97

De ouders Mama worden op 40 Geduld is een mooie deugd … Eenmaal de veertig voorbij hebben vrouwen ongeveer vijftig procent minder kans om zwanger te worden. Een jonge vrouw van twintig moet ongeveer op vijf à zes maand rekenen om zwanger te worden, terwijl die gemiddelde wachttijd na de veertig oploopt tot veertien, vijftien maanden.... Niet meer dan logisch eigenlijk : bij haar geboorte heeft een vrouw een potentieel van ongeveer 300 000 eicellen. Op haar achtendertigste zijn de eicellen die zij produceert dus ook achtendertig jaar oud ! Meer complicaties voor mama … Vanaf achtendertig of negenendertig jaar kunnen vrouwen meer ongemakken ondervinden tijdens de zwangerschap en meer last hebben van vermoeidheid en van aderaandoeningen. Ook het risico op diabetes of verhoogde bloeddruk neemt met de jaren toe. Deze chronische aandoeningen kunnen een weerslag hebben op het verloop van de zwangerschap, zowel voor de moeder als voor het kind. En ook de kans dat die ziektes tijdens de zwangerschap opduiken, ligt hoger : vergeleken met jongere vrouwen lopen vrouwen ouder dan veertig tweemaal meer risico. Dat betekent niet dat die aandoeningen onverenigbaar zijn met een zwangerschap, alleen moeten zij van bij het begin gediagnosticeerd en behandeld worden. Problemen met bloedingen komen ook vaker voor. Het risico op een miskraam gedurende de eerste drie maand van de zwangerschap stijgt trouwens aanzienlijk vanaf de veertig. Dit zou kunnen te maken hebben met een hogere frequentie van chromosomale afwijkingen. En voor baby … Bij een twintigjarige vrouw is het risico op chromosomale afwijkingen gering, maar het neemt toe met de leeftijd. De meest voorkomende is trisomie 21, maar het is niet de enige. Er bestaan technieken om die afwijkingen op te sporen, waaronder amniocentese of vlokkentest. Bij vaststelling van een afwijking kom je voor de keuze te staan om de zwangerschap al dan niet voort te zetten. Bij de bevalling … Het risico op een vroeggeboorte ligt tweemaal zo hoog op veertig jaar dan op twintig jaar. Ook gebeuren meer bevallingen met keizersnede. Bij moeders van veertig komen meerlingenzwangerschappen frequenter voor dan bij jongere vrouwen, maar ook het percentage van foetussen dat sterft in utero neemt toe met de leeftijd van de moeder. Normaal gezien is een vrouw vruchtbaar vanaf haar puberteit tot aan de menopauze. Overigens is de laatste jaren een belangrijke toename te merken van moederschap op latere leeftijd. Die zwangerschappen worden door professionelen in de gezondheidszorg niet noodzakelijk afgeraden. Dankzij de betere levenskwaliteit en de medische vooruitgang verkeren vrouwen van veertig immers in uitstekende gezondheid en belet niets hen om zwanger te worden. Tot besluit : een vrouw die op rijpere leeftijd voor een zwangerschap gaat, krijgt eerst en vooral te maken met een afgenomen vruchtbaarheid. Daarna is er het grotere risico op complicaties, die wel onder controle kunnen worden gehouden door een nauwgezette opvolging gedurende de ganse zwangerschap. Hierdoor verloopt de zwangerschap bij vrouwen van veertig meestal zonder noemenswaardige problemen en brengen zij perfect gezonde baby’s ter wereld. V.Wilpart www.baby-mama.be 97

98 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication