40

De verandering gebeurt nu! TALENTBEHEER Herstructurering, fusie, naamsverandering, digitalisering, verhuizing, nieuw management ... Verandering is het bedrijfsleven niet vreemd. Soms gebeurt die als vanzelf, andere wijzigingen vereisen meer werk. Change management begeleidt het bedrijf met als doel via een soepel proces de hindernissen te omzeilen om de verandering tot een succes te maken. Maar hoe werkt het in de praktijk? Gaëlle Hoogsteyn Change management? We staan eerst even stil bij de term change management. Voor Kathleen Valepin, HR Project Leader bij Securex HR Consulting, omvat dit het beleid dat de werknemers begeleidt bij de veranderingen die binnen hun bedrijf worden opgelegd. Deze veranderingen hebben ongetwijfeld rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen voor de medewerkers, bijvoorbeeld op de inhoud van hun functie, hun werkomgeving, hun werkvoorwaarden of -instrumenten. Deze specifieke begeleiding op verschillende vlakken moet verandering tot een succes maken. “Change management zorgt voor een context die verandering vergemakkelijkt,” legt Isabelle Marchal uit, Managing Director bij Team Power. Niet elke verandering vereist bijvoorbeeld een actieplan. “Het komt elk bedrijf toe te anticiperen en de risico’s te evalueren die gepaard gaan met de verandering, om zich bewust te zijn van de impact die ze kunnen hebben op het bedrijf en op zijn medewerkers,” verklaart Kathleen Valepin. Het goede voorbeeld komt van bovenaf De eerste stap bestaat erin die verandering zin te geven. De werknemers uitleggen waarom en met welk doel de wijzigingen nodig zijn, is daarbij cruciaal. “Verandering kan je niet zomaar 38 BECI - Brussel metropool - april 2018 afkondigen,” vertelt Alain Jonet, HR Director bij Edenred. “Een algemene e-mail of een aankondiging tijdens een vergadering volstaan niet om het proces op te starten. Het management dient als eerste het goede voorbeeld geven: de algemeen manager moet de wens naar verandering uitstralen.” Kathleen Valepin bevestigt: “Het is de taak van het topmanagement om de visie over te brengen, de weg vooruit te tonen en de Het is ook belangrijk om de verandering zelf, de impact ervan en de mogelijke verbeteringen te evalueren. Isabelle Marchal (Team Power) nodige informatie te verstrekken zodat het middenmanagement de verandering mee kan omarmen. De top- en middenmanagers moeten op dezelfde lijn staan.” Vervolgens dienen de werknemers de mogelijkheid te krijgen om die verandering als iets positiefs te beleven, bijvoorbeeld via training of coaching. Samen met het bedrijf heeft human resources hierbij de opdracht om voor de teams ondersteuning te bepalen en te organiseren. De preventieadviseurs spelen dan weer een sleutelrol in het welzijn op de werkvloer (voor, tijdens en na de verandering) en kunnen de medewerkers bij hun problemen begeleiden. Steeds communiceren Ook communicatie speelt een hoofdrol in het succes van het change management. Er is niet alleen ruim op voorhand een communicatieplan vereist, maar ook tijdens het hele proces is communiceren over de bereikte stappen en de mogelijke valkuilen een must. Volgens Kathleen Valepin “kan het doorvoeren D.R. © Thinsktock

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication