10

De zwangerschap | Het avontuur begint voor baby De eerste drie maanden Tijdens de eerste drie maanden grijpt de organogenese plaats, d.w.z. de differentiatie van alle organen van de toekomstige pasgeborene. Na de eerste maand bezit het embryo reeds alles in aanleg wat nodig is voor zijn ontwikkeling, t.t.z. wat zijn hart, zijn spijsverteringssysteem, zijn nieren, zijn zenuwstelsel, zijn ledematen zullen worden... Op het einde van de eerste maand meet het embryo ongeveer 1 mm. In de tweede maand kunnen we letterlijk zeggen dat de ledematen “uitbotten“. Er verschijnen inderdaad knoppen op de plaats waar later de ledematen zullen komen. Het zenuwstelsel komt tot ontwikkeling alsook de lever. Het oog begint zich te vormen en later ook het oor. Op het einde van de tweede maand meet het embryo 3 cm. In de derde maand zijn alle organen met inbegrip van de geslachtsorganen gedifferentieerd. Op dat ogenblik meet het embryo 10 cm. Van dan af krijgt hij de naam van foetus. Indien De ontwikkeling van de foetus De foetus zet zijn ontwikkeling verder tijdens heel de periode vanaf de derde maand tot bij de geboorte, die normaliter na negen maanden plaatsgrijpt. De veranderingen hebben vooral te maken met groei en rijping van de foetus terwijl tegelijkertijd in de verschillende organen de specifieke weefselstructuren zich gaan differentiëren ; dat wordt de histogenese genoemd. De fysiologische functies van elk systeem worden meer en meer duidelijk en de foetus is geleidelijk aan in staat een aantal fundamentele activiteiten te vervullen, maar hij blijft toch nog altijd afhankelijk van de moederlijke bloedsomloop die hem zuurstof en energiebronnen verschaft die onontbeerlijk zijn voor de celgroei. Tijdens de vierde maand verschijnen geleidelijk aan de haren. In de vierde maand beginnen de klieren, de nieren en de darmen te functioneren. Op het einde van die maand meet de foetus ongeveer 20 cm. Het is meestal halverwege, in de vijfde mand, dat de eerste actieve bewegingen zich voordoen die door de moeder worden waargenomen. De foetus van vijf maanden meet dan ongeveer 25 cm. men op dat ogenblik een echografie uitvoert, zal die een echt mensje in miniatuur tonen. Alles is aanwezig. Men kan zeer duidelijk onderscheiden wat het hoofd, de buik, de ledematen en de handen en voeten zullen zijn. Vingers en tenen kunnen inderdaad gezien worden. De maag en de blaas worden zichtbaar. Organen zoals de darm, de nieren, de lever, het ruggenmerg ondergaan nog verdere veranderingen maar zijn niet altijd zichtbaar op die eerste De eindmeet nadert Tijdens de achtste en negende maand neemt de foetus toe in lengte en in gewicht. Het is tijdens die laatste maanden dat een laatste en meest belangrijke echografie wordt uitgevoerd. Die is erg belangrijk voor de follow-up op het einde van de zwangerschap. Ze wordt meestal uitgevoerd tussen de 32 en 36 weken amenorree ( afwezig zijn van de regels ). We zien een baby die helemaal klaar ligt in moeders buik. Hij hoeft nog enkel wat bij te komen en de laatste details van zijn portret af te werken. Op dat ogenblik kan zijn groei geëvalueerd worden aan de hand van de curven van de bipariëtale diameter, de buikomtrek, de lengte van het dijbeen...Ook de locatie van de placenta en het volume van het vruchtwater kan ingeschat worden. De positie van het kind wordt dan bevestigd alsook de geschatte grootte ( dat is bijzonder interessant in geval van een keizersnede of een vroegere keizersnede ). Maar nooit kan men de datum van de bevalling op een dag nauwkeurig bepalen en men moet zich tevreden stellen met de theoretische datum. Een nieuw algemeen bilan wordt uitgevoerd door opnieuw elk orgaan te onderzoeken om misvormingen uit te sluiten. Op dat ogenblik is de gemiddelde lengte van de foetus op 35 weken 45 cm. En zo houdt de baby zich na negen maanden lang en ingewikkeld werken klaar om het zachte nestje in mama’s buik te verlaten. En nu is het aan u om de taak van uw buik over te nemen ! De laatste rechte lijn In de zesde maand komen de spieren en longen tot ontwikkeling. Het einde van de zesde maand is een belangrijk moment in de evolutie van de zwangerschap de foetus meet nu 30 cm en weegt ongeveer 1 000 gram. Wettelijk gezien is hij leefbaar en als hij op dat ogenblik geboren wordt, dient er aangifte bij de burgerlijke stand gedaan te worden. In de zevende maand gebeurt een uitgesproken rijping van het centrale zenuwstelsel en met name van de ademhalingscentra. Die rijping zet zich verder in de volgende maand : daarom liggen ademhalingsstoornissen vaak aan de oorsprong van het overlijden van vroeggeboren baby’s. Die stoornissen zijn des te erger naarmate het kind meer prematuur is. 10 Baby& mama

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication