8

De zwangerschap | Het avontuur begint voor baby In de startblokken het eerste bezoek bij de dokter ! De bedoeling van het eerste prenataal consult is de toekomstige mama’s op te sporen bij wie de medische begeleiding intensiever zal moeten uitgevoerd worden in de loop van heel de zwangerschap. A ls u voor de eerste keer uw gynaecoloog of huisarts raadpleegt, zal hij u een aantal vragen stellen over uw algemene toestand. Door middel van die vragen zal hij een overzicht krijgen van alle orgaansysstemen : hart en bloedvaten ( hartritme, bloeddruk … ), ademhaling ( kortademigheid, hoest,.. ), urinewegen ( frequentie, pijn, uitzicht van de urine …, enzovoort. Uw dokter zal ook vragen stellen over ziekten die u al gehad heeft, over uw vroegere zwangerschappen ( indien u al zwanger geweest bent ), over huidige aandoeningen die mogelijk een risico kunnen betekenen voor uw kindje. Hij zal u ook vragen in welke omgeving u leeft en of er bepaalde erfelijke ziekten bestaan in uw familie. In de loop van dat gesprek dient ook elke recente periode van temperatuurverhoging vermeld te worden want dat zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor uw zwangerschap. Een volledig onderzoek Daarna zal de dokter u uitgebreid onderzoeken. Hij zal eerst uw huid en skelet nakijken op eventuele kleine afwijkingen ; dan zal hij u ausculteren ( beluisteren ). Hij zal ook uw buik, uw hals, uw oksels en uw benen betasten. De gynaecoloog zal ook een borstonderzoek uitvoeren om eventuele knobbeltjes op te sporen. Er zal tevens een gynaecologisch onderzoek worden uitgevoerd om de kenmerken van uw baarmoederhals vast te stellen. De oriëntatie, de hoogte, de consistentie, het volume en de celsamenstelling veranderen van in de loop van de zwangerschap : die evolutie dient goed gevolgd te worden en daarom is het belangrijk de begintoestand te kennen. Naast het eigenlijke gynaecologische onderzoek zal de dokter ook nog zogenaamde bijkomende onderzoeken uitvoeren. Door een bloedonderzoek wordt uw bloedgroep bepaald en worden tevens de sporen opgezocht van mogelijke aandoeningen waaraan u zou kunnen lijden en die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor uw kindje ( rode hond, toxoplasmose, syfilis, aids, hepatitis, cytomegalovirus … ). Door dat zelfde bloedonderzoek worden de concentraties bepaald van een aantal hormonen, waarvan de concentraties kunnen veranderen in de loop van de tijd. Ook een urineanalyse zal uitgevoerd worden. Hoe dikwijls die bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden hangt af van de resultaten. Dr Pol SaintJean & Langelez Olivier Tenslotte zal dan nog bij het eerste prenataal consult een echografie genomen worden. Daardoor kan de gynaecoloog het zien of de zwangerschap zich ontwikkelt op de goede plaats, of het embryo goed leeft, of het normale afmetingen heeft, kortom of alles goed gaat met kindje... Indien dergelijke afwijking voor een zwangerschap kan aangetoond worden, dan kan de gynaecoloog inderdaad tijdig de nodige maatregelen nemen en zijn medische follow-up op een optimale manier aanpassen als er zich een zwangerschap voordoet en op die manier mama en haar toekomstige baby beter beschermen. Baby’s eerste foto’s 8 Baby& mama

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication