87

De zuigeling d Plotse problemen bij kinderen Bloedingen wekken vaak angst op. Toch hebben onze kleine meer lievelingen weerstand dan u denkt en bestaan er maar weinig spoedgevallen waarbij hun leven in gevaar is. Niettemin kan de kennis van de juiste handelingen in bepaalde nuttig zijn. situaties Men onderscheidt drie soorten bloedingen. De uitwendige zijn gemakkelijk op te merken want het bloed loopt naar buiten via een zichtbaar letsel. Bij inwendige bloedingen daarentegen vloeit het bloed weg in het lichaam. Bij uitwendige bloedingen stroomt het bloed van een inwendig letsel via natuurlijke openingen zoals neus en mond naar buiten. Een uitwendige bloeding moet dringend gestopt worden want soms is het bloedverlies zo groot dat ze het leven van het slachtoffer in gevaar brengt. Idealiter legt u het kind neer met de benen iets omhoog, wat het risico van flauwvallen vermindert door de verhoogde aanvoer van bloed naar de hersenen. Plaats indien mogelijk het bloedende deel hoger dan de hartstreek, tenzij u een breuk vermoedt. Oefen vervolgens druk uit op de precieze plaats van het bloeden, evenwel zonder de wonde te onderzoeken om er eventueel één of ander object uit te halen. Om te drukken kan u schoon linnengoed, steriel verband of zelfs uw vingers gebruiken. Uw hoofdbekommernis is het bloedverlies te stoppen ! Por iemand aan om de hulpdiensten op te roepen. Als het bloeden ophoudt, breng dan een strak verband aan. Als het bloeden voorduurt, voer dan absorberend materiaal toe op het eerste verband en blijf drukken. In geval van enorme en oncontroleerbare bloedingen, zoals bij sommige open breuken, moet u druk uitoefenen op de slagader op enige afstand van het letsel zelf. Bij een bloeding ter hoogte van de onderste ledematen moet u met de vuist drukken ter hoogte van de plooi in de lies. Als een ledemaat afgerukt of doorgesneden is, dan wordt er rechtstreeks gedrukt op de snijzone. Om het afgerukte stompje, zoals een vinger, te bewaren, steekt u het in een schone en droge plastic zak en legt u deze zak in een andere die gevuld is met water en ijsblokjes. Schud er elke vijiftien minuten lichtjes mee om bevriezing te voorkomen. Als één van de ledematen geplet is, wacht dan op de hulpdiensten voor u ook maar iets doet. r Een gekneld voorwerp ? Een klein voorwerp of een stuk voedsel dat gekneld zit in de luchtwegen veroorzaakt regelmatig verstikking. Als er nog een beetje lucht langs kan, laat uw kind dan alleen hoesten, maar houd het wel vast bij de kin en geef het klopjes op de rug. Als er echter geen doorgang van lucht meer mogelijk is, dan kan uw kind niet meer praten of hoesten en stikt het. Het vertoont de reflex om zijn handen rond zijn hals te houden wat trouwens een internationaal teken is van ademnood. Lijkt de ademhaling van het kind stabiel, is het met andere woorden bij bewustzijn en kan het ademen, kalmeer het dan en breng het naar het ziekenhuis waar men het object onder visuele controle kan verwijderen. In geval van obstructie of toenemende ademhalingsnood moet u onmiddellijk de hulpdiensten waarschuwen terwijl u zelf ondertussen uw toevlucht neemt tot een ingreep om de luchtpijp vrij te maken. Een bewusteloos kind wordt op de rug gelegd met het hoofd opzij. Druk viermaal op de borstkas alvorens de mond te inspecteren om het voorwerp er uit te halen. Controleer vervolgens de luchtdoorgang en herhaal de reeks tot u een goed eindresultaat bekomt of tot de komst van de hulpdiensten. Is het nog bij bewustzijn, laat het dan zitten en ga er achter staan. Neem het kind in uw armen en plaats uw vuist in het midden tussen het onderste punt van het borstbeen en de navel. Neem met de andere hand de vuist vast en druk kort maar stevig zes-tot tienmaal naar achter en naar boven. Laat het ten slotte hoesten om het voorwerp uit te stoten. Als de ingreep niet van de eerste keer werkt, blijf dan proberen tot het wel lukt. www.baby-mama.be 87 n o o d s i t u a t t n i e e s u : e e f j l e i x s e

88 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication