14

De zwangerschap | Het avontuur begint voor baby de EchografiE een voorkeursonderzoek in de verloskunde Het is onschadelijk en makkelijk uit te voeren en laat een uitstekende follow-up van de gezondheid van de baby toe. I n de loop van een normale zwangerschap zouden idealiter drie echografies moeten gemaakt worden maar er worden er maar twee van terugbetaald tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. De eerste echografie wordt best uitgevoerd tussen de 11de en 13de week van de zwangerschap. De bedoeling daarvan is de zwangerschapsduur te controleren en dus met een goede precisie ( maar niet tot op een dag nauwkeurig ) de theoretische bevallingsperiode te schatten. Het is dan ook mogelijk er zich van te vergewissen dat de foetus zich op de goede plaats in mama’s buik bevindt en dat het embryo normaal is, voor zover men dat in dit stadium kan beoordelen. Die echografie is eigenlijk het eerste contact met de baby maar de dokters zijn wat terughoudend geworden om de foto mee te geven omdat veel mensen menen dat men er alles kan op zien. Meermaals hebben ouders zich tegen hun gynaecoloog gekeerd omdat het onderzoek niet had aangetoond dar er een afwijking was. Op de echografie kan natuurlijk ook gezien worden of er tweeof drie- of nog meerlingen zijn. Maar opgelet : ook hier kan men niet altijd alles zien en als er meerdere embryo’s zijn, is het niet altijd vanzelfsprekend het juiste aantal te kunnen vaststellen. Zich ervan vergewissen dat alles goed gaat De tweede echografie wordt genomen op vijf maanden. Dat is de belangrijkste voor de diagnose van misvormingen. De belangrijkste organen zijn dan gevormd en goed zichtbaar. Dat is het beste ogenblik om de handen en voeten te zien. Aan de hand van die echografie kan de baby in profiel gezien worden. Dan kan men over het algemeen ook het geslacht van het kind bepalen. Door de voortdurende vooruitgang op gebied van antenatale diagnostiek is dit onderzoek efficiënter geworden maar vergissingen blijven mogelijk Op basis van de derde echografie kan vastgesteld worden of de groei normaal verloopt. Het gewicht van de baby wordt dan geschat. De morfologie wordt nog eens onderzocht maar de omstandigheden zijn dan meestal minder goed voor een gedetailleerde waarneming. De positie van de baby wordt nagekeken want in geval van stuitligging is een bijzondere aanpak nodig. De moederkoek, noodzakelijk voor de voeding van de baby, wordt bestudeerd, wat betreft de plaats, het uitzicht en vooral de functie. Een meer gespecialiseerde techniek, de echo Doppler, maakt tevens een berekening mogelijk van de bloedstroom in de navelstreng om na te gaan of het kindje voldoende 14 Baby& mama toevoer van voedingsbestanddelen krijgt. Die methode kan tegelijkertijd met de basisechografie worden toegepast. Daarvoor hoeft mama geen bijkomende manoevers uit te voeren : het is enkel een andere manier van gebruiken van het apparaat. In drie dimensies Dankzij de technische vooruitgang is het nu mogelijk een echografie van de foetus uit te voeren in drie dimensies. De onderzoeksprocedure is het zelfde maar duurt wat langer omdat het beeld door de computer moet opgemaakt worden. Op basis van dat onderzoek kan een echte foto van het snuitje van de baby gemaakt worden. Voor het ogenblik is die methode voorbehouden voor de specifieke diagnose van welbepaalde afwijkingen, vooral van ledematen en gelaat. Ze wordt dus zeker niet bij alle moeders toegepast, verre van. Dr.Ingrid Theunissen, Gynaecoloog

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication