heb overleefd”, herinnert hij zich. “Het was een Frans franchisingstelsel dat zich in België wou ontwikkelen. Het werd een zware klap, niet alleen beroepsmatig, maar ook financieel en op menselijk vlak. U staat er alleen voor. In dit opzicht betekent het programma een efficiënte begeleiding bij de opleving.” ● Informatie: Eric Vanden Bemden, verantwoordelijke van het reStart programma – evb@beci.be tel. +32 2 563 68 56 – GSM +32 475 23 14 07. BECI - Brussel metropool - maart 2018 57 F R E S H S T A R T

DYNAMIEK HACK BELGIUM 2018 Hackathon: drie dagen om 12 Belgische uitdagingen aan te nemen Hack Belgium 2018 is de tweede editie van een conferentie die, in Brussel, tot doel heeft 1.000 deelnemers samen te brengen om België de toekomst in te stuwen. En dan liefst via ondernemende projecten die 12 uitdagingen moeten aanpakken, waaronder onderwijs, mobiliteit, energietransitie, media, de stad... Laure François L aat u niet misleiden door de naam van de conferentie. U vindt er ondernemers, leidinggevenden van middelgrote en grote bedrijven, studenten, specialisten in verscheidene vakgebieden en zelfs starters. In drie dagen tijd dient elke deelnemer van deze hackathon op de proppen te komen met een projectidee om de samenleving te verbeteren. Hack Belgium 2018 brengt specialisten samen en organiseert workshops en voordrachten over 12 thema’s, die ook 12 problemen van de Belgische samenleving zijn. Financiën, energietransitie, gezondheid, onderwijs … Iedereen vindt er zijn gading. U komt er meer te weten over de uitdagingen van de hedendaagse samenleving. U werkt samen aan oplossingen voor de samenleving van morgen. U volgt in feite het innovatiemodel van hackers om uw eigen toekomstgerichte projecten te ontwikkelen. Ondernemerschap en nieuwe technologieën om de huidige uitdagingen aan te pakken U richt een bedrijf op door op problemen te reageren, daar komt het op neer. Om een veelbelovend bedrijfsconcept te vinden, dient u trouwens in te spelen op een tekort of een behoefte van de samenleving. Het is ook van belang dat u op trends surft en zich afstemt op de manier waarop de ondernemerswereld en de markt evolueren. Daarom willen de organisatoren van Hack Belgium hun hackathon op de huidige uitdagingen van de Belgische samenleving toespitsen. Ze nodigen de deelnemers bovendien uit om gebruik te maken van nieuwe technologieën en zo voort te bouwen op digitale transformatie. De deelnemers krijgen tien technologieën voorgeschoteld. Zo kunnen ze de inzet begrijpen en nadenken over mogelijke toepassingen: kunstmatige intelligentie, augmented reality, robotica, energie, drones en nog veel meer... Elk bedrijf begint met een idee. Het is echter niet altijd gemakkelijk om een concept te vinden waarop alle verdere ontwikkelingen zullen steunen. Als ware kans voor mensen die een bedrijf willen starten, wil Hack Belgium dit probleem aanpakken. Via een reusachtige hackathon brengt de organisatie experts, deelnemers en technologieën samen. Dit alles om de uitwisseling van ideeën te stimuleren door middel van ontmoeting, uitwisseling en informatie. 58 BECI - Brussel metropool - maart 2018 Concreet wordt de eerste dag van de hackathon besteed aan de bespreking en verkenning van de onderwerpen. Door de bespreking van die thema’s ontmoet u mensen en profielen met wie u een project zou kunnen opbouwen. Op de tweede dag ontwikkelt u uw idee uit. Op de derde dag stelt elke groep haar project voor en bespreekt het met de gelijken. Er komen ook workshops om het vervolg voor te bereiden en het project in goede banen te leiden. De opeenvolgende activiteiten en de spelers die het festival ondersteunen, zijn er dus om ideeën en de daaropvolgende projecten te stimuleren. Wat zit er voor u in? Dit weekend levert u een projectidee op, naast financieringsvoorstellen en een team om het te ontwikkelen. Daarna beslist u of u verder wilt gaan. Zo ja, dan hebt u waarschijnlijk aan projectideeën geen tekort en hebt u wellicht een paar belangstellende mensen ontmoet. Oogst de voordelen van ervaring, netwerken en teamwork! Bent u een ondernemer die de verbeelding van zijn teams wil stimuleren? Wil u opleven na een faillissement? Bent u een ontluikende ondernemer? Hoe dan ook, deze kans mag u niet missen! ● Hack Belgium 2018 Tour & Taxis, op 26, 27 en 28 april www.hackbelgium.be

COMMUNITY Foto’s van het Beci nieuws The Cham in Progress Enkele maanden geleden kondigden wij u het project ‘The Cham’ aan, namelijk de verbouwing van uw kamer van koophandel en de evolutie van haar diensten. Ook het gebouw ontsnapt er niet aan: op de Louizalaan 500 zijn de werkzaamheden eind december begonnen. Een voorlopige ingang werd ingericht om de renovatie van het onthaal mogelijk te maken. Eind maart wordt u in een gloednieuwe onthaalruimte verwelkomd. Een pop-up ruimte voor stedelijke mobiliteit Beci neemt de werkzaamheden te baat om een tijdelijke Urban Mobility Popup in te richten voor de promotie van een duurzame mobiliteit. Het wordt een op beleving gerichte tentoonstelling waar u innoverende mobiliteitsdiensten en -producten kunt ontdekken en uittesten: intelligente parkeergelegenheid, gedeelde mobiliteit, steps, fietsen, auto’s, motoren enz. Dit alles met de bedoeling om een uitgebreide waaier aan bestaande of toekomstige oplossingen voor de stedelijke mobiliteit voor te stellen. Deze pop-up ruimte zal van maart tot september 2018 toegankelijk zijn. En daarna? Dat wordt een verrassing! Is uw onderneming actief in de sector mobiliteit? Wenst u vertegenwoordigd te zijn in de Urban Mobility Popup? Contacteer dan Ischa Lambrechts, die verantwoordelijk is voor de Mobiliteit Hub bij Beci : ila@beci.be – tel.: 02 643 78 01. 59 D.R. D.R.

DE ADRESSEN LES FILLES Oude Graanmarkt 46, 1000 Brussel 02/534.04.83 Prijs: € 59 | www.lesfilles.be MMMMH Charleroise Steenweg 92, 1060 Sint-Gillis 02/534.23.40 Prijs: € 55 - € 75 | http://www.mmmmh.be/nl ZOOM BRUSSELSLIFE In Brussel leren koken als een chef! Heb je gevoel voor smaak en leg je anderen graag in de watten? Overal in Brussel vind je kooklessen waar beginners en kenners terechtkunnen om lekkere gerechtjes onder de knie te krijgen. Victor Lepoutre LA CUISINE DE FLORE Herdersstraat 45, 1050 Elsene 0472/01.44.86 Prijs: € 45 - € 65 | www.lacuisinedeflore.com LES SECRETS DU CHEF Sint-Lambertusstraat 200, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02/762.03.05 Prijs: € 55 - € 75 | www.lessecretsduchef.be LE CORIANDRE Middelburgstraat 21, 1170 Watermaal-Bosvoorde 02/672.45.65 Prijs: € 50 - € 75 | www.lecoriandre.be SASASA Maurice Maeterlincklaan 2 , 1030 Schaarbeek 0475/20.46.00 Prijs: € 65 | www.sasasa.be ZAABÄR Charleroise Steenweg 125, 1060 Sint-Gillis 02/533.95.80 Prijs: op aanvraag | http://www.zaabar.com/nl/ BEERSTORMING Alsembergsesteenweg 75, 1060 Sint-Gillis 0472/89.74.01 Prijs: € 85 | www.beerstorming.net Nu de lente voor de deur staat, heb je misschien zin in leuke kooklessen om een portie zon op je bord te brengen. Het aanbod aan kooklessen zit al enkele jaren in de lift in Brussel en iedereen vindt er wel wat naar zijn smaak. De lessen verlopen vaak in groep en je ontpopt je dus niet alleen tot kookwonder, maar krijgt er ook nieuwe vrienden bij. Koken en diversiteit hand in hand Les Filles organiseert kooklessen op dinsdag en donderdag rond diverse thema’s en met lichte ingrediënten. Aperitief, maaltijd, wijn en gezelligheid inbegrepen. Ontdek ook de gevarieerde lessen van Mmmmh: brunch, Aziatische keuken, Italiaanse keuken, Belgische keuken, patisserie ... Probeer de originele speed cooking-formule eens uit: in een half uur maak je je lunch klaar om er daarna een half uur van te smullen. Ben je op zoek naar een specifieke formule? Les Secrets du Chef geeft kooklessen voor beginners, voor gevorderden, voor wie aan de lijn denkt en voor wie patisserie-expert wil worden. Wijnliefhebbers kunnen er ook wijnworkshops volgen. In Elsene kook je bij La Cuisine de Flore in groep en iedereen steekt een handje toe. Je maakt er kennis met de bis60 BECI - Brussel metropool - maart 2018 trokeuken, marktkeuken, leert er Belgische, Franse en Italiaanse recepten … maar ook allerlei kookweetjes en -technieken, de beste patisserierecepten en je kan er ook enkele wijnlessen volgen. De originele toer op Sommige kooklessen worden in een origineel jasje gestoken, zo ook in Le Coriandre, een kwaliteitsrestaurant waar je een vriend(in) kunt uitnodigen om je creaties te proeven. Samen met de chefs van Sasasa stap je de wereld van de moleculaire keuken binnen en ontdek je nog veel meer. Wil je ‘s avonds aan de slag, dan heb je een ruime waaier culinaire thema’s om uit te kiezen: Aziatische keuken (Japans, Thais, Vietnamees), zuiders, oosters, wellness, slowfood, moleculaire en fusionkeuken ... Kooklessen “made in Brussels” Brussel is het zenuwcentrum van de Belgische gastronomie met zijn chocolade en bieren. Je leert er ook producten van eigen bodem maken. Chocolaterie Zaabär organiseert chocoladeworkshops. Bij Beerstorming leer je je eigen bier brouwen tijdens de initiatielessen. Misschien vind je hier wel je nieuwe roeping ... © kooklessen

BRUSSELSLIFE NIET TE MISSEN MET HET GEZIN 09.03 | 30.03 KLARAFESTIVAL Het Klarafestival biedt twee weken lang een prachtig platform aan klassieke muziek dankzij een uiterst zorgvuldig geselecteerde programmatie. Verschillende locaties | € 18 - € 74 | www.klarafestival.be 10.03 | 25.03 BRUSSELS ART NOUVEAU & ART DECO (BANAD) FESTIVAL Het BANAD Festival speelt het art-nouveauen art-decopatrimonium van de stad Brussel uit. Dit is een unieke gelegenheid om op zoek te gaan naar deze parels en plekken die anders gesloten zijn voor het publiek. Verschillende locaties in Brussel | Pas: € 32 - € 70 | www.banad.brussels/nl 15.03 | 18.03 AFFORDABLE ART FAIR De site Tour & Taxi verwelkomt de tiende Brusselse editie van deze beurs met betaalbare kunst, waar de prijzen tussen € 60 en € 6 000 schommelen. Tour & Taxis | € 10 - € 25 | www.affordableartfair.com ONDER DE LOEP – CULTUUR Hoewel het Museum van Elsene gesloten is, staat het niet stil tijdens zijn renovatie! Adres: Museum van Elsene Jean Van Volsemstraat 71 1050 Elsene www.museumvanelsene.irisnet.be Het museum ging open in 1892 en werd voor het laatst vernieuwd in 1994. De gemeente wil er nu een “modern cultuurhuis met een langetermijnvisie” van maken. Ten laatste in 2021 zal het Museum van Elsene beschikken over een nieuwe onthaalruimte, een cafetaria en een museumshop, een nieuwe beeldentuin en een nieuwe tentoonstellingsruimte op de tweede verdieping (nu ingenomen door de administratie). Dit nieuwe museum zal perfect aansluiten bij zijn befaamde collecties en tijdelijke tentoonstellingen waarmee het de laatste jaren nationale bekendheid verwierf en naar de tweede plaats gekatapulteerd werd in Brussel, na de Koninklijke Musea. Tijdens de werkzaamheden maakt het team een volledige inventaris op van de zowat 12 000 werken in de permanente collecties. Deze collecties verlaten de opslagruimte ook om te reizen, zoals de affiches van Toulouse-Lautrec die momenteel te zien zijn in Madrid, in de rondreizende tentoonstelling “BELGISCHE KUNST”. In de zomer van 2019 zal “Collections du Musée d’Ixelles” plaatsvinden in Lodève bij Montpellier en de werken van Delvaux reizen dan naar Rotterdam, Parijs en Helsinki. Maar ook de Elsenaars kunnen tijdens de renovatie genieten van de museumcollectie dankzij drie Museum Tour-initiatieven. In het kader van “museum aan huis” verhuizen werken uit de museumopslag naar een Elsenaar thuis. “Mash Up” is een project bedacht door een tiental klassen uit het middelbaar, op basis van de permanente collecties. En ten slotte kunnen buurtbewoners deelnemen aan feestelijke ontmoetingen met “Tijd om te feesten”. Victor Lepoutre BECI - Brussel metropool - maart 2018 61 16.03 | 18.03 MADE IN ASIA De Aziatische geek-popcultuur palmt dit weekend helemaal in, tot groot jolijt van fans. Paleis 5 staat in het teken van de Japanse cultuur in ruime zin: muziek, mode, gastronomie, origami ... Brussels Expo | € 10 - € 37 | www.madeinasia.be 19.03 | 25.03 LE PRINTEMPS DES SCIENCES Bewustmakingsweek rond wetenschap in Brussel. De ULB en verschillende Brusselse locaties verwelkomen tentoonstellingen, conferenties, experimenten ... voor klein en groot. Dé gelegenheid om je kinderen kennis te laten maken met wetenschap. Verschillende locaties in Brussel | gratis | www.sciences.be 15.02 | 15.04 REAL BODIES De grootste tentoonstelling over het menselijke lichaam komt naar Tour & Taxis. Ontdek 14 perfect bewaarde lichamen. Een mooie kans om meer te weten te komen over het lichaam waarin we leven. Tour & Taxis | € 8,50 - € 16 | www.realbodies.be AVONDACTIVITEITEN 12.03 | 25.03 FESTIVAL UP! Festival UP is de internationale circusbiënnale van Espace Catastrophe. 12 festivaldagen op 13 Brusselse locaties zijn samen goed voor niet minder dan 30 vertoningen en 125 uitbundige artiesten. Voor één avond of voor elke avond ... kies zelf je formule! Verschillende locaties in Brussel | € 14 - € 18 per show & € 30 - € 60 per pas | www.upfestival.be 22.03 | 24.03 FESTIVAL XS Festival met theater, dans, circus, poppenspel ... in het Théâtre National. Elke avond kun je hier zo’n honderd artiesten in een twintigtal acts aan het werk zien. Festival XS biedt een brede blik op de Belgische artistieke scene. Théâtre National | Pas: € 12 - € 25 | www.theatrenational.be 30.03 | 01.04 LISTEN FESTIVAL Derde editie van het elektronische-muziekfestival in Brussel. Drie dagen brengen de grootste electro-dj’s 5 Brusselse locaties ‘s nachts tot leven! Verschillende locaties in Brussel | € 11 - € 15 per avond | www.listenfestival.be © Museum van Elsene © Printemps des Sciences

BRUSSELSLIFE BRUSSELAAR VAN DE MAAND Philippe Herman: de haven van Brussel heeft een nieuwe kapitein de zeescouts, waardoor hij de smaak van het open water en de buitenlucht te pakken kreeg. Hij volgde les aan de militaire school en de zeevaartschool in Antwerpen om daarna al snel het ruime sop te kiezen en de zeven zeeën te bevaren op mijnenvegers en fregatten. Als ervaren zuidpoolvaarder nam hij deel aan de bouw van de Prinses Elisabethbasis, ingehuldigd in 2009, en hielp hij de ijsbreker van het Belgische leger een aanlegplaats te vinden. Deze 51-jarige marinier, geboren in Anderlecht, nam zijn nieuwe functie op in januari 2018. Nadat hij 25 jaar ervaring opdeed bij Defensie, waarvan 12 jaar op zee, staat hij vandaag de dag in voor de veiligheid op 14 km waterwegen tussen de Budabrug en de sluis van Anderlecht. Philippe Herman kent de haven van Brussel als zijn broekzak. Als tiener voer hij er al rond met Na enkele jaren in minder actieve managementfuncties is hij blij om de banden met de maritieme wereld opnieuw aan te halen. De haven van Brussel staat immers in verbinding met de zee via de haven van Antwerpen en daarom heeft ze een havencommandant. Met zijn 30-koppige team waakt Philippe Herman er over het gemengde verkeer bestaande uit binnenvaartschepen en natuurlijk ook pleziervaartuigen en roeiboten. De kapitein en zijn team houden contact met de 15 à 30 boten die de haven dagelijks doorkruisen of er hun lading lossen, zodat die makkelijk voorbij de twee Brusselse sluizen kunnen en de Budabrug op tijd opgehaald wordt. Maar dit jaar zal het verkeer wellicht sterk toenemen! Deze maand wordt immers het gloednieuwe Bouwmaterialendorp ingehuldigd, waar de meeste goederen uit de haven naartoe zullen gaan, en in mei opent de nagelnieuwe Brussels Cruise Terminal vlak achter de Budabrug om riviercruiseschepen te verwelkomen, zodat hun gasten makkelijker aan land kunnen om Brussel te verkennen. Victor Lepoutre WIST U DIT? Volg de gouden schelpen naar Compostela! Wist u dit? Deze gouden schelpjes op sommige Brusselse voetpaden geven de pelgrimsroute naar Compostela aan. Sinds de middeleeuwen is de bedevaart naar Compostela erg in trek en al snel ging men de routes in kaart brengen zodat geen enkele bedevaarder nog verloren liep. Een van die pelgrimsroutes doorkruist Brussel en loopt langs twee Brusselse kerken: de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk en Sint-Jacob-op-Koudenberg. 62 BECI - Brussel metropool - maart 2018 De schelpen zijn een tiental jaar geleden geplaatst als herinnering aan het vroegere bedevaartstraject. Ze geven twee routes aan om vanuit Brussel naar Parijs te trekken. Eén route leidt naar de Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk in Anderlecht, de andere doorkruist de Marollen en eindigt aan de Hallepoort. Vlakbij deze poort staat trouwens een menhirvormige sculptuur met de naam “pelgrim”. Het standbeeld dateert uit 1999 en is van de hand van de Spaanse kunstenaar Manolo Paz die het maakte als eerbetoon aan de anonieme pelgrim op weg naar Compostela. Victor Lepoutre © gouden schelp © portret van Philippe Herman

COMMUNITY TOETREDINGSAANVRAGEN DOOR VOORLEGGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR Ahooga BVBA Dekenijstraat 16 - 1180 Brussel Nace: 45402 - Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 47785 - Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 9529001 - De reparatie van fietsen afg.: Philippe Lefrancq All Hygiene Company BVBA Grondelsstraat 22 A - 1070 Brussel Nace: 43390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 46120 - Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 46442 - Groothandel in reinigingsmiddelen afg.: Georges Moreau Belambra Clubs SAS Le Centralis Avenue Général Leclerc 63 - 92340 Bourg la Reine - France afg.: Aurore Hecht BG Management NP Groenejagersveld 8 - 1000 Brussel Nace: 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus afg.: Framboise Garnier-Boulez Buhendwa Diane NP Sint-Jozefvest 11 - 7850 Edingen afg.: Diane Buhendwa Nkana Corona Print BVBA Van Volxemlaan 321 - 1190 Brussel Nace: 18130 - Prepress- en premediadiensten 17290 - Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 58190 - Overige uitgeverijen afg.: Bernard Moreau Cromology Benelux NV Brits Tweede Legerlaan 63-65 - 1190 Brussel Nace: 46442 - Groothandel in reinigingsmiddelen afg.: Bernard Braeckman DALDEWOLF CVBA Louizalaan 81 - 1050 Brussel Nace: 69101 - Activiteiten van advocaten - afg.: Patrick De Wolf Dextenso Consult BVBA Rue des Vallées 2 - 1315 Glimes Nace: 62020 - Computerconsultancy-activiteiten 64200 - Holdings afg.: Nicole Vercheval DriveNow Belgium BVBA Buro & Design Center Esplanade - 1020 Brussel Nace: 58290 - Overige uitgeverijen van software 77110 - Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) afg.: Christian Lambert Elite Limousine Service CVBA Kouterveldstraat 10 - 1831 Diegem Nace: 49310 - Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 49320 - Exploitatie van taxi’s 7711001 - De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur afg.: Laurent Navarro Ertico - ITS Europe CVBA Louizalaan 326 - 1050 Brussel Nace: 73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus 96099 - Overige persoonlijke diensten afg.: Didier Gorteman Heads-up / Cogneau Fabienne NP Schouwedaal 32 - 1630 Linkebeek Nace: 63910 - Persagentschappen 63990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg.: Fabienne Cogneau Leman Philippe NP Erfprinslaan 194 - 1200 Brussel afg.: Philippe Leman Servicebureau Stas BVBA Baron Jacques de Dixmudestraat 50 - 1560 Hoeilaart Nace: 6920101 - Invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven 73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus - 82110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren afg.: Jos Stas TopWin - Tilmans Frédéric NP Rue Sainte-Barbe 35A - 1400 Nivelles Nace: 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 85592 - Beroepsopleiding afg.: Frédéric Tilmans TTB - Trimodal Terminal Brussels NV Léon Monnoyerkaai 11 - 1000 Brussel Nace: 50200 - Goederenvervoer over zee- en kustwateren 52241 - Vrachtbehandeling in zeehavens afg.: Kobe Govaerts INDEX VAN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES DIE IN DIT NUMMER STAAN Abcal Actiris Audi Brussels BDE Group Be Angels Beerstorming Belgian Association of Marketing BIPT BNP Paribas Fortis Bright Link Brussels Airport Brussels Expo Bruxelles Formation Cambio CMS De Backer CNE Colruyt Group Comic Station Coriandre (Le) Credendo Daoust Decathlon Delhaize Deloitte Elsense Jobhuis Enterprise Europe Network Ephec Es-sense Filles (Les) Glexso 46-47 6-10 6-10 22 6-10 60-62 40-43 30-32 30-32 6-10 19-20 60-62 6-10 6-10 52-53 14 46-47 12-13 60-62 24-25 15 36-37 46-47 27 6-10 22 46-47 6-10 60-62 54 Global Picture (The) H&M Hanna-Barbera Haribo Haven van Brussel Ichec ICT Control IMPS Instituut Jules Bordet Inventures iVox Kliniek Sint-Jan Lexing Belgium Madizy Management Media Marketing Mister Genius Mmmmh Mofelito Paperito Museum van Elsene MyMicroInvest MySkillCamp Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen OESO Persgroep (De) Philips Lighting Pomjaak Design Priva Proximus Quality Training RGP 48-50 12-13 12-13 12-13 60-62 46-47 45 12-13 16-17 6-10 6-10 46-47 40-43 6-10 28-29 56 60-62 36-37 60-62 6-10 6-10 14 24-25 28-29 34-35 4 34-35 30-32 55 38-39 Rosse Partners Architects RTL-TVI Sales Academy Sasasa SD Worx Secrets du Chef (Les) Smart Certificate Solvay Brussels School Sony Europe Spadel Spreds Sustenuto Symeta Teampower TF1 Théâtre National Tour & Taxis UCL UMC Sint-Pieter Unie van Belgische Adverteerders USG People UVC Brugmann UZC Brussel Vacature.com Werkvennotschap WTO Zaabär Zara 6-10 28-29 30-32 60-62 6-10 60-62 38-39 45 ; 46-47 6-10 48-50 6-10 48-50 46-47 6-10 28-29 60-62 60-62 6-10 16-17 28-29 Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 16-17 6-10 16-17 16-17 6-10 19-20 27 60-62 12-13 BECI - Brussel metropool - maart 2018 63

COMMUNITY AGENDA U wilt uw vaardigheden ontwikkelen, uw medewerkers beter laten Management & RH, Personal improvement 24.04.2018 LinkedIn: Trek Talent aan met uw professioneel profiel! 07.05.2018 Maak van uw evaluatiegesprekken een beleidsmiddel voor duurzame motivatie 14.06.2018 Rekruteren met LinkedIn… Hoe doet u dat? Verkoop, marketing en bedrijfscommunicatie 27.04.2018 Hoe maak ik een geslaagde webinar? Efficiëntie 07.06.2018 Vergader dubbel zo efficiënt met OneNote! ICT 27.03.2018 Hoe haal je in slechts 3 muisklikken waardevolle informatie uit een database? 24.04.2018 Doe uw gegevens voor zich spreken aan de hand van krachtige grafieken in Excel! 25.05.2018 Boeiende en overtuigende presentaties die bijblijven? Maak ze met PowerPoint! 05.07.2018 Een gratis persoonlijke assistent, bestaat dat echt? Absoluut: Outlook! ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Opleidingen op maat U vindt de opleiding niet die u zoekt? Contacteer ons! Ons opleidingsaanbod wordt opgesteld in functie van de vragen die u ons stelt. 64 BECI - Brussel metropool - maart 2018 12 & 13.03.2018 Tavola Food Business meetings, Kortrijk 20.03.2018 Club Afrika – Dekt Credendo (Delcredere) risicos in Afrika ? 22 & 23.03.2018 Missie EBRD, Londen 27.03.2018 Regionaal Forum met de douanes 27.03.2018 Brexit and other political uncertainties, prepare your business 28.03.2018 Club export – U.S. Business and Investment seminar De voertaal is Frans maar de documentatie is ook (volledig of gedeeltelijk) in het Nederlands beschikbaar (2) Schrijf u in op één of meerdere opleiding(en) en geniet subsidies van het Brussels Gewest: 50% van de opleidingskost (min. investering: 1.000 €) Vlaams Gewest: via de KMO­portefeuille (min. projectbedrag: 100 €) presteren, de teamgeest in uw onderneming versterken? ➜ Emilie Lessire +32 2 643 78 11 – ele@beci.be Sociale wetgeving 08.03.2018 L’économie collaborative : entre simple mode de consommation et véritable révolution du monde du travail (1) 09.03.2018 Comment conclure une CCT d’entreprise et quels pièges éviter (1) 23.04.2018 La rémunération des dirigeants d’entreprise (1) 24.04.2018 Absenteisme, burn out en langdurig zieken 18.05.2018 Actualités Compensation & Benefits (1) ➜ Frédéric Simon +32 2 643 78 17 fs@beci.be 19.04.2018 Club export - Chili, Colombië, Péru en Centraal America 20.04.2018 Douanerechten 24.04.2018 Seminar BTW 26.04.2018 Incoterms 22 & 23.05.2018 Paris Smart Cities Business meetings – Meet the buyers ➜ Beci’s International Department +32 2 210 01 77 - jpm@beci.be 13.03.2018 Speed Business Lunch 29.03.2018 Luxurious AfterWork 19.04.2018 Tribes AfterWork 24.04.2018 Speed Business Lunch 17.05.2018 Foot & Cartoon AfterWork 14.06.2018 Precious AfterWork 28.06.2018 Vintage Garden Party ➜ Beci Events +32 2 643 78 13 – events@beci.be (1) Enkel in het Frans

ONDERNEMINGEN in OVERDRACHT De Transmission Hub van Beci is de grootste organisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de overdracht/overname van ondernemingen. Hieronder vindt u de jongste aanbiedingen: > Wenst u een onderneming over te nemen? De aanbiedingen van onze overlaters: Activiteit Marketing van diensten /telemarketing. Studiebureau en mystery shopping Levering van cosmetische producten + marketing bij productiebedrijven Omzet (in M€) < 1 < 1 Invoer van specerijen en verkoop aan de grootdistributie (B2B en groothandelaars) Van 1 tot 2 Digitale communicatie, ontwikkeling van IT platformen en toepassingen Onderneming van de textielsector, groothandelaar in modeaccessoires > 2 > 1 Aantal werknemers Van 1 tot 10 Van 1 tot 10 Van 1 tot 10 Van 11 tot 20 Van 1 tot 10 > Hebt u belangstelling voor een van deze ondernemingen of wenst u zelf uw onderneming over te laten? De Transmission Hub van Beci begeleidt u door uw overdrachtof overnameproject. Hebt u belangstelling voor een van deze ondernemingen of kent u een over te laten onderneming in een van deze sectoren? De Transmission Hub van Beci begeleidt u doorheen uw overdracht- of overnameproject. Erick Thiry, Coördinator van de Transmission Hub • eth@beci.be • +32 2 643 78 36 Salima Serouane, Adviseur Bedrijfsoverdrachten • sse@beci.be • + 32 2 643 78 49

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
Home


You need flash player to view this online publication