118

Baby wordt groot | Gezondheid W anneer de De eerste tandjes komen meestal door rond de leeftijd van zes maanden. Als ze zo’n tien maanden oud zijn, hebben de meeste kinderen al tanden. Al ontwikkelt elke baby zich natuurlijk in zijn eigen tempo en al kunnen er grote verschillen bestaan tussen kinderen onderling. M eerste tandjes doorkomen … aar op welke leeftijd de melktandjes ook doorkomen, het is van kapitaal belang ze goed te verzorgen, ook al zijn het tandjes die op een dag weer uitvallen. De meeste mensen denken dat het verzorgen van het melkgebit niet zoveel belang heeft omdat het op een dag toch wordt vervangen door een definitief gebit. Dat klopt uiteraard niet : een kind, hoe klein ook, heeft zijn tanden even hard nodig als wij de onze. Het enige verschil is dat de tanden van een klein kind voorlopige exemplaren zijn. Tandartsen en kinderartsen krijgen alsmaar meer jonge kinderen van 7 à 8 jaar over de vloer die geen behoorlijke tanden meer hebben om hun voedsel te kauwen. Resultaat : de kinderen weigeren bepaalde etenswaren omdat ze teveel moeite hebben om die door te slikken. De weg naar voedings- en gezondheidsperikelen ligt dan breed open. Als het melkgebit slecht of helemaal niet verzorgd wordt, komen de definitieve tanden in een besmet milieu terecht. Ze kampen dus van meet af aan met een handicap. Het tandbederf van de melktandjes wordt veroorzaakt door bacteriën en microben. Als die het melkgebit hebben aangetast, is er geen enkele reden waarom ze de definitieve tanden zouden sparen wanneer die eenmaal doorkomen. Bovendien blijft bij een kind met gezonde melktandjes de tandboog intact. Elke tand bevindt zich namelijk op een precieze plaats in de mond. Wanneer de definitieve tanden door het tandvlees breken, is het de bedoeling dat ze mooi recht doorkomen. Ze worden rechtgehouden door de omringende melktandjes maar als de tandarts die reeds moest trekken, verplicht niets nog de definitieve tanden hun correcte positie in te nemen. Hoe tandbederf en tandverlies te voorkomen ? En hoe zit het met fluo ? Fluor komt vooral in water voor en zou voor het intact houden van het gebit wel eens belangrijker kunnen zijn dan calcium. Een fluortabletje wordt doorgaan ’s avonds toegediend, na een grondige poetsbeurt waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het bovenvlak van de tandkroon. Tot slot nog dit : wacht niet tot benjamin klaagt over tandpijn om een bezoek aan de tandarts te plannen. Neem hem regelmatig ( bijvoorbeeld jaarlijks ) mee naar de tandarts voor een grondige verzorging. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dat sommige suikers nefast zijn, staat vandaag vast. Snoep, gebak en gesuikerde frisdranken zijn beslist geen goede maatjes met tanden. Ze creëren een milieu waarin bacteriën en microben welig tieren. Eerst raakt het tandglazuur aangetast, daarna de hele tand. Om dit te vermijden, is het van belang ook heel jonge kinderen te leren hun tanden ijverig te poetsen om de tandplak die zich op de tanden vormt, te verwijderen. M Lecocq, Journalist Logopediste 118 Baby& mama

119 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication