138

Vaccinaties Zinvol en Verplicht n België is alleen het vaccin tegen polio verplicht. Nadat uw kind dus de 4 dosissen heeft gekregen, moet u door de behandelende arts een verklaring laten invullen bestemd voor het gemeentebestuur. Maar er zijn nog andere vaccins die, hoewel niet verplicht, wel ten sterkste aanbevolen zijn. Er bestaat tegenwoordig een handig hexavalent vaccin dat in vier toedieningen uw kind beschermt tegen difterie, tetanus, kinkhoest, Haemophilius Influenzae type b en hepatitis B. U kunt hiervoor terecht bij uw kinderarts of ook bij Kind en Gezin, waar het gratis wordt toegediend. I Ook andere vaccins zijn zeker nuttig, zoals tegen tuberculose, meningokok C, de klassieke kinderziekten mazelen - rodehond - bof ( alledrie in één vaccin ), waterpokken, griep of maag-darmontsteking door het rotavirus ( opletten met dit laatste : het hele schema - twee toedieningen - moet afgewerkt zijn voor de leeftijd van 6 maand ). Vergeet niet dat u nooit een vaccin mag laten toedienen wanneer uw kind koorts heeft. En houd uw kind enkele dagen na elke vaccinatie extra in het oog, want er kunnen altijd bijwerkingen optreden  Het vaccinatieschema hieronder, waarin de belangrijkste vaccins zijn opgenomen, kunt u zelf telkens invullen : Vaccins Age Difterie Tetanus Kinkhoest Polio Haemophilius Influenzae type b Hepatitis B Mazelen Rodehond Bof Meningocok C Pneumokokken Rotavirus ✿ ✿ ✿ ✿  138 Baby& mama 8 weken ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ 12 weken ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ 16 weken ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ 12 maand 15 maand ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ 5 - 7 maand ✿ ✿ ✿ 10 - 13 ans 14 - 16 maand ✿ ✿ Praktisch - de onmisbare nummers : ✿ 100 noodnummer ✿ 112 Europees noodnummer ( bij ongeval of overval ) ✿ 105 het Rode Kruis ✿ 02 513 02 02 - SOS dokte ✿ 070 245 245 - gratis nummer Antigifcentrum ( u krijgt 7 dagen op 7, de klok rond een arts aan de lijn ) ✿ 02 479 18 18 - Wachtdienst

139 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication