109

verschillende karaktertrekken aanwezig zijn. Hoogbegaafden ( HB ) bezitten dezelfde kwaliteiten en gebreken als u en ik, maar dan in veel sterkere mate. Daarna volgt een IQ-test, die dient om de klinische diagnose te bevestigen. Door onwetendheid hierover gebruiken professionelen of ouders die test jammer genoeg vaak om hoogbegaafdheid vast te stellen, met alle verkeerde diagnoses en andere gevolgen van dien. Normaal geldt een IQ van 130 ( 2,1% van de bevolking ) als drempel voor hoogbegaafdheid, met een vermoeden vanaf 125 ( 5 % van de bevolking ) of zelfs 120, om rekening te houden met de foutenmarge van de test. Maar voorzichtigheid blijft geboden: een kind kan bij een test onder zijn capaciteiten scoren door stress, omdat hij de oefening saai vindt of gewoon zich er vanaf wil maken. Het gevaar bestaat dan dat hij voorlopig of definitief als « niet-HB » wordt geklasseerd en dat men andere oorzaken gaat zoeken voor bepaalde afwijkende gedragingen. Opvoeding … er is geen recept voor ! Geen hachelijker onderneming dan de opvoeding van een kind : het wonderrecept is nog niet voor morgen. Toch zullen de begrippen die u hem van kleintjes af inprent voor hem een basis vormen die hem de rest van zijn leven zal bijblijven. Wat u meteen opzadelt met een verantwoordelijkheid om u tegen te zeggen. Geen paniek echter, het hart is soms de beste leidraad om de opdracht tot een goed einde te brengen … Op het ritme van de seizoenen Al tijdens de eerste maanden na de geboorte start het leerproces voor het minimensje. Om te beginnen gaat u, zonder natuurlijk te hard van stapel te lopen, stap voor stap leren zijn slaaptijd en zijn maaltijden te regelen, door een regelmatig ritme aan te houden. Geleidelijk zult u zijn verschillende manieren van wenen leren herkennen : is hij moe, hongerig, boos ? Dat onderscheid komt goed van pas wanneer uw baby het’s nachts op een huilen zet : dan weet u hoe u het best reageert : hem even uit zijn bedje halen om in de armen te wiegen, of integendeel, hem niet nog meer wakker maken, maar laten begaan tot hij moegehuild vanzelf weer in slaap valt. Het gezin is op zich al een micromaatschappij ! Eigenlijk komt de opvoeding van een kind erop neer dat u het voorbereidt om, eenmaal volwassen, zijn plaatsje te vinden in de maatschappij. U moet geen schrik hebben om hem uw waarden en die van de maatschappij waarin u leeft van kindsbeen af bij te brengen. Want in tegenstelling tot wat men vaak denkt, is een kind nooit te jong om dingen te begrijpen, zolang u maar uw taalgebruik aanpast aan zijn begripsniveau. Aarzel dus niet om hem verantwoordelijkheid te geven door hem te vragen om, volgens zijn mogelijkheden, zijn steentje bij te dragen in het gezinsleven : speelgoed opruimen, zijn bord in de vaatwasmachine zetten, wasgoed in de mand gooien … Allemaal kleine stukjes verantwoordelijkheid, die van uw kind zeker geen « huisslaafje » maken, maar waardoor hij juist fier kan zijn op zichzelf en die hem leren samenleven. Met de zachte hand … Zodra uw kind in staat is te begrijpen wat u bedoelt en hij zijn leefwereldje verruimt, eerst op handen en voeten, dan op twee benen, is het tijd om ook grenzen te stellen. Die zijn essentieel, niet alleen voor zijn ontwikkeling, maar ook voor zijn veiligheid. Uw gezag kan op het eerste gezicht frustrerend overkomen op dit wezentje, dat dag in dag uit zelfstandiger wil worden, maar het is in werkelijkheid vooral geruststellend. Wees dus niet bang om streng te zijn, dat is net uw rol ! Straffen … om tot nadenken aan te zetten Niet alleen zijn lijfstraffen onder welke vorm ook (zelfs een pak slaag voor de billen) al enkele jaren Eigenlijk komt de opvoeding van een kind erop neer dat u het voorbereidt om, eenmaal volwassen, zijn plaatsje te vinden in de maatschappij. www.baby-mama.be 109 wettelijk verboden, voor een kind dat slaag krijgt wordt geweld in zijn ogen iets wat kan en mag. Door uw zelfbeheersing te verliezen geeft u hem dus maar een pover voorbeeld. Wanneer het met de woedeaanvallen van uw kind echt de spuigaten uitloopt ( en dat gebeurt vaak ), denk eraan om hem tot kalmte aan te zetten door zelf uw koelbloedigheid te bewaren. Een methode die heel goed werkt is het kind op een veilige plek isoleren en hem vragen daar te blijven tot hij terug rustig is. Belangrijk hierbij is dat u hem ook uitlegt waarom u hem iets weigert, want pas dan zal hij in staat zijn te begrijpen, en dus bij te leren, te evolueren … Positieve opvoeding : de sleutel om te slagen Een kind wil in de eerste plaats zijn ouders behagen, door hen worden bemind. Niets is doeltreffender en gezonder voor hem dan uw goedkeuring, uw aanmoedigingen, uw schouderklopjes. Door uw kind een complimentje te geven telkens wanneer hij iets goed doet, maakt u hem trots op zichzelf en blij met zijn positieve gedrag. Dat motiveert hem om zo voort te doen … en dan is iedereen blij en tevreden ! © Astrid Van der Heijden

110 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication