9

NEWS DIGEST Gevestigde ondernemingen zorgen voor de volgende disruptiegolf Tijdens de afgelopen jaren verkeerden heel wat gevestigde ondernemingen in onzekerheid, angst en twijfel met de opkomst van ‘disruptieve’ digitale bedrijven. Uit een nieuwe studie van IBM blijkt echter dat deze gevestigde waarden nu op het punt staan in de tegenaanval te gaan. Het IBM Institute for Business Value verrichtte onderzoek bij CEO’s en bedrijfsleiders en kwam tot het besluit dat de volgende golf van innovatie waarschijnlijk van de gevestigde ondernemingen zal komen. Hierdoor zullen deze organisaties een flinke bedreiging betekenen voor nieuwkomers en andere digitale ondernemingen. 72% van de ondervraagde CXO’s beweren dat de gevestigde ondernemingen zelf de disruptie in hun sector zullen organiseren. Slechts 22% van de respondenten zijn de mening toegedaan dat kleine structuren en starters hiervan de bron zullen zijn. In 2015 vermeldde een gelijkaardige studie van IBM dat 54% van de bedrijfsleiders een toename van de concurrentie vanuit andere sectoren verwachtte, maar dit percentage is twee jaar later gehalveerd, tot 26%. Gevestigde ondernemingen hebben vandaag een beter inzicht in de verwerking en de valorisatie dan hun gegevens. Ze hebben hun medewerkers opgeleid en in sommige gevallen namen ze zelfs disruptieve bedrijven over om op die manier in het digitale tijdperk de concurrentie de loef af te steken. Info: www.ibm.com/services/insights/c-suite-study/ Audi Brussels ontvangt certificaat voor CO2 -neutrale autoproductie Audi Brussels heeft van de Belgische inspectie en certificatie-instelling Vinçotte het certificaat ‘CO2 -neutrale fabriek’ ontvangen. Alle processen in de productie en andere activiteiten in de fabriek die emissies genereren, worden ofwel afgedekt met hernieuwbare energieën (+/- 95%), ofwel gecompenseerd met milieuprojecten (+/- 5%). Audi Brussels is hiermee de eerste gecertificeerde CO2 -neutrale serieproducent in het premium segment wereldwijd. De Belgische fabriek zet in op drie belangrijke pijlers. De eerste pijler is de overschakeling op groene stroom. Dit is reeds in 2012 in de fabriek omgezet. Bovendien is met een oppervlakte van 37.000 m² op de fabrieksdaken, de grootste fotovoltaïsche installatie van de regio gerealiseerd. Jaarlijks bespaart de onderneming hierdoor 17.000 ton aan CO2 , het equivalent van een verbruik van ongeveer 1.500 personen. Tweede pijler is de warmtevoorziening van de fabriek met behulp van hernieuwbare energieën, met inbegrip van de verwarming van de kantoren. De fabriek dekt deze BECI - Brussel metropool - april 2018 7 behoefte af met certificaten voor biogas. Dankzij hernieuwbare energieën bespaart Audi Brussels zoveel als 40.000 ton aan CO2 -emissies per jaar. Daarmee dekken pijlers 1 en 2 meer dan 95 % af van de energiebehoefte. Andere emissies, die momenteel nog niet dankzij hernieuwbare energieën vermeden kunnen worden, worden door Audi Brussels door zogenaamde carbon-credit-projecten (pijler drie) gecompenseerd. Daartoe rekenen we ook de emissies die door dienstwagens worden geproduceerd. Info: www.audibrussels.com L E D E N T R E F P U N T 7500 euro om tot 2,5 miljoen euro aan subsidie te ontvangen! De Spaanse starter Waynabox, die verrassingsweekends in meerdere grote Europese steden aanbiedt, ontving 90.000 euro aan financiering van de Europese Unie via het KMO Instrument en een samenwerking met de Stichting Finnova. Waarom zou ook u geen project voorstellen met Finnova? Misschien hebt u recht op een subsidie van het KMO Instrument, waarvan het bedrag tot 2,5 miljoen euro kan oplopen! Finnova stelt zijn deskundigheid ter beschikking door bij te dragen tot de ontwikkeling en de samenstelling van uw project, dat op die manier kan worden ingediend tijdens een van de oproepen tot voorstellen van het KMO Instrument. Bedrijven die in België gevestigd zijn, kunnen namelijk toegang krijgen tot bepaalde subsidies tot 7.500 euro en daarmee een beroep doen op één van onze deskundigen. Dit hulpmiddel van de Europese Commissie werd speciaal in het leven geroepen om KMO’s te ondersteunen die zich inzetten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het bedrag van de subsidies schommelt tussen 50.000 en 2,5 miljoen euro. De KMO’s hebben bovendien toegang tot leningen of eigen middelen, naast begeleiding bij hun internationalisering. Finnova creëerde de StartUp Europe Awards en de StartUp Europe Accelerator. Ze beschikt over een ruime expertise inzake mobilisering van Europese financieringsprogramma’s als Horizon 2020, LIFE, Interreg, SUDOE, Erasmus+ en Erasmus voor jonge ondernemers. www.finnova.eu environment@finnova.eu

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication