66

De zuigeling | Verzorging Van de luiers naar het potje Een van de eerste dingen die u uw kind moet aanleren is het dagritme met systematisch gelijktijdig wassen en tandenpoetsen. H et is evident dat om te kunnen leren de psychomotorische ontwikkeling van het kind voldoende dient te zijn. Het is belangrijk uw kind rechtstreeks de regels aan te leren of het nu gaat om lichaam of voeding. Dat kan direct gebeuren door de handeling te tonen of op te leggen of onrechtstreeks door met uw kind te praten over de positieve of negatieve gevolgen van zijn gedrag. Het herhalen van de boodschap is essentieel. Van zeer groot belang Opvoeding op vlak van hygiëne en tand- en mondgezondheid is primordiaal. De huidige wetenschappelijke kennis toont aan dat het nu mogelijk is tandcariës te vermijden dankzij goede gewoonten en een goede hygiëne. Het verlies van de melktanden en het doorkomen van de eerste definitieve tanden ( maaltanden ) komen overeen met die eerste leerfase waarin de manier van tandenpoetsen wordt aangeleerd en met een fase die nodig is om te ontdramatiseren ( bezoek bij de tandarts, preventieve zorgen … ). De huid is een beschermend omhulsel van ons lichaam. Ze is dan ook gevoelig en kwetsbaar voor agressie door onreinheid en ongelukken van allerlei aard. De meeste huidletsels ( met uitzondering van aangeboren afwijkingen ) houden dan ook vaak verband met onze dagelijkse gewoonten. Onvoldoende hygiëne kan verschillende aandoeningen van huid en slijmvliezen veroorzaken. De kleine zorgen Bij kleine kinderen wordt aanbevolen helder water en een aangepaste niet agressieve zeep te gebruiken. Let erop hen goed af te drogen vooral in de lichaamsplooien ( oksel, lies ). Als uw kind groter wordt, maak dan gebruik van zijn interesse voor waterspelletjes om de wasgewoonten in te voeren. Het lichaam dient volledig ingezeept en vooral ook de oksels. De handen zijn belangrijke dragers van kiemen en vergen bijzondere aandacht. Nadat de polsen en voorarmen zijn vrijgemaakt, dienen de nagels en handen na toiletbezoek en gebruiken van vuil materiaal … geborsteld en ingezeept. Dr P Saintjean & J.F Durant De huid is een beschermend omhulsel van ons lichaam. 66 Baby& mama

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication