94

De ouders Ouders die solo slim spelen : D e paren van vandaag zijn niet meer die van gisteren. Zo gaat het ook met de meningsverschillen tussen generaties. De jongste decennia hebben de gezinsstructuren onmiskenbare veranderingen ondergaan. Maar gezien vanuit het oogpunt van de kinderen, zijn de meeste mensen het er duidelijk over eens dat de rol van beide ouders belangrijk is : zij vinden dat in een gezin twee ouders nodig zijn voor de ontwikkeling van een kind. Over wie de hoede over de kinderen moet krijgen bij een echtscheiding zijn er weinig a priori’s ; maar een vader die te veel in zijn werk opgaat, vinden zij schadelijk voor de ontwikkeling van een kind. Jammer genoeg komt de economische realiteit erop neer dat de meeste alleenstaande mama’s in hetzelfde schuitje zitten. Het is beredderen, en het gegoochel met af te werken dossiers en zuigflessen is niet altijd gemakkelijk … multitasken Zo zit onze maatschappij vandaag in elkaar: de jongste vijftig jaar zijn gezinsstructuren steeds meer gaan afwijken van het klassieke model. De geesten zijn mee geëvolueerd met de maatschappelijke visie op het koppel: ongehuwd samenwonen en scheiden zijn ingeburgerd. En zo voeden steeds meer ouders hun kinderen alleen op, terwijl zij er tegelijk een professionele carrière op na houden. Overigens blijkt uit studies dat alleenstaande ouders nog meer dan andere bevolkgingsgroepen sociaal kwetsbaar zijn. Daarom hebben kinderen van eenoudergezinnen met een bescheiden inkomen sinds 1 mei 2007 recht op een toeslag bovenop het kindergeld. Inkomstenvoorwaarden : om recht te hebben op die toeslag mag het gezinsinkomen een bepaald bedrag niet overschrijden. Voor een alleenstaande ouder mag het inkomen (loon en toelagen) niet hoger liggen dan 1.810,35 bruto per maand. Voor koppels ligt die bovengrens op 2089,43 bruto per maand. Bij die berekening wordt geen rekening gehouden met kinderbijslag, alimentatie, toelagen voor hulp aan een gehandicapte/invalide, onkostenvergoedingen voor kinderoppas van Kind en Gezin en de vergoedingen voor de voogdij over NBMV. Het kinderbijslagfonds onderzoekt zelf of u recht hebt op een toeslag en stuurt u automatisch het nodige formulier. Indien u denkt recht te hebben op een toeslag, neem dan contact op met uw kinderbijslagfonds. Plannen In uw eentje een kind opvoeden en tegelijk uit werken gaan, vraagt veel energie, tijd en geld. Maar voor wie zich goed weet te organiseren, is het toch haalbaar. De sleutels om alles in alle sereniteit te kunnen combineren: een goede planning, zich weten te omringen, tijd nemen voor zichzelf en een goed adresboekje hebben … 94 Baby& mama

95 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication