104

Baby wordt groot | Het begin Spelen is leren Plezier is niet het enige doel van speelactiviteiten. Dank zij het spel oefent het kind zijn lichaam, zijn motoriek, zijn fysische mogelijkheden. Tegelijk ontdekt het zichzelf en de wereld. et een verscheidenheid aan spelletjes die het uitvindt of die worden voorgesteld ontwikkelt het zijn intelligentie, zijn gevoelsleven en zijn vermogen om in groep te leven. Spelen is een van de hoekstenen van zijn uitdrukkingsvermogen en zijn persoonlijke en sociale ontwikkeling en ontplooiing. Psychomotorische spelletjes zoals een wip of schommel, bal- of vaardigheidsoefeningen en fietsen helpen een kind om zich bewust te worden van zijn lichaam en bezorgen het een goed inzicht in de mogelijkheden ervan. Het kind leert zich beter ruimtelijk te oriënteren en zijn bewegingen te beheersen en te coördineren, wat noodzakelijk is voor het leren schrijven. Er bestaan verschillende soorten spelletjes die telkens een beroep doen op een andere bekwaamheid of kennis. Zintuiglijke en aandachtspelen doen een beroep op zijn mogelijkheid tot voelen, betasten, luisteren en zien. Ze leren een kind zich bewust te worden van de wereld rondom, de ontvangen informatie te ontcijferen en te beheersen. Op elke leeftijd beleeft een kind plezier aan creatieve / fantasierijke / kunstzinnige spelletjes M waarmee het vormen, kleuren, geluiden en bewegingn kan creëren. Bij het ouder worden schept het genoegen in het variëren en perfectioneren van zijn boetseerwerk, collages, constructies en tekeningen. Deze aktiviteiten ontwikkelen zijn kunst-zinnig potentieel, maar bevorderen ook zijn verbeeldingskracht. Ze zijn ook essentieel voor de vorming van een evenwichtige persoonlijkheid en de ontwikkeling van zijn intelligentie. Bovendien stimuleren ze zijn nieuwgierigheid en verrijken ze zijn ervaringen. Ten slotte stimuleren ze een kind in zijn verlangen om contacten te leggen en zijn ontdekkingen en emoties met andere personen te delen. Bekwaamheids-, bouwen montagespelen zoals geheugenspelletjes, mecano en lego stimuleren de intelligentie van een kind en leren het om een logische redenering op te bouwen door feiten, beelden en situaties op een rij te zetten in chronologische of logische volgorde. Ze bieden het ook de gelegenheid om zijn handigheid te oefenen. Een kind kan aan een van deze talrijke speltypes de voorkeur geven. Houd daar rekening mee maar aarzel niet om andere voor te stellen om te vermijden dat het kind zich zou beperken tot de ontwikkeling van slechts één ten koste van andere vaardigheden. Het is trouwens overbodig om uw kind onder een berg van speelgoed te bedelven.Het heeft dan immers niet de tijd om zich echt op een spel toe te leggen en het te begrijpen, met het risico dat het spel aan de kant gelaten wordt. En symbolische spelen ? Symbolische spelen, rolspelen of imitatiespelen, poppenhuis, playmobil, lego … zijn eigenlijk “toneelspelen” waarbij het kind “doet alsof ” ( cowboy, prinses, “ik ben papa, jij bent mama en de pop is mezelf ” ). Op deze manier imiteert een kind scènes uit het dagelijkse en sociale leven ( winkeltje spelen, keuken-etentje … ) Deze spelletjes bereiden kleine jongens en meisjes in de eerste plaats voor op de traditionele rolpatronen waarmee ze in de toekomst geconfronteerd zullen worden. Spelen met de poppen en alle mogelijke toebehoren ( poppenserviesje, strijkijzertje … ), leert een klein meisje om alle elementen in zich op te nemen die haar het statuut van vrouw zullen verlenen. Dergelijke spelletjes bieden het kind ook de kans om vmoeilij-ke situaties voor te spelen en laten het toe om tegenstrijdige en moeilijke gevoelens, zoals agressie, woede en jaloersheid, te uiten. Zo “speelt” uw kind een scheiding, de afwezigheid van zijn ouders, conflicten of de dood. Door alles van op een afstand te beschouwen en door vervangingsvoorwerpen te gebruiken zoals © Julie 104 Baby& mama

105 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication