38

Flexibel werken : vertrouwen moet er zijn TALENTBEHEER “Mensen krijgen vleugels wanneer je hen beslissingsruimte geeft om hun werk zelf te plannen.” Telenet en Audi getuigen hoe flexibiliteit het engagement van hun werknemers verhoogt. Peter Van Dyck F lexibiliteit is geen doel op zich, maar een middel. Dat zegt Claudia Poels, senior vice-president human resources bij Telenet. “Als werkgever moeten we constant nadenken over hoe we de juiste omgeving kunnen creëren opdat werknemers het beste van zichzelf kunnen geven. Dat mensen goed werk afleveren en dit met veel passie doen: daar draait het om. Waar en wanneer ze dit doen is van ondergeschikt belang. Om bevlogen medewerkers te hebben, zijn er drie voorwaarden: autonomie, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Voldoe je aan die drie criteria, dan nemen mensen hun engagement op.” Claudia Poels merkt dat heel wat werknemers van Telenet gebruik maken van glijdende uren en thuiswerk. “Ze kunnen zelf, in functie van de combinatie met hun gezinsleven, beslissen of ze vroeger dan wel later starten en stoppen met werken. Dit gaat in de praktijk heel vlot. Door toe te laten dat ze zichzelf organiseren – zo lang ze maar de vooropgestelde doelstellingen halen – geef je hen het nodige vertrouwen. Uiteraard zijn er goede afspraken nodig, maar dat hoeft niet moeilijk te zijn. Als je van thuis uit werkt of later aan je werkdag begint, dan gaan we er vanuit dat je dit in alle openheid hebt besproken met je leidinggevende en dit ook communiceert met de andere teamleden. Als je de agenda’s openslaat, moet je meteen kunnen zien wie op welke momenten waar werkt. Die transparantie heeft een magische impact en een grote toegevoegde waarde: het versterkt de sfeer van vertrouwen.” Experimenten Telenet wil op dit vlak moedige stappen voorwaarts blijven zetten en onderzoekt nieuwe vormen van flexibel werken. Zo ziet het wel wat in het experiment van Colruyt met de kantoorbus. Dit is een bus die werknemers oppikt en naar kantoor brengt. Tijdens de heen- en terugrit kunnen deze mensen dossiers lezen, vergaderingen voorbereiden of mails beantwoorden. De tijdswinst die dit oplevert, helpt hen de werk-privébalans te bewaren. “We gaan zeker bij Colruyt 36 BECI - Brussel metropool - april 2018 poolshoogte nemen om te zien hoe zij dit aanpakken”, zegt Claudia Poels. “Daarnaast zetten we ook stappen om een pilootproject op te zetten bij ons contact center. Hoewel men vast zit aan shiften, vragen we ons af of we ook daar bijvoorbeeld thuiswerk zouden kunnen introduceren. Een ander idee is om onze regiokantoren meer als satellietkantoren te laten fungeren, zodat niet langer alle activiteiten in ons kantoor in Mechelen worden gecentraliseerd.” Flexibiliteit is geen doel op zich, maar een middel. Dat mensen goed werk afleveren en dit met veel passie doen: daar draait het om. Claudia Poels (Telenet) Voor Telenet is het zo’n belangrijk aandachtspunt, omdat het bedrijf ervan overtuigd is dat meer flexibiliteit tot een grotere werknemerstevredenheid leidt. “We zien dat mensen vleugels krijgen wanneer je hen beslissingsruimte geeft om hun werk zelf te plannen”, vertelt de senior vice-president human resources. “Dat is de reden waarom we niet wachten met het nemen van nieuwe initiatieven tot de medewerkers er zelf om vragen. Dat innovatieve zit in de bedrijfscultuur van Telenet. We stellen hier graag de status quo in vraag.” © Thinsktock D.R.

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication