80

De zuigeling | Gezondheid voorZichtiG ! Onze woning beschouwen we als een veilig toevluchtsoord. En dus neemt onze waakzaamheid onvermijdelijk af. Eigenlijk is dit een vals gevoel van veiligheid : als een kind het slachtoffer wordt van ernstige ongelukken, gebeurt dat meestal thuis. werken”. Want het echte doel is de autonomie van het kind. Wie verbod na verbod uit zonder uitleg en wie té hoge barrières optrekt rond zijn kind, zal uiteindelijk het verdedigingsinstinct verstikken. En dat terwijl een klein kind spontaan een beroep moet doen op dat instinct als er gevaar dreigt. Enkele elementaire veiligheidsregels ter herinnering Een huis kan voor een kind, dat per definitie nieuwsgierig is, één grote hinderlaag zijn. Het kind verkent het huis en gaat op ontdekkingstocht. En precies dan loert het gevaar. Hetzij omdat kinderen bepaalde veiligheidsregels niet snappen of in acht nemen, hetzij omdat de waakzaamheid van de ouders verslapt. Om het gevaar op ongelukken in te dijken, moet u twee begrippen voor ogen houden : passieve veiligheid en actieve veiligheid. Passieve veiligheid heeft alles te maken met toestellen en voorzieningen alsook met de kwaliteit en het onderhoud ervan. Ga na of uw elektriciteitsleidingen in goede staat zijn, monteer veiligheidsplaatjes op de stopcontacten, berg alle giftige producten op een veilige hoogte op, herstel een wankele trapleuning, kleef loskomend vasttapijt meteen vast, plaats een scherm voor de open haard en een beschermingsrooster voor de oven... Allemaal voorzorgsmaatregelen die niet veel moeite of vakkennis vergen en basisveiligheid garanderen. Actieve veiligheid is gebaseerd op twee grote principes : • Het gedrag van elke bewoner : orde, netheid, het naleven van de gebruiksregels. • De opvoeding : het is onontbeerlijk dat kinderen leren wat risicovol en wat veilig is. Kinderen moeten zo snel mogelijk beseffen wat gevaarlijk is en wat niet, wat mag en wat absoluut verboden is. Sommige ukkepukken zijn uiteraard grotere woelwaters dan andere en geven soms blijk van buitengewone vindingrijkheid. Precies daarom is opvoeden beter dan verbieden en is het nodig dat uw kind zich bewust wordt van gevaar ( tussen 3 en 7 jaar ). Toon uw kind “hoe de dingen in de badkamer • Het water dat uit de badkraan komt, is soms erg heet ! Laat eerst koud water lopen en check de temperatuur van het water altijd alvorens u benjamin in bad stopt. • Gevaar voor snij- en prikwonden : veiligheidsspelden, scheermesjes, nagelknippers en andere gevaarlijke voorwerpen bergt u veilig op, ver buiten het bereik van grijpgrage kinderhandjes. Een kind wil alles ontdekken en beseft niet dat dit gevaarlijke voorwerpen zijn. • Gevaar voor vergiftiging : al die kleurige flacons uit de huisapotheek zijn voor een kindhéél aanlokkelijk. De kans bestaat dat benjamin zo’n flacon aan zijn mond zet en een slok neemt. Geef uw huisapotheek dus een plaats buiten het bereik van de kids, en liefst achter slot en grendel. • Gevaar voor elektrocutie : een kind vindt stopcontacten boeiend en komt vaak in de verleiding er zijn vingertjes in te stoppen. Vanaf één jaar kan een kind ook proberen een elektrisch toestel ( haardroger, scheerapparaat,... ) te grijpen boven een met water gevuld bad of wasbekken. Als de stekker in het stopcontact zit en het toestel in het water valt, kan het kind worden geëlektrocuteerd, met dodelijke afloop. Haal de stekker van elektrische toestellen dus uit het stopcontact en houdt ze buiten het bereik van kinderen. • Gevaar voor brandwonden : plaats geen onafgeschermde elektrische radiator ter hoogte van het kind ; het kan proberen de elektrische weerstanden te bemachtigen. 80 Baby& mama

81 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication