3

WOORD VOORAF The Cham in progress (2) Digitalisering, lenigheid en samenwerking zijn de drie pijl Cham’, het project waaraan wij in september zijn begonnen Kamer van Koophandel een totaal nieuw gezicht te geven en beter ten dienste te staan van de Brusselse ondernemingen. Stap de 500 Louisalaan binnen en u ontdekt meteen een opvallend facet van het project: de renovatie van het onthaal en de opening van ‘Mo’, een tijdelijke ruimte gewijd aan stedelijke mobiliteit (meer hierover op blz. 22 van dit nummer). Dit initiatief kenmerkt de nieuwe ingesteldheid die ons bezielt. Enerzijds lenigheid, met het gebruik van een anders leegstaande ruimte om oplossingen aan te kaarten voor een vraagstuk dat veel Brusselse ondernemers dwarszit. En anderzijds samenwerking, want het ‘Mo’ project danken wij ook en vooral aan onze partners en hun deskundigheid in alternatieve mobiliteit. Digitalisering is de derde pijler van ‘The Cham’. In de komende weken ontdekt u de nieuwe website van de Kamer van Koophandel van Brussel. De inhoud van de huidige Beci website zal geleidelijk in dat nieuwe kleedje worden gestoken – en daar aanzienlijk uitbreiden. Uiteraard krijgt u van ons een mobile responsive website. We hebben ons extra ingezet voor meer leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en een intuïtieve beleving. Kortom, heel anders, zeer toegankelijk voor onze leden en … ‘smart’. U ontdekt er meer redactionele inhoud. De nieuwe website van de Kamer concentreert informatie en nieuws voor ondernemers en biedt rechtstreekse toegang tot alle artikelen die vandaag in dit magazine verschijnen – en zelfs andere nog. Onze teams staan rechtstreeks in voor de toevoer van deze zeer diverse inhoud, in nauw verband met de diensten en activiteiten die de Kamer aanbiedt. U weet wel: advies, opleidingen, internationale relaties, evenementen, vertegenwoordiging van de ondernemingen … Een lange lijst. Zoals op de betere businessplatformen structureren wij al deze inhoud volgens nieuwigheid en populariteit – weliswaar in nauw verband met onze gemeenschap op de sociale netwerken. Marc Decorte, Voorzitter van Beci Wij vatten deze website op als een participatieplatform waartoe u zult kunnen bijdragen met eigen inhoud. Co-creatie, co-productie, daar gaat het om. Wij zetten u aan om uw kennis en deskundigheid met andere leden van de gemeenschap van Brusselse ondernemers te delen. Dat kan via artikelen en white papers die u, met onze hulp en bijstand, zult kunnen publiceren. Alle in Brussel actieve ondernemers hebben iets te delen met – of te leren van – hun gelijken. De reden van bestaan van een kamer van koophandel? Kennis delen, interageren, de collectieve intelligentie uitbreiden ten voordele van iedereen. Daartoe moet de nieuwe website dienen. Uiteraard zijn ook andere hulpmiddelen en initiatieven nog in voorbereiding om ‘The Cham’ een heel eigen dynamiek in te boezemen. Dat ontdekt u in de komende maanden. Nog even geduld. De nieuwe website is nog niet online. Houd onze nieuwsbrief en onze digitale activiteiten in de gaten … BECI - Brussel metropool - april 2018 1

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication