61

DYNAMIEK nog te intensifiëren”, zegt Nathalie Guilmin. “Samen met Easybrussels werken wij aan de vereenvoudiging van onze administratieve procedures, wat toelaat om kleinere organisaties die niet over juridische en administratieve hulp beschikken toch op tijdrovende en complexe bestekken in te gaan.” Luisteren naar privésector Concreet omarmt en promoot LB het gebruik van webapplicaties die aangeboden worden via het door de federale overheid ontwikkelde e-Procurementplatform en dan meer bepaald e-Notification (voor de publicatie van de overheidsopdrachten) en e-Tendering (voor het ontvangen van offertes in elektronisch formaat). De voordelen van deze applicaties zijn een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures, een administratieve vereenvoudiging, de transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten Hoeveel aanbestedingen schrijft LB uit? In 2017 schreef Leefmilieu Brussel, voor alle procedures, 746 overheidsopdrachten uit, samen goed voor een budget van bijna 56 miljoen euro. De afdeling ‘Facilities & bouwkundig patrimonium’ tekent voor het grootste aantal aanbestedingen (75 per jaar). Het gaat hier grotendeels om de aankoop en het onderhoud van materiaal en uitrustingen en over onderhoudswerken aan sites die door LB beheerd worden. De afdeling ‘Informatie, algemene coördinatie, circulaire economie en duurzame stad’ lanceerde 49 overheidsopdrachten. Het gros daarvan betrof dienstverlening in communicatie, consultancy en ondersteuning van de activiteiten van het instituut. De afdeling ‘Kwaliteit van het leefmilieu en natuurbeheer’ schreef 36 aanbestedingen uit voor diensten en werken met betrekking tot het beheer van het Zoniënwoud en voor services en benodigdheden geleverd aan het labo van LB. De afdeling ‘Groene ruimten’ lanceerde 34 overheidsopdrachten, vooral voor het onderhoud van groene ruimten. De afdeling ‘Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen’ deed via 25 aanbestedingen een beroep op advies en expertise voor diverse projecten. De afdeling ‘Vergunningen en partnerschappen’ gaf 21 overheidsopdrachten voor werken en diensten aan missies gelieerd aan waterbeheer en geluidshinder. De afdeling ‘HR en financiën’ had 20 aanbestedingen, grotendeels in verband met de opleiding van personeel van LB en expertise in human resources. Tot slot waren er 19 aanbestedingen van de afdeling ‘Inspectie en verontreinigde bodems’, voornamelijk voor materiaal en diensten met betrekking tot de sanering van gronden. Seminarprogramma Beci organiseert in 2018 een cyclus van seminars over ‘Overheidsopdrachten’. De volgende sessies: 25.04 Ingaan op een overheidsopdracht / bouw en sociale woningen (met CityDev en de BGHM) – plaats: CBBH 12.06 De evaluatie van uw offerte / verontreinigde bodems: voor een miljard meer – plaats: Beci Informatie en inschrijvingen: Caroline Coutelier, 02 643 78 13 — cco@beci.be De seminarcyclus begon op 14 maart bij Leefmilieu Brussel. en een betere mededinging. Momenteel publiceert LB zijn opdrachten waarvan het bedrag de nationale publicatiedrempel (€ 144.000) overschrijdt via het e-Notificationplatform. Sommige opdrachten vragen nu al het gebruik van het e-Tenderingplatform voor de indiening van offertes. De administratie van LB zal het gebruik van e-Tendering geleidelijk veralgemenen voor het indienen van de offertes voor alle opdrachten van meer dan € 30.000. “Naast die online publicatie hopen we ook informatiesessies te organiseren die focussen op het Brusselse economische weefsel en willen we actief participeren aan de seminars van Beci”, zegt Nathalie Guilmin. “Dit getuigt van onze bereidwilligheid om een toenadering tussen de publieke en de private sector te bewerkstelligen. We willen onze gesprekspartners in de privésector een luisterend oor bieden en het is onze vurige wens om de synergiën met deze sector te versterken. In de loop van dit jaar zetten we nog stappen in de prospectie van overheidsopdrachten die ervoor moeten zorgen dat de beheerders van de aanbestedingen de privésector verder aftasten en in grotere interactie met het economische weefsel gaan opereren.” ● BECI - Brussel metropool - april 2018 59 © Isopix

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication