59

Bouwsector in het Brussels Gewest: naar meer circulariteit lariteit In het raam van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) werd net een publicatie over de bouwsector in Brussel voltooid. De publicatie werd gecoördineerd door Leefmilieu Brussel en kwam tot stand in samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH), het BRC Bouw en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. De brochure bevat zowel in cijfers uitgedrukte vaststellingen als perspectieven voor de toekomst. Bovendien lanceerde het Gewest net een nieuwe projectoproep voor circulaire werven. Er beweegt iets in de bouwsector in ons stadsgewest! Nieuwe publicatie De brochure bestaat uit 2 delen. Elk deel is gebaseerd op 4 pijlers: Gebouwenbestand – Grondstoffen – Ondernemingen – Werkgelegenheid en opleiding. Het eerste deel geeft een stand van zaken van de sector in cijfers, op basis van een grote inzameling van gegevens In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen we te maken met een problematiek die kenmerkend is voor grote, oude en dichtbevolkte steden : Weinig beschikbare ruimte voor nieuwbouw VEELEER renoveren dan bouwen Een slecht presterend bestaand gebouwenbestand NOODZAAK om te renoveren om de energieprestatie van het gebouwenbestand te verbeteren Toekomstige renovatieprojecten KANS om oude gebouwen om te vormen tot stedelijke materiaalbanken/-mijnen NOODZAAK om de bezetting van de gebouwen te maximaliseren KANS voor een circulair beheer van het gebouwenbestand DE BOUWSECTOR IN BRUSSEL STAND VAN ZAKEN EN VOORUITBLIK: OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE bij de gewestelijke bouwactoren. Dit overzicht maakt het mogelijk de evolutie van de sector in de volgende jaren te volgen en de impact van de acties die werden ondernomen voor de overgang naar de circulaire economie te analyseren. Het tweede deel van de publicatie stelt ons de visie naar 2050 toe voor, zoals uitgewerkt door de, zowel openbare als particuliere, partners uit de sector. De lezer vindt er ook de doelstellingen van een overgang naar de circulaire economie. Er worden tal van interessante, concrete voorbeelden van circulaire praktijken in de sector aangekaart. U vindt de inhoud van deze publicatie online terug via www.circulareconomy.brussels/de-bouwsector-inbrussel-stand-van-zaken-en-vooruitblik-op-weg-naar-eencirculaire-economie Nieuwe Be Circular-projectoproep Op 22 februari heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het startschot gegeven voor de derde editie van de projectoproep “Be Circular - Be Brussels”. De projectoproep richt zich tot bouwaannemers en maakt het mogelijk tot 30.000 euro aan technische en fi nanciële steun te verkrijgen om de werven te beheren vanuit het standpunt van de circulaire economie. Om deel te nemen aan deze projectoproep moet uw werf uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gesubsidieerde acties van circulaire economie mogen ook niet zijn gestart vóór de datum van de lancering van de projectoproep (22/02/2018). U kunt zich kandidaat stellen tot 15 mei 2018 om 12 uur! Bel het nummer 1819 om alles te weten over de projectoproep of surf naar www.circulareconomy.brussels/. De volgende infosessie vindt plaats op 19 april in de lokalen van hub.brussels, Charleroisesteenweg 110 – 1060 Brussel. MEER INFO: www.environnement.brussels • www.circulareconomy.brussels

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication